2024 m. liepos 16 d.

 

Politikos liūto blūdai

94
Paskelbta: 2016-09-19 09:44 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | [email protected]
Nuotraukoje Konstitucinio teismo teisėjai. Ką jie mano apie susiklosčiusią situaciją, Seimo rinkimų įstatymo prieštaravimą LR Konstitucijai, niekas nežino, nes Konstitucinio teismo teisėjai tokius dalykus atsisako komentuoti.


Signataro Rolando Paulausko nuomonė apie LR Seimo rinkimų įstatymą ir LR Konstituciją yra išreikšta jo pasisakyme „Signataro R. Paulausko nuomonė apie LR Seimo rinkimų įstatymą“.

Čia pateikiu jo kalbos ištraukas. Ištraukas todėl, kad visa kalba yra apie daug dalykų, o mane domina tik toji dalis, kurioje išreikšta signataro Rolando Paulausko pozicija apie LR Seimo rinkimų įstatymo atitikimą LR Konstitucijai tiesioginių ir lygių rinkimų teisės nuostatų atžvilgiu. Man visai nerūpi diskutuoti apie deputatų atšaukimo mechanizmą, nes kokį išsirenki, jeigu išsirenki, tai tokį ir turi. Čia pirmiausiai reikia turėti galimybę rinkti, o ne vien balsuoti. Tai čia to plataus klausimo neliesiu. Neliesiu ir to klausimo, kokia turi būti Seimo sudėtis, nes tai turi apspręsti rinkėjas, o ne politikas su savo sąrašiuku. Tekste specialiai paryškinau svarbias vietas.

Singnataro Rolando Paulausko nuomonė yra tokia:

Dabar ką reiškia lygi rinkimų teisė? Tai reiškia, kad visi, kurie dalyvauja balsavime, visi rinkėjai turi vienodo svorio balsą. Tai, kad jie vieną balsą atiduoda už sąrašą, o kitą už asmenį, tai visiškai nereiškia, kad yra kokie nors nelygūs balsavimai, nes visi rinkėjai dalyvaujantys balsavime turi du balsus. Tai va todėl yra lygi balsavimo teisė, nes kiekvienas rinkėjas vieną balsą gali atiduoti už sąrašą, o kitą už asmenį.

Dabar ką reiškia tiesiogiai? Tai reiškia, kad rinkėjas balsuoja tiesiogiai arba už kandidatą arba už sąrašą. O štai Jungtinėse Valstijose, kada renkamas Prezidentas, balsavimas yra netiesioginis, yra renkamas rinkikų kolegijų. Ir pasaulis žino dar įvairiausių pavyzdžių, kada rinkimai yra netiesioginiai. Taigi pas mus Konstitucijoje šitas žodis „tiesioginis“ reiškia, kad mes balsuojam ir betarpiškai renkam asmenį arba partinį sąrašą.

Na ką reiškia slaptas balsavimas turbūt abejonių niekam nekyla.

Dabar šita rinkimų forma, va tokio ir tokio pobūdžio yra naudojama daugelio pasaulio šalių, tame tarpe ir Europoje. Čia yra įprasta formulė ir mes čia esam šito, šitos Konstitucijos autorius, vienas jų, ir mes šitą formulę paėmėme ne iš galvos savo, tai yra tarptautiniai, iš esmės banalūs tekstai. Va šita frazė, kad rinkimai yra visuotiniai, lygūs ir tiesioginiai, tai yra banali tarptautinė, tarptautinė, nu ne tarptautinė teisė, bet įvairių šalių rinkimų teisės na toks vienas tokių pačių banaliausių teiginių. Ir visi tie, kurie kelia tą vėją, tai aš jiems atimčiau teisininkų diplomus. ........... O kita vertus atsiprašau, 70 žmonių yra renkama mažoritariškai, tai kur tada tas stebūklas. Pusė Seimo renkama taip, kaip žmonės nori. (Kito žmogaus klausimas: Tai palaukit, iš kur gimsta tos vat idėjos, gal dėl to, kad žmonės nemėgsta...) Idėjos? Dėl to, kad žmogus nesupranta ką reiškia pažiūros, bet jis turi jausmą, žmogus turi jausmą kito žmogaus atžvilgiu ir jis nori balsuoti už žmogų, kuris jam patinka. ....... .. Įsivaizduokit, va, kad šituose rinkimuose spalio mėnesį nėra jokių partijų, mes renkam tik asmenybes. Tai ateis į Seimą 141-na asmenybė, didžioji dalis tarp savęs nepažystami, apskritai, kaip tada formuojama Vyriausybė..., kam Prezidentė paves formuoti Vyriausybę.... Rinkimų įstatymas ir Konstitucija sudaro sąlygas visuomenei išsirinkti tokį Seimą, kuri pilnai atspindėtų visuomenėje esamas pažiūras. ....“

Signataro Rolando Paulausko, Lietuvos liaudies partijos pirmininko, blūdai

Pasinaudosiu labai gera taisykle, kurią rekomendavo LR Konstitucijos aiškintojas profesorius dr. Ryšardas Burda, kurią pacitavau straipsnyje „Profesoriaus išminties perlai“, apie teisę – „bet teisė yra iš esmės yra tikslumas. Ir teisė tikslus mokslas, kur kiekviena sąvoka turi savo, savo krūvį ir savo, savo turinį.“

Pirmas blūdas. R.Paulausko teiginys „visi rinkėjai dalyvaujantys balsavime turi du balsus“ neatitinka tikrovės, nes rinkėjas, kuris balsuoja už save išsikėlusį kandidatą turi tik vieną balsą ir negali savo kandidatui atiduoti du balsus. Tuo tarpu rinkėjas balsuodamas už partinį savo vieną balsą turi teisę atiduoti už savo kandidatą vienmandatėjė apygardoje, antrą balsą daugiamandatinėje apygardoje ir trečią balsą reitinguodamas savo mėgstamą partinį. Ar ponui Rolandui Paulauskui teko ką nors girdėti apie LR Seimo rinkimų įstatymo 42 str. 2d, kuriame partiniai sąrašai ir vienmandatininkai yra apjungti? O šitas punktas turi 24 metus amžiaus, privalėjai išgirsti, žinoti ir manyčiau, gal net balsavai už šitą punktą ir visą Seimo rinkimų įstatymą. Sakau, tamsta signatare Rolandai Paulauskai ir tamsta esi tam tikra dalimai ATSAKINGAS už šitokią diversiją prieš Lietuvos valstybės teisinius pamatus, nes įstatymas buvo priimtas 1992-07-09, kai tamsta buvai AT-Atkuriamąjame Seime.

Antras blūdas. R.Paulauskas teigia: „rinkėjas balsuoja tiesiogiai arba už kandidatą arba už sąrašą.“ Taip rinkėjas balsuoja tiesiogiai arba už kandidatą arba už sąrašą. Tai būtų konstituciška tuo atveju, jeigu LR Konstitucijoje rinkimuose į Seimą būtų numatyta rinkti ne tik 141 Seimo narį, o būtų numatyta rinkti ir partinius sąrašus. Tačiau taip nėra. Todėl balsavimas už partinius asmenis sąraše nėra tiesioginis, nes tarpe tarp asmens ir rinkėjo yra partinis sąrašas. Gi balsuojant už asmenį, tarpe tarp rinkėjo ir asmens iš tikro nieko nėra, todėl tai ir yra tiesioginis balsavimas. Konstitucijoje NĖRA balsavimo už sąrašus, juridinius asmenis, juridinių asmenų atstovus.

Trečias blūdas. R. Paulauskas teigia: „Taigi pas mus Konstitucijoje šitas žodis „tiesioginis“ reiškia, kad mes balsuojam ir betarpiškai renkam asmenį arba partinį sąrašą.“ . Tai čia ponui Rolandui Paulauskui paaiškinu, kad ne Rolandas Paulauskas yra Konstitucijos žodžio „tiesioginis“ turinio aiškintojas, nors lyg ir prisistato Konstitucijos kūrėju, o tokią teisę turi Konstitucinis Teismas. Ir ką tas Konstitucinis teismas aiškina tam atvejui, kai pagal Konstituciją nėra numatyta sąrašinių rinkimų?

Tai štai ką reiškia tiesioginė rinkimų teisė “Tiesioginė rinkimų teisė reiškia, kad rinkėjas balsuoja asmeniškai, atstovai renkami be tarpininkų, tarp rinkėjo ir kandidato nėra jokių tarpinių institucijų, rinkėjas balsuoja tiesiogiai už kandidatą į renkamą instituciją. Konstitucinis Teismas 2008 m. spalio 1 d. nutarime pažymėjo, jog „tiesioginės rinkimų teisės principas reikalauja, kad Seimo nariai būtų renkami be tarpininkų“; taip pat buvo akcentuota, kad „visų pirma“ šis principas taikytinas įgyvendinant aktyviąją rinkimų teisę.”

Taigi darytina išvada tam atvejui, kai Konstitucija nenumato sąrašinių rinkimų, kad balsuojant už sąrašą Seimo nariai yra renkami netiesiogiai, nes tarpe tarp rinkėjo ir kandidato yra tarpinė institucija – partinis sąrašas.

Ketvirtas blūdas. Tai čia Rolandas Paulauskas apeliuoja į tarptautinę teisę taip: „Va šita frazė, kad rinkimai yra visuotiniai, lygūs ir tiesioginiai, tai yra banali tarptautinė, tarptautinė, nu ne tarptautinė teisė, bet įvairių šalių rinkimų teisės na toks vienas tokių pačių banaliausių teiginių.“ O kaip iš tikro toje tarptautinėje teisėje pasakyta? Čia pateiksiu tik vieną citatą iš keletos galimų pateiktų dokumente „ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“. Tai štai kas tenai parašyta „1.4. Taigi tarptautinėje teisėje yra įtvirtintos visuotinai pripažintos rinkimų teisės, inter alia lygi rinkimų teisė, kuri aiškinama kaip reiškianti, kad vienam asmeniui suteikiamas vienas balsas, kad kiekvieno rinkėjo balsas yra lygus kito rinkėjo balsui, kad valstybės, nustatydamos rinkimų teisės įgyvendinimo sąlygas, negali paneigti šios teisės veiksmingumo. Ar supranti Rolandai Paulauskai elementarią tarptautinę teisę: vienas rinkėjas – vienas balsas, suprantama, kai rinkimai vyksta į vieną Seimą. Tai kur čia tie tamstos du balsai? Ar pablūdai? Ar pasidarei toksai patiklus dėl kažkokių priežasčių, kaip išsijuosęs gini įvykdytą diversiją prieš jauną Lietuvos valstybę, jos teisinius pamatus ir įmontuotą tamstai matant 1992-07-09 Seimo rinkimų įstatyme?

