2024 m. liepos 25 d.

 

Kas grasina kultūros ministrui

Paskelbta: 2009-10-03 08:52 Autorius: ekspertai.eu

Viešas laiškas ir klausimai LR Ministrui Pirmininkui, nacionalinės programos "Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" (VEKS) ir Lietuvos tūkstantmečio programos (Tūkstantmečio) stebėsenos komisijos pirmininkui p. Andriui Kubiliui

Praėjo pusė metų, kaip tiesiogiai kontroliuojate VEKS ir Tūkstantmečio programas, esate šių nacionalinių programų stebėsenos komisijos pirmininkas. Dar 2008 m. gruodį susitikime su jumis (taip pat dalyvavo ir kultūros ministras R.Vilkaitis bei finansų ministras A.Šemeta) atvirai kalbėjomės apie vagystes iš valstybės biudžeto, vykdomas pasitelkiant minėtąsias programas.

Tada jūs teigėte, kad svarbiau yra ne skaičiuoti, kiek jau pavogta, o prevenciškai sustabdyti ateities vagystes. Deja, praėjus pusmečiui situacija nepasikeitė, o atvirkščiai - įgavo naują pagreitį. Pinigai eikvojami nestabdomai, kai kuriais atvejais jūsų vadovaujama Vyriausybė šioms korupcinėms programos papildomai skyrė dar daugiau pinigų, negu tai buvo dariusi G.Kirkilo Vyriausybė.

Iki šios dienos taip ir nepaaiškinote, dėl kokių priežasčių iki šiol nesustabdyti atviri valstybiniai pinigų plovimo projektai. Kokie veiksniai lemia, kad tiek valdžiai, tiek visuomenei matant, jog nusikaltėliškas projektas VEKS kenkia šalies prestižui ir žmonėms, jis yra nestabdomai, nebaudžiamai ir šaltakraujiškai tęsiamas iki šios dienos?

Jūsų sąmoningas neveiklumas šioje srityje perša vienintelę mintį, kurią mums prieš keletą mėnesių per susitikimą Kultūros ministerijoje yra pasakęs R. Vilkaitis: jo nuomone, VEKS aferos sumanytojai ir tikrieji vadai yra net ne Lietuvoje, todėl paprastiems piliečiams ar eiliniams valdininkams pasipriešinti šiai kriminalinei veikai praktiškai nėra jokios vilties.

Laikui bėgant ir matant, kas vyksta, kaip vilkinami ikiteisminiai tyrimai, kokiais mastais apiplėšinėjama Lietuva ir jos žmonės visose srityse, imame suvokti įbauginto kultūros ministro žodžių prasmę. Kol pati aukščiausia valdžia - nuo Vyriausybės iki Prezidentūros – visomis išgalėmis dengia įžūlias, plika akimi matomas nusikalstamas veikas, dalis visuomenės gali pradėti tikėti arba jau tiki piktavaliais teiginiais, kad korupcijos lopšio Lietuvoje organizatoriai ir vykdytojai yra pati aukščiausia Lietuvos valdžia ir aukščiausi jos pareigūnai. Juo labiau kad visi surinkti dokumentai ir faktinė medžiaga, kurią mes turime ir pateikėme Generalinei prokuratūrai, rodo, jog šių aferų gijos veda į Seimą, Vyriausybę ir Prezidentūrą.

Visuomenei sunku suprasti, kodėl priimant korupcinius nutarimus (pavyzdžiui, viešųjų pirkimų pataisas, kurias labai neigiamai įvertino net STT, tačiau Seimas lengvai jas priėmė, ir per kurias dabar išplaunamos jau milijardinės sumos) ir pataisas jūs visiškai į tai nereaguojate ir tie įstatymai būna priimti be jokio vargo? Ar jūs irgi esate įbaugintas kaip ir kultūros ministras?

Stebėsenos komisija, kurios pirmininkas jūs esate, jūsų valdymo periodu yra tokia pat fiktyvi ir egzistuoja tik dėl akių, kaip ir esant ankstesnei Vyriausybei (jūs net nesivarginate susirinkti į formalius posėdžius). Ar nenorėtumėte šios tvarkos pakeisti nelaukdamas daugiau nė dienos? Neseniai žiniasklaidoje teigėte, kad esate apstulbęs nuo buvusių vyriausybių švaistūniškumo. Tačiau nesiimdamas jokių veiksmų dar labiau stebinate jūs pats.

Susidaro vienintelis įspūdis, kad buvę valdantieji ir dabartiniai valdantieji - tai viena darni komanda, puikiai perpratusi teatrinio meno niuansus. Bet juk taip nėra? Drąsiai kalbate apie ekonominę krizę. Lygiai taip pat pabandykite drąsiai elgtis ir visiškai susikompromitavusių valstybės įmonių, jų vadovų, monopolinių rubikonų ir jų projektų atžvilgiu, per kuriuos vagiamos astronominės mokesčių mokėtojų pinigų sumos, - tada nereikės drąsintis braukiant pinigus iš socialiai remtinų žmonių. Jūsų neturėtų bauginti ir organizuotos nusikalstamos (nors ir esančios valdžioje) grupuotės. Nereikia bijoti ir tos jėgos iš užsienio, apie ką užsiminė kultūros ministras, nesvarbu, kad ir kur ta jėga būtų - ar Maskvoje, ar Briuselyje, ar dar kur nors, - jei piliečiai ir valdžia bus vieningi, mes būsime nenugalimi. Už ryžtą Jus gerbtų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Lietuva realiai, be jokių išvogtų milijonų pagalbos, kurtų nebijančios kriminalinių klanų, drąsios ir perspektyvios šalies įvaizdį. Šiuo metu esame Europos užkampis, tai reikia pripažinti. Ir ne tik dėl to, kad net lėktuvai neskraido. Tik provincialai gali skolintis pinigus tam, kad sprogdintų fejerverkus virš savo šventovių, visiems dovanotų gipsinius angelus ar atstatinėtų butaforinius pastatus, kai tuo metu griūva apleistas paveldas.

Tarptautiniai aferistai ir jų korumpuoti vietininkai Lietuvoje, dangstydami savo nusikalstamas veikas, dažnai sako, kad vadovaujasi ES direktyvomis ir laikosi europinės dimensijos linijos. Bet ar nebūtų laikas bent pabandyti sustabdyti netrukdomai besitęsiančią nusikalstamų grupuočių organizuojamą tarptautinę Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigų melžimo šventę?

Pagarbiai,
ekspertai.eu

P.S. Nenorėjome užduoti jums klausimų, tačiau lygiai taip pat nenorime, kad šis laiškas liktų be jokios reakcijos. Tad užduodame su pinigais ir korupciniais nutarimais susijusius klausimus, kad jūsų oficialiai įgalioti atsakingi ir aukšti valdininkai galėtų aiškiai ir paprastai į juos atsakyti per 20 darbo dienų. Dar kartą pateikiame visus su VEKS ir Tūkstantmečio programomis susijusius klausimus, į kuriuos mėnesių mėnesius taip ir nesugebėjo atsakyti tiek jūsų politiniai partneriai, tiek įgalioti jūsų tiesioginiai pavaldiniai. Tikimės, kad atsakymai padės ir vykdomiems ikiteisminiams tyrimams bei būsimiems teisminiams procesams.

KLAUSIMAI:

1. LRV 2008 m. vasario 6 d. nutarimu Nr.150 "Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" programai (toliau VEKS) suteiktas nacionalinės programos statusas: a) Kokiais kriterijais vadovaujantis VEKS programai suteiktas nacionalinės programos statusas? b) Koks teisės aktas reglamentuoja ir apibūdina nacionalinės programos bruožus? c) Kurių institucijų iniciatyvai priklauso sprendimas vienai ar kitai programai suteikti nacionalinės programos statusą? d) Kodėl LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO programai nesuteiktas nacionalinės programos statusas (pagal minėtos programos priemones galima spręsti, kad tai būtent LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO programa turėtų būti nacionalinė, apimanti daugelį Lietuvos regionų ir t.t., o ne "vieno miesto šventė", t.y. yra VEKS)? ________________________________________________

2. LRV 2003 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 971 LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO (toliau TŪKSTANTMEČIO) programos 3 priedo 2 punktas (dalyvavimas Europos Sąjungos paramos kultūrai projektuose „Vilnius – Europos kultūros sostinė“), reikia suprasti, LRV 2008 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 150 nuo 2008 kovo 2 d. pasidarė nacionaline programa: a) Jei TŪKSTANTMEČIO programos 3 priedo 2 punktas, pasidarė nacionaline programa, kodėl nebuvo padaryti pakeitimai LRV 2003 m. liepos 18 d. nutarime Nr. 971 (kuris galioja iki šios dienos)? b) Kuriuo iš šių dviejų programų (TŪKSTANTMEČIO ir VEKS) priedu vadovaujamasi 2006, 2007, 2008 ir 2009 metais įgyvendinant nacionalinę programą VEKS? ________________________________________________

3. Kurios programos punktams skiriami 2009 metais Vyriausybės deklaruojami 25 milijonai litų: a) Ar TŪKSTANTMEČIO 3 priedo 2 punktui (jei taip, prašome detalizuoti)? b) Ar VEKS priedo: I uždavinio: 1.1 punktui, 1.2 punktui, 1.3 punktui, 1.4 punktui, 1.5 punktui; II uždavinio: 2.1 punktui, 2.2 punktui, 2.3 punktui, 2.4 punktui, 2.5 punktui, 2.6 punktui; III uždavinio: 3 punktui; IV uždavinio: 4.1.1 punktui, 4.1.3. punktui, 4.2.2 punktui, 4.2.3 punktui, 4.2.4 punktui, 4.2.5 punktui; visiems 4.4.1 punktams (jei taip, prašome detalizuoti)? ________________________________________________

4. Kiek konkrečiai lėšų buvo planuota ir kiek panaudota programoms įgyvendinti: a) TŪKSTANMEČIO programai 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 metais (prašome detalizuoti)? b) VEKS programai 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 (prašome detalizuoti)? ________________________________________________

5. LRV 2008 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 150 ir 2003 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 971 Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, Lietuvos nacionalinis dramos teatras, Lietuvos dailės muziejus, Vilniaus dailės akademija, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus ir kitos įstaigos buvo įtrauktos į Tūkstantmečio ir į VEKS programas. Be to minėtos įstaigos beveik kiekvienais metai yra įtraukiamos į Valstybės investicinę programą (VIP) ir gauna valstybės biudžeto dotacijas kaip tiesioginės asignavimų valdytojos: a) Dėl kokių priežasčių šios įstaigos yra įtrauktos į TŪKSTANTMEČIO ir VEKS programas, nors jokių papildomų lėšų per TŪKSTANTAMEČIO ir VEKS programas (išskyrus ir taip skiriamas VIP lėšas) neskiriama? b) Jeigu šios nacionalinės įstaigos įtrauktos į VEKS programą, tai reiškia, jog jos yra grynai Vilniaus prerogatyva ir turtina tik Vilniaus miesto kultūrinį gyvenimą (jei ne, tai prašom paaiškinti išsamiai, jei taip, aiškinti nebūtina)? c) Kaip ir kur sužinoti kiek konkrečiai lėšų bus panaudota 2009 metais kiekvienai vykdomai TŪKSTANTMEČIO ir VEKS programų priemonei? d) Dėl kokių priežasčių vienai priemonei reikalingi du ar daugiau vykdytojai? ________________________________________________

6. VEKS biudžetas, kuris šiuo metu siekia apie 300 milijonų litų (tikslios sumos kolkas nežino niekas), galėjo siekti ne vieną milijardą litų: dėl kokių priežasčių į TŪKSTANTMEČIO ir VEKS programą nebuvo įtraukti ir kiti objektai (pvz. analogiškai kaip Nacionalinis dramos teatras ir t.t.) gaunantys finansavimą per VIP programą (juk tada nei vienas ES komisaras ir net nei vienas eilinis europietis nepapriekaištautų, jog Lietuva skiria per mažai pinigų kultūrai, o VEKS biudžetas būtų mažiausiai dešimt kartų didesnis negu dabar)? ________________________________________________

7. Pasižiūrėjus į LR Vyriausybės nutarimo DĖL LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2003 m. liepos 18 d. Nr. 971, 3 priedo, 1 punktą kuris skelbiamas pasauliniame internetiniame tinkle visiems piliečiams prieinamame variante patogioje elektroninėje formoje, nelabai aišku kas ten prie ko: a) Ar galite tiksliai atskirti ir išdėstyti LR Vyriausybės nutarimo DĖL LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2003 m. liepos 18 d. Nr. 971 trečio priedo pirmą punktą? b) Ar minėtame nutarime tiesiog bet kuris vykdytojas gali imtis bet kurios priemonės ir už bet kokią nurodytą pinigų sumą?
________________________________________________

8. 2008 m. lapkričio 24 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1231 skubos tvarka buvo pakeistas 2008 m. vasario 6 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 150 „Dėl Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ patvirtinimo“ priedo 4.1.3 punktas. Šiuo punktu VEKS programos vykdytojai Vilniaus dailės akademijai 2009 metams vietoje 4 mln. 400 tūkst. jau skiriama daugiau nei penkis kartus didesnė suma - net 22 mln. 572 tūkst. litų. Tai yra šiuo nutarimu buvo skirti papildomi 18 mln. 172 tūkst. litų VEKS programos vykdytojai Dailės akademijai (pasirašė l. e. Ministro Pirmininko pareigas Gediminas Kirkilas ir l. e. kultūros ministro pareigas Jonas Jučas). 2008 m. vasario 6 d. Vyriausybės nutarime Nr. 150 iš viso 1–4 punktų priemonėms 2008–2010 metais numatyta suma 294 mln. 274 tūkst. litų. Kai 2008 m. lapkričio 24 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1231 skubos tvarka VEKS programos vykdytojai Dailės akademijai buvo skirti papildomi 18 mln. 172 tūkst. litų - iš viso 1–4 punktų priemonėms 2008–2010 metais numatyta suma liko ta pati 294 mln. 274 tūkst. litų: a) Visi supranta, jog daugiau nei 18 milijonų litų, tai ne adata šieno kupetoj. Kaip atsitiko, kad ženkliai padidėjus vienos VEKS priemonės finansavimui bendra suma liko nepakitusi, jei visi kiti punktai pagal šiuos abu dokumentus (išskyrus punktą 4.1.3.: organizuoti ir įgyvendin­ti Vilniaus dailės akademi­jos mokomojo korpuso Vilniu­je, Maironio g. 3, rekonstravimą) irgi nepakito? b) Ar ši matematinė klaida atsitiktinė ar ne? c) Ar jau įvardinti kaltieji dėl šios matematinės (jei tai matematinė) klaidos itin svarbiame valstybės dokumente ir kokios jiems pritaikytos nuobaudos? d) Ar buvo Vyriausybės 2008 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1231 projektas derintas su atitinkamomis institucijomis (pavyzdžiui, LR finansų ministerija ir kt.) ar Vyriausybės padaliniais? Jeigu taip, pateikite visus šio nutarimo derinimo dokumentus. ________________________________________________

9. Nacionalinės XX a. dailės galerijos pastatas Vilniuje 2003 m. liepos 18 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 971 įtrauktas į TŪKSTANTMEČIO programą, Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. Nr. 150 nutarimu įtrauktas į VEKS programą ir nuo 2003 metų įtrauktas į Valstybės investicijų programą: a) Dėl kokių priežasčių tie patys objektai (šiuo atveju Nacionalinės XX a. dailės gale­rijos pastatas Vilniuje) yra įtraukiami į tris (ar daugiau) Vyriausybės patvirtintas programas? b) TŪKSTANTMEČIO programoje Nacionalinės XX a. dailės galerijos pastato Vilniuje rekonstravimui ir išplėtimui iki 2006 metų buvo numatyti 17 mln. 710 tūkst. litų (2003 metais – 300 tūkst., 2004 metais – 5 mln. 803 tūkst., 2005 metais – 5 mln. 803 tūkst., 2006 metais – 5 mln. 804 tūkst. litų). TŪKSTANTMEČIO programoje nebuvo numatomos lėšos Nacionalinės XX a. dailės galerijos pastato Vilniuje rekonstravimui ir išplėtimui po 2006 metų. Kitaip tariant užbaigti Nacionalinės XX a. dailės galerijos pastato Vilniuje rekonstravimą ir išplėtimą buvo numatyta 2006 metais, o ne 2009 metais. Dėl kokių priežasčių Nacionalinės XX a. dailės galerijos pastatas Vilniuje nebuvo baigtas rekonstruoti ir išplėsti 2006 metais, kaip tai buvo numatyta TŪKSTANTMEČIO programoje? c) Kokie konkretūs darbai turėjo būti atlikti iki 2006 metų imtinai pagal TŪKSTANTMEČIO programos 2 priedo 1 punktą (prašome detalizuoti)? d) Kokie motyvai lėmė, jog per TŪKSTANTMEČIO programą lėšos Nacionalinės XX a. dailės galerijos pastatui Vilniuje rekonstravimui ir išplėtimui buvo numatytos tik iki 2006 metų (2007 metais 7 mln. litų buvo skirti tik per Valstybės investicinę programą (VIP), jei per VEKS programą šiam objektui prireikė ir papildomai 2008 ir 2009 metams buvo skirta dar 56 mln. 235 tūkst. litų. c) Ar galėtų šis objektas gauti pinigų rekonstrukcijai ir plėtimui iš valstybės biudžeto per VEKS ir TŪKSTANTMEČIO programas, jei nebūtu įtrauktas į Valstybės investicinę programą? ________________________________________________

10. TŪKSTANTMEČIO programoje (Vyriausybės nutarimo Nr. 971) yra keliami tikslai ir laukiami rezultatai. Ar TŪKSTANTMEČIO programos (Vyriausybės nutarimo Nr. 971) 2 priedo 1 punktas pasiekė numatytus tikslus pagal 2003 m. liepos 18 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 971 punktus 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. (jei pasiekė tikslus prašome išvardinti, jei tikslų nepasiekė - prašome įvardinti priežastys kodėl taip atsitiko)? ________________________________________________

11. Visose programose (TŪKSTANTMEČIO, VEKS ir VIP) priemonės (organizuoti ir įgyven­dinti Nacionalinės dailės gale­rijos pastato Vilniuje rekonstravimą ir priestato statymą) vykdytojas tas pats - Lietuvos dailės muziejus. Dėl kokių priežasčių VEKS programoje priemonės (organizuoti ir įgyven­dinti Nacionalinės dailės gale­rijos pastato Vilniuje rekonstravimą ir priestato statymą) vykdytojas dar ir Kultūros ministerija, kurios Valstybės investicijų programoje nėra priemonės vykdytojų tarpe? ________________________________________________

12. VEKS programoje (LRV 2008 m. vasario 6 d. nutarimas Nr. 150) 2009 metams numatyta iš viso 13 mln. 131 tūkst. litų, o Valstybės investicijų 2009–2011 metų programoje (2009 m. sausio 21 d. Nr. 51) numatyta 13 mln. 231 tūkst. litų. Ar šis nacionalinis objektas (Nacionalinės dailės gale­rija) finansuojamas per abi programas paraleliai lygiagrečiai skirtingomis sumomis? ________________________________________________

13. Nacionalinės dailės gale­rijos pastato Vilniuje rekonstrukcija 2007 metais vyko finansuojant per VIP programą: a) Per kokią dar Vyriausybės patvirtintą programą Nacionalinės dailės gale­rijos pastatas Vilniuje, Konsti­tucijos pr. 22, buvo rekonstruojamas ir buvo statomas priestatas 2007 metais? b) Kam šią priemonę papildomai reikėjo įtraukti į VEKS programą (2008 m. vasario 6 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 150)? c) Kodėl nebuvo sumažintas finansavimas šiai priemonei 2009 metams, atsižvelgiant į Lietuvos ekonominę situaciją ir statybų bei statybinių medžiagų kainų sumažėjimą? d) Kiek tiksliai iš viso išeikvota Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigų Nacionalinės XX a. dailės galerijos pastato Vilniuje rekonstravimui ir išplėtimui? e) Statyti namą ilgai nėra ekonomiška, tą žino ir vidutiniškai besimokantis mokinys, kiti vaikai. Dėl kokių priežasčių taip ilgai rekonstruojamas ir plečiamas Nacionalinis XX a. dailės galerijos pastatas Vilniuje?
________________________________________________

14. Infrastruktūriniai projektai buvo vykdomi dar iki patvirtinant VEKS programą ir dar bus vykdomi VEKS programai pasibaigus. a) Kaip ruošiamasi įvertinti VEKS - 2009 programą, jei jos infrastruktūriniai projektai buvo vykdomi dar iki patvirtinant VEKS programą ir dar bus vykdomi VEKS programai pasibaigus? b) Kokiu tikslu jie buvo įtraukti į VEKS programą, jei ir taip finansuojami per Valstybės investicinę programą ir buvo nepabaigti TŪKSTANTMEČIO programoje? c) Kodėl prie projektų vykdytojų, kurie vykdė projektus per VIP programą, VEKS programoje prie priemonės atsakingų vykdytojų prisidėjo dar ir Kultūros ministerija? d) Ar Kultūros ministerija yra įpareigota vykdyti investicinius, infrastruktūrinius projektus? Jeigu taip, tai koks teisės aktas tai reglamentuoja? ________________________________________________

15. TŪKSTANTMEČIO programoje (2003 m. liepos 18 d. Vyriausybės nutarime Nr. 971) šis objektas (priemonė) vadinamas "Nacionalinės XX a. dailės galerijos pastato Vilniuje rekonstravimas ir išplėtimas", VEKS programoje (2008 m. vasario 6 d. Vyriausybės nutarime Nr.150): "Nacionalinės dailės gale­rijos pastato Vilniuje, Konsti­tucijos pr. 22, rekonstravimas ir priestato statyba". Tai labai painioja paprastus piliečius. a) Ar čia du skirtingi objektai? b) Jei ne, dėl kokių priežasčių TŪKSTANTMEČIO programoje nebuvo padaryti pakeitimai, kaip visada daroma?
________________________________________________

16. Ar visuomeninis transliuotojas, būdamas nacionalinės VEKS programos partneris, 2009 m. kovo 23 d. skelbė tiesą, jog Tūkstantmečio renginiams nė viena vieša Vilniaus miesto erdvė nebus sutvarkyta (nes pagal 2008 m. vasario 6 d. Vyriausybės nutarimą Nr. 150 ji didesne dalimi jau turėjo būti sutvarkyta)? ________________________________________________

17. Ar Tūkstantmečio renginiams skirtų viešų erdvių nesutvarkymas (taip kaip buvo numatyta 2008 m. vasario 6 d. Vyriausybės nutarime Nr. 150) reiškia, jog VEKS programoje tam numatyti pinigai buvo suvartoti ne pagal paskirtį, pvz. kokiems nors užsienio estrados atlikėjų koncertams (jei taip, prašome detalizuoti)?
________________________________________________

18. Ar pagal 2008 m. vasario 6 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 150 punktą 4.4. neįgaliesiems jau pritaikytos apsilankymui vietos minimos šiame vyriausybės nutarime (detalizuokite)? ________________________________________________

19. Jei vis tik paaiškėtų, jog 2009 m. kovo 23 d. nacionalinio transliuotojo (LRT) skelbiama informacija apie tai, jog Tūkstantmečio renginiams nei viena vieša Vilniaus erdvė tikrai nebus sutvarkyta, norime, kad konkrečiai įvardintumėte visas pavardes tų asmenų, kurių dėka 2008 m. vasario 6 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 150 buvo visiškai neįgyvendintas. ________________________________________________

20. Valdovų rūmų statybos yra finansuojamos per valstybės investicinę programą (VIP). a) Dėl kokių priežasčių Valdovų rūmus reikėjo įtraukti dar ir į TŪKSTANTMEČIO programą? b) Kodėl Valdovų rūmų statybos neįtrauktos į VEKS programą, kaip pavyzdžiui LNOBT? ________________________________________________

21. Valdovų rūmų komisijos pirmininkas, A.M.Brazauskas teigė, jog papildomi reikalingi 20 mln. litų rūmų statybai būtų iš privatizavimo fondo pinigų, kas paprastiems piliečiams būtų visai neskausminga. a) Kuo privatizavimo fondo pinigai skiriasi nuo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pinigų, ar tai ne tie patys mokesčių mokėtojų pinigai? b) Kiek privatizavimo fondo lėšų panaudota Valdovų rūmų statyboms? ________________________________________________

22. Viešojoje erdvėje buvo pasirodžiusi informacija, jog Valdovų rūmų statybos vyksta be detalaus projekto, plano ir net sąmatos. a) Ar taip gali būti, jog Valdovų rūmų statybos vyksta be detalaus projekto ir plano? b) Kur ir ar galima susipažinti su Valdovų rūmų detaliuoju planu ir projektu? c) Kur ir ar galima susipažinti su Valdovų rūmų statybos, įrengimo ir kt. detalia sąmata? ________________________________________________

23. Ar yra padaryta ekspertizė, kaip buvo naudoti iki šiol išleisti pinigai betoninėms Valdovų rūmų sienoms? ________________________________________________

24. LIETUVOS RESPUBLIKOS 2009 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETE yra numatyti 8 mln. 842 tūkst. litų asignavimų išlaidoms (iš jų darbo užmokesčiui 3 mln. 91 tūkst. litų) nacionaliniam muziejui „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai“. Kaip buvo paskaičiuota reikalinga suma nacionaliniam muziejui „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai“, jei šis namas dar neužbaigtas ir dar nežinia kada bus užbaigtas, nėra detalaus plano, projekto ir dar neaišku kas jame bus eksponuojama (pateikite detalius skaičiavimus)?

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi