2023 m. gruodžio 2 d.

 

LR Prezidentūros raudonieji „futbolistai“

18
Paskelbta: 2016-10-20 10:27 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas
LR Prezidentūra.
LR Prezidentūra.

Prezidentūros raudonieji „futbolistai“, tai ne tie, kurie spardo kokį nors apiplyšusį odinį kamuolį žalioje vejoje geltonos Saulės atokaitoje, o tie, kurie „spardo“ Valstybę kaip apiplyšusį odinį kamuolį.

Laikraštyje „Lietuvos žinios“ skaitau advokato Jono Ivoškos straipsnį Vyriausiajai rinkimų komisijai dėl Dėl 2016 metų LR Seimo rinkimų neatitikties LR Konstitucijos nuostatoms. Straipsnis taip pat skirtas LR Seimui, LR Prezidentei ir LR Vyriausybei. Straipsnyje gana griežtai pasisakyta: “Gilinantis į galiojančios LR Konstitucijos 55 straipsnio ir naujos LR Konstitucijos projekto 54 straipsnio 3 dalies redakcijas, paaiškėjo, kad konstitucinė norma, nustatanti visuotinę, lygią ir tiesioginę rinkimų teisę, nepalieka galimybės vykdyti rinkimus pagal dabar galiojančiu Seimo rinkimų įstatymu numatytą tvarką.” Toliau dar griežčiau kalbama: „Ar galima dėti lygybės ženklą tarp turinčio teisę pretenduoti į Seimą tuose pačiuose rinkimuose du kartus ir vieną kartą? Kadangi 2 nėra lygu 1, tai sąrašiniai rinkimai pagal dabartinę tvarką, kaip prieštaraujantys LR Konstitucijai, yra neteisėti. Vadovaujantis LR Konstitucijos 7 straipsniu, esama tvarka Seimo suformavimo aktą, kaip prieštaraujantį Konstitucijai, reikia pripažinti negaliojančiu. Tai reiškia, kad pagal tokią tvarką sudarytas LR Seimas nėra legitimus.“

Tokia advokato Jono Ivoškos išvada LR Seimas nėra legitimus“ sukelia didelį susirūpinimą kiekvienam padoriam Lietuvos piliečiui. Patį didžiausią susirūpinimą turėtų sukelti ir JE LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei. Ne kažkokia Valstybės paslaptimi yra apgaubtas Prezidentūros 2016-09-22 Nr. (1D-3165)-2D-4565 atsakymas į tokį kreipimąsi, kurį pasirašė Respublikos Prezidentės vyriausiasis patarėjas Mindaugas Lingė. Todėl verta šito atsakymo esminę dalį pacituoti: „Atsakydami į Jūsų kreipimąsi turime pažymėti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2008 m. spalio 1 d. nutarime konstatavo, kad tokia Seimo narių rinkimų sistema, kai yra derinamos proporcinė ir mažoritarinė rinkimų sistemos, savaime nesudaro prielaidų pažeisti Konstitucijoje įtvirtintų visuotinių, lygių, tiesioginių, slapto balsavimo ir kitų demokratinės teisinės valstybės rinkimų standartų. Tačiau pažymėtina ir tai, kad įstatymų leidėjas, įtvirtindamas atitinkamą Seimo narių rinkimų sistemą, privalo paisyti Konstitucijos normų ir principų, konstitucinės Seimo, kaip Tautos atstovybės, sampratos.

Tai dabar pabandykime pasiaiškinti, ką gi reiškia toks vyriausiojo Respublikos Prezidentės patarėjo Mindaugo Lingės atsakymas į ypatingos svarbos Valstybei reikalą. Pirmiausiai aiškiai matosi, kad ponas Mindaugas Lingė savo atsakyme remiasi ne šiaip kokia nors savo nuomone, o LR KT 2008 metų spalio 1 d. II dalies 10 skyriaus paskutine pastraipa. Todėl galima teigti, kad ponas Mindaugas Lingė žino LR Konstitucinio Teismo nutarimus. Taigi ką gi reiškia savo esmėje jau nebe M.Lingės atsakymas, o LR KT pacituota pastraipa. Tai toje pastaraipoje labai aiškiai KT pasako, kad „derinamos proporcinė ir mažoritarinė rinkimų sistemos, savaime nesudaro prielaidų pažeisti Konstitucijoje įtvirtintų visuotinių, lygių, tiesioginių, slapto balsavimo ir kitų demokratinės teisinės valstybės rinkimų standartų“. Taigi savaime tai nesudaro prielaidų. O visgi įstatymai yra kuriami ne savaiminiu būdu, kaip koks ugnikalnio išsiveržimas, o kuriami žmonių, todėl Konstitucinis Teismas primygtinai pabrėžia, kad „įstatymų leidėjas, įtvirtindamas atitinkamą Seimo narių rinkimų sistemą, privalo paisyti Konstitucijos normų ir principų.“ Tuo KT parodo, kad supranta kokios problemos gali atsirasti ir jau yra, kai įstatymų leidėjas nepaiso Konstitucijos normų, todėl ir įsakmiai jam pasako, kad įstatymų leidėjas PRIVALO paisyti Konstitucijos normų, kas reiškia ne ką kitą, kad gali būti ir taip, kad įstatymų leidėjas tas Konstitucios normas pažeidžia, tai yra sudaro prielaidas pažeisti Konstitucijoje įtvirtintą lygios rinkimų teisės nuostatą. Taigi išvadoje mišri sistema savaime nesudaro prielaidų pažeisti Konstituciją, o ne savaime, įstatymo leidėjo Seimo iniciatyva, tie pažeidimai gali atsirasti ir šiuo atveju atsirado. Apie tai labai aiškiai kalba ir advokatas Jonas Ivoška „Ar galima dėti lygybės ženklą tarp turinčio teisę pretenduoti į Seimą tuose pačiuose rinkimuose du kartus ir vieną kartą? Kadangi 2 nėra lygu 1, tai sąrašiniai rinkimai pagal dabartinę tvarką, kaip prieštaraujantys LR Konstitucijai, yra neteisėti.

Galima būtų ir ranka numoti, sužaidė raudonąjį komunistinį „futbolą“, davė kažkokį atsakymą ir būkite patenkinti. Problema atsiranda tada, kai ponas Mindaugas Lingė nėra šiaip sau valdininkas, ką nori, tą ir rašo, o yra Respublikos Prezidentės vyriausiasis patarėjas ir todėl jo išvada yra svarbi Valstybei ir būtent taip jis patarinėja LR Prezidentei, o Prezidentė Dalia Grybauskaitė, ir veikia būtent taip, kaip vyriausiasis patarėjas pataria arba savo nuožiūra. Taigi patarėjas patarėju, o pilna atsakomybė tenka JE LR Preizidentei Daliai Grybauskaitei, kad savo komandoje laiko raudonųjų komunistų „futbolistą“ atsifutbolintoją. Kodėl taip? Ogi iš pono Mindaugo Lingės atsakymo matome, kad patarėjas žino Konstitucinio Teimos nutarimus tuo klausimu ir tiksliai parinko tokį atsakymą pagal KT nutarimus, kuris nepatyrusiai akiai gali būti labai klaidinantis, o tai ir yra profesionalių raudonųjų komunistų „futbolistų“ požymis. Klausimą spręsti ne iš esmės, o tik atsimušti nuo to klausimo sprendimo. O gal geresnio atsakymo LR KT neturi savo tekstuose? O gal LR KT niekada neišaiškino lygios rinkimų teisės turinio? IŠAIŠKINO taip aiškiai, taip nuodugniai, kad tik specialus tyčinis raudonasis „futbolistas“ niekaip negali to suprasti tyčia. Ar ponas Mindaugas Lingė yra informuotas tiesiogiai apie tai emailu? TAIP. Jam buvo pasiųstas emailas tiesiogiai su straipsniu „ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“, (kurio nė viena Lietuvos valstybės įstaiga neišdrįso netgi užregistruoti, nekalbant jau apie atsakymo davimą, tai parodo apie suderintą panieką Lietuvos valstybei. Tik raudonasis okupantas taip gali elgtis.) kuriame yra tiksli nuoroda į LR Konstitucinio Teismo 2015 m. spalio 20 d. Nr. KT27-N16/2015 NUTARIMĄ, kuriame be kita ko yra toks lygios rinkimų teisės turinio išaiškinimas: „2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.“ Todėl ponas Mindaugas Lingė negali pasakyti, kad nežinojo, koks yra Konstitucinio Teismo išaiškintas lygios rinkimų teisės turinys. O tai reiškia, kad atsakymas gerbiamam advokatui Jonui Ivoškai yra tyčinis pasityčiojimas iš konstitucinės teisės, pasityčiojimas iš Lietuvos valstybės ir kartu įrodymas, kad prezidentūra naudoją raudonųjų komunistų „futbolistų“ metodą nesprendžiant klausimo iš esmės, o atmušant „kamuolį“, atsifutbolinant jį pasiuntusiam asmeniui. Patarėjas Mindaugas Lingė privalo suprasti, kad JE LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė yra tiesiogiai ir pagal LR Konstitucijos 106 str. yra atsakingą už tai, kad Lietuvoje Seimo rinkimai būtų vykdomi pagal LR Konstituciją, o ne pagal raudonųjų diversantų sugalvotą LR Seimo rinkimų įstatymą-apstatymą. Kalbėti apie vienkartinį Prezidentūros gal būt klaidingą neveikimą gal ir nereikėtų. Tačiau jau yra duomenų, kad tas antivalstybinis neveikimas jau įgavęs sistemos požymių. Todėl čia vertėtų priminti, kad jau 2016-06-14 buvo publikuotas straipsnis „JE metinis pranešimas yra NUSIKALTIMAS PRIEŠ VALSTYBĘ“ ir dar 2016-08-10 straipsnis „Viešas atsakymas LR Prezidento kanceliarijai dėl antikonstitucinių Seimo rinkimų“. Šie straipsniai buvo emailais nusiųsti visiems prezidentūros darbuotojams, visiems Seimo ir Vyriausybės nariams ir tikrai juos gavo patarėjas Mindaugas Lingė. Tą emailų sąrašas rodo, nė vienas šių emailų nesugrįžo.

Neįmanoma būtų suprasti, kad Respublikos Prezidentės vyriausiojo patarėjo Mindaugo Lingės sužaistas raudonasis “futbolas” patenkintų kvalifikuotą advokatą Joną Ivošką. Todėl nėra kažkokia valstybine paslaptimi tas faktas, kad advokatas Jonas Ivoška kreipiasi vėl į LR Prezidentę „Dar kartą dėl LR Seimo rinkimų įstatymo konstitucingumo“, kuris užregistruotas 2016-09-28 Nr. 1D-3376 Prezidento kanceliarijoje ir kitose Valstybės institucijose. Advokatas Jonas Ivoška detaliai išaiškina, kad patarėjo Mindaugo Lingės atsakymas iš esmės yra „nei į tvorą, nei į mietą“. Vienas kalba apie „miltus“, o kitas apie „tiltus“. Tai parodo, kad patarėjas Mindaugas Lingė yra sąmoningai nepajėgus suvokti, ką rašo profesionalus advokatas Jonas Ivoška, nors ir nebūnant net teisininku yra visiškai aišku, kad patarėjo antrą kartą duotas atsakymas yra pasityčiojimas iš teisinės diskusijos. Cituoju patarėjo Mindaugo Lingės pakartotiną atsakymą: „Susipažinome su Jūsų kartotiniu kreipimusi dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo. Atliepiant į Jūsų išsakytus argumentus, norime pažymėti, kad savo poziciją šiuo klausimu esame pateikia ankstesniame rašte“. O ko gi prašė advokatas Jonas Ivoška?

Gerbiama Lietuvos Respublikos Prezidente, pasinaudokite Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalimi ir savo teikimu Seimo rinkimų įstatymo galiojimą sustabdykite iki šių metų Seimo rinkimų dienos. Tik pakeitus Seimo rinkimų įstatymą, mes išrinksime legitimų Seimą.“

Taigi pono Mindaugo Lingės atsakymas „nei į tvorą, nei į mietą“. Žinodamas tiksliai, kad Konstitucinis Teismas yra labai aiškiai apibrėžęs lygios rinkimų teisės turinį, ponas Respublikos Prezidentės pararėjas Mindaugas Lingė ant Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos blanko su Valstybės herbu atsako nesąmonių kalba, kuri iš esmės yra raudonasis „futbolas“, vadinasi atsikratė klausimo ir pakenkė Lietuvos valstybės teisiniams pamatams. Toks veiksmas yra atsakomybės pernešimas visai Prezidentūrai ir JE LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei asmeniškai, kaip Valstybės pareigūnei. Čia jau nebe gėdos, nebe sąžinės, nebe protingumo, nebe teisingumo klausimas, tai nusikaltimo prieš Lietuvos valstybę klausimas, kadangi tokiu Prezidentūros veikimu ir toliau griaunami Lietuvos valstybės teisiniai pagrindai.

Išvados: LR Prezidentūra, JE LR Prezidentė Dalia Grybauskaite neįvykdė savo konstitucinės pareigos pagal LR Konstitucijos 106 str. 4 dalį, nesikreipė į LR Konstitucinį Teismą dėl išvados dėl LR Seimo rinkimų įstatymo atitikimo LR Konstitucijos lygios rinkimų teisės nuostatai ir įvykdė nusikaltimą prieš Valstybę, sulaužė savo priesaiką. LR Seimo rinkimai yra vykdomi pagal antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą jau 24 metus. Pilna atsakomybė už Lietuvos valstybės teisinių pagrindų griovimą tenka JE LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei, LR Seimui, vadovaujamam Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės, ir LR Vyriausybei, vadovaujamai socialdemokrato Algirdo Butkevičiaus. Visi jie buvo tinkamai ir laiku informuoti. Paniekino teisę, paniekino LR Konstituciją, sulaužė savo priesaikas ir tapo nusikaltėliais prieš Lietuvos valstybę. Lietuva yra valdoma neteisėtos užgrobtos valdžios, Lietuva yra valdoma okupanto. Lietuvos pagrindinės partijos taip pat buvo detaliai informuotos apie antikonstitucinį rinkimų įstatymą, tačiau nepadarė nieko, kad paklusti LR Konstitucijai, eina į antikonstitucinius rinkimus ir tuom jos pademonstruoja nelojalumą Lietuvos valstybei. Atsakomybė partijų vadams yra pirmučiausia.

LR Prezidentūra, vietoj atsakymo iš esmės apie ypatingos svarbos Lietuvos valstybei klausimą, Lietuvos valstybės teisinius pagrindus, sužaidė raudonąjį „futbolą“ atfutbolindami klausimą atgal prasmės neturinčiais sakiniais.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
18. Pritarimas
(2017-10-26 19:24:47)
(90.137.116.144) Parašė:

Geri pasiulymai17. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2016-10-28 17:31:09)
(98.212.66.159) Parašė:

dar kartą to "15. stasys (2016-10-24 20:24:56) (213.103.242.161)". Jūs, Stasy, gale rašote: "Gali būti kad paseno tas rinkimų įstatymas , bet tada reikia taip ir sakyti ..kam tai darome ir ką siūlome vietoj jo .. Avantiūrizmo į lygybės aprašus nesutalpinsime ... o apribojus ją gausime tik tai ką šiandieną namo palydime .Griauti reikia su protu ir viską gerai apsvarsčius." Ponas Stasy, paseno, nepaseno, geri dalykai nesensta. Problema ne Seimo rinkimų įstatymo senumas, problema yra tame, kad dabartinis Seimo rinkimų įstatymas, kuris jau galioja visus 24 metus, VISĄ LAIKĄ grubiai sulaužė LR Konstitucijos 55 str. 1 dalies lygios rinkimų teisės nuostatą. Vieni renkami vieną kartą į tą patį Seimą, kiti renkami dvigubai, du kartus per tuos pačius rinkimus į tą patį Seimą ir kur nors čia įžvelgti lygios rinkimų teisės nuostatą tiesiog neįmanoma. Vienas kandidatas iš vieno rinkėjo, kai pats save išsikelia, gali gauti tik vieną rinkėjo balsą, o va kitas, jeigu priklauso partinei gaujai, tai gali gauti ir du ir net tris balsus: vieną vienmandatėjė, vieną daugiamandatėje ir vieną reitingavimo balsą ir visi tie balsai yra įskaičiuojami, įvertinamai, kai nustatoma Seimo sudėtis. Taigi, ponas Stasy, čia ne mano avantiūrizmas, čia yra AVANTIŪRIZMAS tų, kurie tokį įstatymą sugalvojo, priėmė ir vykdo visus 24 metus. Po tuo įstatymu yra Vytauto Landsbergio parašas ir tie esminiai dalykai, apie kuriuos kalbame yra NEKINTAMI visą laiką. Avantiūrizmas nekinta. Lietuvos valstybė yra naikinama. Na, Jūs Stasy, patariate avantiūrizmą "Griauti reikia su protu ir viską gerai apsvarsčius". Tai čia svarstyti ir galvoti tikrai reikia ir tas yra padaryta ne kažkokio Jono, o tas yra aiškiausiai pasakyta LT KT nutarime, kurio nuorodos yra dokumente "ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo" ir kuriame yra toks fundamentalus KT išaiškinimas: "2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.". Tai pagal šitą lygios rinkimų teisės principą, vienas rinkėjas - vienas balsas, galima sukūrti įvairių rinkimų sistemų ir jos yra SUKŪRTOS, jau sukūrtos ir dar gali būti jų didelė įvairovė. Konkrečiai jų koncepcijos, pagal kurias jau yra paruošti Seimo rinkimų įstatymų projektai ir nusiūsti visiems Seimo nariams, Vyriausybei ir Prezidentūrai, yra aprašyta 2016-07-15 straipsnyje "Besiblaškančiam Seimui - teisėtą rinkimų sistemą. Taigi viskas senai, kaip ir tamsta norėtum, yra PADARYTA. Visos partijos apie INFORMUOTOS, visa valdžia INFORMUOTA. Tačiau piktybinis Lietuvos valstybės naikinimas užgožia visus tikslus ir tai parodo, kad Lietuva yra okupuota NUOŽMAUS priešo. Okupantas išeidamas pasiliko ir keršyja Lietuvai už jos paskelbtą NEPRIKLAUSOMYBĘ, kurią dabar ir naikina visomis išgalėmis: išstumia lietuvius iš Lietuvos, atiminėja jų pilietybes, išparduoda žemę Lietuvos, kurią krauju aplaistė Lietuvos partizanai.16. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2016-10-28 16:15:21)
(98.212.66.159) Parašė:

to "15. stasys (2016-10-24 20:24:56) (213.103.242.161)". Jūs rašote: "Nežinau kokią politiką įsivaizduoja matąs Jonas , bet pagal mane Konstitucija .. pavaldi tik visuomenei ir tik jai suteikta teisė nuspręsti kada koki Butkevičiu išmesti iš rogių už jo savanaudiškumą .. tai aukščiausia demokratiškumo teisė kurios niekaip į popierių nesurašysime viena eilute." Tai čia taip yra, gerb. Stasy, čia NIEKO, kas būtų Jono NĖRA. Čia visame pasaulyje, kur yra kažkoks tai supratimas apie Valstybę ir demokratiją, yra suprantama, kad parlamentinė valdžia turi būti renkama ne kažkokių tai būdu, ne kažkokia tai sistema, o tik tiksliai taip kaip įsakmiai vertybiškai nurodyta jų konstitucijose, lygia rinkimų teise. Jeigu renkama nors kiek kitaip, tai tada tikrai ne pagal Konstituciją ir tikrai tokia valdžia negali būti teisėta. Ne Jonas sugalvojo LR Konstituciją nors ir balsavo už ją. Konstitucija tapo visų mūsų bendru sutarimu ir ypatingai renkant Seimą. Tačiau būtent tai ir yra problema tiems, kurie GROBIA valdžią, kuriems valdžia yra jų GROBIS. Tai tam, kam valdžia yra grobis, tai tam reikia privilegijų į tą valdžia patekti, taigi ir sugalvojo tas privilegijas, DVIGUBĄ kandidatavimą į Seimą per partines gaujas. V.Landsbergio parašas po tuo įstatymu. Gudriai sugalvota, bolševikai nenori to mirtinai atsisakyti. Bolševikai lygios rinkimų teisės bijo kaip velnias kryžiaus. Konstitucinis Teismas, besiremdamas tarptautine teise, aiškiausiai išaiškino, kad lygios rinkimų teisės turinys yra ne vien lygios pagal rinkėjų skaičių apygardos, o kartu į lygios rinkimų teisės turinį patenka ir nuostata: VIENAS RINKĖJAS - VIENAS BALSAS. Kad ir A.Butkevičius, prapylė rinkimus, o Seime vis tiek sėdės. Tai kaip jis gali nemėgti tokios bolševikinės antikonstitucinės rinkimų sistemos? Jam lygi rinkimų teisė reikštų visą jo politinės karjeros krachą. Ir todėl Jūs, Stasy, esate neteisus, rinkėjas čia jau nieko padaryti NEGALI. Rinkėjas poną A.Butkevičių išmetė iš rogių, o jis vis tiek sėdės Seime.15. stasys
(2016-10-24 20:24:56)
(213.103.242.161) Parašė:

Nors ir esu skeptikas Jono Ramanausko išrutuliota tema , bet sėkmės jam palinkėčiau . Mano skepticizmas remiasi ne skaičiais ar lygiateisiškumo matematika ,. o labiau bendra politine savi reguliacijos morale sukuriant viena bendra sistema visiems, bet ne vartotojišku pagrindu Politikai turi konkuruoti tarpusavyje ,o konkuruoti gali tik stiprus ir pajėgus bet ne vien partijos sudėtyje .Žmogus politikoje ir šeip nėra lygus , kas paprastai reiškia kad tokie žmonės (matomi, populiarus) ir suvienodinus sąlygas panaikinant tuos skirtumus nebus visiškai įgyvendinami iki galo . ..vienodos sąlygos reiškia kad jauni ir imlus negalės papulti į Seima nesukūrus prieš tai vabank situacijos .Politikoje nėra ir negali būti lygybės , priešingu atveju tai jau ne politiką. Nežinau kokia politika įsivaizduoja matas Jonas , bet pagal mane konstitucija ..pavaldi tik visuomenei ir tik jai suteikta teisė nuspręsti kada koki Butkevičiu išmesti iš rogių už jo savanaudiškumą ..tai aukščiausia demokratiškumo teisė kurios niekaip į popierių nesurašysime viena eilute .O surašius pasirodys kad reikia keisti dar kažką .. Gali būti kad paseno tas rinkimu įstatymas , bet tada reikia taip ir sakyti ..kam tai darome ir ka siūlome vietoj jo ..Avantiurizmo į lygybės aprašus nesutalpinsime ... o apribojus ja gausime tik tai ka šiandiena namo palydime .Griauti reikia su protu ir viską gerai apsvarsčius.14. Jonas Gediminas Punys
(2016-10-24 19:42:31)
(88.119.64.138) Parašė:

Visiškai pritariu dr. Jono Ramanausko mintims straipsniuose ir komentaruose. Deja, antikonstituciniai Seimo rinkimai įvyko, kaip ir ankstesnieji. Ką galime padaryti? Siūlyčiau bendraminčiams vienytis į visuomeninį nepartinį judėjimą (partijos iki šiol nenorėjo suprasti nei dr. J.Ramanausko, nei adv. J.Ivoškos argumentų). Vienas iš tokių judėjimų galėtų būti Nacionalinis susitarimas "Kad Lietuva neišsivaikščiotų". Jį pasirašė eilė intelektualų. Tų judėjimų yra ir daugiau. Pvz., "Pro Patria", Jungtinis demokratinis judėjimas (JDJ), Nepartinis demokratinis judėjimas (NDJ) ir kt. Viešpatie, kada mes pagaliau rasime jėgų susivienyti "vardan tos Lietuvos"! Tas įvairių nykštukinių (ir didesniųjų) organizacijų vadų egoizmas ir puikybė mūsų Tautą lydi nuo viduramžių laikų kaip koks prakeikimas. J.G.Punys, techn.m.dr., Nacionalinio komiteto "Kad Lietuva neišsivaikščiotų" narys13. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2016-10-24 03:32:20)
(98.212.66.159) Parašė:

Su žemiaus pacituotu lydraščio tekstu šitą straipsnį su komentarais išsiunčiu visai Prezidentūrai ir Seimui: Raudonųjų „futbolistų“ pareigos Valstybėjė Apie tai kokias pareigas Lietuvos valstybėje užima raudonieji „futbolistai“ yra parašyta straipsnyje „LR Prezidentūros raudonieji „futbolistai“ . Šitą straipsnį su komentarais pdf formate prijungiu prie emailų. Manau, kad su tuo susipažinti turi ne vien prezidentūtos darbuotojai, tačiau ir Seimo nariai, kurie visiškai jokio “futbolo” tuo klausimu nežaidžia, nes tyli, tyli, tyli, tyli, tyli, 11 kartų tyli ir tylės kaip Lietuvos kilnojamą žemę pardavę. Tas esmės nekeičia. Net tik buvęs, bet ir naujai išrinktas Seimas bus neteisėtas, nes žinomai ir tyčiniai yra išrinktas pagal antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą. Iš neteisės teisė neatsiranda. Gal būt prezidentūra nesugebėjo surasti kokio nors kvalifikuoto teisininko? Nieko panašaus, pagal emailus matau, kad prezidentūroje dirba kvalifikuota teisininkė Indrė Pukanasytė, kuri yra konstitucinės teisės specialistė, nes yra parašiusi mokslinį darbą tai tema: “RINKIMŲ TEISĖS PRINCIPAI KONSTITUCINIO TEISMO JURISPRUDENCIJOJE”. Ar konsultavosi ponas Mindaugas Lingė prieš pradėdamas “futbolą” žaisti? Nesvarbu, konsultavosi ar ne, turi nešti atsakomybę už savo “futbolo” rezultatą. Visi Seimo nariai ir Prezidentūra, visa Vyriausybė, KT ir VRK irgi yra gavusi dokumentą “ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo” , kurio netgi NEUŽREGISTRAVO, o tai reiškia tikrai skaitė ir suprato, kad Lietuvoje jau žino apie antikonstitucinę valdžią. Galvoti apie dalykinį atsakymą yra neracionalu. Okupantai jokių atsakymų į fundamentalius Valstybei klausimus neduoda, jie grobia valdžią neteisėtai ir naikina teisingumą. Pakartotinai prijungiu šitą “Ultimatumą…” pdf formate. Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas 2016 m. spalio 24 d.12. Ontė
(2016-10-23 16:03:22)
(5.20.124.180) Parašė:

Nuėjau balsuoti, tikėjausi, kad jis bus slaptas. Bet tos kabinos visiškai atlapotos, todėl kas norėjo, tai su šiuolaikinėm technologijom galėjo fotografuoti kas ką pažymi. Nemalonus jausmelis.11. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2016-10-22 16:22:32)
(98.212.66.159) Parašė:

to "10. Pasiūlymas (2016-10-22 11:18:27) (78.61.241.113) Parašė: Kol nebus panaikinta sąrašinė balsavimo sistema, reikėtų pakeisti Rinkimų įstatymus taip, kad rinkėjai galėtų balsuoti TIK UŽ VIENĄ SĄRAŠE ĮRAŠYTĄ KANDIDATĄ. Advokatė Aldona Jankevičienė". Manau, kad Jūs, Aldona, pastebėjote pačią esmę ir problemą beveik išsprendėte. Tai šiuo klausimu turiu štai ką pasakyti. LR Prezidentės vyriausiojo patarėjo Mindaugo Lingės atsakyme advokatui Jonui Ivoškai panaudoti LR Konstitucinio Teismo 2008 m. spalio 1d. nutarimo sakiniai, apie tai, kad "tokia Seimo narių rinkimų sistema, kai yra derinamos proporcinė ir mažoritarinė rinkimų sistemos, savaime nesudaro prielaidų pažeisti Konstitucijoje įtvirtintų visuotinių, lygių, tiesioginių, slapto balsavimo ir kitų demokratinės teisinės valstybės rinkimų standartų. Tačiau pažymėtina ir tai, kad įstatymų leidėjas, įtvirtindamas atitinkamą Seimo narių rinkimų sistemą, privalo paisyti Konstitucijos normų ir principų, konstitucinės Seimo, kaip Tautos atstovybės, sampratos." yra teisingi, teisiškai pagrįsti, tačiau ponas Mindaugas Lingė tuos sakinius panaudojo "atsifutbolindamas", o tai reiškia nesuprasdamas, manau tyčiniai, tų sakinių prasmės. Nes pono Mindaugo Lingės ir Prezidentūros, su ponia JE Prezidente Dalia Grybauskaite, tikslas ne išspręsti Lietuvos sugriautų teisinių pagrindų problemą, o kaip tik įtvirtinti NETEISĘ, kaip Lietuvos valstybės pagrindą tuo naikinant pačią Lietuvos valstybę. Tai čia kokių tai abejonių dėl to nėra, todėl, kad jau pakankamą daugybę kartų apie tai Prezidentūra buvo informuota, tačiau pasiekė tokį lygį, kad net esminio dokumento "ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo" nesugebėjo net užregistruoti, kad toksai gautas. Tas dokumentas kaip koks RAUPSUOTAS Lietuvos valdžiai, jie nenori prie jo net prisiliesti, nes nė vena Valstybės institucija kažkaip kgbistiškai sinchronizuotai to dokumento NEREGISTRUOJA. Garbė tam dokumentui, kurio okupuotos Valstybės valdžia, t.y. OKUPANTAS, negali net užregistruoti. Tiek to, apie esmę kalbėkime. Taigi paminėtieji KT sakiniai reiškia, kad gali būti pačių įvairiausių rinkimų sistemų, o jų pasaulyje yra tikrai įvairių, ir kad ne rinkimų sistema aplamai apsprendžia ar toji pažeidžia ar nepažeidžia tas fundamentalias rinkimų teisės nuostatas, kurios įtvirtintos tų šalių Konstitucijose, tame tarpe Lietuvos LR Konstitucijoje. Reikia žiūrėti ne į rinkimų sistemos apibendrintą vaizdą, o į tos rinkimų sistemos turinį, tai yra kaip toje rinkimų sistemoje yra BALSUOJAMA. O apie balsavimą LR Seimo rinkimų įstatyme, kaip tik "išmintingai" ir nepasisakė LR Konstitucinis teismas, nes puikiai suprato, ką tai reiškia, kad tai reiškia nepaprastai grubų LR Konstitucijos sulaužymą per vis atsikuriančios Lietuvos laikotarpį ir puikiai suprato, kad tai yra neteisėtas valdžios UŽGROBIMAS ir išlaikymas OKUPANTO rankose. Va čia ir pasimato, kam gi atstovauja LR Konstitucinis Teismas, patsai Seimas, LR Vyriausybė ir LR Prezidentūra su visais buvusiais iki šiol LR prezidentais in corpore. Jeigu tokia išvada kam nors gali atrodyti baisoka ir nepagrįsta, tai tiems priminsiu, kad ne iš vieno kokio nors visų Valstybės instituciju informavimo apie tai akto darau tokią išvada, o darau išvadą po daugybės kartų ir ilgame laikotarpyje informavimo aktų apie antikonstitucinius Seimo rinkimus. Ir apie tai Valdžios institucijos yra ne tik mano informuotos, tačiau ir kitų žmonių, tame tarpe Jūsų advokate Aldona Jankevičiene ir kitų, o svarbiausia, kad apie tai yra aiškiausiai pasakyta daug kartų LR Konstitucinio Teismo nutarimuose, išaiškinimuose, išvadose. Apie tai galima surasti dokumente, kurio Valstybės institucijos bijo kaip raupsuotojo, nes neregistruoja ir galvoja gal, kad niekas nesužinos. Tai valstybinių institucijų aukščiausioji gėda ir nusikaltimas prieš Valstybę. Suprantu, iš okupanto, ko nors kito tikėtis nerealu. Taigi suprantame, kad ne rinkimų sistema, vienmandatė, pusiau sąrašinė ar pilnai sąrašinė, o tos sistemos turinys, kuris gali būti labai įvairus, apsprendžia ar toji rinkimų sistema pažeidžia ar ne LR Konstitucijos 55 str. lygios rinkimų teisės nuostatą. Taigi esmė ne rinkimų sistemoje, o jos turinyje, apie ką ir nenorima kalbėti. O juk KT to pacituoto teksto antroje dalyje aiškiai pasako, kad Seimas "privalo paisyti Konstitucijos normų ir principų". O Seimas net 11 kartų mano paragintas laikytis LR Konstitucijos normų ir principų, net nesugeba net tik ką nors rišlaus atsakyti, tačiau net pačio raupsuočiausio dokumento "ULTIMATUMAS Seimui...." negali net užregistruoti, elgiasi kaip tikras OKUPANTAS, niekinantis LR teisinius pagrindus. Tai dabar pereikime prie Jūsų, Aldona, pasiūlymo, kuris yra iš esmės geras, atitinka LR Konstituciją, LR KT išaiškinimus ir tarptautinę teisę. Pasinaudojant Jūsų pasiūlymu galima sukonstruoti daug įvairių rinkimų sistemų ir kai kurios jau yra SUKONSTRUOTOS ir viešai žinomos. Pirmiausia tų Seimo rinkimų sistemų koncepcijos, kurios paverstos Seimo rinkimų įstatymo projektais, buvo paskelbtos 2016-07-15 mano straipsnyje "Besiblaškančiam Seimui – teisėtą rinkimų sistemą". Pasiguglinkite pavadinimą. Tai apie tai Seimas yra informuotas ir jam buvo pateikti du įstatymo projektai. Kai jau laikas tirpo, artėjo rinkimai, tai kaip ultimatumo kompromisą, reikalaujanti mažiausiai lėšų pakeitimams buvo pasiūlyta tas pats ir dokumente "ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo". Tačiau niekingai "kurčias" okupantų užvaldytas Seimas nesugeba sureaguoti, tai įrodo, kad LR Seimas niekina LR Konstituciją, kiekvieną dieną Seimo nariai laužo savo priesaikas, kiekvieną dieną išduoda Lietuvos valstybę, yra nelojalūs Lietuvos valstybei, todėl turėtų apkaltos proceso tvarka būti pašalinti iš Seimo, kaip Valstybės institucijos. Tačiau jie savęs už karšienės pakelti negali. Ir taip yra su visa Lietuvos valdžia Seime, Vyriausybėje ir Prezidentūroje. Tai man atrodo, kad Jums, gerbiama advokate Aldona Jankevičiene, atsakiau į Jūsų puikų pasiūlymą. Kartu tenka stebėti naują nusikaltimą prieš Lietuvą: eilinius antikonstitucinius rinkimus į Seimą. Ir čia jau tiesioginė kaltė už šitą piktybinį niekšišką nusikaltimą prieš VALSTYBĘ ir TAUTĄ krenta esamoms visoms valdžios šakoms, visoms partijoms ir pirmiausia jų niekingiems vadukams, nes į juos dėl antikonstitucinių rinkimų emailais kreipiausi 2016-07-15 ir tai yra publikuota: "Įvairių Lietuvos partijų vadai A. Butkevičiau, R. Karbauki, G. Landsbergi, V. Mazuroni, R. Paksai, R. Paulauskai, N. Puteiki, A. Rudi, R.Šimašiau ar nepareikalausite iš Seimo teisėtos rinkimų sistemos? Ar veršitės į valdžią su savo partijomis neteisėtu antikonstituciniu būdu? Kaip galvojate prisiekti ir iš karto sulaužyti savo priesaiką?"(Žiūrėk publikaciją "Besiblaškančiam Seimui - teisėtą rinkimų sistemą").Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras