2024 m. birželio 20 d.

 

Cenzūra Lietuvoje

27
Paskelbta: 2017-02-23 07:09 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | [email protected]

Konstatuoju, kad prieš dr. Joną Ramanauską Lietuvoje yra įvesta cenzūra. Ne visose informacijos priemonėse, tačiau gera pradžia pusė darbo.

To įrodymui pateikiu internetinio puslapio paveikslėlį, kuriame aiškiai ir nedviprasmiškai parašyta: „Jums uždrausta rašyti komentarus“. Tai reiškia, kad nepriklausomai nuo komentaro turinio yra uždrausta rašyti komentarus. Tai kartu įrodo, kad mano veikla siekiant atkūrti Lietuvoje konstitucinę santvarką yra labai gerai pastebėta ir įvertinta cenzūros įvedimu. Toji cenzūra pasireiškia ne vien tuo, kad kažkoks portalas save išsikėlė aukščiau LR Konstitucijos, o tai pagrindinai pasireiškia tuo, kad patys Seimo nariai, kurie prisiekė LR Konstitucijai ją niekina ignoravimu ir tai reiškia, kad Seimo nariai, Vyriausybės, Prezidentai išsikėlė save aukščiau Konstitucijos ir paniekino atkuriamą Lietuvos valstybę. Tą daro ir signatarai, bei Lietuvos strategas ir pirmasis jos vadovas prof. Vytautas Landsbergis. Kur toliau?

Cenzūra Lietuvoje


Tenka pacituoti LR Konstitucijos 25 straipsnį:

25 straipsnis

Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti.

Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.

Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai.

Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais  tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija.

Pilietis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį.

Cenzūros įvedimo galimos priežastys

Remdamasis LR Konstitucijos 25-to straipsnio darau prielaidą, kad Lietuvą okupavusios antikonstitucinės jėgos siekia man drausti „..... ginti konstitucinę santvarką“.

Tuo stebėtis niekaip negaliu, nes nuo 2016-04-13 dienos aktyviai publikuoju straipsnius siekiu atkurti Lietuvoje konstitucinę santvarką, o antikonstitucinė, neteisėta valdžia nerodo jokių požymių ištaisyti padėti, kas parodo, kad veikia labai organizuotai ir TYČIA.

Įrodymui, kad antikonstitucinės jėgos yra OKUPAVUSIOS Lietuvą, pateikiu kai kurias savo publikacijas, kurios praktiškai visos yra išsiųstos Lietuvos valdžios struktūroms, Seimui, Vyriausybei, Prezidentūrai, Vyriausiai rinkimų komisijai ir Konstitucinam teismui, ministerijoms, didžiųjų miestų taryboms.

Ypatingos svarbos dokumentu laikau 2016-9-11 straipsnį „Ultimatumas Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“, kuriame chronologiškai išdėstyti visi iki to buvę mano ir ne mano straipsniai susiję su siekiu atkūrti Lietuvoje konstitucinę santvarką. Šiame straipsnyje įvardinti konstituciniai nusikaltėliai, kurie laiku nesiėmė jokių priemonių tam, kad 2016-10-9 Seimo rinkimai vyktų neprieštaraujant ir esmingai nepažeidžiant LR Konstitucijos.

Po šio ypatingos svarbos 2016-9-11 straipsnio – dokumento, kurio labai sinchronizuotai, kaip pagal komandą iš vieno centro, neužregistravo nė viena valdžios institucija, neatsakė nė vienas Seimo narys ar jo padėjėjas, tenka tęsti konstitucinės valdžios atkūrimo siekį Lietuvoje publikacijomis, kurios išvardytos toliau.

2016-09-17 dr. Jono Ramanauko straipsnis „Profesoriaus išminties perlai“.

2016-09-19 dr. Jono Ramanauko straipsnis „Politikos liūto blūdai“.

2016-09-23 dr. Jono Ramanauko straipsnis: „Dėl neteisėtų, antikonstitucinių Seimo rinkimų“.

2016-10-06 dr. Jono Ramanauko straipsnis: „Ar OKUPANTAS pasirengęs balsų skaičiavimo aferai?”.

Taigi matome, kad artėjant 2016-10-09 Seimo rinkimams buvo aktyviai raginama paklusti LR Konstitucijai tikslu turėti Lietuvoje teisėtą valdžią? Tai gal aš toksai vienas lauke karys? Nieko panašaus. Pateikiu ir kitų LR piliečių pastangas, kad Lietuvoje būtų atkūrta konstitucinė valdžia, kad pradėtų veikti teisė ir demokratija.

2016-09-19 advokato Jono Ivoškos straipsnis: „Dėl Konstitucijos ir Seimo teisėtumo sąlygų“.

2016-10-04 Dano Nagelės straipsnis „Konstitucija prisimenama, kai naudinga“.

2016-10-24 ekspertai.eu straipsnis: „Teismui apskųsta LR Prezidento kanceliarija, kuri slepia nuo prezidentės informaciją“.

Taigi matome, kad viešoje erdvėje yra pakankamas kiekis informacijos, kad tuo labai susirūpintų Valstybės Saugumo Departatmentas, jei toksai yra gyvybingas? Kol kas jokių gyvybės žymių NEPARODO, kas reiškia gal remia, o gal net ir koordinuoja antikonstitucinės valdžios veikimą ir neveikimą? Kitaip tariant įtvirtina antikonstitucinių jėgų OKUPACIJĄ Lietuvoje.

Tai kas gi darosi? Atėjo septintasis antikonstitucinis Seimas, išrinktas pagal antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą, valdyti Lietuvos. Jokių reikšmingų žingsnių pasiekti tai, kad Lietuvoje būtų atkūrta Konstitucinė teisinė valdžia ir demokratija NESIMATO visiškai. Tai gal tokie patys LR Konstitucijos niekintojai vėl atėjo? Taigi tam, kad tuo įsitikinti vėl bandome publikuoti ir informuoti Seimo narius apie sugriautus Lietuvos valstybės konstitucinius pagrindus.

2016-10-14 dr. Jono Ramanauko straipsnis „Dvigubi seimūnai – grėsmė demokratijai”.

2016-10-16 dr. Jono Ramanauko straipsnis „Valstybė naujoviškai“.

2016-10-20 dr. Jono Ramanauko straipsnis „LR Prezidentūros raudonieji „futbolistai“.

2016-10-27 dr. Jono Ramanauko straipsnis „Stručių politika, nusikaltėliai nubausti valdžia“.

2016-10-31 dr. Jono Ramanauko straipsnis „Valdžios vertybių degradacija“.

2016-11-14 dr. Jono Ramanauko straipsnis „Bulvarinis rinkimų balaganas“.

2016-12-08 dr. Jono Ramanauko straipsnis „Seimo konstituciniai nusikaltėliai“.

2017-01-24 ekspertai.eu straipsnis su dr. Jono Ramanausko komentaru „Negali būti svarstomas klausimas – G. Kildišienė bloga, o S. Jovaiša geras arba atvirkščiai“.

2017-01-30 dr. Jono Ramanauko straipsnis „Antikonstitucinės valdžios grožybės (I d.)“.

2017-01-30 dr. Jono Ramanauko straipsnis „Antikonstitucinės valdžios grožybės (II d.)“.

2017-02-16 dr. Jono Ramanauko straipsnis „Rinkimų kodekso projekto aferizmai“.

Kol kas, paskelbus aukščiau išvardintus straipsnius ir juos išsiuntinėjus emailais Seimo nariams ir jų padėjėjams, jokių gyvybės ženklų neparodė nei pozicijos lyderis R. Karbauskis, nei Seimo pirmininkas V.  Pranckietis su savo komanda ir padėjėjais. Mirtina tyla dvelkia ir Seimo opozicija, TS-LKD pirmininkas G.Landsbergis ir kt. Ar tai tokia reakcija Lietuvos pareigūnų turi būti į esminius LR Konstitucijos pažeidimus? Todėl stebėtis mano išvada dėl to, kad Lietuvą OKUPAVO antikonstitucinės jėgos nederėtų. Taigi ir įvedama cenzūra tiems, kas nori atkūrti Lietuvos valstybės konstitucinius teisinius demokratinius pagrindus yra natūrali antikonstitucinių jėgų reakcija.

Visi mes džiaugiamės Lietuvos valstybės ir jos nepriklausomybės atkūrimu 1990 kovo 11-tą. Gynėmės nuo grėsmingų okupantų 1991 sausio dienomis ir buvome pasaulio ignoruojami, nepripažįstami. Skaudūs laikai buvo. Teisiniu keliu judėjome priimdami Laikinąjį Pagrindinį įstatymą 1992-07-07, o vėliau visuotiniu balsavimu prisiimdami pagrindinį Valstybės teisinį aktą 1992-10-25 LR Konstituciją. Tikrai malonu tai prisiminti ir malonu tuo didžiuotis. Mes ten buvome. Tačiau kaip prisimename tą 1992 metų aršų AT-Atkuriamojo Seimo susiskaldymą, tai 1992-07-09 Seimo rinkimų įstatymas išėjo prieštaraujantis ne tik Laikinąjam Pagrindiniam įstatymui, bet ir vėliau priimtai Konstitucijai. Buvo išniekintas pagrindinis teisės principas: „visi prieš įstatymą turi būti lygūs“. Lietuva buvo nukreipta nekonstituciniu, nedemokratiniu, o IDIOTIŠKU keliu, kuris naudingas nusikaltėlių gaujoms, galimai kgb valdomoms. Buvo renkami dvigubi seimūnai, o dėka to į Seimą patekdavo visai neišrinkti asmenys ir buvo ir yra pavadinami Seimo nariais. Tai iš esmės prieštarauja Europos teisei, LR Konstitucijai, LR Konstitucinio teismo išaiškinimams dėl lygios rinkimų teisės ir pagaliau sveikam protui „vienas rinkėjas – vienas balsas“. LR Konstitucijoje nėra numatyta jokių partinių sąrašų rinkimų. Tai ar ir dabartinis Seimas turės sveiko proto suvokti, kad yra antikonstituciškai išrinkti? Požymiai rodo, kad neturi to sveiko proto tai jau tikrai ir todėl leidžia man daryti tikrą, analize pagrįstą išvadą, kad Lietuva yra OKUPUOTA antkonstitucinių jėgų ir cenzūros įvedimas yra jų natūrali reakcija prieš mano konstitucines laisves: „Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai.“

Ar galiu tikėtis kokios nors reakcijos į mano pažeistas konstitucines teises? Be abejo NE, nes analize pagrįsta išvada tai parodo. Lietuvą yra OKUPUOTA antikonstitucinių jėgų jau daugiau nei ketvirtį amžiaus. Tai Lietuvos stratego, pirmojo Lietuvos valstybės vadovo Vytauto Landsbergio ir signatarų nuopelnas. Parašas po 1992-07-09 Seimo rinkimų įstatymu tą FAKTĄ įrodo. Kas norite įrodyti atvirkščiai, labai prašau.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
27. Rolandas
(2018-04-05 22:27:22)
(78.63.155.104) Parašė:

Rsau i delfi visi komentarai trinami kurie pries valstieciu valdyma26. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-03-18 15:45:34)
(98.212.66.159) Parašė:

O lia, lia, o pi, pi .....2017-02-23 straipsnis "Cenzūra Lietuvoje" padėjo. Draudimas portale balsas lt rašyti komentarus nuimtas. Kažkoks stebūklas įvyko.25. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-03-07 19:02:18)
(98.212.66.159) Parašė:

to "24. StasysG (2017-03-04 22:08:14) (82.140.168.97)". Tame straipsnyje parašyta taip: "Tuo metu buvo aišku vien tai, kad 1992 m. Konstitucija padėjo kairiesiems ir dešiniesiems civilizuotai grumtis dėl valdžios ir susitaikyti su pralaimėjimais. Netapęs prezidentu, Vytautas Landsbergis patyrė komunistų grįžimo šoką, o išrinktajam prezidentui Algirdui Brazauskui antroje kadencijos pusėje gerokai trukdė konservatorių dominuojamas Seimas, bet abu gerbė Konstituciją kaip bendras žaidimo taisykles." Parašyta NESĄMONĖ dėl Konstitucijos gerbimo, nė vienas iš jų NIEKADA negerbė Konstitucijos, o tik pagal jų pačių Seimo rinkimų įstatymą, ne pagal Konstitucijos lygios teisės nuostatas, BROVĖSI prie valdžios. Visi 7 Seimai yra išrinkti prieštaraujant LR Konstitucijai ir Laikinąjam pagrindiniam įstatymui. Taigi nieko teisėto Lietuvoje NEBUVO išskyrus NEPRIKLAUSOMYBĖS paskelbimą. O kas nori mano teiginius patikrinti, tai skaitykite 2016-9-11 straipsnį "Ultimatumas Seimui dėl LR tesinių pagrindų griovimo", arba ir kitus...."Bulvarinis rinkimų balaganas", "Valdžios vertybių degradacija", "Rinkimų kodekso projekto aferizmai", ir t.t. ir t.t.24. StasysG
(2017-03-04 22:08:14)
(82.140.168.97) Parašė:

15 min Bernardas Gailius daug rašo apie Konstituciją straipsnyje "Konstitucija kaip elito atsakomybės klausimas". Gali būti, buvusio prekybos ministro A.Sinevičiaus Prunskienės vyriausybėje toks komentaras: "Albertas Sinevicius prieš 2d. Gal autorius galetu parasyti kiek kartu per paskutinius 10 metu buvo grubiai pazeista konstitucija Lietuvoje?--- Jam parašiau ATSAKYMĄ: Gerb. Albertai Sinevičiau, dr. Jonas Ramanauskas (žiūr. per Google) įrodinėja, kad Seimo rinkimų įstatymas neatitinka Konstitucijos 55 str. 1 dalies reikalavimų. Ne 10, bet jau 26 metai praėjo. Pasitikrinkit. Bet kol kas niekas nei mato, nei girdi."23. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-03-01 04:37:40)
(98.212.66.159) Parašė:

to "22. konstitucinis šikpopierius (2017-03-01 02:04:19) (212.52.41.237) Parašė: Lietuvoje Konstitucija senai nieko nebereiškia...." Tamsta maišaisi. Konstitucija yra aukščiausias ir pagrindinis Lietuvos įstatymas. Tie kurie jos nesilaiko, tai išduoda Valstybę, savo priesaiką, neturi garbės, padorumo ir yra Konstituciniai nusikaltėliai, antivalstybininkai, Lietuvos priešai ir dar tie, kaip ir pats sakai, nekartosiu. Taigi nereikia kaltinti Konstitucijos, reikia kaltinti tuos, kurie jos nesilaiko.22. konstitucinis šikpopierius
(2017-03-01 02:04:19)
(212.52.41.237) Parašė:

Lietuvoje Konstitucija senai nieko nebereiškia. Senai, tai dar nuo 1998 metų kai Lietuvoje negyvenęs ir tuo metu JAV dirbusiam Valdui Adamkui išvis buvo leista kandidatuoti į prezidento postą, nors konstitucijoje aiškia parašyta: 78 straipsnis. "Respublikos Prezidentu gali būti renkamas Lietuvos pilietis pagal kilmę, ne mažiau kaip trejus pastaruosius metus gyvenęs Lietuvoje." Valdas Adamkus iki 1997 metų dirbo JAV. Mėšlo krūva čia ne valstybė, nes valstybė nesilaiko savo pačios konstitucijos.21. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-02-28 16:57:42)
(98.212.66.159) Parašė:

to "20. StasysG (2017-02-28 16:10:44) (82.140.168.97)". Viskam savas laikas. Viskas daroma nuosekliai. O šiap tai visai gera mintis. Mano buvo šiek tiek kitokia, bus abi naudingos, kai ateis laikas.20. StasysG
(2017-02-28 16:10:44)
(82.140.168.97) Parašė:

Bet yra dar aukštesnio Lygio parlamentas. Europos. Jame (kažkokiu būdu pagal kažkokį įstatymą) išrinkti ir 11 ar daugiau Lietuvos atstovai, pasisamdę daug daug padėjėjų. Iš 18 komentaro matosi, kad jie nėra gavę tų e-mailų (elektroninių laiškų). Kadangi tai solidūs žmonės, tikriausiai atsidarytų savo dėžutes ir, paskaitę, galimai atsigręžtų į tėviškę ir pažiūrėtų, kas pas mus darosi.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras