2023 m. lapkričio 30 d.

 

Okupanto žiurkės

41
Paskelbta: 2017-04-05 10:33 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | [email protected]
VSD vadovas Darius Jauniškis (dešinėje). Nuotr. prezidentas.lt


Rašyti straipsnelį paskatino keli dalykai. Pirmiausiai pasiklausiau balandžio 3 d. Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto spaudos konferencijos.Kam gi gali nerūpėti Lietuvos saugumo ir gynybos situacija? Kertiniai dalykai. Taip pat mane skatina parašyti šitą straipsnelį įvykiai prieš šią konferenciją, per tą konferenciją ir po tos konferencijos. Taigi svarbu faktai ir aplinkybės susiję su paminėta konferencija.

Kaip jau žinia, o jei kam dar ir nežinia, Lietuva yra okupuota antikonstitucinių jėgų nuo pat 1992 m. spalio 25 d. Seimo rinkimų. Jeigu ką nors tokia mintis dar neišgąsdino, tai tie privalėtų savo išgasčiui pastudijuoti atidžiai 2016 m. rugsėjo 11 d. straipsnį „Ultimatumas Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“, 2017-2-16 straipsnį „Rinkimų kodekso projekto aferizmai“, 2017 kovo 11 d. straipsnį „Okupuota nepriklasomybė“. Jei kas norėtų savo akiratį dar praplėsti, tai pasiskaitykite ir 2016 m. lapkričio 14 d. straipsnį „Bulvarinis rinkimų balaganas“. Visa tai įvykiai, kurie yra įvykę prieš paminėtą konferenciją Seime, taigi PRIVALOMAI turi būti žinoma ir Valstybės saugumo departamentui, nes tai žinoma visai valdžiai, kuriai oficialiais emailais yra tie dokumentai – straipsniai išsiuntinėti.

Apie tai, kad valdžia tuos dokumentus gauna įrodo 2017 kovo 23 d. publikacija „Per pakaušį išlindęs gudrumas“, o taip pat 2016 m. rugpjūčio 10 d. straipsnis „Viešas atsakymas LR Prezidento kanceliarijai dėl antikonstitucinių Seimo rinkimų“. Valdžia ne visus dokumentus linkusi registruoti, tačiau į visus linkusi neatsakyti ir pilnai ignoruoti. Ignoravimas tęsiasi jau nuo 2016 m. balandžio 13 d. straipsnio „Eilinį kartą antikonstituciniai rinkimai – valdžia nelegitimi“. Taigi metai laiko, jokios žinutės, jokių veiksmų siekiant pašalinti esmingus LR Konstitucijos pažeidimus, kurie apspręndžia teisinės ir demokratinės valsybės esmę.

Konferencijos akibrokštai

Konferencijoje dalyvauja Valstybės saugumo departamento direktorius Darius Jauniškis ir II operatyvino departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktorius Remigijus Baltrėnas.

Ponas Darius Jauniškis bendromis frazėmis aprašė situaciją, kurią gal net detaliau galėtų nušviesti koks nors vienas politologas ir be viso departamento pagalbos. Man patiko D.Jauniškio formuluotė, kuria jisai panaudojo: Demokratijos vertybėmis besidangstanti valstybė“. Berods viens prie vieno sutampa su realia situacija Lietuvos valstybėjė. Kodėl toji situacija taip labai sutampa su Rusijos, tai gal tie patys ir valdo?

Labai keistai pasirodė ponas Remigijus Baltrėnas, kuris panaudojo (nuo 32:01 minutės) nei logikai, nei teisei, nei lietuvių kalbai netinkamą terminą dviguba pilietybė“, kuris yra greičiau vertimas iš rusų kalbos dvoinoje graždanstvo“. Tačiau apie tai kitą kartą, nes tai yra svarbu pasaulio lietuvių bendruomenei ir lietuvių tautos vienybei ir todėl šio nevykėliško termino panaudojimas formuoja neigiamą požiūrį dėl pasaulio lietuvių tikslų.

Svarbiausias akibrokštas įvyko tada (nuo 28:18 minutės) kai signataras Algirdas Endriukaitis, gavęs galimybę paklausti, pradėjo formuluoti aplinkybes prieš pradedant klausti ir buvo jo pasakyti šie žodžiai: Jūsų darbuotojas Kusaitės byloje buvo nuvykęs į Maskvą, į FSB pačią būstinę ir įteikė tuos dokumentus“. Ir čia jauna konferencijos vadančioji ėmėsi aktyviai nutraukti pagarbaus amžiaus signataro A. Endriukaičio dar nė nepradėtą formuluoti klausimą. A. Endriukaitis paaiškino vedančiąjai, o kartu ir visiems konferencijoje, kad „Na, Jūs nepertraukinėkit prašau, na tai čia žodžio laisvės uždraudimas. Ką Jūs, aš nespėjau pasakyti, Jūs nutraukėte. ….“ Konferencijos vedančioji šventė pergalę prieš LR Konstitucijos suteiktą teisę: „25 straipsnis. Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. ….“ Visas akibrokštas truko 40 sekundžių ir labai daug reiškiančių ir pasakančių apie padėtį Lietuvoje. Ir nuo 28:58 jau delfi.lt portalo žurnalistė Eglė Samoškaitė tęsė klausimus.

Kas Jūs signatare Algirdai Endriukaiti?

(Čia toksai panašus klausimas kaip iš sovietų 1987 metų filmo : Kas jūs kunige Svarinskai?). Pasinaudosiu Vikipedijoje esančia informacija (lt.wikipedia.org/wiki/Algirdas_Endriukaitis).

Algirdas Endriukaitis (g. 1936 m. lapkričio 23 d. Kaune) – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras. 1954–1957 m. studijavo teisę Vilniaus universitete, 1957 m. suimtas, nuteistas už sovietų valdžiai priešišką veiklą, iki 1963 m. kalėjo Mordovijos lageriuose. 1963–1990 m. dirbo ekonomistu kolūkiuose. 1970 m. baigė ekonomiką Lietuvos žemės ūkio akademijoje.

1988 m. Šakių raj. Sąjūdžio tarybos pirmininkas. 1990–1992 m. Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos deputatas, Laikinosios komisijos KGB veiklai tirti narys, 1992-1996 m. Seimo narys. Nuo 1995 m. tarptautinės parlamentarų grupės Čečėnijos problemoms narys, generalinis sekretorius. Blaivybės judėjimo dalyvis, 1992 m. Blaivybės muziejaus Šakiuose vienas įkūrėjų. Laikraštyje „Lietuvos aidas“ 1990–1992 m. paskelbė straipsnių ciklą „Voratinklis“ apie KGB agentus. Sudarė aforizmų knygelę „Klastingas apgavikas“ (1989 m.), parašė kn. „Politikos pardavimas“ (1998 m.).

Taigi matome, kad tai Lietuvai labai nusipelnęs ir garbingas žmogus. Kas norėtų pasiklausyti šio garbingo žmogaus, tai tegu pasiklauso ir pasižiūri Algirdo Endriukaičio video „Signataras: yra išformuojama nepriklausoma Lietuvos valstybė“.

Ko gero jaunąjai konferencijos vedančiajai pagal amžių į senelius tiktų. Tai kodėl ji sau leido taip grubai nutraukti ir neleisti užduoti klausimo? Savo iniciatyva ar pagal nurodymą neleisti Lietuvai nusipelnusiems žmonėms net klausimo užduoti? Tai nejaugi ponas D.Jauniškis yra toks neįgalus, kad negalėtų atsakyti į kultūringo žmogaus kultūringai suformuluotą klausimą? Juk per konferenciją sugebėjo „atsifutbolinti“ ir nuo kitų atsakymų į klausimus. Pademonstruota absoliuti netoleranciją Lietuvos valstybės vienam iš atkūrėjų, kalėjusiam už Lietuvos laisvę. Kuris iš dalyvavausiu konferencijoje galėtų pasakyti, kad yra labiau nusipelnęs Lietuvai? Ir kas galėtų pagalvoti, kad taip iš viso galima Lietuvoje? Tačiau, kaip aukščiau esu parašęs ir įrodęs straipsniuose, Lietuva yra okupuota antikonstitucinių jėgų, todėl čia tokie dalykai yra lengvai įmanomi. Toks jaunos konferencijos vedančiosios elgesys VISIŠKAI nepapiktino nei VSD direktoriaus Dariaus Jauniškio, visiškai nepapiktino direktoriaus Remigijaus Baltrėno, visiškai nepapiktino konservatoriaus Arvydo Anušausko, kuris aiškiai jautė pasitenkinimą ir tęsė savo telefono maigymą, visiškai nepapiktino konservatoriaus Lino Kasčiūno, nepapiktino net mūsų garbingo olimpiečio liberalo Virgilijaus Aleknos, ramybės būseną demonstravo ir „valstietis“ Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Vytautas Bakas, nepapiktino ir nė vieno žurnalistų gildijos atstovų, kurie toje konferencijoje dalyvavo. O kas gi tokio įvyko? Buvo išreikšta didžiūlė nepagarba pagarbaus amžiaus asmeniui, buvo išreikšta nepagarba vienam iš Lietuvos nepriklausomybės akto signatarui, buvo išreikšta nepagarba Lietuvai nusipelniusiam žmogui ir už tai kalėjusiam Mordovijos lageriuose ir pagaliau svarbiausia yra tai, kad buvo neįtikėtinai grubai viešai sulaužyta LR Konstitucija, kuriai čia visi aukščiau paminėti asmenys priesiekė vykdyti. Nė vienas net nebandė apginti garbingo signataro Algirdo Endriukaičio teisės paklausti, kuri savo esme buvo sunaikinta VSD direktoriaus D.Jauniškio veikimu ir neveikimu. LR Konstitucija buvo sulaužyta visų konferencijoje dalyvavusų asmenų NEVEIKIMU. Niekas LR Konstitucijos NEAPGYNĖ. Tai papildomai parodo, kad Lietuva yra okupuota antikonstitucinių jėgų. Garbingo signataro neapgynė ir taip pat konferencijoje dalyvavusi signatarė, virš 22 metų išbuvusi Seime ir jau pagal sąrašą antikonstiticiškai esanti 7-oje kandencijoje Rasa Juknevičienė, dabar NSGK narė. Jeigu LR Konstitucijos negina tokie asmenys, tai tenka ją ginti eiliniams. Toks LR Konstitucijos pažeidėjų veikimas labiau yra panašus į banditų elgesį, kurie džiaugiasi išsityčioję ir pažeminę garbingą žmogų ir sulaužę LR Konstituciją. Pasielgė kaip kokios okupanto žiurkės, kurių tikslas būtų neteisinė ir nedemokratinė valstybė.

Laikas bėga. Neteko girdėti, kad už šitokį viešą, gėdingą LR Konstitucijos ir savo priesaikų sulaužymą būtų kas nors nubaustas. O tai dar kartą ir papildomai įrodo tai kas jau įrodyta, Lietuva okupuota antikonstitucinių jėgų. Nes jei būtų atvirkščiai, tai būtų labai operatyviai tas Konstitucijos pažeidimas pašalintas, kaltieji nubausti ir būti viešai atsiprašyta gerbiamo signataro Algirdo Endriukaičio.

Matome, kad net 40 sekundžių daug pasako apie Lietuvą ir ją valdančias nusikaltėlių antikonstitucines gaujas.

O visgi net vienu sakiniu gerbiamas A. Endriukaitis daug, labai daug pasakė. Pasakė, kad Lietuvos VSD tiesiogiai bendrauja aukščiausiame lygmenyje su Rusijos FSB ir tą įrodo ir tas nepaneigta tame sakinyje Jūsų darbuotojas Kusaitės byloje buvo nuvykęs į Maskvą, į FSB pačią būstinę ir įteikė tuos dokumentus“. Ponas D.Jauniškis šito teiginio NEPANEIGĖ. Jei būtų kitaip, būtų paneigęs.

Išvados: Tiesioginis, betarpiškas Lietuvos VSD ir Rusijos FSB bendravimas galimai yra pavojingas Lietuvai nacionalinio saugumo ir gynybos požiūriu. Dokumentus buvo galima nusiųsti diplomatiniu paštu arba kitaip. Nuvažiavęs asmuo galėjo būti užverbuotas ir perduoti Lietuvos valstybei jautrią informaciją. Kas dabar sukontroliuos? Lietuvos valdžios struktūros visą laiką nepaklūsta LR Konstitucijai ir tai yra dar didesnis pavojus Lietuvos nacionaliniam saugumui ir gynybai, nes pasidaro neaišku, kam paklūsta, jei nepaklūsta LR Konstitucijai, kuriai jie prisiekia. Nepaklusimas LR Konstitucijai yra labai naudingas Rusijai, reiškia neturime ne tik teisinės, bet ir demokratinės valstybės. Ypač įvertinant spaudoje pasitaikančią informaciją, kad Lietuvoje būktai prisipažinę nežinia kam kgbistai įstatymiškai yra užslaptinti dar 75 metams. O tai taip pat yra didžiulė grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui ir gynybai. Jeigu yra kitaip, tai visos galimybės tai paneigti yra komentarų skiltyje. Taip pat galima komentarų skiltyje informuoti visuomenę, kas yra padaryta dėl įvykdyto akiplėšiško LR Konstitucios žodžio laisvės suvaržymo ir ar kada nors bus atsiprašyta gerbiamo Algirdo Endriukaičio. Tik okupanto žiurkės gali viešai tyčiotis iš LR Konstitucijos ir nenešti atsakomybės antikonstitucininkų okupuotoje Lietuvoje. Žiurkės yra virš įstatymo, o okupantas yra virš LR Konstitucijos.

Keli susiję:

Lietuvių liaudis tokius vadina gražiu ir taikliu žodžiu – stuobriai  

Signataro A. Endriukaičio nespėtas užduoti klausimas puikiai atspindėjo saugumiečių grėsmių vertinimą   

V. Putinas agresyvią užsienio politiką vykdo, siekdamas nukreipti dėmesį nuo ekonominių ir socialinių problemų

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
41. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-04-30 22:10:31)
(98.212.66.159) Parašė:

LR Seimui, Vyriausybei, Prezidentūrai, LR Konstituciniam Teismui #################### Lietuvoje vyksta aktyvus gyvenimas ir todėl būti nuošalyje yra neteisinga. Informuoju Seimą, kiekvieną jos narį ir padėjėjus, Vyriausybę, Prezidentūrą ir kiekvieną LR KT teisėją oficialiais emailais apie savo atliktą analizę šiais keturiais klausimais: ######################### Viešas signataro Algirdo Endriukaičio pažeminimas Seime vykusioje spaudos konferencijoje „užčiaupiant“ jo būrną parodo, kad Lietuvos valstybėje jau net garbingiausi signatarai, kalėję už Lietuvos laisvę Mordovijos lageriuose, nebegali net viešai paklausti klausimo. Dėl tos priežasties tenka pabandyti apginti garbingo žmogaus teises ir publikuoti savo nuomonę: 2017-04-05 straipsnis „Okupanto žiurkės“ ht*tp:/*/ww*w.ekspertai.*eu/okupanto-ziurkes/ Tai viešas LR Konstitucijos pažeidimas dėl žodžio laisvės. ##################### Dėl lietuvių kalbos statuso Lietuvoje, taip vadinamų trijų raidžių. Nors kiekvienas gali turėti savo nuomonę, tačiau Valstybėje yra klausimai, kurie nepriklauso nuomonių sričiai, o priklauso Konstitucijai. Tuo tikslu yra tokia publikacija: 2017-04-07 straipsnis „Alko cenzūra lietuvių kalbai įsisiautėjo“ ht*tp:/*/ww*w.ekspertai.*eu/alko-cenzura-lietuviu-kalbai-isisiautejo91963/ Suprantama alko tikslas vykdant cenzūrą „prastumti“ antikonstitucines nuostatas ir taip „išspręsti“ problemas taip, kaip teisinėje valstybėje problemos neturėtų būti sprendžiamos. Tokie dalykai netoleruotini, jei Lietuvą laikome teisine demokratine respublika. ###################### Tenka akylai stebėti Lietuvos viešąjį gyvenimą ir niekaip neįmanoma atsistebėti tuo neraštingumu su kuriuo yra papūgiškai ir įkyriai kartojama vis ta pati idiotiška sąvoka „dviguba pilietybė“. Dėl tos priežasties atsirado tokia publikacija: 2017-04-15 straipsnis „Dvigubas idiotas“. ht*tp:/*/ww*w.ekspertai.*eu/dvigubas-idiotas92029/ ####################### Labai ilgai ir labai aiškiai pasireiškia skirtingos nuomonės dėl LR Konstitucijos 12 str., t.y. dviejų pilietybių konstitucingumo. Tai šiuo atveju atlikau nepriklausomą analizę, su kuria maloniai norėčiau Jus visus supažindinti. Yra tokia publikacija: 2017-04-27 straipsnis „Konstitucijos korifėjo bankrotas“ ht*tp:/*/ww*w.ekspertai.*eu/konstitucijos-korifejo-bankrotas92150/?comm=1 ######################## Kviečiu kiekvieną Seimo narį susipažinti su nepriklausomomis aukščiau pateiktomis publikacijomis ir prisiimti atsakomybę, jei bus veikiama antikonstituciškai. O Jūs prisiekėte Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai. Kviečiu neatsiriboti ABSOLIUČIA TYLA, kaip tai iki šiol nusikalstamai darėte. Jūsų tylėjimas yra Jūsų nusikaltimas. ####################### Visas šias keturias publikacijas emailais išsiunčiu pdf formate kartu su visais komentarais. ########################### Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas joramlt at yahoo.com 2017 metų balandžio 30 diena.40. Pavarotti
(2017-04-21 13:28:53)
(86.38.206.113) Parašė:

SAUGUMIEČIAIS DIRBA IŠSIGIMĖLIAI IR SADISTAI VISAME PASAULYJE NE TIK LIETUVOJE, NES TAI TOKIE ŠIUKŠLĖS KURIEMS NUŠAUTI ŽMOGŲ TAS PATS KAS NUSIMYŠTI, O APJUODINTI APDERGTI ŽMOGŲ YRA SAVOTIŠKA PRAMOGA...39. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-04-09 15:50:52)
(98.212.66.159) Parašė:

to "38. pataisyss ne tik autoriu (2017-04-08 21:24:11) (84.46.243.1)". Nurodžiau straipsnye iš kur paėmiau informaciją apie gerb. signatarą Algirdą Endriukaitį. Tikrai tvirtai manau, kad tai nepilna informaciją, tačiau šio straipsnio tikslas nėra signataro autobiografija.38. pataisyss ne tik autoriu
(2017-04-08 21:24:11)
(84.46.243.1) Parašė:

"Algirdas Endriukaitis ... iki 1963 m. kalėjo Mordovijos lageriuose". Lageriai galėjo būti rusijos (tsfr), gal but aneksuotos mordovijos (assr) teritorijoje.37. 35- am
(2017-04-06 11:41:21)
(86.100.232.5) Parašė:

Negi neaisku, kad siekiama supriesinti Rusija su Vokietija, kaip, kad pirmojo ir antrojo pasauliniu karu atveju, o LT tik karlikas, pasitaikes kelyje.36. StasysG
(2017-04-06 11:35:34)
(82.140.168.97) Parašė:

Yra naujas Vytauto Sinicos straipsnis lziniose "Kodėl mes laisvės prašome?". Parašiau ten pastebėjimą:"2017-04-06 11:30 O kaip dėl 1992 07 09 Seimo rinkimų įstatymo neatitikimo Konstitucijos 55 str. 1 daliai? Ar ne dėl to reikia Autoriui išsisukinėti taip rašant: "Perėjimas iš okupuotos provincijos administratorių į nepriklausomos valstybės politikų būklę s k a u s m i n g a i užsitęsė. R i n k i m i n i a i bandymai jį nutraukti neišvengiamai nuskamba antisistemiškai: tarytum tautos gelėbtojų šauksmas ją išduodančiai valdžiai. Iki šiol visi tokie bandymai tebuvo manipuliacijos visuomenės nusivylimu...""35. Kodėl jie
(2017-04-05 21:13:01)
(5.20.115.102) Parašė:

laukia rusų puolimo?Rusai ne tokie kvaili,kad gadins savo reputaciją su neįžiūrima žemėlapyje valstybe.Manau,kad rusai puls Ameriką arba bent Vokietiją.Va tada būtų "žaidimas"34. .
(2017-04-05 20:38:05)
(94.0.21.59) Parašė:

Tiek "LR" tiek Rusijos federacija yra JAV registruotos kompanijos-uabai, nelegaliai veikiantys TSRS teritorijoj. Informacija is globalios imoniu registru svetaines upik.de pagal "sic code" galima pasiziuret veiklos licenzijas. Uztenka ivest I paieskos laukeli "Lietuvos respublikos". Pamatysit ko nemate. De-eng-rus kalbomisParašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras