2024 m. birželio 16 d.

 

Dvi pilietybės – kur tie KGBistai?

242
Paskelbta: 2017-12-28 10:23 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | [email protected]

Bronislavas Genzelis 2017-12-21 straipsnyje „Valstybės išdavimas?“: „1989 metų ataskaitoje savo šefui Maskvoje Lietuvos KGB vadas generolas E. Eismuntas rašė, kad, matomai, po 1990 metų vasario rinkimų LTSR skelbs nepriklausomybę ir kad KGB tam pasiruošusi: veiks 6377 agentai (jų kartoteka mus nepasiekė). Kiek išliko, nežinia. Kaip žinia, KGB funkcijas perėmė FSB.“

Pasiklausykime atidžiai ką kalba kandidatė į LR Respublikos prezidentus ponia Dalia Grybauskaitė 2009-05-19 video „D. Grybauskaitė apie KGB“ .Šiame video kandidatė kalba, kad „... Aš būsiu už liustracijos pabaigimą, už viešai paskeltą informaciją apie visus dalyvius, tiek KGB, tiek bendradarbiaujančius, tiek rezervininkus. Jokiu būdu, žinau, kad nebus galima ir nereikia jų persekioti, nes tai yra jau pagal Europos Sąjungos mes turime pripažinti visų lygiavertes teises, bet viešumas bus tas instrumentas, kuris pirmiausia apsaugos visus mus, net ir tuos žmones, nuo to, kad jie kartais naudojami kaip įrankiai trukdyti, atakuoti ir šmeižti. ....“

JE Prezidentės Dalios Grybauskaitės prezidentavimo laikotarpiu kaip tas jos žadėtas VIEŠUMAS buvo realizuotas? Kaip skiriasi žodžiai ir darbai? Kalbama spaudoje, kad LR Seimas įslaptino apie 2000 kgbistų dar 75 metams, tai yra visumoje apie šimtui metų. Tai, o kur tie KGBistai? Tai yra dar 4377 KGBistai? Ar jie nieko neveikia, negriauna Valstybės? Kaip juos aptikti? Mokslininkai paprastai uždavinį apie dalykus, kurių nemato, tarkim apie mažiausias visatos daleles, sprendžia pagal paliktą pėdsaką. Metodas senas gal kaip ir pati Žemė, mažiausiai senas kaip ir pati Biblija. Nustatyti kas yra kas pagal paliktus darbus, pėdsakus, prie kurių priskirtinas ir nieko neveikimas kai reikia veikti.

Negalima neigti, kad Valstybėje nebuvo stengiamasi ką nors pagauti veikiančių prieš Valstybę. Tai parodo 2012-06-23 video „Kaip V. Adamkus susijęs su klanu? Tyrimas, supurtęs klaną“.Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) dėmesį galėtų patraukti šio video kadrai nuo 33 sek. iki 1 min. 15 sek., kuriose parodytas persigandęs pagautas Albinas Januška ir du jo draugeliai, Žygimantas Pavilionios ir Emanuelis Zingeris. Būtinai išklausykite visą video. PLB nepatingėkite susipažinti su “pudrintojais”. PLB turi žinoti ir suprasti kas jiems “pudruoja” smegenis. Apie tai rašiau anksčiau 2017-07-03 straipsnyje „Ar tai prezidentinės ambicijos?“. Gal jau pamiršote, ar tai Jūsų tai visiškai nedomina? Priminsiu. Seimo narys Ž.Pavilionis teigia, kad: „Kreipimasis į Konstitucinį Teismą iš pirmo žvilgsnio atrodo visiškai logiškas – prašoma išaiškinimo, ar jo formuluotė, kad dviguba pilietybė Lietuvos piliečiams suteikiama tik tam tikrais išimtiniais atvejais, atitinka realybę, su kuria susiduria mūsų šalis bei jos piliečiai, ir nėra pažeidžiamas lygiateisiškumo principas“.

Šiame paminėtame straipsnyje Ž. Pavilionis agituoja pasaulio lietuvius taip: „Labai aciu, Angele, o del kitų komentartorių tai siūlau neįsivelti į diskusiją su žmonėmis, kurie bando visą nepriklausomo Lietuvos istoriją įvertinti kaip nekonstitucinę ir atitinkamai atitolinti Lietuvą nuo Jūsų, išvykusių už Atlanto ar kitur...“ Tai yra iš esmės kalba apie mano išplatintą laišką jam ir pasaulio lietuviams. O tame laiške aiškiai parodžiau, kad Lietuvoje reikia LR Konstituciją atitinkančių rinkimų, nes tik tokie rinkimai padaro valdžią teisėta. Taigi raginimą laikytis LR Konstitucijos Žygimantas Pavilionis paverčia siekiu „atitinkamai atitolinti Lietuvą nuo Jūsų“. Klausiu, kokį aferistą parėmėte rinkimuose į Seimą? Ar galutinai išprotėjote ar esate užzombinti? Tai ar pasaulio lietuviai kausis už antikonstitucinę Lietuvos valdžią? Buvo daugiau nei pakankamai laiko 2016-10-09 rinkimus į Seimą padaryti atitinkančius Konstituciją. Tačiau to nepadarė nei viena partija, nei vienas kandidatas į Seimą. Tiesa yra dvi išimtys, du asmenys surengė tuo klausimu konferenciją Seime, tačiau į Seimą nepateko. Buvau paruošęs ir į Seimą nusiuntęs du Seimo rinkimų įstatymus, kurie tenkina Konstituciją „vienas rinkėjas – vienas balsas“. Viskas kaip į tuščią skylę. Tik kgbistų valdomame Seime tas yra įmanoma.

Tuo tarpu toks Seimo kreipimasis į LR KT dėl dviejų pilietybių išplėtimo yra iš esmės visiškai kvailas, nes klausiama to, kas jau buvo paklausta Prezidentės D.Grybauskaitės ir atsakymas yra žinomas. NEGALIMA. Tai tik paskutiniai kvailiai gali klausti to, kai atsakymas yra aiškus. Tačiau tie taip vadinami kvailiai yra iš tikro labai protingi tuo požiūriu, kad parodyti PLB trigubai susuktą ŠPYGĄ, t.y. kad jie nieko NEGAUS, kas jiems teisėtai priklauso. O tai KGBistinis požiūris, kuriuo yra atimamos konstitucinės teisės. Seimas, kiekvienas jos narys ir Ž.Pavilionis ypač, kaip Seimo atstovas LR Konstituciniame Teisme, ir Antanas Vinkus kaip Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkas, ir visi komisijos nariai, buvo INFORMUOTI, ko reikia klausti LR Konstitucinio Teismo.

Reikia klausti, kodėl LR KT neįvertina LR Konstitucijos 12-to straipsnio pirmos dalies pirmo teiginio, kur yra įtvirtinta „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant...“ ? Esmė tame, kad LR pilietybės įgyjamos gimstant negalima atimti, nes toji teisė yra įtvirtinta Konstitucijoje. Tai iš esmės pakinta požiūris į dvi pilietybes, nes iš apie 3,7 milijonų LR piliečių turi tokią konstitucinę teisę, neatimamą konstitucinę teisę. Pilietybės įstatymo privaloma pareiga užgarantuoti šios teisės neliečiamumą, gyvybingumą, galiojimą. Nė viena Lietuvos institucija, nei vienas valdininkas negali turėti konstitucinės teisės atėmimo įgaliojimo, nes Konstitucija yra aukščiausias įstatymas, pagal kurį sutarėme gyventi ir sugyventi. Lietuvoje LR KT ir LR Seimas yra paneigęs šią teisę tiems, kurie vėl gi, pagal tą pačią Konstituciją atskirais atvejais gali būti LR ir kitos valstybės piliečiais. Atskirais, o ne retais ar išimtiniais atvejais.

Kiekvienam net teisės pirmokui turėtų būti aišku, kad Konstitucijoje be tam tikros teisinės procedūros negalima pakeisti ne tik žodžio, negalima pakeisti ne tik raidės, negalima net pakeisti kablelio vietos. Tuo tarpu LR KT pakeičia žodį, vietoj žodžio „atskiras“ prikergia žodį „retas“ ir „išimtinis“ ir veikia kaip konstituciniai nusikaltėliai. Šie konstituciniai nusikaltėliai tikrai žino, kad norint pakeisti LR Konstitucijos 12-ą straipsnį reikia referendumo. Tačiau kodėl to referendumo nereikėjo, kad LR KT išsityčiojo iš Konstitucijos pakeisdami žodį, jo prasmę? Tai parodo, kad tai tyčinis LR KT teisėjų veikimas prieš Lietuvos Respublikos Konstituciją, prieš teisę, prieš pačią valstybę. Niekaip kitaip to suprasti negalima, kaip suprasti tai, kaip priešiškų Lietuvos valstybei jėgų tyčinį, sąmoningą veikimą. Apie tai ką čia aiškinu, jau daug kartų aiškinau ir LR KT prieš 2017-10-20 nutarimo priėmimą informuodamas visus be išimties LR KT teisėjus ir LR Seimo narius. Absoliuti TYLA, nė vienos pastabos, nė vieno karktelėjimo, kaip išstipę? Ar ten žmonės dirba ar paskutiniai niekšai? Ryja biudžeto pinigus ir naikina Lietuvos valstybę, jos teisinius pagrindus, Konstituciją. Tai kur tie KGBistai?

Apie tai, kur tie KGBistai galėtų būti rašiau 2017-04-05 straipsnyje „Okupanto žiurkės“, kuriame parodyta, kad net nepriklausomybės akto signatarui Algirdui Endriukaičiui net viešai užduoti klausimo nedavė VSD.

Turėtų būti atkreiptas dėmesys į Valdo Vasiliausko 2017-08-26 straipnį „Valdas Vasiliauskas. Pralaimėtas mūšis: okupacinė kariuomenė išvesta, bet slaptoji liko“, kuriame visi tie klausimai apie slaptąją okupacinę kariuomenę yra gana gerai nušviesti. Bus gerokai praplėstas supratimas apie tai, kur tie KGBistai.

Išvada: KGBistai nesnaudžia, vykdo antivalstybinę, antikonstitucinę veiklą prieš Lietuvos valstybę, jos piliečius, daro įtaką įstatymų leidybai, Konstitucinio Teismo sprendimams. Ponios prezidentės Dalios Grybauskaitės pažadas KGBistus išviešinti pasibaigė kgbistų įslaptinimu dar 75 metams, kai visi būsime jau išmirę ar išsilakstę?

Apie LR Pilietybę įgyjama gimstant

Toji nuostata, kad LR pilietybė įgyjama gimstant yra įtvirtinta LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mos dalies pirmame teiginyje. Tai todėl teigiu, kad LR pilietybė įgyjama gimstant negali būti ATIMTA, t.y. valstybės institucijos, įstatymai ir valdininkai negali turėti tokios teisės atiminėti tai, kas yra įtvirtinta Konstitucijoje.

Tačiau tokia pozicija iššaukė nenuilstančio kovotojo prieš LR Konstituciją tokią reakciją, kurią pacituosiu, kadangi ji yra išreikšta viešai po 2017-11-20 straipsniu „Dvi pilietybės – kultūringo kalbėjimo pelkėje“. Cituoju 487 komentarą:

487. Senis Šaltis
(2017-12-24 20:16:56)
(88.222.97.16) Parašė:

"Pagal Konstituciją, tai LR pilietybės įgytos gimimu negali atimti." -- tu okupante kgbiste parodyk kur konstitucijoje parašyta, tavo frazė. Tu užsispaltinęs įgaliotinis kgb. Užsiimantis lietuvių kiršinimu ir skaldymu. pdr. ramanauski, duok teisinių argumentų, o ne savo fantazijų. Jei konstitucijoje to neparašyta, vadinasi tu esi antikonstitucinis nusikaltėlis.


Manau, kad LR Seimas, LR KT, LR litvakė prezidentė ir Saulius Skvernelis yra tikrai, jau tuo abejoti nereikėtų, yra nusipelnę, kad juos gintų nepailstantis kovotojas prieš Konstituciją, ko gero geresnių, patikimesnių tikai nesurado. Nė vienas padorus žmogus OKUPANTŲ negintų. Na o dabar visai nesunku nustatyti kas yra KGBistas net neturint dokumentų, kurių ir nereikia. Tai kaip nustatyti? Ogi pasinaudoti labai senu, kaip ir pati BIBLIJA, metodu. Reikia žiūrėti pagal darbus, pagal paliktus pėdsakus.

Toks metodas yra pats efektingiausias ir svarbiausiai teisingas, dar netgi mokslinis. Naudokime tą metodą ir aptiksime karksinčius kgbistus.

Taigi 487 komentatorius sako, kad Konstitucijoje NEPARAŠYTA, kad „Pagal Konstituciją, tai LR pilietybės įgytos gimimu negali atimti.“

Taigi diskutuojant dėl tokio teiginio galima nustatyti, kas yra KGBistas ir čia visai nesvarbu dokumentai, kadangi kalba eina apie melą ir ne melą. Tas kas meluoja, tas kgbistas, o tas kas nemeluoja yra ne kgbistas. Tai dabar man reikia atsakyti į klausimą, kur Konstitucijoje parašyta, kad pilietybės įgytos gimimu NEGALIMA atimti?

Labai rimtas klausimas. Nors šį atsakymą esu davęs ne kartą, tačiau 487 komentaro autorius yra nepajėgus suvokti kas yra sakoma. Tai tegu sau gyvena kaip kgbistas, iškrypėlis ir besmegenis.

O tiem, kas turi smegenis, logišką mąstymą, tai tas atsakymas yra elementariai paprastas: LR pilietybės ĮGYTOS GIMIMU negalima atimti TODĖL, kad šioji TEISĖ yra įtvirtinta KONSTITUCIJOJE ir niekas neturi aukštesnės juridinės galios kaip Konstitucija. Visi, o ypač tie, kurie jai prisiekia, PRIVALO paklusti Konstitucijai BESĄLYGIŠKAI. Taigi nei koks nors įstatymas, nei koks nors valdininkas negali turėti tokios teisės, kuri būtų aukštesnė už Konstitucjos suteiktą teisę. Tai kai negali būti tokio įstatymo aukštesnio už Konstituciją, kai negali būti įstaigos, kuri būtų teisiškai aukštesnė nei Konstitucija, tai kai negali būti valdininko, kuris būtų teisiškai aukštesnis už Konstituciją, tai kol galioja ši Konstitucija įtvirtinanti LR pilietybę įgyjamą gimimu, tol ji yra NEATIMAMA, nes nėra jos kam atimti, nes negali būti nei įstatymo, įstaigos ar valdininko turinčio teisę tokį darbą atlikti. Negali būti, tačiau antikonstitucininkų valdomoje valstybėje tai yra norma.

Taigi yra negalima atimti teisės, kurią suteikia Konstitucija. Todėl LR pilietybė įgyjama gimimu NEGALI BŪTI ATIMTA.

Visi LR KT nutarimai dėl dviejų pilietybių pavirsta propagandiniais dūmais kylančiais iš konstitucinių dvasių.

Tai man atrodo, kad logiškai ir teisiškai protaujančiam žmogui tikrai įrodžiau tą teiginį, už kurį 487 komentatorius mane išvadina kgbistu, manau nepagrįstai. Tačiau apie tai kiekvienas turi teisę nuspręsti taip, kaip jam atrodo. Dėl tos priežasties 487 komentatorius pasirodo pats besmegenis, iškrypėlis, šiknaskylių laižytojas pats tampa KGBistu. Tam, kad pagrįsti čia pateiktus epitetus, kviečiu pasiskaityti 33 ir 54 komentarus po 2017-08-10 straipsniu „Konstitucinio Teismo šarlatanai (III dalis)“. Būtinai pastudijuokite. Kad Jūsų nevarginčiau, dėl tos reakcijos į šį straipsnį, pats pacituosiu 487 komentatoriaus išsireiškimus:

33. Senis Šaltis
(2017-08-11 16:46:42)
(88.222.97.16) Parašė:

ar galima jonai ir aš pasišildysiu tavo šiknoj liežuvį? Tu mano pupuliuk. Būtinai atidžiai perskaitysiu tavo visus straipsnius, komentarus ir nuorodas, bei video. Kad tik nebūčiau šarlatanas.

54. Senis Šaltis
(2017-08-11 18:57:00)
(88.222.97.16) Parašė:

Tai kad jonai 33-čiam komentare aš tau subinę laižyti gatavas, kad tik tu mane priimtum į išrinktųjų tarpą. Ten aš tau pritariu. Ar tu neskiri kur už tave, kur prieš tave?


Kaip matome žmogus sako “Kad tik nebūčiau šarlatanas”, o juk kaltinimas šarlatanizmu yra nukreiptas į LR Konstitucinio Teismo teisėjus. Taigi lyg ir logiška būtų manyti, kad pasižymintis durnumu ir atkaklumu “Senis šaltis” gali būti LR KT teisėjas arba jų pasamdytas? Tai visai nesvarbu.

Tokiais komentarais siekiama išeliminuoti, kad tokių straipsnių nerašyčiau. Tos pastangos yra akivaizdžios, iš pasalų, anonimiškai, iškrypėliškai stengtis pažeminti, teigti dezinformaciją. Tačiau kai tai supranti, tai tų kvailų komentarų įtaka gal net dar labiau paskatina žengti tolyn. Todėl, kad atsirado 487 komentaras, ir yra parašytas šis straipsnis kgbistų tema. Kažkas visgi turėtų iš valdžios šiam asmeniui pasakyti didžiulį, didžiulį ačiū.

Taigi be jokių dokumentų, o pagal iškrypėlio paliktą pėdsaką nesunkiai nustatome kokį darbą dirba 487 komentatorius. Mes negalime sužinoti pagal dokumentus, kuris yra kgbistas arba ne, nes LR Seimas įslaptino kgbistus dar 75 metams, viso 100 metų. Tai ko toks Seimas yra vertas? Tik kgbistinių ŽIURKIŲ makaulėse gali kilti idėja užslaptinti KGBistus ir būti priimta Seime.

Tai mano supratimu, kaip koks kgbėšnikas, besmegenis, iškrypėlis, šinaskylių laižytojas 487 komentatorius taip energingai gina LR KT, LR Seimą ir visą kitą valdžią, tai didesnės gėdos tiesiog neįmanoma ir apturėti ir net sugalvoti. Atkreipsiu dėmesį, kad kgbistais ar jų įtakos agentais lengviausiai ir yra UŽVERBUOJAMI tokio plauko IŠKRYPĖLIAI ir per tai jie yra valdomi. Taigi viskas labai dėsninga.

O dabar apie realybę. Kaip žinome, Saulius Skvernelis būdamas Vidaus reikalų ministru atėmė LR pilietybę Kaune gimusiam Žydrūnui Ilgauskui, nes jis įgijo JAV pilietybę. Tačiau kaip matome LR pilietis Žydrūnas Ilgauskas Lietuvos pilietybę įgijo gimimu. Todėl joks Skvernelis, jeigu paklustų Konstitucijai, tai tokio konstitucinio nusikaltimo NEPADARYTŲ. Tačiau S.Skverneliui Konstitucija yra viso popiergalis, kurio gal būt ir neskaitė, o jei skaitė tai neturėjo pakankamai proto ją suprasti. Tačiau tai esmės nekeičia. Bepročiams vieta beprotnamyje. Tas pats su LR Seimu, jie priėmė Pilietybės įstatymą, pagal kurį galima atimti LR pilietybę įgytą gimimu, kai įgyji ir kitos valstybės pilietybę. Tačiau toks Pilietybės įstatymas grubiai, kgbistiškai niekšiškai, sulaužo LR Konstituciją, todėl LR Seimas yra galimai kgbistinė IRŠTVA. Seimas apie tai yra jau gal 30 kartų informuotas, niekaip nereaguoja, o tai įrodo, kad ten galimai tikrai yra kgbistinė irštva arba kgbistų valdoma nusikaltėlių irštva. Tai matote kokias išvadas galima padaryti, kai vadovaujiesi senu kaip Žemė metodu, spręsti kas yra kas PAGAL PALIKTĄ PĖDSAKĄ.

Problema su tais kgbistais yra nepaprastai didelė. Juos galima išgaudyti tik loginės ir teisinės analizės būdu arba išviešinus, kaip žadėjo Dalia Grybauskaitė. Valdžios moto: Pažadėsi patiešysi, neištesėsi – nesugriešysi. Vieni pateks į tuos spąstus per durnumą skleisdami kgbistiškas mintis, o kiti bus tikrieji. Abi jų rūšys yra pavojingos Lietuvai. Tai ar Lietuva turi tokią instituciją, kuri tokius gaudytų?

Visų tų klausimų sprendimas yra toks. Reikia priimti dar vieną tokį atskirą atvejį:

LR pilietis, gimęs Lietuvoje, ir gyvenantis kitoje valstybėje, gali įgyti ir kitos valstybės pilietybę.“

Ir tada jokių prieš Valstybę nukreiptų referendumų NEREIKIA. Jei Seimas darys tą referendumą, tai neabejotinai patvirtins, kad yra KGBistinių žiurkių irštva. Gyvenimas tai parodys kas yra kas pagal paliktą pėdsaką.

Jeigu trumpai, tiesiog vienu sakiniu, tai tuomet visos tos 487 komentaro iškrypėliškos mintys yra paneigiamos vienu sakiniu:

LR pilietybės ĮGYTOS GIMIMU negalima atimti TODĖL, kad šioji TEISĖ yra įtvirtinta KONSTITUCIJOJE ir niekas neturi aukštesnės juridinės galios kaip Konstitucija.

Šios teisės negalima atimti kaip ir visų kitų teisių, ar vertybinių nuostatų ar institucijų įtvirtintų Konstitucijoje. Kitu atveju Konstitucija padaroma NEGALIOJANČIA.

Pagal tai, kaip LR Seimas, LR KT, LR Prezidentūra ir visa kita valdžia reaguoja į Konstitucijos akivaizdžius pažeidimus absoliučiu nutylėjimu, tai akivaizdžiai visi jie pritaria, galimai savo pasamdytam, komentatoriui 487, kuris dirba dieną ir naktį, kad tik nustumti į šoną svarbius Valstybei klausimus. Nemanau, kad tas toks pasiaukojantis komentatoriaus darbas turėtų būti nepastebėtas. Jeigu jau aferistas, šarlatanas, buvęs LR KT teisėjas Vytautas Sinkevičius turi apdovanojimų, tai šis komentatorius taip pat turi būti Lietuvos valdžios apdovanotas, kaip nenuilstantis kovotojas prieš Lietuvą ir jos teisinius pagrindus.

Išvados: Kur yra KGBistai ar šiaip veikiantis prieš Lietuvos valstybę asmenys gali būti nustatomi pagal daromą veiklą, paliktą jų veiklos pėdsaką ar net neveikimą, kai reikia veikti.

Taigi kiekvienas savo laisva valia ir supratimu pagal paliktą pėdsaką gali daryti išvadas kas yra ir kur yra tie KGBistai pagal tai kokį supratimą turi. Suprantu taip, kad tie kurie eina prieš Konstituciją, LR piliečių konstitucines teises, tai yra antivalstybininkai, ir galimai kgb agentai.

Kol Lietuvos valdžia yra užgrobta, tol teisinis dviejų pilietybių klausimas pagal LR Konstitucijos nuostatas nebus išspręstas.

Kaip pavyzdį pateiksiu 2016-04-13 straipsnį „Eilinį kartą antikonstituciniai rinkimai - valdžia nelegitimi“. LR Seimas, visos partijos, visa Lietuvos valdžia nedelsiant buvo apie tai infromuoti ir turėjo pakankamai laiko tam, kad 2016-10-09 rinkimai atitiktų Konstituciją, NEPADARĖ NIEKO, kad pašalinti antikonstitucinius Seimo rinkimus, legitimizuoti LR Seimo narius, todėl jie visi yra konstituciniai nusikaltėliai.

LR Seimo teisininkai ir Seimas tyčiojasi iš LR KT sprendimų dėl dviejų pilietybių retumo ar išimtinumo. Dabar yra 9 ar 10 atskirų atvejų, pagal kuriuos kiekvienas, be jokių apribojimų tenkinantis tam tikro atskiro atvejo aplinkybes gali būti kartu LR ir kitos valstybės pilietis. Taigi nė vienas iš jau turimų Pilietybės įstatyme įtvirtintų atskirų atvejų nėra taikomas nei retai, nei išimtinai ir iš viso jokių apribojimų nėra. Pagal kiekvieną atskirą atvejį gali būti vienas asmuo arba vienas milijonas. Jokio skirtumo, nes atskiras atvejis neriboja asmenų skaičiaus, o apibūdina tik atskiras aplinkybes. Būtų absoliutaus teisinio idiotizmo pavyzdys, jeigu, tarkim, pagal vieną atskirą atvejį tarkim tik pirmiems penkiems asmenims ta įstatymo norma būtų taikoma, o kitiems ne.

Visa tai atsitiko todėl, kad LR KT dirba prieš Lietuvos valstybės teisinius pagrindus. Tai kur daugiau ieškoti, kur tie KGBistai?

Ar galima ką nors iš antikonstitucinės valdžios sužinoti, išgirsti jeigu žmonės jau 67 kartus paklausė „AR DAR GYVA“ ir nieko iš Lietuvos valdžios neišgirdo apie iš Klonio gatvės valdžios jėga pagrobtą mergaitę. Ar Lietuvos aukščiausioje valdžioje yra žmonių su širdimi ir protu?

Matant visą LR Seimo veiklą ir LT KT veiklą konstituciniu dviejų pilietybių klausimu nesunkiai galima suprasti, kad Seimo klausimai ir LR KT atsakymai yra iš anksto suderinti ir valdomi iš vieno centro. Kad teisės profesionalai nesugebėtų suprasti teisėje net elementariausių dalykų priskirtina neįmanomam įvykiui ir visumoje tai gali būti įvardinta kaip antivalstybinė, antikonstitucinė afera.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
242. Senis Šaltis
(2018-01-11 14:59:56)
(88.222.97.16) Parašė:

241. Yra kaip Yra. Skaityti is eiles. Labai teisingas pastebėjimas tik, kaip visada mintis gudriai įpiršta ir nepabaigta. Turėtų skambėti taip: "Yra kaip yra. Skaityti is eiles. Ir būtinai iki galo."241. Yra kaip Yra. Skaityti is eiles.
(2018-01-10 08:56:33)
(98.222.2.119) Parašė:

12 straipsnis Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais. Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis. Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas.240. Senis Šaltis
(2017-12-31 14:10:41)
(88.222.97.16) Parašė:

pdr. jonelis radau tave skypėj ir paprašiau tavęs mane priimti. Taigi apie kokius ramanauskus tu čia visiems pudrini smegenis aferiste, kuris slapstosi nuo visų. Turi susikūręs mažiausiai du vardus rajonas52 ir nojus52. "214. dr. Jonas Ramanauskas joramltyahoo.com (2017-12-30 15:59:19) (98.212.66.159) Parašė:O dabar paimk programą Skype, jos langelyje SEARCH įvesk žodžius "Jonas Ramanauskas" ir pamatysi kiek tokių yra. Mano Skype rodo 36 tokius Jonus Ramanauskus. Todėl esu priverstas pridėti savo esamą mokslo laipsnį tam, kad kaltė dėl to ką rašau nekristų ant nekaltų žmonių." Pats lenngviausias tavo melo įrodymas menkysta. John Rama Hammond. Indiana, Jungtinės Valstijos. Tu net savo vardu ten neužsiregistravęs ir jokio dr. nereikia, kad tave menkysta rasti. Jei tu sugebi tokiuose paprastai patikrinamuose dalykuose meluoti, tai kaip tavim kas gali tikėti. Beje pupuli dar didesnis žvairys pasidarei nuo tos įgaliotinio nuotraukos, o barzda čia lanzbergį kopijuoji?239. Senis Šaltis
(2017-12-31 13:37:05)
(88.222.97.16) Parašė:

Tai pdr. jonelis neturi jokių atsakymų ar prieštaravimų apie mano išsakytas mintis apie jį ir apie jo nusišnekėjimus? Ar tai galima pavadinti "sutriuškinimu į miltus" tavo šnekas? Ypač patiko tas bajeris su skype vardu kur prisirašai dr. kad išskirtų tave iš kitų ramanauskų, nors tokio vardo nei vieno skypas neranda. Narcizas ir amerikoje narcizas. Beje gal gali įrodyti, kad žemė apvali, o ne plokščia? Irgi būtų įdomu išgirsti mokslininko argumentus nesiremiant autoritetais ar "taip vadovėlyje parašyta", ar matai gaublys apvalus ir žemė apvali. Spėju ir čia, kaip konstituciją aiškintum. Nes mulkis nei to negalėtų padaryti.238. daktarui
(2017-12-31 07:56:44)
(188.69.210.194) Parašė:

čia aš mokinu apie miego- nemigo fazes? Įdomu, nežinojau :)237. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-12-31 07:03:15)
(98.212.66.159) Parašė:

to "236". Ką ten tamsta paskutinį durnių mokini? Neišmokinsi, jiems dar Žemė vis dar plokšia. Tik tokie ir gina LR KT - penktąją koloną.236. to 235 seniui šalčiui
(2017-12-31 06:18:27)
(188.69.210.194) Parašė:

koks dar labas rytas? Dar jam tebėra labas vakaras nuo vakar- naktinėja, vadinasi :)235. Senis Šaltis
(2017-12-31 04:10:57)
(88.222.97.16) Parašė:

Labas rytas mulki. Tai jau pabudai pdr. joneli. Tai vis neturi atsakymų. Esi, kaip visada kvailys, kuris nieko nesugeba, tik vogti iš KTU laboratorinę įrangą. Netgi savo žodžių neturi, o naudoji mano. Skurdžius esi tamsta davatka.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi