2024 m. liepos 23 d.

 

Kai išnyksta ribos tarp kultūrų: Tarptautinio meno festivalio ANIMA MUNDI 2014 atgarsiai

2
Paskelbta: 2014-12-01 07:46 Autorius: Ona Gaidamavičiūtė

Birželio 20–29 d. Vilniuje, galerijoje „Kalnas“, vyko tarptautinis meno festivalis „ANIMA MUNDI“. Pirmasis vyko 2013-aisiais Pakruojyje. Festivalio spiritus movens ir koordinatorė – šiaulietė dailininkė Zita Vilutytė. Šio festivalio temos: harmonija Žemėje, smurto atsisakymas, sugyvenimas priimant kultūrų skirtingumą; konfliktų sprendimas ir ekspresijos laisvė. Tarptautinė vertinimo komisija (Elmira Shokr Pour iš Irano, Isao Tomoda iš Japonijos, dr. Ohioma Pogoson iš Nigerijos ir Piotras Kostinas iš Lietuvos) iš daugiau kaip 120 festivaliui pateiktų darbų atrinko 25. Įteikti 3 prizai: pagrindinis metų menininkės titulas atiteko dailininkei iš Prancūzijos ir Danijos Soli Madsen, antrasis – tapytojui ir fotografui Sauliui Jankauskui, o trečiasis – dailininkui grafikui iš Indonezijos Rudy Murdock.

Ferstivalyje dalyvavo ir darbus eksponavo 25 menininkai iš 11 šalių: Indonezijos, Nigerijos, Japonijos, Irano, Prancūzijos, Danijos, Švedijos, Gruzijos, JAV, Rusijos, Lietuvos. Turkijos, Kipro menininkams, deja, nepavyko atvykti.

Kai kurie užsienio menininkai (Indonezijos menininkai: Debronzes, Rudy Murdock; Irano dailininkė Elmira Shokr Pour, Danijos ir Prancūzijos menininkė Soli Madsen) festivalyje dalyvauja jau antrą kartą.

Edukacija

Festivalio metu vyko kūrybinės dirbtuvės, skaitomos paskaitos. Vienas festivalio tikslų – edukacinis: kūrybines dirbtuves „Meilė ir taika“ vedė Elmira Shokr Pour (Iranas) ir Isao Tomoda (Japonija), jų tema, per jas visi festivalio dalyviai, svečiai galėjo kartu tapyti akrilu. Kentas Wehlbeckas (Švedija) mokė, kaip kurti įvairiaspalvius šilko atspaudus.

Aleko Lomadze (Gruzija) pristatė kūrybines dirbtuves „Kas mes šiandien“, kviesdamas tapyti ant didelio formato drobės. Vakhtangas Janiashvilis iš Gruzijos pristatė šias kūrybines dirbtuves: „Emalės tapyba“ ir „Senovinė tapybos technika“. Soli Madsen pristatė kūrybines dirbtuves „Rojaus Lawaetz’o modulinė trikampių sistema“. Irina Kostina pristatė kūrybines dirbtuves Spalviniai šachmatai“, o litvakų kilmės dalininkas, tapytojas Stanas Litzas iš JAV mokė piešti ir tapyti portretą.

Taip pat festivalio dalyviai skaitė paskaitas. Daugybės sričių menininkė· Zita Vilutyte skaitė paskaitą „Kultūriškai modifikuotos smegenys daugiakultūriniame pasaulyje“, dailininkė, dailės mokytoja ir galerininkė Soli Madsen iš Danijos / Prancūzijos pristatė paskaitą „http://iaf-animamundi.com/files/Soli Madsen(2).pdfAr mums reikia meno? Ar menas yra vartojamas“, dailės istorijos dėstytojas dr. Ellis Oyekola iš Nigerijos pristatė paskaitą http://iaf-animamundi.com/files/Ellis Oyekola(2).pdf„Afrikos menas ir dvasingumas“, Kento Wahlbecko iš Švedijos paskaitos tema– „Harmonija žemėje“. O dailininkės, rašytojos Elmira Shokr Pour paskaitos tema – http://iaf-animamundi.com/files/Elmira Shokr Pour(1).pdf„Artimųjų Rytų efektas. Meno psichologija kuriant gyvenimo pusiausvyvą“. Dailininkas Stanas Litzas iš JAV kalbėjo apie http://iaf-animamundi.com/files/Paskaitos(1).pdfuniversalią meno kalbą, kaip menas jungiantis įvairias kultūras, vardan taikos. Anna Talanova, literatūros profesorė iš Nižnij Novgorodo universiteto, pristatė paskaitą „Menininko portretas ir menas pasaulininkės literatūros kontekste (interpretacijos transformacija)“.

Ekspozicija

Festivalio metu eksponuoti 20 dalyvio darbai. Eksponuoti įvairiomis technikomis sukurti darbai: tapyba, fotografija, grafika, emalės technika. Ekspocizijos autoriai: Dadang Pribadi ( Indonezija), Debronzes (Indonezija), Rudy Murdock ( Indonezija), Rayo Denanda (Indonezija), Saulius Kruopis  (Lietuva), Saulius Jankauskas (Lietuva), Edmundas Birgėla (Lietuva), Ellis Oyekola (Nigerija), Stan Litz  (JAV), Soli Madsen (Prancūzija- Danija), Kentas Wahlbeckas (Švedija), Alex Lomadze (Gruzija), Isao Tomoda (Japonija), Elmira Shokr Pour (Iranas), Piotras Kostinas (Ukraina-Lietuva),  Vakhtangas Janiashvili  (Gruzija), Badri Mikatadze (Gruzija), Giedrius Bagdonas ( Lietuva), Skaidrė Butnoriutė (Lietuva), Zita Vilutyte (Lietuva), Stanas Litzas (JAV).

Eksponuoti ir festivalio dalyvių, ir svečių darbai. Ar buvo bendrų temų? Matyt, taip. Poezijos, holistinės vienumos idėjos. Darbai labai įvairūs – ir tematika, ir technikomis. Vieni – tamsesni, kiti šviesesni, nuo poetinių poteksčių iki ironijos. Festivalyje dalyvavo plataus profilio menininkai, atstovaujantys kelioms meno sritims.

Praskleidžiant pasąmonės šydą

Per festivalį veikusioje parodoje eksponuoti unikalūs menininkų iš Indonezijos darbai: Debronzes, Rudy Murdock, Rayo Denanda, Dadang Pribadi. Beje, šiuos menininkus jungia Debronzes sukurta neformali menininkų bendruomenė Samarange „Outsiders!ink.

Debronzes atstovauja, kaip ir pats įvardija, „iliuzijos – vaizduotės – bjaurasties“ (phantasm-imaginary-disfigurement) estetikos krypčiai. Jis kuria ir piešinius, ir grafikos darbus, ir skulptūras, taip pat taikomojo pobūdžio darbus (viršelius) muzikos grupėms. Grafiškuose, itin preciziškai atliktuose darbuose skleidžiasi siurrealistinė vaizduotė, atsiveria gausybė kultūrios simbolių. Eksponuoti grafiški, sukurti pieštukais darbai. Kompozicijos centruotos, sulydytos iš daugybės simbolių, detalių, iš vienų formų gimsta kitos. Kaip teigia pats menininkas, jam įtaką darė Derekas Riggsas, Danas Seagrave’as, M.C Escheris, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Albrechtas Dureris, Salvadoras Dali, Ernstas Fuchsas, Krisas Kuksis, Borisas Vallejo, Frankas Frazetta, Radenas Saleh, etc. Pvz., piešinys „Savanaudiška poza“ (Selfist Pose) yra skirtas dailininkui Ernstui Fuchsui (konkrečiau – kūriniui „Anti-Laokoonas“ (Anti-Laocoon, 1965), iš tiesų siurreliastine stilistika, atlikimo precizika šie darbai artimi.

Dizainerio, muzikanto, dalininko Rudy Murdock darbai išsiskira plakatiškumu. Eksponuoti ir ekspresyvūs portretai („Mergaitės galva“ (Head of girl), „Monalisa“, ir abstraktaus pobūdžio, socialinių poteksčių turintys darbai, daugiausia atlikti akrilu. Tai – socialinių, ekologinių temų refleksijos („Utopija“ (Utopia), „Ateities atradimas“ (Discover the future)).

Itin dekoratyviuose dailininko, grafikos dizainerio iš Indonezijos Rayo Denanda (Godzillarge) darbuose – gyvūnų formos, religiniai simboliai, persipinantys su tamsiąja žmogaus puse. Parodoje eksponuotose skaitmeniniuose darbuose – stilizuotos dekoratyvios pelėdos, perteikiančios turtingą Rytų simboliką: „Pelėda Gumunganas“ (Owl Gumungan), „Pelėda Mandala“ (Owl Mandala), kt.

Eksponuoti ir savamokslio fotografo iš Indonezijos Dadang Pribadi fotografijos, atspindinčios Indonezijos žmonių kasdienybę.

Ekspresijos link

Unikalios menininkės – dailininkės, rašytojos – iš Irano Elmiros Shokr Pour darbuose – paveiksluose, atliktuose akrilo technika, – poetiška moteriškumo raiška, perteikiama per gamtos simbolius, moters ir paukščio paralelę. Atskleidžiamos įvairios moters būsenos, viltys ir svajonės, dramatiški išgyvenimai. Vyrauja vienybę su gamtos pasauliu perteikiantys spalviniai (melsvi, žalsvi) tonai.

Stilistiškai Elmiros Shokr Pour darbams artimi ir Isao Tomoda akrilu tapyti paveikslai, pavadinimai poetiški – „Ramią naktį aš pamačiau mėnulio šviesą“ (On a quiet night I saw moon light), subtilių tonų darbuose, pirmenančiuose tradicinę japonų tapybą – moters ir žirgo paralelė.

Iting grafiškos, subtilios, pieštukais atliktos Zitos Vilutytės kompozicijos artimos mandaloms, perteikiama būties vienovės, harmonijos su gamta, vistata pajauta, pasitelkiamas platus daugelio kultūrų estetikos kontekstas: „Nauja pradžia“ (New beginning), „Motina Žemė“ (Pacha Mama), „Anima mundi“, kt.

Ekspresionistinės stilistikos ryškiaspalvėse, šviesių tonų dailininkės iš Danijos ir Prancūzijos Soli Madsen kompozicijose – tapyboje akrilu – šviesioji gyvenimo pusė: Abstrahuotos spalvinės dėmės formuoja pačių paveikslų erdvę. Tą rodo ir pavadinimai – „Kentėjimas viltyje“ (Suffering in hope), „Nušvitimas“ (Enlightement), „Angelas“ (Angel), „Naujųjų judėjimų gimimas“ (The birth of new movements), „Eik į žydėjimą“ (Go in a blooming). Dažnas abstrahuotas paukščio, saulės, gėlės motyvas.

Saviti dailininkų iš Gruzijos – Aleko Lomadze, Vakhtango Janiashvili, Badri Mikatadze – darbai. Aleko Lomadze, Gruzijoje žinomas kaip žymus peizažų, natiurmortų tapytojas, savita priemone – dažais iš akmenų – pristatė tapytus karo vaizdus iš Abchazijos. Vakhtangas Janiashvilis – juvelyriškus, dekoratyvius tapybos, emalės kūrinius, kuriuose – ir bibliniai, ir etniniai, ir gamtos motyvai (plg. emalės darbų pavadinimus „Tauro akis“, „Gruzinas“, „Adomas ir Ieva“). O Badri Mikatadze, kuris vos prie kelerius metus pradėjo mokytis tapyti, darbai realistiški, daugiausia peizažai.

Parodoje eksponuoti ir menininko iš Nigerijos dr. Ellis Oyekola darbai. Nedidelio formato ryškiaspalvėse abstrahuotuose, geometrinių formų kompozicijose – etninio, Nigerijos genčių meno motyvai.

Itin giminiški menininkų poros – Sauliaus Kruopio ir Skaidrės Butnoriūtės – darbai –abstraktūs peizažai, šviesios vizijos. Jie abu – Nidos menininkų asociacijos TILTAS nariai.

Parodoje pristatytos ir Sauliaus Jankausko fotografijos, turinčio daugiau socialinį pobūdį, taip pat tapybos darbai. Eksponuotos ir grafiko Edmundo Birgėlos kaligrafinės kompozicijos. Giedriaus Bagdono darbuose vyrauja šviesiatonės spalvinės abstrakcijos. O Irinos Kostinos darbai išsiskiria muzikaliomis ekspresionistinėmis spalvinėmis kompozijomis.

Dera paminėti ir Piotro Kostino darbus, kuriuos galima priskirti magiškajam realizmui. Stilistika, beje, primena ir 16-17 a. tapybą, kur ypatinga svarba tenka šviesai – tarsi šydas, per kurį atsiveria vidinė vizijų, meditacijų erdvė (plg. paveikslą „Ryto meditacija. Užupis“).

Ypatingu ekspresyvumu išsiskiria dailininko iš JAV Stano Litzo portretai („Yetta“, „Madonna“, „The converstation“, „Helen of Troy“).

Visi parodos autoriai – itin profesionalūs, aukšto meninio lygio dailininkai. Jūsų darbuose atsiskleidė daug stilistinių tendencijų: vieni jų dekoratyvesni, ekspresyvesni, kiti abstraktesni, vieni grafiškesni, kiti tapybiškesni. Tačiau visi jie perteikia panašias – pacifistines, socialines, holistines (vienybės su visata, gamta) – idėjas.

Beje, birželio 17 d. Šiaulių kultūros namuose atidaryta tarptautinė (veikė iki rugsėjo 1 d.) kelių šio festivalio menininkų – Aleko Lomadze, Zitos Vilutytės, Debronzes, Rudy Murdock ir Sauliaus Jankausko – darbų paroda:

O rugpjūčio 8–13 d. Užupio menų inkubatoriaus veikė UMI reziduojančių menininkų iš Indonezijos – Debronzes ir Rudy Murdock – darbų paroda „I wish you were here“ („Norėtume, kad būtum čia“). Parodoje eksponuoti viešnagės Lietuvoje metu sukurti Rudy Murdock darbai, išsiskyrę žaismingumu, spalvų gausa, tapybiškumu, koliažiškomis kompozicijomis.

Debronzes kolekcijoje – itin preciziški, grafiški – monochrominiai, juodai balti, daugiausia pieštuku piešti darbai. Grafikas pristatė įspūdingą, Lietuvoje kurtą didelės apimties grafikos darbą „Misija“, išsiskiriantį keliasluoksne kompozicija, metamorfozes, transformacijas patiriančiais vaizdiniais, taip pat daug mažesnio formato piešinių-iliustacijų.

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
2. Lapė
(2014-12-01 21:15:37)
(81.7.68.182) Parašė:

ANIMA MUNDI – PASAULIO DVASIA...1. ką
(2014-12-01 13:37:44)
(141.0.9.75) Parašė:

Ką reiškia tas "mundi" ?Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras