2024 m. balandžio 16 d.

 

Šedbaras

Paskelbta: 2010-12-20 16:30 Autorius: ekspertai.eu

Viešojoje erdvėje kalbos ir diskusijos apie atvirai kriminalinės Generalinės prokuratūros veikas jau virto, galima pasakyti, "duona kasdienine".

Labiausiai išviešinta ir klasikine tapusi yra pedofilijos ir žudymų byla, kitaip dar vadinama Kauno pedofilijos byla, kurioje šiuo metu jau yra užfiksuoti 107 procesinio kodekso pažeidimai.

Ir ką? Ir nieko. Jokios atsakomybės ir bausmių, ar pažeidimų ištaisymų.

Apie tai kriminologės dr. Rūtos Gajauskaitės straipsnis.Baras80%  gyventojų pasitikėjimo netekusi Lietuvos teisėsauga ir teisėtvarka nepajudinamai kryptingai tęsia savo kenksmingą darbą Lietuvai.

Tiesa, lyg ir žadama Prokuratūrą reformuoti, tai yra iš "ratuko susėsti eilute, bet muzika vis tiek bus kaip neteptam rate"... Nes viską lemia kadrai!

O kadrai Lietuvoje, visų pirma - nedesovietizuoti, bet savalaikiai liberalizuoti, taigi – laisvi nuo bet kokios atsakomybės ir baimės būti ne tik nubaustam už pareigybinius nusikaltimus, bet ir net nenušalintam iš teisininko specialybės!

Todėl korupcija klesti gražiame teisėsaugininkų prieglobstyje, ko dėka bent jau šioje srityje „išsiveržėme“ į pirmaujančias gretas ES...Tai jau gal bus 5 atvejis, kai "pasižymėjome" Europoje? Pradžioje – pirmavome savižudžių skaičiumi, ir ne bet kokių – o pensininkų! Kažin kodėl? Juk švietė graži išlikusio turto restitucijos saulė ir nacionalizuotų pensijų grąžinimo pažadai...

Vėliau nuskambėjome emigravusiais kriminalais ir jųjų  žiauriais nusikaltimais. Tiesa, estai ir latviai, nedavę likusiems šalyse okupantams ir kolonistams  pilietybės, išvengė tokios negarbės, bet Lietuva – atvirkščiai! Visiems rusakalbiams okupacijos lygtiniams kilniadvasiškai suteikė Lietuvos piliečio titulus, tai anie dabar pasaulyje mus dergia. Juk nieks nežiūri į tautinę pavardę, o tik į pilietybę...

Trečią kartą nuskambėjome Zurofo dėka, kai mes, vieninteliai pasaulyje 600 metų globoję, gynę ir gelbėję žydus nuo persekiojimo, atskirties ir žūties, buvome apkaltinti žydšaudžiavimu!

Kažin, kodėl Lietuvos valdžia neskelbė nei oficialių paneigimų, notų ar kitų diplomatinių priemonių už Lietuvos himno išniekinimą, už 20 000 partizanų atminties apjuodinimą, už atvirą šmeižtą vietoj padėkos, už išgelbėtas gyvybes, kultūros paveldą ir toleranciją?

Maža to – AMB dar ir atsiprašė. Tik vieni vienužiai estai, pasiūlę  10 000 litų  premiją už nors vieną žydą, gelbėjusį lietuvius, pabaigė Zurofo aferą Lietuvos žydšaudžių tema...

Na, ir visai neseniai dar kartą skambtelėjome su JAV CŽV slaptais kalėjimais, beteisiais kaliniais, neregistruotais lėktuvais ir jų beviziais keleiviais... O dabar ir su korupcijos mąstais vėl pirmaujame ES!

Tiesa, šen bei ten vis kyla koks triukšmelis, tačiau greitai nutyla ir vėl viskas rieda į pakalnę, pakeliui traiškydami žmonių likimus, gyvybes ir viltis į valstybinį gynimą, į tvarką  ir teisingumą. 20 metų niekaip neužbaigiama Sausio 13-osios byla, vis motyvuojant, kad kitos valstybės, priglaudusios nusikaltėlius, jų neišduoda ir trukdo įgyvendinti teisingumą...

Tačiau, atvykęs svečiuosna Baltarusijos Prezidentas A. Lukašenka, paneigė šiuos gandus, oficialiai pareiškęs, kad Baltarusijos prokuratūra negavo tokių Lietuvos prokuratūros prašymų!

Patikrinus, išaiškėjo tokie bylos vilkinimo terminai, kokių, tikriausiai, nei vienoje šalyje nerasi! 13 metų - nei daugiau, nei mažiau! Su aiškiu tikslu - nuvilkinti iki senaties termino arba sulaukti nusikaltėlio mirties, kaip kad ir atsitiko su įtariamaisiais - SSSR generolu V. Kriučkovu, A. Vadijevu ir t.t.

Atsakingas už tokį "aplaidžiai nuvilkintą" Sausio 13-osios bylą, kurioje be generolo V. Uschopčiko yra 41 dar gyvas įtariamasis, kurie organizavo  arba ir tiesiogiai  vykdė žudynes Lietuvoje, yra ne vien tik prokuroras - tyrėjas (G. Vareikytė), bet ir Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų skyriaus vyriausiasis prokuroras A. Kliunka bei Tarptautinių ryšių skyriaus vadovas R. Tilindis. Tempiama nuo 1991 metų iki senaties ir Medininkų posto pareigūnų žūties byla. 4 metai tąsosi pulkininko V. Pociūno mirties "tyrimas". Labai pagrįstas įtarimas kyla ir su lietuvių genocidą vykdžiusiu 72 KGB pareigūnų, su N.Dušanskiu priešaky, paieška Izraelyje. N. Dušanskis jau suspėjo numirti, o kokia likusių padėtis - nei Lietuvos visuomenė nežino, nei prokuratūros darbuotojai negirdėjo... Ar kartais ir šiuos 72 kagėbistus R.Tilindis su A.Kliunka "nenuvilkino", kaip Sausio 13-osios žudikus? Negi Prezidentei reikės kviestis svečiuosna Izraelio vadovą, kad tasai, kaip kad A. Lukašenka, demaskuotų mūsiškius prokurorus tiesioginiai tyčia ir vėl? Tačiau labiausiai išviešinta ir klasikine tapusi yra Kauno pedofilijos byla, kurioje šiuo metu jau yra užfiksuoti 107 procesinio kodekso pažeidimai! Ir nieko... Jokios atsakomybės ir bausmių, ar pažeidimų ištaisymų! Štai, ką reiškia kadrai! Nors bylos tyrimo metu žuvo proceso dalyviai ir neaiškiom aplinkybėm neutralizuoti  liudininkai - 2 pasikorė, 1 rastas Jiesoje nuskendęs, 1 "miręs" nuo infarkto ir 1 pateko į Žiegždrių prichiatrinę ligoninę... Pažymėtina, kad pedofilijos byla dar prieš metus su 56 procesiniais pažeidimais buvo patekusi į aukščiausią šalyje teisėsaugininkų lygį - į Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komisiją, kuri nustatė, kad,  bylą tyrę prokurorai, nekompetentingi, nekvalifikuoti ir aplaidžiai vilkino bylą, tačiau... Tačiau, taip įvertinus prokurorų darbą, kurio pasėkoje liko neatstatoma žala - žuvusios gyvybės, kaltieji nebuvo nušalinti ir nebuvo nubausti! Todėl pedofilinė byla tuo pačiu stiliumi (nekompetentingai, nekvalifikuotai ir aplaidžiai nuvilkinta) buvo "pratempta" dar metus. Vienok, teismą byla pasiekė vistiek nepilnavertė su sušvelnintais kaltinimais (tvirkinimu vietoj prievartavimo) bei nutraukta dėl įtariamojo savalaikės mirties. Labai savailaikės mirties. Labai panašus scenarijus kaip su Sausio 13-osios ar Medininkų bylomis. Senatis arba mirtis. Su vienu skirtumu - pedofilų byla buvo svarstyta Seime. Taigi, ar tokia bylų vedimo taktika (senatis, mirtis, bylų skaldymas pagal atskirus epizodus) - tai Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto formuojamos teisinės politikos padarinys? Juk komiteto pirmininko S. Šedbaro pasirašytoje tyrimo pažymoje aiškiai nustatyti pareigybinio nusikaltimo požymiai - aplaidžiai vilkinę, - ir neatstatomos pasekmės, - žuvę bylos dalyviai. Tačiau aukščiausio lygio įstatymo kontrolę vykdančio šaly komiteto išvados lieka be privalomos nusikaltėliams bausmės ir be prevencijos priemonių, kad ateity tai nepasikartotų! Todėl viskas pasikartojo: byla nusitęsė dar 1 metus ir žuvo dar 2 bylos dalyviai bei žiauriausiai "neutralizuoti" liudininkai. Ir pasikartojo dėl S. Šedbaro kaltės. Grupė Signatarų, Seimo narių ir visuomenės veikėjų, kurių rezoliuciją dėl pedofilijos bylos baigties parėmė keli tūkstančiai Lietuvos piliečių, kreipėsi į Prezidentę D. Grybauskaitę, Seimo Pirmininkę I. Degutienę ir Vyriausybės Vadovą A. Kubilių, reikalaudami: - pašalinti iš pareigų ir nubausti pagal LR Baudžiamojo kodekso 24, 25, 150 ir 229 straipsnius šiuos esamus ir buvusius pareigūnus: A. Valantiną, K. Betingį, A. Kiuršiną, G. Ročienę, R. Čivinskaitę, R. Jancevičių, N. Bieliauską ir R. Šileiką bei Vaikų teisių apsaugos darbuotojas J.Dabašinskienę ir R.Šalaševičiūtę; - pašalinti iš pareigų ir nubausti pagal LR Baudžiamojo kodekso 146 str. 3d. - Vaikų raidos centro direktorę J. Petrulytę; - paprašyti Interpolo  teisinės pagalbos pedofilijos bylos tyrime. Šią  rezoliuciją Seimo Pirmininkė I. Degutienė adresavo Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkui S. Šedbarui, kuris ją, matyt, "nukišo" į stalčių ir jokių preventyvinių priemonių nesiėmė. Maža to - labiausiai už tokį pedofilijos bylos nuvilkinimą kaltą generalinį prokurorą A. Valantiną - apdovanojo teisėjo mantija! Toks atvirkštinis pedofilijos bylos vilkintojų įvertinimas buvo tik teisinio nihilizmo demonstratyvaus įgyvendinimo pradžia. Toliau sekė visa grandinė neįtikėtinų teisinių veiksmų: D. Kedžio nekaltumo prezumpcijos apžeidimas prokuroro R. Petrausko pareiškime, įtariamosios L. Stankūnaitės preskonferencija policijos komisariato patalpose (?!), 15 minutinis B. Varsackio sprendimas ir teisėjos N. Venckienės teisinis persekiojimas, pažeidžiant jos imunitetą neteisėtu telefono pasiklausymu bei kompiuterinių laikmenų konfiskavimu, formuojant nepagrįstas drausmines bylas ir prokurorinius tyrimus. Jei peržvelgti kitas "nuskambėjusias" prokurorų "pakoreguotas" bylas ir "pagautų už rankos" pareigūnų karjeros perturbacijas, deja, turime konstatuoti ir vėlėi lygiai atvirkštinį variantą, kaip ir  su A. Valantinu. Antai, prokuroras R. Tilindis, paleidęs iš areštinės kontrabandos bosą V. Karalių laisvėn (panašiai kaip kunigo R. Mikutavičiaus mirties byloje), - vietoj pašalinimo iš pareigų ir bausmės už pareigybinį nusikaltimą - apdovanojamas šilta vieta Generalinėje prokuratūroje - Tarptautinių ryšių skyriuje! Čia jis sėkmingai nuvilikino Sausio 13-osios ir Medininkų bylas... Jei ne A.Lukašenka, - būtų sėkmingai ir numarinęs... Arba, Generalinės prokuratūros kanclerė G. Tumelienė, - bendradarbiavusi su Alytaus "kunigaikščiu" Č.Daugėla milijoniniame statybos  konkurse, po sėkmingo jo bylos "patvarkymo" iki 1 300 litų baudos... Argi tai ne teisėsaugos susiliejimas su nusikalstamu pasauliu? Arba, D. Valio pavaduotojas - D. Raulušaitis, sėkmingai „marinęs“ finansines bylas, dabar ta pačia sritimi rūpinasi po generalinio prokuroro sparnu, vietoj užtarnautos bausmės. Dar bjauriau su prokuroru V. Sabučiu, kažkada tai pagrįstai eliminuotu iš teisininkų, ne tik iš prokurorų. Pas D. Valį  jis tapo Valdymo skyriaus vyriausiu prokuroru! O K. Gudžiūnas - vietoj atsakomybės bendroje su S. Stulpinu byloje - "darbuojasi" Ikiteisminio tyrimo kontrolės skyriaus vadovo pavaduotoju! Va, dėl to ir stringa bylos  metų metais, netgi dešimtmečiais ir sulaukia senaties... Akivaizdžiai nepamainomas specialistas, nes be to  dar ir finansiškai remia aeroklubą, kurio malonumais, atrodo, iškart buvo nudžiugintas naujai "iškeptas" generalinis prokuroras D. Valys? Į draugiškų, nedesovietizuotų ir sėkmingai korumpuotų prokurorų glėbį, naujai paskirtas generalinis prokuroras D. Valys buvo stumte įstumtas „geranoriškų“ patarėjų pastangomis. Jau vien žurnalistų "nupaparacintas" nedidelės kompanijos (D. Valys, E. Kūrys, R. Miliūtė, A. Vinokuras, V. Budėnienė ir kt.) susitikimas kavinukėje - kokias darbo kryptis nužymi? Net užsimerkus akivaizdu, kad  "senoji gvardija" saugiai užsodino D. Valį ant senų ir išbandytų bėgių – bylų vilkinimo iki senaties, skaldymo į epizodus iki išvengimo bausmės, neskaidrių viešųjų pirkimų, ES lėšų panaudojimo ir t.t. Tai ir yra prokurorų veikla, apsiribojusi tais 12 % jais pasitikinčių korumpuotų, kontrabandinių ir kitokių neteisėtų veiklų organizatorių ir vykdytojų "stogu" , paliekant 88 % šalies gyventojų be valstybinės apsaugos. Ir visą šitą teisinį nihilizmą ne tik mato Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas S. Šedbaras. Jis mato ir toleruoja. Toleruoja ir  į pasipiktinusiųjų rezoliucijas - nereaguoja. Argi tai ne bendrininkavimas su pedofilijos bylos nuvilkintojais, su Sausio 13-osios žudynių vykdytojų dangstytojais, Medininkų tragedijos budelių paieškų  trukdytojais, ar kontrabandininkų bei korumpuotojų tyrimo simuliuotojais? Ir bendrininkavimas, nebaudžiant prokurorų už jų pareigybinius nusikaltimus, ignoruojant pilietinės visuomenės konkrečius reikalavimus ir persekiojant už teisėtus  reikalvimus bei aikivaizdų nepaklusnios aukos (teisėjos N. Venckienės) persekiojimą? O svarbiausia, - ignoruojant privalomą parlamentinę kontrolę! Na , argi Leninas neteisus, kad kadrai lemia viską? Tai kam gi Lietuvai reikalingas toks lenininis kadras ir jo ginami kadriukai?Kadriukai ne tik panašūs į nusikalstamą koncerną, bet ir ne kartą už „rankos pagauti“?  Argi nevertėtų kuo skubiau jį , pagrindinį kadrą – S. Šedbarą – pašalinti iš Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkų, o naujajam , - taupant laiką , kaip priesakus  - privaloma įteikti darbo planą ir jo vykdymo terminus? O planas būtų toks – per 6 mėnesius: - visų liudininkų apsaugos programos paruošimas, priėmimas ir įvykdymas, skubiai grąžinant, pirmoje eilėje į darbą VSD liudijusius pareigūnus; - visų bylose „pasižymėjusių“ prokurorų eliminavimas tiek iš teisininko profesijos , tiek ir nubaudimas pagal pareigybinio nusikaltimo straipsnį, pradedant A.Valantinu, K.Betingiu, A.Kiuršinu, R.Ročiene, R.Čivinskaite, R.Jancevičiumi, N.Bieliausku, R.Šileika, M.Laurinkumi, D.Dabašinsku, A.Pociumi, R.Vaišnoru, A.Kliunka, V.Sabučiu, D.Raulušaičiu, K.Gudžiūnu, Z.Buroku, G.Tumeliene, R.Tilindžiu ir baigiant teisėju B.Varsackiu bei akademiniais patarėjais  V.Nekrošiumi, G.Švedu, E.Kūriu ir advokatėmis E.Sutkiene bei L.Kraujutaitiene.

Atskiro dėmesio ir baudžiamosios bylos verta Vaikų raidos centro direktorė J.Petrulytė už mažametės D.Kedytės neteisėtą hospitalizavimą ir neaiškų kokį gydymą; - visų paieškomų asmenų , vykdžiusių genocidą Lietuvoje, sąrašų paviešinimą spaudoje ir užklausimų Rusijai, Baltarusijai bei Izraeliui dėl teisinės pagalbos datų, tekstų ir atsakymų publikavimą; - visų liustracijos vengusių KGB darbuotojų, rezervistų ir padėjėjų paviešinimą; - krieptis į Konstitucinį Teismą dėl Teisėjų Tarybos įgaliojimo , veiklos ir darbo teisėtumo atitikimo LR Konstitucijai; - dėl prokuratūros reformos – kreiptis į tarptautines organizacijas pagalbos; - dėl antikorupcinės veiklos – kreiptis į tarptautines organizacijas pagalbos.

Bet pati pradžių pradžiausia pradžia teisėtvarkos ir teisėsaugos sistemos autoriteto atstatyme turėtų būti viešas generalinio prokuroro atsiprašymas už buvusias prokuratūros klaidas.

O būtent: Kedžių ir Venckų šeimos už nužudytojo D. Kedžio nekaltumo prezumpcijos pažeidimą ir N. Venckienės apšmeižimą. VSD  vadovas turėtų atsiprašyti už V. Pociūno apšmeižimą, čečėnų Gatajevų šeimos ir E. Kusaitės neteisėtą laikymą kalėjime.

Antruoju žingsniu turėtų būti tarptautinius skandalus dėl JAV kalėjimų ir Lietuvos tautos apkaltinimo žydšaudžiavimu kaltųjų išviešinimas, pasmerkimas ir patraukimas baudžiamojon atsakomybėn, o ne signatarinių rentų skyrimas.

O toliau - pagal siūlomą planą. Vietoj neįvykdytos desovietizacijos. Taigi pirmas eilėje - S. Šedbaras. Ar?..

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras