2023 m. gruodžio 2 d.

 

Dėl Konstitucijos ir Seimo teisėtumo sąlygų

14
Paskelbta: 2016-09-19 18:57 Autorius: Jonas Ivoška

Kalbėdami apie valstybę europinio valstybingumo kontekste, turėtume suprasti, kad kalbama apie visuomenės savivaldą. Istorijos eigoje visuomenės savivaldos formos palaipsniui keitėsi, tačiau pagal tradiciją iki mūsų dienų išsaugojo kai kuriuos ikidemokratinio valstybingumo bruožus.

Visuomenės savivaldos skirtumams išryškėjant etnokultūriniu pagrindu, susidarė daugiausia tautinės savivaldos dariniai – tautinės valstybės. Tokių valstybių, o ne visos žmonijos mastu ir aptarsime mums rūpimus visuomenės savivaldos klausimus.

Laikydamiesi demokratinių savivaldos principų, turėtume pripažinti, kad viešajam tautos gyvenimui tvarkyti sudaromos sutartinės nacionalinės savivaldos struktūros, kurioms nustatomos sutartinės viešosios funkcijos. Kad sutartiniai struktūriniai subjektai, kitaip vadinant – institucijos, veiksmingai ir kryptingai atliktų sutartinių santykių dalyvių norimas funkcijas, sukuriami viešosios elgsenos modeliai, t. y. teisės normos, kurios brandžios demokratinės savivaldos sąlygomis savo esme taip pat yra sutartinės. Dabartinės nacionalinės savivaldos sąlygomis svarbiausias sisteminis viešosios elgsenos modelių arba teisės normų rinkinys yra Konstitucija.

Kokia civilizuotos tautos, kuri deklaruoja demokratinę savivaldą, Konstitucijos paskirtis?

Pirma. Konstitucija turi įvardinti prigimtinius (tai žmogus ir tauta) bei sutartinius (tai valstybinės ir visuomeninės institucijos) konstitucinius subjektus.

Antra. Konstitucija turi apibrėžti pagrindines tautos vertybines orientacijas, kad visi konstituciniai subjektai prigimtinių teisių ir suteiktos kompetencijos ribose darniai veiktų, kuriant bendruomenines ir asmenines vertybes.

Trečia. Konstitucijoje turi būti nustatytos turimų ir siekiamų vertybių apsaugos teisinės technologijos, kad pilietinės bendruomenės dauguma dėl atskirų interesų grupių savanaudiškumo ar išorinių jėgų poveikio neprarastų prigimtinių ir sutartinių teisių bei laisvių.

Vienas tarp svarbiausių valstybinių konstitucinių subjektų yra grupinė piliečių atstovybė – parlamentas, kuris Lietuvos atveju vadinamas Lietuvos Respublikos Seimu. Jo formavimo, veiklos ir įgalinimų patikėtiniams pasibaigimo sąlygas bei tvarką apibrėžia konstitucinės normos. Šios tautos atstovybės formavimo tvarka pasižymi tuo, kad jos atstovai negali atsirasti be piliečių, kaip įgaliotojų veikti jų interesais, valios.

Nežiūrint ar Konstitucijoje nustatyta dvipakopė (parlamentarus renka rinkikai), ar vienpakopė (parlamentarus tiesiogiai renka piliečiai) rinkimų sistema, tautos atstovas parlamente turi gauti piliečių (jų įgaliotų rinkikų) įgaliojimus. Tik turintis įgalinimus konstitucinis subjektas gali atstovauti įgaliotojus.

Jeigu Konstitucija nustatytų, kad, pavyzdžiui, partijų lyderiai, arba kolektyviniai partijų organai, nustatyta tvarka gauna rinkėjų įgaliojimus savo nuožiūra parinkti dalį tautos atstovybės, tai jų parinkti asmenys perįgaliojimo būdu teisėtai įgytų tautos įgaliotinių (Seimo narių) statusą. Tačiau Lietuvoje nustatyta konstitucinė tautos atstovybės formavimo tvarka nesuteikia teisės partinėms struktūroms parinkti tautos atstovus, o tik suteikia joms teisę pasiūlyti kandidatatūras į tautos atstovybę. Dėl esamo konstitucinio reguliavimo partijų sąrašiniai pretendentai, negavę piliečių įgaliojimų juos atstovauti Seime, negali be rinkėjų valios tapti Seimo nariais. Toks atstovavimas be įgaliojimo yra antikonstitucinis.

Bet kokia sukčiaujanti ekvilibristika, pateisinanti nerinktų asmenų patekimą į Seimą, akivaizdžiai prasilenkia su atstovavimo santykių logika ir esme, todėl nepriklausomai nuo jos atlikėjų rango, negali būti toleruojama. Iš neteisės neatsiranda teisė!

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
14. StasysG
(2016-09-30 10:33:06)
(82.140.168.97) Parašė:

Įdomu, ar advokato Jono Ivoškos naujos konstitucijos projektas išsprendžia V.Radžvilo keliamas problemas? ----Filosofo V. Radžvilo 2016 09 30 interviu 15 min. dėl "Vilniaus forumo". Ištrauka: KLAUSIMAS– Trečias „Vilniaus forumo” klausimas: „Ar pripažįstama, kad demokratija Lietuvoje yra fasadinė ir siūlomos konkrečios reformos tam pakeisti?“ Kokias reformos, jūsų manymu, tai turėtų būti? ATSAKYMAS (V.R.)– Jei kalbėtume apie Lietuvos politinio gyvenimo demokratizavimo bendriausias kryptis, atsakyčiau taip: p i r m a s dalykas, kurį Lietuvoje reikia panaikinti – niekam neatstovaujančios valdžios, primenančios sovietų sąjungos politinį biurą, valdymą. Turiu omenyje Konstitucinį Teismą (KT). Šiuo metu jis faktiškai tapo virš valstybės iškilusia politine valdžia, kuri seniai nebeužsiiminėja jai skirtomis funkcijomis, o užsiima vadinamąja pozityvia įstatymų kūryba. Kitaip tariant, praktiškai KT perėmė milžinišką dalį parlamento, kuris, kad ir koks būtų šiandien ir kaip būtų vertinamas, yra tautos politinė atstovybė, galių. Ir tai faktiškai keli niekieno nekontroliuojami ir niekam neatskaitingi žmonės, kurie pradeda spręsti vis daugiau nepaprastai svarbių Lietuvos valstybės gyvenimo klausimų. Pirmiausia reikia atkurti teisinio valdymo principą Lietuvoje, nes tokie veiksmai yra tikrai ne teisinis valdymas ir rodo, kad Lietuva nebėra teisinė valstybė. K i t a s dalykas, kurį būtina daryti – labai radikali r i n k i m ų įstatymo reforma, o jos idėjinis pagrindas turėtų būti aiškus apsisprendimas, kas yra Lietuvos politinės partijos. Ar tai valdžios sistemos dalis, ar privatūs asmenų susivienijimai? Šitas skirtumas yra nepaprastai svarbus todėl, kad daugelyje šalių partijų veikla yra griežtai reglamentuojama įstatymais. Įstatymiškai būtina taip reglamentuoti partijos veiklą, kad vis dėlto partijose negalėtų uzurpuoti visų galių ir valdžios tai, kas šiandien pagrįstai vadinama partine nomenklatūra (o eiliniai partijų nariai yra statistai). Ir tai faktiškai keli niekieno nekontroliuojami ir niekam neatskaitingi žmonės, kurie pradeda spręsti vis daugiau nepaprastai svarbių Lietuvos valstybės gyvenimo klausimų. Tokie įstatymai ir apribojimai egzistuoja, pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse. Lygiai taip pat, be jokių abejonių, turi būti atvertas kelias kurti alternatyvius rinkiminius susivienijimus. Jie yra kai kuriose šalyse ir rinkimuose praktiškai niekada nedalyvauja, tačiau atlieka milžinišką sanitarinę funkciją. Partijos žino, kad egzistuoja galimybė, jog tokie susivienijimai atsiras, ir tai savaime veikia kaip jų kontrolės mechanizmas.13. StasysG
(2016-09-22 17:53:46)
(82.140.168.97) Parašė:

Perkeliu čia kritiką iš str. "Profesoriaus išminties...": ----" 27. žmogiškasis faktorius, į 25-tą. StsysG komentarą. (2016-09-22 13:16:24) (77.209.174.126) Parašė: Teorijos nėra nepajudinamas dalykas. O štai Jono Ivoškos citatoje įžvelgiu susipainiojimą. "Jeigu KONSTITUCIJA nustatytų, kad, pavyzdžiui, partijų lyderiai, arba kolektyviniai partijų organai, nustatyta tvarka gauna rinkėjų įgaliojimus savo nuožiūra parinkti dalį tautos atstovybės, tai jų parinkti asmenys perįgaliojimo būdu teisėtai įgytų tautos įgaliotinių (Seimo narių) statusą. Tačiau Lietuvoje nustatyta konstitucinė tautos atstovybės formavimo tvarka nesuteikia teisės partinėms struktūroms parinkti tautos atstovus, o tik suteikia joms teisę p a s i ū l y t i kandidatatūras į tautos atstovybę." Būtent dabartinėmis sąlygomis partinės struktūros ir parenka kandidatus, o ne atstovus. Už jų pateiktus kandidatų sąrašus ir balsuoja ar nebalsuoja rinkėjai, tiesiogiai."12. Dalia
(2016-09-21 04:34:42)
(73.36.96.158) Parašė:

Labai korektiskas isaiskinimas.Palaikau advokato p. Ivoskos nuomone,kaip Konstitucijos zinovo.Aciu.Stiprybes ir sekmes Jums.Pagarba11. stasys
(2016-09-20 22:02:43)
(90.134.154.36) Parašė:

ačiu StasyG ,..kai tik rasiu laisvo laiko.. būtinai ir nepasididžiuosiu .:)10. Buržuazinis nacionalistas
(2016-09-20 19:51:48)
(78.61.105.89) Parašė:

O kas paneigs, kad Lietuvos sąrašas yra ne şorošo sąrašas.9. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2016-09-20 16:22:32)
(98.212.66.159) Parašė:

to "1. ai (2016-09-19 20:45:43) (89.116.109.96)". Tamstai primygtinai rekomenduoju paskaityti čia ekspertuose straipsnį "Politikos liūto blūdai", tada suprasi Rolando Paulausko snekėjimą ir tai nepilnai.8. Stasys Paulauskas
(2016-09-20 14:49:39)
(88.119.136.18) Parašė:

Džiugu, kad užaugo tautiečiai, suprantantys, kad valstybės niekas neturi valdyti, bet ji turi valdytis ir ne bet kaip, bet demokratinės savivaldos pagrindu (S.Paulauskas. Demokratinė savivalda. Kaip patobulinti Lietuvos valstybės valdymą? 2000). O kaip vis dėlto tarptautinė mafija per partinį sąrašą prasibrovė į tautos valią (Seimą), reikia išsiaiškinti ir uždaryti šią velnio landą. Partijų vieta - "ant bačkos", bet ne valdyme. Jos gali būti, gali kurti ir formuoti visuomenės nuomonę apie vertybes ir jų siekimo kelius. Bet valdyti jos nesugeba ir neturi to daryti.7. lr
(2016-09-20 10:08:02)
(78.60.230.15) Parašė:

Man irgi nepatinka ,kai nerinkti zmones sedi seime.Pavyzdiui koncervatoriaus ,pasiputelio Juozapaicio Radviliskyje vienmandatej neisrinko,kad jo nenori matyt seime,o ziurekit laimingai atsedejo 4 metus.Kam sitas cirkas,kad renka tauta?Nereikia imotuot rinkimu lai atsiseda partijos ir pagal kazkokius kriterijus ar partiniu skaiciu patys pasiskiria,nes dabar taip yra,o is auksto kalba seimo nariai,zmoniu isrinkti ju patiketiniai ir t.tParašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras