2024 m. liepos 25 d.

 

Siekiama išsiaiškinti, ar tikrai Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai yra formalūs ir neturintys jokios teisinės galios

Paskelbta: 2011-02-22 09:13 Autorius: ekspertai.eu
Jau 34 mėnesį iš eilės Generalinės prokuratūros stalčiuose dūlančios "Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" (VEKS) garsiosios interneto svetainės, komercinis Bjork koncertas ar milijonus kainavę Gerto Hofo fejervekai, palyginus tėra tik nereikšmingos smulkmenos taip vadinamoje nacionalinėje programoje VEKS. Šios įspūdingo mastelio nacionalinės (tarptautinės) aferos siūlo galai, dėl ko atvirai nuogąstavo ir buvęs Kultūros ministras Remigijus Vilkaitis, veda į patį Briuselį. Apie tai dar praėjusį rudenį užsiminėme straipsnyje "VEKS afera - svarbiausia viską suderinti su Briuseliu". Dabar toliau tęsiame šią temą.G. KesslerisVyriausybė ir jos atstovai kaip maldą kiekvienai progai pasitaikius kartodavo, kad teisinį VEKS programos pagrindą sudaro 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas 1419/1999/EB, nustatantis Bendrijos veiksmus dėl Europos kultūros sostinės renginių 2005-2019 m. (OL 2004 m. specialusis leidimas, 16 skyrius, 1 tomas, p. 76), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 649/2005/EB (OL 2005 L 117, p. 20), ir 2005 m. lapkričio 14 d. Europos Tarybos sprendimas 2005/815/EB dėl 2009 m. Europos kultūros sostinės. 2008 m. vasario 6 d. Nr. 150 Vyriausybės nutarimo DĖL NACIONALINĖS PROGRAMOS VEKS PATVIRTINIMO penktoje dalyje (BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS) skelbiama: 13. Institucijos ir įstaigos, atsakingos už šios Programos įgyvendinimo priemonių vykdymą, kasmet iki vasario 1 d. teikia komisijai ir Kultūros ministerijai informaciją apie šios Programos įgyvendinimo priemonių vykdymą. 14. Atsižvelgdama į komisijos išvadas ir rekomendacijas, Kultūros ministerija kasmet iki kovo 1 d. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei šios Programos įgyvendinimo ataskaitą. 15. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 metais teiks Europos Komisijai šios Programos įgyvendinimo ataskaitą. Ne kartą esame informavę apie neįtikėtiną faktą - nors VŠĮ VEKS steigėja Kultūros ministerija, pažeisdama galiojančius įstatymus iki šios dienos nepateikė Vyriausybei finansinės ataskaitos už nacionalinę programą VEKS, bei niekaip kitaip neatsiskaitė (o tą turėjo padaryti iki 2010 kovo pirmos dienos), tačiau VŠĮ VEKS, apeidama net savo steigėjus Kultūros ministeriją ir Vilniaus miesto savivaldybę, pati savarankiškai atsiskaitė ES komisijai už savo veiklą ir išnaudotus finansus! Tai būtų viena dalis problemos. Kita dalis problemos dar labiau šokiruojanti. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMO 1419/1999/EB,  priimto 1999 m. gegužės 25 d., kuris nustato Bendrijos veiksmus dėl Europos kultūros sostinės renginių 2005-2019 m. 6 straipsnis sako: "Kiekvienais metais Komisija parengia ankstesnių metų renginio rezultatus vertinančią ataskaitą, įskaitant to renginio organizatorių parengtą analizę. Ši ataskaita pateikiama Europos Parlamentui, Tarybai ir Regionų komitetui. Komisija taip pat gali teikti pasiūlymus dėl šio sprendimo pakeitimų, kurie, jos manymu, reikalingi sklandžiam šio veiksmo vykdymui, ypač atsižvelgiant į būsimą Sąjungos plėtrą". Kaip žinoma, iki šios dienos VEKS organizatoriai, t.y. Lietuvos Vyriausybė, nevykdydama tiek savo pačios 2008 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 150, tiek ir 1999 m. gegužės 25 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMO 1419/1999/EB, tokios analizės, už visą per tris šimtus milijonų litų kainavusią kultūrinę programą VEKS, Europos Komisijai nepateikė. Todėl EKSPERTAI.EU, prašydami paaiškinti tokią neįtikėtiną situaciją šiuo klausimu kreipėsi į vieną pačių pagrindinių programos VEKS žmonių: buvusį Kultūros ministerijos sekretorių, vėliau VŠĮ VEKS direktorių, dar vėliau vėl sugrįžusį atgal į Kultūros ministeriją ir įsidarbinusi Kultūros ministro patarėju - Rolandą Kvietkauską. Žinia, R. Kvietkauskas yra tiesiogiai atsakingas ir už visos programos VEKS sunkiai sutvarkomų galų sutvarkymą. EKSPERTAI.EU uždavė paprastą klausimą: kodėl tokia analizė apie visą VEKS programą yra nepateikta Europos Komisijai, kaip to reikalauja Europos Tarybos sprendimas? Kultūros ministro patarėjas R. Kvietkauskas paaiškino, kad tokios analizės Lietuva neprivalėjo pateikti Europos komisijai, nes rėmėsi naujesniu 2006 m. spalio 24 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMU Nr. 1622/2006/EB, nustatančiu Bendrijos veiksmą dėl Europos kultūros sostinės renginių 2007–2019 m. O šis 2006 m. spalio 24 d. sprendimas panaikino ankstesnį  1999 m. gegužės 25 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMĄ 1419/1999/EB, todėl Lietuvai tokios analizės Europos komisijai teikti nebereikia. "Praeitų metų pabaigoje Europos kultūros ministrų taryboje pateikta ataskaita, kuriai, pagal bendrijos veiksmą dėl Europos kultūros sostinės renginių 2007 - 2019 metais 12-ame straipsnyje teigiama, cituoju, kad "Komisija kiekvienais metais užtikrina išorinį ir nepriklausomą praėjusių metų Europos kultūros sostinės renginio rezultatų vertinimą pagal šiame sprendime nustatytus veiksmo tikslus ir kriterijus. Po Europos kultūros sostinės renginio iki kitų metų pabaigos Komisija pateikia šio vertinimo ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Regionų komitetui", - dėstė R. Kvietkauskas. Viso, kaip įprasta tokiais atvejais labai painaus ir iš šalies nelabai suprantamo R. Kvietkausko bandymo paaiškinti, kodėl staiga nebereikia laikytis EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMO ir kad Vyriausybės nutarimas dėl VEKS yra netinkamas ir nelabai tiksliai suformuluotas, galima pasiklausyti čia: Iš tiesų viskas būtų beveik gražu ir teisinga, tačiau yra vienas esminis BET. 2006 m. spalio 24 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMO Nr. 1622/2006/EB (to kurį bandė cituoti R. Kvietkauskas, tačiau ne viską iki galo pacitavo) 13 straipsnis labai aiškiai skelbia: "Panaikinimas. Sprendimas Nr. 1419/1999/EB panaikinamas. Tačiau minėtas sprendimas toliau taikomas miestams, kurie buvo nominuoti 2007 m., 2008 m. ir 2009 m. Europos kultūros sostinėmis." Net ir nebaigusiam vidurinės mokyklos mokslų aišku, kad tai reiškia, jog 2009 metų Europos kultūros sostinės organizatoriai, t.y. Lietuvos Vyriausybė PRIVALO pateikti Europos Komisijai visos VEKS Programos įgyvendinimo analizę. Net ne ataskaitą, kur tik būtų surašyti sausi skaičiai, o ANALIZĘ. EKSPERTAI.EU komentaras Susiduriame su bauginančiu faktu. Nuo pat 2008 metų vasario mėnesio valstybinių institucijų vadovai: VŠĮ VEKS, Vilniaus savivaldybės, Kultūros ministerijos ir pagaliau pačios Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atsakinėdami į piliečių iškeltus klausimus apeliuodavo į 2008 m. vasario 6 d. Nr. 150 Vyriausybės nutarimą DĖL NACIONALINĖS PROGRAMOS VEKS PATVIRTINIMO, pateikdavo jį kaip ikoną, kuriuo vadovaujasi ir kurio pagrindu daro visus veiksmus, eikvoja mokesčių mokėtojų pinigus. Bet kaip pasikeičia visų minėtų institucijų taktika, kai programa jau de facto pasibaigusi ir pinigai didžiąja dalimi įsisavinti (pasisavinti). Atsakingi asmenys pradeda teigti, kad 2008 m. vasario 6 d. Nr. 150 Vyriausybės nutarimas "DĖL NACIONALINĖS PROGRAMOS VEKS PATVIRTINIMO" yra niekinis, jame daug klaidų ir juo nereikia vadovautis. Pripažinkime, kad tai meta šešėlį ir verčia suabejoti visais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, priimtais nuo šios valstybės atkūrimo pradžios. Nutarimai už kuriuos niekas neatsakingas, kurių neprivalu vykdyti, kurie deklaruojami tik žiniasklaidai ir paprastiems nieko, nesuprantantiems piliečiams, kaip tie nutarimai veikia ir kokias korupcines galimybes atveria valdininkams, valdžios pareigūnams ir pseudo verslininkams, mokantiems daryti biznį tik iš valstybės biudžeto pinigų. Kalbant apie analizę ar ataskaitą Europos komisijai, visi valstybiniai aferistai R. Kvietkausko asmenyje pamiršta, kad programoje VEKS buvo "nekaltai" dubliuojamos dar ir kitos, įvairių europinių struktūrinių fondų bei VIP lėšos. Prisiminkime į Vilniaus dailės akademijos mokomojo korpuso pamatus ir stogą supiltus milijonus europinių ir Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigų. O kur dar Rodūnios kelias, Vilniaus aplinkelis ir kiti infrastruktūriniai objektai, kurie apgalvotai buvo sugrūsti į nacionalinę VEKS programą. Todėl ponams valstybės tarnautojams, tarptautinės - nacionalinės mega programos VEKS iniciatoriams ir vykdytojams, nori jie to ar nenori, nors ir labai pavėluotai teks pateikti ir ataskaitą, ir analizę, ne tik Europos komisijai ir Lietuvos Vyriausybei, bet ir visiems Lietuvos piliečiams. Ir, be abejonės, aiškia, visiems žmonėms suprantama kalba ir dar suprantamesniais skaičiais. Dėl visų šių aukščiau išvardintų problemų EKSPERTAI.EU jau seniau buvo informavę Generalinės prokuratūros rezonansinių bylų tyrėją Sigutę Malinauskienę, kuriai ši informacija pasirodė neverta dėmesio. Kreipimasis Todėl, susidarius tokiai situacijai, EKSPERTAI.EU kreipiasi į Seimo Audito komiteto pirmininkę Loretą Graužinienę, Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininką Stasį Šedbarą, Seimo Antikorupcijos komiteto pirmininką Kęstą Komskį užduodami paprastą klausimą: ką daryti paprastiems piliečiams, kai jie mato, kad visiškai nevykdomi Vyriausybės nutarimai bei EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAI? Gal iš tiesų visi šie Vyriausybės nutarimai ir EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAI tėra tik nelabai kam reikalingi formalumai, neturintys nė menkiausios juridinės galios ir už jų nevykdymą nėra ir negali būti jokios atsakomybės? Dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMO nevykdymo EKSPERTAI.EU su prašymu pakomentuoti šią situaciją taip pat kreipiasi į Europos komisijos pirmininką José Manuelį Barroso, Europos Parlamento vadovą Jerzy Buzeką ir atskirai į kiekvieną Lietuvos atstovą Europos Parlamente. Taip pat šiuo klausimu EKSPERTAI.EU ketina kreiptis ir į Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) naująjį generalinį direktorių Giovanni Kesslerį. Neabejojame, kad aukštų Lietuvos ir Europos asmenų atsakymai vienaip ar kitaip priartins prie finalinės stadijos šią jau ne vienerius metus besitęsiančią ir niekaip negalinčią pasibaigti kultūrinę - kriminalinę fiestą.  
„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras