2024 m. balandžio 16 d.

 

Valstybinėje aferoje pasitelkti net auditoriai: dėl milijono audito firma suklastojo oficialų dokumentą

Paskelbta: 2011-06-02 04:29 Autorius: ekspertai.eu

Ar gali auditoriai Lietuvoje klastoti dokumentus? Ar gali specialiosios tarnybos tokias klastotes dangstyti? Kol Generalinė prokuratūra yra tvirtas ir kol kas visiškai nepajudinamas bei niekieno nekontroliuojamas valstybinio kriminalinio pasaulio buferis, ne paslaptis, kad visa tai Lietuvoje įmanoma ne tik teoriškai. Visa tai vyksta praktiškai. Piliečiai kreipėsi į policijos generalinį komisarą Saulių Skvernelį prašydami pradėti ikiteisminį tyrimą. 

Kai kalbama apie politikų programą „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ (VEKS), ką nors naujo pasakyti sunku. Dažniausiai visi nuobodžiai kartojasi minėdami vieną ar kitą skandalingą programos projektą ir piktinasi išvogtais valstybės biudžeto pinigais. Patikimo valstybinių aferistų bendrininko Generalinės prokuratūros pozicija šiuo klausimu taip pat gerai žinoma – ikiteisminis tyrimas dėl VEKS programos iš esmės net nevyksta, ramiai laukiama senaties, kaip ir daugelyje kitų rezonansinių bylų, apie ką irgi jau ne kartą buvo rašyta ir kalbėta. Šiandien pristatome kiek kitokį VEKS epizodą ir supažindiname, kaip akivaizdūs faktai virsta niekuo, kai šios aferos galus padėjo „tvarkyti“, t. y. klastoti dokumentus, ne bet kas, o specialiai tam nusamdyta audito firma. Apie visą šį kriminalą buvo informuota Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).

Tačiau būtent FNTT, įstaiga prie liberalų valdomos Vidaus reikalų ministerijos, kurios paskirtis yra tirti ir atskleisti nusikaltimus bei kitus teisės pažeidimus finansų sistemai šių klastočių informacijos tikrinimo metu, kuris tęsėsi net septynis mėnesius, „nepastebėjo“ ir ikiteisminio tyrimo taip ir nepradėjo.

2010 m. gruodžio 20 d. FNTT po daugkartinių paklausimų informavo, kad suderinusi su Generaline prokuratūra, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba priėmė motyvuotą nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pranešimus dėl galimo 1 391 820,47 lito iššvaistymo bei dėl „Europos menų mokyklos“ projekto „Art-o-thlon“ išlaidų pateisinimo, kadangi nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

VEKS matematika

Tačiau viešajai įstaigai VEKS, apeinant savo steigėjus Kultūros ministeriją ir Vilniaus savivaldybę, net ir pateikus, švelniai tariant, keistas, o tiksliau tariant, suklastotas audito išvadas Europos Komisijai, vis dėlto nepavyko pasisavinti  beveik pusantro milijono litų ir šalies biudžeto. Tai sukliudė padaryti buvęs kultūros ministras Remigijus Vilkaitis (dėl ko žaibiškai buvo išmestas iš posto), o vėliau įkyrūs piliečiai.

EKSPERTAI.EU šiuo klausimu kreipiasi į policijos generalinį komisarą Saulių Skvernelį dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, tikėdamiesi, kad prokuratūra šio tyrimo iš policijos neatims, kaip atsitiko Jaunimo teatro atveju. Taip pat apie šį faktą, kuris užtraukė didelę dėmę visiems Lietuvos auditoriams, piliečiai informuoja Lietuvos auditorių rūmus, kurie yra tikrasis Tarptautinės buhalterių federacijos narys bei tikrasis Europos buhalterių federacijos narys.

Dar 2009 pavasarį tuometinis generalinio prokuroro pavaduotojas Gintaras Jasaitis susitikimo metu su EKSPERTAI.EU atstovais Generalinėje prokuratūroje atvirai pasakė, kad norint, jog tokia rezonansinė byla kaip VEKS realiai būtų pradėta tirti, reikalinga POLITINĖ VALIA. Deja, ta valia per daugybę metų taip iki šiol ir neatsirado.

Todėl pateikdami tik vieną iš daugelio turimų nusikalstamų faktų policijai, EKSPERTAI.EU dėl šios POLITINĖS VALIOS, be kurios, kaip pasirodo, negali vykti jokie valstybinio masto nusikaltimų tyrimai, kreipiasi į Seimo Audito komiteto, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto ir Seimo Antikorupcinės komisijos vadovus bei visus aukštus geros valios politikus primygtinai prašydami padaryti viską, kad ikiteisminis tyrimas DĖL VISOS NACIONALINĖS PROGRAMOS VEKS pagaliau realiai būtų pradėtas.

Gėris

EKSPERTAI.EU kreipimasis į policiją

2011 06 02
Vilnius

Policijos generaliniam komisarui Sauliui Skverneliui (kopija Seimo Audito komitetui, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui, Seimo Antikorupcinei komisijai, Valstybės kontrolei, Lietuvos auditorių rūmams, Europos Komisijai)

P A R E I Š K I M A S
DĖL IKITEISMINIO TYRIMO PRADĖJIMO

Pranešame Jums, kad 2010-02-28, ko gero, audito įmonės UAB „Audifina“, audito įmonės pažymėjimo Nr. 001243, esančios adresu Gedimino pr. 113, LT01103 Vilniuje, atsakingas asmuo, pateikdamas auditoriaus išvadą, skirtą tarptautinei įstaigai European Commission Directorate  General for Education ant Culture“ ir viešajai įstaigai Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“, suklastojo oficialų dokumentą ir jį panaudojo, todėl galimai padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnyje.

FAKTINĖS APLINKYBĖS

2011-05-17 raštu Nr. S2-1290 Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerija informavo VšĮ EKSPERTAI.EU, nurodydama, kad "Europos Komisija viešajai įstaigai "Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ pagal 2009 m. birželio 19 d. paramos sutartį projektui "Europos menų mokykla" įgyvendinti 2009 m. išmokėjo 70 proc. maksimaliai leistinos sumos avansą, kuris sudarė 1 050 000 EUR (3 625 440 Lt). Kultūros ministerija projekto įgyvendinimui pagal 2009 m. gegužės 20 d. dalinio finansavimo sutartį Nr. St 22-32 viešąjai įstaigai "Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ skyrė 4 467 137 Lt valstybės biudžeto lėšų. Europos Komisijos parama projektui „Europos menų mokykla“ galėjo siekti ne daugiau kaip 1 500 000 EUR (5 179 200 Lt). Tai maksimali suma ir ji negalėjo sudaryti daugiau kaip 59,79 proc. galutinio projekto biudžeto. Po paramos sutarties pasirašymo Europos Komisija perveda tik dalį lėšų, t.y. 70 proc. paramos sumos. Likusi išmokos dalis apskaičiuojama, pateikus galutinę finansinę ataskaitą. Nustatant likusią išmokos dalį, atsižvelgiama, ar visos išlaidos yra finansuotinos, ir laikomasi anksčiau paminėtos procentinės paramos dalies.

Taip pat, minėtame rašte nurodyta, kad "2010 m. vasario 28 d. viešoji įstaiga "Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" išsiuntė audituotą finansinę ataskaitą Europos Komisijai, kurioje nurodytas galutinis projekto "Europos menų mokykla“ biudžetas yra 2 214 989,69 EUR (7 647 916,40 Lt) bei gautinas likutis iš Europos Komisijos – 274 316,46 EUR (947 159,87 Lt)."

Taip pat, minėtame rašte nurodyta, kad „Audito įmonei atlikus viešosios įstaigos "Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ 2009 metų finansinį auditą ir konstatavus, kad viešoji įstaiga "Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ yra skolinga Kultūros ministerijai būtent šią sumą (1 391 820,47 Lt), 2010 m. spalio 25 d. įvykusiame likviduojamos viešosios įstaigos dalininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas grąžinti susidariusią skolą Kultūros ministerijai.“

Taip pat, minėtame rašte nurodyta, kad "Kultūros ministerija patvirtina, kad viešoji įstaiga "Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ 1 391 820,47 Lt sumą Kultūros ministerijai grąžino dalimis: 2010 m. lapkričio 23 d. – 1 200 000 Lt, 2010 m. gruodžio 28 d. – 95 000 Lt, 2010 m. gruodžio 31 d. – 96 820,47 Lt. Kultūros ministerija negali pateikti bankinio pavedimo kopijų, kadangi ministerija yra lėšų gavėjas, todėl pateikiamos tik banko išrašo kopijos.“

Nuosekliai susipažinus su gauto dokumento turiniu bei kitais turimais dokumentais, nustatėme, kad audito įmonė UAB "Audifina“ 2010 m. vasario 28 d. pateikė auditoriaus išvadą, skirtą European Commission Directorate-General for Education ant Culture, ir VšĮ "Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ steigėjams. Šiose išvadose, kaip nurodo jas pasirašęs atestuotas auditorius Gediminas Vaskela, "yra atliktas projektų ciklo "Europos menų mokykla“, kurį VšĮ "Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ galutinėse finansų ataskaitose deklaruotų išlaidų auditas už laikotarpį nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31 d.“ Audito išvados yra teiktos Europos Komisijai vadovaujantis "projektų ciklo Paramos sutartimi Nr. 2009-0697/001-001 CTU-ECCULT.“

Taip pat šiuo raštu auditoriaus išvadą teikiančios įmonės atstovas atestuotas auditorius G.Vaskela patvirtino, kad auditui atlikti buvo gautos "Galutinės finansinės ataskaitos apie Paramos sutarties vykdymą, už kurias yra atsakinga VšĮ "Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ vadovybė.“

Taigi, 2010-02-28 auditoriaus išvada pateikta gautų finansinių ataskaitų apie faktiškai atliktas išlaidas, įgyvendinant projektų ciklą "Europos menų mokykla“, pagrindu.

2010-02-28 d. auditoriaus išvadoje nurodyta, kad "Galutinis mokėjimas, gautinas iš Europos Komisijos (3.1-6) – yra 274 316,46 EUR“, t.y. 947 159,87 Lt. Šios sumos gavimas patvirtinamas pateiktų finansinių ataskaitų apie atliktas išlaidas pagrindu.

Kaip ir nurodyta LR Kultūros ministerijos 2011-05-17 d. rašte Nr. S2-1290, Europos Komisija išnagrinėjusi būtent šią 2010-02-28 auditoriaus išvadą patvirtiną finansinę ataskaitą, skyrė nurodytą galutinio mokėjimo sumą – 274 324,30 EUR, t.y. 947 249,09 Lt, kuri realiai atitinka nurodytąją sumą minimoje 2010-02-28 d. autoriaus išvadoje, tik yra "ne kiek didesnė nei planuota gauti suma“, o viso labo 25,84 EUR didesnė.

Taigi, Europos Komisija pervedė galutinį mokėjimą, skirtą projektų ciklui "Europos menų mokykla“ finansuoti iš esmės pagal pateiktą 2010-02-28 auditoriaus išvados patvirtintą finansinę ataskaitą.

Tačiau, tame pačiame Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos 2011-05-17 d. rašte Nr. S2-1290 nurodyta, kad „2010 m. balandžio 6 d. viešoji įstaiga "Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ informavo Kultūros ministeriją, kad galutinis projekto biudžetas sumažėjo dėl pavėluoto finansavimo – projekto veiklos (viešieji pirkimai, "Europos menų mokyklos“ viešinimo kampanija ir kt.) buvo numatytos pradėti nuo 2009 m. sausio mėn., tačiau finansavimo sutartį pasirašius 2009 m. gegužės mėn., tam tikrų veiklų ir darbų buvo atsisakyta (minėtų viešinimo darbų, vieno iš projekto "Dizainas miestui“ seminarų ir kt.).“

Kyla pagrįstas klausimas: kokius gi 2009 metų laikotarpio finansinius dokumentus ir jų pagrindų parengtą finansinę ataskaitą išnagrinėjo audito įmonė UAB “Audifina“, kurių pagrindu 2010-02-28 d. ir konstatavo, kad gautinas trūkstamas finansavimas projektų ciklui "Europos menų mokykla“ iš Europos Komisijos yra 274 316,46 EUR (947 159,87 Lt), kaip tuo tarpu minėtos auditoriaus išvados pateikimo metu, t.y. 2010-02-28 d., turėjo būti žinomas realus patirtų išlaidų dydis, kuris VšĮ "Vilniaus – Europos kultūros sostine 2009“ 2010-04-06 d. datos, t.y. po mėnesio, pranešimu, remiantis ta pačia finansine ataskaita, pagrindžiančia faktiškai patirtas išlaidas, sumažėjo 1 391 820,47 Lt suma?

Beje, Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos 2011-05-17 d. rašte Nr. S2-1290 nurodyta išvada apie tai, kad kadangi „galutinis projekto biudžetas sumažėjo dėl pavėluoto finansavimo – projekto veiklos (viešieji pirkimai, "Europos menų mokyklos“ viešinimo kampanija ir kt.) buvo numatytos pradėti nuo 2009 m. sausio mėn., tačiau finansavimo sutartį pasirašius 2009 m. gegužės mėn., tam tikrų veiklų ir darbų buvo atsisakyta. Todėl Europos Komisija, išnagrinėjusi galutinę finansinę ataskaitą, viešajai įstaigai „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ 2010 m. rugsėjo 20 d. išmokėjo paramos likutį, kurį sudarė kiek didesnė nei planuota gauti suma 274 342,30 EUR (947 249,09 Lt)“, (t. y. 25,84 EUR didesnė suma), tik pagrindžia, kad prašoma galutinė suma iš Europos komisijos projektų ciklui "Europos menų mokykla“ finansuoti buvo interpretuojama pagal sumą, apskritai kaip galimą gauti iš Europos komisijos minėto projektų ciklo finansavimui, o ne pagal faktiškai patirtas išlaidas, kurios ir buvo fiksuotos VšĮ "Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ 2009 metų finansinėse ataskaitose.

Remiantis būtent 2010-04-06 d. VšĮ "Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" pranešimu Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai, kuris rengtas įvertinus to paties laikotarpio, t.y. 2009-01-01 – 2009-12-31 d., VšĮ "Vilniaus – Europos kultūros sostinė 2009“ buhalterinės apskaitos dokumentais, audito įmonė UAB "Audifina“ 2010-02-28 pateiktoje auditoriaus išvadoje, skirtoje Europos Komisijai už tą patį laikotarpį, t. y. įvertinusi to paties laikotarpio VŠĮ "Vilniaus – Europos kultūros sostinė 2009“ buhalterinės apskaitos dokumentus, jokiu būdu negalėjo konstatuoti 274 316,46 EUR (947 159,87 Lt) sumos, kaip galutinio mokėjimo, gautino iš Europos komisijos projektų ciklo "Europos menų mokykla“ finansavimui būtinumo, nes tokios sumos gavimui faktiškai patirtas išlaidas patvirtinančių dokumentų iš esmės nebuvo, ką konstatavo VšĮ “Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ 2010 m. balandžio 06 d. pranešimu Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai, informuodama apie išlaidų 1 391 820,47 Lt sumai nebuvimą.

Būtent apie šios sumos, t.y. 1 391 820,47 Lt, kaip išlaidų nebuvimą, VšĮ "Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ pati 2010 m. balandžio mėn. 06 d. raštu informavo Lietuvos Respublikos Kultūros ministeriją bei vėliau šiuos pinigus jai grąžino.

Remiantis aukščiau išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis, prašome:

pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnį dėl audito įmonės UAB "Audifina“ oficialaus dokumento – 2010-02-28 auditoriaus išvados suklastojimo, įrašius į šį oficialų dokumetą žinomai neteisingus duomenis apie trūkstamą Europos Komisijos galutinio mokėjimo sumą projektų ciklo „Europos menų mokykla“ finansuoti - 274 316,46 EUR (947 159,87 Lt), kuri, remiantis VšĮ "Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ buhalterinės apskaitos dokumentais pagrįsta nebuvo, bei šio žinomai neteisingo dokumento panaudojimo, pateikiant jį Europos komisijai ir VšĮ "Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009.

Pagarbiai,
ekspertai.eu

P.S. EKSPERTAI.EU komentaras

Nepaliaujamai stebint atvirai nusikalstamas teisėsaugos veikas galima pagalvoti, kad gal tuos prokurorus tiesiog blogai mokė aukštosiose mokyklose, jei tokie dalykai vyksta, gal su jais per švelniai buvo elgiamasi, už tai tokie prasti jų pasiekimai? Jūsų dėmesiui filmukas apie tai, kaip tankistų mokytojas moko būsimuosius tankistus. Gal tokiam stiliui kažkas galėtų pradėti mokyti prokurorus ir taip kiekvieną dieną kelti jų kvalifikacijos lygį, kad jie pagaliau atsikvošėtų ir nors šiek tiek prabustų jų sąžinė?


 

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras