2023 m. gruodžio 7 d.

 

Rinkimų kodekso projekto aferizmai

24
Paskelbta: 2017-02-16 08:52 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | [email protected]

Pokyčių valstybėje reikia. Pokyčiai pokyčiams nelygūs ir nevisada pokyčiai gali būti į gerą. Kartais pats pokyčių metodas yra pakankamai kenksmingas, netenkama stabilumo visuomenėje. Kiek mes čia valstybėjė darėmė pokyčius, reformavomės, persireformavome ir vėl pasirengę persireformuoti įvairiose srityse, kad žmogui pasidaro aišku, kad laiko gyventi kaip jau ir neliko, vis reformuotis ir persireformuoti reikia. Todėl siekiant pokyčių reikia aiškiai matyti kokie tie tų pokyčių tikslai. Devynis kartus matuok, dešimtą kirpk. Kaip buvo su tuo alkoholio įstatymu, 130 kartų „karpė“, o pamatuoti ir užmiršo. Tai vėl R.Karbauskiui reiks „karpyti“, tik neaišku ar nors kartą pamatuos? Tai čia vėl norisi pakalbėti apie tuos pačius LR Seimo rinkimus gal jau trečią dešimtį kartų, kurie jau septynis kartus įvyko antikonstituciniu būdu ir visą laiką buvo formuojama neteisėta antikonstitucinė Seimo sudėtis. O neteisėta Seimo sudėtis reiškia, kad tokio Seimo priimti įstatymai, nutarimai, sprendimai ir kita yra neteisėti, nes iš neteisės teisė neatsiranda. Neatsiranda nors tu ką, nes tai teisės principas. Jei teisės principo atsisakoma, tai ir pačios teisės yra atsisakoma ir kuriama jau tyčiniai nebe teisinė ir nebe demokratinė valstybė. Todėl tie, kurie skuba atsisakyti teisės principų yra valstybės nusikaltėliai, jos priešai. Ir štai viena iš didžiausių Valstybės problemų, kaip surasti nors vieną Seimo narį, kuris suprastų, kad Seimas privalo būti išrinktas tik tai taip, tik pagal tai, kaip yra parašyta LR Konstitucijoje ir labai tiksliai. Kaip surasti nors vieną Seimo narį, kuris sugebėtų būti atsakingu taip, kad gerbtų tą įstatymą, tą Konstituciją kuriai prisiekia. Kol kas tokių ir naujame Seime neatsiranda. Ar ne paradoksas? Visi nori būti Seime antikonstituciškai, bet ne konstituciškai. Tai kaip valstybė gali judėti pirmyn su sugriautais teisiniais ir demokratiniais pagrindais?

Atkreipė dėmesį Justino Argusto 2016-11-19 straipsnis Lietuvos žiniose „Valstiečių“ taikinys – Konstitucija“. Jame aptariami platūs naujai antikonstituciškai neteisėtai išrinkto Seimo užmojai. O juk visa tai galėtų būti teisėta, jei pats Seimas būtų išrinktas teisėtai. Neteisėtai, antikonstituciškai išrinkto Seimo pastangos radikaliems pokyčiams Konstitucijoje tikrai gali ne vieną išgąsdinti. Tuom labiau, kad ir tie pokyčiai tampa neteisėtais. O juk niekas negali pasiskųsti, kad nebuvo pakankamai informuoti. Apie tai galima detaliai pasiskaityti 2016-9-11 straipsnyje „ULTIMATUMAS Seimui dėl LR pagrindų griovimo“.

Apie tai, kokia saviveikla užsiiminėja antikonstituciniai Seimo nariai yra rašoma M.Langaičio 2017-02-05 straipsnyje „Saviveikla Rinkimų kodekso belaukiant“.

Seimo konstitucinių nusikaltėlių tikslai?

Naujasis 2016-11-14 Seimas praktiškai yra atsidūręs nepavydėtinoje antiteisinėjė situacijoje ir pirmiausiai už tai jie turi būti “dėkingi” valstybės nusikaltėliams išvardintiems dokumente „ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“, kurio neužregistravo sinchronizuotai nė viena valdžios šaka, nei Seimas, nei Vyriausybė, nei Prezidentūra. Kas sinchronizuoja šitą nusikalstamą veiklą? Ir tai parodo to dokumento ypatingą svarbumą. Nė vienas Seimo narys tinkamai nesureagavo ir įrodė savo nelojalų nusistatymą prieš Lietuvos valstybę, savo priesaiką išniekino. Apie tai, kad naujasis Seimas senų Seimo konstitucinių nusikaltėlių asmenyse jau įregistravo Rinkimų įstatymo projektą reg. Nr. XIIIP-20, reg. data 2016-11-17 “Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo projektas + rinkimų kodeksas” parodo, kad Seimo konstituciniai nusikaltėliai tikrai nesiruošia snausti ir tuščiai laiko gaišti. Seimas darbą pradėjo 2016-11-14 ir jau po trijų dienų 2016-11-17 Seimo konstituciniai nusikaltėliai Seimo narys Valentinas Bukauskas, Seimo narė Rima Baškienė, Seimo narys Eugenijus Gentvilas, Seimo narys Arvydas Anušauskas, Seimo narė Rita Tamašunienė ir Seimo narys Vytautas Kamblevičius įregistravo tokį svarbų Rinkimų kodekso projektą liečiantį pačius demokratijos ir teisės pagrindus valstybėjė. Tai yra įstatymą - kodeksą apie tai kaip, kokių būdu yra formuojama valdžia valstybėjė įvairiuose lygmenyse. O juk elementaru ir paprasta, turi būti niekaip kitaip, kaip yra parašyta LR Konstitucijoje. Nors truputį kitaip, reiškia ne pagal Konstituciją, o pagal kažką kažkieno sugalvotą būdą ir tikrai tai yra neteisėta. Nes tik Konstitucijoje nurodytas būdas yra teisėtas formuojant valdžią.

Rinkimų kodeso projekto I skyrius: BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso reglamentuojami santykiai

1. Lietuvos Respublikos rinkimų kodeksas nustato Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų ir rinkimų į Europos Parlamentą tvarką.

2. Šiuo kodeksu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio kodekso priede.“

Kalbant apie šio Rinkimų kodekso 1 str. 1 dalį matome, kad į vieną Kodeksą yra patalpinami įvairūs rinkimai ir iš pirmo žvilgsnio atrodo visai neblogai, nes kam reikia tų daugybės įvairių rinkimų įstatymų, kai galima padaryti vieningus rinkimų principus ir turėtume mažiau vargo juos taikydami. Deja vaizdas atidžiai pažiūrėjus atrodo visiškai priešingas, čia sujungiami įvairių rinkimų principai ir norėdamas pravesti, tarkim Seimo rinkimus, iš viso Kodekso vėl turi išsirinkti tuos straipsnius, kurie yra tinkami Seimo rinkimams. O tai gerokai apsunkina tokio Kodekso vartojimą praktiškai. Taigi atrodytų gera idėja, o iš tikro jo realizacija yra NESĄMONĖ. Tai sudėkite į vieną knygą visus esamus įvairius rinkimų įstatymus ir pavadinkite tai Rinkimų kodeksu. Darbas bus užbaigtas. Kai skirtinguose skyriuose viskas sumaišyta, tai ir pats velnias čia kojas gali susilaužyti. Tai gal pabandykime surasti tą tikslą, kurį Seimo Konstituciniai nusikaltėliai siekia užkoduoti Rinkimų kodekse, kurį užregistravo greitai po rinkimų 2016-11-17. Iš karto, jau po trijų dienų, kai tik 2016-11-14 tapo Seimo nariais.

Šio Rinkimų kodekso projekto 1 str. 2 dalis sako „2. Šiuo kodeksu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio kodekso priede.“

Tie Europos Sąjungos teisės aktai reglamentuoja kaip ES valstybėse turi būti renkami europarlamentarai ir kaip ES piliečiai, nebūdami konkrečios valstybės piliečiais gali būti renkami į vietos savivaldas.

Labai keistai atrodo, kad vieni teisės šaltiniai nurodomi, o kiti nenurodomi, tai atrodo, kad tik pacituoti teisės šaltiniai yra įgyvendinami Rinkimų kodekse. O iš tikro pačiu pagrindiniu teisės šaltiniu privalo būti Lietuvos Respublikos Konstitucija. Tai kur padėjote LR Konstituciją, ar LR Konstitucijai prisiekę už trijų dienų ją jau išmetėte? Pasirodo, kad IŠMETĖTE. Kodėl taip niekinate LR Konstituciją? Dar gražiau, kai pamiršo paminėti netgi Seimo rinkimų įstatymą, kurį plagijuodami perkelia į Rinkimų kodeksą. Plagijuodami perkelią tą įstatymą, kuris padaro juos antikonstitucinius Seime. Tai kur protą padėjote? Ką, jau nieko padoraus nė sukurti negalite?

Rinkimų kodekso projekto 2 straipsnis. Rinkimų sistemos

1. Lietuvos Respublikoje rinkimai organizuojami pagal proporcinę rinkimų sistemą ir daugumos atstovavimo (mažoritarinę) rinkimų sistemą.

2. Lietuvos Respublikos Seimo nariai (toliau – Seimo nariai) renkami ketveriems metams. 71 Seimo narys renkamas vienmandatėse rinkimų apygardose pagal daugumos atstovavimo (mažoritarinę) rinkimų sistemą. 70 Seimo narių renkama daugiamandatėje rinkimų apygardoje, apimančioje visą Lietuvos Respublikos teritoriją, pagal proporcinę rinkimų sistemą preferenciniu balsavimu.

3.  Lietuvos Respublikos Prezidentas (toliau – Respublikos Prezidentas) renkamas penkeriems metams vienmandatėje rinkimų apygardoje pagal daugumos atstovavimo (mažoritarinę) rinkimų sistemą.

........ ir t.t.“

Ką gi čia matome? Matome keisčiausius dalykus. Kai rinkimų sistemose teigiama, kad „1. Lietuvos Respublikoje rinkimai organizuojami pagal proporcinę rinkimų sistemą ir daugumos atstovavimo (mažoritarinę) rinkimų sistemą.“, tai reiškia, kad visi iki vieno rinkimai, ar tai Seimo rinkimai, ar tai savivaldybės rinkimai, ar europarlamentarų rinkimai privalomai, nes toks įstatymas, turi būti organizuojami pagal proporcinę ir mažoritarinę rinkimų sistemas. Taip teigiu todėl, kad teisiškai sakinyje panaudotas jungiamasis žodelis „IR“. O tai reiškia, kad visuose rinkimuose turi buti ir tas ir tas, o ne vien tas arba tas, kas toliau detalizuojama 2 ir 3 punkte. Taigi 1 punktas yra nereikalingas, nes prieštarauja 3 iš pacituotų punktų, o ir kitiems nepacituotiems. Todėl galima teigti, kad kūrėjai „nukūrėjo“, iš didelio rašto išėjo iš krašto.

Kai kurie Rinkimų kodekso rinkimų principai

5 straipsnis. Lygi rinkimų teisė

1. Kiekvieno rinkėjo balsas yra lygiavertis kiekvieno kito rinkėjo balsui.

2. Kiekvienas rinkėjas tuose pačiuose rinkimuose turi vieną balsą vienmandatėje rinkimų apygardoje balsuoti už vieną kandidatą.

3. Kiekvienas rinkėjas tuose pačiuose rinkimuose turi vieną balsą daugiamandatėje rinkimų apygardoje balsuoti už vieną kandidatų sąrašą.

4. Kiekvieno rinkėjo pirmumo balsai yra lygiaverčiai kiekvieno kito rinkėjo pirmumo balsams.

5. Visi kandidatai turi lygias teises.“

Ką gi čia matome? Visiškai aišku, vienareikšmei pasakyta 5 str. 1 dalyje, kad „Kiekvieno rinkėjo balsas yra lygiavertis kiekvieno kito rinkėjo balsui.“. Tai reiškia, kad panaudota yra vienaskaita ir tai reiškia, kad rinkėjas turi vieną vienintelį balsą, nes jeigu būtų kitaip, tai tada teisinis sakinys skambėtų taip „Kiekvieno rinkėjo balsai yra lygiaverčiai kiekvieno kito rinkėjo balsams.“ Tai čia akivaizdžiai daroma teisinė afera, nes iš tolimesnio 5 str. turinio aiškiai matome, kad rinkėjas turi NE VIENĄ BALSĄ, o jų turi mažiausiai žymiai daugiau: vienas vienmandatėjė, vienas daugiamandatėje ir dar pirmumo balsai, kurie vėliau apibrėžiami kaip 5 balsai. Taigi aiškiausia afera. Padaryta tiksliai taip kaip antikonstituciniame, antidemokratiniame, antiteisiniame idiotiškame Seimo rinkimų įstatyme. Reiškia Rinkimų kodekso kūrėjų tikslas įtvirtinti antikonstitucnius IDIOTIŠKUS rinkimus ilgam laikui. Ponai antikonstituciškai išrinktieji Seimo nariai, ar to Jūs norite Lietuvai? Kiek laiko tęsite tą idiotišką, signatarų priimtą ir Lietuvos stratego Vytauto Landsbergio pasirašytą antidemokratišką, antikonstitucišką Lietuvos teisinių pagrindų griovimą. Kiek dar laiko nuo 1992-07-09?

Kaip Rinkimų kodekse pasityčiota iš LR Konstitucijos?

Rinkimų kodekse yra vienas prie vieno perneštas antikonstitucinio Seimo rinkimų įstatymo principai ir šio įstatymo antikonstituciškumas įrodytas 2016-9-11 publikacijoje „Ultimatumas Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“.

Dvigubo kandidatavimo draudimas – leidimas

Palyginkime Rinkimų kodekso 72 straipsnį. Dvigubo kandidatavimo draudimas, jo 3 dalis skamba taip: „3. Asmuo tuose pačiuose rinkimuose, įrašytas į kandidatų sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje, turi teisę būti kandidatu ir vienoje vienmandatėje rinkimų apygardoje.“. Palyginkime dabar galiojančio antikonstitucnio Seimo rinkimų įstatymo 42 straipsnis. Draudimai vienam asmeniui būti kandidatu keliose rinkimų apygardose arba keliuose kandidatų sąrašuose 2 dalį: „2. Asmuo, įrašytas į kandidatų sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje, turi teisę tuo pat metu būti iškeltas kandidatu į Seimo narius ir vienoje vienmandatėje rinkimų apygardoje”.

Palyginus abu straipsnius matome, kad tarp jų jokio skirtumo nėra. O tai reiškia, kad kuriant Rinkimų kodeksą buvo plagijuojamas antikonstitucinis Seimo rinkimų įstatymas, jo nenurodant Rinkimų kodekso įgyvendinamų teisės aktų sąraše, o pasakyta Rinkimų kodekso 1 str. 2 dalyje „Šiuo kodeksu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio kodekso priede“. Kaip tūlas gudras pasakytų, atsikabinkite, mes įgyvendiname Europos teisę., o iš tikro atvirkščiai. Tai tas gerai, kai turime reikalą su europarlamentarų rinkimais. O Seimo rinkimams galioja LR Konstitucija. Tai aferistiškai norima apgauti neatidų skaitytoją ir Rinkimų kodekso naudotoją. Taip gaunasi, kad tokį Rinkimų kodeksą kūrė aferistai. O kaip, Lietuvoje teisininkų nerandate? Ar juos po „blatu“ į darbą priimate?

Idomiausiai atrodo tai, kad abu palyginami straipsniai yra dvigubo kandidatavimo draudimas, o straipsnio turinys parodo, kad tas pats asmuo gali kandidatuoti tiek daugiamandatėje apygardoje ir kartu vienmandatėjė apygardoje, kas ir yra esmėje dvigubas kandidatavimas. Taigi draudimas dvigubam kandidatavimui yra pakeičiamas leidimu dvigubam kandidatavimui. Tai ką tai reiškia praktiškai. Praktiškai tai reiškia, kad daugiamandatėjė jau išrinktas Seimo narys po dviejų savaičių vėl skuba į tuos pačius rinkimus vienmandačių rinkimų antrą turą, kad dar kartą būtų išrinktas į tą patį Seimą per tuos pačius rinkimus tam, kad jo neišrinktas sąraše kolega patektų į Seimą. Taip Seime atsiranda dvigubai išrinkti ir visai neišrinkti Seimo nariai. Tokio idiotizmo pasaulyje niekur NESURASITE. Tai silpnapročiams skirtas Rinkimų kodeksas, kuris su teise, demokratija neturi nieko bendro, tai aferistų kūrybos rezultatas. Tai tas pats „kūrybos“ rezultatas, kurį priėmė LR signatarai ir pasirašė Lietuvos strategas Vytautas Landsbergis dar 1992-07-09.

Biuletenių pildymas

Pasižiūrėkime, o kaip gi rinkėjas turi užpildyti biuletenį. Tai regalametuota Rinkimų kodeso „144 straipsnis. Rinkimų biuletenių pildymas

1. Pildydamas rinkimų biuletenį (biuletenius) rinkėjas:

1) pažymi kandidatą arba kandidatų sąrašą, už kurį balsuoja už;

2) turi teisę pareikšti valią dėl sąrašo kandidatų, specialiai pirmumo balsams nurodyti skirtuose rinkimų biuletenio laukeliuose įrašydamas penkių pasirinktų šio sąrašo kandidatų rinkimų numerius.

......... ir t.t.“

Tai pasirodo, pagal tokią logiką , kai rinkėjas pildo biuletenį, kitaip tariant balsuoja tai : „1) pažymi kandidatą arba kandidatų sąrašą, už kurį balsuoja už; . Tai reiškia, kad naudojant jungtį „arba“ negalima balsuoti ir už kandidatą, kuris suprantama turi būti vienmandačiame biuletenyje, kai balsuoji už kandidatų sąrašą, o kai balsuoji už kandidatą, tai negali balsuoti už kandidatų sąrašą. Todėl, kai balsuoji vienmandatėjė NEGALI balsuoti daugiamandatėjė, nes panaudota jungtis ARBA. Tai Seimo rinkimų atveju, bus labai daug nepažymėtų vienmandačių arba daugiamandačių biuletenių. Jeigu jie būtų atspausdinti kiekvienai apygardai atskirai, tai negaliojančių biuleteniu būtų tas, kuris pažymi ir kandidatą ir kandidatų sąrašą. Man toks variantas patinka, nes atitinka Europos teisę, kai turime „vienas rinkėjas – vienas balsas“. Balsuoji arba už sąrašą arba vienmandatėje. Problema Seimo rinkimuose atsiranda iš karto, jokių sąrašinių rinkimų negali būti, nes taip yra nustatyta LR Konstitucijoje, turi būti renkama tik 141 Seimo narys tiesiogia ir lygia teise. Apie ką detaliai, nuosekliai yra įrodyta 2016-9-11 straipsnyje „Ultimatumas Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“. Taigi matome dar vieną Rinkimų kodekso kūrėjų aferizmą, jų pristatytojų tiksluose. Matau kritiką dėl to, kad Rinkimų kodekso projeto 5 str. 2, 3 ir 4 dalyse sumoje turi du balsus plius plius pirmumo balsai. To Europos teisė nenumato, tai išaiškino ir LR Konstitucinis Teismas.

Nepasiklyskime, Rinkimų kodeksas, kaip matėmė aukščiau suteikia rinkėjui daug balsų: vieną vienmandatėjė, vieną daugiamandatėjė ir 5 pirmumo arba reitingavimo balsus. Taigi matau Rinkimų kodekso tikslas - įtvirtinti griežtai ir ilgam ANTIKONSTITUCINĘ Lietuvos valdžią, kitaip tariant Lietuvą laikyti antikonstitucinių jėjų okupacijoje.

Gal buvau ir neatidus, niekaip nesuradau kaip yra įstatymiškai apibrėžamas balsavimo biuletenis, tarkim Seimo rinkimuose. Kas jame yra? Jeigu turime du biuletenius, vieną vienmandačiams rinkimams, o kitą daugiamandačiams rinkimams, tai nėra galimybės sukontroliuoti ar rinkėjas panaudojo du savo balsus, vieną vienmandatėje ir vieną už kandidatų sąrašą. Nes aiškiai.... jungtukas ARBA neleidžia panaudoti dviejų balsų. O pagal prielaidą, kad Rinkimų kodekso kūrėjas nenurodydamas plagijuoja antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą, tai rinkėjas gavęs du biuletenius, juos abu atitinkamai ir pažymės ir tai bus Rinkimų kodekso 144 str. 1 d. 1 punkto „pažymi kandidatą arba kandidatų sąrašą, už kurį balsuoja už“ pažeidimas. Nes čia aiškiai parašyta, rinkėjas turi VIENĄ balsą ir negali panaudoti dviejų balsų. Suprantama, kai balsavimo procedūrą formuluoja skirtingų sistemų rinkimams, tai ir gauna tą jovalą, kurį ir turime.

Europos teisės ir LR Konstitucinio Teismo pozicija

Tai čia man belieka tik pacituoti kas jau teisiškai privalomai turi būti žinoma Seimo nariams, kurie apie tai jau daug kartų yra informuoti ir viskas yra publikuota 2016-9-11 straipsnyje „Ultimatumas Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“.

Visa reikalo esmė telpa viename sakinyje:

2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.”

Jeigu norite ką nors gero Valstybei sukūrti, tai pasinaudokite mano Seimo visiems nariams, Prezidentei ir visoms kanceliarijoms senai išsiuntinėtais Seimo rinkimų įstatymo projektais, kurių koncepcijas galite trumpai pasiskaityti 2016-07-15 straipsnyje „Besiblaškančiam Seimui – teisėtą rinkimų sistemą“.

Matau, kad Rinkimų kodekso projekto kritikai gali neužtekti ir pačio didžiausio jaučio odos, todėl pasitenkinu tik aukčiau pateiktomis keliomis pastabomis.

Išvada: Rinkimų kodekso 2016-11-17 projektas XIIIP-20 yra nevykęs bandymas apjungti įvairių sistemų rinkimus į vieną dokumentą, prieštarauja LR Konstitucijai ir savo esme dėl Seimo rinkimų yra idiotiškas, antikonstitucinis, antidemokratinis jovalas.

Atkūrkime Lietuvos nepriklausomybę nuo antikonstitucinių jėgų okupacijos.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
24. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-02-26 00:07:18)
(98.212.66.159) Parašė:

Seimo nariai neturi laiko paklusti LR Konstitucijai, kuriai jie prisiekė. Tik iš gerb. Seimo narės Aušros Maldeikienės gavau tokį tvirtą atsakymą: "MALDEIKIENĖ Aušra - ausra.maldeikiene at lrs.lt - To jo raman Feb 19 at 11:34 PM Dėkui, laišką gavau. Dėl didelio darbo krūvio ir kitokios asmeninės darbotvarkės šiam klausimui, bent kol kas, dėmesio skirti neturiu galimybės. Aušra Maldeikienė"23. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-02-20 03:36:58)
(98.212.66.159) Parašė:

LYDRAŠTIS visiems Seimo nariams ir jų padėjėjams ------------ Rinkimų kodekso projekto aferizmai. Seimo rinkimai suformuoja pagrindinę Lietuvos valdžią. Kaip žinia, naujasis Seimas siekia priimti Rinkimų kodeksą, todėl į tą kodeksą žvilgtelėjau kritiškai. Nustebęs ir jaučiu privaląs informuoti apie aferizmus tame Rinkimų kodekso projekte visus Seimo narius ir jų padėjėjus. Prašau sureaguoti į tai ir man pranešti ar gavote emailais šitą straipsnį su komentarais PDF formate. Pagal galimybes veikite nedelsiant. Negalima padaryti nedovanotinos klaidos ir likti tame didžiuliame antikonstituciniame, antidemokratiniame, antiteisiniame ir idiotiškame paklydime ar specialiai, kuris buvo padarytas signatarų balsais ir Lietuvos stratego Vytauto Landsbergio parašu 1992-07-09 priimant Seimo rinkimų įstatymą. Emailai yra išsiunčiami 2016 metų vasario 20 d.22. to 21. dr. Jonas Ramanauskas [email protected] (2017-02-17 15:50:20)
(2017-02-18 11:29:45)
(78.58.4.30) Parašė:

Visiskai pritariu jumas kad musu salies valdziazmogiai isrinkti neteisetai, babai gerai kad jus rasote sia tema straisnius, bet rasimas seimo nariams yra beprasmis. Nes kas yra nusikalstoma gauja ar partija, tai grupe vienminciu isankto susitareir veikiantis kartu. Kiek yra pasitaisiusiu recidivistu? nulis.Taip ir cia. Gaujoms reikia priesstatiti judejima, partija cia netinka, nes visos issigimsta i gaujas.Ir tik tokiu budo dar ka tai galima nuveikti. Tad uz judejima "uz Konstitucine Lietuva". Jei toks bus....21. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-02-17 15:50:20)
(98.212.66.159) Parašė:

to "20. ponui Jonui (2017-02-17 11:25:32) (78.58.4.30)". Man yra visiškai suprantama ką Jūs sakote, Jūs sakote, kad yra LR Konstitucijos pažeidimas, nes JAV yra valstybė. Nepamirškime, kad tai visiškai pagrindinė NATO valstybė ir nori, kad jos buvimas kitoje šalyje būtų saugus. O kaip gi kitaip? Visgi teikia ir Lietuvai saugumo jausmą, kas norės užgrobti, ką jau ne sykį įstorioje darė, visgi reiks kautis su gerokai stipresniu ir įtakingesniu. Kažin ar panorės kišti savo snapą į Lietuvą? Nėra niekur absoliučios garantijos. Tačiau jeigu norite matyti LR Konstitucijos pažeidimą, tai jis yra akivaizdus. Lietuvoje valdžia yra antikonstitucinė, neteisėta, nes išrinkta pagal idiotišką, antikonstitucinį, antiteisinį, antidemokratinį Seimo rinkimų įstatymą. Taigi tokios valdžios visi sprendimai yra neteisėti, nes iš neteisės teisė neatsiranda. O jeigu atsirastu teisėta valdžia, kuri gerbia teisę, kui įstatymas valdo, o ne gaujos, tai tada tokiai valdžiai tektų sėdėti cypėse, o ji to nenori, todėl ir teisės nenori matyti ir girdėti. Nemanau, kad JAV to nežino? Tačiau tą reikalą pasitvarkyti yra palikusi lietuviams, kurie valdžios to nė nepaklausia. Neteisėtos valdžios visi sprendimai yra NETEISĖTI. Tačiau net neteisėti sprendimai gali būti naudingi Lietuvos saugumui. Esame idiotiškoje padėtyje, ketvirtį amžiaus neišsivaduojame iš teisinio IDIOTIZMO, kuris yra .... tai bent, na ir išvada: SIGNATARŲ priimtas ir pono Lietuvos stratego LR AT- Atkuriamojo Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio pasirašytas. Ai da strategas? Atimta iš tautos teisė spręsti, suverenumas. Štai koks čia strategas? Ir nieko, Seimas tyli, Tauta tyli... nors tauta jau didžiąją dalį konstitucinių nusikaltėlių iškrapštė iš Seimo, tačiau, berods.... dar viena banga iškrapštymo turi tikrai įvykti. Atsinaujinimas nėra toks greitas, norisi greičiau atkurti civlizuotus teisinius, demokratinius Lietuvos pagrindus. Jau kaip anksčiau rašiau, kai įstojme į NATO, tai tikrai galėjome tą Konstituciją tikrai pataisyti, kad Lietuva turėtų konstitucinę aiškia galimybę gintis, buvo tam marios laiko. Ir to nepadaryta, nes Konstitucijos niekintojams Konstitucija yra niekalas. Vogimas yra viskas.20. ponui Jonui
(2017-02-17 11:25:32)
(78.58.4.30) Parašė:

Reikia perskaityti sutarties dalis "III straipsnio 7 dalis: “JAV karinės pajėgos padengia infrastruktūros objektuose ir zonose, dėl kurių susitariama ir kuriais leidžiama naudotis išimtinai tik JAV karinėms pajėgoms, atliekamų statybos ir plėtros darbų išlaidas bei jų eksploatavimo ir priežiūros išlaidas, jei nesusitariama kitaip.” IV straipsnio 2 dalis: “JAV karinių pajėgų iš anksto išdėstytais materialiniais ištekliais ir jiems laikyti skirtomis patalpomis naudojasi išimtinai tik JAV karinės pajėgos. JAV karinės pajėgos turi išimtinę teisę kontroliuoti priėjimą prie tokių iš anksto išdėstytų materialinių išteklių, jų naudojimą ir perdavimą, taip pat turi nevaržomą teisę bet kada išvežti tokius iš anksto išdėstytus materialinius išteklius iš Lietuvos Respublikos teritorijos.” VI straipsnio 2 dalis: “Lietuva leidžia JAV karinėms pajėgoms naudotis visomis teisėmis ir įgaliojimais, kurie būtini JAV karinėms pajėgoms naudojantis infrastruktūros objektais ir zonomis, dėl kurių susitariama, juos eksploatuojant, ginant ar kontroliuojant, taip pat taikyti atitinkamas priemones siekiant palaikyti ar atkurti tvarką ir apsaugoti JAV karines pajėgas, JAV rangovus ir išlaikytinius. Jungtinės Valstijos ketina derinti tokias priemones ir derina pajėgų apsaugos planus su atitinkamomis Lietuvos institucijomis.” Kaip matome yra aiskiai pasakyta kad tai yra karines bazes JAV. Jonai, ten kur jus rasote kad ir dabar yra tas bendradarbiavimas kaip vokeciu , lenku ir kt. lektuvai atskrenda ir iskrenda. Bet jie tupia i Lietuvos karinebaze kur yra pilna Lietuvos jurisdikcija. CIa gaunasi kaip su tais kalejimais Antaviliose arba labai panasu ikarine baze Kuboje.19. stasys
(2017-02-16 20:32:35)
(90.140.117.134) Parašė:

Darijau ..tavo durniu laivo akvarelėje kažin ar kas daugiau tilptu be to Putino šlepečiu su paauksuota coloradine juostele.18. stasys
(2017-02-16 20:24:43)
(90.140.117.134) Parašė:

Jonai nenukrypkime ne pačio suformuluotos temos, kalbame apie Lietuva ir jos rinkiminės sistemos ypatumus, beje nuoroda buvo duota irgi ta tema..bet ne Trumpo .:)) dar viena Adamkaus citata .. kuri turėtu paiškinti kodėl su ta rinkimu sistema yra taip o ne kitaip ..kaip tai priimta ir vakaruose . V.Adamkus ..cit. "Žiūriu į mūsų politinę sistemą su pasibaisėjimu. Šiemet daug žmonių nėra apsisprendę, už ką balsuoti, vien todėl, kad Lietuvos politinėje sistemoje visiška sumaištis. Tikiuosi ir mintyse meldžiuosi, kad ateitų diena, kai Lietuva prisiims daugiau vakarietiškų tradicijų, kad Lietuvoje nesitęstų chaosinė politinė situacija. Kol nepersiimsime vakarietiškos kultūros pavyzdžiais, su ta problema ir gyvensime. Lietuvoje turime demokratinę sistemą, bet, mano manymu, ji iškreipta."17. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-02-16 19:53:05)
(98.212.66.159) Parašė:

2016-07-27 straipsnyje "D. Trampas – būti ar nebūti?" yra mano padaryta prognozė dėl D.Trampo išrinkimo: "7. dr. Jonas Ramanauskas joramlt at yahoo.com (2016-07-27 21:45:15) (98.212.66.159) Parašė: Man jau kokius metus laiko vis atrodo ir atrodo, kad iš Trumpo juokiamasi ne todėl, kad jis kažką pasakė gal ir ne taip, o todėl, kad jis yra vokiečiu kilmės ir tas kai kam gali imti ir nepatikti. Kai juokiamasi iš protingų dalykų, tarkim saugios JAV Meksikos sienos, tai atrodo, kad iš to gali juoktis tik kvailiai ir lūzeriai. Tai pagal tai iš kokių Trumpo pasakymų juokiamasi, supratau, kad juokiasi durniai, todėl prognozavau, kad tarp respublikonų, tai jau tikrai nugalės. Ir nugalėjo. Dabar matydamas, kad ir demokratai daugiau nieko nemato, kaip juoktis ar tyčiotis iš Trumpo minčių, su kuriomis jie nenori sutikti, tai demokratams bus toks pats krachas nuo Trumpo, kaip ir visiems respublikonų kandidatams. Dabar jau respublikonai iš Trumpo nesijuokia, Trumpas juokiasi iš respublikonų, privertė nominuoti pasigailėjimo vertus juokdarius. Tai greitai Trumpas juoksis iš demokratų, nes tikrai NUGALĖS kandidatą, kuriam priklauso kelėjimo cype nuo 7 iki 75 metų, priklausomai kaip bus vertinama. Kaip galima teigiamai vertinti demokratų kandidatą, jei tas "nugalėjo" sukčiavimo būdu, neskaičiuojant balsų ir DNC vadovams esant esmingai SUKČIAMS. Tai ar sukčiai nusipelno JAV prezidento posto? Gal amerikiečiai kvaili, kad SUKČIŲ proteže rinktų? Amrikiečiai nėra kvailiai, taigi išrinks Trumpą, tokia mano prognozė." Net tokie pasaulio šviesuliai kaip B.Obama ar Žygimantas Pavilionis..... atvirkščiai prognozavo. Tai kuris čia geriau mato? :)Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi