2024 m. liepos 17 d.

 

Musulmoniškieji ir katalikiškieji štrichai E. Kusaitės istorijoje

15
Paskelbta: 2013-03-01 09:51 Autorius: Kastytis Stalioraitis

Esame pripratę tikėti, kad kas jau kas, o mūsų tikėjimo klausimai yra privatus reikalas, ypač kai kalbame apie tradicines religijas. Ir tuo, kad dėl savo tikėjimo negalime būti valdžios persekiojami.

Tačiau Lietuva – demokratinė šalis, todėl joje, pasirodo, viskas, kas negalima, jei, na, labai labai norisi arba labai labai reikia, galima. Ir tai parodė Eglės Kusaitės istorija.

Pradėsiu nuo dviejų žinomų aplinkybių.

Pirma, Lietuvos teismų persekiojama Lietuvos Respublikos pilietė E. Kusaitė, gimusi krikščionių šeimoje, būdama jauna tapo musulmone. Ji bendromis LR valstybės saugumo departamento, prokurorų ir SSRS KGB, persivadinusios į Rusijos Federacijos FST, jėgomis iš esmės yra persekiojama už tai, kad drįso elektroninėmis ryšio priemonėmis draugauti su musulmonais čečėnais Maskvoje, su kuriais susipažino internete, ir dalytis su jais savo antipatija Kremliui, štai jau aštuoniolika metų okupuotoje Čečėnijoje gyventojų atžvilgiu vykdančiam totalaus teroro politiką. Tai ne mano vieno nuomonė.

Antra, jos motyvą padaryti „nusikaltimą“, tariamai susisprogdinti Rusijos karinėje bazėje Čečėnijoje,  prokurorai  aiškina ir tuo, kad į „nusikaltimą“ ją nukreipė jos tikėjimas, nes ji yra radikali, fanatiška musulmonė – vahabitė (islame vahhabi – islamo suni srovė). Nors ji tokia niekada nesiskelbė, bet taip už ją nusprendė Valstybės saugumo departamento vadai ir prokurorai, dideli islamo specialistai. Dabar rimtu veidu teologinių prokuroro išvedžiojimų apie islamo sroves išsižioję klausosi teisėjai.

Prokurorų nuomone, musulmonė vahabitė E. Kusaitė tiesiog neapkentė kitatikių ir ypač katalikų. Kodėl ne stačiatikių, paklausite, juk „nusikaltimas“ turėjo būti įvykdytas Rusijoje? Atsakymas paprastas. Teismas vyksta Lietuvoje, o čia viešąją nuomonę lemia katalikai, katalikiškos tradicijos piliečiai.

Tiesa, tokį E. Kusaitės religinių jausmų įžeidinėjimą, o gal ir jos šmeižimą, reikėjo nors šiek tiek pagrįsti. Ir tai buvo padaryta.

2012 metų birželio 1 dieną ikiteisminį tyrimą dėl galimo E. Kusaitės pasikėsinimo susisprogdinti Rusijos karinėje bazėje Čečėnijoje (kurioje ir kaip, išaiškinti nepavyko) atlikęs prokuroras Justas Laucius buvo apklausiamas kaip liudininkas Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme. Teismas nagrinėjo E. Kusaitei iškeltą baudžiamąją bylą dėl melagingo pranešimo apie tariamai patirtą smurtą siekiant išgauti jos prisipažinimą, kad ji – tarptautinė teroristė. Tai štai liudininkas prokuroras J. Laucius teigė, jog vienos apklausos metu E. Kusaitė jam aiškino, kad visiems katalikams reikia kapoti galvas. Bandžiau jai apeliuoti, kad žmonės yra nekalti, bet nepavyko – supratau, kad bendrauju su psichiškai nesveiku žmogumi, ir priėmiau sprendimą daugiau jos neapklausinėti, o ėmiausi priemonių dėl ekspertizės paskyrimo, sakė J. Laucius.

Tačiau tokioje Lietuvoje retoje tarptautinio terorizmo byloje nei apklausos garso įrašų, nei protokolų su baisiais E. Kusaitės žodžiais prokuroras liudininkas J. Laucius nepateikė.

Ir štai E. Kusaitė, tarkime, pareiškia, kad ji niekada jokiomis aplinkybėmis nėra sakiusi, kad katalikams reikia kapoti galvas, juo labiau nepasirašinėjo jokių protokolų su tokiais žodžiais, ir apskritai jos santykiai su katalikais yra kuo geriausi.

Tada meluoja arba prokuroras liudininkas J. Laucius, arba kaltinamoji E. Kusaitė, neigdama liudininko tvirtinimus. Liudininko prokuroro J. Lauciaus padėtis,  jei viešai prisiekęs sakyti tiesą melavo teismui šmeiždamas E. Kusaitę, nepavydėtina.

Šių metų vasario 8 dieną Vilniaus apygardos teisme nušalintojo prokuroro J. Lauciaus bylos tęsėjas prokuroras Mindaugas Dūda po beveik penkias valandas trukusios baigiamosios kalbos „terorizmo“ byloje su įvairiais pasažais apie tarptautinį terorizmą ir baisų vahabitų vaidmenį jame pasiūlė ir subendrino siūlomas bausmes (10 metų kalėjimo).

Prieš tai M. Dūda apibūdino kaltinamąją kaip žemos moralės asmenybę, tvirtindamas, kad E. Kusaitė niekino kitatikius, vadino juos kiaulėmis, kurios privalo išnykti, ir svajojo, kad anksčiau ar vėliau pasaulyje išliks tik islamo išpažinėjai (kaip supratau, tai – iš Valstybės saugumo departamento užduotis vykdžiusių anoniminių liudytojų žodinių paliudijimų). Prokuroras nupiešė užkietėjusios radikalios islamo fundamentalistės vahabitės, pasiryžusios dalyvauti džihade, šventajame kare prieš kitatikius, bet kur ir bet kada visame pasaulyje bei tapti mirtininke už tikėjimą, portretą. M. Dūda daug kartų vartojo žodžius „šachidas, šachido diržas, susisprogdinti“, matyt, bandydamas sudaryti įspūdį, kad jie būdingi vahabitų ir E. Kusaitės leksikonui.

Kaip bent jau man pasirodė iš prokuroro M. Dūdos pasakojimo, bene vienintelis E. Kusaitės motyvas susisprogdinti – tai noras kuo greičiau patekti į... rojų. Žinoma, tokį, kuris įsivaizduojamas islame. O rojų jai, pagal prokuroro teologinį vahabizmo supratimą, pasiekti labai nesunku, tereikia tapti šachide, t. y. žūti už tikėjimą. Nesvarbu kur - Egipte, Azerbaidžane ar Čečėnijoje. Nors E. Kusaitė nuo pat pradžių kategoriškai neigė taip anksti norėjusi patekti į rojų, to nėra net jos „prisipažinime“, prokuroras, kaip vahabitų sielų specialistas, tuo nepatikėjo.

Prokuroras M. Dūda galėjo bent pasidomėti ir įsitikinti, kad vahabizmas nei Lietuvoje, nei kitur pasaulyje, išskyrus gal kokias nors egzotiškas šalis, nėra uždraustas. Meką ir Mediną, švenčiausias viso pasaulio musulmonams vietas Saudo Arabijoje, kurias bet kur gyvenantis musulmonas bent kartą gyvenime privalo stengtis aplankyti, kontroliuoja vahabitai.  

Oficialieji NATO ir Europos Sąjungos valstybių asmenys, kalbėdami apie islamą išpažįstančiųjų dalyvavimą teroro aktuose, nesiima kokią nors teologinę islamo kryptį, juo labiau vahabizmą, paskelbti kaip teroro politikos šaltinį, nors pasaulio žiniasklaidoje pilna išsigalvojimų ir atviro melo apie tos ar kitos religijos teroristines potencijas. Spėju, kad taip yra ir dėl asmeninio saugumo. Turėjome juk pavyzdžių, kai sekuliarizuotų krikščionių požiūriu nekaltas viešas pasišaipymas iš pranašo Mahometo sulaukė labai grėsmingų įspėjimų iš islamo pasaulio, o ką jau tektų kalbėti apie teismus, kurie savo šalyje vahabitus ir vahabizmą skelbtų vos ne už įstatymo ribų. Jungtinėse Tautose ir Europos Sąjungoje skelbiami teroristinių organizacijų sąrašai, kuriuose yra visokiausių religijų ir jų srovių atstovų, bet kad teroristinėmis būtų skelbiamos pačios religijos ar jų srovės, negirdėjau.

Apie „gilias“ prokurorų teologines islamo žinias, taikytinas E. Kusaitei, liudija M. Dūdos kalboje ne kartą paminėtas vieno iš Čečėnijos pasipriešinimo Rusijos kariuomenei vadų Šamilio Basajevo 2001 metais įkurtas mirtininkų batalionas „Riyad-us-Saliheen“, arabiškai „Teisuolių sodai“, matyt, leidžiant suprasti, kad kažkokiu būdu E. Kusaitė su mirtininkų batalionu susijusi. Kadangi ryšio, savaime suprantama, nesurasta, tai atkreiptas dėmesys nors į tai, kad E. Kusaitė pavadinimą „Riyad-us-Saliheen“ vartojo ar tai kaip aplanko, ar kažkokio kitokio kompiuterinio dokumento pavadinimą.

Betgi „Riyad-us-Saliheen“ – tai XIII amžiaus islamo teologo imamo Nawawi Korano eilučių ir pranašo Mahometo pasisakymų įvairiomis musulmonų religinio gyvenimo temomis kompiliacija, plačiai žinoma, bent jau kad tokia yra, doriems musulmonams, tad ir E. Kusaitei.

Taigi, jei islamas Lietuvos Respublikoje nėra uždraustas, dar daugiau, islamas suni, kurio viena iš srovių yra vahhabi, įstatymu pripažintas tradicine Lietuvos religija, bet jo išpažinėja yra puolama prokurorų dėl savo tikėjimo, tai kaip tokį reiškinį Lietuvoje reikia pavadinti? Persekiojimu už religinius įsitikinimus? Siekiu Lietuvos Respublikos teisme kompromituoti islamą suni kaip skatinantį terorizmą?

Spėju, kad visos tos tirados apie E. Kusaitės islamiškąjį religinį fanatizmą – prokurorų ir Valstybės saugumo departamento vadų bandymas perrėkti šaukiančius, kodėl ilgą laiką sekama E. Kusaitė paprasčiausiai nebuvo oficialiai, dokumentuotai, kaip numato įstatymai, įspėta dėl jos, VSD ir prokurorų nuomone, neteisėtų  ketinimų ir veiksmų, kol ji dar nepadarė, pasak jų, nusikalstamos veikos. Už sekimo teisėtumą atsakingi pareigūnai greičiausiai teisinsis tuo, kad, liudininko prokuroro Justo Lauciaus ir kitų vertinimais, jie turėjo reikalą su psichiškai nesveika, žudyti trokštančia religine fanatike. Juk net pats J. Laucius bandė apeliuoti į ją nors tiek, kad katalikai – nekalti žmonės, bet veltui. 

Ir dar. Kaip žinoma, Kremlius jau nuo 2001 metų kartoja melą, kad beveik visi tie, kurie ginklu priešinasi jam Šiaurės Kaukaze, yra vahabitai. Propagandos tikslas aiškus. Kadangi tarp Rugsėjo 11-osios akcijos organizatorių ir vykdytojų buvo nemaža išeivių vhhabitų iš Saudo Arabijos, tai įtikinėjama, kad ir Šiaurės Kaukaze dominuoja vahabitai, Kremliaus įsitikinimu, be abejo, susiję su likusio pasaulio vahabitais per tikėjimą, jungiantį tarptautinį terorizmą. Ir tai yra „ženklas“ tarptautinei visuomenei, kad Rusija Šiaurės Kaukaze didvyriškai kovoja su tarptautiniu terorizmu. Ir Lietuva taip pat. Tik Vakarai iki šiol tuo netiki. Kaip sakoma, be komentarų.

O koks tas katalikiškas štrichas E. Kusaitės istorijoje?

Ogi toks, kad didelei prokurorų bei teisėjų nuostabai ir turbūt dideliam jų nusivylimui, musulmonę E. Kusaitę morališkai globoti ėmė buvę politiniai ir sąžinės kaliniai, žinomi Lietuvos katalikų pasaulio šviesuliai monsinjoras Alfonsas Svarinskas, kunigas Robertas Grigas, daugelis kitų kunigų, sesuo Nijolė Sadūnaitė, nekalbant jau apie katalikus pasauliečius. Didžiosios Lietuvos žiniasklaidos dalies, orientuotos į krikščioniškąsias vertybes, simpatijos taip pat musulmonės E. Kusaitės pusėje.

Šių metų vasario 25 dieną Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas toliau nagrinėjo E. Kusaitei iškeltą baudžiamąją bylą dėl melagingo pranešimo ir liudijimo apie smurtą. Pasiskundė kalinė, kad prieš ją kalėjime buvo panaudotas smurtas, apklausti kalėjimo pareigūnai tai paneigė (negi prisipažins, kai liudininkai - tik jie), ir štai nauja byla kalinei už melagingą pranešimą... Buvo pagarsinti visi bylos dokumentai, apžvelgti liudininkų parodymai.

E. Kusaitės advokatas paprašė perskaityti liudininko prokuroro J. Lauciaus parodymus ištisai. Žiūrovų pusėje pasigirdo tylus juokas, kai teisėjas skaitė liudininko žodžius: „aš, kaip padorus žmogus...“  Kai teisėjas sustojo ties J. Lauciaus žodžiais, kad musulmonė E. Kusaitė jam pasakiusi, jog „visiems katalikams reikia kapoti galvas“, ir juos perskaitė, salėje sėdėjusi katalikė sesuo N. Sadūnaitė neištvėrė ir kaip mokinukė garsiai prunkštelėjo, rizikuodama užsidirbti 500 litų baudą už teismo negerbimą.

Bernardinai.lt

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
15. Robertas
(2013-03-05 00:23:33)
(78.60.64.162) Parašė:

"...islamiškas religinis fanatizmas." Štampų štampas,ir dar žemos prabos. Pagal analogišką apibrėžimą Romos popiežius musulmonų pats pirmas būtų nuplaktas kaip nedorėlis.Atleisk Die.Juk visiems aišku,kad panelės BinEglės byla - profesionali pakazucha.Kova su terorizmu,panimaeš...Kiek tonų tomų bylų....Laikykitės tarptautiniai teroristai,jūsų planai žlugo...Kusaitę neutralizavom.14. to 11
(2013-03-02 19:31:51)
(193.95.176.114) Parašė:

tu asmeniskai pazysti kusaite kad taip tvirtini?13. Gražina
(2013-03-02 19:06:55)
(78.56.221.195) Parašė:

Laikas baigti šią komediją! Kiek galima kankinti tą merginą. Kiek galima tyčiotis? Mergina, patyrusi iš teisėsaugos tiek neteisybės, gali atsidurti psichiatrinėj, nors ten reiketų kuo greičiausiai sugrūsti... patys žinot ką!12. Polia
(2013-03-02 17:45:07)
(86.38.206.63) Parašė:

daug lietuvos pilieciu, emigrave i Vakaru salis, nusikalsta. Kodel VSD ir prokurorai neuzkerta kelio busimiems nusikaltimams? Kodel nesulaiko ju, kai jie dar yra Lietuvoje, kai dar tik ketina padaryti koki nors nusikaltima? Kodel netardo ju ir neapklausia, ar jie nekencia kitatikiu, gal nori sektantams galvas kapoti? Gal nori galvas kapoti bet kam, kas tik turi pinigu? Kodel tik labai jauna, naivia mergina, sitaip aukstu lygiu apklausinejo? O kiti ir daro ka nori, o Lietuva garseja uzsienyje kaip nusikaltelius auginanti salis. Tai juk musu pareigunu aplaidumas-jie viena mato, o tukstanciu nemato.11. tam DDD
(2013-03-02 16:10:51)
(84.15.185.189) Parašė:

jau tik nepergyvenk - jau, kas kas, o Kusaite tai tikrai tikrai nesusisprogdins! Biski ne ta asmenybe. Cia net lauciui aisku. Tiesiog, teisesaugos strukturoms uzvirus sita ,,tarptautinio terorizmo,, kose, nera kaip dabar garbingai is jos issilaizyti - sitiek ,,dirbta,, , tiek pinigu VSD paklojo, bandydama is tos mergickos ,, isauginti,, teroriste, tiek vargta, bandant itikinti visuomene, kad ,,teroriste,, jau yra ir Lietuvoj, tiek bylinetasi! Ir ka? Ir snipstas? Ne! Islaidos privalo buti pateisintos. Todel Kusaite vistiek privalo buti teroriste! Ir bus! Laucius turetu pagelbeti!10. ddd
(2013-03-02 10:13:03)
(193.95.176.114) Parašė:

tikras geltonas korespondentas geltonoj spaudoj.... noreciau kad jis atsakytu i 1 klausima. ar jis prisiimtu atsakomybe kai kusaites neuzdaris ir ji po kokio pusmecio paims ir susisprogdins kokioj maximoj ir zus musu vaikai? jei jis taip akylai stojo i kusaites puse reiskias jis ja geriau pazista nei prokurorai ar visos kitos tarnybos. tada jei taip atsitiktu jis galetu prisiimti visiska atsakomybe. kitaip jo tie straipsniai tik perdimas i vandeni9. Gerai pasakė
(2013-03-02 10:04:32)
(78.61.251.55) Parašė:

propurorai - reptiloidai (donozaurai). Kadaise jie karaliavo. Išnyks ir šitie, nė kvapo (smarvės) neliks.8. Iš Kanados
(2013-03-01 23:21:29)
(184.147.234.139) Parašė:

Laikykis, Egle. Gal ir Lietuvoj nušvis Teisingumo saulė. Visi šiandieniniai žmogėdros turės atsakyti už savo veiksmus.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras