2024 m. kovo 1 d. 

Kas valdo Lietuvos teisėsaugą?

Paskelbta: 2011-11-15 12:12 Autorius: ekspertai.eu
Tai, kas pastaruosius keletą metų bei paskutines savaites vyksta mūsų valstybėje, man leidžia padaryti išvadą, kad Lietuvoje teisingumo nėra, kad mes tikrai gyvename teisinio nihilizmo valstybėje, kur gali būti susidorojama su visiškai nekaltais valstybės piliečiais, kur žmogaus gyvybė nieko neverta-jie gali būti traiškomi kaip musės, kur neegzistuoja nekaltumo prezumpcijos principas, kur žmogus negali rasti teisybės. Belskis į visas valdžios ar jos paskirtų teisėsaugos institucijos vadovų duris - jos uždarytos ir aklinai užkalti langai- valstybės piliečių skausmas, ašaros ir neviltis paskęsta valdininkų abejingumo liūne.Aš visiškai rimtai noriu paklausti visuomenės rinktos valdžios, teisėsaugos institucijų vadovų : kokia trečioji jėga, koks klanas jus visus valdo? 1999 metais per Latvijos televiziją buvo parodytas reportažas, kuriame keli paaugliai papasakojo, kaip jie buvo pedofilų prievartaujami, kaip jie buvo verčiami lytiškai santykiauti su aukštais šalies pareigūnais, įvardijo net dviejų Ministrų kabineto narių pavardes. Šalies visuomenei buvo visiškai netikėta tuometinio Latvijos Generalinio prokuroro Janio Skrastinio reakcija: vietoj to, kad jis, principingai reaguodamas į žiniasklaidos pateiktą medžiagą, nedelsiant pradėtų ikiteisminį tyrimą ir imtųsi visų priemonių nusikaltimui išaiškinti, Generalinis prokuroras išstoja televizijoje ir praneša, kad visa tai melas, kad vaikai išsigalvojo. Ar Latvijos Generalinio prokuroro reakcija neprimena mūsų Generalinio prokuroro A. Valantino reakcijos į asmeniškai gautus apie 25 D. Kedžio skundus dėl pedofilijos jo dukrelės atžvilgiu? A. Valantinas taip pat nusprendė nieko netirti. Latvijos parlamentaro Janio Adamsono iniciatyva 1999 metų spalio 7 dieną Latvijos Seime sudaroma komisija, kuriai buvo pavesta išsiaiškinti visas pedofilijos aplinkybes, nustatyti valstybinių ir privačių institucijų pareigūnų ir asmenų ryšius su valstybėje veikiančiu pedofilijos tinklu. 2000 vasario 17 Latvijos Seimo posėdyje buvo išklausytas parlamentinės komisijos pirmininko J. Adamsono pranešimas. Pranešime buvo nurodyta, kad: „Komisijos surinkta informacija patvirtina kruopščiai suplanuotą ir įgyvendintą nusikalstamą schemą, pagal kurią veikė "Logos centro" sudarytas žmonių prekybos tinklas, taip pat išsiaiškinti tarptautiniai ryšiai, per kuriuos bendradarbiavo „Logos centro“ atstovai ir kiti susiję asmenys. Komisija disponuoja informacija apie valstybinių ir privačių institucijų, įskaitant ir aukštų pareigūnų įsitraukimą į žmonių prekyba, taip pat ir į pedofiliją. Komisija disponuoja tiek tiesioginiais, tiek netiesioginiais įrodymais, kuriuose daugybę kartų kaip galimi nepilnamečių seksualinių paslaugų gavėjai ar minėtų tinklo veiklos bendrininkai yra minimi šių viešųjų ir privačių institucijų pareigūnai: ministras pirmininkas Andris Škelė, teisingumo ministras Valdis Birkavas, valstybės pajamų tarnybos generalinis direktorius Andrejus Sončinas, „Latvijos pašto“ generalinis direktorius Aivaras Driskis, Rygos klasikinės gimnazijos direktorius Romanas Alijevas...“ Ataskaitoje buvo įvardinti su pedofilijos tinklu susiję kiti garsūs Latvijoje asmenys, kad pedofilijos tinklui veikti padėjo teisėsaugos institucijos, kad buvo fiksuojami tuo metu intensyvūs telefoniniai pokalbiai bei susitikimai tarp Latvijos Generalinio prokuroro, bei įtariamųjų pedofilija premjero ir teisingumo ministro. Ataskaitoje buvo teigiama, kad specialiosios tarnybos verbuodavo žmones, turinčius polinkį „netradiciniam“ seksui ir jais manipuliuodavo, kad daug tokių agentų buvo perimta iš KGB. Nurodoma, kad pedofilijos tinklo gijos vedą į kaimynines šalis, tame tarpe ir į Lietuvą. Tuometinė Latvijos Prezidentė Vaira - Vykė Freiberga komisijos ataskaitos paskelbimo dieną pavadino „juoda diena šalies istorijoje“. Žinote kokia buvo Latvijos Generalinio prokuroro reakcija? Jis tą pačią dieną iškėlė dėl šmeižimo baudžiamąją byla pačiam parlamentinės komisijos pirmininkui J. Adamsonui, o pagal visą parlamentinės komisijos medžiagą ne tik, kad nepradėjo jokio ikiteisminio tyrimo, bet visa medžiaga buvo prijungta prie J. Adamsono šmeižimo bylos ir įslaptinta, kad niekas niekada jos nebematytų. Tiesa, po keletos mėnesių Latvijos premjeras, teisingumo ministras ir Generalinis prokuroras atsistatydino, bet pedofilijos byla iki galo taip ir nebuvo ištirta, atsakomybėn buvo patraukta tik keletas pedofilijos tinklo organizatorių iš privačių struktūrų, kurie atsipirko simbolinėmis bausmėmis. Buvęs Latvijos premjeras V. Škelė vienas turtingiausių Latvijos žmonių, vėl sugrįžo į politiką, įtariamasis pedofilija, buvęs Latvijos užsienio ir teisingumo ministras V. Birkavas 2002 metais Vilniuje skaitė pranešimą V. Adamkaus globotame renginyje „Kuriant platesnę Europą“. Manau, kad Latvijoje kilęs pedofilijos skandalas bei teisėsaugos institucijų veiksmai, visų pirma Generalinės prokuratūros ir Lietuvos pedofilijos tyrimas - susiję kaip du broliai dvyniai. Tik Latvijoje, laiku pradėjus parlamentinį tyrimą, išvengta sunkių pasekmių- žmonių nužudymo. Be to, mūsų Seimo parlamentinė komisija, po tragedijos Kaune, tyrė tik D. Kedžio skundų nagrinėjimo teisėtumą, kai Latvijos parlamentinė komisija stengėsi atskleisti ir atskleidė visas pedofilijos tinklo buvimo aplinkybes bei su juo susijusius aukščiausiuosius šalies pareigūnus. Mūsų Seimo parlamentinė komisija konstatavo, kad D. Kedžio skundai ir pareiškimai buvo pagrįsti, kad Generalinis prokuroras visiškai nekreipė dėmesio į apie 25 gautus asmeniškai D. Kedžio skundus, kad jis niekaip nereagavo į L. Stankūnaitės ir V. Naruševičienės prašymus jas apsaugoti nuo galimo susidorojimo- tai galėjo padaryti tik A. Valantinas, kad jis nepradėjo ikiteisminio tyrimo D. Kedžiui dėl grasinimo susidorotu, nors pagal BPK jis tai privalėjo padaryti, nedavė nurodymo išimti D. Kedžio ginklų , kad A. Valantinas, ignoruodamas įstatymo nuostatas, nesikreipė į Seimą su prašymu leisti baudžiamojon atsakomybėn patraukti teisėją J. Furmanavičių, nors tai būtų suteikę galimybę prokurorams išsiaiškinti, kaltas teisėjas ar ne. A. Valantinas nepradėjo ikiteisminio tyrimo ir dėl teisėjo šmeižimo, nors jis teigė, kad yra šmeižiamas. Gal gali tautos atstovai nors šiandien paaiškinti, kodėl jie bijojo priimti principingą sprendimą? Kokios jėgos juos spaudė? Gal būt, ir mūsų šalies Prezidentė, patvirtindama tokias „principingas“ Seimo išvadas , taip pat nenorėjo užtraukti „juodos dienos šalies istorijoje“. Manau, kad Seimo nariams, parlamentinės komisijos pirmininkui Stasiui Šedbarui buvo žinomi Latvijos parlamentinio tyrimo užkulisiai ir pasekmės. Įsivaizduokite - Stasys Šedbaras Seime skaito principingą komisijos išvadą ir pasiūlo A. Valantiną patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Kas gali paneigti, kad A. Valantinas nedelsiant būtų iškėlęs baudžiamąją bylą pačiam S. Šedbarui ir visą, jau įslaptintą Seimo tyrimo medžiagą, nebūtų prijungęs prie jo paties baudžiamosios bylos bei būtų pajungęs visą klaną, visus draugus ir pusdraugius, kad S. Šedbaras (o gal ir visa komisija) būtų nuteisti? Buvęs Prezidentas Valdas Adamkus savo paskutinėje knygoje ciniškai prisipažino kaip jis pats ir dar kai kurie politikai įžūliai įtakodavo net Aukščiausiojo teismo vadovybę priiminėti jiems reikalingus sprendimus. Dabar, po tokio Seimo sprendimo, ir vilkas sotus, ir avis sveika. Ar supranta Seimo nariai, kad savo abejingumu, neprincipingumu, jie užkirto kelią ikiteisminio tyrimo atlikimui, viso piktnaudžiavimo Generalinėje prokuratūroje aplinkybių nustatymui ir įvertinimui baudžiamojo proceso tarka ir , galimai, pedofilijos tinklo atskleidimui mūsų valstybėje? Manau, kad to ir siekta. Ar supranta mūsų Seimo nariai, kad jie turi jausti pilną atsakomybę ir dėl, galimai, šalinant pedofilijos liudytojus, nužudytų A. Ūso ir D. Kedžio bei suskaldytos visuomenės bei gimstančios naujos „violetinės“ partijos? Seimas turi nešti pilną atsakomybę ir dėl prieš savaitę įsiplieskusio dar vieno skandalo- po dviejų metų nuo tragedijos Kaune atsiradusio „slapto“ policijos informatoriaus“ mestos „bombos“, kad jam D. Kedys buvo papasakojęs visas planuojamų žmogžudysčių Kaune aplinkybes, kad buvo ruošiamasi nužudyti net 6 asmenis ir kad jis apie tai detaliai informavęs kone visą Policijos departamento vadovybę. Manau, kad pagrindinis „informatoriaus“ ir už jo stovinčio klano tikslas buvo mesti sunkius kaltinimus D. Kedžio seseriai, teisėjai Neringai Venskienei, nes jis teigia, kad N. Venckienė ir organizavo nužudymus. Mesti sunkūs kaltinimai ir Policijos Departamento aukštiems pareigūnams, jų tarpe ir Generalinio komisaro pavaduotojams. Visvaldą. Račkauską, kurį aš pažinojau, kaip principingą, patyrusį pareigūną ir man sunku patikėti, kad jis, gavęs tokią informaciją nebūtų įstatymo numatyta tvarka nedelsiant priėmęs visų priemonių nusikaltimams užkirsti kelią ir apie tai tuoj pat nepranešęs Generaliniam prokurorui. Sunku patikėti, kad taip nebūtų pasielgę ir kiti aukšti Policijos departamento pareigūnai. Savo abejones su ironija jau išreiškiau, savo straipsnyje „Kiek ilgai tęsis teisminio tyrimo dėl D. Kedžio parodija?“ Atkreipiu dėmesį tik į tai, kad „bombikė“ buvo numesta vos ne išvakarėse neskundžiamo Aukščiausiojo teismo sprendimo pedofilijos byloje paskelbimo išvakarėse. Ko galimai buvo bijoma? Šioje byloje velionis A. Ūsas buvo kaltinamas atlikęs tvirkinamuosius veiksmus su D. Kedžio dukrele. Manyčiau, kad perduodama bylą į teismą Generalinė prokuratūra rėmėsi tvirtais įrodymais, kurių nuslėpti ar jų panaikinti nebuvo jokios galimybės. A. Ūsas žuvo, kaip ir D. Kedys „ prigėręs baloje“. Manyčiau, kad tokia „mirtis užspringstant“, turėjo patenkinti visus „ pedofilijos organizatorius“, tuo labiau, kai A. Ūsas viešai buvo pradėjęs per daug kalbėti, kad jis teisme daug ką gali pasakyti. Nebėra A. Ūso-nebėra ko ir betirti. Deja, nebuvo numatyta viena aplinkybė-tiek A. Ūso tėvai, tiek N. Venckienė pareikalaus bylą vis vien nagrinėti iki galo ir išsiaiškinti visas aplinkybes. Generalinė prokuratūra dėjo didžiules pastangas, kad tyrimas nebūtų niekada atnaujintas- teikė savo skundą Aukščiausiajam teismui. Kyla didelis klausimas, kodėl taip elgėsi Generalinės prokuratūros vadovai? Ko buvo bijomasi? Kas juos tam įtakojo, kokios jėgos? Atrodo, kad pačios prokuratūros tikslas turėtų būti - objektyvios tiesos nustatymas. Galiu paaiškinti. Atnaujinus teisminį tyrimą tikrai turėjo būti keliamas klausimas, kodėl, pareiškus A. Ūsui įtarimą dėl mergaitės tvirkinimo, toks pat įtarimas dėl bendrininkavimo nebuvo pareikštas L. Stankūnaitei, vaiko motinai. Tikriausiai, sunkiai paaiškinama, kad A. Ūsas mergaitę tvirkino motinai nežinant ir nematant. Gal naktimis užmigdydavo L. Stankūnaitę ar jai miegant per kaminą įlysdavo? Teismas savo nutartimi turi pilną teisę pradėti ikiteisminį tyrimą ir prieš L. Stankūnaitę, kartu pripažįstant, kad ji savo kaip motinos pareigas atliko netinkamai. Esu įsitikinęs, kad garbingi teisėjai taip ir padarys. Pedofilų klanui tai reikštų, kad L. Stankūnaitei pagrindinė pedofilijos liudytoja dukrelė niekada nebus sugrąžinta. Kad tai, kas užsifiksavo mažos mergaitės atmintyje yra visam gyvenimui, o tai labai pavojinga. L. Stankūnaitė, norėdama nors kiek palengvinti savo baudžiamąją atsakomybę ar visai jos išvengti, gali pradėti bendradarbiauti su teisėsauga ir duoti jai žinomus parodymus apie visą pedofilinį klaną. Visiškai sukompromitavus N. Venckienę, apkaltinus ją organizavus nužudymus, galimai, buvo tikimasi ne tik prokurorams palankaus Aukščiausiojo teismo sprendimo, kad A. Ūso byla niekada nebebūtų tiriama, bet ir sprendimo dukrą sugražinti L. Stankūnaitei. Žinoma, kad iki šiol yra bijomasi ir „violetinio“ judėjimo peraugimo į politinę partiją. N. Venckienei nusprendus tapti šios partijos vadove, gali pasikartoti A. Valinsko partijos fenomenas. Neduok Dieve, jei nauja, marginalinė, jokių išorinių jėgų dar nevaldoma partija laimėtų rinkimus ir, jau būdama valdžioje, imtųsi veiksmingų priemonių Kauno tragedijos ir pedofilijos byloms ištirti bei padaryti tikrai esminę reformą prokuratūroje, išvejant lauk visokius dūdas, jasaičius.., pakeičiant prokuratūros vadovus bei patraukiant atsakomybėn A. Valantiną. Mano versija kaip viskas vyko: „Lietuvoje, kaip ir kaimyninėje Latvijoje veikia gerai organizuotas pedofilų tinklas savo čiuptuvais apraizgęs teisėsaugos struktūras, valstybinės valdžios institucijas, specialiąsias tarnybas. D. Kedžio dukrelė tikrai buvo pedofilų seksualiai išnaudojama. Apie tai ji papasakojo savo tėvui, N. Venckienei, seneliams. D. Kedys kreipiasi į prokuratūrą, reikalaudamas ikiteisminio tyrimo. Ikiteisminis tyrimas pradedamas, atliekamos psichologinės mergaitės ekspertizės. Ekspertizės patvirtina, kad mergaitė nemeluoja, nefantazuoja, bet sako tiesą. Įtakingam pedofilų klanui iškyla grėsmė, jis per tuometinį Generalinį prokurorą A. Valantiną ikiteisminiame tyrime "įjungia stabdžius". D. Kedys savo sesers, teisėjos N. Venckienės padedamas, pradeda teisėtomis priemonėmis ieškoti teisybės. Parašo apie 200 skundų ir pareiškimų prokuratūrai, Generaliniam prokurorui asmeniškai, Seimui, tuometiniam Prezidentui V. Adamkui... Niekas nepadeda, Net į Seimo dviejų komitetų pirmininkų paklausimus, generalinė prokuratūra arogantiškai atsako, kad ikiteisminis tyrimas atliekamas tinkamai ir, kad liaudies tarnai daugiau į prokuratūrą nebesikreiptų. Dėl savo dukrelės seksualinio išnaudojimo, piktnaudžiavimo generalinėje prokuratūroje D. Kedys visą turimą medžiagą pradeda viešinti žiniasklaidos priemonėse. 2009-05-17 Valstybės Prezidente išrenkama Dalia Grybauskaitė, kuri pakeičia Valdą Adamkų. Iškilo reali grėsmė, kad po kurio laiko gali būti pakeistas ir V. Adamkaus paskirtas Generaliniu prokuroru A. Valantinas, o tai reikštų, kad gali būti objektyviai pradėtas ikiteisminis tyrimas pedofilijos byloje. Nusprendžiama pašalinti visus pedofilijos bylos liudytojus, tame tarpe ir teisybės ieškotoją D. Kedį. Iš namų, galimai, to paties „informatoriaus“, išviliojamas su savo ginklais D. Kedys, jis sulaikomas ir paslepiamas (pretekstas išviliojimo galėjo būti melagingas nurodymas nurodytu laiku pateikti ginklus policijai). Pasinaudojant D. Kedžio ginklais nušaunamas teisėjas J. Furmanavičius. Prie jo kūno, kad įtarimai kristų tik ant D. Kedžio, kaip vizitinė kortelė, numetamas jo pistoletas, užmirštant, kad iš jo reikėjo išauti į teisėją nors vieną šūvį. Skubama. Nušaunama V. Naruševičienė. Daugiau nebespėjama - A. Ūsas ir L. Stankūnaitė pradedami saugoti. 2010 balandžio mėn. nusprendžiama, kad D. Kedys nebereikalingas, viskas jau buvo padaryta, kad būtų visuomenėje suformuota nuomonė, kad jis žudikas, kitokia versija nesvarstoma ir Generalinėje prokuratūroje. Imituojamas jo “užspringimas“, kūnas nuvežamas ir numetamas prie Kauno marių. Kadangi A. Ūsas viešai reiškia nepasitenkinimą dėl jo bylos perdavimo teismui, bijant, kad jis, užsiutęs ant savo „globėjų“, kad nebuvo „ištrauktas“ iš bylos, gali pradėti kalbėti, pasinaudojus, kad jis atsisakė apsaugos, A. Ūsas nužudomas, vėl imituojant, prigėrimą baloje. Ar ne per daug lavonų keistomis aplinkybėmis vienoje byloje, ponai prokurorai? Reikalinga pašalinti ir liudytojas L. Stankūnaitę bei jos dukrelę. Tai trukdo padaryti tik jos apsauga. Reikalinga galutinai susidoroti su N. Venckiene, kad ir Aukščiausiajam teismui taptų viskas aišku prieš priimant sprendimą. Su N. Venckiene reikalinga susidoroti ir dar dėl vienos priežasties- ją palaiko Prezidentė Dalia Grybauskaitė, neleidžia jos pašalinti iš teisėjos pareigų. Mane tikrai neramina tai, kad prieš keletą dienų, Edmundo Jakilaičio vedamoje televizijos laidoje “Lietuva tiesiogiai“ buvęs europarlamentaras A. Sakalas viešai visuomenei pareiškė, kad dėl to gali būti dar vienas „paksogeitas“. Ką visa tai reiškia, gal ponas A. Sakalas galėtų prokurorams paaiškinti? Gal klano pagrindinis tikslas ir yra sukompromituoti Prezidentę ir, organizavus dar vieną apkaltos procesą, pašalinti iš politinės arenos „pernelyg savarankišką“ Prezidentę? Tegu atleidžia Gerbiamas E. Jakilaitis, bet ši jo laida bei jos dalyviai- A. Sadeckas ir A. Sakalas man, o gal ir visiems žiūrovams padarė slogų įspūdį. Manyčiau, kad rimtai susirūpinti privalo ir Valstybės Saugumo Departamentas. Štai tada, po dvejų metų, atsiranda ir „slaptas informatorius“. Klanas su jokiom priemonėm nesiskaito. Na tai kas, kad, galimai, apšmeižti Policijos departamento vos ne visa vadovybė, kad kompromituojamas visas Policijos departamentas. Tikslas- pateisina priemones, jokia moralė klanui neegzistuoja. Kaip nors išsilaižys. Informacija nutekinama A. Mockaus privačios televizijos LNK prodiuseriui Virginijui Gaiveniui, kuriam jau apie 20 metų Generalinės prokuratūros ONKT departamentas, vadovaujamas G. Jasaičio ir A. Kliunkos „tekindavo“ operatyvinę informaciją ir kurio laidose ištisus du metus neegzistavo kitokia nuomonė - D. Kedys žudikas ir jokių pedofilų nėra. Visuomenę pasiekia stulbinanti laida - N. Venskienė žudynių organizatorė. Policijos aukščiausio lygio pareigūnai, kone jos bendrininkai - žinojo net apie šešių asmenų nužudymą ir nieko nedarė. Tikslas beveik pasiektas. Generalinis prokuroras, net nelaukdamas patikrinimo policijos departamente pabaigos, duoda nurodymą nedelsiant suimti D. Kedžio bendrininkus- aklą kaimyną ir jo draugę. Esu įsitikinęs, kad taikomos visos priemonės, kad kaimynai būtų apdoroti ir duotų „teisingus“ parodymus. D. Valys pasielgė kaip absoliučiai nieko negirdėjęs apie nekaltumo prezumpciją, lyg kas jam būtų gnybęs į „gerą“ vietą – D. Valy nelauk nieko, skubėk, Tėvynė pavojuje. Kažkas panašaus vyko būtent Stalino ir Berijos laikais. Žinoma, kad pavojuje - prieš akis būsimas Aukščiausiojo teismo sprendimas. Man susidarė tokia nuomonė, kad galimai ši sensacija pagaminta būtent Generalinės prokuratūros senųjų „pogrindininkų“ ir eilinį kartą „ nutekinta“ V. Gaiveniui. Šias mano mintis sustiprina tai, kad Generalinis prokuroras iš karto, net neabejodamas, patikėjo „informatoriaus“ - nusikaltėlio pasakojimu, o ne Generalinio komisaro V. Račkausko nedelsiant padarytų viešu pareiškimu, kad „informatorius“ meluoja, kad jis niekada su juo susitikęs nebuvo ir tokios informacijos apie planuojamas žudynes neturėjo. Tokią mano nuomonę sustiprino ir 2011 spalio 14 per LNK kalbėjęs V. Gaivenis, pranešdamas visuomenei, kad jis disponuoja slaptais telefoninių pokalbių tarp D. Kedžio ir N. Venckienės įrašais ir , kad jis juos pateiks prokuratūrai tik po to , kai juos pademonstruos savo laidoje. Galiu atsakingai pareikšti, kad tokie telefoninių pokalbių įrašai pagal Operatyvinės veiklos įstatymą ir BPK galėjo būti padaryti tik baudžiamojoje byloje pagal prokuroro teikimą, gavus teisėjo sankciją. Tai galėjo būti padaryta tik pedofilijos byloje, pradėtoje prokuratūroje pagal D. Kedžio pareiškimą. Visais slaptų pokalbių įrašais disponavo tik prokuratūra, kurios žinioje ši byla buvo ir iš niekur kitur V. Gaivenis jos negalėjo gauti. Tai reikštų, kad pati Generalinė prokuratūra, galimai, jau seniai disponavo ir „informatoriumi“ ir slaptais įrašais. Ji negalėjo juos kitaip panaudoti, kaip „nutekindama“ V. Gaiveniui, nes tektų atsakyti į klausimą, kodėl Generalinė prokuratūra tik dabar, po dviejų metų, visuomenei „išmetė“ tokią sensaciją, kodėl anksčiau nieko nedarė. Manau, kad visa tai yra grubiai surežisuota prokuratūros operacija. Pasiekta ir tai, kad Generalinis komisaras suabejojo savo pavaduotojais. Generalinė prokuratūra pareiškė įtarimus visiems „informatoriaus“ minimiems aukštiems Policijos departamento pareigūnams. V. Račkauskas jau atsistatydino iš pareigų. Manyčiau, gal klano plano dalis ir buvo kažkada numesti kažkokią aptakią informaciją policijos departamentui, kad dabar ją galėtų „iš archyvo“ ištraukti, sutvirtinant neginčytinais parodymais? Ar neatrodo keista, kad „informatorius“ susijęs su nusikalstamu pasauliu, po dviejų metų užtikrintai smulkiai prisimena visas aplinkybes, visas smulkiausias detales? Manau, kad du metai tikrai pakankamas laikas atmintinai ‚ „iškalti“ bet kokiam scenarijui. Jeigu Policijos Departamento pareigūnai, o tuo pačiu ir Generalinė prokuratūra jau seniai tikrai disponavo labai svarbia informacija, kurioje buvo nurodyta, kada ir kas žudys, tai tikrai reikštų, kad pedofilijos klanas yra apraizgęs ir teisėsaugos struktūras. Tik pedofilijos klanui ir buvo naudinga, kad visi liudytojai būtų pašalinti, kad ir D. Kedžio rankomis. Deja, nepasiektas pagrindinis tikslas - Aukščiausiasis teismas atmetė Generalinio prokuroro skundą ir konstatavo, kad byla turi būti tiriama. Ar gali sveiko proto žmogus patikėti, kad sesuo, patyrusi teisininkė organizuos savo brolį įvykdyti žmonių nužudymus, aiškiai žinodama, kad jos brolis bus nuteistas kalėti iki gyvos galvos, tuo labiau, kai iki tol teisingumo buvo siekiama tik teisėtom priemonėm, kad ji pati, visa šeima, giminės ir artimieji bus visos visuomenės pasmerkti ir paniekinti, kad ir brolio dukrelė bus tikrai palikta L. Stankūnaitei. Nenustebčiau, kad būtų nutekinta dar viena versija, kad N. Venckienė pati savo brolį ir nužudė, kad šis neišduotų jos ir, kad ji ruošėsi nužudyti ir kaimynus - „liudytojus“? Man baisu darosi tokioje Lietuvoje gyventi, kur visuomenės narių teisės ir laisvės yra visiškai ignoruojamos, kur į žmogų žiūrima, kaip į paskutinę šiukšlę, kur kiekvienas iš kažkur ištrauktas ar mafijos paskirtas pareigūnas gali žaisti žmonių likimais, gyvenimais, gyvybėmis, kur valstybės teisėsaugą faktiškai valdo kažkokia trečioji jėga. Manyčiau, kad nedelsiant turi būti atnaujinti ikiteisminiai tyrimai tiek pedofilijos, tiek Kauno tragedijos bylose, tyrimus sujungiant į vieną baudžiamąją bylą, bei sudarant naujas ikiteisminio tyrimo grupes. Turi būti tuoj pat pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl buvusio Generalinio prokuroro A. Valantino piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir netinkamo pareigų atlikimo (Seimo medžiaga). Būtina išaiškinti visas piktybinio pedofilijos bylos netyrimo aplinkybes, nustatant visus kaltus asmenis, galimai, egzistuojantį pedofilinį tinklą, patraukiant visus baudžiamojon atsakomybėn. Esu įsitikinęs, kad ikiteisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo tarnybinėmis pareigomis Policijos departamente, kad išvengti ateityje bet kokių manipuliacijų dėl tyrimo objektyvumo, turi tuoj pat perimti Generalinė prokuratūra arba VSD - gaila, kad iki šiol prie Prezidentės nėra sukurta teisėsaugos institucijų pareigūnų vidaus kontrolės ( audito) tarnyba, kuri ir turėtų tirti tokius galimus piktnaudžiavimus ir teikti savo išvadas bei pasiūlymus Prezidentei dėl reagavimo priemonių taikymo. Tai ne kartą siūliau: negali institucijos tikrinti pačios save. Išaiškėjus, kad sulaikyti visiškai nekalti „D. Kedžio „bendrininkai“, Generalinis prokuroras turėtų būti nedelsiant atstatydintas - nevalia „žaisti“ žmonių likimais. Kreipdamasis į Laimutę Stankūnaitę, noriu patarti ir įspėti: Jūsų gyvybei iškilo realus pavojus. Jūs ir Jūsų dukrelė anksčiau ar vėliau turite būti pašalintos, nes per daug žinote, neturėkite jokių iliuzijų-visą gyvenimą tikrai nebūsite saugojamos, o ir tai gali nepadėti. Jūsų abiejų gyvybes gali išgelbėti tik tiesos sakymas savo pasirinktos teisėsaugos institucijos pareigūnams. Kad ir kokia skaudi tiesa bebūtų, ji įgalintų išaiškinti visus nusikaltėlius, juos izoliuoti, kas užkirstų jiems kelia net mąstyti apie susidorojimą su Jumis. Pagaliau atsirastų valstybei galimybė įjungti Jums pilną apsaugos programą, bei įgalintų dar kartą spręsti dukrelės sugrąžinimo Jums klausimą. Kažkodėl aš noriu tikėti, kad Jūs buvote priversta aplinkybių taip elgtis. Turiu daug minčių ir esu pasiruošęs, jei reikės, savo žinias ir patirtį atiduoti šios visos nusikalstamos veikos išaiškinimui. Gali išaiškėti visai mūsų valstybei skaudi tiesa, kuri tikrai jai autoriteto tarptautinėje erdvėje nepridėtų. Tačiau esu įsitikinęs, kad mūsų valstybės pasiryžimas nebeklaidžioti patamsiuose, tikrai kurti teisinę valstybę būtų visos visuomenės ir kitų valstybių suprastas ir įvertintas, tuo labiau, kad aš esu įsitikinęs ir žinau, kad dauguma mūsų šalies teisėsaugos institucijose dirbančių pareigūnų (teisėjų, prokurorų, komisarų, kitų pareigūnų) yra dori ir garbingi visuomenės atstovai, Nepriklausomos Lietuvos patriotai, pasiruošę patys iškopti savo kiemą.
 
„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras