2024 m. liepos 25 d.

 

Generalinė prokurorė drąsinama suteikti Lietuvai daugiau jėgos

3
Paskelbta: 2023-01-05 12:30 Autorius: ekspertai.eu
Generalinė prokurorė Nida Grunskienė.


2023 m. sausio 2 d. ekspertai.eu kreipėsi į Generalinę prokurorę Nidą Grunskienę prašydami atsakyti į 14 (keturiolika) klausimų:

CITATA iš Generalinės prokuratūros pranešimo: Generalinėje prokuratūroje yra išnagrinėtas Kauno tardymo izoliatoriuje laisvės atėmimo bausmę atliekančio Algirdo Paleckio viešas (YouTube platformoje) interviu, skleidžiantis dezinformaciją, dėl kurio į Generalinę prokuratūrą kreipėsi Teisingumo ministerija.

1 KLAUSIMAS. Generalinė prokuratūra gruodžio 30 d. 14 val. 5 min. prokuraturos.lt tinklalapyje prie naujienų skiltyje „Ikiteisminiai tyrimai ir viešojo intereso gynimas“ paskelbė pranešimą „Priimti būtini veiksmai užkirsti kelią dezinformacijos skleidimui“. Apie kokį „interviu“ kalbama Generalinės prokuratūros pranešime? Kas konkrečiai ėmė „interviu“ iš A. Paleckio? Kokie klausimai skambėjo šiame interviu?

Išvardinkite visus pateiktus klausimus A. Paleckiui. (Interviu (angl. interview 'pokalbis') – dviejų, kartais daugiau žmonių pokalbis, kurio metu užduodant klausimus renkama informacija tam tikra tema. Tai paplitęs žiniasklaidos ir kai kurių humanitarinių mokslų tyrimo metodas.)
Vieta atsakymui:

2 KLAUSIMAS. Nurodykite, kur minėtą „interviu“ galima pamatyti, kokie šaltiniai šį vieną „interviu“ skelbė?
Vieta atsakymui:

3 KLAUSIMAS. Kelintą dieną buvo paskelbtas tas „interviu“?
Vieta atsakymui:

4 KLAUSIMAS. Kelintą dieną tas „interviu“ pastebėtas viešojo intereso gynėjos Generalinės prokuratūros?
Vieta atsakymui:

5 KLAUSIMAS. Generalinės prokuratūros pranešimo pavadinimas – „Priimti būtini veiksmai užkirsti kelią dezinformacijos skleidimui“. Kokie konkrečiai veiksmai priimti? (Išvardinkite visus tuos priimtus veiksmus)
Vieta atsakymui:

6 KLAUSIMAS. Ar iki minėto A. Paleckio „interviu“, Generalinė prokuratūra nebuvo priėmusi būtinų veiksmų užkirsti kelią dezinformacijos skleidimui? Jei nebuvo, tai kodėl?
Vieta atsakymui:CITATA: Pagal Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas prokuroras turi teisę imtis priemonių siekiant įpareigoti kompetentingas institucijas tinkamai vykdyti neskelbtinos informacijos kontrolės funkciją ir taikyti šiame įstatyme nurodytas poveikio priemones.

7 KLAUSIMAS. Džiaugiamės, kad turite teisę pagal Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas prokuroras turi teisę imtis priemonių siekiant įpareigoti kompetentingas institucijas tinkamai vykdyti neskelbtinos informacijos kontrolės funkciją ir taikyti šiame įstatyme nurodytas poveikio priemones.

Išvardinkite prašom tas visas kompetentingas institucijas abėcėlės tvarka, kurios turi tinkamai vykdyti neskelbtinos informacijos kontrolės funkciją ir taikyti įstatyme nurodytas poveikio priemones.
Vieta atsakymui:CITATA: Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras, vadovaudamasis Visuomenės informavimo įstatymu, kreipėsi į Lietuvos Respublikos radijo ir televizijos komisiją (toliau – Komisija), prašydamas atlikti tyrimą ir pateikti informaciją apie jo rezultatus.

8 KLAUSIMAS. Koks prokuroras (vardas, pavardė) ir konkrečiai kelintą dieną kreipėsi į Komisiją? Koks to kreipimosi turinys?
Vieta atsakymui:CITATA: Komisija informavo prokuratūrą, jog nustatė, kad dalijimosi vaizdo medžiaga platformos YouTube kanalas, kuris paskelbė A. Paleckio pasisakymus, užsakomąsias audiovizualines žiniasklaidos paslaugas teikia neteisėtai, nepranešęs Komisijai apie tokios veiklos pradžią. Komisija pagal savo kompetenciją kreipėsi į teismą dėl tokios veiklos nutraukimo.

9 KLAUSIMAS. Čia iki galo neaišku – ar Komisija ir prokurorai tiria A. Paleckio pasisakymų turinį, ar tuos kanalus, kurie tą turinį transliuoja? Nes jūs turbūt gerai suprantat, kad uždarius vieną ar kitą kanalą esmė nuo to nepasikeis – A. Paleckio pasisakymai vis tiek bus pasiekiami viešojoje erdvėje visiems, kas tik to panorės. Tad sukonkretinkit, ką prokuratūra su ta Komisija tiria – A. Paleckio pasisakymų turinį, ar tik kažkokį vieną ar kitą viešą šaltinį?
Vieta atsakymui:CITATA: Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroro vertinimu, Komisija ėmėsi visų būtinų veiksmų tiek pažeidimų įvertinimui, tiek jų pašalinimui, todėl priėmė nutarimą atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones.

10 KLAUSIMAS. Kaip ir kur būtų galima išsamiai susipažinti su minėtu Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroro vertinimu?
Vieta atsakymui:CITATA: Generalinė prokurorė Nida Grunskienė, atsižvelgdama į vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą metu ypatingą svarbumą visapusiškai vertinti informaciją, galinčią kelti grėsmę Lietuvos nacionalinio saugumo interesams, ir būtinybę imtis efektyvių priemonių užkirsti kelią bet kokiam galimam veikimui prieš valstybę, dar spalio mėnesį kreipėsi į Teisingumo ministeriją, siūlydama peržiūrėti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso ir Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymus bei imtis priemonių, kad asmenys, atliekantys laisvės atėmimo bausmes, neturėtų galimybės tęsti ar vykdyti neteisėtas veiklas, ir užtikrinti demokratinėje visuomenėje valstybės saugumo ir viešosios tvarkos interesus bei užkirsti kelią teisės pažeidimams ar nusikaltimams.

11 KLAUSIMAS. Viešojoje erdvėje buvo skelbta atvirkščiai, kad Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska kreipėsi į prokuratūrą, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas.Kaip yra iš tikrųjų, tai kas į ką ir kada konkrečiai kreipėsi? Ar pirmiau E. Dobrowolska į Generalinę prokuratūrą, ar Generalinė prokuratūra, kažkur pamačiusi minėtą A. Paleckio „interviu“ į E. Dobrowolską, ar vienas į kitą vienu metu? Nurodykite tikslias datas ir pakomentuokite plačiau.
Vieta atsakymui:CITATA: Generalinė prokuratūra atkreipia valstybės institucijų dėmesį, kad, nustačius panašius atvejus, Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 5 dalis numato galimybę pačiai institucijai pagal kompetenciją kreiptis į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją su motyvuotu prašymu atlikti tyrimą, priimti sprendimą ir taikyti objektyviai būtinas poveikio priemones neskelbtinos informacijos paskelbimo ir (ar) skleidimo atveju.

12 KLAUSIMAS. Kokių konkrečiai valstybės institucijų dėmesį atkreipia Generalinė prokuratūra (išvardinkite tas institucijas abėcėlės tvarka).
Vieta atsakymui:

13 KLAUSIMAS. Apie kokius panašius atvejus kalbama prokuratūros pranešime (pateikite bent dešimt tokių atvejų pavyzdžių susipažinimui).
Vieta atsakymui:

14 KLAUSIMAS. Kaip sekasi ikiteisminis tyrimas dėl prezidento Valdo Adamkaus įkurto slaptojo kankinimų (dar kitaip vadinamo CŽV) kalėjimo? Kada planuojate perduoti bylą teismui? Papasakokite plačiau, su kokiais rūpesčiais susiduriate ilgus metus vykstančio tyrimo metu, kad niekaip negalite jo užbaigti?
Vieta atsakymui:2023 m. sausio 5 d. iš prokuratūros atėjo tokio turinio, viso Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus surašytas atsakymas:

„Laba diena, atsakydami į Jūsų 2023 01 02 užklausą informuojame, kad Jūsų nurodytame prokuratūros pranešime spaudai buvo pateikta informacija apie Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriuje priimtą sprendimą dėl viešojo intereso gynimo priemonių taikymo tikslingumo, kuris buvo priimtas išnagrinėjus Teisingumo ministerijos kreipimąsi į prokuratūrą dėl konkretaus vaizdo įrašo paviešinimo. Šis įrašas ir šiuo metu yra pasiekiamas viešai adresu https://youtu.be/cwZ4MOTYLH0:Minimu pranešimu visuomenė informuota apie kitų institucijų prokuratūrai pateiktą informaciją, kitus vertinimui reikšmingus duomenis ir prokuratūros sprendimo motyvus.

Pažymime, kad Teisingumo ministerija kreipėsi į prokuratūrą dėl konkretaus vaizdo įrašo įvertinimo, o Generalinės prokuratūros kreipimasis į Teisingumo ministeriją yra dėl Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso ir Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymų tobulinimo, kas ir buvo aiškiai nurodyta viešai skelbtame prokuratūros pranešime.

Atsakant į Jūsų papildomą klausimą primename, kad, kaip jau buvo anksčiau skelbta, Generalinėje prokuratūroje atliekamas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 100 straipsnį dėl tarptautinės teisės draudžiamo elgesio su žmonėmis. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas pagal Baudžiamojo kodekso 292 straipsnio 3 dalį dėl galimo neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną ir 228 straipsnio 1 dalį dėl piktnaudžiavimo. 2018 m. tiriama veika buvo perkvalifikuota pagal BK 100 straipsnį atsižvelgiant į Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendime konstatuotus tarptautinės teisės draudžiamo elgesio su žmonėmis požymius. Procesinis sprendimas šiame ikiteisminiame tyrime nėra priimtas“.

Deja, šiame prokuratūros atsakyme ekspertai.eu nerado visų atsakymų į pateiktus 14 (keturiolika) klausimų.

„Dar kartą prašome jūsų atsakyti į kiekvieną iš 14 (keturiolikos) 2023 m. sausio 2 d. ekspertai.eu pateiktų klausimų (į kiekvieną klausimą prašome atsakyti atskirai, o ne urmu, atsakymams skirtos vietos jūsų patogumui pažymėtos raudonai). Dar kartą iš anksto dėkojame už labai operatyvius ir ypač išsamius bei konstruktyvius atsakymus. Gerbkime įstatymus ir įstatymai pradės gerbti mus! Suteikime Lietuvai daugiau jėgos!“, - rašoma papildomame ekspertai.eu prašyme Generalinei prokurorei.Keli susiję:

Generalinei prokurorei palinkėta sėkmės, ginant valstybę nuo vasalų ir kolaborantų

Teisėja Sigita Fomičiova aiškinsis dėl ministrės Ewelinos Dobrowolskos kuklumo   

Tikslinamasi, ar Dobrowolska pateiks informaciją dėl Adamkaus kalėjimo 

Generalinė prokurorė Grunskienė atkreipė dėmesį į pavojingą informaciją, tačiau nieko nesukonkretino  

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
3. Tenka pagirti
(2023-01-07 23:16:34)
(78.63.247.190) Parašė:

ekspertai.eu už pagrįstą norą išsiaiškinti reikalą iš esmės. Užduoti konkretūs, smulkiai detalizuojantys aplinkybes, klausimai ne tik kad demaskuoja ir išjuokia pastangas iškreipti eigą, bet parodo institucijų neįgalumą prieš tiesą. Nėra ten nei kompetencijos, nei drąsos elgtis teisingai ir atsakyti už tai. Nėra net kam tą pripažinti. Niekada nesulauksime tiesių atsakymų į konkrečius klausimus.2. Gal ?
(2023-01-06 09:42:56)
(78.58.225.231) Parašė:

“Per kančias į žvaigždės .”Teko klausytis jo senelio paskaitos.Algirdo senelis užėmė tokias pareigas kaip šalies Prezidentas.Daug prisidėjo prie Vyckos tėvelio įsikūrimą Tėvynėje.Gyvenat US “dypai “pasakojo ,kad jiems tuo metu grįžimais Lietuvon eijo per niugarą ciugliai iš baimes.Tevelis Algirdo dirbo visą kelią Vakarų šalių diplomatinėse atstovybėse gyvendamas kartu su šeimą.LR Seime dirbo kelias kadencijas.Brolis vadovaiją TV. Kokio tai nelaimėlio paliudijimas ,Algirdas patalpintas į belangę,už kokias ten kalbas ar savo nuomones reiškimą,LR Konstitucija suteikią teisę reikšti savo nuomonę laisvai. Sudėliojus viską krūvon išvada :labai žemos kvalifikacijos režisierius1. Darijus
(2023-01-05 18:26:03)
(2a02:678:647:cb00:b512:e17a:5ca0:cbd6) Parašė:

Kvailys į klausimą, ar jis kvailys, atsakyti nesugeba, nes jo nesupranta.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi