2024 m. liepos 16 d.

 

Jei A. Vinokuras nevadins A. Butkevičiaus Daktaru Mengele, gaus patarimą

15
Paskelbta: 2024-06-29 09:36 Autorius: ekspertai.eu

Visuomeniniuose tinkluose įvyko Pirmadienio mitingų organizatoriaus Arkadijaus Vinokuro ir buvusio Krašto apsaugos ministro Audrius Butkevičiaus vieša diskusija, susijusi su neseniai Vilniuje nelegaliai pakabinta, o vėliau nedelsiant tarnybų nuplėšta lenta pulkininkui Kaziui Škirpai.Diskusijoje replikos teise pasinaudojo ir Aušra Mikulskienė.

Draugiškai ir taktiškai prasidėjusi diskusija baigėsi nedraugiškai ir netaktiškai, žeriant vienas kitam abipusius kaltinimus.

Audrius Butkevičius ir Arkadijus Vinokuras. Viduryje – lentos K. Škirpai nuplėšimo momentas.


A. Butkevičius: Mielas Arkadijau, prašau pareikšk savo nuomonę: ar tu ir šiandien palaikai F.Kuklianski siautėjimą, nukreiptą prieš Lietuvos pasipriešinimą okupacijai? Manau, kad ji peržengė visas įmanomas tolerancijos ribas. Jeigu nepareikši savo nuomonės ir neparodysi, kad dar Lietuvoje yra tikrų žydų, man teks pereiti į jūsų sektos priešų pusę.

A. Vinokuras: Mielas Audriau, siautėja antisemitai pasivadinę tautininkais. Jie be jokio leidimo pakabino savo „didvyrio“ bareljefą. Savivalė yra savivalė, mes dar negyvename bananų respublikoje. Ar tau būtų nieko, jeigu būtų pakabintas bareljefas - be leidimo - Dušanskiui? O prieš gindamas Škirpą, gal susipažink su jo raštais, kuriame jis kvietė varyti žydus lauk, kad jų nei kvapo neliktų Lietuvoje, kad tie bolševikai ir tokie bei anokie. Jis reikalavo panaikinti jiems DK Vytauto kvietimą ir apsaugą jiems. Baigėsi tuo, kad „Birželio sukilimas“ virto žydų skerdynėmis. Gera dalis "kovojusių sukilime" tapo žydų žudikais IX -ame forte. Būk malonus, pradžioje susipažink su liga, o paskui daryk išvadas, juk gydytojas esi. PS. „Birželio sukilimas“ nebuvo joks sukilimas, nes šaudė bėgantiems rusams į nugaras. Tai buvo keršto akcija. Tikri sukilimai: 1861, 1863, 1988-1991. Sukilimas, pagal apibrėžimą: kai tauta sukyla prieš okupantą okupuotoje šalyje, o ne tada, kai tas bėga lauk lyg patrakęs. Naciai jau buvo Vilniuje po dviejų dienų nuo karo pradžios. Apie kokį sukilimą eina kalba?

A. Butkevičius: Arkadijau Vinokurai, aš ginu ne Škirpą ir ne Radžvilo naudingus idiotus, koncervų užsakymus vykdančius. Man tiesiog nesuprantama, kodėl tu ir F.Kuklianski sąmoningai provokuojate antisemitizmo bangą? Gal arabai pažadėjo koncervams pinigėlių ir jūs naivūs žydeliai tikite, kad su jumis pasidalins. A, tiesa, F.Kuklianski jau gavo iš Landzbergių visų mūsų pinigėlių 30 milijonų... Jeigu ruošiatės bėgti is Lietuvos, tai gal č̣ia ir strategija, bet kur bėgsit? O dabar apie tavo tekstą. E.Zingerio vadovaujama komisija (žydo, kiek žinau, iš labai komunistinės šeimos, dar nuo Smetonos laikų finansavusios rusišką pogrindį Lietuvoje) nustatė, kad Kaune, 1941 m. sukilimo prieš okupantais metu, žuvo 500 sukilėlių, Vilniuje žuvo šimtas, visoje Lietuvoje žuvo apie 3000 sukilėlių. Kartu su civiliais, žuvo apie 5000 žmonių. Tu, Arkadijau, dergi, mano žuvusiu tautiečių atminimą. Jeigu bent kiek supranti chronologiją, tai šie žuvusieji žydų tikrai nešaudė. Blogiausiai, Arkadijau, kad tu savo tekste kartoji grynai rusišką pasakojimą apie šaudymą į nugarą. Jeigu turėtum bent menkiausią supratimą apie istoriją, tai žinotum, kad karo pradžioje, Rusijai ketinant pradėti ofenzyvą prieš Vokietiją, Lietuvoje buvo sutelkta 10-oji armijų grupė savo sudėtyje turėjusi apie 100000 karių ir ginkluotą sunkiąją kovinę techniką... Visoje Lietuvos teritorijoje, ypač Žemaitijoje, rusai įnirtingai priešinosi. Yra daugybė vykusių mūšių aprašymų... Todėl kalbėti apie šaudymą į nugarą gali tik NKVDistai, tokie kaip Slavin, Dušanskij, Ginsburg ir eilė kitų, kurių tekstus tu cituoji, nes skaitai tik saviškių raštus.

A. Vinokuras: Audriau Butkevičiau, tu gal paimk bent vieną istoriką – lietuvių ir vokiečių – ir pasiskaityk, kad suprastum, kokį mėšlą čia skiedi. Lietuvą pardavė ne slavinai, o Smetona su savo tautininkais, ir Lietuvos generolai. Net reikalavo taisyti sugedusius sovietų tankus. Gen, Raštikis pats buvo komisijos narys liepęs kariuomenei įsilieti į sovietų kariuomenės gretas. Kai Lietuva buvo okupuota caristinės Rusijos, 1861 sukilėliai neišsigando didžiulės rusų armijos. Taip kad, nediskredituok savo paistalais didžiųjų Lietuvos sukilimų ir sukilėlių. Nie vienas tavo „didvyris“ nepuolė sukilti 1939,1940 metais. Tavo Noreika tapo sovietų armijos karininku, o Škirpa ramiai sau gėrė šampaną Berlyne. Kad bent pusė „sukilėlių“ tapo žudikais, paskaityk Arūno Bubnio istorinius tyrimus, prof. Saulio Sužiedėlio, vokiečių prof. Christoph Dikmann. Nei vienas jų nėra žydas, kiek žinau ir nei vienas nesirėmė sovietų teismų medžiaga. Taip ir buvo: birželio sukilimas prasidėjo 1941 birželio 22 dieną kai naciai įsiveržė į Lietuvą ir po dviejų dienų jau buvo Vilniuje. Apie kokį sukilimą kalbi? Tai buvo keršto akcija skirta parodyti naciams, kad lietuviai kovoja už savo laisvę. Skaityk patį Škirpą, nemanai, kad reikėtų? Juk sukilimas neįvyko 1940? Kodėl? Nelygink „sukilėlių“ su Lietuvos pokario partizanais, tikraisiais sukilėliais, kurie kovojo 10 metų. Ir kas juos išdavė? Lietuviai, visus iki vieno. Ar išmokai iš putlerio ir Hamas antisemitų apsimesti auka? Taip, rusai bėgo... BĖGO, iš dainos žodžių neišmesi. O pokario partizanai kovojo prieš sovietų armiją niekur nesiruošusia bėgti. Jie tikrieji didvyriai. Beje, nežinai, kodėl tavo „drąsuoliai“ tavo naciukų paverstais „antinaciniu judėjimu“ neiššovė prieš nacius nei vieno šūvio? Tai kuris čia iš mūsų tiražuoja neonacių ir tautininkų dezinformaciją? Varyti ant žydų kiekvienas šmikis sugeba, todėl ir yra šmikis. Nuo kurios minutės juo tapai?

A. Butkevičius: Arkadijau Vinokurai, o kur aš varau ant žydų? Ko tu čia putoji? Tavo teiginiai nieko bendro su šia antisemitizmo kurstymo akcija neturi? Tai tu jos dalyvis, nenorėčiau tikėti, kad organizatorius. Tavo čia parašytas tekstas tai kitos operos libretas. Beje, kiek tau ir Fainai K. moka Liubovičių chasidai? Kaip suprantu, tai jūsų organizacija yra pilnai jų pinigais išlaikoma, todėl ir pradėjote šitą lojimo ant Lietuvos kampaniją. Taigi, mano požiūriu, tu ne žydas, bet tiesiog sektantų samdinys. Paskaityk savo paties tekstus, kuriais man atsakinėji: kalbi visiškai ne į temą, priskiri man teiginius, kurių aš niekada nesakiau. Chaliucinuoji? Girdi balsus? Mano požiūriu, nieko nėra šlykštesnio, kaip religinių fanatikų kuriama neapykantos politikėlė, kurią šiandien vykdote prieš mano tautiečius. Esate (Tu, Kuklianski, Chabad) pagrindiniai Izraelio priešai, nes jūsų pastangų vaisiai yra Europoje ir JAV stiprėjanti antiizraeliška kampanija. Ir ne mes, lietuviai, bet tikri Izraelio patriotai padarys su jumis tvarką. Taigi, kaip man sakė vienas tavo tautietis (toks Berezovskij): „для хитрой жопы найдётся хуй с винтом“.*

Aušra Mikulskienė: Gerbiamas Audriau, Jums nereikia pereiti į jokius „žydų sektos“ priešininkus. Jūs ten jau esate Arkadijau, ačiū už Jūsų koncentruotai argumentuotus atsakymus, pasinaudosiu savose diskusijose.

A. Butkevičius: Aušra Mikulskiene, patikslinkim: ne žydų sektos, bet Chabad. Tai yra religinių fanatikų organizacija, beje labai turtinga, finansuojanti visokius nususėlius, laikančios save žydais, Lietuvoje. Jų tikslas – tautinės nesantaikos kurstymas, neva ginant „žydų reikalą“. Tuo tikslu skleidžiama grynai maskoliškas naratyvas apie lietuvius – žydšaudžių tautą. Nežinau, kas jūs esate, p. Aušra, bet argumentai, kurių neva semiatės mano seno draugo rašliavos yra sukurti įvairių kartų Rusijos propagandistų laboratorijose. Beje, peržiūrėjau jūsų FB puslapį. Esate žydaitė ir todėl galvojate, kad privalote pritarti visiems F.Kuklianski ir A.Vinokuro paistalams. Noriu tikėti, kad nesate apmokama propagandistė, nors nuolatiniai jūsų FB tekstai apie lietuvius žudžiusius žydus verčia jus įtarti šia veikla. Turiu jums pasiūlymą: išsiaiškinkite, kuri pasaulio šalis pirmauja pagal „pasaulio teisuolių“ sąrašą ir išspauskite bent lašą dėkingumo žmonėms, tarp kurių gyvenate, nes jų seneliai ir tėvai rizikuodami savo gyvybėmis gelbėjo jūsų tautos žmones. Beje, tarp tų gelbėtojų buvo ir mano seneliai: šauliai, birželio sukilimo dalyviai... O dar geriau, atsiprašykite Lietuvos žmonių, už žydų NKVDistų niekšybes Lietuvoje, taip, kaip Lietuvos prezidentas A.Brazauskas atsiprašė žydų, už lietuviškus niekšus galvažudžius ir jų nusikaltimus prieš žydų tautą. Gal tada miegosite ramiai...

A. Vinokuras: Na ir kvailas esi, Audriau. Tapai antisemitu į senatvę Dėl "sukilėlių" žūčių: Birželio sukilimas Visuotinė lietuvių enciklopedija
https://www.vle.lt › straipsnis › birzelio-sukilimas Kaune žuvo 161, Vilniuje – 24, iš viso – apie 650 sukilėlių. Dėl dėkingumo: padėkok už 600 metų žydų įnašą Lietuvos labui. Mes esame Lietuvos piliečiai tiek pat metų, varai tipišką nacių propagandą. Tai pats ir atsiprašyk, kad pats pardavei Lietuvą sovietams, kad sudarinėjai tremtinių sąrašus, nes juos sudarinėjo rusai su lietuvių pagalba, už tuos komuniagas atvežusius Stalino saulę, už tuos 150 000 lietuvių stukačius, stribus, NKV - distus ir KGBistus. Visų jų pavardės lietuviškos, už išduotus tų lietuvių pokario partizanus. Lietuvoje išgelbėta apie 2000 žydų nacių laikais, bet 190 000 nužudyta. Ar jie patys nusižudė? Faina jau 10 metų kovoja su tavo lietuviška valdžia dėl paminklo gelbėtojams, bet nestato, nors tu nusišauk. Nežinai kodėl? Tu, kaip tipiškas nacis ieškai kaltų ne savyje, o kitame ir būtinai žyde. Ir, kaip tas nacis ir musulmonas kaltini Izraelį vien todėl kad pavydi iki pažaliavimo. Todėl ir nekenti žydų ir Izraelio, kad Izraelis laimėjo visus karus ir laimės ir šiuos, kai tu, tavo tautiečiai prašikote Lietuvą neiššovę nei vieno šūvio. Beje, 1918-1920 Lietuvos žydai organizavo savo pulką kovojusi už Lietuvos laisvę prieš bolševikus ir lenkus. Mano senelis tarnavo Lietuvos kariuomenėje, bet net ir žydų didvyrių apdovanotų aukščiausiai Lietuvos ordinais už drąsą tavo draugeliai nepagailėjo - sušaudė. Aš kovojau už Lietuvos laisvę ir tavo vadovautame KAD ir KAM taip pat, bet tavo naciukai atsisako pripažinti, nes - antisemitai. Beje, mano Saulius eina savanoriu į Lietuvos kariuomenę šį rugsėjį. Kodėl tavo sūnus netarnavo? Apie Chabadus: ne tik savo, bet ir žydų istorijos nežinai, todėl ir kliedi apie chabadus, prieš kurių išplitimą Lietuvoje kovojo Vilniaus Gaonas, todėl savo priešiškumo religiją pavadino mitnagdim – priešininkai chabado. Pasirodo, Audriau, tapai visišku vatniku. Daugiau nematau reikalu su tavimi bendrauti.

A. Butkevičius: Vienintelis sveiko proto klausimas tavo tekste yra apie mano sūnų, tai atsakau: Vytenis yra Lietuvos Respublikos kariuomenės karininkas, pabaigęs tam specialius kursus ir yra rezerve. Kitam sūnui dar tik 6 metai... Visas kitas tavo tekstas, tai senatvinio marazmo pasėkoje sumakaluoti teiginiai nieko bendro neturintys su aptariama tema – kuriam velniui jūs kurstote antižydiškas nuotaikas. Savo tekstuose, tu panašiai kaip maskovitas verdantis solianką: sumeti visus savo sielos šūdus, nuoskaudas, kažkada girdėtus žodžius, skaitytų tekstų nuotrupas, užpili tulžimi, myžalais ir verdi, verdi... Paskui srebi su panašiais į save marazmatikais. Labai gaila, bet visą antiizraelietišką kampaniją ES ir JAV sukurstėte jūs su savo Chabad sektantais. Jeigu tikrai Vilniaus Gaonas, atsiribodamas nuo šitų ligonių, sukūrė savo mokymą, tai kodėl tu ir F.K. maitinatės išėdomis nuo jų (chabad) stalo? Beje, aš visai nematau reikalo nutraukti su tavimi bendravimo. Medicinos mokslui tave apnikęs marazmas yra labai įdomus. Aš manau, kad tai užkrečiama! Gal tai koks virusas plintantis tarp vienos sektos žmonių gyvenančiu labai glaudžiame burbule ir išpažįstančiu tik vieną tiesą... Beje, manau, kad tavo susirgimas nesunkiai gydomas. Jeigu tu, priepuolio metu, nepradėsi manęs vadinti Daktaru Mengele, galėčiau tau patarti, ką daryti. Tavo draugas Audrius.

A. Vinokuras: Audriau Butkevičiau, manai, kad ad hominem, nesiremdamas jokiais faktais ir juos atmesdamas laimėsi šį pokalbį? Nelaimėsi, nes naudoji tavo neišprususių vatnikų su racionalumu nieko bendro neturinčius pašūkavimus. Sakai, kad neatsakiau į tavo teiginius „Žydai, patys esate kalti dėl antisemitizmo“. Šis teiginys yra viso antisemitizmo pagrindas. Kai žydas skerdžiamas tyli, tai kai kam jo kaip ir pagaila, bet kai žydas kala atgal ir taip, kad maža nepasirodo, tada... „Žydai patys provokuoja, patys eskaluoja, patys kalti dėl antisemitizmo“. Rimtai? Kada su musulmonais, su Hamas, su propalestiniečiais susidėjai? Visa JT šaukia, kad žydai kalti, Bidenas taip pat, jam reikia musulmonų balsų rinkimuose. Sinica pakabino karo nusikaltėlio bareljefo be jokio leidimo, sureagavo Benkunskas, įsakė nuimti. Iš ne teisės teisė nekyla. Be abejo, kad mes, žydai sureagavome. Ar tu tylėtum, jeigu mes Dušanskiui bareljefą toje vietoje pakabintume? Tai Benkunskas, nu, ne žydas, liepė nuimti lentą, tai negi ant lietuvio šauksi. Gydykis nuo antisemitizmo užkrato, arba nuo alkoholio, arba nuo abiejų.* Posakio „для хитрой жопы найдётся хуй с винтом“ ekspertai.eu vertimo variantai:

„gudriam asilui yra penis su plienine galvute ir sriegiu“

„gudriai kiaulės išangei pravers varpa su varžtu“

„gudriai subinei atsiras suknistas bybys su tam tikra tvirtinimo detale“

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
15. U-2
(2024-06-30 17:29:05)
(2405:8100:8000:5ca1::5d:4028) Parašė:

Visiskai suzavetas! Kaip pasakytu didzioji pedagoge, karaliene Morda - net labai dievobaimingose nacistiniu pe4erastu seimose pasitaiko smulkiu nesusipratimu ir net smurto artimoje aplinkoje. O viskas tik todel, kad abu nacikai skirtingai traktuoja A. Hitlerio veikala "mein kampf" ir turi skirtinga poziury y kuprotojo Ozio Vyckos poezija. Neabejoju, kad jau netrukus A. Vinokuras apsikabins A. Butkevičiu, jie pasibuciuos ir senu papratimu abu draugiskai eis b-ybiais ir tik kaires rankos pagalba kasti ir gilinti Baltijos jura...14. Andriejus A
(2024-06-30 11:04:33)
(88.118.79.144) Parašė:

Šių dvejų menkystų ginče butkė nuoseklesnis už vinakurą, nes jam bandera ir škirpa vienodai garbinami žydšaudžiai. Vinakurui bandera didvyris, o škirpa nusikaltielis.13. nepilietis
(2024-06-30 10:01:11)
(2a00:809:2a8:e7aa:857a:9ccc:9f5f:2992) Parašė:

Fizinis žmogus-visuomenė kaip objektas -yra formlumas. Psichika (proto sąmonė), kaip subjektas -yra individualus-agregorinis "burbulas-simuliakas" (programa, matrica, ir jų išvestinės: religija-šventraščiai, politika-įstatymai, asmeniniai įsitikinimai...). Biblijos dėka (žydų) galima pamatyti kaip tai realizuojasi. Formalumui palaikyti pakanka 1 procento genų. Psichologiniams burbulams palaikyti naudojami likusieji 99 procentai genų; iš čia kyla begalė varijantų-varijacijų SIMULIUOJANČIŲ subjektyvę REALYBĘ, kurios objektyves-fizines pąsekmes mato kiekvienas durnius.12. Vaclovas Gibieža
(2024-06-30 04:30:24)
(78.60.84.45) Parašė:

Kažin, ar Vinokuras dar rengia Ukrainos banderovcų palaikymo mitingus?11. Jonas
(2024-06-30 03:56:43)
(81.105.61.47) Parašė:

Pas vinokura kas antras sakinys melas. Ne veltui gydytojas Mads Gilbert is Norvegijos pasake kad israelitai yra aistringi melagiai, jie meluoja apie viska.10. Xxxx
(2024-06-30 02:50:05)
(2a00:809:2a1:f90f:504c:4c51:d6db:e94f) Parašė:

Kiek daug "veiklos", kiek daug "veiklos", ir visi "jie" svarbūs, gal ir purvo jiems pripilti papildomai, bet nežinau, ar asmeniškai į kiekvieno "baseinėlį", (nes bendrame vaikiškame turbūt jau nebetelpa). O tokie "įžymūs", kad K.Škirpa prieš juos "nulis",nu, nebent geriausiu atveju, koks nors "vatnykas" su tautiniu mentalitetu, o ko norėt iš jų (ne Škirpos), juk "jiems" taip viskas "paprasta ir aišku", o aš susimastyčiau (ar tikrai), dėl jų abiejų. Nes jie tik "nulis" apskritas-beribis ir tikrai.9. Siūlau
(2024-06-30 01:25:33)
(78.56.75.110) Parašė:

dvikovą peiliais. Audriau, kaip įdėja?8. MikasA
(2024-06-29 19:23:43)
(88.216.112.130) Parašė:

Prisijungsiu. Tikrai nepatinka tas šmikis Audrius B., bet kad čia pratrūko - bravo Ir žinau kaip sunku ginčitys su jedajais : jie už mūsų pinigus turi begales laiko skaityti, gilintys, o meluoti mums yra jiems garbė. Iš tokių rusofobu tikėtis normalaus pokalbio negalima, bet pradžiai pakaks.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi

Naujausi komentarai
žvalgybos
IP 83.188.97.176 | 12:19:04 https://www.youtube.com/watch?v=uSEFyxfOguE...
Antanas
IP 88.119.221.209 | 12:11:38 Kaži kokioje pozoje patarinėjo kosčėjui?...
nuotraukoje
IP 79.108.237.32 | 12:07:35 putleris?...
Inga
IP 78.60.214.186 | 11:51:44 Gėrių gėris. ...