2024 m. birželio 14 d.

 

D. Raulušaitis nežino, kad Suomija suteikė politinį prieglobstį Gatajevams. M. Gatajevo liudijimas, D. Kuolio komentaras, ekspertai.eu laiškas

44
Paskelbta: 2014-01-30 23:27 Autorius: Rasa Kalinauskaitė | ekspertai.eu
Generalinio prokuroro pavaduotojas Darius Raulušaitis. Nuotr. E.eu
Generalinio prokuroro pavaduotojas Darius Raulušaitis. Nuotr. E.eu

Ekspertai.eu jau rašė, kad generalinio prokuroro pavaduotojo Dariaus Raulušaičio vadovaujama Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisija palaimino Gatajevų šeimos persekiojimo byla skandalingai išgarsėjusios prokurorės Nomedos Oškutytės karjerą.

Ta proga ekspertai.eu paprašė paaiškinti, kaip asmeniškai D. Raulušaitis vertina faktą, kad Suomija, teismuose išnagrinėjusi šios bylos aplinkybes, atsisakė išduoti Chadižat ir Maliką Gatajevus Lietuvai ir suteikė jiems politinį prieglobstį.

Atsakymas atrodo taip:

„Lietuvos Respublikos prokuratūra neturi duomenų apie užsienio valstybių institucijų sprendimus minimų asmenų atžvilgiu.”

Be to, paaiškėjo, kad visuomenė – „tretieji asmenys” – negali sužinoti atsakymų į šiuos du klausimus: ar atrankos metu N. Oškutytė buvo paklausta apie tarptautinį rezonansą sukėlusią Gatajevų bylą, kurios tyrimui ji vadovavo? Ar tarp atrankos komisijos narių buvo prieštaraujančių sprendimui įrašyti ją, kaip tinkamiausią kandidatę, pirmąja tarp pretendentų į Kauno apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pareigas?

„Komisijos metu vykstančių pokalbių tarp posėdžio dalyvių turinys tretiesiems asmenims neskelbtinas”, – atsakė Generalinė prokuratūra.

Apie kriterijus, kuriais remiantis N. Oškutytė įvertinta kaip tinkamiausia vadovauti Kauno apylinkės prokuratūrai, nurodyta tiek: „Atrankos komisijos nariai reitinguoja kandidatus pagal surinktus vertinimo balus, vadovaujantis” šiais nuostatais: http://www.prokuraturos.lt/Struktūrairkontaktai/Kolegijakomisijos/Vyriausiųjųprokurorųatrankoskomisija/tabid/512/Default.aspx

Taip atsitiko, kad aukščiau pacituotus Generalinės prokuratūros atsakymus labai tiksliai nuspėjo Darius Kuolys, nors tada, kai jis pasidalino savo spėjimais, jie dar net nebuvo pradėti rašyti.

„Ten, kur dalyvauja Darius Raulušaitis, viskas yra mįslinga, slėpininga – žinome tai iš „Snoro”, kitų istorijų. Manau, kad visuomenei ir žurnalistams nepavyks išsiaiškinti, kokiais principais, kokiais argumentais remiamasi (vertinant N. Oškutytės kompetenciją, – R. K.). Kaip nepavyko išsiaiškinti, kas iš D. Raulušaičio kabineto nutekino informaciją apie „Snoro” bylą. Tie procesai, kurie vyksta D. Raulušaičio kabinete, peržengia racionalumą ir racionalius argumentus.”

Prie šio pastebėjimo galima pridurti kelis klausimus. Pavyzdžiui: ar įmanoma įsivaizduoti, kad N. Oškutytė pretenduotų į aukštą postą Suomijos prokuratūroje? O kad ji apskritai dirbtų šios šalies prokuratūroje? O kad D. Raulušaitis būtų ne tik prokuroras, bet ir vienas iš prokuratūros vadovų? Taigi... Baisu net pagalvoti, ką suomiai padarytų su tokia prokuratūra. Tikėtina, kad tokie personažai kartu su savo galingais kuratoriais patys prašytųsi politinio prieglobsčio kokioje nors Afrikos valstybėje.

Kadangi D. Raulušaitis teigia neturįs „duomenų”, jog Suomija suteikė Lietuvos prokurorų ir VSD persekiotiems Gatajevams politinį prieglobstį, ekspertai.eu eilinį kartą tiesia prokuratūrai pagalbos ranką ir teikia D. Raulušaičiui duomenų, kurių jam trūksta.

Pradžiai – fragmentas iš praėjusią vasarą įrašyto Maliko Gatajevo pasakojimo, kodėl jis buvo priverstas išvažiuoti iš Lietuvos. Apie tai jis papasakojo paklaustas, ar supranta, kodėl jam su žmona iškeltą bylą tyrė net 7 prokurorės N. Oškutytės vadovaujami saugumiečiai. Juk visas tos bylos turinys – buitinis suaugusios globotinės konfliktas su įtėviais.

...Koks buvo jų tikslas... aš neįstengiu suprasti. Visus tuos metus man galvą skauda nuo šito klausimo. Jie gi man nepasakė, kur problema. Vienintelis dalykas, kurį jie man sakė – klausimas... vienas jų kaip papūga jį visą laiką kartojo man: „Ar tu supranti, kas atsitiko?..” Nesuprantu, sakau, jūs juk man nieko neaiškinate... Tik suprantu, kad jūs į šitą reikalą kištis neturite. Net jei čia būtų koks nors kriminalinis dalykas – vis tiek tai šeimos santykių reikalas, santykiai tarp pilnametės, suaugusios įdukros ir jos įtėvių. Bet jūs, sakau, į šitą paveikslą niekaip „neįsipaišote”... Nes Valstybės saugumo departamentas yra struktūra, užsiimanti visai kitais dalykais...

– Jūs tai jiems sakėte?

– Taip.

– Ir ką jie jums atsakydavo?

– Juokėsi ir tiek... Nieko nesakė. Ir aš pats stengiausi mažiau su jais bendrauti. Nes mačiau, kad vyksta visiškas „bespridelas”, ir visiškai neaišku, kas jiems gali šauti į galvą... Jie elgėsi labai įžūliai. Buvau su antrankiais, įkalintas – su manimi galėjo atsitikti bet kas. Nes Lietuvos kalėjime mirdavo daug žmonių, nežinau, kodėl, bet jie pasikardavo. Per tuos 10 mėnesių, kai buvau Kauno izoliatoriuje, prisimenu 3 ar 4 žmones, kurie pasikorė. Aš bijojau, kad ir man gali atsitikti koks nors nelaimingas atsitikimas, jeigu uždavinėsiu nereikalingus klausimus. Bet dar labiau pergyvenau dėl savo žmonos. Nes žinojau, kad ji ten kelis kartus bandė nusižudyti. Man buvo baisu dėl jos, todėl stengiausi daugiau neaštrinti situacijos...

Aš mačiau, kad kovoti su jais labai sunku, jokios teisybės nėra... ir beviltiška, nes visi mūsų veiksmai atsitrenkdavo į gelžbetoninę sieną su užrašu „VSD”. Neturėjau tokių galimybių, kaip jie – jie disponuoja valstybės jiems suteikta galia, ištekliais, mokesčiais, kuriuos moka žmonės. Aš tokių galimybių kovoti neturėjau...

Todėl ir pabėgau iš Lietuvos – nes mačiau neteisėtumą, mačiau, kad neturiu jokių galimybių tam pasipriešinti teisėtomis priemonėmis. Buvau priverstas išvažiuoti į Suomiją, pasiprašyti prieglobsčio ir paaiškinti suomiams, kodėl aš pas juos atvažiavau, kas atsitiko. Suomijos valdžia trejus metus tyrė mūsų bylą ir tada suteikė mums politinį prieglobstį. Nes suprato, kad mes iš tikrųjų susidūrėme su didelėmis problemomis... Žinote, tą sprendimą jie priėmė ne šiaip sau, dėl kokio nors apsvaigimo – jie aiškinosi viską trejus metus.

O štai taip atrodo suomiškas dar vieno pabėgėlio iš Lietuvos, politinį prieglobstį šioje šalyje taip pat gavusio Gatajevų augintinio Deniso Volovskij dokumentas:

D. Volovskij liudijimą apie europinės kultūros šalyje neįsivaizduojamą smurtą, kurį jis patyrė Lietuvos VSD prievartaujamas apšmeižti savo tėvus – nes jį, Čečėnijos karo vaiką, išauginusius Chadižat ir Maliką jis vadina savo tėvaisskelbėme čia.

Kadangi ekspertai.eu disponuoja faktais, kurių teigia nežinąs generalinio prokuroro pavaduotojas, siunčiame jam dar vieną laišką.

* * *

Pone Raulušaiti,

Jūs teigiate, kad neturite „duomenų” apie kelis Suomijos sprendimus: šios šalies atsisakymą išduoti Lietuvos teisėsaugai Ch. ir M. Gatajevus ir suteikti jiems politinį prieglobstį.

Siunčiame Jums 2013 m. birželio 6 d. filmuoto interviu fragmentą, kur M. Gatajevas, būdamas savo namuose Suomijoje, per skype paaiškina, kad iš Lietuvos į Suomiją jį privertė pabėgti absoliutaus neteisėtumo pojūtis, kurį patyrė dėl Lietuvos prokuratūros ir VSD veiksmų, ir ypač baimė dėl savo žmonos sveikatos ir gyvybės. M. Gatajevas labai aiškiai pasako, kad Suomija suteikė jam politinį prieglobstį.

Jeigu Jums trūksta dar kokių nors duomenų apie šiuos Suomijos sprendimus, prašytume konkrečiai įvardinti, kokius duomenis pageidaujate gauti.

Jeigu Jums duomenų nebetrūksta, prašytume atsakyti į anksčiau Jums užduotą klausimą: kaip vertinate faktus, kad Suomija, teismuose išnagrinėjusi Ch. ir M. Gatajevams iškeltos bylos aplinkybes, atsisakė išduoti juos Lietuvos teisėsaugai ir suteikė jiems politinį prieglobstį?

Taip pat prašytume paaiškinti, kodėl prokuratūra į šios buitinės bylos tyrimą įtraukė 7 VSD pareigūnus?

Primename Jums, kad buvęs VSD pareigūnas D. Šumskis, kurio pavaldiniai buvo įtraukti į šį tyrimą, 2013 m. birželio 14 d. duodamas parodymus Klaipėdos apygardos teismo posėdyje ir prisiekęs sakyti tik tiesą teigė, jog VSD šioje byloje neturėjo visiškai jokio intereso, tai buvo prokuratūros sprendimas.

Manome, kad neišsisukinėjant atsakyti visuomenei į šiuos klausimus yra Jūsų, kaip vieno iš prokuratūros vadovų, pareiga – jei nemanote, kad Lietuvos teisėsauga degradavo iki beribės laisvės laužyti žmonių likimus, įvardijamos rusišku žodžiu „bespridelas”.

Primename, kad tarptautinė gėda, kurią Lietuvai užtraukė ši byla, nėra skaudžiausia jos pasekmė. Skaudžiausia yra tai, kad VSD ir prokuratūros veiksmai padarė didžiulę žalą Ch. Gatajevos sveikatai (ypač ją pakirto N. Oškutytės prašymas pratęsti suėmimo terminą, kurio neteisėtumą jau patvirtino teismai; čia rasite su tuo susijusį vaizdo įrašą), išardė Gatajevų šeimą, atėmė vienintelius artimus žmones iš mažamečių Gatajevų globotinių, kurie buvo izoliuoti nuo šeimos ir gimtosios kalbos bei kultūros „SOS vaikų kaime” Vilniuje ir kuriuos svarstoma grąžinti į Rusijos okupuotą Čečėniją.

Taip pat rekomenduojame Jums susipažinti dar su keliais vaizdo įrašais. Čia rasite liudijimus apie galimai nusikalstamus veiksmus, kuriuos atliko Jūsų ir Jūsų kolegų puikiai įvertintos prokurorės N. Oškutytės vadovaujama saugumiečių grupė:

D. Volovskij: „Aš jiems pasakiau: neduosiu melagingų parodymų, aš noriu tiesos”

Liudijimai: VSD, seksas ir M. Gatajevo klausimai

Daugiau publikacijų rasite antimafijos skyriuje Gatajevų byla.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
44. Kritikas Pikčiurna
(2014-02-05 09:06:46)
(78.56.140.149) Parašė:

Gerbiamasis prokuratūroje ir VSD dirba ne mulkiai, bet Rusijos FSB statytiniai. Tai liudija, kad jų pastangos persekioti čečėnus, kaltinat juos terorizmu, kai oficialiai Lietuva Rusijos ir Čečėnijos (Ičkerijos) karą laikė ir tebelaiko nacionalinio išsivadavimo karu nuo okupantų. Tai patvirtina ir pačios Rusijos veiksmai, nes pagal Rusijos konstituciją ji negali naudoti savo reguliarių karinių pajėgų vidaus konfliktams spręsti. Tai reiškia, kad savo veiksmais patvirtina, kad yra Čečėnijos okupantai ir vykdo jos aneksiją. Taigi Nepriklausomos Lietuvos ir ES narės VSD bei Prokuratūroje, o gal ir plačiau, veikia Rusijos penktoji kolona.43. Ir tokie
(2014-02-03 16:08:30)
(78.63.22.245) Parašė:

MULKIAI sėdi prokuratūroje? Juk jie privalo ginti VIEŠĄJĮ INTERESĄ. O ką gina? Gina pedofilus, sukčius, vagis, kyšininkus, melagius. Ir tai daro Grybei pritariant. Juk MĖMĖ Valys pasodintas tam, kad vykdytu visus Grybės nurodymus, bet negintu viešą interesą įstatymo rėmuose.42. Zofija
(2014-02-03 11:29:22)
(78.61.238.21) Parašė:

Ar nuotrauka daryta po dozės priėmimo,kad tokios baisos akys?41. к сведению ha-ha
(2014-02-03 00:52:32)
(188.238.116.127) Parašė:

может вам еще кое что показать , а не документ40. ha ha
(2014-02-01 22:33:15)
(78.108.63.46) Parašė:

Kodel Malikas neparodo savo 'politinio pabegelio' dokumento? Gal kad jo neturi? Ir kas per klausimas, ko truksta irodymams? Truksta Suomijos oficialaus dokumento, vietoj suinteresuoto Maliko videopasakojimo. Bet kuriuo atveju, jei jiems ir suteiktas prieglobstis, tai nuo Rusijos valdzios persekiojimo, nes jie yra Rusijos pilieciai.39. Pikasas
(2014-02-01 13:42:13)
(78.62.86.131) Parašė:

Sudėtinga situacija teisėsaugoje tęsiasi. Vilties kibirkštėle gali tapti šis, pas delfistus išspausdintas rašinys: "Teisėjai patys sau kasa duobę: nuosprendžiai, darantys gėdą visai sistemai" KOMENTARAS STRAIPSNIUI Kai teisinės sistemos atstovai patys pradeda analitiškai kalbėti apie savo kolegų darbą ir jį pagrįstai kritiškai vertinti, galima susidaryti įspūdį, kad jie nori pabandyti sistemą išvalyti iš vidaus. Tai geras ženklas, bet kai tokių ženklų visumoje yra labai nedaug, greitų permainų tikėtis sunku. Visuomenė stebi įvairių skandalingų bylų tyrimo ir vertinimo tėkmę. Manau, kad dažnai tenka tuo nusivilti. Prisiminkime V.Pociūno, E.Kusaitės, Gatajevų šeimos, pedofilijos ir žudynių istorijas ar panašiai, kurios tikrai nepakėlė pasitikėjimo teisėsaugos sistema į prideramą lygį. Apie sudėtingą situaciją teisinėje sistemoje esu nuoširdžiai diskutavęs ne kartą. Minėtų istorijų atvejais - taip pat. Kada įtariama, kad teismai priima neadekvačius sprendimus, tai tokius atvejus turi analizuoti, o jei reikia ir tinkamai įvertinti pati sistema. Tada ji gali pasiekti, kad bus apsivaloma iš vidaus. Kai tokia Neringa Venckienė pabandė ginti savo šeimos garbę pasipriešindama sistemai, ji buvo apšaukta "pūliniu".Kovojo ir gelbėjosi ši Seimo DK frakcijos pirmininkė ir buvusi teisėja taip, kaip tik sugebėjo. Politikoje ji naiviai bandė remtis "burokinėmis" jėgomis ir tai gerokai sumažino savo galimybes ieškoti tiesos ir teisingumo. Bet tai - politiniai vandenys, kurioje ši plaukikė plaukti sugebėjo tik teisiniuose aspektuose. Politika - kieta sritis. Joje klysti ar nusikaltėliškai veikti gali tik tie, kurie turi tvirtą "stogą" ar nesuskaičiuojamų lėšų. Minėtose istorijose vienintelė atrama buvo visuomenės nuomonė, kuri nerodė pasitikėjimo sistemos sprendimais ir siekė tiesos ir teisingumo. Mane šiek tiek stebina kylantis pasitikėjimo sistema reitingas. Drįstu suabejoti tokiais rezultatais. Juk apart vienetinių kadrinių permainų, nieko esminio pastaruoju laiku neįvyko, kad tas pasitikėjimas turėtų ryškiai išaugti. „Visuomenė teismų darbą vertina gerai – tą pagrindžia ir 57 proc. sutinkančių, kad žmonės turėtų paklusti teisėjų priimtiems sprendimams, net jei sprendimas jiems nėra palankus“, – sako sociologė dr. E. Vileikienė. Manau, kad paklusti galutiniams teismo sprendimas privalo visi piliečiai, tačiau vertinti juos teigiamai ar neigiamai gali kiekvienas pagal savo supratingumą. LR Konstitucija leidžia piliečiams skleisti bet kokią nuomonę apie bet ką. Žinoma, būna prasmingiau kai nuomonė būna prasmingai argumentuota. Tokiu atveju gali būti atkreipiamas dėmesys į galimas klaidas siekiant jas taisyti ar ateityje nekartoti. Tik tada, kai teigiamų vertinimų bus ryški ar net beveik absoliuti dauguma, bus galima kalbėti apie didelį pasitikėjimą teisine sistema. Kol kas , manau, taip nėra. Deja...38. GERIAU
(2014-02-01 01:29:21)
(85.255.56.134) Parašė:

paklauskit ,-ką jis iš viso žino?37. tautienykui- Vilte
(2014-01-31 21:21:22)
(78.62.133.231) Parašė:

matomai, esi kažkoks provokatorius su savo 'aršiom' mintim.IKi tikro tautininko pačiam gerokai toli. Nusiimkit kaukę. Pagarbiai.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi

Naujausi komentarai
budintis
IP 46.251.39.191 | 12:02:06 Atėjo 12 valanda. ...