Penktas blūdas. Signatare Rolandai Paulauskai, štai ką tamsta sakai: „O kita vertus atsiprašau, 70 žmonių yra renkama mažoritariškai, tai kur tada tas stebuklas. Pusė Seimo renkama taip, kaip žmonės nori.“ Tamstos sunkiai suvokiamas nesupratimas, o tiksliau lygiai atvirkštinė propaganda. Dėl tos priežasties, kad LR Seimo rinkimų įstatyme yra toksai 42 str. ir jo 2-a dalis, kuri apjungia sąrašinius su vienmandatininkais, tai todėl nė vien sąrašiniai yra sąrašiniai, tačiau ir vienmandatininkai yra sąrašiniai, tai yra beveik visi sąrašiniai. Tai ir paklausk savęs, kur tas stebūklas, beveik visi sąrašiniai, tai ne taip, kap žmonės nori, o taip kaip diversantai nori.

Šeštas blūdas. Rolandas Paulauskas siūlo įsivaiduoti: „Įsivaizduokit, va, kad šituose rinkimuose spalio mėnesį nėra jokių partijų, mes renkam tik asmenybes“. Niekas niekur niekada jokių partinių neišmeta į užribį. Lygi teisė sako, ir partinis ir nepartinis lygiais pagrindais turi teisę siekti Seimo nario mandato, nes visi prieš įstatymą turi būti lygūs. Ar ką nors girdėjai apie šitą fundamentalią teisės nuostatą? Tai kiek tų partinių išrinks rinkėjas, tai tiek jų ir bus Seime. Ne partinis bosas turi nuspręsti kas bus Seime, o rinkėjas. Ar tamstai šita demokratinė norma nesuvokiama? Partinis gali turėti privalumą savo politine patirtimi, jeigu ją įrodo rinkėjui. Išrinktieji partiniai galės sau sudaryti frakcijas, formuoti koalicijas, kviestis paramos nepartinius. Na vyks normalus politinis procesas. Neblūdink taip kalbėdamas.

Septintas blūdas. Tamsta R.Paulauskai sakai, kad „Ir visi tie, kurie kelia tą vėją, tai aš jiems atimčiau teisininkų diplomus.“. Spaliuku nebuvai, tai gal jau į bolševikus įsirašei, kad diplomus užsigeidei atiminėti? Tamstai reikės oi daug tų diplomų atimti. Tamstai reikės atimti diplomus iš tų teisininkų, kurie formuoja tarptautinę teisę, reiks atimti diplomus iš tų, kurie kūrė LR Konstituciją, teks atimti diplomus iš dabartinių Konstitucinio Teismo teisėjų, nes būtent visų jų teiginiais ir remiamasi teigiant, kad LR Seimo rinkimų įstatymas grubiai sulaužo LR Konstituciją ir todėl pagal tokį Seimo rinkimų įstatymą yra išrenkama neteisėta Seimo sudėtis, Seimas tampa neteisėtu, nelegitymiu. Seimo rinkimai pagal antikonstitucinį įstatymą yra absurdo aktas ir antivalstybinė veikla. Tokį neteisėtą Seimą išrinkus visa jo veikla yra neteisėta, nes iš neteisės teisė neatsiranda.

Aštuntas blūdas. Ponas Rolandai Paulauskai, labai gražu, kad turi savo politines pažiūras, tikrai įdomu pasiklausyti, su kai kuriomis griežtai nesutinku ir apie tai esu parašęs, bet tamsta esi taip aukštai pasikėlęs, kad nenori atsakyti į užduotus klausimus. Tai dar nespėjai patekti į Seimą, o jau nepasiekiamas? Tai tamstos noras patekti į Seimą pagal antikonstitucinį įstatymą yra praktiškai daromas nusikaltimas. Tamsta, jeigu nori patekti į Seimą pagal šitą Seimo rinkimų įstatymą ir nepadaryti nusikaltimo prieš Lietuvos valstybės teisinius pamatus, tai pirmiausiai turi organizuoti referendumą ir pakeisti LR Konstituciją taip, kad joje būtų numatyta balsavimai už partinius sąrašus. O kol kas to nėra. Teisė turi eiti pirma. Ir esamas Seimas, kaip neteisėtas, negali pakeisti Konstitucijos.

Ar tokiame trumpame tekste ne per daug blūdų?

Gerb. Signatare Rolandai Paulauskai giliai nenusiminkite dėl to ką čia parašiau. Turite gausybę tokių pat manytojų Seime, visose partijose, Prezidentūroje, Vyriausybėje, VRK ir tarp savo kolegų partijų pirmininkų. Ar nenorėtumėte atimti diplomų iš visų sveiko proto žmonių? Nes sveikas protas sako labai paprastą dalyką, jei save išsikėlęs kandidatas į Seimą iš vieno rinkėjo gali gauti tik vieną balsą ir ne kitaip, tai ir visi likusieji kandidatai į Seimą, kokie jie bebūtų, turi turėti teisę iš vieno rinkėjo gauti tik vieną balsą, nes visi prieš įstatymą turi būti lygūs. Būtent iš sveiko proto esmės ir atsirado tarptautinė teisė, vienas rinkėjas – vienas balsas, atsirado LR Konstitucijos nuostatos ir Konstitucinio teismo išaiškinimai. Ar negalėtumėt kartais prieš kalbėdamas pasiskaityti nors dokumentą ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo. Beje, jeigu jau esate toks galingas, kad jau rengiatės atiminėti diplomus, tai pirmiausiai atimkite diplomą iš profesoriaus dr. Ryšardo Burdos. O to priežastis yra jo pasisakymas Seimo spaudos konferencijoje ir apie tai aprašyta mano straipsnyje „Profesoriaus išminties perlai“.

Suprantu, neatimsite, nes esate tos pačios „kvalifikacijos“. Neramina tik vienas dalykas, jeigu esate politikoje taip pat kvalifikuotas kaip teisėje, tai tada vargas Lietuvai, jeigu į valdžią pateksite. Jūs viena darnia greta partiniai, partijų pirmininkai, seimūnai ir JE Prezidentė Dalia Grybauskaitė kaunatės prieš Lietuvos valstybės teisinius pamatus. Daug kartų buvote informuoti, niekinate pastangas Lietuvą atkurti kaip teisinę demokratinę valstybę. Veržiatės į Seimą neteisėtu būdu. Didesnės gėdos ir didesnio nusikaltimo prieš Valstybę sunku ir sugalvoti. Prie šio sąrašo pridedu visų partijų pirmininkus pirmiausiai.

Keli susiję:

Signataro R. Paulausko nuomonė apie LR Seimo rinkimų įstatymą

Seimo rinkimai kazino principu – visų Lietuvą persekiojančių nelaimių priežastis

Užsimerkti prieš tokią problemą kaip Seimo neteisėtumas, kažin ar būtų išmintinga

ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
94. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2016-11-09 20:04:53)
(98.212.66.159) Parašė:

Čia gal ir nevertėtų išskirti atskiro R.Paulausko blūdo, kai kalba apie JAV rinkimų sistemą: "O štai Jungtinėse Valstijose, kada renkamas Prezidentas, balsavimas yra netiesioginis, yra renkamas rinkikų kolegijų". Čia su tai citata yra viskas gerai. Tačiau tame kontekste, kuriame yra nagrinėjamas LR Seimo rinkimų įstatymas,jo antikonstituciškumas, tai JAV Prezidento rinkimas yra NETIESIOGINIS, tačiau pagal JAV Konstituciją, o va Lietuvoje netiesioginis Seimo narių rinkimas per partinius sąrašus yra antikonstitucinis. Todėl nepabrėžiant LR Seimo rinkimų antikonstitucinio santykio su LR Konstitucija yra padaroma didelė klaida, didelis BLŪDAS, kurį sąlyginai galima išskirti į 11-tą BLŪDĄ. Taigi 11-to Rolando Paulausko blūdo esmė yra tame, kad JAV netiesioginiai Prezidento rinkimai yra KONSTITUCINIAI, o Lietuvoje netiesioginiai Seimo narių rinkimai per partinius sąrašus yra ANTIKONSTITUCINIAI. Taigi matome, kad Kovo 11-tos akto signataras Rolandas Paulauskas trumpai komentuodamas LR Seimo rinkimų įstatymo atitikimą LR Konstitucijai nusiblūdino nei daugiau, nei mažiau 11 kartų.93. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2016-10-13 19:46:53)
(98.212.66.159) Parašė:

Kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Tai kaip matote straipsnio tekste atskleidžiau 8 signataro Rolando Paulausko blūdus aiškinant LR Konstituciją. 92-am savo komentare po tekstu atskleidžiau 9-tą R.Paulausko blūdą. Pasirodo, kad šiame straipsnyje pacituotame Rolando Paulausko pasisakyme yra dar ir 10-tas blūdas. Čia jau virš visko. Ponas Rolandas Paulauskas kalbėdamas apie "įvairių šalių rinkimų teises" visiškai nenori argumentuoti to dalyko, kad būdamos vienokios ar kitokios tos įvairių šalių rinkimų teisės būtinai, privalomai tenkina pačia pagrindinę taisyklę, kad rinkimų įstatymai tose valstybėse NEPRIEŠTARAUJA tų valstybių konstitucijoms. O va Lietuvoje Seimo rinkimų įstatymas grubiai sulaužo LR Konstitucijos 55 str. lygios rinkimų teisės nuostatą, kurios turinys ne vien lygios pagal rinkėjų skaičių rinkimų apygardos, be kartu ir "vienas rinkėjas - vienas balsas". Tas faktas, kad jo pasisakyme nėra iš viso paminėta ypatingos svarbos konstitucinė nuostata, kad Seimo rinkimų įstatymas privalo neprieštarauti LR Konstitucijai, padaro pono Rolando Paulausko pasisakymą turintį ypatingos svarbos trūkumą, tai yra 10-tą blūdą. Kuri pasaulio parlamentinė valstybė gali "pasigirti", kad jos parlamentas renkamas ne pagal jos Konstituciją? Kai partijai vadovauja antikonstitucijos šalininkas ir garsiai apie tai trūbinantis savo blūdus, tai tokia partija ir tegali surinkti apie 1 procentą balsų. Gerokai per daug. Kurie tylėjo, tie daugiau surinko. Bet nuo to jie iš esmės irgi nepasidaro kažkuom geresni, vis tiek visų partijų ir partinių elgesys parodo, kad jie yra ANTIKONSTITUCININKAI, valdžią grobia be ceremonijų kaip okupantai. Okupantai tai tie, kurie neteisėtai užrobia valdžią ir valdo tam tikrą teritoriją. Akivaizdus pono Rolando Paulausko, kaip partijos vadovo bankrotas. Kova prieš LR Konstituciją neproduktyvi.92. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2016-09-27 16:20:54)
(98.212.66.159) Parašė:

Na kaip matome iš teksto, ponas Rolandas Paulauskas prisistato kaip JAV rinkimų sistemos žinovas "Dabar ką reiškia tiesiogiai? Tai reiškia, kad rinkėjas balsuoja tiesiogiai arba už kandidatą arba už sąrašą. O štai Jungtinėse Valstijose, kada renkamas Prezidentas, balsavimas yra netiesioginis, yra renkamas rinkikų kolegijų. Ir pasaulis žino dar įvairiausių pavyzdžių, kada rinkimai yra netiesioginiai. Taigi pas mus Konstitucijoje šitas žodis „tiesioginis“ reiškia, kad mes balsuojam ir betarpiškai renkam asmenį arba partinį sąrašą." Taigi ką reikia matyti? Reikia matyti ne tik kas parašyta, o kartu ir kas neparašyta. Ir ponas Rolandas Paulauskas, kaip JAV rinkimų sistemos žinovas nepasakė pačio esminio esmingiausio dalyko apie tą JAV rinkimų sistemą, kad ten VIENAS RINKĖJAS TURI VIENĄ BALSĄ. O nepasakyti šito jam naudinga, bet vis tiek nuo to ponas Rolandas Paulauskas nepasidaro nei sąžiningas, nei teisingas, nei protingas. JIS YRA AFERISTAS. Aferiūgų aferiūga, nes būtent tas klausimas, kurį jis kritikuoja yra būtent apie LR Konstitucinę lygios rinkimų teisės nuostatą "vienas rinkėjas - vienas balsas", kurią apibrėžė KONSTITUCINIS TEISMAS ir kitos tarptautinės teisės normos, kurias Lietuva įsipareiojo vykdyti. Taigi klausydamiesi pono Rolando Paulausko visada tai turėkite omenyje. Jis tyčiniai iškraipo klausimo esmę, siekia Jus apgauti SAVO NAUDAI. O gal tik čia jo devintas BLŪDAS? Kalbėdamas apie Rolandą Paulauską, kuris yra viešas visų Konstitucijos niekintojų ideologas šiuo jiems naudingu klausimu, visada reikia turėti omenyje, kad kitos partijos, kiti partiniai lyderiai na nieku savo niekšiškumu nenusileidžia, nes DARO TĄ PATĮ, nors viešai nekalba.91. NUOMONĖ
(2016-09-24 22:55:08)
(85.255.56.134) Parašė:

ATEISIU,KAD SUGADINTI....ir nepakenkti -nenoriu daugiau wsio zakono matyti valdžioje,o liberalai iš viso...man gėda už tokius MasiuLius,šIMAŠIUS(keturatis),STEPONACOIČIUS,GENTVILUS...GĖDA.....NES TOKIO CINIŠKUMO NETEKO MATYTI.......apie paskolą tegul pasakoja babutėms 90 metų,tai ir tos netikėtų.........90. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2016-09-21 17:15:35)
(98.212.66.159) Parašė:

to "88. 87-am (2016-09-21 16:14:10) (78.62.16.79". Manau, kad komentarus suvalgo tada, kai komentaruose automatiškai yra surandami emailai arba internetiniai adresai. Taigi sek ką rašai. Man irgi kartais suvalgo, kai užsimirštu, kai įdedu kokį nors neleistiną dalyką, juk visko žinoti tai negali. Viena komentarą turiu, kuriame visai nieko ypatingo nėra, o komentaras automatiškai suvalgomas. Nesuprasi, kas tam pasaulyje darosi.89. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2016-09-21 17:10:55)
(98.212.66.159) Parašė:

to "88. 87-am (2016-09-21 16:14:10) (78.62.16.79)". Čia yra kažkoks mažas netikslumas, apalamai kaip internetinis komentatorius savo vardu komentuoju įvairius dalykus apie 15 metų ir jie visi kažkaip susiję su situacija Lietuvoje. Tačiau dėl šio ypatingai siauro ir ypatingai svarbaus klausimo Valstybei, komentarus ir straipsnius ir aktyviai pradėjau rašyti tik 2016 m. balandžio 12 d. Pirmiausiai išsiunčiau straipsnį seimūnams, po to žiniasklaidai na ir pamatęs, kad seimūnai tyčiojasi tylomis iš ypatingos Valstybei svarbos klausimo, t.y. teisėtos valdžios išrinkimo klausimo, pradėjau aktyvinti šitą veiklą, nes taip liepia pareiga Tėvynei. Negaliu atsistebėti valdžios antivalstybine veikla šiuo svarbiu klausimu. Taigi tas ilgalaikis domėjimasis įvykiais Lietuvoje ir privedė mane prie šito svarbaus klausimo, esminio Valstybės klausimo - teisėtos valdžios suformavimo klausimo. Kartu tenka pastebėti, kad ta aktyvi mano pozicija nebuvo niekada nurimus pradedant Sąjūdžio sukūrimu, kurio veikloje kaip KPI Sąjūdžio tarybos narys, kaip Kauno aukštųjų mokyklų Sąjūdžio tarybos narys, kaip Kauno miesto Sąjūdžio tarybos narys savo galimybių ribose niekada nenutrūko ta veikla. O dabar tai tik šiuo svarbiu klausimu ir teužsiimu, kol rinkimai neapsibaigs ir matysime vėl dar 4 metus ar net ketvirtį amžiaus vis tą pačia neteisėtą Seimo sudėtį. Neįmanoma atsistebėti, per 24 metus tas klausimas nepajudėjo iš mirties taško ir vis dar nejuda. Kaip kokie prakeiktieji ten Seime sėdi, kaip kokie stribai prieš Lietuvos valstybės teisinius pagrindus besikaunantys. Neįmanoma protu suvokti, kad tokių žmonių iš viso esama, ir kad jų pati didžiausia koncentracija yra Seime. Praktiškai Lietuva yra okupuota.88. 87-am
(2016-09-21 16:14:10)
(78.62.16.79) Parašė:

Žmonės pasimetę.Nežino kaip balsuoti.Ar gali balsuoti daugiamandatėse?Didžiųjų partijų rinkėjams toks klausimas galimai neiškils,dėl tamstos iškelto.Kodėl ,tamsta,galimai prieš rinkimus 15 metų savo tyrimų bėgyje šį klausimą iškėlėt,taip galimai sumažinsit taip mažų partijų balsus?????? Parašiau Jums pagarbų ilgą komentarą.Jį kažkas suvalgė.Matomai alkanas buvo.Jums galima,man ne:) Gal,kad mažiukių partijų pusėje esu?87. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2016-09-21 14:33:25)
(98.212.66.159) Parašė:

Ką gi 84 komentare pažadas duotas, straipsnis dar neatspausdintas, gal atspaudins, tai čia įkeliu tą straipsnį, jei leis. Lietuvos liaudies priešai, partijos ir patriotai Vis garsesnis darosi Lietuvos liaudies partijos (LLP) pirmininko signataro Rolando Paulausko balsas. Neužtenka žmogui, kad savo požiūrį prieš Lietuvos valstybės teisinius pamatus išdėstė savo 2016 m. rugsėjo 18 d. monologe ekspertuose eu “Signataro R. Paulausko nuomonė apie LR Seimo rinkimų įstatymą” ir gavo detalų savo 8-nių blūdų įvertinimą “Politikos liūto blūdai” . To pasirodo neužtenka, įsiveržė su savo blūdais į pasaulinę areną, nes 2016 metų rugsėjo 18-tą dieną pasiskelbė “youtube” “Rolandas Paulauskas apie rinkimų įstatymą. 2016 09 17”. Kazimiero Juraičio publikuota . Visi turi žinoti, kaip signataras Rolandas Paulauskas energingai kaunasi prieš Lietuvos valstybės teisinius pamatus. Gal iš Lietuvos Seimo ar JE prezidentės gaus kokį nors apdovanojimą už atkaklumą? Problemos kaip ir nebūtų, žmogus eina į rinkimus, nori būti išrinktas, dėsto savo požiūrį, tai politiniu aspektu politikas tiesiog veikia kaip įšmanydamas. Problema atsiranda tada, kada politikas pradeda aktyviai energingai kautis prieš Lietuvos valstybės teisinius pamatus, ir, be rods, su pilnu įsitikinimu ir taip, kaip jam yra naudinga į tą Seimą patekti, o net taip kaip Konstitucija sako, ne taip kaip tarptautinė teisė sako, ne taip kaip Konstitucinis Teismas paaiškina, išaiškina, ne taip, kaip sveikas protas sako, o tik taip, ir ne kitaip, kaip jam pačiam atrodo naudinga. Politiką sumaišė su teise dėl savo naudos. Su kuo gi kausis kandidatas į Seimą Rolandas Paulauskas Centro-Žaliakalnio apygardoje? Koks jo pagrindinis varžovas? Manau, kad juo yra Gabrielius Landsbergis. Čia suprantama, tiksliai gali atsakyti tik rinkėjas. Teisingumo dėlei, TS-LKD partijos pirmininkas Garbrielius Landsbergis taip pat nori tais pačiais ginklais neteisėtai prasibrauti į Seimą, varžovai lyg ir vienas kito verti? Kaip žinome iš spaudos, Gabrielius Landsbergis, kaip tikrai senas politikos vilkas iš karto pareikalavo partijos sąraše nereitinguojamos pirmos vietos. Supranta, kad tai užtikrina vietą Seime. Tą patį supranta ir Rolandas Paulauskas. Ne kokie kvailiai gi susigrūmė. Nenori net žinoti, kad partinių sąrašų rinkimų Konstitucija nenumato, nes numato tik 141 Seimo nario rinkimą tiesiogia ir lygia teise. O juk akivaizdu, kad rungiantis vienmandatėjė, abu nugalėti tai negali. Vienas pralaimės ir tas “išsigelbėjimo šiaudas” yra partiniai sąrašai, vis tiek abu pateks į Seimą. O tai reiškia ne ką kitą, o tai, kad rinkimų rezultatas NEPRIKLAUSO nuo rinkėjo. Balsuok kaip nori, abu sėdės Seime. Tačiau visgi skirtumas tarp R.Paulausko ir G.Landsbergio yra. R.Paulauskas aktyviai kaunasi prieš Lietuvos valstybės teisinius pamatus plėsdamas savo auditoriją kiek galėdamas ir ieškodamas, kaip ir pats supranta, rėmėjų patiklių žmonių tarpe. “Apie žmogaus patiklumo ribas” . Gi Gabrielius Landsbergis nesivelia mažiausiai į viešas diskusijas tuo klausimu, gal supranta, kad tokį diversinį, pažeidžiantį Laikinąjį pagrindinį įstatymą, o vėliau ir LR Konstituciją Seimo rinkimų įstatymą 1992.07.09 pasirašė jo senelis Vytautas Landsbergis. Galima apie tai pasiskaityti straipsnyje “Šnipšto demokratija - neteisėtai išrinktas 1992.10.25 Seimas”. Taigi G.Landsbergis bando į Seimą patekti pasinaudodamas priešingu metodu, nei R.Paulauskas. Kaip ten Lietuvos liaudis sako: “Tyli kiaulė gilią šaknį knisa”, o kaip su tai kiaule, kuri garsiai žviegia? Labai būtų negražu užsipulti jauną politiką Gabrielių Landsbergį ir nematyti kitų politikos vilkų ir liūtų. Visi politikos vilkai ir liūtai buvo jau gerokai anksčiau 2016.06.10 informuoti apie padėtį su valstybės teisiniais pagrindais, apie antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą emailais ir viešu straipsniu “Viešas kreipimasis į partijas ir Seimą” . Gavę tokį kreipimąsi politikos vilkai nestaugė, politikos liūtai neriaumojo ir netgi kaip ožkelės nabagėlės nė nepamekeno. Gal būt Vovka pasakė “pronesiot”? Nes visgi kgbsitai, nežinią kam prisipažinę, vėl buvo užslaptinti dar 75 metams. Kas gi tokį įstatymą galėjo sugalvoti? Matant tokią partijų ir jų vadų, jų politinių tarybų, elgseną galima preliminariai daryti išvadą, kad Lietuvos liaudies partijos yra Lietuvos priešai, visos partijos be išimčių su visais atitraukiančiais dėmesį nuo esmės savo pavadinimais, pasinaudojo ne konstitucinėmis nuostatomis, o liaudies patarle “Tyli kiaulė gili šaknį knisa”. Partijos “knisasi” po Lietuvos valstybės teisiniais pamatais, tik Lietuvos liaudies partijos pirmininkas, kaip tikras Lietuvos liaudies priešas (LLP), 2016.09.18 garsiai “riaumoja” pasauliui per “youtube” apie antikonstitucinio Seimo rinkimų įstatymo konstitucingumą, lyg būtų neskaitęs, nestudijavęs 2016.09.11 dokumento “ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo” , bandydamas propagandiškai tą dokumentą paneigti pasinaudodamas žmonių patiklumu. Politikas teisę sumaišė su propaganda dėl savo naudos. Darytina išvada, kad tiek R.Paulauskas, tiek G.Landsbergis skirtingai griauna Lietuvos teisinius pamatus, nes jiems abiem rūpi, kaip čia neteisėtai patekti į Seimą. Tą patį daro ir kitos partijos vieningai, kaip iš vieno centro vadovaujamos. Užsiangažavę tokiu būdu, kaip Lietuvos liaudies priešai (LLP). O kaip turėtų būti, jei Lietuvoje būtų civilizuotos partijos, tiesiog garbingos partijos? Tai Lietuvos partijos tada net nekeltų klausimo ar galima eiti į valdžią prieštaraujančiu Konstitucijai būdu. Partijos pačios būtų Konstitucijos garantais. Nereiktų žiūrėti į Konstitucijos negarantą JE Prezidentę Dalią Grybauskaitę. O kaip dabar turėtų būti, kai jau tos liaudies visos partijos įklimpo į tą smarvę ir nežino ką daryti? Žino ką daryti, nes toliau klampoja po tą smarvę. O jeigu būtų tose partijose patriotų, tai jie nedelsiant pakiltų už tai, kad NEDELSIANT būtų priimtas toks LR Seimo rinkimų įstatymas, kad neprieštarautų LR Konstitucijai, tarptautinei teisei, Konstitucinio teismo išaiškinimams ir išvadoms, o taip pat sveikam protui. Vienas rinkėjas – vienas balsas. Du parengtus Seimo rinkimų įstatymus turi, nusiunčiau. Su koncepcijomis galima susipažinti 2016.07.15 publikacijoje: “Besiblaškančiam Seimui – teisėtą rinkimų sistemą” Štai koks uždavinys keliamas Lietuvos liaudies partijoms visokiais pavadinimais : nebūti Lietuvos teisinių pagrindų priešais, pavirsti normaliomis partijomis gerbiančiomis Lietuvos teisinius pagrindus ir dabar iš visų jėgų, patriotiškai ir didžiausiu griečiu ištaisyti padėtį ir eiti į artėjančius rinkimus neprieštaraujančiu Konstitucijai būdu. Ne taip kaip Rolandas Paulauskas propagandą varo. Ar visos Lietuvos partijos esate ir liksite Rolando Paulausko propagandos įkaitėmis? Lietuvos partijos rinkitės savo kelią atsakingai: ar eisite į Seimą kaip Lietuvos teisinių pamatų priešai, ar kaip normalios civilizuotos partijos besilaikančios Konstitucijos ir ar veiksite patriotiškai, nedaleisdamos, kad artėjantis rinkimai būtų antikonstituciniai. Laiko iki valiai. Beje primenu, “ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo” yra neįvykdytas, ir Jūs žinote ultimatumo neįvykdymo pasekmes. Ultimatumo neįvykdymo pasekmės. Seimas, o taip pat ultimatume paminėtas kiekvienas Seimo narys, neįvykdęs šito ultimatumo reikalavimo ateinančius rinkimus vykdyti pagal naują Seimo rinkimų įstatymą neprieštaraujantį LR Konstitucijai, bus pripažįstamas kaip sąmoningai, piktybiškai, negarbingai ir nusikaltamai veikiantis prieš Lietuvos Respublikos teisinius pagrindus. Visa tai bus dokumentuota tinkamai, kad išliktų Lietuvos istorijoje. Todėl kiekvienam Seimo nariui individualiai suteikiama teisė paaiškinti priežastis, kodėl ir kas trukdo tam, kad ateinantys rinkimai atitiktų LR Konstitucijos reikalavimus. Tas priežastis galima paaiškinti komentaruose po šiuo paskelbtu ultimatumu, arba emailu ultimatumo autoriui. Kiekvienas emailas iš kiekvieno Seimo nario ar jų grupės bus laikomas dokumentu prie šios ultimatumo bylos. Jei matysiu, kad per savaitę, t.y. iki 2016 metų rugsėjo 20 dienos imtinai ultimatumas nebus įvykddytas, įsipareigoju šitą ultimatumo tekstą platinti pagal galimybes Lietuvos rinkėjams kartu paprašydamas jų pagal savo galimybes jį platinti taip pat. Lietuvos rinkėjui siūlau, jei Seimas neįvykdo ultimatumo reikalavimų tai spalio 9-tos rinkimų metu trinti Seimo narius iš Lietuvos politinio gyvenimo, kaip konstitucinius nusikaltėlius, kaip asmenis sulaužiusius tyčiniai ir grubiai savo priesaikas, kaip asmenis sąmoningai naikinančius Lietuvos Respublikos teisinius pamatus. Tai ultimatumo autoriaus konstitucinė teisė ir pareiga priešintis prieš kėsinimąsi į Lietuvos konstitucinę santvarką, Lietuvos valstybės teisinius pagrindus. Kiekvienas Seimo narys, kiekvienas Konstitucinio Teismo teisėjas, Vyriausybė su ministrais, Prezidentė ir aplamai visi, kas pradėdami eiti pareigas prisiekia LR Konstitucijai – PRIVALO BŪTI KONSTITUCIJOS GARANTAIS. Teisinę, demokratinę valstybę turėtume. Tai tik vagims teisinės valstybės nereikia, nes gali tekti sėdėti cypėse, o ne valdžioje. Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas 2016 m. rugsėjo 21 diena.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras