2024 m. birželio 16 d.

 

Dvi pilietybės – kultūringo kalbėjimo pelkėje

531
Paskelbta: 2017-11-20 12:01 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | [email protected]
Seimo pirmininkas V. Pranckietis. Nuotr. lrs.lt
Seimo pirmininkas V. Pranckietis. Nuotr. lrs.lt

Tenka stebėti įvairius Pasaulio lietuvių bendruomenės susitikimus su LR Seimo nariais ir matyti jų išskirtinai mandagų, kultūringą bendravimą. Mane stebina tai, kad to kultūringo bendravimo pasekoje nėra LR Konstituciją atitinkančio jokio rezultato. Taip sakyti galime, kad susitiko, pasikalbėjo, išsiskirstė iki kito karto. Visi labai malonūs, netgi balso tembras yra toks saldus, kad sudrumsti tokia olimpinę kultūrą tikrai niekas negali, išsišokėliu liksi. Tiesiog viskas kvepia visiška vienybe, visišku sutarimu ir tas turėtų ypatingai džiuginti, jei būtų rezultatas. O rezultato užuomazgoms įžvelgti gal būt reikalingas ypatingas talentas ar net genialumas? Taigi „Vardan tos Lietuvos Vienybė težydi“. Vienybė dėl ko ir su kuo?

Kartu tenka pastebėti, kad tiek Seimas, visi iki vieno Seimo nariai asmeniškai, tame tarpe Seimo valdyba, Seimo pirmininko sekretoriatas ir pats asmeniškai Seimo pirmininkas prof. Viktoras Pranckietis, Prezidentūra ir Prezidentė Dalia Grybauskaitė asmeniškai, visi iki vieno LR Konstitucinio Teismo teisėjai asmeniškai, visi Pasaulio lietuvių bendruomenės nariai ir asmeniškai Dalia Henkė buvo pilnumoje daugybe emailų informuoti apie tyrimo rezultatus dėl dviejų pilietybių ir LR pilietybės išlaikymo, jiems visiems nusiųsti mano visi atspausdinti 27 straipsniai laiko intervale 2017-04-15 iki 2017-10-13 tam, kad įvairios pusės, siekiančios išpręsti šias problemas būtų laiku informuotos. Laiku, tai yra iki 2017-10-20 dienos kai ši dviejų pilietybių problema buvo sprendžiama LR Konstituciniame Teisme, kuris akivaizdžiai visiškai nekreipė į tai dėmesio. Seimo atstovas LR Konstituciniame Teisme Seimo narys Žygimantas Pavilionis taip pat visiškai nekreipė dėmesio į tai kas ir jam nusiųsta, nė vienu mūūū, nei vienu beee nesureagavo, kai tuo tarpu toji dviejų pilietybių problema yra ištirta ir surasti keliai kaip ją išspręsti be jokio referendumo, Konstitucijos pagrindu, ir naudingai Lietuvos valstybei ir jos piliečiams ir nešvaistant LR biudžeto lėšų vėjais. Mano emailų sąrašuose tada nebuvo dar 2017-10-23 posėdžio vieno iš vedančiųjų, dr. Rimvydo Baltaduonio, tai jam jokie kaltinimai negali būti mesti dėl informacijos sąmoningo ignoravimo.

Jeigu norite, kad klausimas būtų išspręstas, reikia tuo klausimu domėtis ir skaityti, kas yra parašyta, o ne užsimerkus ir užsikišus ausis tikėtis, kad kas nors už jus tuos klausimus išspręs.

Šį sykį pakalbėkime apie posėdį „2017-10-23 Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdis“. Posėdyje išsakytos mintys bus kritikuojamos. O kaip žinia, valdžia nemėgsta kritikos, taigi laukti mandagios kritikos tikrai neverta.

Paprašę Dievo malonės ir pagalbos ėmėsi darbo? Ne, ėmėsi skaityti ir sakyti gražias kalbas gal net lenktyniaudami gražbyliavimu.

Tai čia pasiklausykime LR Seimo pirmininko prof. Viktoro Pranckiečio kalbos, (nuo 7:54 min):

... Ir mes 25-erių metų jubiliejų švęsime tuoj pat, Konstitucijos priimtos mūsų Lietuvoje. Ji apsaugojo mus nuo negalimybės turėti pilietybę žmonėms, kurių mes nelabai, kuriais mes nelabai pasitikėjome čia Lietuvoje. Bet ji padarė mums tokią ir užduotį, kurią turėtume spręsti ir ateityje. Neabejoju, kad vienas iš leitmotyvų šiandien čia ir šią savaitę bus kalbama apie tai. Apie pilietybės išsaugojimo galimybę turint kitos šalies pilietybę. Išbandėme visus kelius, išbandėme. Ir tur būt liko vienintelis suorganizuoti referendumą. Seimas turėtų jį paskelbti ir neabejoju, kad tai bus nedidelės problemos, nedidelis įvykis, kad jis būtų paskelbtas. Bet iš kitos pusės mes turėtume labai rūpintis ir mes turime laiko iki tokio referendumo, kad referendumas įvyktų ir kad pasiektume rezultatą kurio tikimės. Mes norime išsaugoti mūsų vaikus, mūsų Lietuvos vaikus arčiau savęs, arčiau Lietuvos. Todėl turėtume labai rūpintis ateitimi dėl šio klausimo.

Pasakysiu dar tokį pavyzdį. Ketvirtoji revoliucija, ketvirtoji pramonės revoliucija ji įgalina žmones dirbti bet kur. Britanijoje apie 100000 žmonių iš miestų išsikėlė gyventi atgal į kaimus, dėl to, kad tie geležinkeliai, tai yra internetas suteikia galimybę dirbti bet kur ir galimybę gyventi taip pat bet kur. Taigi aš noriu eilinį kartą pakviesti mūsų pasklidusius po pasaulį lietuvius pasirinkti vėl gyvenimo vietą mūsų gražioje gamtoje. Labai gera ir šilta būna gyventi Arizonos dykumoje, bet gal galima žaliuoju laikotarpiu gyventi ir Lietuvoje.

Kviečiu burtis atgal aplink Lietuvą, kviečiu burti Lietuvą. Ir džiaugiuosi, kad Jūs savo laiką ir savo lėšas ir savo dėmesį skiriate bendriem reikalam. Tai yra patriotizmo viršūnė. Dėkoju Jums už tai.“ (plojimai).

Dr. J. R. Žinote, negali likti abejingas, klausantis šios kultūringos, pasvertos ir ramiu tonu pasakytos Seimo pirmininko prof. Viktoro Pranckiečio kalbos. Taip yra todėl, kad būdamas aukščiausiu LR Seimo pareigūnu, aukščiausiu įstatymų leidžiamosios institucijos vadovu, na tiesiog neatleistinai demonstruoja visišką neišmanymą to klausimo, kuriuo kalba. Dar būtų galima suprasti, tiesiog žmogus neišmano ir tiek. Daug ko mes nesuprantame. Tačiau problemoje dėl dviejų pilietybių yra visiškai kita situacija. Seimas, kiekvienas Seimo narys, LR KT kiekvienas teisėjas, kiekvienas Seimo nario padėjėjas turintis emailą, visa Seimo valdyba ir Seimo pirmininko V.Pranckiečio sekretoriatas pilnai ir daug kartų informuotas, pateikti išaiškinimai, kaip reikia spręsti tą dviejų pilietybių problemą griežtai prisilaikant LR Konstitucijos.

Sutrumpintai tie aiškinimai buvo tokie, kad reikia laikytis LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mos dalies pirmo teiginio: „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant...“. Šioji konstitucinė vertybė, būdama įtvirtinta Konstitucijoje, yra lygiai taip pat privaloma Seimui, Vyriausybei, Prezidentūrai, Pilietybės įstatymui ir bet kam, kas yra LR Konstitucijos jurisdikcijoje. Beje užsienio valstybės nėra LR Konstitucijos jurisdikcijoje, kas reiškia, kad LR Konstitucija NEGALIOJA už Lietuvos ribų, kitose valstybėse. Šioji konstitucinė vertybė „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant...“ yra ekvivalenti pačiam Seimui kaip institucijai. Seimas taip pat yra konstitucinė vertybė įtvirtinta visuotiniu balsavimu priimtoje LR Konstitucijoje. Tas pats ir apie visas likusias Lietuvos valstybės konstitucines vertybes, kaip LR KT, Vyriausybė, Prezidentas ir t.t. Visos šios konstitucinės vertybės yra vienodo, to pačio aukščiausio hierarchinio lygio, kadangi tai yra įtvirtinta aukščiausiame LR įstatyme, Konstitucijoje. Taip, kad jokia kita Valstybės institucija, įstatymas ar valdininkas nė per nago juodymą negali šios vertybės nei paneigti, nei apriboti. Dargi atvirkščiai, Seimas privalo atitinkamame Pilietybės įstatyme tą konstitucinę vertybę „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant...“ nepajudinamai įtvirtinti, kad toji pilietybė, kuri įgyjama gimstant niekaip negalėtų būti ATIMTA. Jau netęsiu tos tirados dėl LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-os dalies, kuri labai aiškiai, suprantamai apibrėžia dviejų pilietybių konstitucinę vertybę. Čia šiuo klausimu nesiplėsiu, nes tikrai pakankamai apie tai parašyta ir visas Seimas ir LR KT ir Prezidentūra ir Vyriausybė yra apie tai INFORMUOTI.

Taigi, kai turime situaciją, kai Seimas ir Seimo pirmininkas yra neinformuoti apie tai, tai galima daryti prielaidą, kad ėmė ir nesuprato. O kai dabar turime situacija su daugkartiniu informavimu, nuosekliu ne tik išaiškinimu, bet ir problemos ištyrimu, tai tuomet demonstruoti tokį KLAIKŲ problemos nesupratimą yra ne tik be galo gėdinga, neteisinga, nesąžininga, bet ir visiškai neprotinga. Tai sąmoningas LR Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio veikimas prieš Lietuvos valstybę, jos Konstituciją, kuriai prisiekė ir priskirtinas prie pačių didžiausių nusikaltimų prieš Lietuvos valstybę. Privalo paklusti Konstitucijai, o daro tyčiniai atvirkščiai.

Pabandykime išsiaiškinti, ką gi reiškia profesoriaus V.Pranckiečio pasakyta tokia mintis: „Ji apsaugojo mus nuo negalimybės turėti pilietybę žmonėms, kurių mes nelabai, kuriais mes nelabai pasitikėjome čia Lietuvoje“. Čia kalba eina apie Konstituciją, Konstitucijos 25-mečio beveik išvakarėse. Ką reiškia „apsaugojo mus nuo negalimybės“? Apsaugoti mus nuo negalimybės gal būt turėtų reikšti ką? Apsaugoti mus nuo to, kas yra negalima? O kas yra negalima? Bandykim spėti. Dvi pilietybės yra negalimos? Tačiau Konstitucijos 12-o straipsnio 2-a dalis aiškiai sako, kad „Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.“ Tai reiškia, kad įstatymo numatytais atskirais atvejais LR pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės piliečiu. Aiškiau nebūna. Įstatymas turi numatyti tuos atskirus atvejus, vadinasi Seimas ir tik Seimas yra už tai atsakingas, nereikia jokių LR KT išaiškinimų. Beje taip ir yra Pilietybės įstatyme dabar ir turime 10 atskirų atvejų, kad LR pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės piliečiu.

Tai kokiais tais piliečiais čia Lietuvoje nepasitikėjome? Galėčiau suprasti, tai buvę okupantai ir jų palikuoniai imtinai nuo 1920 metų. Pabandysiu spėti, kokia mintis slepiasi pacituotame V.Pranckiečio sakinyje. Buvo laikoma ir teisingai manoma, kad Lietuvoje nebūtų daug asmenų su dviem pilietybėm tokiu būdu, kad kitos, nedraugiškos valstybės, buvę okupantai, čia mums Lietuvoje „prigamintų“ tų asmenų su dviem pilietybėm ir paskiau neatvažiuotų su tankais ginti tų savo prigamintų piliečių teisių. Tokia strateginė baimė turėjo ir tebeturi teisę egzistuoti. Taigi baimės akys yra didelės. Privaloma buvo šitą klausimą spręsti Konstitucijoje numatytais pagrindais, o ne atvirkščiai, žiauriai iškraipant Konstituciją. Ką ir padarė LR KT, kuris išsityčiojo iš Konstitucijos, išsityčiojo iš Seimo galių, išsityčiojo iš apie 3,7 milijono LR piliečių konstitucinių teisių. Tai ne kelias kuriant teisinę demokratinę valstybę. Manau, kad gal ir Konstitucijos kūrėjai šitas baimes suprato ir tikrai konstituciškai tobulai, gal net netyčia, išsprendė šitų baimių neutralizavimo klausimą tiesiog taip suformuluodami teisės sakinį „„Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.“. Tai yra pabrėžė, kad turi būti ATSKIRI atvejai, o ne bet kokie. O pagal kalbininką Joną Jablonskį, tai žodis „atskiras“ niekaip nevirsta nei „retu“, nei „išimtiniu“ ar dar kažkokiu. Labai aiškiai žodynuose išaiškinta, kas tai yra ir apie tai daug parašyta ir viskas Seimui, kiekvienam Seimo nariui nusiųsta. Trumpai kalbant, atskiras yra tas, kas nėra kartu, kas gyvena atskirai. Nieko čia pats nesugalvojau.

Taigi tie LR piliečiai gimę Lietuvoje, kurie gyvena atskirai, ne Lietuvoje, o kitoje valstybėje, tai tokiu atveju gali turėti LR ir kitos valstybės pilietybę. Tai kaip matome, pagal tokį atskirą atvejį, apie kurį jau daug kartų emailais informuotas Seimas, LR KT, ir ponas V.Pranckietis, niekas Lietuvoje negali „prigaminti“ mums buvusių okupantų su dviem pilietybėm, kadangi būnant Lietuvoje įgyti antrą pilietybę draudžia KONSTITUCIJA. Štai kokie talentingi yra Konstitucijos kūrėjai. Gi LR Konstitucija niekaip negali uždrausti LR Piliečiui įgyti kitos valstybės pilietybę, kai jis gyvena toje kitoje valstybėje, nes LR Konstitucija negalioja toje kitoje valstybėje. Taigi gimimu įgytos pilietybės atimti neleidžia Konstitucija, o taip pat Konstitucija niekaip negali uždrausti LR piliečiui įgyti ir kitos valstybės pilietybę, kai jis toje kitoje valstybėje gyvena ir pagal įstatymus gali įgyti tos valstybės pilietybę.

Gal ir nesupratau, ką pasakė prof. V.Pranckietis tame pacituotame sakinyje, tai gali ir pats paaiškinti. Žymiai problematiškiau yra su kitu Seimo pirmininko V.Pranckiečio pasakytu sakiniu: „Apie pilietybės išsaugojimo galimybę turint kitos šalies pilietybę. Išbandėme visus kelius, išbandėme. Ir tur būt liko vienintelis suorganizuoti referendumą.

Čia neturiu žodžių įvertinti šitokios nesąmonės. Kaip galima sakyti, kad „Išbandėme visus kelius,..“, kai net daugybę kartų informuoti apie LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mos dalies pirmą teiginį „„Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant...“ net niekada NEUŽSIMENA nei LR Seimas, nei LR KT. Tai jau įžūliai piktybiškas niekšų veikimas, antivalstybinė, antikonstitucinė veiklą, šiurkštus Konstitucijos sulaužymas. Tai liečia kiekvieną Seimo narį ir LR KT visas keturias skirtingas sudėtis. Ponas profesoriau V.Pranckieti ir visi kiti Seimo nariai, mokslų daktarai ir akademikai, kaip Jūs pradedate skaityti LR Konstitucijos 12-ą straipsnį? Ar lygiai taip pat, kaip LR KT ŠARLATANAI, nuo 12-o straipsnio antros dalies teisės sakinio vidurio? Ar Jūsų mokykloje nemokino, kaip reikia skaityti lietuviškai parašytus sakinius? Ar esate tiek neraštingi, kad nežinote, kad sakinį reikia skaityti nuo pradžios?

Tikriausiai žinote, tačiau taip NEDAROTE. Klausote kokiu aidu atskrenda Konstitucijos iškraipymai iš LR KT šarlatanų. O savo galveles ant savo pečių vis dar nešiojate? Rekomenduoju primygtinai, pradėkite skaityti Konstituciją, kuriai prisiekėte. Jeigu nesuprantate LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mos dalies pirmo teiginio reikšmės net tada, kai Jums yra išaiškinta, tai tada kreipkitės į VU, VDU ir MRU teisininkus, gal jie padės Jums suprasti Konstitucijoje parašytus penkis žodžius lietuviškai? Galvokite, kas gali paneigti Konstitucijoje įtvirtintą teisę, tai tas pats gali paneigti ir visą Valstybę.

Tiesa, pamiršau apie taip vadinamą kutūringą kalbėjimą. Žinau, kad tai Jums kaip žirniai į sieną, nieko nereiškia. Pamatysite toliau, Dalia Henkė Jums tikrai kultūringai sako, kad „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant...“, o JŪS VISI ten sėdintys kurti nebylūs. Gal ir man reikėtų diterambus giedoti, tačiau matydamas, kad LR Seimo pirmininkas prof. V.Pranckietis varo į visiškai nereikalingą ir brangų referendumą: „Ir tur būt liko vienintelis suorganizuoti referendumą. Seimas turėtų jį paskelbti ir neabejoju, kad tai bus nedidelės problemos, nedidelis įvykis, kad jis būtų paskelbtas.“ ramiai reaguoti negalima. Ir švaistyti didelius pinigus vėjais yra neleistina. Ir svarbiausiai vėl šį sykį jau tikros baimės dėl dviejų pilietybių bus realizuotos, įgyvendintos.

Taigi pagalvokite, kokios valstybės agentai Jums pataria daryti tai, ko nereikia daryti ir negalima.

Įsiklausykime į Konstituciją. LR KT taip išvartė, kad pradėjo naudoti terminus „retas“, „išimtinis“, kurių Konstitucijoje nėra, ko gero net bet kokioje teisinėje sistemoje tokių dalykų aptikti neįmanoma. Konstitucijoje yra konstitucinė nuostatos, konstitucinės vertybės ir yra taikytinos visiems, kurie yra Konstitucijos jurisdikcijoje. Dar tokio šposo, tokio idiotizmo pasaulis neregėjo, kad Konstitucijos nuostatos, kad ir nuostata „„Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.“ būtų taikoma retai, išimtinai. Tokio idiotiškumo nėra nė LR Pilietybės įstatyme, ten dabar yra 10 atskirų atvejų, kurie apibrėžiami aplinkybėmis, kada LR pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės piliečiu, ir nė vienas iš tų atskirų atvejų nėra taikomas „retai arba išimtinai“. Pasitikrinkite. Prabuskite. Atsipurtykite nuo LR KT šarlatanų.

Dalia Henkė ( nuo 12:03 min.). „.... Pasaulio lietuvių bendruomenei atstovaujančiai 45 šalyse esančias lietuvių bendruomenes. Ką tik grįžau iš Graikijos, kur vyko Graikijos ir Kipro suvažiavimas ir dar viena bendruomenė planuojama, tai bus 46-oji Kipro lietuvių bendruomenė, kur prisijungs. Pasaulio lietuvių bendruomenei yra šiomis dienomis šios temos, labai svarbios. Visų pirma pilietybės išlaikymas. Šiuo metu Lietuvoje tai įvardijama kaip platesnis dvigubos pilietybės įteisinimas. Nors Pasaulio lietuvių bendruomenė jau virš 10 metų pasisako už tai, kad būtų ne plačiau leidžiama dviguba pilietybė, bet pagal įstatymo numatytus atskirus atvejus būtų suteikta galimybė išlaikyti ir išsaugoti pilietybę, kuri įgyjama gimimu. Taip kaip ir numato 12-as LR Konstitucijos straipsnis, pirmas sakinys. Tai jau taikoma plačiai, nes virš 25000 žmonių jau turi Lietuvos ir kitas pilietybes. Gerbiame Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo sprendimą, kuris buvo paskelbtas penktadienį (2017-11-20) ir dėkojame, kad taip greitai jis atsakė į Lietuvos Respublikos Seimo narių užduotus klausimus. Jie ir spręs kokiu keliu ir toliau eisime mes visi kartu. .....“

Dr. J.R. Ir savo plačiai apimančios kalbos pabaigoje PLB pirmininkė įteikia Seimo pirmininkui prof. V.Pranckiečiui ženkliuką „Būkime Basanavičiais“. Ir tai labai svarbus ženklas, nes parodo, kad Seimo pirmininkas V.Pranckietis tikrai asmeniškai girdėjo, ką sakė PLB pirmininkė D.Henkė kalbėjo.

Iš vienos pusės ponios D.Henkė kalba palietė aktualius PLB klausimus ir tai gerai. O blogai yra tai, kad kai turime platų klausimų ratą, tai ir vienas iš pagrindinių klausimų, sprendžiamų jau daugiau nei 10 metų, taip ir „paskęsta“ tuose kituose klausimuose. Sunku koncentruotis ir spręsti vieną problemą. Tačiau įsivaizduodami Seimo pirmininko profesoriaus intelektą, visgi galima tikėtis, kad profesorius neturėtų prarasti galimybės klasifikuoti klausimų svarbą, nustatyti prioritetus. Tai tarp tų daugybės klausimų, kuriuos palietė D.Henkė, pats svarbiausias yra konstitucinis LR pilietybės išlaikymo klausimas. Labai aiškiai ponia D.Henkė pasakė: „Nors Pasaulio lietuvių bendruomenė jau virš 10 metų pasisako už tai, kad būtų ne plačiau leidžiama dviguba pilietybė, bet pagal įstatymo numatytus atskirus atvejus būtų suteikta galimybė išlaikyti ir išsaugoti pilietybę, kuri įgyjama gimimu. Taip kaip ir numato 12-as LR Konstitucijos straipsnis, pirmas sakinys. Tai jau taikoma plačiai, nes virš 25000 žmonių jau turi Lietuvos ir kitas pilietybes.

Pagalvokime, 10 metų LR Seimas NIEKO NEGIRDI, NIEKO NEMATO, NIEKO NESUPRANTA. Gi ponia D.Henkė savo nuostatą grindžia ne savo nuomone, o LR Konstitucijos 12-o straipsnio pirma dalimi. Tai yra kelia konstitucinės svarbos klausimą. Tai visų kitų klausimų svarba prieš Konstitucijos įgyvendinimo būtinumą nublanksta. Ir čia ponia D.Henkė daro klaidą, nes tie 25000 žmonių, kurie jau turi dvi pilietybes, jas įgijo tikrai NESIREMIANT LR Konstitucijos 12-o straipsnio pirma dalimi, o įgijo pagal LR Konstitucijos 12-o straipsnio antrą dalį, kuri dalinai yra įgyvendinta LR Pilietybės įstatyme 10-ties atskirų atvejų, kada LR pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės piliečiu. Dėl šių atskirų atvejų turinio čia nediskutuosime, tik pabrėšime, kad tie dešimt atskirų atvejų labai aiškiai parodo, kad LR Seimo teisininkai, arba kas ruošė tuos atskirus atvejus, labai gerai supranta, kad kiekvienas skirtingas atskiras atvejis yra apibrėžiamas skirtingomis aplinkybėmis ir nė vienam iš tų atskirų atvejų niekas niekada neįpiršo idiotiškos LR KT šizofreniškai išgalvoto paaiškinimo apie „retumą“ ar „išimtinumą“. Nė viename iš tų dešimties atskirų atvejų niekaip nėra jų taikymo retumo ar išimtinumo. Turėtų LR KT pagalvoti, kokiu būdų jie tapo tokiais šizofreniškais idiotais, šarlatanais.

Atkreipęs dėmesį į konstitucinę LR pilietybės išsaugojimo svarbą manau, kad yra BŪTINA tik apie tai ir kalbėti. Jeigu kas nors, koks nors asmuo nagrinėdamas nuklysta į pakračius, tai toks turi būti grubiai kaip CHAMAS sustabdytas ir pareikalauti pereiti prie temos, arba užsičiaupti, jei neturi ką į temą pasakyti. Tai yra kiekvienas kalbėtojas dėl LR Pilietybės išsaugojimo privalo atsakyti į klausimą, kas, kada ir prie kokių aplinkybių remiantis kokiu LR Konstitucijos straipsniu gali panaikinti šią Konstitucinę nuostatą Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant...“. Jeigu nėra jokio įrodymo Konstitucijoje, kad šioji konstitucinė nuostata gali būti panaikinta kito konkretaus Konstitucijos straipsnio, tai reiškia, kad ši konstitucinė nuostata yra PRIVALOMA visoms Lietuvos valstybės institucijoms ir visiems išleidžiamiems įstatymams.

Mano giliu įsitikinimu konstitucinės nuostatos „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant...“ neįmanoma paneigti pačia Konstitucija. O tai reiškia ji yra nenuginčijama ir privaloma visiems Lietuvos Respublikoje.

Tai prie ko čia vedu? Vedu prie to, kad LR Seimo pirmininkas prof. V.Pranckietis išgirdęs PLB valdybos pirmininkės D.Henkės aiškiai paviešintą konstitucinę nuostatą (gal iki šiol net nebuvo skaitęs LR Konstitucijos?) dėl LR pilietybės išlaikymo PRIVALĖJO nedelsiant ir čia pat vietoj pažadėti, kad tuo pat imsis priemonių, kad LR Konstitucija, jos nuostata „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant...“, būtų nedelsiant įgyvendinta pačiame artimiausiame LR Seimo pasėdyje, nes kiekviena minutė, kol šioji nuostata nėra įtvirtinta LR Pilietybės įstatyme, yra nusikaltimas prieš Valstybę, Konstituciją, kuriai jie, visi Seimo nariai, yra prisiekę. Tai taip pat nusikaltimas prieš apie 3,7 milijonų LR piliečių konstitucines teises.

Dr. Antanas Vinkus (nuo 21:28 min): „......Mano vizito ir gerbiamo Ž.Pavilionio vizito į Ameriką pavyzdys parodė, kad lemia ne partiškumas sėkmę, o žmogiškumas. Mes su ponu Pavilioniu nesusipykę ir grįžom nesusipykę. ....“

Dr.J.R. Įsivaizduoju, kad dr. Antantas Vinkus, kaip Lietuvos išdaviko generolo Vinco Vitkausko žentas, ir neturėtų niekaip susipykti su dr. Žygimantu Pavilioniu, nes yra vieno tikslo vedini, kad Lietuvoje negaliotų jos Konstitucija, tiksliau LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mos dalies pirmas teiginys „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant...“ ir kad LR piliečiai gimę Lietuvoje neturėtų savo konstitucinių teisių išlaikyti LR pilietybę, kai įgyja ir kitos valstybės pilietybę. Visa tai ką teigiu įrodo, kad nė vienas iš jų niekaip vis dar neatkreipia dėmesį, kad SEIMAS PRIVALO įgyvendinti LR Konstitucijos tik ką paminėtą nuostatą. Seimas, o ir kartų viešėję JAV, Omahoje, Seimo nariai elgiasi kaip išdavikas generolas. Gal būti jie susitiko su labai kultūringais? Tada taip, niekas tokių neišryškino pagal darbus, o ne pagal kalbėjimą. O juk jie yra tikrai INFORMUOTI. Dar gi labiau, Seimo narys, kuris tą reikalą dėl dviejų pilietybių lyg ir paremia, apsimeta, kad atstovauja PLB siekius, niekaip LR Konstituciniame Teisme apie aukščiau paminėtą Konstitucijos nuostatą net NEUŽSIMINA. O tai ir yra priešiška veikla, žiauriai priešiška, nes apie tai buvo raštiškai visi Seimo nariai ir jis pats INFORMUOTAS.

Iš esmės visa dr. Antano Vinkaus kalba yra oratorinių sugebėjimų ir gražbyliavimo demonstravimas. Tenka pastebėti, kad visi be išimties kalbėtojai ypatingai kultūringai šnekėjo. Ir nieko NEIŠSPRENDĖ. Taigi pacituosiu 2017-11-17 straipsnio pavadinimą „Kun. prof. Andrius Narbekovas: „Politinis korektiškumas veda į niekur“ (http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/kun.-prof.-andrius-narbekovas-politinis-korektiskumas-veda-i-niekur).

Dr. Rimvydas Baltaduonis: „.... Šiuo metu yra sujudimas ir nerimas Pasaulio lietuvių tarpe ir Lietuvoje kalbantiems apie pilietybę, kaip spręsime tą klausimą. Mums visiems iš tikrųjų reikia susikaupti ir susivienyti ir pagalvoti, ką gi J.Basanavičius darytų. Kaip mes turėtumėm pasielgti šioje situacijoje ir nesusipriešinti, nesusiskirstyti į įvairias stovyklas ir pabandyt rasti tą kelią. Ir pabandyt rast tą kelią atsakydami į klausimą, ar mes iš tikrųjų sutikdami šimtmetį, švęsdami šimtmetį galima tuo klausimu, ar lietuviai gali išlaikyti Lietuvos pilietybę. Kaip mes tą klausimą galime atsakyt, kaip mūsų Valstybės institucijos gali tą klausimą išspręst. Iš tikrųjų gerbiame Konstitucinio Teismo sprendimą, džiaugiamės, kad jis labai greitai į tą atsakė ir labai valstybiškai žiūri į tą klausimą ir pasakė, kad Seimas, mūsų Lietuvos valdžia turi rasti tą atsakymą į tą klausimą. O mes ieškome to įkvėpimo iš J.Basanavičiaus.....“ 34:19

Po to sekė bendra nuotrauka, nes po to Seimo pirmininkas prof. V.Pranckietis paliko paliko Konstitucijos salę. Tai reiškia, kad Seimo pirmininkas asmeniškai girdėjo ką kalbėjo dr. R.Baltaduonis.

Dr. J.R. Matome, kad dr. Rimvydas Baltaduonis visgi kalba apie problemą labai aiškiai, taip pat aiškiai, kaip ir apie tą problemą, tarp kitų problemų paskandintą, kalbėjo ir Dalia Henkė. Dr. R.Baltaduonis, iš aukščiau pacituoto, taip teigė: „....Lietuvoje kalbantiems apie pilietybę, kaip spręsime tą klausimą ..... ar lietuviai gali išlaikyti Lietuvos pilietybę. Kaip mes tą klausimą galime atsakyt, kaip mūsų Valstybės institucijos gali tą klausimą išspręst.

Kaip suprantame ir jau žinome, kad dviejų pilietybių teisinis klausimas ir pilietybės išlaikymo teisinis klausimas yra jau 1992.10.25 yra labai puikiai išspręstas LR Konstitucijos 12-am straipsnyje. Tiesiog tobulai išspręstas. Asmeniškai žaviuosi LR Konstitucijos kūrėjų išmintimi ir toliaregiškumu formuluojant LR Konstitucijos 12-ą straipsnį. Ir tai sakau po labai nuoseklios analizės, jau gal po kokių 30 straipsnių tai tema. Neatsirado nė vieno, kuris dalykiškai būtų sukritikavęs mano tuos straipsnius, kurie pasiekė tiek Seimą, tiek LR KT ir kitas Valstybės institucijas ir asmenis.

Tai poną dr. R.Baltanuonį, o kartu ir visus kitus, informuoju, kaip reikia spręsti šitą Jūsų paminėtą pilietybės išlaikymo klausimą. Tiesiog reikia po 25-ių Konstitucijos priėmimo metų galų gale PRIVERSTI niekingą antikonstitucinį Seimą paklusti LR Konstitucijai, kuriai jie prisiekė ir PRIVALOMAI įgyvendinti LR Pilietybės įstatyme Konstitucijoje, aukščiausiame įstatyme, įtvirtintą nuostatą „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant...“. Šioji konstitucinė nuostata, dėl to, kad ji yra įtvirtinta aukščiausiame įstatyme, jos negali pakeisti nei pati Konstitucija, nei Pilietybės įstatymas, nei joks Lietuvos valdininkas ar LR Konstitucinis Teismas.

Ar žinote kas gali anuliuoti esamą Konstituciją? Konstituciją gali anuliuoti tik visuotinas referendumas pagal Konstitucijoje nustatytas taisykles. Po to gali priimti ir naują Konstituciją.

Kas dar gali anuliuoti LR Konstituciją? LR Konstituciją gali anuliuoti OKUPANTAS. Okupantas jau ne kartą mūsų istorijoje tai ir darė. Kadangi okupantui nėra privalu laikytis kažkokios tai kažkieno tai priimtos Konstitucijos. Tai Lietuvos OKUPANTŲ Seimas būtent ir yra ANULIAVĘS ne tik šitą LR Konstitucinę nuostatą „„Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant...“, tačiau yra anuliavęs ir lygios rinkimų teisės konstitucinę nuostatą, tai yra iš esmės sugriauti Lietuvos valstybės teisiniai pagrindai. Tik OKUPANTAS taip gali daryti. Apie tai galite pasiskaityti 2016-9-11 straipsnyje „ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“. Taip pat galite pastudijuoti 2017-03-11 straipsnį „Okupuota nepriklausomybė“. Čia jokia paslaptis, apie tai yra informuotos visos valdžios institucijos ir jau senai. Jokių požymių, jokios reakcijos. Ir tai yra įrodymas, kad Lietuva yra OKUPUOTA, kgbistai užslaptinti dar 75 metams, o komunistai išsilakstė ir užsikonspiravo įvairių pavadinimų partijose. Veiklos jie NENUTRAUKĖ. Tai parodo, kad kiek teko analizuoti, visose svarbiose Valstybės veiklos sferose Konstitucija yra išniekinta. Apie tai galima pasiskaityti 2017-08-10 straipsnyje „Konstitucinio teismo šarlatanai (III dalis)“.

Ką gi visa tai galėtų reikšti PLB? Tai gali reikšti tik vieną, OKUPANTAS į jus yra atsukęs ir bus atsukęs trigubai suraitytą ŠPYGĄ, o ne tai ko Jūs norite, ko Jūs siekiate, kokius sentimentus Lietuvai jaučiate. Vienybė su OKUPANTU, kažkaip labai jau keistai atrodo, tai kolaboravimas. Reikia iš esmės keisti PLB politiką.

O atrodo siekiant išlaikyti LR pilietybę tiek nedaug reikia: Pilietybės įstatyme privalomai įtvirtinti LR Konstitucijos nuostatą: „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant...“.

LR pilietis, gimęs Lietuvoje, ir gyvenantis kitoje valstybėje, gali įgyti ir kitos valstybės pilietybę.

Tai ir pagalvokite, ar galite draugiškai sugyventi su Rainių miškelio budeliais, ar galite draugiškai sugyventi su okupantu, kuris trėmė į Sibirą, ar galite draugiškai sugyventi su tais kurie vėl slapta užgrobė mūsų šalį, niekina jos Konstituciją, tyčiojasi iš Konstitucijoje įtvirtintų LR piliečių teisių. Okupantas išeidamas pasiliko. Tai ar teisinga yra PLB politika kolaboruoti su okupantais, kurie pagal savo esmę niekina Lietuvos valstybę, jos Konstituciją ir LR piliečių konstitucines teises?

Kokią čia klišę panaudoti homosovietikams iš anų laikų?

Tegu dega žemė po okupantų kojomis.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
531. Senis Šaltis
(2017-12-27 22:40:26)
(88.222.97.16) Parašė:

pdr. jonai jau perkaitai, ir vėl proxiai? Praleidžiam tą paklodę.530. StasysG
(2017-12-27 21:46:05)
(82.140.168.97) Parašė:

tęsinys. "žiūrėkime į ateitį, mažiau gręžiokimės į praeitį. Mažiau ginčykimės ir muškimės dėl praeities. Na, koks skirtumas, koks paminklas? Galvokime apie tai, kokią Lietuvą sukursime, kokia ji bus. Praeitį gerbti reikia, prisiminti reikia, ginčytis, draskytis konfliktuoti – tikrai nereikia', – interviu portalui 15'minLT kalbėjo prezidentė D. Grybauskaitė. Ar įmanoma nekomentuoti?! Panašu, kad prezidentė pamiršo ne tik LR k o n s t I t u c I j o s preambulę: “– prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę “, bet ir Lietuvos himno žodžius: „Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia…'Keisčiausia, kad prezidentė daro tokius pareiškimus žinodama, jog pagrindinis Rusijos vykdomų psichologinio karo operacijų taikinys yra Lietuvos istorija! Noriu tikėti, kad ir Prezidentė ir jos patarėjai ir jos kalbų rašytojai skaito savos žvalgybos institucijų ataskaitas. Bent jau tas kurios spaudoje skelbiamos. Manau cituoti nereikia. Šiandieniniai istorijos perrašinėjimai vykdomi kaimyninėse valstybėse turi vieną tikslą: tai ideologinis savų visuomenių paruošimas agresijai. Nuolatinis rusiškų…baltarusiškų smegenų plovimas apie 'iskonno russkije zemli' ir 'Didžiają Lietuvos kunigaikštystę slavų valstybę', Lietuvai dovanotą Vilnių ir Klaipėdą yra propagandinio karo leitmotyvas. Prezidentė, kaip vienas pagrindinių V.Putino vykdomos politikos kritikų, manau, puikiai supranta kokią reikšmę krizėje ir konflikte vaidina simboliai. Ir štai teiginys: "Na koks skirtumas, koks paminklas?"Prezidente, diskusija vyksta ne apie dekoratyvinį sporto komplekso papuošimą, ne apie fontaną…Kalbame apie mūsų pačių santykį su Žeme, kurioje gyvename, apie Sostinę ir mūsų Istorijos gynimą. Tai mūsų atsakomybė prieš visus tuos vyrus ir moteris kurie gyveno ir mirė tam, kad šiandien mes turėtume savo valstybę. Aš esu įsitikinęs, kad kaip tik prezidento pareiga suformuoti konkrečią užduotį simboliui konkrečioje vietoje! Tai politinis ir tik politinis uždavinys! Politikas gebantis tai padaryti įeina į istoriją. Prie tokių politikų vardų dedamas priedėlis: statytojas! Palikti tokį atsakingą sprendimą kokiai nors 'komisijai' ar taip vadinamiems 'menininkams' reiškia nusišalinti nuo vadovavimo. Taip tai karinis terminas reiškiantis didžiausią karo vado nusikaltimą. Ar tinka jį naudoti šiuo atveju? Manau, kad taip, nes paminklo Lukiškių aikštėje statyba yra mūsų totalinės gynybos, mūsų apsisprendimo mobilizuotis ir išlikti dalis. Aš sutinku su prezidente: reikia žiūrėti į priekį! Nesiblaškant į šonus, nesitraukiant...Tačiau taip žvelgti gali tik tada, kai tavo pečius slegia visa istorinė atsakomybė. Tada tau nereikia gręžiotis į praeitį, nes ji visada su tavimi. Todėl Paklauskit, prezidente, ką apie jūsų žodžius pasakys tie kurie už simbolį, kokiu ilgą laiką istorijoje buvo Lietuva atidavė gyvybę: pas Sausio 13 žuvusiuosius, pas Lietuvos partizanus, pas T. Kosciuškos sermėgius vyrus užkapotus Suvorovo kazokų ar pas Zigmą Sierakauską žuvusį aikštėje į kurią siūloma nesigręžioti, nueikit į Rasų kapus, kur abipus kolonos tyliai miega Lietuvos savanoriai ir Želigovskio vyrai... Paklauskit pas juos, koks ženklas, koks simbolis puošė jų mundurus ar vėliavas, paklauskite, koks monumentas atstovauja Lietuvai."529. StasysG
(2017-12-27 21:39:24)
(82.140.168.97) Parašė:

521 rašo" (2017-12-27 16:15:46)(88.222.97.16):"Beje, kada pradeda lysti yla iš maišo, kad sąjūdis buvo organizuojamas KGB". -----Tai gal istorinę Lietuvos valstybę kūrė KGB??? Apie siekius sunaikinti Lietuvos istoriją gerai rašo žymus sčjūdietis Audrius Butkevičius straipsnyje„Karo taikinys – Lietuvos istorija“ 2017-12-26 11:46, Jis teigia, kad psichologinio karo taikiniu tapo mūsų istorija. „Lietuva – inovatyvi, moderni valstybė, todėl daugiau žiūrėkime į ateitį, maži528. Senis Šaltis
(2017-12-27 18:23:23)
(88.222.97.16) Parašė:

"524. dr. Jonas Ramanauskas joramltyahoo.com (2017-12-27 17:29:28) (98.212.66.159) Parašė: Tai vėl nukrypsti nuo temos, esi susiformavęs niekšas. " ------ cha cha cha tai kokia tema pdr. joneli? Apie Grybauskaitę ir litvakus, kuriuos kažkodėl labai pabrėži, nors, pasirodo, kad tai "Litvakas tai nėra nei blogai, nei gerai." Tai kokio koto tai pabrėžti? cha cha tu joneli visai susivėlei. Tu geriau surašyk formatą, kaip ir apie ką turim kalbėti, nes susidaro vaizdas, kad čia tu blaškaisi, kaip pyd..ras tarp feminisčių papuolęs.527. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-12-27 18:13:31)
(98.212.66.159) Parašė:

Litvakas tai nėra nei blogai, nei gerai. Tiesiog tiesa, kurią Prezidentė Dalia Grybauskaitė išsakė pati savo lūpomis. Tiesos nereikia bijoti. Įvairių tautybių žmonės gyvena Lietuvoje per amžius. Apie tai yra 2015-10-21 video "Lithuanian President: Don't believe what the Russians say" (ht*tps:/*/ww*w.youtube.*com/watch?v=V3FXKZCbO6A), klausykit nuo 3:54 min. Ten D.Grybauskaitė sako: "I am litvak". O ar ši tiesa buvo pasakyta Lietuvos žmonėms prieš rinkimus???526. Senis Šaltis
(2017-12-27 17:36:29)
(88.222.97.16) Parašė:

"Tikėkis, kad gausi litvakės D.Grybauskaitės apdovanojimą, kaip jį ir gavo aferistas, šarlatanas prof. Vytautas Sinkevičius ir kiti LR KT teisėjai." --- pala pala pdr. joneli, o tavo šventasis jablonskis kartais nebuvo litvakas? Kodėl vienu atveju litvakai blogai, kitu, kada tau patogu, - gerai? Oj tu išdykėli galinio varymo šuleriuk. ---------- "Tai vėl nukrypsti nuo temos, esi susiformavęs niekšas." --------- APIE KĄ TEMA? APIE KGB, PENKTAS KOLONAS, NIEKŠUS, KONSTITUCIJĄ, TAVE? Tu apsispręsk pagaliau. Pats mėtaisi, kaip višta su degančia uodega prie bet ko, kad tik įžeisti oponentą, nes nesugebi argumentuotai kažko įrodyti. Tada belieka tik prie asmenybių kabinėtis. Gėda ir graudu, kaip amerika degraduoja nors ir degradavusias asmenybes. Atsiprašau kotačiulpys nelabai vertas pagarbos iš tikro.525. Senis Šaltis
(2017-12-27 17:30:44)
(88.222.97.16) Parašė:

Pacituosiu paskutinius tavo "protingus pasisakymus: 1) ""Pagal Konstituciją, tai LR pilietybės įgytos gimimu negali atimti."; 2) "NIEKAS NEGALI pakeisti LR Konstitucijos nei žodžio, nei raidės, nei kalblelio be tinkamos teisinės proceduros. "524. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-12-27 17:29:28)
(98.212.66.159) Parašė:

Tai vėl nukrypsti nuo temos, esi susiformavęs niekšas. Tikėkis, kad gausi litvakės D.Grybauskaitės apdovanojimą, kaip jį ir gavo aferistas, šarlatanas prof. Vytautas Sinkevičius ir kiti LR KT teisėjai.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi