2024 m. birželio 16 d.

 

Konstitucinio teismo šarlatanai (II dalis)

53
Paskelbta: 2017-08-09 09:30 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | [email protected]
Konstutucinio teismo pirmininkas D. Žalimas. Nuotr. lrkt.lt
Konstutucinio teismo pirmininkas D. Žalimas. Nuotr. lrkt.lt

LR KT išaiškinimų šarlatanizmai

Detalūs LR KT išaiškinimų šarlatanizmai yra publikuoti aukščiau pateiktuose straipsniuose. Čia apsistosime tik ties generaline pagrindine LR KT išvada:

Taigi cituoju LR KT sprendimą (Byla Nr. 40/03; 45/03-36/04):

„1. Išaiškinti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d. nutarimo (Žin., 2003, Nr. 124-5643) motyvuojamosios dalies IV skyriaus 4 punkto ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimo (Žin., 2006, Nr. 123-4650) motyvuojamosios dalies III skyriaus 34.3 punkto, II skyriaus 10 punkto nuostatos: „Nustatydamas Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo pagrindus ir reguliuodamas pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką, įstatymų leidėjas turi diskreciją. Tačiau tai darydamas įstatymų leidėjas negali paneigti pilietybės instituto prigimties ir prasmės, jis turi paisyti konstitucinio reikalavimo, kad Lietuvos Respublikos pilietis kartu gali būti ir kitos valstybės piliečiu tik atskirais įstatymo nustatytais atvejais. Pabrėžtina, kad Konstitucijos 12 straipsnio nuostata, jog asmuo gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiu tik atskirais įstatymo nustatytais atvejais, reiškia, kad tokie įstatymo nustatyti atvejai gali būti tik labai reti (atskiri), kad dvigubos pilietybės atvejai turi būti ypač reti – išimtiniai, kad pagal Konstituciją negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį dvigubos pilietybės atvejai būtų ne ypač retos išimtys, bet paplitęs reiškinys. Pagal Konstituciją negalimas ir toks Pilietybės įstatymo nuostatų, įtvirtinančių galimybę tuo pat metu būti Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiu, plečiamasis aiškinimas, pagal kurį dviguba pilietybė būtų ne atskiros, ypač retos išimtys, bet paplitęs reiškinys“ – inter alia reiškia, kad, nepadarius Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisų jos nustatyta tvarka, įstatymu negalima nustatyti, jog Lietuvos Respublikos piliečiai, po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. išvykę iš Lietuvos Respublikos gyventi į kitas valstybes ir įgiję tų valstybių pilietybę, gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiai.“

Ką gi matome? LR KT išaiškinime nieko naujo nematome palyginus su prof. V.Sinkevičiaus šarlatanizmais. Tiesiog primenu, kad prof. V.Sinkevičius aiškiai išsiaiškino visų trijų skirtingų žodžių reikšmes, ir atmetė pagrindinę Konsitucijoje panaudoto žodžio reikšmę ir įvedė tai, ko nėra Konstitucijoje. Pasižiūrėkime į ką pavertė LR KT labai aiškų sunormintą žodį „atskiras“: į „labai reti (atskiri), ypač reti – išimtiniai, ypač retos išimtys, atskiros, ypač retos išimtys. Vien šito pakanka įvardinti LR KT teisėjus švelniu žodžiu - šarlatanais. Iš esmės tai tie, kurie atiminėja, apvagia LR piliečių konstitucines teises yra penktoji kolona, Lietuvos demokratinės, teisinės valstybės griovėjai, Lietuvos okupantai. O gal kas abejojate, kad Lietuvos okupantas atiminėja konstitucines LR piliečių teises? Tie, kurie abejoja, tegu mokosi istorijos.

Atkreipsiu labai ypatingą dėmesį į LR KT teiginį „…nepadarius Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisų jos nustatyta tvarka, įstatymu negalima nustatyti, jog Lietuvos Respublikos piliečiai, po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. išvykę iš Lietuvos Respublikos gyventi į kitas valstybes ir įgiję tų valstybių pilietybę, gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiai“.

Tokią nuostatą greičiau vertinu kaip LR KT vieną iš didžiausių amžiaus AFERŲ. Aferos esmė yra tame, kad LR Konstituciniam Teismui iš esmės iškraipius LR Konstituciją ir raginant ją keisti yra siekiama tiksliai atvirkščio rezultato, kuris akivaizdžiai ir bus atvirkščias, nei LR Konstitucijoje yra nustatyta. Siekiama rezultato, kad LR piliečių konstitucinė vertybė – dvi pilietybės - būtų panaikinta pralaimėjus referendumui. O taip ir bus. O laimėjus referendumą bus iškreipta dabar LR Konstitucijoje suformuluota lanksti, galima sakyti tobula, konstitucinė nuostata dėl dviejų pilietybių, kuri įgalina Seimą labai lanksčiai spręsti dviejų pilietybių klausimus. Tai man leidžia formuluoti išvada, kad LR Konstitucinis Teismas veikia ne tik prieš LR Konstituciją, tačiau ir prieš Lietuvos valstybę ir pasisakydamas už referendumą siekia įtvirtinti neigiamą rezultatą, o jei nepavyks, tai Konstitucijos pakeitimas taip pat yra neigiamas Lietuvai rezultatas. Taigi LR KT negali pralaimėti kenkdami Lietuvos valstybei. Šarlatanai labai gudrūs ir nagli Lietuvos teisinės demokratinės valstybės naikintojai.

Reziumuoju, kad kartu su 2017-07-08 straipsnyje „Dvigubi idiotai siekia triumfo“ () ir 2017-07-10 straipsnyje „Dvigubi idiotai siekia triumfo (II dalis)“ padarytomis išvadomis, LR KT padarė tokias grubias teisines klaidas aiškindami LR Konstituciją dviejų pilietybių klausimu:

1. Panaudojama idiotiška „dvigubos pilietybės“ sąvoka, o turėtų būti „dvi pilietybės“. Tai trumpiau, aiškiau ir lietuviškai. Teisinis tekstas, kuris panaudoja idiotiškas sąvokas neturi būti taikomas.

2. Pakeičiamos lietuviškų žodžių reikšmės į velniai žino ką, ko negalima surasti nei Lietuvių kalbos žodynuose nei kitur. Kaip pavyzdys, žodis „atskiri“ pakeičiamas žodžiu “retai” ir t.t. O iš tikro, atskiras yra toks, kuris nėra esantis kartu. Atskirai gyvenantis. Atskirai gyvenantis yra aplinkybė. O teisėje įvairias situacijas ir apibrėžia aplinkybės.

3. LR Konstitucijos aiškinimas pritaikomas atgalios, t.y. aiškinama, kad 1992-10-25 Konstitucija yra taikoma nustatyti LR piliečiams skiriamąją, dalinamąją ribą 1990-03-11 datą, kad Lietuvos piliečiai suprastų, kad dėl viso ko kalta yra nepriklausomybė. Teisės akto, Konstitucijos taikymas atgalios yra grubus teisės principų pažeidimas, šarlatanizmas.

4. Konstitucijos aiškinimui naudoja įstatymus, kurie buvo priimti vėliau nei Konstitucija, kaip antai Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas. Konstitucija turi būti aiškinama per pačią Konstituciją, tai yra pagal tai kas joje yra parašyta. Taigi Konstitucijos aiškinimas įstatymais, kurie buvo priimti po Konstitucijos ar prieš Konstitucijos priėmimą yra eilinis tokių aiškintojų šarlatanizmas.

5. Konstitucijos aiškinimui panaudoja negaliojančias buvusių Konstitucijos metmenų nuostatas, kurios Konstitucijos kūrėjų buvo atmestos ir neįtrauktos į Konstituciją. Kaip antai „Lietuvos Respublikos pilietis gali netekti Lietuvos pilietybės /…/ įgijęs svetimos valstybės pilietybę“ ir „Konstitucijos koncepcijos metmenyse [9], kuriuose buvo numatyta, kad rengiant Konstitucijos projektą bus vadovaujamasi nuostata, jog „tik išimtiniais atvejais, nustatytais Konstitucijoje, Lietuvos Respublika pripažįsta dvigubą pilietybę“. Šios metmenų nuostatos buvo neįtrauktos į Konstituciją, vadinasi atmestos, niekas jų jau ir negali įtraukti į Konstituciją ar jos aiškinimus, nes Konstitucija jau priimta. Konstitucijos keisti kiekvienas kas tik užsigeidžia, tame tarpe ir LR KT negali. O Konstitucijos išaiškinimai neturi prieštarauti pačiai Konstitucijai. Konstitucija gali būti aiškinama per pačią Konstituciją. Kadangi LR Konstitucija suteikia LR piliečiams teisę įgyti IR kitos valstybės pilietybę, tai reiškia, kad Konstitucija leidžia turėti dvi pilietybes, o tai reiškia, kad atiminėti bolševikiškai LR pilietybes, kai įgyjama kitos valstybės pilietybė yra antikonstituciška. Tai ar bolševikai valdo Lietuvą, kad naikina LR piliečių konstitucines teises?

6. LR KT dviejų pilietybių klausimu padarė reveransą Seimo idiotizmui aiškinant Konstituciją tokiomis nuostatomis, kurių nėra LR Konstitucijoje ir kurios yra Seimo atstovo M. Girdausko rašytiniuose paaiškinimuose. Pirmiausiai Seimas, kaip įniršęs prieš LR piliečius, kurie juos išrinko pagal antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą, davė nurodymus LR KT ir LR KT pakluso Seimui, kaip paskyrusiam LR KT teisėjus.

7. LR KT teisėjas prof. V.Sinkevičius išsiaiškinęs Konstitucijoje panaudoto žodžio „atskiras“ reikšmę pagal antrą to duoto žodžio reikšmę žodyne „tam tikras, vien tam skirtas“, tos reikšmės niekaip nepanaudojo aiškinant Konstitucijos tekstą, o įvedė žodžius, kurių nėra Konstitucijoje, tuo iškreipdamas Konstituciją. Apie prof. Vytauto Sinkevičiaus pastangas griaunat teisinės valstybės kūrimo procesą galima susipažinti 2017-04-27 straipsnyje „Konstitucijos korifėjo bankrotas“ ir 2017-05-07 straipsnyje „Konstitucijos korifėjaus bankrotas (II dalis)“.

8. LR KT visa sudėtimi, aiškindami Konstituciją nepanaudojo kalbininko Jono Jablonskio išaiškintos pagrindinės žodžio „atskiras“ reikšmės „1. atskirtas, atsiskyręs nuo kitų, pavienis: Draugės jis neieško, jis ãtskiras gyvena J.Jabl.“ duotos Lietuvių kalbos žodyne ir tuo būdu iškraipė LR Konstitucijos aiškinimą nesamais Konstitucijoje žodžiais „ypač retos išimtys“. Kartu nesunku pastebėti, kad kalbininkas Jonas Jablonskis žodžio „atskiras“ reikšmę paaiškino trimis kitais žodžiais kartu, o ne kiekvienu žodžiu atskirai, kaip kokiais sinonimais. Todėl paaiškinantys žodžiai negali būti panaudoti atskirai vietoj žodžio „atskiras“. Panaudojant antonimą, tas kas atskirai tai nėra kartu.

Vadovaudamasis LR KT teisėjų pripažįstamu teisės principu, kad iš neteisės teisė neatsiranda, darau, išvada, kad LR KT duoti LR Konstitucijos išaiškinimai dviejų pilietybių klausimu yra grubiai sulaužantys LR Konstituciją, antikonstituciniai ir todėl negali būti teisėti, legitimus panaudoti juos LR Pilietybės įstatyme.

LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo antikonstituciniai blūdai

BNS 2017-01-26 straipsnyje „Dainius Žalimas: įteisinti daugybinę pilietybę galima tik keičiant Konstituciją“ yra teigiama, kad „Vienintelė galimybė įgyvendinti plačią daugybinę pilietybę yra Konstitucijos keitimas, aš negaliu daugiau pasakyti, negu pasakė Konstitucinis Teismas 2013 metų kovo 13 dienos sprendimu“, – ketvirtadienį BNS sakė KT pirmininkas D.Žalimas.

Pirmiausiai LR KT 2013-03-13 dienos sprendime nekalbėta apie „daugybinę pilietybę“, o kalbėta apie dvi pilietybes panaudojant netinkamą sąvoką dviguba pilietybė“. Antra, jeigu LR KT pirmininkas būtų atsivertęs Konstituciją, jos 12-o straipsnio 2-ą dalį, tai gal galvodamas savo galva pamatytų, kad LR Konstitucija kalba tik apie dvi pilietybes, t.y. „Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.“ Tai yra apie dviejų skirtingų valstybių pilietybes. Jungtukas „ir“ ir vienaskaita panaudota kitos valstybės pilietis“ parodo ir įrodo tik dviejų pilietybių konstitucingumą, ne kitaip. Trečia, teiginys, kad „įteisinti daugybinę pilietybę galima tik keičiant Konstituciją“ yra teisingas, jeigu būtent Pasaulio lietuviai siekia tos daugybinės pilietybės, kurios tikrai nėra Konstitucijoje. Tačiau kaip matau, Pasaulio lietuviai siekia, kad LR pilietis įgijęs vienos kitos valstybės pilietybę išsaugotų LR pilietybę. O tam jokio Konstitucijos keitimo nereikia, reikia atsisakyti ŠARLATANIŠKŲ Konstitucijos aiškinimo metodų ir atsistoti į proto, sąžinės ir teisingumo vėžes. Laikas ateiti į protą, jei esate LR piliečiais, o ne kokios nors užsienio valstybės įtakos agentais, griaunančiais Lietuvos valstybę. Pasaulio lietuvių siekis yra konstituciškas jau dabar be jokių Konstitucijos pakeitimų, nes Konstitucija užtikrina, suteikia LR piliečiams teisę , kai atskirai, kitoje valstybėje, gyvena, įgyti ir kitos valstybės pilietybę, kad reiškia LR Konstitucija suteikia teisę LR piliečiui įgijus kitos valstybės pilietybę neprarasti LR pilietybės, tai yra turėti dvi pilietybes ir ne daugiau.

Būtinai reikia pasiklausyti kaip kvalifikuoti teisininkai, kritikuoja Konstitucinį Teismą. Apie tai yra 2014-07-22 video “Lietuvos Konstitucija ir Konstitucinis teismas” (https://www.youtube.com/watch?v=a_i7o6zt298). Labai blogi dalykai dedasi LR Konstituciniame Teisme.

LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo antikonstituciškumas

2013-06-30 video „D.Žalimas. LR Pilietybės reguliavimas../Konferencija LR narystės Europos Taryboje 20-mečiui

Čia žemiau pateikiu tame video prof. D.Žalimo išsakytas kai kurias mintis:

Valstybė pati apsibrėžia kas yra jos piliečiai. … …Niekam negali būti savavališkai atimta pilietybė. Tai čia reikėtų pastebėti tokį vieną dalyką. Vėl gi Lietuvoje jis pakankamai populiariai neteisingai aiškinamas, kad tada, kai asmuo įgyja kitos valstybės pilietybę ir netenka tuo pačiu Lietuvos Respublikos pilietybės, tai tarsi yra pilietybės atėmimas, savavališkas juo labiau. Tai aš labai trumpai pasakysiu, kad iš tiesų pačioje konvencijoje aiškinantis sistemiškai yra numatytas toks pilietybės netekimo pagrindas kaip galimas pagrindas. Tačiau čia valstybės yra pasirinkti, ar tokį pagrindą numatyti. Tai yra pilietybės netekimas įgijus kitos valstybės pilietybę. Tai nieko bendro su savavališku pilietybės atėmimu neturi. Ir juo labiau aš pastebėsiu, kad pačioje 1997 metų konvencijoje yra nustatyta, kad ji nepaneigia, nepakeičia 1963 metų konvencijos ir reiškia, kad valstybės iš esmės gali laikytis to požiūrio, kad, kad daugybinę pilietybę reikia riboti arba net ją drausti. Tai nors apskritai 1997 metų konvencijoje, jos preambulėje ypač pažymima, kad tai yra kiekvienos valstybės pasirinkimo reikalas kaip ji elgiasi šiuo klausimu. …..

Lietuvių tauta yra titulinė tauta ir tai yra pagrindas tam tikram preferenciniam režimui. Tam tikrom preferencijom nustatant pilietybės palengvinta įgijimo tvarką lietuvių kilmės asmenims. Tai iš tiesų tokia palengvinta pilietybės įgijimo tvarka egzistuoja, yra pilietybės įgijimo dabar pagal galiojantį nuo 2010 gruodžio 2-ą dieną berods priimta Pilietybės įstatymą yra pilietybės suteikimas supaprastinta tvarka lietuvių kilmės, kur yra praktiškai net nereikalaujama nuolatinio gyvenimo, svarbu įrodyti lietuvišką kilmę ir atsisakyti kitos valstybės pilietybės. …….Dėl daugybinės pilietybės Lietuvos valstybės diskrecija šioje vietoje riboja pati Konstitucija ir aš sakyčiau Konstitucinė tradicija. Nuo pat 1922 metų pirmosios nuolatinės LR Konstitucijos dviguba pilietybė arba daugybinė pilietybė arba yra visiškai draudžiama, arba labai ribojama. Tai aš čia nekartosiu, kas visiems žinoma, galimos labai retos, atskiros išimtys. Bet vis dėl to kalbant apie tas retas arba atskiras išimtis dabartinis Pilietybės įstatymas, jis realizuoja tam tikrą konvencinį minimumą. Konvencijoje yra numatyta, kada dviguba pilietybė turi būti toleruojama, valstybės turi būti numatyta tuos atvejus, tai būtent yra trys tokie atvejai. Du iš jų labai aiškiai numatyti 14 straipsnyje, vaikai kurie….“

Visumoje galima sakyti, kad prof. Dainiaus Žalimo tame video pasakyta kalba yra profesionali tai prasme, kad vadovaujasi tai didžiais prof. Vytauto Sinkevičiaus šarlataniškais išvedžiojimais ir nelabai ką originalaus turi. Tai labiau panašu į minčių plagijavimą, nei tikrą LR Konstitucijos turinio atskleidimą. Visa tai pagrįsiu tokiais samprotavimais.

Labai efektinga ir aiški tarptautiniu mastu pripažįstama nuostata, kad „Valstybė pati apsibrėžia kas yra jos piliečiai.“ Lietuva yra tokioje situacijoje, kad Seimas ne visai turi laisvas rankas, nes pilietybės klausimai yra apibrėžti Konstitucijoje.

Toliau prof. D.Žalimas išsako visiškai teisingą principą, kad „Niekam negali būti savavališkai atimta pilietybė.

Apie tai yra kalbama ir LR KT išaiškinimuose. Net LR KT 2003-12-30 Nutarimo (Byla Nr.40/03) išaiškinimuose teigia: „Pilietybės būsena gali būti pakeista tik esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams ir tik šalims – piliečiui ir valstybei – atlikus tam tikrus teisinius veiksmus ir valstybės institucijai priėmus atitinkamą teisinį sprendimą.

Todėl kitos valstybės pilietybės įgijimas automatiškai neduoda teisės kam nors atimti LR pilietybę, jeigu „pilietis ir valstybė“, kas reiškia kartu, neatlieka tam tikrų teisinių veiksmų. O kitaip, tai tą situacija tame pačiame nutarime įvertina LR KT taip pat: Pažymėtina, kad pilietybei neturi įtakos, ar pilietis realiai naudojasi piliečio teisėmis ir pareigomis, ar jomis nesinaudoja, ar jis vykdo piliečio pareigas, ar jų nevykdo. Asmuo yra pilietis ir tada, kai atsisako naudotis piliečio teisėmis ar vykdyti piliečio pareigas. Pilietybės atžvilgiu toks atsisakymas yra niekinis.

Todėl darytina išvada, kad Pilietybės įstatymo nuostata LR pilietybės netenkama įgijus kitos valstybės pilietybę“ yra antikonstitucinė, nes Konstitucija įstatymo nustatytais atskirais atvejais leidžia LR piliečiui turėti LR ir kitos valstybės pilietybę. O jeigu leidžia, reiškia dėl tos priežasties LR pilietybės netekimas (atėmimas) yra antikonstitucinis.

Gi prof. D.Žalimas teigia: „Tai yra pilietybės netekimas įgijus kitos valstybės pilietybę. Tai nieko bendro su savavališku pilietybės atėmimu neturi“. Turi, neturi, tačiau LR atima LR pilietybę jam to neprašius. Konkretus pavyzdys su Ž. Ilgausku, kuris neprašė atimti iš jo Lietuvos pilietybę, o va VR ministras Saulius Skvernelis ėmė ir atėmė. Kaip matome ne pagal Konstituciją, o pagal Pilietybės įstatymą. Tai reiškia, Pilietybės įstatymas prieštarauja Konstitucijai.

Tokią Lietuvos valdžios nuostatą, kai „pilietybės suteikimas supaprastinta tvarka lietuvių kilmės, kur yra praktiškai net nereikalaujama nuolatinio gyvenimo, svarbu įrodyti lietuvišką kilmę ir atsisakyti kitos valstybės pilietybės“ vadinčiau išsityčiojimu iš tų asmenų, kurie siekia LR pilietybės. Gaunasi taip, tarkim Brazilijoje gyvena lietuvių kilmės asmuo ir siekia gauti LR pilietybę. O jam sako…. Atsisakyk Brazilijos pilietybės. O kodėl jis turėtų, kur savo gyvenimą praleido? Tiesiog atrodo, kad tyčiojasi.

Beje man atrodo, kad nežiūrinti prof. D.Žalimo profesionalumo, į akis rėžiasi visiška nekompetencija, nes jis taip teigia: „Dėl daugybinės pilietybės Lietuvos valstybės diskrecija šioje vietoje riboja pati Konstitucija ir aš sakyčiau Konstitucinė tradicija. Nuo pat 1922 metų pirmosios nuolatinės LR Konstitucijos dviguba pilietybė arba daugybinė pilietybė arba yra visiškai draudžiama, arba labai ribojama. Tai aš čia nekartosiu, kas visiems žinoma, galimos labai retos, atskiros išimtys.“

Jokios daugybinės pilietybės Lietuvos Konstitucijoje nėra. LR Konstitucija draudžia tik Lietuvoje gyvenantiems LR piliečiams įgyti kitos valstybės pilietybę. Prof. D.Žalimas privalėtų dėti pastangas pats suvokti kas yra parašyta Konstitucijoje, o ne vadovautis šarlatano prof. V.Sinkevičiaus šarlataniškais išaiškinimais. Visgi ypatingai juokingai ir nusikalstamai protui ir teisei atrodo, kad ponas prof. D.Žalimas taip pat taiko LR Konstitucijos aiškinimą ne tokį, koks yra Konstitucijos tekstas, o kokia yra Konstitucinė tradicija“. Tai kam dar ta Konstitucija yra reikalinga, gal užtenka „Konstitucinės tradicijos“? Siaubas ima, kai prof. D.Žalimas taip pat šarlataniškai teigia, kad „galimos labai retos, atskiros išimtys“. To nėra LR Konstitucijoje, na nebent kokiose nors kgb instukcijose?

Todėl manyti, kad LR KT pirmininkas prof. D.Žalimas turi pakankamai sugebėjimų suvokti Konstitucijos turinį, nebėra pagrindo. O jeigu kartais mano kitaip, kad turi tų sugebėjimų, tai tegu suranda Konstitucijoje tai ką sako „galimos labai retos, atskiros išimtys“. O jeigu nesugeba surasti tai ką sako, vadinasi ponas prof. Dainius Žalimas yra toks pats šarlatanas, kaip ir prof. Vytautas Sinkevičius.

Beje prof. Dainiaus žalimo išsakyta nuostata, kuri yra ir Pilietybės įstatyme, kad „kai asmuo įgyja kitos valstybės pilietybę ir netenka tuo pačiu Lietuvos Respublikos pilietybės“ yra antikonstitucinė. Tokios nuostatos padorus žmogus, kuris supranta Konstituciją, netiražuotų viešai, o išaiškintų tos nuostatos antikonstituciškumą. Tai tas faktas, kad neaiškina, parodo, kad prof. D.Žalimas nesuvokia Konstitucijos esmės arba turi kitus tikslus atimti iš LR piliečių jų konstitucines teises.

Paaiškinu. LR Konstitucija labai aiškiai sako, kad „Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.“ Tai reiškia, kad įstatymo numatytais atskirais atvejais LR pilietis gali būti ir kitos valstybės pilietis. O tai reiškia, kad LR Konstitucija suteikia LR piliečiui teisę turėti ir kitos valstybės pilietybę. Kadangi Konstitucija naudoja jungtuką „ir“, tai reiškia, kad LR pilietis įgijęs kitos valstybės pilietybę gali turėti ir LR pilietybę. Tai LR Konstitucijos suteikta teisė LR piliečiams, kurie kitoje valstybėje įgijo kitos valstybės pilietybę, turėti ir Lietuvos pilietybę. Taigi tai Konstitucinė nuostata, Konstitucijos suteikta teisė ir ponas prof. D.Žalimas negali, neturi teisės to neleisti ar remti LR pilietybių atiminėjimą, kai LR pilietis kitoje valstybėje įgija kitos valstybės pilietybę. LR piliečiams teises suteikia ne Konstitucinis Teismas, ne Seimas, ne Vyriausybė, ne prof. D.Žalimas, LR piliečiams teises suteikia LR Konstitucija. Tai labai kraupus Lietuvos valdžios nusikaltimas prieš LR piliečius, tai labai kraupus LR Konstitucinio Teismo konstitucinis pažeidimas, praktiškai Konstitucijos esmės išniekinimas. Ir tas Konstitucijos išniekinimas liečia jau apie vieną milijoną svetur išsiblaškiusių LR piliečių.

LR Konstitucinio Teismo įstatymas

62 straipsnis. Konstitucinio Teismo nutarimo, išvados ir sprendimo peržiūrėjimas
Konstitucinio Teismo nutarimas, išvada ir sprendimas gali būti peržiūrėti paties Konstitucinio Teismo iniciatyva, jeigu paaiškėjo naujų esminių aplinkybių, kurios, jeigu būtų buvusios žinomos Konstituciniam Teismui nutarimo, išvados ar sprendimo priėmimo metu, būtų galėjusios lemti kitokį priimto nutarimo, išvados ar sprendimo turinį.
Tokiu atveju Konstitucinis Teismas priima sprendimą ir pradeda bylą nagrinėti iš naujo.
Konstitucinio Teismo sprendimas dėl savo nutarimo, išvados ar sprendimo išaiškinimo gali būti peržiūrėtas ir tuo atveju, kai nutarimas, išvada ar sprendimas buvo išaiškintas ne pagal tikrąjį jo turinį.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1703, 2015-05-14, paskelbta TAR 2015-05-25, i. k. 2015-08037

Kaip matome labai aiškiai, LR KT gali peržiūrėti savo paties nutarimus, išvadas ir sprendimus, jeigu paaiškėjo naujų esminių aplinkybių. Analizė rodo, kad LR KT savo nutarimus ir sprendimą dviejų pilietybių klausimu priiminėjo pagal „mokslininko“ šarlatano prof. Vytauto Sinkevičiaus „mokslo“ išvadas, pagal jo išaiškinimus, kurie yra iš esmės išsityčiojantys iš LR Konstitucijos. Tai čia yra ir tos naujos esminės aplinkybės LR KT peržiūrėti savo paties du nutarimus ir sprendimą dviejų pilietybių klausimais.

Jeigu kartais LR KT mano, kad LR Konstitucijos žodžių pakeitimas kitais, nesančiais Konstitucijoje žodžiais, ir iškreipiant esančių Konstitucijoje žodžių reikšmes nenorminiais išaiškinimais jiems buvo žinomas iš anksto ir suprantamas nutarimų ir sprendimo priėmimo metu, tai tada nėra pagrindo peržiūrėti LR KT nutarimų ir sprendimo.

Tačiau tada yra darytina išvada, kad LR KT veikė prieš Lietuvos valstybę sąmoningai, veikė prieš LR piliečių konstitucines teises sąmoningai ir tyčiniai, tai tada LR KT teisėjai sulaužė savo priesaikas, neteko garbės amžiams ir turėtų būti pašalinti iš LR KT kaip teisinės, demokratinės valstybės naikintojai, penktoji kolona, vadovaujantis LR Konstitucijos 108 str. „5) Seimas jį pašalina iš pareigų apkaltos proceso tvarka.“

Jeigu kartais Seimas nesiimtų tų pareigų, kurias jiems priskiria LR Konstitucija, tai jie tuo būdu ir pilna apimtimi prisiima atsakomybę ir tuos aukščiau išsakytus kaltinimus.

Susiję:

Konstitucinio teismo šarlatanai (I dalis)   

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
53. Senis Šaltis
(2017-08-30 17:41:30)
(88.222.97.16) Parašė:

2. ekspertai.eu/dvi-pilietybes-ne-konstitucine-problema93312 jonas ramanauskis save visiškai diskredituoja. Komentaruose pateikiau jonui niekaip nenuginčijamus argumentus su nuorodomis.52. Senis Šaltis
(2017-08-10 17:56:40)
(88.222.97.16) Parašė:

stasyG nu patiko ir ką? Pasikeitė konstitucija? Alkį numalšinai?51. StasysG
(2017-08-10 17:54:15)
(82.140.168.97) Parašė:

Patiko V.Lado (50) inovacija "asenizacinis" laivas... Kaip ir apie "tą kitč", sustingusio vaško proanūką.50. V. Ladas-tam asenizaciniam "laivui"
(2017-08-10 17:19:48)
(188.69.193.58) Parašė:

Žinai, dėjau aš ant tavo nuomonės apie save. Visa, ką gali ir moki, tai biauriai koliotis ir klijuoti etiketes, vaizduodamas visažinį. Pats nė velnio nerauki šiame reikale, kaip ir daugelyje kitų, "a vaznikaješ", su proga ir be progos. O kas gali žmogui būti svarbiau, nei vargo išguiti anūkai?49. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-08-10 15:49:00)
(98.212.66.159) Parašė:

to "46. yel“l“ow submarine". Penktajai kolonai, apsišikėliui (žiūr. 20 komentarą) labai dėkoju už aukštą įvertinimą. Tikrai suprantu esu nusipelnęs, o LR KT yra nusipelnęs tokių gynėjų.48. LIETUVIŲ DISKRIMINACIJA
(2017-08-10 14:14:42)
(78.61.241.113) Parašė:

2016 metais socdemų valdomas seimas Kubiliaus ir Zingerio iniciatyva itin skubiai priėmė Pilietybės įstatymo pataisą, kad visi, išvykę iki 1991-03-13 ir netgi jų palikuonys, gimė ne Lietuvoje , neatsisakydami kitų valstybių pilietybių ,turi teisę į Lietuvos pilietybę.Taip atgaline tvarka iškraipė Konstituciją, o Konstitucinis teismas šia tema net nepasisakė nes niekam iš Seimo narių toks klausimas dėl diskriminacijos pilietybės įgijimo-atėmimo-atkūrimo klausimais nekilo. O lietuviai, išvykę po nepriklausomybės atkūrimo, kažkodėl šią teisę prarado.TAI YRA LIETUVIŲ DISKRIMINACIJA47. LIETUVIŲ DISKRIMINACIJA
(2017-08-10 14:08:37)
(78.61.241.113) Parašė:

2016 metais socdemų valdomas seimas Kubiliaus ir Zingerio iniciatyva itin skubiai priėmė Pilietybės įstatymo pataisą, kad visi, išvykę iki 1991-03-13 ir netgi jų palikuonys, gimę ne Lietuvoje ,užsienio valstybių piliečiai, neatsisakydami kitos valstybės pilietybės turi teisę gauti į Lietuvos pilietybę.Tai padaryta dėl 90000 žydų, išvykusių į JAR. Taip atgaline tvarka iškraipė Konstituciją, o Konstitucinis teismas šia tema net nepasisakė (niekas iš Seimo narių to net neklausė) O lietuviai, išvykę po nepriklausomybės atkūrimo, kažkodėl šią teisę prarado.TAI YRA LIETUVIŲ DISKRIMINACIJA46. yel“l“ow submarine apie 37. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-08-10 10:08:41)
(78.63.212.238) Parašė:

šlykštus melagis, šuleris ir idiotas :)))) - atėjo laikas , įvardinti šį absurdišką reiškinį - jonelio terorizmą , atvirai ir principingai :)Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi