2024 m. liepos 25 d.

 

Konstitucinio teismo šarlatanai (III dalis)

95
Paskelbta: 2017-08-10 09:35 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | [email protected]
Profesorius E. Kūris.
Profesorius E. Kūris.

Taisyklė ar išimtis

Klausimas, ar tas šarlataniškumas aiškinantis dviejų pilietybių konstitucingumą yra tik išimtis ar taisyklė?

Paanalizuokime dar tris valstybės gyvenimą liečiančius klausimus ir LR KT elgesį jų atžvilgiu: Seimo rinkimų klausimas, valstybinės lietuvių kalbos klausimas, Prezidento nuvertimo klausimas. Kartu su dviejų pilietybių klausimu, turime keturis svarbius valstybės gyvenimą liečiančius klausimus. Prie pačių svarbiausių Lietuvos valstybės klausimų yra Seimo rinkimų teisėtumas, legitimumas. Jei Seimo rinkimai neatitinka LR Konstitucijos reikalavimų, tai Seimo rinkimai yra antikonstituciniai ir tada Lietuvos valdžia yra neteisėta. Valstybinės lietuvių kalbos klausimas yra net svarbesnis už pačius Seimo rinkimus, nes tai lietuvių tautos išlikimo klausimas.

LR KT apie Seimo rinkimus, pagal LR Konstitucijos 55 str.

Seimo rinkimų antikonstitucingumas yra įrodytas 2016-9-11 straipsnyje „ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“.

Ten aiškiai įrodyta, kad Seimo rinkimai privalo vykti pagal konstitucinį lygios rinkimų teisės principą, kurį LR Konstitucinio Teismo 2015 m. spalio 20 d. Nr. KT27-N16/2015 NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO 1 DALIES (2012 M. LAPKRIČIO 6 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI“ II skirsnyje išaiškino taip:

2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.

Šio Konstitucinio Teismo teisėjų sudėtis yra tokia: Elvyra Baltutytė, Vytautas Greičius, Danutė Jočienė, Pranas Kuconis, Gediminas Mesonis, Vytas Milius, Egidijus Šileikis, Algirdas Taminskas, Dainius Žalimas.

Pažvelkime, ką šios sudėties LR KT teisėjai, labai teisingai išaiškinę lygios rinkimų teisės turinį, parašė savo nutarime:

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies (2012 m. lapkričio 6 d. redakcija; Žin., 2012, Nr. 132-6666) nuostata „Rinkėjų skaičius apygardoje turi būti nuo 0,8 iki 1,2 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus“ tiek, kiek pagal ją leidžiamas iki 20 proc. rinkėjų vienmandatėje rinkimų apygardoje skaičiaus nuokrypis nuo vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio 1 daliai.

Šis Konstitucinio Teismo nutarimas yra galutinis ir neskundžiamas.“

Kaip matome, LR KT teisėjai labai teisingai išaiškinę konstitucinį lygios rinkimų teisės principą vadovavosi ne Lietuvos valstybės interesais, vadovavosi ne protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, o vadovavosi kažkokia tai taisykle, kuri matomai skamba maždaug taip: nutarimą priimame tik tuo aspektu, kuriuo buvo klausiami, tai yra buvo klausiama ar 20 procentų apygardų dydžių nuokrypis yra konstitucinis. O tai ir yra LT KT šios sudėties teisėjų ŠARLATANIŠKUMAS, jie tiesiog nedvejotinai yra ŠARLATANAI. LR KT teisėjai yra prisiekę tarnauti Lietuvos valstybei, jos Konstitucijai ir aiškiai matydami, suprasdami ir išaiškindami teisingai lygios rinkimų teisės turinį, to turinio pilnai neatspindėjo savo nutarime. Atspindėjo tik apatinę sakinio dalį apie lygias rinkimų apygardas. O Seimo šarlatanai to ir telaukia, kad tik antikonstituciškai būtų išrinkti. Šarlatanai, tai čia pats švelniausias įvertinimas, nes tie, kurie veikia prieš Konstituciją, kuriai prisiekė, veikia prieš Lietuvos valstybę, jos piliečius, taip sulaužo savo priesaikas Konstitucijai. Tai valstybės konstituciniai nusikaltėliai.

Kaip pats LR KT į tai reaguoja galima pasiskaityti 2016-06-06 straipsnyje „Viešas kreipimasis į LR Konstitucino Teismo teisėjus“. Niekaip nereaguoja, vienodai rodo, kas darosi valstybėje.

O kaip Lietuvos partijos ir Seimas į tai reaguoja? Apie tai galima pasiskaityti 2016-06-10 straipsnyje „Viešas kreipimasis į partijas ir Seimą“ ir 2016-06-22 „Ar Seimo nariai taps TYČINIAIS NUSIKALTĖLIAIS PRIEŠ VALSTYBĘ?“. Niekaip nereaguoja, vienodai rodo, kas darosi valstybėje.

O kaip JE LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė reaguoja į tokią situaciją valstybėjė? Apie tai galima pasiskaityti 2016-06-14 straipsnyje „JE metinis pranešimas yra NUSIKALTIMAS PRIEŠ VALSTYBĘ“ ir 2016-08-10 straipsnyje „Viešas atsakymas LR Prezidento kanceliarijai dėl antikonstitucinių Seimo rinkimų“. Niekaip nereaguoja, vienodai rodo, kas darosi valstybėje.

Tai ar ne šarlatanai valdo Lietuvos valstybę?

LR KT apie Valstybinę kalbą – lietuvių kalbą

LR KT 2014-02-27 yra nusprendęs „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 1999 M. SPALIO 21 D. NUTARIMO KAI KURIŲ NUOSTATŲ IŠAIŠKINIMO, Byla Nr. 14/98 taip:

„1. Išaiškinti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 21 d. nutarimo (Žin., 1999, Nr. 90-2662) motyvuojamosios dalies 4 punkto nuostatos „įstatymų leidėjas privalo įstatymais nustatyti, kaip šios [valstybinės] kalbos vartojimas užtikrinamas viešajame gyvenime, be to, jis turi numatyti valstybinės kalbos apsaugos priemones“, „asmens vardas ir pavardė piliečio pase turi būti rašomi valstybine kalba“ inter alia reiškia, kad kai įstatymų leidėjui nustatant asmens vardo ir pavardės rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase teisinį reguliavimą yra reikalingos specialios žinios, jis turi gauti specialių (profesinių) žinių turinčių asmenų (institucijų), inter alia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus iš profesionalių kalbininkų – lietuvių kalbos specialistų (o tiek, kiek leidžia įstatymai, – ir kitų lingvistikos šakų atstovų) sudarytos valstybės institucijos, turinčios įgaliojimus rūpintis valstybinės kalbos saugojimu, pagal savo kompetenciją nustatyti valstybinės kalbos politikos gaires (arba siūlyti atitinkamoms įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios institucijoms jas nustatyti savo leidžiamais teisės aktais) ir vykdyti valstybinę kalbos politiką, oficialią išvadą, inter alia aiškiai išdėstytą poziciją, aiškius siūlymus, į kuriuos įstatymų leidėjas negali neatsižvelgti.

2. Išaiškinti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 21 d. nutarimo (Žin., 1999, Nr. 90-2662) rezoliucinės dalies nuostata „Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. sausio 31 d. nutarimo „Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase“ 2 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ inter alia reiškia, kad laikantis iš Konstitucijos, inter alia jos 14 straipsnio, kylančių reikalavimų gali būti nustatytos ir kitokios asmens vardo ir pavardės rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase taisyklės nei nustatytosios Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. sausio 31 d. nutarimo „Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase“ 2 punkte, kai jas keisti siūlo pagal Lietuvos Respublikos įstatymus iš profesionalių kalbininkų – lietuvių kalbos specialistų (o tiek, kiek leidžia įstatymai, – ir kitų lingvistikos šakų atstovų) sudaryta valstybės institucija, turinti įgaliojimus rūpintis valstybinės kalbos saugojimu.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai: Toma Birmontienė, Pranas Kuconis, Gediminas Mesonis, Vytas Milius, Ramutė Ruškytė, Egidijus Šileikis, Algirdas Taminskas, Romualdas Kęstutis Urbaitis, Dainius Žalimas.

Matome, kad aukščiau paminėtos sudėties LR KT teisėjai teisės klausimą „nuleidžia“ profesionaliems kalbininkams – lietuvių kalbos specialistams ir tuo būdu siekia nusiimti nuo savęs atsakomybe demontruodami neatsakomybę ir taip pademonstruodami savo šarlatanizmą (nemokšiškumą, apsimetantimą dideliais žinovais).

Kas čia gali būti neaišku, ar LR Konstitucijos sakinys iš keturių žodžių: „Valstybinė kalba – lietuvių kalba“? Gal ponas LR KT teisėjams nėra žinoma, nėra suprantama, kad lenkų, rusų, lietuvių ir kitų tautų pavardės ir vardai valstybių dokumentuose yra rašomi tų valstybių valstybinėmis kalbomis, o ne mišriai. Anglijoje - angliškai, Vokietijoje - vokiškai, JAV - angliškai, Prancūzijoje - prancūziškai, o Lietuvoje turi būti lietuviškai, taip kaip yra visame civilizuotame pasaulyje yra priimta. Gal jie apie tai nieko negirdėjo? Tikriausiai girdėjo ir žino. Tačiau tas jų troškulys veikti prieš Lietuvos valstybę, lietuvių tautą, prieš Konstituciją, prieš savo priesaikas yra nepasibaigiantis.

Profesionalūs kalbininkai – lietuvių kalbos specialistai ir iš jų sudaryta valstybės institucija niekaip negali pakeisti LR Konstitucijos. Ne valstybės institucijos keičia Konstituciją.

Jei kas nori pakeisti šitą LR Konstitucijos 14-tą straipsnį dėl Valstybinės kalbos ir 12-ą straipsnį dėl dviejų pilietybių, tai pagal LR Konstitucijos 148-ą straipsnį „Tik referendumu gali būti keičiamos pirmojo skirsnio „Lietuvos valstybė“ bei keturioliktojo skirsnio „Konstitucijos keitimas“ nuostatos.“

Kaip matome LR Konstitucinis Teismas dėl 12-to Konstitucijos straipsnio dėl dviejų pilietybių “siunčia” LR piliečius į referendumą, o dėl 14-to Konstitucijos straipsnio dėl valstybinės kalbos „siunčia“ tik į sudarytą valstybės instituciją. Kas gali paneigti, kad čia nėra LR KT ŠARLATANIZMAS?

LR KT dėl Prezidento apkaltos

Jeigu buvo nustatyta, kad Prezidentas buvo pažeidęs Konstituciją ir sulaužęs priesaiką, tai be jokios abejonės, tokie turi būti nušalinami nuo pareigų ir nušalinami nuo pareigų ne bet kaip, ne kas ką kur kada sumanė, o vadovaujantis LR Konstitucijos 74-u straipsniu, kuris sako „Respublikos Prezidentą, Konstitucinio Teismo pirmininką ir teisėjus, Aukščiausiojo Teismo pirmininką ir teisėjus, Apeliacinio teismo pirmininką ir teisėjus, Seimo narius, šiurkščiai pažeidusius Konstituciją arba sulaužiusius priesaiką, taip pat paaiškėjus, jog padarytas nusikaltimas, Seimas 3/5 visų narių balsų dauguma gali ar panaikinti Seimo nario mandatą. Tai atliekama apkaltos proceso tvarka, kurią nustato Seimo statutas.“

2004-03-31 LR KT išvada „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO ROLANDO PAKSO, KURIAM PRADĖTA APKALTOS BYLA, VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI“ Byla Nr. 14/04.

2004-04-06 LR KT sprendimas „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO PRAŠYMO „DĖL KONSTITUCINIO TEISMO IŠVADOS IŠAIŠKINIMO“.

2004-05-25 LR KT nutarimas „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO (2004 M. GEGUŽĖS 4 D. REDAKCIJA) IR 2 STRAIPSNIO 2 DALIES (2004 M. GEGUŽĖS 4 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI“ Byla Nr. 24/04 be kita ko nutaria:

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 2 straipsnio 2 dalis (2004 m. gegužės 4 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad Respublikos Prezidentu negali būti renkamas asmuo, kurį Seimas apkaltos proceso tvarka pašalino iš užimamų pareigų ar panaikino jo Seimo nario mandatą už tokio nusikaltimo, kuriuo nėra šiurkščiai pažeista Lietuvos Respublikos Konstitucija, sulaužyta priesaika, padarymą, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 34 straipsnio 2 daliai, 56 straipsnio 2 daliai, 74 straipsniui, 78 straipsnio 1 daliai.

Šis Konstitucinio Teismo nutarimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Nutarimas skelbiamas Lietuvos Respublikos vardu.

Konstitucinio Teismo teisėjai: Armanas Abramavičius, Egidijus Jarašiūnas, Egidijus Kūris, Kęstutis Lapinskas, Zenonas Namavičius, Augustinas Normantas, Jonas Prapiestis, Vytautas Sinkevičius, Stasys Stačiokas

Tai kai matome FAKTĄ, kad Prezidentui Rolandui Paksui nebuvo pritaikyta vien konstitucinė nuostata „pašalinti iš užimamų pareigų“, o įniršus prigalvota bausmė visam gyvenimui išstumti iš politikos kaip šiurkščiai pažeidusį LR Konstituciją ir sulaužiusį priesaiką. Tai vėl matome, kad LR Konstitucinio Teismo teisėjai veikė kaip šarlatanai. Neapykantą pavertė teise, patys sulaužė Konstituciją, savo priesaikas ir patys turėjo būti pašalinti iš užimamų pareigų. Kaip žinia EŽTT taip pat laiko tokią nuostatą neteisėta. Kodėl LR KT nepakeičia savo nuostatų ir neįvykdo EŽTT sprendimo? Gal jiems teismo sprendimai jau negalioja, kad nevykdo?

Jeigu kas galvoja, kad čia kažkokios tai išimtinės, neįtikėtinos problemos ar dalykai, tai tegu pasiklauso 2012-03-13 Egidijaus Kūrio paskaitos:

VU TSPMI`20: Prof. E. Kūris - Ar mums dar reikia teisės?“

Ar negalėtų prof. E. Kūris pasijuokti ir iš savo pačio šarlataniškumo?

Tai jei prof. E.Kūris savo video kalboje pirmiausia paliečia klausimą dėl Garliavos įvykių ir teigia, kad teismo sprendimas 2012-03-13 dienai yra nevykdomas. Tai ir kiti gali kalbėti tai pačia tema. Suprantama, tada dar nebuvo tų 2012-03-23 dienos įvykių, nebuvo ir 2013-05-17 dienos įvykių Garliavoje, kada jėga buvo pagrobta Klonio mergaitė. Tai kalbant apie to teismo sprendimo vykdymą prof. E.Kūris kažkaip apdairiai nepaminėjo, kad tuo laiku jau buvo neįvykdyta jau 17000 teismo sprendimų. Tai, kad tas sprendimas dėl Klonio mergaitės yra neįvykdytas, tai neturėjo taip labai ką nors nustebinti, na nebent buvo archi ypatingai svarbios tam priežastys ką nors paslėpti. Tenka konstatuoti, kad tas teismo sprendimas, apie kurį kalba prof. E.Kūris yra iki šiol nešvykdytas. Kodėl? Ogi todėl, kad teismo sprendimą reikėjo vykdyti NENAUDOJANT JĖGOS, nes taip buvo parašyta teismo sprendime. Net ir teisėto tikslo vykdymas turi būti daromas teisėtu būdu. Tai yra Klonio mergaitę perimti nenaudojant jėgos. O visgi Klonio mergaitės perėmimas buvo neteisėtas. Kodėl? Ogi todėl, kad esant teisėtiems mamos ir teisėtiems vaiko interesams, vaiko teisės yra aukščiau mamos teisių, nes vaikas yra silpnesnioji pusė. Valstybė tam ir egzistuoja, kad gintų silpnesnijį. Garliavos įvykiuose viskas vyko atvirkščiai. Lietuvos valdžia su ypatingu žiaurumu, su ypatingai pertekline jėga banditiškai pagrobė Klonio mergaitę sunaikinimui, nes netrukus iš teisėjo Cinino išgirdome, kad mergaitės atmintis jau ištrinta. Taigi išvadoje dėl Garliavos įvykų, neteisėtas tikslas buvo pasiektas neteisėtu būdu ir Lietuvos valdžios rankomis. Tuomet Seimo valdžioje buvo konservatorė Irena Degutinė, Vyriausybės MP buvo konservatorius Andrius Kublius, Prezidente buvo JE Dalia Grybauskaitė ir Policijos geneoraliniu komisaru buvo Saulius Skvernelis. Jie, kaip valdžios asmenys, yra KALTI. Lietuvos valdžia įvykdė nusikaltimą prieš mažametį nuskriaustą vaiką. Ar gali būti žiauriau? Ar girdite mažos Klonio mergaitės pagalbos šauksmą iki šiol? Jei dar vis girdite, tai dar ne kurti esate. Neįmanoma negirdėti, jeigu ne kurčias. Laikas jau senai jai padėti. Laikas teisininkams atskirti teismo sprendimo vykdymą nuo banditiško Klonio mergaitės pagrobimo. Tai Lietuvos valdžios charakteristika. Teisėtas tikslas turi būti pasiektas teisiniu būdu. Apie tai galima pasiskaityti papildomai 2017-01-30 straipsnyje „Antikonstitucinės valdžios grožybės. (II dalis)“.

Jeigu valdžia gali įvykdyti žiaurų nusikaltimą prieš mažametį nuskriaustą vaiką ir dar tai atlikti viešai, tai kas tokią antikonstitucinę šarlatanišką valdžią gali sustabdyti?

Išvada: Ypač svarbiais Valstybei klausimais dėl Seimo rinkimų, dėl dviejų pilietybių, dėl valstybinės kalbos ir dėl Prezidento apkaltos bausmės dydžio LR KT teisėjai veikė kaip šarlatanai. Veikė prieš Konstituciją, veikė prieš Valstybę, veikė prieš LR piliečių konstitucines teises.

Susiję:

Konstitucinio teismo šarlatanai (I dalis)   

Konstitucinio teismo šarlatanai (II dalis)   

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
95. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2020-06-24 20:25:16)
(73.50.90.17) Parašė:

Papildomai apie "šventąjį" LR KT. Gėdos, sąžinės neturi hibridiniai stribai: ht*tps:/*/ww*w.respublika.*lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/kodel_kt_pirmininkas_dzalimas_neskaito_respublikos/94. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2018-09-26 02:48:50)
(98.193.120.238) Parašė:

Tam, kad suprasti kas yra LR Konstitucinis Teismas, kas per žmonės ten yra. Tai prašau paskaityti 2018-09-24 straipanį "Nuo liepos 26 d. jau prabėgo du mėnesiai, tačiau Konstitucinis teismas savo prievolės vis dar nevykdo" (ht*tp:/*/ww*w.ekspertai.*eu/nuo-liepos-26-djau-prabego-du-menesiaitaciau-konstitucinis-teismas-savo-prievoles-nevykdo/), o tai parodo, kad jie yra konstituciniai nusikaltėliai.93. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2018-09-22 03:34:50)
(98.193.120.238) Parašė:

Reikalai vystosi greitai ir liečia šio straispsnio tą dalį, kuri kalba apie prezidento Rolando Pakso nuvertimą. Tai vėl pasirodė 2018-09-21 video: "AKTUALUS SKAMBUTIS • 2018 09 21" (ht*tps:/*/ww*w.youtube.*com/watch?v=oWfifKxA2nw), kuriama kalbama tai tema ir paliktas toks komentras: "Rugsėjo 21 d. „Aktualus skambutis“ buvo apie tai, kaip politikai neinformuojami apie tarptautinius sprendimus Lietuvai. Kalbėta apie konstitucines pataisas, kurias Seimas bando įgyvendinti po Europos žmogaus teisių teismo (EŽTT) sprendimo dėl nušalinto prezidento Rolando Pakso. Supažindinta su Užsienio reikalų ministerijos pozicija nesupažindinti visuomenės su Jungtinių tautų žmogaus teisių komiteto (JTŽTK) šių metų liepos 26 d. dokumentu išverstu į valstybinę lietuvių kalbą. Taip pat pakalbintas liberalas Eugenijus Gentvilas, kuris, kaip žinoma, nebuvo informuotas apie JTŽTK sprendimą dėl to paties R. Pakso. Laidoje taip pat mestas akmenėlis į žaliųjų valstiečių darželį spėjant, kad jie elgiasi labai nesąžiningai nušalintojo prezidento R. Pakso atžvilgiu. Laidoje taip pat pasidžiaugta Lietuvos diplomatijos vadovo Lino Linkevičiaus susitikimu su Lesbiečių, gėjų, biseksualų ir translyčių (LGBT) judėjimo vadovu. Atkreiptas dėmesys, kad judėjimas niekiap neprisibeldžia iki Švietimo ir mokslo ministerijos, kur dar labai daug nepadarytų darbų. Pabaigoje išgirsite advokato, prof. Stanislovo Tomo trumpą komentarą." Tai mano straipnyje aukščiau yra parodyta, kad LR KT sprendimas yra ANTIKONSTITUCINIS ir JTŽTK reikalauja iš LR KT tą savo sprendimą pakeisti, ATŠAUKTI, nes Lietuva PRIVALO vykdyti JTŽTK sprendimą. Kaip matote mano analizę patvirtina iš esmės JTŽTK. O iš čia ir seka tų išvadų, kad LR KT yra penktoji kolona, patvirtinimas. LRKT yra patys šiurkščiausi LR Konstitucijos pažeidėjai, NUSIKALTĖLIAI. Kartu reikia pabrėžti, kad ir pats prezidentas Rolandas Paksas demonstruoja savo kvailumą ir turėdamas savo teises neturėtų būti renkamas į jokias pareigas. Tačiau tokia pati situcija yra ir su antikonstitucininkais Seime. Apsimeta, kad nežino, kad nesupranta, o yra atsakingi už tai, kad URM jų NEINFORMUOJA apie JTŽTK sprendimus Lietuvai. Taigi URM yra NUSIKALTĖLIŲ gauja vadovaujama raudonosios burokevičinės spalvos konstitucinės nusikaltėlės Dalios Grybauskaitės ir komunist komjaunuolio Lino Linkevičiaus. Niekur jie savo komunistinių įpročių nepadėjo šalin ir toliau vykdo prieš Lietuvą griaunamąjį darbą. O kas belieka patriarchui Vytautui Landsbergiui.... jis remia, remia, nuosekliai remia.... savo Dalią....apsikalbinęs. Tam patvirtinti yra nuotrauka. Ir galų gale tokia generalinė šimtus kartų patvirtinama išvada, kad Lietuva yra okupuota, Lietuvos laisvė nelaisvėje.92. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2018-09-20 23:16:49)
(98.193.120.238) Parašė:

Tas pats 2018-09-20 video yra paskelbtas ir youtube "AKTUALUS SKAMBUTIS • 2018 09 20" (ht*tps:/*/ww*w.youtube.*com/watch?v=rzYLjBQGZKc), po kuriuo yra paliktas toks tekstas: "Rugsėjo 20 d. Seime buvo svarstomi keli Konstitucijos straispnių pakeitimo įstatymo projektai. Šiam įvykiui skirta ekspertai.eu laidelė „Aktualus skambutis“, kurioje pasikalbėjo advokatas, prof. Stanislovas Tomas ir Audrius Nakas. Įdomu tai, kad tie kurie Seime triukšmauja kad Petras Gražulis negali dirbti Žmogaus teisių komitete yra neteisūs. Būtent P. Gražulis ten gali dirbti, o štai kitų veikėjų kompetencija, po rugsėjo 20 d. rytinio posėdžio, galima stipriai suabejoti. Seimo analfabetų nuomone, ypač vieno jų lyderio, konservatoriaus Andriaus Kubiliaus nuomone, Jungtinių tautų žmogaus teisių komiteto (JTŽTK) sprendimai Lietuvai tėra P. Gražulio fantazijos ir įnoriai..." Iš 2018-09-20 video matome, kad Seimo nariai "plaukioja padebesiais" ir nedaro to, kad privalo daryti pagal JTŽTK sprendimą. Tai vertinu, kaip šiukštų suįžulėjusių NIEKŠŲ Konstitucijos pažeidimą, kaip Valstybės išniekinimą. Ir tu man taip sugalvok, JTŽTK sprendimą pavadinti Gražulio fantazijomis. Ei, IŠSIGIMĖLIAI, lauk iš Seimo, gyvuliai grąžinkite pinigus į biudžetą, kuriuos gaunate kaip atlyginimą už tokią NIEKŠINGĄ veiklą.91. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2018-09-20 23:05:01)
(98.193.120.238) Parašė:

Su didžiausiu susidomėjimu išklausiau Sorbonos prof. Stanislovo Tomo paaiškinimų 2018-09-20 publikacijoje "Seimo analfabetai" (ht*tp:/*/ww*w.ekspertai.*eu/seimo-analfabetai96564/) ir palikau po tuo straipsniu tokį komentarą: "2. dr. Jonas Ramanauskas joramlt*yahoo.com (2018-09-20 22:59:09) (98.193.120.238) Parašė: Negaliu atsižavėti aiškiu, teisiškai teisingu, prof. Stanislovo Tomo išaiškinimu, kuris iš esmės yra teisingas ir tikslus. Tačiau net prof. Stanislovas Tomas, o taip NIEKAS Seime, nekalba apie tai, kad LR KT sprendimas dėl R.Pakso yra ANTIKONSTITUCINIS, nes šiurkščiai pažeidus Konstituciją pati Konstitucija, jos 74 straipsnis, numato BAUSMĘ už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą, tai apkaltos proceso tvarka PAŠALINTI IŠ PAREIGŲ. TAŠKAS. O visa kita ką padarė LR KT ir LR Seimas tai įsiutusių, manomai durnaropių apsirijusių nusikaltėlių sugalvota bausmė, gerai, kad dar Katedros aišktėje neketvičiavo. Apie tai rašiau jau seniau, gerokai seniau, nei pradėjau girdėti prof. Stanislovo Tomo išaiškinimus apie JTŽTK sprendimą, kurio tikrai man pačiam rankose neteko matyti. Kad taip tikrai buvo, tai yra užfisuota 2017-08-10 mano straipsnyje "KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (III dalis)" (ht*tp:/*/ww*w.ekspertai.*eu/konstitucinio-teismo-sarlatanaiiii-dalis93170/). Tai tokie mano išaiškinimai R.Pakso atveju, nors man jis ir nepatinka, nes nedirba darbo, kurį PRIVALĖTŲ daryti kaip EP narys nuo Lietuvos. Taip IŠDUODA Lietuvą. Privalėtų išsiaiškinti ir paskelbti EP apie tai, kad Lietuvoje visi 7 Seimai yra ANTIKONSITUCINIAI, Lietuvoje valdžia yra nelegitimi. Apie tai yra daug mano straipsnių. O įdomu kokia tuo klausimu yra prof. S.Tomo nuomonė? Čia gal neturėjo laiko gilintis. Pradėtų suprasti kas yra Lietuvos valdžia, suprastų, kad Lietuvos laisvė nelaisvėje, Lietuva yra okupuota. Suprantu, kad Seimas, partijos to protiškai suvokti NEPAJĖGŪS kaip proto INVALIDAI. Taip taip, PROTO INVALIDAI."90. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2018-09-20 16:14:55)
(98.193.120.238) Parašė:

Įdomus teiginys apie LE KT yra straipsnyje "Konstituciniame teisme demaskuota organizuota grupuotė" (ht*tp:/*/ww*w.laisvaslaikrastis.*lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7230:tevynes-sajunga-aptarnauja-pensiju-fondus&catid=47&Itemid=101). Jame taip teigiama, cituojus: "Vieną iš KT teisėjų - Vytautą Greičių - galima išsikviesti namo pagal burtažodį : "Man pajabat, ko tu nori". Taip su V.Greičiumi bendravo "MG baltic" gaujos žurnalistas Tomas Dapkus - garbus teisėjas iš karto prisistatė, kur reikia.". Taip atrodo LK KT šarlatanai.89. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2018-08-26 15:53:34)
(98.193.120.238) Parašė:

Po 2018-08-26 straipsniu "EŽTT teisėjas E. Kūris dėl Lietuvos gėdos – slapto kalėjimo – pirštu bedė į R. Paksą" (ht*tp:/*/ww*w.ekspertai.*eu/eztt-teisejas-ekuris-del-lietuvos-gedos-slapto-kalejimo-pirstu-bede-i-rpaksa/?comm=1) palikau tokį komentarą: "35. dr. Jonas Ramanauskas joramlt*yahoo.com (2018-08-26 15:11:30) (98.193.120.238) Parašė: to "11. alius (2018-08-26 10:56:12) (82.135.185.121) Parašė: Kaip čia gerai teisėjas viską išaiškino:" Konstitucinių principų plečiamasis aiškinimas leidžia įtvirtinti konstitucijos dvasios primatą prieš konstitucijos raidę, anaiptol nepaneigiant konstitucijos lingvistinio aiškinimo reikšmės".*** Pirmiausia kas yra teisinga šiame sakinyje, tai, kad negalima paneigti konstitucijos lingvistinio aiškinimo, nes kitaip gautųsi, kad nesupratus kas Konstitucijoje parašyta yra konstruojama "konstitucinė dvasia". "Konstitucinė dvasia" yra konstruojama, kai reikia "sujungti" į vieną SUPRATIMĄ kelias konstitucines nuostatas. *** Tačiau LR KT taip NEDARO. Jie atmeta lingvistinį aiškinimą, atmeta jiems netinkamas konstitucines nuostatas ir sukonstruoja IŠKRYPĖLIŠKĄ, kgbistišką, penktos kolonos "konstitucinę dvėselieną". Konkrečiai analizuojant LR Konstitucijos 12-ą straipsnį jie PAKEITĖ LR Konstitucijos 12-o straipsnio žodžio "atskiras" reikšmę į "retas" ir "išimtinis". Visi šie žodžiai yra skirtingi. Todėl taip LR KT teisėjai ir E.Kūris išniekino Konstituciją. O konstruodami "konstitucijos dvasią" iš viso IŠMETĖ LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mą dalį : LR pilietybė įgyjama gimstant...". Tokiu būdu LR KT teisėjai yra SUŽVĖRĖJĘ NIEKŠAI, penktoji kolona, LR Konstituciniai nusikaltėliai, smarvės. LR KT konstituciniai nusikaltėliai veikia TYČIA prieš LR Konstituciją. Tam apibūdinti nėra padorių žodžių.... tikroviškai kalbant,tie niekšai turi būti IŠGRAMDYTI iš pareigų, o jų gautas atlyginimas ATIMTAS LR biudžeto naudai. Dar šlykščiau yra tai, kad tiems niekšams UNISONŲ pritaria LR Seimai. Lietuvos laisvė nelaisvėje."88. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2018-07-12 02:15:54)
(98.193.120.238) Parašė:

Labai įspūdingas pašnekesys apie teisinę būklę yra pateiktas 2018-07-12 straipsnelyje ir video "Visiška Lietuvos pedomafijos nesėkmė Jungtinėse Tautose" (ht*tp:/*/ww*w.ekspertai.*eu/visiska-lietuvos-pedomafijos-nesekme-jungtinese-tautose/).Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi