2024 m. liepos 23 d.

 

Pastabos dėl balandžio 27 d. rezoliucijos „Dėl pilietybės išsaugojimo“

76
Paskelbta: 2018-05-05 07:52 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | [email protected]
Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdžio akimirka. Nuotr. lrs.lt
Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdžio akimirka. Nuotr. lrs.lt

Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija 2018-04-27 Vilniuje priėmė „REZOLIUCIJA DĖL PILIETYBĖS IŠSAUGOJIMO“.

Šios rezoliucijos turinys toks:

„Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija,

išklausiusi komisijos pirmininko dr. Rimvydo Baltaduonio, Komisijos nario Vigilijaus Aleknos, Komisijos narės Lauros Vidžiūnaitės pasisakymus, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotojo, Seimo darbo grupės pasirengimo referendumui dėl dvigubos pilietybės klausimams spręsti vadovo dr. Arvydo Nekrošiaus, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto prof. dr. Egidijaus Šileikio, Lietuvos Respublikos vyriausios rinkimų komisijos pirmininkės Lauros Matjošaitytės, konstitucinės teisės eksperto dr. Manto Varaškos pranešimus;

atkreipdama dėmesį į tai, kad liko tik dvyliką mėnesių iki numatomų 2019 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų ir rinkimų į Europos Parlamentą, kurių metu galima rengti ir referendumą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo,

prašo Lietuvos Respublikos Seimo kuo greičiau apsispręsti dėl prigimtinės teisės į pilietybę išsaugojimo formos;

prašo Lietuvos Respublikos Vyriausybės imtis strateginių veiksmų, kad būtų užtikrintas Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimas, šviečiant ir sutelkiant visą visuomenę Lietuvoje ir už jos ribų bei numatant tinkamą koordinuotos valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų veiklos, be kurios neįmanoma pasiekti teigiamo kompanijos rezultato, finansavimą.

Komisijos pirmininkas (parašas) Antanas Vinkus

Komisijos pirmininkas (parašas) Rimvydas Baltaduonis“

Pastabos:

Pirma. Yra labai džiugu, kad Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija yra labai susirūpinusi „dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo“ ir net teigia, kad galima dėl to rengti ir referendumą. Be piliečių nėra ir valstybės. Klausimas yra gana paprastas, kas gi tas pilietybes atiminėja, kad dėl LR pilietybės išsaugojimo reikia rengti net referendumą? Čia gal yra kažkoks redakcinis netikslumas? Bandome gilintis. Pasirodo, kad kalba eina ne apie bet kokios LR pilietybės išsaugojimą, o „dėl prigimtinės teisės į pilietybę išsaugojimo“. Taip, apie tai ir eina kalba. Dokumento pavadinimas netikslus, turėtų būti „REZOLIUCIJA DĖL PRIGIMTINĖS TEISĖS Į PILIETYBĘ IŠSAUGOJIMO“. Labai neatsakingai yra redaguojamas juridinis dokumentas. O tai ir sukelia didžiules problemas, kai juridiniai dokumentai surašomi neatidžiai. Tai čia yra tokia redakcinė pastaba. Kas nori gali nesutikti. Tačiau visgi smagu, kai nors vienoje rezoliucijos vietoje galima buvo surasti tai dėl ko visa ta rezoliucija ir yra surašyta : „dėl prigimtinės teisės į pilietybę išsaugojimo“.

Antra. Kai jau išsiaiškiname kam gi ta rezoliucija reikalinga, tai apima dar didesnis nesusipratimas, nes prigimtinę teisę į LR pilietybę saugo LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-ma dalis: „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant...“ . Tai jeigu jau LR Konstitucija garantuoja tokią teisę, tai iškyla toks labai keistas klausimas, kam dėl to rengti referendumą, kai jau 1992-10-25 referendumu dėl LR Konstitucijos, toji nuostata jau yra įtvirtinta LR KONSTITUCIJOJE? Daugiau negu keista tokia rezoliucija. Referendumu siekti įtvirtinti tai, kas jau įtvirtinta aukščiausiame įstatyme – Konstitucijoje. Labai netvarkoje su protu, su logika ir su teise.

Trečia. Tas kas seka šią problematiką nesunkiai supras, kad LR Seimas ir LR KT visai ne tuo keliu žengia „dėl prigimtinės teisės į pilietybę išsaugojimo“. Jie žengia visuotinės dviejų ar net daugybinės pilietybės įteisinimo referendumu keliu puikiai suprasdami, kad toks referendumas neįvyks. Tai jų suprantamas triukas - apgavystė tam, kad daugiau rinkėjų ateitų į 2019 „rinkimus“. Jie Seime jau turi „Seimo darbo grupę pasirengimo referendumui dėl dvigubos pilietybės klausimams spręsti“ aukštame lygyje vadovaujamą Seimo pirmininko pavaduotojo dr. Arvydo Nekrošiaus. Taigi yra esminis prieštaravimas tarp LR Seimo ir PLB pozicijų, Todėl ši rezoliucija bus išmesta. Na gal ją pasirašiusieji galės ja gėrėtis?

Ketvirta. Gal būt nesupranta, ką reiškia tokia konstitucinė nuostata „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant...“? Gali taip būti? Ne kiekvienam gali būti suprantami penki lietuviškai parašyti Konstitucijos žodžiai. Ne kiekvienam suprantama jų reikšmė ir ypač toji reikšmė yra nesuprantama Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo net keturių skirtingų sudėčių teisėjams jau gal 15 metų ir LR Seimui taip pat. Tačiau tiksliai žinau, kad tie penki žodžiai yra suprantami Vilniaus universiteto Teisės fakulteto prof. dr. Egidijui Šileikiui, buvusiam LR KT teisėjui, kuris LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mos dalies pirmo teiginio reikšmę paaiškino taip: „Lietuvos pilietybės prieš savo valią negali netekti gimimu ją gavęs asmuo“. Apie tai galima pasiskaityti 2018-05-01 straipsnyje „Tragiška PLB nuostata dėl dviejų pilietybių“.

Stebiuosi, nes kaip matau šis buvęs LR KT teisėjas Egidijus Šileikis yra toje komisijoje, gal jo neprileido prie teksto redagavimo?

Kadangi esu kurį laiką įsigilinęs ir tyręs šią problemą, publikavau daugiau nei 30 straipsnių, t.y. problemą dėl „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant...“, tai vienareikšmiškai galiu teigti, kad šios konstitucinės nuostatos įtvirtinimo problema yra Lietuvos Respublikos Seimo problema ir ypatingai nekvalifikuoto LR Konstitucinio Teismo išaiškinimų problema. LR Konstitucinis Teismas aiškindamas dviejų pilietybių klausimą, tai yra aiškindamas LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-ą dalį specialiai padarė, gal būt melsdamiesi aferistui Vytautui Sinkevičiui, nedovanotinas klaidas, kas padaro LR KT teisėjus atsakingus už jų šiurkštų LR Konstitucijos sulaužymą, savo priesaikų sulaužymą. Apie tai galima pasiskaityti 2018-05-01 straipsnyje „Tragiška PLB nuostata dėl dviejų pilietybių“ ir daugybėje kitų straipsnių:

Pastudijuokite 2017-08-28 straipsnį „Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema“ ir 2017-11-07 straipsnį „Dvi pilietybės – antivalstybinis referendumas“ su nuorodomis į gylį.

Išvados: Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija 2018-04-27 Vilniuje priimtoje „REZOLIUCIJOJE DĖL PILIETYBĖS IŠSAUGOJIMO“ nesuformulavo teisingo reikalavimo dėl „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjamos gimstant...“ įtvirtinimo, kitaip tariant „dėl prigimtinės teisės į pilietybę išsaugojimo“, dar kitaip tariant „Lietuvos pilietybės prieš savo valią negali netekti gimimu ją gavęs asmuo“ įtvirtinimo. Tai viena ir ta pati esmė įtvirtina Konstitucijoje.

Teisingas reikalavimas yra tai ką PRIVALO ir privalėjo be jokio raginimo padaryti Lietuvos Respublikos Seimai seniai, t.y. reikalavimas LR pilietybę įgyjamą gimstant įtvirtinti LR Pilietybė įstatyme pilnoje apimtyje, taip kaip Konstitucijoje yra. Ir tą reikšmę labai aiškiai, kvalifikuotai suformulavo buvęs LR KT teisėjas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto prof. dr. Egidijus Šileikis taip: „Lietuvos pilietybės prieš savo valią negali netekti gimimu ją gavęs asmuo“.

Mano paaiškinimas žodžiais yra kitoks, tačiau prasmė ta pati. Lietuvos Respublikos pilietybės įgyjamos gimstant... niekas negali atimti, nes niekas neturi aukštesnės juridinės galios už aukščiausiąjį įstatymą – Konstituciją, kur šioji teisė į LR pilietybę įgyjamą gimstant yra įtvirtinta. Seimas PRIVALO užtikrinti šios LR Konstitucijos nuostatos „Lietuvos Respublikos pilietybės įgyjama gimstant...“ įtvirtinimą pilna apimtimi LR Pilietybės įstatyme.

Mano vertinimu, referendumas dėl dviejų pilietybių, dėl pilietybės įgyjamos gimstant, dėl prigimtinės teisės į pilietybę išsaugojimo yra ne tik nereikalingas, bet ir žalingas Lietuvos valstybei. Apie tai buvo kalbama net Nacionalinio saugumo pagrindų įstatyme ir LR KT. LR Konstitucijos 12-as straipsnis suteikia galimybę visus klausimus išspręsti teisėtai ir teisingai. Praktiškai tobulas straipsnis, tačiau specialiai nevykdomas, gadinama kas tik įmanoma. Toks yra Lietuvos valdžios veikimo metodas.

Dr. Rimvydas Baltaduonis kaip PLB atstovas, neaišku ar turi teisę, įgaliojimą, paneigdamas PLB Seimo nuostatą, pritarti ar pasisakyti dėl referendumo pilietybės klausimais, nes PLB Seimas yra pasisakęs prieš tokį referendumą. Gal jau ta nuostata PLB Seimo pakeista?

Pati griežčiausia išvada dėl šios rezoliucijos yra tokia. Neatsakingai paruošta, neteisingai sudėti akcentai, jokio rezultato ir poveikio nepadarys. Giliau pažiūrėjus, tai gudri apgaulė. Prašymas finansuoti šitą apgaulę yra nusikaltimas. Užteks melstis aferistams.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
76. Senis Šaltis
(2018-05-08 13:18:02)
(88.222.97.16) Parašė:

stasysG nematau jokių problemų - tau 76. Ir dabar minėsiu būtent šį skaičių. Bet tai esmės nekeičia. Tau negėda sulaukus 76-šių metų būti tokiu idijotu ir kažkieno subinės kamščiu? nes, kaip matau tu tikrai avinas. Aš tau parašiau 74 tame komentare, kad iškart po tavo 10-to komentaro, pateikiau argumentus į tavo pasisakymus, o iš tavęs reakcijos nulis. Tu gal dar išrašą savo ligos gali pateikti prie tų gimimo datos duomenų? Nes, kažkaip gi tu jau pasisakei, kad tu nesi anonimas ir rašai tikru vardu, tai nematau čia problemų. Visi apie tave jau ir taip turi viską žinoti pagal tave.75. StasysG
(2018-05-08 06:38:12)
(84.46.207.96) Parašė:

Ir šiaip ne tiesos nerašinėju kaip kiti [72]. Mat man vakar pagal dukumentus stuktelėjo tik 76 (g.1942 05 07) meteliai. Iki 86 dar toloka, bet norėčiau tiek sulaukti, jei Aukščiausias tam neprieštaraus.74. Senis Šaltis
(2018-05-08 04:00:52)
(88.222.97.16) Parašė:

"Dabar lauksiu 12 str formuluotės po referendumo." --- stasyG, tai tu duodi suprasti, kad tavo deBililiškos ir neargumentuotos nuomonės daugiau nebeišgirsime, nebent bus kažkoks tavo laukiamas referendumas? Na aš tikiuosi tu ne koks skuduras ir savo žodžio laikysiesi. nes aš tavo 10 komentarą kritikavau 11-tame, tačiau, kaip ir pridera subinlaižiui, tu jo nepastebėjai. Tikiuosi tu esi savo žodžio žmogus ir laikysiesi ką parašei tame komentare. Viena beždžione komentaruose bus mažiau.73. Senis Šaltis
(2018-05-08 00:08:11)
(88.222.97.16) Parašė:

Žinai, šiaip tai keista skaityti apie kažkokius žvyrus ir burnų skalavimus jais. Tu išvis ištraukei iš jonelio subinės visas kūno dalis? Nes negirdėjau nei kartą jonelio adresu jokių žvyrų ir skalavimų, kada iš jo tvinsta upės šlikštynių. Nemanai, kad akivaizdu, kad tu neturi savo nuomonės? Arba ta nuomonė greičiau dvigubų standartų? Tai ko tu vertas, kaip pašnekovas, jei tokias blėnis rašinėji?72. Senis Šaltis
(2018-05-08 00:05:16)
(88.222.97.16) Parašė:

Kad tu nieko nepasakei dėl pilietybės. Tu tik pabezdžioniavai ką kiti sakė, o savo nieko. kame reikalas? Čia tas drąsuolis 86-šerių metų senis, kuris siūlo kitiems susitikti natūroj, o tiek laksto internetuose nuo atsakymų?71. StasysG
(2018-05-07 23:59:04)
(84.46.239.240) Parašė:

Kas čia mini mano vardą burnos žvyru neišsiskalavęs [70]? Apie pilietybę pasakiau viską čia 10p. Dabar lauksiu 12 str formuluotės po referendumo.70. Senis Šaltis
(2018-05-07 23:19:09)
(88.222.97.16) Parašė:

tai stasysG, kaip ir jonelis dingo? Na nežinau, vis dar nesu įsitikinęs dėl proxio.Labai jau keistai sutampa, kad tik joneliui ginti tas proxy pasijungia. O dingsta, kada tik pradedi diskusiją. Net nespėji pradėti. Staiga nei dvigubos pilietybės stasiuiG nebeįdomios pasidaro. O jonelis gražuolis. stipriais argumentais atsišaudė. Kaip tikras daktaras.69. Senis Šaltis
(2018-05-07 03:57:39)
(88.222.97.16) Parašė:

49. dr. Jonas Ramanauskas jormalūzas.com tu aprašai kaip yra amerikoje. "Tai tokia yra pripažinta prigimtinės teisės į pilietybę esmė. Nėra reikalo šios esmės kaitolioti, jeigu norime būti civilizuoto pasaulio dalimi. Todėl, legalas, nelegalas ar atostogų į JAV atvykęs kitos šalies pilietis, jei pagimdo vaiką JAV, iš karto įgauna teisę į JAV pilietybę be jokių APRIBOJIMŲ." --- ką reiškia "Tai tokia yra pripažinta prigimtinės teisės į pilietybę esmė."? Tai yra JAV įstatymai, ne likusio pasaulio. JAV - ne visas pasaulis. -- "Nėra reikalo šios esmės kaitolioti, jeigu norime būti civilizuoto pasaulio dalimi." --- Kokio civilizuoto pasaulio dalimi? tai likęs pasaulis ne civilizuotas? Europa ne civilizuota, jei jos įstatymai nesutampa su JAV? Tu įsijautei į napaleono vaidmenį ir susidievinai su amerika. Gyveni amerikoje ir gyvenk, čia europa ir ji amerikai atnešė civilizaciją. Dabar kažkoks rokų kaimo mužikas paspustęs padus po apsišikimo Lietuvoje, iš amerikos labai protingą vaidiną, neša amerikos saulę. Tu vaistukų nepamiršk pačiulpti ligoni.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras