2024 m. birželio 25 d.

 

„Liaudies balsas“ (2015 sausio 7 d.)

1
Paskelbta: 2015-01-08 01:12 Autorius: ekspertai.eu
 

 

Polikarpas Grybauskas buvo ne tik NKVD'istas ir tremtinys, bet ir KGB darbuotojas?

WW:
Jei ne Juknevičienė, tai taip rusais nesidomėčiau. Kremlius turėtu dėkoti Juknevičienei už pagalbą.
 Pristatytas leidinys „Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui“

pilietis:
Svarbiausia, kad knygoje būtų parašyti visų valdžios veikėjų adresai+foto+automobilio valstybiniai numeriai, o ką daryt mes žinosim patys.
 

Z. Vaišvila. 2014 – priverstinio Lietuvos pardavimo metai

Rasa:
Pasidalinsiu 2003-ių metų savo tekstu, kurį bandžiau platinti per daugiau nei dešimtį spaudos leidinių (tuo metu internetas dar nebuvo ypač populiarus). Reagavo vos keletas, ir tai labai ribotai… Naivu? Pranašiška? ES ar Naujoji TSRS? Artėja gegužės 10-11-oji, referendumo savaitgalis. Ir toliau žiniasklaidoje dominuoja eurofilai: pinigai kris iš dangaus, ekonomika augs, gyvenimas gerės. Mūsų laukia nesulaukia naujieji mūsų namai- Europos namai, naujoji, beje, antroji draugiškų broliškų tautų šeima, mūsų laukia šviesus (nekomunizmo) rytojus. Keista, bet prieš 13 metų Lietuva pirmoji ėmė griauti panašiu principu „pastatytus“ namus Rytuose… Kuo ištikrųjų taps 2003-05-10-11-oji? 1939-08-23 + 1940-06-15-ąja ar 1941-06-23 +1988-06-03 + 1990-03-11-ąja? Kas išaiškins eiliniams Lietuvos , dar vis savarankiškos valstybės gyventojams, tikrąją tiesą? Kas išviešins mūsų eurooptimistų demagogiją? 1918-02-16 Lietuva tapo nepriklausoma valstybe. Sukurta nacionalinė kariuomenė, apibrėžta valstybės siena, įvesta nacionalinė valiuta. Valstybė tapo suvereni. Atėjo 1939-1940-ieji metai. Surežisuotas „Liaudies seimas“ „prisiprašė“ į TSRS. Įvyko „socialistinė revoliucija“. „Gailestingasis“ Stalinas „apsaugojo“ Lietuvą nuo fašistinės Vokietijos ir apsupo savo „tėviška“ globa. Dabar, regis, prašomės Briuselio, kad apsaugotų nuo Rusijos ir Baltarusijos. O neseniai atrodė, kad mes dar 1990 kovo 11-ąją ir 1991 sausio 13-ąją apsigynėme patys. Pasirodo- ne! Įdomu, kas ir nuo ko Lietuvą saugos dar po 50-60 metų? Vienaip ar kitaip istorija mėgsta kartotis… Matome lozungus: „Europa- mūsų saugūs namai“. Argi TSRS Konstitucija ir visa sovietinė sistema mūsų nesaugojo? Dar ir kaip saugojo – turėjome gyventi rojuje ir šiltam svetimam Sovietų glėbyje… Bet kažkodėl ten buvo ir šalta, ir nepatogu, ir nesaugu, ir ankšta… Šiandien ekspertai manipuliuoja didžiuliais skaičiais: gausime 15 mlrd litų negrąžinamos paramos ir kitokių pinigų dovanai… Lietuvos ūkis išaugs, pagerės verslo aplinka, atsiras laisvas prekių, kapitalo, darbo jėgos judėjimas. Priminsiu: per 50 metų Maskva skyrė (ne už ačiū) Lietuvai ne vieną rublį, statėme namus, gamyklas, ligonines, mokyklas, tiesėme kelius. Visas finansavimas vyko ne be Maskvos palaiminimo.Visi žmonės turėjo darbą (buvo įdarbinami net priverstinai), LTSR pramonė gan stipriai „maitino“ Tarybų Sąjungą, žmonės galėjo netrukdomi keliauti po TSRS platybes, po 15 valstybių (atsiprašau, sąjunginių respublikų), ten įsidarbinti , dalyvauti BAM‘o ir kitose statybose, „valyti“ Černobylį, galėjo studijuoti nors ir ne “oksforduose”, bet vis dėlto Sąjungos aukštosiose mokyklose. Ir tik dėl to, kad buvome vieningoje draugiškų broliškų respublikų Sąjungoje, netrukdė jokios sienos, vizos ir pan. Patį tikriausią „Šengeną“ turėjome TSRS viduje- nuo Baltijos jūros iki Vladivostoko. ES nieko naujo neišrado. ES žada begalinę pagalbą Lietuvai. Ir iš kur tokia meilė? Už gražias akis? Ne. ES diktuoja savo sąlygas, tame tarpe ir finansines, verčia daryti tai, kas naudinga ES funkcionieriams. Net Ignalinos AE konkurencijos išsigando- verčia uždaryti. Su valstybės sienų atidarymu lyg ir viskas aišku- tai viena sandėrio kainos dalis. Kas toliau? ES narystė dėl ekonominio vieningumo verčia valstybes atsisakyti savo nacionalinės valiutos. Priminsiu: TSRS Lietuvoje įvedė savo rublį. Sakysite, dėl euro galbūt vyks referendumas (P.S. koks buvo mano naivumas prieš 12 metų- Rasa, 2015) . Na ir kas? Greičiausiai toks referendumas vyks net ne dvi, o kokias 5-7 dienas ir pakaks 5-10% rinkėjų. Referendumo įstatymas juk kasdien tobulinamas… ES kuriasi TSRS pagrindu. Belieka, kad pasiskolintų TSRS Konstituciją- savajai sukurti ir patobulinti. ES atima viską, kas suteikia šaliai valstybingumą. Kartojasi 1940-ieji. Būtų dėsninga, jei po kelerių metų būtų įvesta valstybinė eurokalba. Tiesiog dėl „patogesnio“ bendravimo. Priminsiu: 50 metų vyko Lietuvos rusifikacija. Kas gali paneigti, kad .istorija nepasikartos? Skirtumas tik tas, kad anais laikais Lietuvos žmonės turėjo kur kas stipresnę nacionalimę savigarbą, nei šiuolaikinis kosmopolitiškas jaunimas. Gerai pažįstamas politikos modelis „iš Maskvos“ perauga į kitą- „iš Briuselio“. SĄJUNGA keičia tik sostines, geografinę padėtį iš Rytų į Vakarus, pavadinimus iš Tarybų į Europos ir santvarką iš socialistinės į „demokratinę“. Beje, iš kur ta demokratija, jei galingųjų valstybių galvos imasi valdyti mažesniųjų gyvenimą pagal Jo Didenybę ES Standartą (vos ne ГОСТ стандарт). Kuo toliau kalbama apie ES, kuo toliau girdime pačių ES lyderių mintis ir siekius, tuo darosi aiškiau ir baugiau. Kaip TSRS sudėtyje Lietuva buvo tik pilka Sąjungos dalele , taip dabar ji taps pilka Europos valstybės dalele, valdoma iš Briuselio. 1980 m. pradėjau lankyti mokyklą. Ten man įrodinėjo, kaip gera gyventi TSRS. Dabar kiti garbūs ponai tikina , kaip bus gera gyventi kitoje Sąjungoje. 1988-06-03 man jau buvo 15 metų. Sugebėjau pakankamai sąmoningai mąstyti. Pasirinkau kelią su Sąjūdžiu. Praėjo dar 15 metų. Aš ir toliau einu tuo pačiu keliu, laikausi tų pačių nuostatų. Man reikia laisvos ir nepriklausomos Lietuvos. Sąjūdis daugeliui įskiepijo politinį tautinį orumą. Kur dabar visa tai dingo? Man savigarba neleidžia klauptis ant kelių ir maldauti naujųjų globėjų priimti į „naujos šeimos“ glėbį. Kur dingo Sąjūdžio laikais deklaruotas savarankiškumas? Kur valstybės orumas? Gal daugelis jau pamiršo, kad iš Sovietų Sąjungos išėjome aukštai iškėlę galvas? Ar mes neturime savo namų, savo valstybės? Man ES- ne namai, ir ne mano valstybė, o tik kaimyninės šalys, su kuriomis derėtų draugiškai, kaimyniškai bendrauti. Esame JT, greit būsim NATO nariais. Puiku. Bendradarbiaukime su šiomis ir kitomis mums reikalingomis organizacijomis. Bendradarbiaukime, bet nesisaigstykime pavojingais sąjungų ryšiais. Ir be to galima gyventi ir dirbti pasirenkant neutralias ir nepavojingas bendravimo formas. Tokiam darbui yra valstybių vadovai, diplomatai, atsakingų institucijų vadovai. Tegul jie dirba tai, kas jiems ir priklauso daryti. Keistai yra nuskambėjusi žemdirbių frazė: „ Europa iš mūsų vistiek nieko neatims, nes atimti jau nebėra ką“. Gerbiamieji, grįžkime į 1988-1990-uosius metus, į Sąjūdžio laikotarpį. Prisiminkime, kad tada kovojome už mūsų valstybės suverenitetą, o ne už tai, ar kas ką nors duos, ar atims. Dabar ant plauko pakibo mūsų savigarba ir valstybės Nepriklausomybė. Galiu užtikrinti, kad už jokius 15mlrd litų ar eurų Lietuvos aš neparduosiu, neleisiu to padaryti ir visiems savo artimiesiems ir pažįstamiems. Mes būtinai eisime į referendumą ir pasakysime „Ne“. Ne tam ėjome su Sąjūdžiu, kad iš vienos kilpos kištume galvą į kitą. Blogiausia, kad šiandien trūksta Lietuvoje 1988-1991 metų laisvės kovų dvasios, pasitikėjimo savimi, trūksta lyderių naujajai kovai. Pasibaigus AT-AS darbui (tiksliau- paleidus AT), daugelis Kovo11-osios akto signatarų dingo kaip į vandenį. O dabar jie turėtų eiti ir aiškinti kitos Sąjungos žalą Lietuvai. Netikiu, kad jie visi pasisako už NTSRS (Naująją TSRS), iš kurios pirmtakės mus išvadavo. Gelbėkimės, lietuviai, kol dar turime galimybę. Pasisakykime prieš mūsų inkorporaciją į ES. Lietuviai, išlikime lietuviais, savo Tėvynės vertais piliečiais. Na, o europiečiais esame netgi nepriklausomai nuo mūsų norų. Tą lemia geografinė Lietuvos padėtis. Mes neesame ir negalime būti nei afrikiečiai, nei azijiečiai ar australiečiai. Ir nereikia skleisti šlykščios dezinformacijos, kad tik po gegužės 11-osios tapsime europiečiais. Tokia demagogija prasilenkia su logika. Kyla klausimas, o kokiame referendume reikia sudalyvauti ir į kokią sąjungą įstoti, kad mus paskelbtų Žemės planetos gyventojais? Pagal eurofilų logiką, panašu, kad be referendumo nelabai turime teisės vadintis Žemės gyventojais… Galiausiai siūlau kompromisą. Stokime į ES, bet su viena sąlyga – nepažeidinėkim LR Konstitucijos. Europos Sąjungoje yra savas Parlamentas, bus ir sava Konstitucija. Vadinasi, ES bus ne atskirų valstybių darinys, o vieninga federalinė valstybė su savais įstatymais, kurie turės viršenybę LR įstatymų atžvilgiu. Taigi, Lietuva taps priklausoma nuo ES,o tai prieštarauja LR Konstitucijos 1 straipsniui: „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“. Pirmiausia privalome pakeisti LR Konstitucijos 1 straipsnį maždaug taip: „Lietuva yra demokratinė respublika, kuri gali būti priklausoma nuo kitų valstybių, išskyrus atvejus, numatytus 1992 m birželio 8d. LR Konstitucijos akte „Dėl Lietuvos nesijungimo į posovietines rytų sąjungas“. Pagal LR Konstitucijos 148 str., 1-ojo str. pataisa turi būti priimama tik referendumu, kuriame už pataisą pasisakytų ne mažiau kaip 3/4 Lietuvos piliečių, turinčių rinkimų teisę. Ir tik poto skelbkime referendumą dėl stojimo į ES. Kitu atveju tai bus 1940 metų „liaudies seimo“ variantas. Šiandien mitas dėl savanoriško stojimo į ES subliūkšta pažiūrėjus į Referendumo įstatymą: teoriškai, 25% rinkėjų-eurosvajoklių į ES gali nuvesti net 75 % kitų Lietuvos žmonių. Kas tai? Demokratija pagal ES ГОСТ стандарт’us? 2003-01-30

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
1. Paprastas
(2015-01-08 12:10:02)
(88.118.179.138) Parašė:

Viskas ganėtinai teisingai, išskyrus melą : „1918-02-16 Lietuva tapo nepriklausoma valstybe. Sukurta nacionalinė kariuomenė, apibrėžta valstybės siena, įvesta nacionalinė valiuta. Valstybė tapo suvereni. Atėjo 1939-1940-ieji metai. Surežisuotas „Liaudies seimas“ „prisiprašė“ į TSRS“. O kur „dingo“ Lietuvos okupaciją? ... Ką Vokietijos nebuvo? 1917 m. liepos mėn. 18 d. Lietuvos Taryba Reichstage pasiūlė Vokietijos kancleriui sudaryti nepriklausomą valstybę (Didžiąją Lietuvos Kunigaikštystę), kurios valdovu būtų Vokietijos imperatorius. 1918 m. sausio 8 d. Lietuvos Taryba nutarė skelbti nepriklausomą Lietuvos valstybę su sostine Vilniumi be jokių „amžinųjų ryšių su Vokietija“. 1918 m. kovo 3 d. Vokietija privertė Sovietų Rusiją pasirašyti Bresto taiką, pagal kurią iš Rusijos teritorijos buvo išskirtos 5 teritorijos: Lenkija, Lietuva, Ukraina, Kuršas (Latvija) ir Estija. 1918 m. kovo 23 d.Vokietija pirmoji pripažino atkurtą Lietuvos valstybę, bet priklausomą nuo Vokietijos (pagal 1917 12 11 Lietuvos Tarybos aktą). 1918 m. balandžio 19 d. Nustatytos Lietuvos tautinės vėliavos spalvos. 1918 m. gegužė 4 d. Vokietija Lietuvos Tarybai įteikė Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo dokumentą. 1918 m. liepos 11 d. Lietuvos Valstybės Taryba išrinko Viurtenbergo hercogą Vilhelmą fon Urachą Lietuvos karaliumi Mindaugu II. Ir tik 1918 m. lapkričio 2 d. Lietuvos Valstybės Taryba sustabdė liepos 11 nutarimą kviesti hercogą Urachą Lietuvos karaliumi ir paskelbė ,,Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatinius dėsnius” – pirmąją Lietuvos Konstituciją. (Prasidėjo Revoliucija Vokietijoje) 1918 m. lapkričio 11 d. Kompjene Vokietijos karinė vadovybė pasirašė kapituliacijos aktą ir paliaubas su Antantės šalimis. Baigėsi Pirmasis pasaulinis karas. Ir tik 1918 m. lapkričio 22 d. PRADĖTA kurti Lietuvos kariuomenė. 1918 m. gruodžio 16 d. artinantis Raudonajai armijai, pogrindinė bolševikinė Lietuvos laikinoji revoliucinė vyriausybė Vilniuje paskelbė manifestą, deklaravusį Lietuvos Sovietų Respublikos sukūrimą. 1918 m. gruodžio 26 d. Vilniuje suformuota antroji Lietuvos Respublikos vyriausybė (ministras pirmininkas – Mykolas Sleževičius). 1918 m. gruodžio 29 d. Lietuvos vyriausybė paskelbė atsišaukimą, kviečiantį Lietuvos piliečius stoti savanoriais į kariuomenę. 1919 m. sausio 1 d. Gedimino pilies bokšte PIRMĄ kartą iškelta Lietuvos trispalvė vėliava. 1919 m. vasario 8 d. Lietuvos savanoriai ir Vokietijos kariuomenė privertė atsitraukti bolševikus nuo Kėdainių. 1919 m. vasario 27 d. užkariautas Lietuvos žemes Lietuvos bolševikai sujungė Lietuvą su Baltarusija į vieną sovietinę respubliką – Litbelą (1919 m. vasaris - rugpjūtis). Į Litbelą įėjo : Minsko, Vilniaus, Gardino ir Kovno apskrities dalys. Vakarų ir Pietvakarių Lietuvos dalis priklausė Vokietijai, Lenkijai ir Lietuvai. Tai kad iki „apibrėžta valstybės siena“ buvo dar labai toli... Na, o „įvesta nacionalinė valiuta“ tik 1922 m. spalio 2 d.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 
Naujausi komentarai