2024 m. liepos 15 d.

 

Antikonstitucininkai

29
Paskelbta: 2024-03-12 08:13 Autorius: dr. Jonas Ramanauskas / [email protected]

Viskas kas atsiranda žmogaus galvoje, tai idėjos. Kai kurios idėjos valdo pasaulį. Kai kurios idėjos sugula į Konstituciją, aukščiausią Lietuvos Respublikos įstatymą. Konstitucija įtvirtina piliečių laisves ir teises, bei nustato valdžios šakų tarpusavio santykius, kuriais pasitiki visuomenė. O žmogui Dievo žodis yra nepaprastas, turi dešimt Dievo įsakymų.

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo antikonstitucingumas yra koncentruotai pateiktas 2016-09-11 straipsnyje „ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“.

Jo kritikuotina ir neteisinga pagrindinė mintis nuo 1992-07-09 yra ta, kad LR rinkimų įstatymo 42 str. 2 dalį: „2. Asmuo, įrašytas į kandidatų sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje, turi teisę tuo pat metu būti iškeltas kandidatu į Seimo narius ir vienoje vienmandatėje rinkimų apygardoje.“ Ir lygiai tokia mintis Rinkimų kodekso 74 straipsnyje: „Dvigubo kandidatavimo draudimas. 3. Asmuo tuose pačiuose rinkimuose, įrašytas į kandidatų sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje, turi teisę būti kandidatu ir vienoje vienmandatėje rinkimų apygardoje.“ Taigi tokia pati, vienoda antikonstitucinė mintis.

LR Konstitucinis Teismas https://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1518/content teisingai išaiškino koks turi būti Seimo rinkimų įstatymas: „2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.

Tačiau tas pats LR Konstitucinis Teismas nutarė visai kitaip, antikonstituciškai, lyg nematytų ką pats teisingai ir konstituciškai tekste nustatė:

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies (2012 m. lapkričio 6 d. redakcija; Žin., 2012, Nr. 132-6666) nuostata „Rinkėjų skaičius apygardoje turi būti nuo 0,8 iki 1,2 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus“ tiek, kiek pagal ją leidžiamas iki 20 proc. rinkėjų vienmandatėje rinkimų apygardoje skaičiaus nuokrypis nuo vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio 1 daliai.

Šis Konstitucinio Teismo nutarimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutyte, Vytautas Greičius, Danutė Jočienė, Pranas Kuconis, Gediminas Mesonis, Vytas Milius, Egidijus Šileikis, Algirdas Timinskas, Dainius Žalimas.“

LR Konstitucijos, jos skirsnio Konstitucinio Teismo 102 straipsnis „Konstitucinis Teismas sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai - neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams. Konstitucinio Teismo statusą ir jo įgaliojimų vykdymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

Ir jokių doktrinų, jokių ir visiškai nereikia. Tai neteisėta, nelegitimi ir neleistina Konstitucinio Teismo veikla. Tačiau kitokios veiklos iš Konstitucinio Teismo sulaukti neįmanoma, nes jį galutinai suformuoja neteisėtas, nelegitimus Lietuvos Respublikos Seimas. LR Konstitucija po truputį pavirsta neteisėta doktrina. Doktrina reikalinga tam, kad iškraipyti ir išniekinti Konstituciją , tai yra žmonių valią.

Tokia pati teisės problema yra ne tik su Seimo rinkimų įstatymu, tačiau ir su Savivaldybių rinkimų įstatymu, o taip pat su juos apjungiančiu Rinkimų kodeksu. Taip turi būti pagal LR Konstituciją – rinkimai turi vykti lygia ir tiesiogine rinkimų teise.

LR Konstitucijos 153 straipsnis: „Kai ši Lietuvos Respublikos Konstitucija bus priimta referendumu, Lietuvos Respublikos Seimas iki 1993 metų spalio 25 dienos 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma gali pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas, kurios yra 47, 55, 56 straipsniuose, 58 straipsnio antrosios dalies 2 punkte, 65, 68, 69 straipsniuose, 84 straipsnio 11 ir 12 punktuose, 87 straipsnio pirmojoje dalyje, 96, 103, 118 straipsniuose, 119 straipsnio ketvirtojoje dalyje.“

Tačiau pirmuosius Seimo rinkimus laimėjo Algirdas Mykolas Brazauskas ir jo komanda ir prof. Vytauto Landsbergio LR Konstitucijos pakeitimai neįvyko.

Toks pat demokratijos eliminavimas įvyko ir IV Sąjūdžio suvažiavime. Čia vietoj Lietuvos Sąjūdžio tarybos rinkimų įvyko jų pasirinkimas dalyvaujant Sąjūdžio Garbės pirmininkui prof. Vytautui Landsbergiui, taip siekiant sunaikinti Lietuvos Sąjūdį. Tai kur čia toji garbė? Buvo sakoma, jei turi kitokią nuomonę – tai esi ne sąjūdininkas.

Patys žymiausi Lietuvos antikonstitucininkai yra signataras LTSR-LR pirmininkas profesorius Vytautas Landsbergis, buvusi prezidentė Dalia Grybauskaitė, prezidentas Gitanas Nausėda (2023-04-15 straipsnis „Nesąžiningas LR prezidentas Gitanas Nausėda yra prieš Konstituciją“), signataras Rolandas Paulauskas (2016-09-19 straipsnis „Politikos liūto blūdai“), signataras Zigmas Vaišvila (2021-09-01straipsnis „Konstitucijos parazitai ir išdavikai – vyt lauk“) ir visi be jokios išimties Seimo nariai išrinkti pagal antikonstitucinį įstatymą, bei nelegitimi Konstitucinio Teismo sudėtis.

Į žodį „antikonstitucininkai“ telpa, įeina čekistai, nkvdistai, kgbistai, komunistai, fsbistai, organizuoti žmogžudžiai, visokie melagiai ir vagys ir kitokie, kurie negerbia ir nevykdo LR Konstitucjos.

Taip pat antikonstitucininkai specialiai, tyčia nevykdo LR Konstitucijos ir 12 straipsnio nuostatų. Apie tai 2017-08-28 straipsnyje „Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema“.

Per 2019 m. prezidento rinkimus jie siekė pakeisti 12 straipsnio konstitucinę nuostatą: „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo numatytais pagrindais.“ Tuo tarpu, kai teisė „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ...“ yra absoliuti ir ji apsaugo Lietuvos pilietį, piliečius nuo jos praradimo, kuri yra nevykdoma. Taip yra vykdoma antikonstitucinė veikla.

Problemos sprendimas yra teisėto prezidento dekretas, kuris paskelbia, kad visi rinkimai LR turi vykti pagal LR Konstituciją lygia ir tiesiogine rinkimų teise, kaip prezidento rinkimai, “vienas rinkėjas – vienas balsas“.

Kauno Sąjūdžio tarybos narys 1991-1992, 1997-2004 m. 20 civilinių bylų prieš Vytauto Didžiojo universitetą autorius ir iš jų 17 priimtų bylų prieš Lietuvą, iš tikrųjų už Lietuvą, Europos Žmogaus Teisių Teisme. Iš viso to darau išvadą, kad jokio EŽTT nėra, nepasirodė, nors skelbiasi esantis.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
29. dr. Jonas Ramanauskas joramlty
(2024-03-25 01:39:46)
(216.164.105.252) Parašė:

Reikia griežtai pasakyti, kad KONSTITUCIJOS 12 straipsnio keisti NEREIKIA, išaiškinimus rasite 2017-08-28 straipsnyje „Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema“. Tai Lietuvos priešų sugalvotos konstitucinės DVASIOS.28. dr. Jonas Ramanauskas joramlty
(2024-03-24 23:19:53)
(216.164.105.252) Parašė:

Prašau atkreipti dėmesį i video, kuris yra OpTV tokiu pavadinimu: Specialus tyrimas: Vytautai Landsbergi, aš žinau, ką tu parašei rugsėjo 23 /https://www.youtube.com/watch?v=xHZyOjscH-s/. Papildomai galiu priminti tokius epizodus iš straipsnio: "Šnipšto demokratija - neteisėtai išrinktas 1992.10.25 Seimas" /http://www.ekspertai.eu/snipsto-demokratija-neteisetai-isrinktas-1992-10-25-seimas// Išvadas psidarykite patys.27. dr. Jonas Ramanauskas joramlty
(2024-03-20 07:04:31)
(216.164.105.252) Parašė:

Įdomu kiek kartų reikia kartoti, kalti prie gėdos stulpo, kaip tik nori gėdyti Konstitucinį Teismą, kuris be gėdos, kaip kokie bestijos, net negali įvykdyti savo tiesiogines pareigos (62 straipsnis KT įstatymas) atlikti konstitucinę pareigą pripažinti Rinkimų kodekso (Seimo rinkimų įstatymo) antikonstitucingumą ir ištaisyti tą begėdiška, neribotą, antilietuvišką, antidemokratišką nesąmonę. Aš tik klausiu??? Taigi leiskite paklausti. Tai ar visam laikui, ar tik truputį? Kiek galima laukti? Jau laukiu arti 8 metų. O Jūs dar nė nepradėjote? Absoliučiai visi Seimai yra antikonstituciniai.26. dr. Jonas Ramanauskas joramlty
(2024-03-18 23:33:36)
(216.164.105.252) Parašė:

Prašau atkreipti dėmesį į faktą, kad yra labai teisingai Konstitucino Teismo išaiškinta, kokie turi būti rinkimai ir po to KT nutarime parašytos visiškos nesąmonės, t.y. viskas iš esmės suklastota. Taip yra parodyta kaip veikia antikontitucinis Konstitucinis Teismas. Stebėkite FAKTUS.25. dr. Jonas Ramanauskas joramlty
(2024-03-18 20:03:04)
(216.164.105.252) Parašė:

Prašau komentatorius pakomentuoti laiškus , gautus iš Seimo.24. dr. Jonas Ramanauskas joramlty
(2024-03-18 19:59:02)
(216.164.105.252) Parašė:

Laiško, gauto iš Seimo, priedas: ***************** Jonui Ramanauskui 2024-03- Nr. [email protected] Į 2024-03-11 gautą raštąDĖL JŪSŲ RAŠTO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO,KONSTITUCINIO TEISMO SPRENDIMŲ, POLITIKŲ ANTIKONSTITUCINĖSVEIKLOSJūsų raštas, adresuotas valstybės valdžios institucijoms, įskaitant ir LietuvosRespublikos Seimą, dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo, Konstitucinio Teismosprendimų, politikų antikonstitucinės veiklos Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje gautas irnustatyta tvarka1 užregistruotas (2024-03-13, Nr. G-2024-2426).Lietuvos Respublikos Seimo valdybos nustatyta tvarka2 teikiame Jums šį atsakymą.Informuojame, kad Jūsų raštas buvo perduotas susipažinti (tuo pačiu ir išnagrinėti)Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui ir Lietuvos Respublikos SeimoValstybės valdymo ir savivaldybių komitetui. Lietuvos Respublikos Seimo Statute yra nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Seimokomitetų pagrindinės veiklos kryptys yra teisėkūra ir parlamentinė kontrolė. Dalyvaudamiteisėkūroje Lietuvos Respublikos Seimo komitetai svarsto teisės aktų projektus, vertina jiemspateiktus pasiūlymus ir teikia išvadas Lietuvos Respublikos Seimui, taip pat patys rengia teisės aktųprojektus. Vykdydami parlamentinę kontrolę Lietuvos Respublikos Seimo komitetai analizuoja,kaip vykdomi įstatymai ir kiti Lietuvos Respublikos Seimo sprendimai, svarsto LietuvosRespublikos Seimui atskaitingų įstaigų veiklos ataskaitas, teikia institucijoms pasiūlymus irrekomendacijas bei stebi jų įgyvendinimą, atlieka parlamentinius tyrimus. Manome, kad LietuvosRespublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas ir Lietuvos Respublikos Seimo Valstybėsvaldymo ir savivaldybių komitetas, susipažinę su Jūsų raštu ir jame išdėstytomis problemomis,priims tinkamiausią būdą ir priemones dėl jų sprendimo. Tuo pačiu, informuojame Jus, kad, siekdamas spręsti rašte nurodytas problemas dėlrinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą teisinio reglamentavimo, galite pasinaudoti piliečiamslaiduojama peticijos teise, kurios įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos peticijųkonstitucinis įstatymas. Peticijos teisė - Lietuvos Respublikos Konstitucijoje laiduojama teisėkreiptis šio minėto įstatymo nustatyta tvarka su prašymu ar siūlymu spręsti ne tik pareiškėjui, bet irvisai visuomenei ar jos daliai svarbų klausimą, kai tam reikia priimti, pakeisti, papildyti arpripažinti netekusiu galios norminį teisės aktą ir kai peticijų komisijos tokį kreipimąsi pripažįsta 2peticija. Lietuvos Respublikos peticijų konstituciniame įstatyme numatyta, kad kreipimesi gali būtiprašoma ar siūloma spręsti žmogaus teisių ir laisvių apsaugos ar įgyvendinimo, valstybės ir (ar)savivaldybės institucijų reformavimo arba kitus ne tik pareiškėjui, bet ir visai visuomenei ar josdaliai svarbius klausimus. Kreipimesi turi būti nurodyta: pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas;pareiškėjo atstovui suteiktos teisės, jeigu kreipimesi nurodytam pareiškėjo atstovui suteikiamos nevisos šiame įstatyme numatytos pareiškėjo teisės; pareiškėjo ir (ar) jo atstovo kontaktiniaiduomenys (adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, telefono numeris), kuriais turi būti siunčiamainformacija, susijusi su priimtais sprendimais dėl kreipimosi (peticijos); institucija, kuriai teikiamaskreipimasis; prašymas pripažinti kreipimąsi peticija, aiškiai nurodant, kokį ne tik pareiškėjui, bet irvisai visuomenei ar jos daliai svarbų klausimą prašoma ar siūloma spręsti, taip pat kreipimosipateikimo priežastis ir tikslus; pareiškėjo prašymas ar siūlymas priimti, pakeisti, papildyti arpripažinti netekusiu galios norminį teisės aktą. Prie kreipimosi gali būti pridėti kreipimesi nurodytąprašymą ar siūlymą pagrindžiantys dokumentai ar jų kopijos, siūlomo norminio teisės aktoprojektas, kita su kreipimusi susijusi medžiaga. Prie kreipimosi taip pat pridedamas pareiškėjoatstovavimą patvirtinantis dokumentas, jo kopija arba atstovavimą patvirtinančio elektroniniodokumento nuorašas. Kreipimasis turi būti pasirašytas pareiškėjo arba jo atstovo subjektuipateikiamas raštu tiesiogiai, paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšiųpriemonėmis teikiamas kreipimasis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arbasuformuotas tokiu būdu, kuris užtikrina elektroninę asmens atpažintį ir teksto autentiškumą.Skyriaus vedėjas Artūras Zeleniakas23. dr. Jonas Ramanauskas joramlty
(2024-03-18 19:53:17)
(216.164.105.252) Parašė:

Toks laiškas yra gautasiš Seimo: Laba diena, siunčiame dokumentą: Reg. Nr.: S-2024-1091 Reg. data: 2024-03-18 11:44:23 Antraštė: Atsakymas J. Ramanauskui Elektroninį dokumentą galite atsidaryti ir patikrinti programoje „Signa Web“ (https://signa.mitsoft.lt/signa-web/app/index.html) arba Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos interneto svetainėje (https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view). Lietuvos Respublikos Seimui ir Seimo kanceliarijai skirtus raštus prašome siųsti bendruoju el. pašto adresu [email protected] Informuojame, kad Jums kreipiantis į Lietuvos Respublikos Seimą ar Seimo kanceliariją su prašymu ar skundu Jūsų asmens duomenis Seimo kanceliarija tvarkys prašymų ar skundų nagrinėjimo užtikrinimo tikslais. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą (teisinius pagrindus, saugojimo terminus, duomenų subjekto teises ir kt.) skaitykite Pranešime dėl privatumo (https://www.lrs.lt/sip/getFile?guid=8e10c335-595a-4ab9-8b07-7bdf86581d96) Informacija siuntimo klausimais: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Dokumentų departamento Dokumentų valdymo skyrius Tel.: (8 5) 209 6065 / 209 6067 Šis laiškas, įskaitant jo priedus, yra konfidencialus ir yra skirtas tik tam asmeniui, kuriam jis yra adresuotas. Kopijuoti, viešinti ar kitaip panaudoti šį laišką ar laiško dalį ne pagal jo tikslinę paskirtį yra draudžiama. Apie ne Jums skirto laiško gavimą prašome nedelsiant informuoti siuntėją elektroniniu paštu ir ištrinti laišką bei visas jo kopijas, įskaitant visus laiško priedus.22. dr. Jonas Ramanauskas joramlty
(2024-03-16 19:17:11)
(216.164.105.252) Parašė:

"Toks pat demokratijos eliminavimas įvyko ir IV Sąjūdžio suvažiavime......" Tai kaip ten viskas vyko? Girdžiu, kad pagal kažkokius Sąjūdžio įstatus bus pasirenkama Sąjūdžio taryba. Neiškentęs nuskubu prie dešinio salės mikrofono ir sakau, kas gi čia tokius durnus įstatus sugalvojo? Sakau, nes dalyvavau Sąjūdžio įstatų kūrime Kaune, kur buvo nuostata, kad Sąjūdžio taryba yra renkama miestų ir miestelių įgaliotinių susirinkimuose. O dabar tik pasirenkama Sąjūdžio pirmininko Romo Batūros. Netikėtai už kokių 3 metrų atsistoja žmogus ir sako "Aš sukūriau tokius įstatus, aš Kacas". Na jeigu Kacas, tai viskas aišku. Taip ir nuėjau atsisėsti atgal. Pagal Sąjūdžio įstatus istorikas Romas Batūra pasirinko Sąjūdžio tarybos narius. Tai be Sąjūdzio Garbės pirmininko čia taip niekaip negalėjo atsitikti. Taigi tokia yra toji garbė. Man švarko skvernus plėšė žemyn už nugaros sėdintis ir apšaukė išdaviku. Taip ir užsibaigė Sąjūdis, daugiau jokių rinkimų nevyko.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras