2024 m. gegužės 25 d.

 

Lėktuvnešyje tarnaujantis Lietuvos karininkas: „Taip vadinamam „garo nuleisti“, laive naudojamos įvairios priemonės“

8
Paskelbta: 2016-12-18 13:31 Autorius: ekspertai.eu

Nuo 2016 m. birželio Europos Sąjungos operacijoje „Sophia“, skirtoje kovai su nelegaliu žmonių gabenimu Viduržemio jūroje, tarnaujantis Lietuvos karininkas Karinių jūrų pajėgų kapitonas leitenantas Gintas Gumbrys pasakoja apie savo tarnybos ypatumus, kasdienybę ir įspūdžius, patirtus vykdant pavestas užduotis Italijos kariuomenės lėktuvnešyje „Giuseppe Garribaldi“.

Nors ir negimiau jūreiviu, o mano vaikystė prabėgo Suvalkijos lygumose, gyvenimo vingiai suteikė galimybę pusę metų praleisti Italijos karinio laivyno lėktuvnešyje „Giuseppe Garribaldi“. Jis yra priešakinės Europos Sąjungos pajėgų EUNAVFORMED operacijos „Sophia“ vadavietės laivas.

Prisipažinsiu, prieš atvykdamas į lėktuvnešį šiek tiek jaudinausi: kaip viskas bus, koks bus požiūris ir kokie santykiai klostysis su kitų valstybių karininkais? Neramino ir tai, koks bus kolektyvas, kokia bus darbo kultūra ir aplinka, kaip seksis vykdyti iškeltas užduotis.

Tačiau tikrovėje viskas pasirodė daug paprasčiau – tautų ir kultūrų įvairumas turi begalę pranašumų. Tai puikiai apibūdino laivo štabo viršininkas, sakydamas, jog „puiku, kai laive tarnauja iš įvairių šalių atvykę kariai, kurie turi skirtingą patirtį, istoriją, kalbą, tradicijas ir šioje misijoje gali puikiai dirbti kartu ir pasiekti gerų rezultatų“.

Iš tiesų, bendras tikslas, pagarba ir pagalba vienas kitam sulipdė mus į vieną kumštį. Paprasta taisyklė – elkis taip, kaip norėtum, kad su tavim elgtųsi – čia galioja visu šimtu, o gal net ir daugiau procentų. Kiekvienas sutiks, kad kurioje situacijoje, sprendžiant kilusius iššūkius, kelios galvos  yra geriau nei viena, todėl kiekvieno iš mūsų patirtis, išsilavinimas ir įžvalgos labai praverčia siekiant judėti užsibrėžto tikslo link.

Tarnyba laive – lyderystės pavyzdys

Lyderystės pavyzdys kasdieninėje šios misijos rutinoje buvo vienas iš mane maloniausiai nustebinusių dalykų. Čia viskas prasideda nuo aukščiausių vadų, kuriems svarbiausia – iniciatyvumas, atsakingumas, rūpestingumas, dėmesingumas. Operacijos „Sophia“ pajėgų  vadas, Italijos karinių jūrų pajėgų flotilės admirolas Džiuzepė Berutis Bergotass (Giuseppe Berutti Bergotto), dažniausiai būdavo net tik visų svarbiausių įvykių sūkuryje – vykdant paieškos ir gelbėjimo, laivo apžiūros,  tranzito  operacijas, susitikimuose,  bet ir vėlai vakare vykstančių sporto treniruočių priešakyje. Įprasta čia ir tai, kad kiekvienas štabo karininkas ne kartą paties admirolo kvietimu kartu pietauja.

Neretai po oficialių renginių neoficialūs ir nuoširdūs ir linksmi pokalbiai su aukščiausius laipsnius turinčiais karininkais, pvz., Domingu Gomesu Pamu (Domingo Gomez-Pamo) ar pajėgų vadu tapdavo natūralia renginio tąsa. Jau nuo pat pirmos savaitės misijoje vadai į visus kreipėsi nurodydami ne karininko turimą laipsnį ar skaitydami pavardę ant uniformos, bet vardu. Motyvavimas, palaikymas, patarimai iš vadovybės pusės kiekvieną skatino atskleisti savo geriausias savybes ir tobulėti. Rašydamas šį straipsnį  prisiminiau kažkur skaitytą mintį, kad tikras lyderis nelipa tau ant galvos, o padeda parkritus pakilti, prasikalusiam daigui užaugti.

Žvelgiant iš asmeninės perspektyvos, galiu drąsiai teigti, jog  jau vien dalyvavimas tokioje operacijoje suteikia galimybę įgyti neįkainojamos patirties. Žinoma, viskas priklauso nuo paties kario, kiek jis ar ji norės iš suteiktos galimybės pasiimti ir išmokti. Veiklos sričių, kuriose galima gilinti savo žinias, čia yra daugiau nei pakankamai: operacijos planavimas, teisiniai iššūkiai, logistiniai ir aprūpinimo klausimai, vadovavimo ir valdymo sistemos, procedūros, štabo darbo organizavimas daugiakultūrinėje aplinkoje. O kur dar pajėgų panaudojimo planavimas ir vykdymas, operacijos vykdymo analizė, vienetų mokymas ir rengimas, informacijos valdymas, sprendimo priėmimo procesas ir kt. 

Lėktuvnešio įgulą rytais žadina ir „Red Hot Chili Peppers“ dainos

Į mano patirtį dalyvaujant šioje operacijoje taip pat galima pažvelgti ir šiek tiek kitu kampu, ypač atskleidžiant gyvenimo jūroje subtilybes. Neapsiriksiu sakydamas, kad gyvenimas laive sukuria nesibaigiančių nuotykių ir teigiamų potyrių virtinę. Pavyzdžiui, laive visos komandos ir informacija pateikiama per garsiakalbius. Didžioji jų dalis skirta įgulai, todėl beveik viskas perduodama italų kalba, kadangi didžioji dalis čia tarnaujančių karių yra italai. Tie patys garsiakalbiai naudojami keliant iš miego visus laivui esant jūroje, pietums, pratyboms ir t.t. Mano pirmąjį tarnybos lėktuvnešyje rytą jūroje vietoje komandos keltis buvo visu garsu per garsiakalbį paleista „Red Hot Chilli Peppers“ daina. Nereikia net ir sakyti, kad geros nuotaikos užtaisą nuo pat ryto gavome visai dienai. Netrukus įsitikinau, kad visą laiką jūroje laivo įgula keliasi kas rytą su skirtinga daina.

Sąlyginai „monotonišką“ kasdienybę lėktuvnešyje „Giuseppe Garribaldi“ paįvairina ir labai svarbių asmenų vizitai, parodantys šios misijos svarbą visai Europos Sąjungai. Vokietijos, Italijos ir Prancūzijos atstovai – A. Merkel, M. Rencis ir F. Oliandas – tai tik keletas aukštų pareigūnų, kurie lankėsi mūsų laive ir domėjosi operacijos eiga ir rezultatais.

Sportas lėktuvnešyje: pasirinkimui – pakilimo takas, angaras arba salė

Operacija „Sophia“  vykdoma dideliu tempu, o jai atlikti reikia preciziško tikslumo ir operatyvumo. Dažnai susikaupimo reikalaujančios užduotys, netikėti iššūkiai ir jų sprendimui priimti skirtas trumpas laikas sukuria atmosferą. Tai toli gražu nėra plaukiojimas kruiziniu laivu. Mūsų laive vienoje uždaroje erdvėje gyvena ir dirba keli šimtai žmonių. Patirtis rodo, kad  dėl to atmosfera laive gali „įkaisti“. Siekiant to išvengti, taip vadinamam „garo nuleisti“, laive naudojamos įvairios priemonės: sportas, kapeliono paslaugos ir pamaldos, jei reikia, laive yra ir psichologas. Čia taip pat yra gali žaisi stalo žaidimus, skaityti knygas, žiūrėti filmus. Kartu ir jūros mėlis veikia kaip stiprūs raminantieji, todėl pastovėjimas ant denio ir žiūrėjimas į neaprėpiamus tolius tampa neoficialia daugelio karių ir jūreivių laisvalaikio dalimi.

Sportas lėktuvnešyje – viena iš priemonių, padedanti laive esantiems kariams išleisti susikaupusį „garą“ prakaito pavidalu.  Kokias tam priemones turi lėktuvnešis? Tiesą sakant nei daug, nei mažai – trys oficialios vietos: pakilimo takas/skrydžių denis, angaras po pakilimo taku ir sporto salė, o priemonės – sportinė avalynė ir apranga.

Lėktuvnešio vadinamoji salė su treniruokliais ir svarmenimis – tai viso labo patalpa, kurios plotas apie 20 kvadratinių metrų. Nedaug kas tokioje salėje telpa, bet kadangi ji artima lofto išplanavimui, patalpos dydis  yra maksimaliai išnaudotas. Čia kartu su antresolėmis telpa pora suoliukų, dviratis, skersinis, švediška sienelė, keli kiti treniruokliai ir svarmenų rinkinys. Dėl saugumo sumetimų šioje salėje negali būti mažiau kaip du žmonės, o daugiau kaip dešimt čia ir netilptų.

Pakilimo takas – paprasčiausia ir greičiausia priemonė, kuria įgulos nariai gali pasinaudoti. Aišku, tik jei leidžia oro sąlygos ir nėra skrydžių. Jame vienu metu  ratus  gali sukti šimtas ir daugiau žmonių. Denis specialiai paruošiamas: aplink bortus horizontaliai sumontuojami apsauginiai tinklai, kad netyčia su žuvimis nenubėgtum pasimatyti. Kartais dienos metu  denis atvėsinamas jūros vandeniu, kad nebūtų krentančių it lapai bėgimo entuziastų. Laivui prisišvartavus uoste, bėgiojame krantine.

Kur kas sudėtingiau, jei nori pasportuoti angare, kuriame yra trys bėgimo takai,  trys dviračiai ir du irklavimo prietaisai. Tiems, kurie nori čia sportuoti, rytais angare  prie treniruoklių ant lentos būna prisegamas informacinis lapas, kuriame gali rezervuoti savo sportavimo laiką (45 min. intervalais). Angare yra ir didelis ekranas su projektoriumi ir garsiakalbiais, kurie puikiai išnaudojami „Insanity“ treniruotėms. Tradiciškai į jas susirenka apie 50 asmenų, kurie atkartoja ekrane rodomus pratimus.  Ne visiems kariams pavyksta per 45-60 min. trukmės treniruotes sėkmingai atlikti visus šuoliukus, pritūpimus ir t.t. Treniruotei pasibaigus visi džiaugsmingai ir draugiškai vieni kitus morališkai palaiko ir ragina keltis, tuos, kurie, neištvėrę  prigula ant grindų. Įveikus visą tos dienos prakaito šalinimo programą pasigirsta kolegų plojimai. Mano maloniam nustebimui,  ir laivo vadovybė nepalenkdavo šių  treniruočių ir dažniausiai būdavo rikiuotės priekyje.

Apie ES operaciją Viduržemio jūroje „Sophia"

Lietuva, prisidėdama prie ES vadovaujamos operacijos „Sophia", demonstruoja ne tik savo solidarumą, bet ir atsakingumą sprendžiant Europos Sąjungos iššūkius, susijusius su nelegalia migracija. Svarus mūsų šalies indėlis skiriant karininkus į operacinę vadavietę Romoje, priešakinę vadavietę lėktuvnešyje „Giuseppe Garibaldi“,  ir laivo apžiūros grupę Vokietijos karinio laivyno laive, matomas ir teigiamai vertinamas.

Europos Sąjungos Taryba, siekdama užkirsti kelią nelegaliam žmonių gabenimui iš Šiaurės Afrikos, dažniausiai Libijos, Viduržemio jūros regiono pietų centrinėje dalyje, 2015 m. gegužę nusprendė pradėti karinę operaciją „Sophia“ (EUNAVFOR MED operacija SOPHIA).

Pagrindinė operacijos užduotis – užkirsti kelią nelegaliam žmonių gabenimui  ir sunaikinti nelegalaus žmonių gabenimo verslo modelį.

Šiuo metu operacijoje dalyvauja 25 šalys, devyni laivai ir septyni orlaiviai. Jiems yra leista perimti kontrabandininkų laivus ir naikinti juos tarptautiniuose vandenyse.

Šiuo metu operacijoje „Sophia" dalyvauja trys Lietuvos karininkai. Du karininkai iki 2016 m. pabaigos tarnybą vykdo italų kariuomenės lėktuvnešyje „Giuseppe Garibaldi“. Dar vienas Lietuvos karininkas tarnauja operacijos „Sophia" vadavietėje Romoje, Italijoje.

Taip pat yra pasirengusios tarnybai operacijoje „Sophia“ dvi Lietuvos kariuomenės apžiūros grupės (angl. Vessel Boarding Team), suformuotos iš Karinių jūrų, Sausumos, Specialiųjų operacijų pajėgų ir Karo policijos karių. Pirmoji 12 karių grupė  į operacijos rajoną planuojama išvyks pirmąji 2017 m. ketivirtį. Grupė nuo dviejų iki trijų mėnesių operacijas vykdys Vokietijos kariuomenės jūrų pajėgų fregatoje Sachsen F124. Numatyta ir antroji laivo apsaugos grupė, vėliau pakeisianti pirmąją.

Dalyvavimas tarptautinėse operacijose išlieka svarbi Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų tarptautiniam saugumui išraiška ir priemonė stiprinti ES bendrąją saugumo ir gynybos politiką, NATO kolektyvinę gynybą, karinį bendradarbiavimą.

2016 metais „Sophia“ skirtos papildomos užduotys:

Vykdyti Libijos pasienio/pakrančių tarnybos ir laivyno pareigūnų mokymą ir rengimą

Prisidėti įgyvendinant Jungtinių Tautų rezoliuciją dėl ginklų embargo Libijai. Ši rezoliucija suteikia mandatą iki 2017 m. birželio 14 d. tikrinti atviruose vandenyse ties Libijos krantais laivus, kurie vyksta į Libiją arba iš jos esant pagrįstiems įtarimams, kad šie  laivai į Libiją arba iš jos gabena ginklus ar susijusias priemones, o jų  gabenimas pažeidžia nustatytą ginklų embargą Libijai

Nuo operacijos pradžios buvo sulaikyti 101 ir Italijos jurisdikcijai  perduoti neteisėtu žmonių gabenimu įtarti  asmenys, sunaikinti 352 laivai.

Ši operacija nėra susijusi su žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijos vykdymu,  tačiau remiantis tarptautine Jūrų teisės konvencija, ES operacijos  „Sophia“ laivai ir orlaiviai būna pasitelkiami gelbėti žmonių gyvybes jūroje. Nuo operacijos pradžios EUNAVFORMED vienetai per 200 gelbėjimo operacijų išgelbėjo daugiau kaip 30 tūkst. gyvybių, taip pat rėmė kitas organizacijas,  gelbėjant daugiau nei 45 tūkst. asmenų.

EUNAVFOR MED štabas yra Romoje. Jai vadovauja operacijos vadas flotilės admirolas Enrikas Kredendinas (Enrico Credendino), o jam padeda operacijoje jūroje flotilės admirolas Dž. B. Bergotas, veikiantis kaip pajėgų vadas.

Šaltinis: kam.lt

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
8. Jonis To 7 Senis
(2016-12-18 18:54:50)
(88.216.20.86) Parašė:

Juokas, juokais, bet padėtis rimta. O strategiškai iš Karaliaučiaus Berlinas (600 km) ne ką toliau Varšuvos (400 km). O čia ne šposai.7. senis joniui
(2016-12-18 18:46:09)
(84.15.177.78) Parašė:

artimiausia realybe. Magnolijai davus komanda pulti Karaliauciu, musu kareivukai issmaugia visus okupantus negrus, ir kartu su rusais ima Varsuva.6. ąčiū Ekspertams
(2016-12-18 17:50:43)
(5.196.66.162) Parašė:

:graži propaganda: DELFI lygis5. Jonis
(2016-12-18 17:15:33)
(88.216.20.86) Parašė:

Kalbame apie artimiausią realybę.Jeigu Mūsų karys, nesugebės lauko sąlygomis apgriautame mieste ar miške išsivirt košės ant sakardinės su smėliu ir dizelinu, išsivalyti ir gerti balos vandenį, išsigydyt savo žaizdas minimaliomis priemonėmis ir neturės minimalaus kruopų, riebalų, cukraus, miltų, mėsos konservų, konc.pieno, medikamentų ir antibiotikų atsargų ir nemokės jomis naudotis, tai Mūsų Karys dar nepasiruošęs. Viso to mes turime jį mokinti. O mat. aprupininmas, kaip visada vėluos.4. senis
(2016-12-18 16:30:58)
(84.15.177.78) Parašė:

kaip ir visa Lietuvos ziniasklaida neaskleidzia tiesos. Nuotraukoje parodyta ne priemone, o poza. Rusiskai tai vadinama, stat rakom. Gal Putinas ruosiasi vizitui i Italija...3. Jonis
(2016-12-18 16:28:43)
(88.216.20.86) Parašė:

Perskaičius straipsnį, matau SOFT-a, norisi, kad tokia moralinė-psicho-fizinė būsena turėtų būti DIEGIAMA ir mūsų kariuomenėje. Tačiau neradau testų Ekstremalių situacijų pasiruošimo ir įveikimo pratybų. Nes įprastomis salygomis paruošti kariai, nebus paruošti Fors-Mažor-ui. Neugdykyte Kariuomenės šiltnamio sąlygoms, nes gailėsimės.2. Darijus
(2016-12-18 15:55:03)
(212.66.75.12) Parašė:

Kaip romantiškai ruošiama patrankų mėsa.1. trumpai
(2016-12-18 15:53:21)
(78.61.53.31) Parašė:

Na ir tarnauk i sveikata sendien italijoj rytoj ispanijoj po to afrikoj o ka bendro tai turi su Lietuva.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi
Apie naratyvus, Ukrainą žlugdančius nacionalistus, propagandistus
2 Tai, ką draudžiama Lietuvoje žinoti apie Ukrainą ir ne tik