2024 m. birželio 21 d.

 

Klausimai geriausiam 2011 m. Lietuvos valdininkui D. Matulioniui

1
Paskelbta: 2011-07-07 15:19 Autorius: ekspertai.eu

Klausimai geriausiam 2011 m. Lietuvos valdininkui, Vyriausybės kancleriui, Vyriausybės specialios darbo grupės klausimams, susijusiems su VEKS ir Lietuvos tūkstantmečio programos įgyvendinimu spręsti vadovui Deividui Matulioniui

Jau daugiau negu pusę metų (nuo 2010 rugsėjo) nesulaukiame atsakymų į pateiktus klausimus apie išskirtinę, visoje Europoje Lietuvą garsinusią nacionalinę "Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" (VEKS) programą bei pirmą ir kol kas vienintelį kartą per tūkstantį metų švęstą šventę - Lietuvos tūkstantmečio vardo minėjimo programą.

Suprantame, kad galbūt nespėjote per tiek laiko atsakyti į pateiktus klausimus todėl, kad siekėtė geriausio Lietuvos valdininko titulo, kurį visai neseniai iškovojote. Sveikiname Jus, linkime sėkmės ir ateinančiuose geriausio Lietuvos valdininko rinkimuose, kai patys valdininkai renka geriausią valdininkų valdininką, kuris tarnauja visiems žmonėms.

Tačiau dabar norėtume, kad po sunkaus rinkimų maratono pagaliau atsakytumėte į visus klausimus kaip Specialios darbo grupės klausimams, susijusiems su VEKS ir Lietuvos tūkstantmečio programos įgyvendinimu, spręsti, vadovas. Atsakius į šiuos klausimus galėsime keliauti toliau ir pateikti sekančius klausimus minėtomis temomis, tuo būdu išsiaiškinant vieną ar kitą klaidą, kuri pasitaikė minėtose grandiozinėse programose, kad ateityje tokių klaidų būtų galima išvengti.

Mes kaip ir Jūs puikiai žinome, kad yra vienas kitas asmuo, kuris nenorėtų grįžti prie šios temos ir tuo labiau ieškoti ir rasti visus atsakymus į galybę klausimų susijusių su praėjusiomis, daugiau negu pusės milijardo vertės šventėmis. Tačiau Jūs ne iš tokių - Jūs geriausias valdininkų valdininkas. O geriausias valdininkas be viso kito tas, kuris ieško atsakymų į visus bet kokio piliečio pateiktus klausimus. Jūs tai galite. Niekas Jumis neabejoja.

Dar kartą sėkmės Jums ir geros kloties. Jūs ne tik valdininkų, bet ir visų paprastų Lietuvos piliečių pasididžiavimas. Ačiū, kad esate.

EKSPERTAI.EU

Pirma KLAUSIMŲ dalis
_______________
1 KLAUSIMAS. Prašome paaiškinti, kokiu būdu VšĮ VEKS, apeidama Kultūros ministeriją ir visą Vyriausybę, sugebėjo pateikti visą veiklos ir finansinę ataskaitą tiesiai Europos komisijos įgaliotai kompanijai, uždarajai akcinei bendrovei „ECOTEC Research and Consulting" (kuri nuo 2010 m. spalio 4 d. pakeitė pavadinimą į "Ecorys"), kai tuo pat metu dėl šių projektų vyksta ikiteisminiai tyrimai Generalinėje prokuratūroje, buvusio Kultūros ministro prašymu vyko patikrinimas FNTT (šiuo metu toks patikrinimas vyksta kriminalinėje policijoje) ir už kurį niekaip nesugebėta atsiskaityti Lietuvoje savo steigėjams?
Vieta atsakymui:

_______________
2 KLAUSIMAS. Prašome nuodugniai įvertinti ir informuoti visuomenę apie VšĮ VEKS ataskaitą, kuri, apeinant steigėjus Vilniaus savivaldybę ir Kultūros ministeriją , buvo pateikta uždarajai akcinei bendrovei „ECOTEC Research and Consulting" ("Ecorys"). Prašome visą šią ataskaitą paskelbti viešai valstybine Lietuvių kalba.
Vieta atsakymui:

_______________
3 KLAUSIMAS. Kokios sankcijos gresia Lietuvos valstybei, dėl iki šios dienos neįvykdyto 2008 m. vasario 6 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 150 penktos dalies 15 punkto, kuris skelbia: Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 metais teiks Europos Komisijai šios Programos įgyvendinimo ataskaitą. Pagal kurį Vyriausybė turėjo pateikti ataskaitą už Europos komisijos projektą, nacionalinę programą VEKS, uždarajai akcinei bendrovei „ECOTEC Research and Consulting" ("Ecorys")?
Vieta atsakymui:

_______________
4 KLAUSIMAS. Suteikite daugiau išsamios informacijos apie uždarąją akcinę bendrovę „ECOTEC Research and Consulting" ("Ecorys"), apie kurią pirmą kartą visuomenė visai neseniai. Ypatingai daugiau informacijos suteikite apie šią firmą Europos kultūros sostinių projekto kontekste.
Vieta atsakymui:

_______________
5 KLAUSIMAS. Ar Lietuva drąsi šalis?
Vieta atsakymui:

Atsakymus prašome įrašyti į specialiai nurodytą, raudonai pažymėtą jiems vietą, kad nebūtų nesusipratimų ir neteisingų interpretacijų iš mūsų pusės.

Antra KLAUSIMŲ dalis

Iš 2010 m. balandžio 30 d. LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITOS  Nr. VA-P-50-3-9 "LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO PROGRAMOS VYKDYMAS":
"Kultūros ministerija laiku (iki kovo 1 d.) nevykdė įpareigojimo ir nepateikė Vyriausybei 2008, 2009 m. programos įgyvendinimo ataskaitų. Ataskaita už programos įgyvendinimą 2008 m. pateikta 9 mėnesiais vėliau, t.y. 2009 m. lapkričio 11 d., o už 2009 m. – iki 2010 m. balandžio 26 d. nepateikta. Šis dokumentas turėjo būti sudarytas atsižvelgiant į "Vilnius - Europos kultūros sostinė - 2009" (VEKS) programos ir Lietuvos tūkstantmečio programos stebėsenos komisijos išvadas ir rekomendacijas, tačiau Kultūros ministerija teigia, kad 2009 m. komisijos pastabos pateiktos nebuvo.
Auditorių nuomone, Kultūros ministerijos pateikta VEKS programos įgyvendinimo ataskaita nepakankamai išsami ir neinformatyvi: joje nurodoma tik programos priemonių vykdymui planuota ir panaudota lėšų suma ir finansavimo šaltiniai, tačiau neįvertinama programos įgyvendinimo eiga ir tarpiniai rezultatai.
Pažymėtina, kad VEKS ir Lietuvos tūkstantmečio programos stebėsenos komisija panaikinta 2009 m. rugsėjo 16 d. VEKS programoje atitinkamai nepakeista nuostata dėl programos priemones vykdančių įstaigų atsiskaitymo VEKS ir Lietuvos tūkstantmečio programos stebėsenos komisijai".

_______________
1 KLAUSIMAS. Ar išsiaiškinote, dėl kokių priežasčių Lietuvos tūkstantmečio programos stebėsenos komisijos išvados ir rekomendacijos 2009 m. nebuvo pateiktos Kultūros ministerijai ir kada tokios išvados ir rekomendacijos bus pateiktos?
Vieta atsakymui:

_______________
2 KLAUSIMAS. Ar pateiktos iš Lietuvos tūkstantmečio programos stebėsenos komisijos įsipareigojimus perėmusios Vyriausybės specialios darbo grupės klausimams, susijusiems su VEKS ir Lietuvos tūkstantmečio programos įgyvendinimu spręsti, pastabos Kultūros ministerijai iki vasario mėn, kaip to reikalauja 2008 m. vasario 6 d. nutarimas Nr. 150?
Vieta atsakymui:

_______________
3 KLAUSIMAS. Ar jau Kultūros ministerija pateikė Vyriausybei išsamią ir informatyvią VEKS programos įgyvendinimo ataskaitą už 2008 metus? (Jei taip, prašome mums šią ataskaitą atsiųsti elektroniniu paštu [email protected])
Vieta atsakymui:

_______________
4 KLAUSIMAS. Ar jau Kultūros ministerija pateikė Vyriausybei išsamią ir informatyvią VEKS programos įgyvendinimo ataskaitą už 2009 metus? (Jei taip, prašome mums šią ataskaitą atsiųsti elektroniniu paštu [email protected])
Vieta atsakymui:

_______________
5 KLAUSIMAS. Kodėl VEKS programoje atitinkamai taip ir nebuvo pakeista nuostata dėl programos priemones vykdančių įstaigų atsiskaitymo VEKS ir Lietuvos tūkstantmečio programos stebėsenos komisijai?
Vieta atsakymui:

Atsakymus prašome įrašyti į specialiai nurodytą, raudonai pažymėtą jiems vietą, kad nebūtų nesusipratimų ir neteisingų interpretacijų iš mūsų pusės.

Trečia KLAUSIMŲ dalis

_______________
1 KLAUSIMAS. Kaip žinoma, nuo 2009 m. balandžio mėn. Vyriausybėje dirba Antikorupcinė darbo grupė, vadovaujama  Premjero patarėjo. Kreipiamės į  Jus prašydami pateikti visą išsamią informaciją apie šios Antikorupcinės darbo grupės per beveik daugiau negu du metus nuveiktą veiklą, svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus, kiek įvyko posėdžių, pateikti tų posėdžių protokolus.
Vieta atsakymui:

_______________

2 KLAUSIMAS. Ar tikėjote kad šiais metais būsite valdininkų išrinktas geriausiu Lietuvos valdininkų? Ar vis tik Jums tai buvo netikėta staigmena būti valdininkų pripažintam geriausių metų Lietuvos valdininku?
Vieta atsakymui:

Atsakymus prašome įrašyti į specialiai nurodytą, raudonai pažymėtą jiems vietą, kad nebūtų nesusipratimų ir neteisingų interpretacijų iš mūsų pusės.

Ketvirta KLAUSIMŲ dalis

Iš vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 150:
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Ši Programa finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (įskaitant Privatizavimo fondo, Kelių priežiūros ir plėtros programos ir Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas), Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gautų lėšų.
12. Šios Programos įgyvendinimo stebėseną atliks Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudaryta Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ ir Lietuvos tūkstantmečio programos stebėsenos komisija (toliau vadinama – komisija).
13. Institucijos ir įstaigos, atsakingos už šios Programos įgyvendinimo priemonių vykdymą, kasmet iki vasario 1 d. teikia komisijai ir Kultūros ministerijai informaciją apie šios Programos įgyvendinimo priemonių vykdymą.
14. Atsižvelgdama į komisijos išvadas ir rekomendacijas, Kultūros ministerija kasmet iki kovo 1 d. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei šios Programos įgyvendinimo ataskaitą.
15. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 metais teiks Europos Komisijai šios Programos įgyvendinimo ataskaitą.

_______________
1 KLAUSIMAS. Kada ir kokiu nutarimu buvo panaikinta stebėsenos komisija?

Vyriausybės kanclerio atsakymas:
2009 m. vasario 4 d. dabartinės Vyriausybės sprendimu ji buvo panaikinta.

Papildomas klausimas.
Internete lrs.lt svetainėje 2009 m. vasario 4 d. dabartinės Vyriausybės sprendimo aptikti nepavyko. Nurodykite prašau 2009 m. vasario 4 d. Vyriausybės sprendimo numerį ir pavadinimą ir nurodykite nuorodą internete, kur tą sprendimą būtų galima pamatyti.

Vyriausybės kanclerio atsakymas:
Jūs dominančio nutarimo negalėjote aptikti, kadangi naršėte ne Vyriausybės tinklalapyje - www.lrv.lt, o ieškojote informacijos Seimo tinklalapyje. 2009 m. rugsėjo 16 d. Nr. 1138 LRV nutarimas ''DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 119 „DĖL NACIONALINĖS PROGRAMOS „VILNIUS – EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ 2009“ IR LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO PROGRAMOS STEBĖSENOS KOMISIJOS SUDARYMO“ pripažinimo netekusiu galios.

Papildomas klausimas.
2009 m. rugsėjo 16 d. Nr. 1138 LRV nutarimas "DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 119 „DĖL NACIONALINĖS PROGRAMOS „VILNIUS – EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ 2009“ IR LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO PROGRAMOS STEBĖSENOS KOMISIJOS SUDARYMO“ yra lrs.lt puslapyje jį pavyko rasti.

2009 m. vasario 4 d. jūsų minimo dabartinės Vyriausybės sprendimo nepavyko rasti nei lrv.lt puslapyje nei lrs.lt puslapyje.

Atsiųskite 2009 m. vasario 4 d. Vyriausybės sprendimo kopiją.
Vieta atsakymui:

_______________

2 KLAUSIMAS. Dėl kokių priežasčių stebėsenos komisija buvo panaikinta?

Vyriausybės kanclerio atsakymas:
Kadangi ši stebėsenos komisija buvo didelė  (35 nariai)  ir ji buvo sudaryta ne iš ekspertų, o iš institucijų vadovų, todėl veikla nebuvo rezultatyvi. Kad darbas nebuvo konstruktyvus rodo ir tai, jog  per metus įvyko tik du stebėsenos komisijos posėdžiai.

Papildomas klausimas.
Ar buvo šios stebėsenos komisijos darbo įvertinimas? (Pateikite rašytinį oficialų šios stebėsenos komisijos darbo įvertinimą, kuriame aiškiai būtų galima pamatyti jos trūkumus ar privalumus.)

Vyriausybės kanclerio atsakymas:
Stebėsenos komisijos darbas nebuvo įvertintas oficialiu rašytiniu dokumentu.

Papildomas klausimas.
a) Dėl kokių priežasčių tokios itin didelės svarbos stebėsenos komisijos, kuri stebėjo pusės milijardo vertės programą, darbas niekaip nebuvo įvertintas?
Vieta atsakymui:

b) Ar Vyriausybėje galioja tokia oficiali tvarka ar jūs tiesiog padarėte padarėte nedidelį nusižengimą niekaip oficialiai neįvertindami stebėsenos komisijos atlikto darbo?
Vieta atsakymui:

c) Ar Vyriausybė gali sudarinėti bet kokias komisijas ir tos komisijos, tokios kaip stebėsenos ar jas pakeitusios specialios darbo grupės, gali daryti bet ką be jokios atskaitomybės?
Vieta atsakymui:

d) Ar už dalyvavimą Vyriausybės sudarytose komisijose, komisijų dalyviai gauna kokius nors piniginius priedus, lengvatas, premijinius kelialapius į kurortus, nemokamus pakvietimus į spa centrus, nemokamus bilietus į NOBT spektaklius, abonentus nemokamiems pietums LR Seimo restorane ar kokį kitokį atlygį?
Vieta atsakymui:

_______________

3 KLAUSIMAS. Kas ir nuo kada perėmė visus stebėsenos komisijos įsipareigojimus?

Vyriausybės kanclerio atsakymas:
Tais pačiais metais buvo sudaryta speciali darbo grupė klausimams, susijusiems su VEKS ir Lietuvos tūkstantmečio programos įgyvendinimu, spręsti. Jos darbe dalyvavo Seimo, Kultūros, Užsienio reikalų, Finansų ministerijų, Vilniaus miesto savivaldybės, tuometinės Vyriausybės kanceliarijos, Lietuvos tūkstantmečio ir VEKS atstovai. Darbo grupei vadovavo tuometinis Vyriausybės kancleris D.Matulionis, ši mobilesnė grupė ėmėsi žymiai efektyviau koordinuoti itin svarbių šalies kultūrai dviejų programų vykdymą.

Iki 2009 metais įvyko 5 darbo grupės posėdžiai, kurių metu svarstyta VEKS programos projektų realizavimo eiga, akcentuotas  aktyvesnis Lietuvos tūkstantmečio programos pristatymas.

Papildomas klausimas.
Kelintą tiksliai dieną, kokiu Vyriausybės nutarimu ar sprendimu buvo sudaryta jūsų minima "speciali darbo grupė VEKS ir Lietuvos tūkstantmečio programos įgyvendinimo klausimams spręsti"? (Pateikite "iki 2009 metais įvykusių 5 darbo grupės posėdžių" protokolus ir komisijos narių sąrašą.)

Vyriausybės kanclerio atsakymas:
2009 m. vasario 4 d. Nr. 52 Ministro Pirmininko potvarkiu buvo sudaryta darbo  grupė  klausimams,   susijusiems  su Nacionalinės  programos "Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" ir Lietuvos tūkstantmečio programos įgyvendinimu, spręsti (prisegamas Ministro Pirmininko potvarkis su personaline darbo grupės sudėtimi).

LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRAS PIRMININKAS
POTVARKIS DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO

2009 m. vasario 4 d. Nr. 52
Vilnius

1. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2009 m. kovo 9 d. potvarkio Nr. 95 (nuo 2009 m. kovo 9 d.) ir 2009 m. balandžio 27 d. potvarkio Nr. 157 (nuo 2009 m. balandžio 27 d.) redakcija

Sudarau šią darbo grupę klausimams, susijusiems su Nacionalinės programos "Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" ir Lietuvos tūkstantmečio programos įgyvendinimu, spręsti (toliau vadinama - darbo grupė):

Deividas Matulionis - Vyriausybės kancleris (darbo grupės vadovas);

Juozas Širvinskas - Kultūros ministerijos sekretorius (darbo grupės vadovo pavaduotojas);

Giedrė Diburytė - Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Žinių visuomenės departamento Švietimo, mokslo ir kultūros skyriaus patarėja (darbo grupės atsakingoji sekretorė);

Gintautas Babravičius - Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas; Evaldas Ignatavičius - Užsienio reikalų ministerijos sekretorius;

Gediminas Ilgūnas - Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos direktorius;

Rūta Kačkutė - Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto patarėja;

Rolandas Kvietkauskas - viešosios įstaigos "Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" direktorius;

Liudas Šukys - kultūros ministro patarėjas;

Linas Vingelis - Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Žinių visuomenės departamento Švietimo, mokslo ir kultūros skyriaus vedėjas;

Edmundas Žilevičius - Finansų ministerijos sekretorius.

2. Pavedu darbo grupei analizuoti, kaip įgyvendinama Nacionalinė programa "Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" ir Lietuvos tūkstantmečio programa, ir teikti Ministrui Pirmininkui

pasiūlymus dėl šių programų koordinavimo ir jų įgyvendinimo problemų sprendimo.

3. Leidžiu darbo grupei prireikus pasitelkti ekspertus, valstybės institucijų ir įstaigų atstovus.

4. Pavedu Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai techniškai aptarnauti darbo grupės veiklą.

5. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2008 m. balandžio 9 d. potvarkį Nr. 129 "Dėl darbo grupės sudarymo".

Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PASITARIMO PROTOKOLAS

2009 m. vasario 18 d. Nr. 13

Pirmininkavo finansų ministras, pavaduojantis Ministrą Pirmininką, A. Šemeta

Dalyvavo: ministrai – A. Čaplikas, R. Dagys, R. Juknevičienė, D. Kreivys, R. Palaitis, K. Starkevičius, G. Steponavičius, R. Šimašius, V. Ušackas, R. Vilkaitis

viceministrai – K. Stanionis, A. Štaras

iš Vyriausybės kanceliarijos: Vyriausybės kanclerio pavaduotojas – O. Romančikas

departamentų direktorės – V. Baliūnienė, A. Zdanevičienė

skyrių: vedėjai – S. Gaigalas, V. Švoba, L. Vingelis

patarėjai – G. Diburytė, A. Genienė, P. Girčys, J. Ratkus

vyriausieji specialistai – A. Jurkevičius, G. Kavalskis, E. Marozas, G. Šidagytė-Gudaitienė

Vyriausybės dokumentų redakcijos vedėjas – G. Samulionis

Aplinkos ministerijos valstybės sekretorius – A. Dragūnas

Europos teisės departamento prie Teisingumo ministerijos generalinis direktorius – D. Kriaučiūnas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotojas – A. Puodžiukas

Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojas – J. Vidickas

Finansų ministerijos:

departamento direktoriaus pavaduotoja - L. Maskaliovienė

skyriaus vedėjo pavaduotojas - P. Baniūnas

Kultūros ministerijos skyriaus vedėjas – L. Ubavičius

Užsienio reikalų ministerijos trečiasis sekretorius – L. Garbačiauskas

viešosios įstaigos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ tarybos pirmininkas – F. Latėnas

10 . Dėl Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ įgyvendinimo

Pranešėjas – R. Vilkaitis.

Kalbėjo A. Čaplikas, R. Dagys, G. Steponavičius, V. Baliūnienė, R. Šimašius, F. Latėnas, A. Šemeta.

1. Atsižvelgti į kultūros ministro R. Vilkaičio informaciją apie klausimų, susijusių su Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ (toliau vadinama – Programa) įgyvendinimu, sprendimą ir iš esmės pritarti nuostatai dėl Programos projektų sąrašų sudarymo.

2. Šio klausimo svarstymą pratęsti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 23 d. pasitarime ir pritarti pasiūlymui, kad iki jo Kultūros ministerija Programos finansavimo bei kitus aktualiausius jos įgyvendinimo klausimus aptartų su Vilniaus miesto savivaldybe, pateiktų Vyriausybės pasitarimui informaciją dėl finansinių įsipareigojimų (sudarytų sutarčių), susijusių su projektais, kurie neįtraukiami į projektų, kuriuos galima būtų pradėti įgyvendinti nedelsiant, sąrašą (gautinos raštiškos atsakingų pareigūnų pažymos), taip pat pateiktų reikiamą teisiškai tinkamą sprendimo dėl Programos įgyvendinimo projektą.

Finansų ministras, pavaduojantis Ministrą Pirmininką Algirdas Šemeta

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PASITARIMO PROTOKOLAS

2009 m. vasario 23 d. Nr. 14

8. Dėl Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ įgyvendinimo

Pranešėjas – R. Vilkaitis.

Kalbėjo A. Šemeta, G. Steponavičius, A. Kubilius.

1. Atsižvelgti į kultūros ministro R. Vilkaičio pateiktą informaciją dėl Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ kultūros, meno ir visuomeninių projektų, kuriuos būtų galima pradėti įgyvendinti nedelsiant ir kurių bendra sąmatinė vertė neviršija 25 mln. litų, taip pat Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ kultūros, meno ir visuomeninių projektų, kurie būtų finansuojami papildomai gautomis lėšomis, sąrašų.

2. Pasiūlyti ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms ir kitoms Vyriausybei pavaldžioms institucijoms kreiptis į valstybės įmones, akcines ir uždarąsias akcines bendroves, kuriose jos įgyvendina valstybės savininko ir akcijų valdytojo teises ir pareigas, su prašymu paremti Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ kultūros, meno ir visuomeninių projektų įgyvendinimą.

Papildomas klausimas.
a) Prašėme pateikite "iki 2009 metais įvykusių 5 darbo grupės posėdžių" protokolus ir komisijos narių sąrašą. Pateikėte komisijos narių sąrašą bei tik dvejus "iki 2009 metais įvykusių 5 darbo grupės posėdžių" protokolus.
Pateikite prašau visus "iki 2009 metais įvykusių 5 darbo grupės posėdžių" protokolus.
Vieta atsakymui:

b) Ar 2010 metais darbo grupė nebuvo nė karto susirinkusi?
Vieta atsakymui:

c) Jūsų pateiktame darbo grupės, kuriai vadovauja Vyriausybės kancleris Deividas Matulionis, sąraše, yra pavardės asmenų, kurių jau nebėra gyvųjų tarpe arba pavardės asmenų, kuriems Generalinės prokuratūros yra pareikšti įtarimai dėl turto švaistymo ir pasisavinimo arba pavardės asmenų, kurie jau neužima jūsų pateiktame sąraše užimamų postų arba pavardės tų asmenų, kurie ir vykdė programą ir stebėjo jos vykdymą vienu metu.

Susidaro vaizdas, kad jei buvusios stebėsenos komisijos darbas buvo nekoks, tai jau šios darbo grupės vien pažiūrėjus į jos sudėtį ir du darbo protokolus - iš vis joks.

Jau mirusiems, persekiojamiems teisėsaugos ar paties stebintiems savo veiklą darbo grupės nariams greičiausiai pakankamai sudėtinga darbuotis piliečių labui. Ar planuojama bent jau mirusius darbo grupės narius ir tuos kuriems pareikšti įtarimai dėl finansinių machinacijų pakeisti naujais žmonėmis?
Vieta atsakymui:

_______________
4 KLAUSIMAS. 2009 m. kovo 5 d. buvo skelbta, kad Vyriausybės kancleris Deividas Matulionis kreipėsi paramos į akcinių bendrovių: „Lietuvos geležinkeliai“, „Leo LT,“ „Mažeikių nafta“, „Klaipėdos nafta“, „Lietuvos elektrinė“, „TEO LT“, „Achema“, Valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės, į uždarųjų akcinių bendrovių „Omnitel“, „Bitė Lietuva“, „Arvi“ ir ko vadovus su prašymu paremti VEKS.
Kurios iš šių minėtų įmonių parėmė VEKS ir kokiomis sumomis? (Pateikite finansinę išklotinę.)

Vyriausybės kanclerio atsakymas:
Kaip žinia, dėl ekonomikos sąstingio finansavimas buvo mažinamas ne tik  VEKS projektams. Todėl darbo grupės vardu Ministro pirmininko kancleris D.Matulionis kreipėsi į stambiąsias Lietuvos įmones, kad šios pagal galimybes paremtų reikšmingus projektus. Tai buvo prašymas, kuris negalėjo įpareigoti privačias įmones būtinai į jį atsiliepti, o rėmėjai neturėjo atsiskaityti Vyriausybei už savo įmonės lėšų panaudojimą.

Papildomas klausimas.
Ar jūsų atsakymą reikia suprasti taip, kad po jūsų kreipimosi nė viena Lietuvos stambi įmonė niekaip neparėmė nė vieno reikšmingo VEKS projekto?

Vyriausybės kanclerio atsakymas:
Informaciją, ar privačiomis lėšomis buvo paremti VEKS projektai, gali pateikti tik patys VEKS projektų vykdytojai.

Papildomas klausimas.
Mums nepavyko aptikti nė vieno VEKS projekto kuris būtų remtas akcinių bendrovių „Lietuvos geležinkeliai“, „Leo LT,“ „Mažeikių nafta“, „Klaipėdos nafta“, „Lietuvos elektrinė“, „TEO LT“, „Achema“, Valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės, į uždarųjų akcinių bendrovių „Omnitel“, „Bitė Lietuva“, „Arvi“ po 2009 m. kovo 5 d. Vyriausybės kanclerio Deivido Matulionio kreipimosi paramos.
Ar galime viešai skelbti kad šis Vyriausybės kanclerio Deivido Matulionio kreipimasis nesulaukė nė mažiausio dėmesio ir tai tik buvo tuščias laiko sugaišimas?
Vieta atsakymui:

_______________
5 KLAUSIMAS.

Iš 2008 m. Vyriausybės nutarimo Nr. 150
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Programos įgyvendinimo stebėseną atliks Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudaryta Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ ir Lietuvos tūkstantmečio programos stebėsenos komisija (toliau vadinama – komisija).
13. Institucijos ir įstaigos, atsakingos už šios Programos įgyvendinimo priemonių vykdymą, kasmet iki vasario 1 d. teikia komisijai ir Kultūros ministerijai informaciją apie šios Programos įgyvendinimo priemonių vykdymą.
14. Atsižvelgdama į komisijos išvadas ir rekomendacijas, Kultūros ministerija kasmet iki kovo 1 d. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei šios Programos įgyvendinimo ataskaitą.
15. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 metais teiks Europos Komisijai šios Programos įgyvendinimo ataskaitą.

Kaip skelbėte, nuo 2009 m. vasario 4 d. dabartinės Vyriausybės sprendimu buvo panaikinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudaryta Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ ir Lietuvos tūkstantmečio programos stebėsenos komisija, kurios visus įgaliojimus perėmė sudaryta speciali Vyriausybės darbo grupė, kuriai vadovauja Vyriausybės kancleris Deividas Matulionis.

a) Ar vykdydamos 2008 m. Vyriausybės nutarimo Nr. 150 penktos dalies 13 punktą institucijos ir įstaigos, atsakingos už šios Programos įgyvendinimo priemonių vykdymą, kasmet iki vasario 1 d. pateikė Vyriausybės sudarytai darbo grupei, kuriai vadovauja Vyriausybės kancleris Deividas Matulionis, pateikė informaciją apie šios Programos įgyvendinimo priemonių vykdymą?
Vieta atsakymui:

b) Ar Vyriausybės sudaryta darbo grupė, kuriai vadovauja Vyriausybės kancleris Deividas Matulionis, vykdydama Vyriausybės nutarimo Nr. 150 penktos dalies 14 punktą surašė išvadas ir rekomendacijas kurias pateikė Kultūros ministerijai? (Jei tokios išvados ir rekomendacijos buvo prašome jas pateikti.)
Vieta atsakymui:

c) Ar Kultūros ministerija, atsižvelgdama į Vyriausybės sudarytos darbo grupės, kuriai vadovauja Vyriausybės kancleris Deividas Matulionis, išvadas ir rekomendacijas kasmet iki kovo 1 d. pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei šios Programos įgyvendinimo ataskaitą? (Jei tokios Kultūros ministerijos ataskaitos buvo prašome jas pateikti.)
Vieta atsakymui:

d) Ar Lietuvos Respublikos Vyriausybė jau yra numačiusi ir žino tikslią datą (mėnesį ir dieną) kada teiks vėluojamą pateikti Europos Komisijai šios Programos įgyvendinimo analizę, taip kaip numato EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS 1419/1999/EB priimtas 1999 m. gegužės 25 d. ir kuris nustato Bendrijos veiksmus dėl Europos kultūros sostinės renginių 2005-2019 m.? (Jei tokia data žinoma prašome ją nurodyti.)
Vieta atsakymui:

Atsakymus prašome įrašyti į specialiai nurodytą, raudonai pažymėtą jiems vietą, kad nebūtų nesusipratimų ir neteisingų interpretacijų iš mūsų pusės.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
1. O atsakymų
(2017-08-30 19:39:13)
(78.60.214.247) Parašė:

O atsakymų vis NĖR.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi