2024 m. birželio 26 d.

 

Antiteroristinis frontas: R. Šimašius, T. Vaitkevičius ir Maskva

28
Paskelbta: 2012-12-28 13:20 Autorius: Algirdas Endriukaitis, Nepriklausomybės Akto signataras / ekspertai.eu 

Būtina objektyviai įvertinti šaunųjį Lietuvos Valstybės saugumo departamentą (VSD), generalinę prokuratūrą, o taip pat ir draugišką bei demokratišką Rusijos FSB (rus. ФСБ, Federalinė saugumo tarnyba), kurios apsaugojo mus nuo baisių mūsų tarpe gyvenančių ir laisve besimėgaujančių teroristų. Šią grėsmę labai gerai perprato liberalas, buvęs Lietuvos teisingumo ministras Remigijus Šimašius bei viceministras Tomas Vaitkevičius, kartu su Rusijos FSB stoję į vieną frontą tramdyti Eglės Kusaitės.

Lietuvoje neregėtas recidyvistės E. Kusaitės nusikaltimų mastas

E. Kusaitei iškeltos baudžiamosios veikos:

1. Pagrindinė tarptautinio terorizmo byla Nr. 19-1-0002-09, kurią 2010-06-29 į atskirą bylą išskyrė prokuroras Justas Laucius. Čia yra kaltinami E. Kusaitės pažįstami, su kuriais ji bendravo telefonu – čečėnai brolis ir sesuo Aiša ir Apti Magmadovai. Byla kaip ir negyva, nes Rusija juos jau nuteisė 2 ir 6 metams, bet ją kuruojantis prokuroras J. Laucius tikisi surinkti naujus įkalčius ir juos pateikti Lietuvos teismui. Ši leisgyvė byla, liudijanti apie gražų ir patikimą bendradarbiavimą su Rusijos FSB, suteikia prieigą prie pagrindinės E. Kusaitės tarptautinio terorizmo bylos ir galimybę daryti jai įtaką.

2. Pagrindinė tarptautinio terorizmo byla Lietuvoje Nr. 01-2-00115-10. Pradėta ir inicijuota VSD kovos su terorizmu valdybos viršininko Arūno Paukštės (apsimetusio konvertitu ,,Nerijumi Daud“). Iš pradžių ją organizavo prokuroras J. Laucius, po jo nušalinimo – Mindaugas Dūda. Galima spėti, kad šios bylos finalą teisme pamatysime 2013 metų vasario – kovo mėnesiais.

3. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aušra Valinskienė skyrė E. Kusaitei 1300 litų baudą už prokurorų J. Lauciaus ir M. Dūdos įžeidimą.

4. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Petras Karvelis skyrė E. Kusaitei 7800 litų baudą už įžeidimą ir realų grasinimą nužudyti prokurorą J. Laucių.

5. 2011-09-28 E. Kusaitei pareikšti įtarimai dėl melagingų parodymų apie nusikaltimus, t. y. dėl jos pasakojimo apie netoleruotiną elgesį ir smurtą, kurį ji patyrė po suėmimo Vilniaus areštinėje. Vilniaus miesto 1 teismo teisėjas Olegas Zaicevas suabejojo, ar pareigūnai nesuklastojo E. Kusaitės parašo. Todėl skirta rašysenos ekspertizė, kurioje bus tiriami vardo, pavardės ir žodžio nesumušta rašymo sėdint ir stovint pavyzdžiai.

6. Galimas kaltinimas E. Kusaitei, kai prokuroro J. Lauciaus vardu ir iš jo adreso į Rusiją buvo pasiųsta medžiaga iš jos bylos.

Pirmieji taiklūs smūgiai

Iki 2013-01-01 E. Kusaitei du teismai jau paskyrė 9100 litų baudų, o prokuroro J. Lauciaus 2010-07-15 nutarimu jai priskaičiuota atlyginti proceso išlaidas: 3352,19 litų už telefono pokalbių tyrimo išlaidas ir 1149 litų už mobiliojo ryšio telefono tyrimą, viso 4501,19 litų.

Bendra suma sudaro 13 601,19 litų. Manytina, kad ji dar padidės.

Lietuva dirba kruopščiau

Karingos tarptautinės teroristės E. Kusaitės užmačios Čečėnijos fronte – opi ir sudėtinga problema. Žinoma, be Rusijos FSB pagalbos Lietuvos institucijos nebūtų pajėgusios jos įveikti. E. Kusaitės bendrininkų Magmadovų byla Maskvoje judėjo gana ryžtingai. Sesuo ir brolis Magmadovai Maskvoje buvo suimti 2010-01-19 (praėjus 111 dienų po to, kai FSB gavo duomenis iš Lietuvos VDS), o nuteisti 2011-12-26. Tai yra, procesas truko 1 metus 11 mėnesių ir 7 dienas. Tuo tarpu E. Kusaitės proceso trukmė Lietuvoje nuo jos suėmimo 2009-10-24 iki 2013-01-01 - 3 metai, 2 mėnesiai ir 8 dienos. Taigi, mūsų šalies prokuratūros darbo trukmė 65 procentais ilgesnė, nei Rusijos FSB. Tai visiškai suprantama ir lengvai paaiškinama: Lietuva neturi tokios kovos su tarptautiniu terorizmu patirties, kokią Rusija įgijo Čečėnijoje, jau nekalbant apie Felikso Dzeržinskio mokyklos tradiciją. Be to, Lietuva yra geriau informuota apie šios tarptautinės teroristės klastą ir piktus kėslus, o VSD, gerbianti Europos šalims būdingas humanistines vertybes, labai preciziškai paiso savo piliečių teisių.

Teisinis ginčas dėl tarptautinio terorizmo iniciatorių

Būtina priminti, ką savo 2010-01-25 nutarime rašo Rusijos FSB Tardymo valdybos vyresnysis tardytojas justicijos majoras A. V. Fisiukov, tardęs E. Kusaitę generalinėje prokuratūroje Vilniuje. Jis teigia, kad Apti ir Aiša Magmadovai, ,,/.../ panaudodami telefoninį ryšį, o taip pat elektroninį ryšį interneto tinkle, įkalbėjo ir užverbavo Lietuvos Respublikos pilietę Kusaitę Eglę įvykdyti teroristinį aktą susisprogdinimo būdu“. Maskvos teismas neteisė Magmadovų už teroristinės grupės kūrimą ar dalyvavimą Lietuvoje sukurtos teroristinės grupės veikloje.

Tuo tarpu Lietuvoje pateiktoje kaltinamojoje išvadoje teigiama, kad E. Kusaitė tokią teroristinę grupę sukūrė. Prokuroras M. Dūda 2010-10-29 kaltinamajame akte nurodo, kad nuo 2009-08-12 iki 2009-10-24 ,,/.../ rengimosi padaryti nusikaltimą stadijoje bendru jos – Eglės Kusaitės bei Apti Magmadovo ir Aišos Magmadovos sutarimu buvo sukurta iš jos – Eglės Kusaitės, veikusios Lietuvos Respublikoje ir Apti Magmadovo bei Aišos Magmadovos, veikusių Rusijos Federacijos teritorijoje, organizuota grupė labai sunkiam nusikaltimui – teroro aktui Rusijos Federacijos teritorijoje esančiame strateginiame objekte vykdyti /.../“. Tame pačiame akte prokuroras M. Dūda nurodo, kad tas objektas - ,,Rusijos karinėje bazėje“.

Taigi, vis dar lieka atviras praktinis ir teisinis klausimas dėl tarptautinio terorizmo iniciatorių: anot Maskvos, ši kaltė tenka Magmadovams, nes jie sukurstė ir užverbavo E. Kusaitę, o pagal Lietuvos versiją – kalta E. Kusaitė, nes ji su maskviškiais sukūrė nusikalstamą grupę.

Ministras R. Šimašius ir viceministras T. Vaitkevičius teisingumo fronte: teroristai nepraeis

2011-07-22 Rusijos prašymu E. Kusaitė buvo apklausta Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme dėl Magmadovų bylos Maskvoje. Maskvos pusė nurodė, kad E. Kusaitė būtų apklausta kaip liudytoja, su priesaika. Teisme dalyvavusio prokuroro M. Dūdos reikalavimu teisėja Virginija Liudvinavičienė priesaikos nepriėmė, tik šiaip apklausė. Todėl E. Kusaitei pateikti 27 klausimai ir jos atsakymai neturėjo procesinės reikšmės.

Teismo posėdžio protokolo lietuviškame originale E. Kusaitė padarė tokį papildomą įrašą rusų kalba: ,,Pasirašydama apklausos protokolą kategoriškai pareiškiu, kad save laikau perspėta apie melagingų parodymų davimą. Maskvos srities teismo 2011-07-01 nutartį Vilniaus 2-sis apylinkės teismas neteisėtai revizavo. Teismo prašymas mane apklausti liudytojo statusu visiškai neįvykdytas. Aš perspėta apie atsakomybę už melagingų parodymų davimą. Manau, kad teismas prokuroro reikalavimu (jo dalyvavimas apklausoje procesiškai neteisėtas) neperspėjo manęs specialiai, turėdamas tikslą mano parodymus paversti procesiškai nepilnaverčiais.“

Maskvos teismui buvo nusiųstas apklausos protokolas, kurio rusiškajame vertime nebuvo įrašyta aukščiau pacituota E. Kusaitės pastaba iš lietuviško protokolo originalo. Tai visiškai suprantama: R. Šimašius ir T. Vaitkevičius nenorėjo parodyti, kaip jie revizavo Rusijos prašymą dėl E. Kusaitės apklausos Rusijos byloje, kur ji nėra nei įtariamoji, nei kaltinamoji, o tik liudytoja, todėl ir nenurodė minėtos jos pastabos. Rusijos teismas naudojosi tik rusišku tekstu, kuriame nebuvo pateiktas E. Kusaitės įrašo tekstas. Toks minėtų Lietuvos pareigūnų elgesys - padėti Rusijos FSB pakenkiant E. Kusaitei – tam tikra prasme primena Baltarusijai išduoto disidento Alesio Beliackio istoriją.

Mums buvo svarbu išsiaiškinti, koks apklausos tekstas ir kokiu statusu buvo išsiųstas į Maskvą.

2011-08-26 teisingumo ministras R. Šimašius žodžiu informavo negalįs to paaiškinti, nes reikalus tvarkiusi darbuotoja išėjo iš darbo. 2011-08-29 viceministras T. Vaitkevičius paaiškino dokumento nerodysiąs. Aš paprašiau to raštu, bet atsakymą gavau ne per įstatyme numatytą terminą - 20 dienų – o praėjus 78 dienoms, po to, kai kreipiausi į teismą. Atsakymo esmė - dink iš akių.

2012-02-24 E. Kusaitė, kaip duomenų subjektas, kreipėsi į teisingumo ministerijos Tarptautinės Teisės departamento direktoriaus pavaduotoją D. Žilį, kad jai būtų leista susipažinti su protokolu. Motyvuojant archyvo darbo laiku, jai pasiūlė atvykti kitą dieną, o po valandos telefonu pranešė, kad turinti pateikti raštišką Vilniaus miesto 2-os apylinkės teismo leidimą. Šis teismas informavo, kad protokolas esąs Teisingumo ministerijoje.

2012-02-29 E. Kusaitė antrą kartą nuvyko į Teisingumo ministeriją. Tačiau čia niekas su ja nenorėjo kalbėti, o netrukus į fojė atėjęs viceministras T. Vaitkevičius piktai pareiškė, kad ji nieko negausianti.

Į E. Kusaitės prašymą susipažinti su protokolu 2012-03-07 teisingumo viceministras Gytis Andriulionis atsakė, jog prašymas išsiųstas į Rusijos teisingumo ministeriją, kad ši pagal teisinės pagalbos sutartį pateiktų E. Kusaitei tą protokolą. Tą patį ministras R. Šimašius 2012-04-11 pasiūlė daryti ir man, bet man buvo gėda ministrą varginti.

2012-05-07 Seime vyko visuomeninis klausymas dėl interpeliacijos ministrui R. Šimašiui. Klausymo protokole yra toks įrašas apie ministro pasiaiškinimą: ,,Ypač didelį nepasitikėjimą kelia ministro teiginys, jog šių duomenų ministerija negalėjo pateikti pačiai E. Kusaitei esą dėl to, kad kai ministerija juos išsiunčia į Rusiją, tai jokių nuorašų sau nepasilieka.“

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2012-07-25 raštu buvo patvirtinta, kad E. Kusaitės apklausos protokolo kopija yra ministerijos archyvo byloje su indeksu 1.14 ,,Susirašinėjimo su Lietuvos ir užsienio institucijomis teisinės pagalbos klausimais dokumentai“.

Nepaisant to, Lietuvos Teisingumo ministerija siuntė prašymą Rusijos Teisingumo ministerijai, kad ši pagal teisinės pagalbos sutartį atsiųstų E. Kusaitei jos apklausos Vilniaus 2 apylinkės teisme protokolą, kuris faktiškai yra Lietuvos Teisingumo ministerijoje.

2012-10-05 iš Rusijos Teisingumo ministerijos gautas atsakymas, kad pagal Rusijos baudžiamojo proceso kodekso 259 straipsnio 7 dalį ji negali pateikti šio dokumento E. Kusaitei.

Jeigu pagal Baudžiamojo proceso kodeksą duomenų subjektas gali gauti, skaityti ir kopijuoti visą savo bylos medžiagą, tai kodėl Teisingumo ministerija yra išimtis?

Viceministras Gytis Andriulionis 2012-04-11 E. Kusaitei pranešė negalįs protokolo pateikti todėl, kad tai draudžia teisinės pagalbos sutarties 4 straipsnis.

Pacituosime visą šio straipsnio tekstą: ,,Teikdamos teisinę pagalbą, Susitariančių Šalių įstaigos tarpusavyje susižino per Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją ir generalinę prokuratūrą ir Rusijos Federacijos teisingumo ministeriją ir Generalinę prokuratūrą.

Kur čia draudimas Lietuvos pusei disponuoti savo ministerijos dokumentais?

Prokurorų įžeidimas

2012-04-10 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Aušra Valinskienė 7 puslapių nuosprendžiu nuteisė E. Kusaitę už tai, kad ji įžeidė prokurorus J. Laucių ir M. Dūdą pasakydama, jog ,,/.../ prokuroras, mano manymu, yra... vykdo nusikaltimus... kaip jie gali žudyti žmones... Laucius ir Dūda yra nusikaltėliai.“. Nors, kaip parašyta nuosprendyje, J. Laucius apie pagrindinę E. Kusaitės terorizmo bylą pasakė, kad ,,/.../ Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras priėmė administracinį sprendimą šią baudžiamąją bylą perduoti kitam prokurorui, nes buvo konstatuota, kad jo dalyvavimas sukelia aistras visuomenėje ir atskiri asmenys reiškia nepasitenkinimą.“ E. Kusaitė, emocingai išsakiusi savo nuoskaudas dėl prokurorų veiksmų, kaltės neprisiėmė. Jai skirta 1300 litų bauda.

2012-06-28 Vilniaus apygardos teismo kolegijos teisėjai Arūnas Kisielius, Jurgita Mačonytė ir Pavelas Frolovas 3 puslapių nutartimi paliko galioti minėtą teismo nuosprendį. Nutartyje parašyta: ,,/.../ nei prokuroras J. Laucius, nei M. Dūda įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nėra pripažinti kalti padarę nusikalstamas veikas, jų atžvilgiu taip pat nėra ir nebuvo pradėti jokie teisminiai tyrimai, be to, nėra duomenų ir apie kaltinimus privataus kaltinimo bylose /.../“. Nukentėjusieji pristatė tai patvirtinančias pažymas.

Grasinimas nužudyti prokurorą

2011-02-20 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Petras Karvelis 9 puslapių nuosprendžiu nubaudė E. Kusaitę 6500 litų bauda už prokuroro J. Lauciaus įžeidimą ir realų grasinimą nužudyti, išsakytą telefonine žinute. Prokuroras J. Laucius, kaip nurodyta nuosprendyje, mano, ,,/.../ kad tai yra realus grasinimas“. E. Kusaitė teigia žinutės nesiuntusi, tuo labiau, kad bylą veda jau kitas prokuroras. 2012-12-19 Vilniaus apygardos teismo kolegijos teisėjai Vitalija Norkūnaitė, Regina Pocienė ir Angelė Ikasalienė patvirtino 2 apylinkės teismo nuosprendį.

Hipotetinis klausimas: kieno ir kokios vertybės ginamos?

Karinės bazės užpuolimas. 2010 metų vasario mėnesį Vokietijos Magdeburgo administracinis ir vyriausiasis administracinis teismas nustatė, kad kariškių nužudymas negali būti laikomas karo nusikaltimu. Nagrinėtos aplinkybės, kai Vokietijoje esantis čečėnas pabėgėlis Čečėnijoje nušovė du rusų kariškius ir vieną pagrobė, siekdamas išlaisvinti savo brolį. Teismai pripažino, kad veiksmus prieš rusų kariškius sukėlė persekiojimas. Kalbama būtent apie veiksmus prieš kariškius, o ne prieš civilius gyventojus, kaip ir numato Europos Konvencija dėl terorizmo. Pažymėtina, kad nemažai tarptautinės teisės nuostatų ir valstybių pareiškimų atvirai pripažįsta čečėnų tautos teisę priešintis okupacijai.

O dabar iškelkime hipotetinį klausimą: kaip vertintume situaciją, jei E. Kusaitė, tarkime, būtų įsitraukusi į kovą su Rusijos kariškiais Čečėnijoje (nors mes tokiems veiksmams jos tikrai neskatintume)? Tokiu atveju neišvengiamai kiltų klausimas dėl VSD pareigūnų A. Paukštės ir Romualdo Vaišnoro bei prokurorų J. Lauciaus ir M. Dūdos: kieno interesus jie gina - Lietuvos pilietės, Lietuvos Respublikos, ar Rusijos FSB, kuri vykdo kolonijinį karą Čečėnijoje? Ar negalima jų veiksmų vertinti kaip Lietuvos Respublikos Konstitucinio Akto ,,Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines rytų sąjungas“ arba, kaip Akte nurodyta, ,,ir kitokias ,,erdves“, nesilaikymo? Argi Kaukazo karas nėra tokia bendra erdvė?

O pabaigai leisiu sau paklausti: kas liko iš pokario Lietuvos ginkluoto pasipriešino ir 1990-ųjų laisvės dvasios, 1994 ir 1999 metų Rusijos karo Čečėnijoje pasmerkimo, kas leido priimti Rusijos karo Čečėnijoje doktriną ir praktiką, tapti jo patarnautojais? Beširdžiui atsakymas vienas: ,,vien tik auksas valdo mus.“ 

Kitus A. Endriukaičio straipsnius, publikuotus ekspertai.eu, rasite čia:

Ar Kusaitė sukūrė Lietuvoje tarptautinę teroristų organizaciją? 
Kas įgaliojo VSD ir GP įsitraukti į karą Čečėnijoje Rusijos pusėje? 
E. Kusaitė, įsižeidę prokurorai ir Ispanijos karalius 
Kodėl E. Kusaitę teisia Vilniuje, o ne Klaipėdoje? 
Kaip Teisėjų tarybos rekomendacija pakeitė įstatymą 
Plieninis apsupties žiedas 
„E. Kusaitės byla: provokacijų technologijos“ 
Bet mes esame gyvi ir liudijame Lietuvai

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
28. gaila
(2013-01-01 20:36:05)
(85.206.29.168) Parašė:

Gaila, kad mūsų visuomenė tyli, kurčia.27. vizija
(2013-01-01 20:33:41)
(85.206.29.168) Parašė:

Puikus teisingas straipsnis, ačiū.26. deja
(2012-12-31 15:22:47)
(78.62.133.231) Parašė:

kol kas niekas nepasikeis, nes toks 'teisingumas' atsirado ne tuscioje vietoje ir palaikomas is centro. Ir istaku ieskokime 1988-1991 metuose.25. lietuvis
(2012-12-30 12:20:12)
(84.15.185.75) Parašė:

kokia nauda is tu tusciu komentaru?gal geriau kas patartu tai mergaitei rautis is tos jbns lietuvos ir prasyti kokioje salyje prieglobscio.sues ja cia moraliskai ir fiziskai.. :(24. kaunas
(2012-12-29 19:43:06)
(78.147.14.76) Parašė:

kaip gali isigimeliai isverstaskurei gali dirbti Lietuvoje,zengiant per lavonus.As tiek nesu nukentejusi nuo tarybu santvarkos ,kiek nukentejau nuo lietuvisko santvarkos chamizmo.jei neitiksi tai tavim gali padaryti ne tik teroriste,bet ir recidiviste ,ir viskuo,kas jiems sauna i galva.Kaip sie prakeikti sulenda i viena gauja ir dirba juodziausius darbus.Daznai pagalvoju ,kad Lietuvoje ,jau pribrendo gaujoms priesintis.23. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2012-12-29 17:42:20)
(98.215.132.187) Parašė:

Citata: "Lietuvoje neregėtas recidyvistės E. Kusaitės nusikaltimų mastas". Visi tie nusikaltimai yra padaryti VSD konspiraciniame bute priziurint VSD darbuotojams? Tai kas tada VSD?22. Juozas
(2012-12-29 15:43:08)
(89.116.211.104) Parašė:

prezidente skiria visu strukturu vadus, kurie mato, girdi ir visi kartu toleruoja jega, slykstu mela. Bet zemeje viespatauja vienintele mirtis, apie kuria nemasto dudos, liauciai ir kiti i juos panasus...21. Ivan
(2012-12-29 12:33:04)
(88.118.244.196) Parašė:

Aborigenai,Rusijai reikia teritoriju.Pakabinti lubiankoj buve partiankos,kgbistai daro viska,kad supiudyti,issiusti vergauti kuo daugiau.ES ismokos valdziazmogiu issidalijamos,tai atlygis uz vergus.Pradzia buvo ambaliniu sugrazinimas i valdzia.Tada reikejo balsuoti galvomis,ne kitais organais.Cia-ne bambaliniams ar ju ...Linksminkites,kol galit!Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras