2023 m. gruodžio 10 d.

 

Pezėt ir kniaukt

18
Paskelbta: 2018-06-19 00:01 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | [email protected]
Konservatoriai.
Konservatoriai.

Straipsnio pavadinimą pasiskolinau iš Seimo narės, TS-LKD frakcijos seniūno Garieliaus Landsbergio pavaduotojos, Laisvės premijų komisijos pirmininkės Radvilės Morkūnaitės – Mikulėnienės 2018-06-11 straipsnio „Apie tauškalus Sąjūdžio 30-mečio proga“, kuris yra patalpintas 2018-06-16 straipsnyje „Esi nuostabi Vytauto Landsbergio kartos ir jo padarytų darbų pamaina“.

Tie žodžiai „Pezėt ir kniaukt“ yra panaudoti tokiame R.Morkūnaitės – Mikulėnienės, išrinktos pagal TS-LKD sąrašą į 2016-2020 Seimą, sakinyje:

Ar tie žmonės, kurie šiandien kalba apie nepavykusią Lietuvą, gali jai suteikti vilties ir pasitikėjimo ateitimi? Ar jie geba tik, atsiprašant, pezėt ir kniaukt?

Atkreipdamas dėmesį į tai, kad R. Morkūnaitė-Mikulėnienė yra Laisvės premijų komisijos pirmininkė ir prisimindami 2017 metų Laisvės premijos laureatės Nijolės Felicijos Sadūnaitės kalbą LR Seime, ir ypač jos iškeltą Ultimatumą dėl Deimantės Kedytės, norisi paklausti Seimo narės Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės, ar girdėjote ko viso Seimo, Seimo vadovybės, Vyriausybės ir Prezidentės paklausė gerbiamoji Laisvės premijos laureatė N. F. Sadūnaitė? Gal ir ji Seimo tribūnoje pezėjo ir kniaukė?

Tiesiog pacituosiu N.F. Sadūnaitę „Todėl, stovėdama šioje aukštoje Seimo tribūnoje pirmą ir paskutinį kartą gyvenime, tiesiogiai kreipiuosi į jus, pirmuosius valstybės asmenis – ponia prezidente, pone premjere, ponas Seimo pirmininke, ir prašau Jūsų iki vasario 16 d., Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo dienos man ir visuomenei viešai atsakyti ir pateikti neginčijamus įrodymus, kad mūsų visų taip mylėta ir daug mėnesių sergėta Deimantė Kedytė, kuriai už mėnesio, vasario 14 d., sukaks 14 metų, yra gyva ir sveika. O jei ji, jūsų valia ir valstybės vardu atplėšta nuo artimųjų, ir apsiimta saugoti, apsaugok viešpatie, net liežuvis neapsiverčia taip sakyti, galimai yra mirusi ir nužudyta, prašau tai nedelsiant viešai pripažinti, ir prisiimti atsakomybę. Bet svarbiausia, jeigu tai nėra vien iš nežinios kylantys nepagrįsti žmonių įtarimai, ir tokia baisi nelaimė iš tikrųjų atsitiko, prašau pasakyti, kur yra mergaitės kapelis, kad mes galėtume visi, ją mylėjusieji, kartu su Deimantėles seneliais, iki šiol persekiojamiems, iškeltos devynios bylos, kitais artimaisiais, mergaitės užtarėjais ir laisvės bendraminčiais, aplankyti kapelį, kartu pasimelsti, apraudoti, ir atsiprašyti, kad nesugebėjome tavęs, Deimantėje, išsaugoti. Dieve, mums atleisk”

Todėl ir norisi paklausti Seimo narės Radvilės Morkūnaitės - Mikulėnienės, ar laikote labai pavykusia tokią Valstybę, kurioje valdžia brutalia jėga ir panaudojant cheminę ataką prieš vaiką, pagrobia nuskriaustą ir išniekintą mergaitę ir sunaikina. Ar savo vaikučių turite? Apie tai 2018-03-26 straipsnis „Seimo smarvėms“.

Norisi papildomai paklausti, kaip manote, ar labai pavykusi toji Valdžia, kurios jau 73 kartus yra paklausta, tame tarpe ir Jūsų, Radvile Morkūnaite – Mikulėniene, „Ar dar gyva Deimantė Kedytė“. Jokio atsakymo, net 73 kartus paklausus, nėra. Tai ar girdite, ar matote kas Valstybėje darosi? Tai kaip Jūsų širdys ir protas gali tylėti? Ar turite apie tai kokį nors supratimą, ar tik PEZĖT IR KNIAUKT Seime galite?

Beje niekaip nežinau, ką tas žodis „pezėt“ reiškia? Kaip pasakytų Seimo pirmininkas prof. Viktoras Pranckietis, tai tokio žodžio mano žodyne nėra. Tokio net Lietuvių kalbos žodyne neaptikau? Čia gal pagal kokį nors įstatymą tokia nauja terminologija asmenims, kurie kalba iš Seimo tribūnos, yra įvesta? Interneto erdvėse suradau kontekstą, kuriame gražios išorės moteris panaudojo žodį „pezėt“: „Nu jomajo, gal eikit durnynan apie pisuoklius pezėt, nafig jums visas temas reikia užbombinti?“. Tai gal čia ir yra tinkamas kontekstas ir lygis TS-LKD Seimo narei R.Morkunaitei- Mikulėnienei?

Tai čia gal tik man taip keistai atrodo. Tuo tarpu Seimo narė Rasa Juknevičienė (Rasa Juknevičienė LTSR-LR AT ir LR Seime 1990-1992, 1996-2000, 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14 ...), kuri 2016 išrinkta pagal TS-LKD sąrašą taip jausmingai susižavėjusi atsiliepia apie aukščiau paminėtą R.Morkūnaitės – Mikulėnienės straipsnį:

Mano rytinė dedikacija Radvilė Morkūnaitė- Mikulėnienė.

Radvile, esate nuostabi Vytauto Landsbergio kartos ir jo padarytų darbų pamaina. O Vytautas Vyšniauskas yra Petro Gražulio pamaina. Gal kai kas ir galvojo, kad užaugs kita karta ir eis draugiškai už rankų susikibusi. Ne, taip nebus. Gražuliai bus ir jūsų kartos palydovai. Sėkmės, Radvile, ačiū už grąžų straipsnį. Nekreipk dėmesio į gražulius.“

Tuo tarpu žinome faktus, kad Seimo narys Petras Gražulis, o taip pat N.F.Sadūnaitė ir kt. 1987 metais rugpjūčio 23 dieną, kai dar tada dėl okupacijos buvo labai pavojinga, kalbėjo prie Adomo Mickevičiaus paminklo Vilniuje apie Molotovo – Ribentropo klastingą paktą ir reikalavo Lietuvai laisvės, o tuo tarpu Vytautas Landsbergis tai tik stebėjo per televizorių, taip pats sakėsi. Gal tuo metu V.Landsbergis tikrai neturėjo laiko, gal ruošėsi marksizmo- leninizmo paskaitai?

Tačiau po 30 metų, 2017 rugpjūčio 23 dieną Petrui Gražuliui nebuvo leista kalbėti prie to pačio A.Mickevičiaus paminklo, nes V. Landsbergio „ginklanešys“ Andrius Tučkus jam neleido, o V.Landsbergiui leido. Tikrai daug pasiekta Valstybėje per 30 metų, net buvo neleista pakalbėti. Moralinis dugnas. Išsigando Petro Gražulio kalbos? Absoliuti gėda, nors tikrai nesu P.Gražulio gerbėjas, kaip ir absoliučiai nesu nė vieno antikonstitucinio Seimo nario gerbėjas. Nė vieno. Absoliučiai nė vieno. Visi iki vieno yra antikonstitucininkai, nors prisiekia Konstitucijai, kurios piktybiškai, niekšiškai nevykdo nuo jos 1992-10-25 priėmimo. Be garbės, be sąžinės, be proto ir tyčiniai nevykdo.

Kadangi sąrašinė Seimo narė Rasa Juknevičienė yra susižavėjusi kita sąrašine Seimo nare Radvile Morkūnaite-Mikulėniene taip, kad net paminėjo ir patį Vytautą Landsbergį, kurią, R.Mokūnaitę- Mikulėnienę, ir laiko jo pasekėja, tai verta prisiminti ir prof. Vytauto Landsbergio panašią terminologiją 2017-05-26 straipsnyje „Santykis yra viskas“, kuriame rašoma, kad:

Viena svarbiausių nūdienos užduočių – tai santykių gerinimas su šūdu.

Nieko tokio atsitiktinio tame nėra, nes profesorius Vytautas Landsbergis tą temą vysto ir kitame Vytauto Landsbergio straipsnyje 2018-06-01 „Bulšitas – šūdmala“.

Apie tai yra detaliau išnagrinėta 2018-06-03 straipsnyje „Vieni apie miltus, kiti apie tiltus“, kuriame yra išnagrinėtos šūdmalystės ištakos Lietuvos atsikuriančioje valstybėje. Todėl nieko stebėtino, kad Rasa Juknevičienė laiko Radvilę Morkūnaitę-Mikulėnienę prof. Vytauto Landsbergio pasekėja , nes toji naudoja panašią terminologiją „ pezėt ir kniaukt“. Tačiau kartu reikia pastebėti, kad šitokia ponia yra ir Seimo TS-LKD frakcijos seniūno arogantiškojo Gabrieliaus Landsbergio pavaduotoja. Viskas kaip ir dėsninga.

Taigi belieka išsiaiškinti, ką gi tokio baisaus pasakė asmuo, kuriam pritaikyta „pezėt ir kniaukt“ terminologija? O pasirodo, kad pasakė tokią šventą tiesą, kuri yra patalpinta tokiame Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės sakinyje: „Jaunuolis Seimo tribūnoje išsakė iš tiesų skandalingą tezę: „partijos ir rinkimai galėjo tapti irklais, tačiau tapo kastuvais Lietuvos valstybei““.

Nematau tame jaunuolio sakinyje jokio skandalingumo, o tik šventą TIESĄ. Seimo nariai, visos partijos PRIVALO žinoti, nes yra daug kartų ir labai laiku informuoti, kad Lietuvoje visi 7 Seimai yra ANTIKONSTITUCINIAI. Lietuvoje valdžia yra nelegitimi, neteisėta.

Čia tai tikras šokas ir skandalas.

Tik pezantys ir kniaukiantys Seime to suprasti nenori ir negali, ne pusė, kaip kas mano, o beveik visi yra sąrašiniai. Tai padaryta įstatyminiu leidimu sąrašiniams dalyvauti ir vienmandačiuose rinkimuose.

Konkrečiai štai kas parašyta LR Seimo rinkimų įstatymo galiojančios suvestinės 42 str. 2 dalyje: „2. Asmuo, įrašytas į kandidatų sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje, turi teisę tuo pat metu būti iškeltas kandidatu į Seimo narius ir vienoje vienmandatėje rinkimų apygardoje.“ Gudriai aferistiškai sugalvota, du kartus kandidatuojama į tą patį Seimą, taigi dviguba galimybė būti išrinktam, palyginus su save išsikėlusiu kandidatu į Seimą. Tai toks čia lygios rinkimų teisės principas?

O dabar pasižiūrėkime, kur toks pats straipsnis yra patalpintas LR Seimo rinkimų įstatymo oficialaus teisės akto tekste: 33 str. 1-ma dalis: „Kiekvienas kandidatas į Seimo deputatus gali būti įrašytas tik į vienos politinės partijos ar visuomeninio politinio judėjimo iškeltų kandidatų sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje. Asmuo, įrašytas į tokį sąrašą, turi teisę tuo pat metu būti iškeltas kandidatu į deputatus dar ir vienoje vienmandatėje rinkimų apygardoje.“

Kaip matome abu NEVIENODI įstatymai pasirašyti tą pačią 1992-07-09 dieną. Priėmė signatarai ir pasirašė LR AT pirmininkas Vytautas Landsbergis. Kaip taip galėjo būti? Matome, kad prasidėjo, anot V.Landsbergio, įstatymo šūdmalystė, kai tokios pačios įstatyminės nuostatos numeracija LR Seimo rinkimų įstatymo galiojančiame ir oficialiame įstatymo tekste yra skirtingos. Kas nors atsivers oficialų tekstą ir neras to, kas pacituota mano straipsnyje. Žulikai, šūdmaliai kiek tai kainavo?

Taip būti negalėjo, todėl tai aptikau tik po mano 2016-04-13 straipsnio „Eilinį kartą antikonstituciniai rinkimai – valdžia nelegitimi“ publikacijos. Šį straipsnį taip pat atspausdino ir Lietuvos aidas 2016-04-15.

Kas nori tvirtai išstudijuoti tą klausimą dėl antikonstitucinių rinkimų, tai tegul pastudijuoja šį straipsnį aukščiau, o taip pat kitus straipsnius:

2016-09-11 straipsnį „ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“. Straipsnis svarbus, nes suteikė Seimui teisėtą šansą vadovaujantis LR Konstitucija ištaisyti tą antivalstybinį aferizmą laiku, kurį sukūrė signatarai ir pasirašė Vytautas Landsbergis. Viskas buvo paruošta, įstatymų projektai, reikėjo tik pabalsuoti. Tačiau į tai buvo nesureaguota tyčiniai. O tai labai daug pasako apie Lietuvos valdžią, apie teisinių išsigimėlių valdžią.

2016-12-08 straipsnis „Seimo konstituciniai nusikaltėliai“. Čia pateiktas sąrašas.

2017-03-11 straipsnis „Okupuota nepriklausomybė“.

2017-08-10 straipsnis „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (III dalis)“.

Taigi darytina išvada, kad partijos paniekinančios LR Konstituciją, nes eina į rinkimus pagal antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą, ir antikonstituciniai rinkimai negalėjo tapti irklais, tačiau tapo kastuvais Lietuvos valstybei.

Taigi nesiekiant teisinės demokratinės valstybės, o ją griaunat, teisė ir pati Konstitucija buvo paniekinta. Tai tokie yra ponios Radvilės Morkūnaitės – Mikulėnienės, anot jos pačios terminologijos, pezalai ir kniaukimas.

Neiškirsiu nė vieno Seimo nario, visi jie tokie patys, kaip ir paminėtoji dama, nes Seime visi yra nelegitimiai. Atrodo Seimo nariai, kad skirtingi, o, deja, pačiuose Valstybės pagrinduose, valdžios teisėtume, yra vieningi ir susicementavę antikonstitucininkai.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
18. Daktaras
(2018-06-20 22:31:45)
(213.226.169.79) Parašė:

Koncervoms prasidėjo TRAIDA nervinio pobūdžio.17. Augeaus-Ozejo karvides-tvartelis
(2018-06-20 21:33:49)
(134.7.248.206) Parašė:

teks ilgai dar Lietuvai mezti kgb oziu mesla kol apsivalys16. senis
(2018-06-20 17:49:46)
(84.15.178.179) Parašė:

Puikus straipsnis. Aciu dr. J. Ramanauskui. Lietuva nuo 1940 metu valdo LKP. Po 1990 metu LKP Lansbergis suskirste i konservu, socdemu ir lyberastu frakcijas. Buvo toks nurodymas is Kremliaus, nepaleist valdzios is savo ranku. Suskirscius LKP i 3 frakcijas, vietoj vieno LKP saraso rinkimams, frakciju sarasai buvo pateikiami kaip atskiru partiju, balsuok uz ka nori, valdys kuri tai LKP frakcija. Laikui begant LKP ir joskurinys KK-2, uzmigo ant lauru ir prie lovio prasiverze kolukieciai. Kilo siokia tokia sumaistis bet viskas gris i savo vezes. Netoli tas laikas kai Dedule generolo uniforma, pulkininke Magnolija, leitenante radiste Rasele, pasveikins Lietuva, grizus i Rusijos Imperijos sudeti gubernijos salygomis. Lietuva turejo galimybe sukurt savo Valstybe, bet signatarai nuejo vogti. Kuo skiriasi Lansbergis, Grybauskaite, Jukneviciene, nuo Juozaicio, Vaisvilos, Butkeviciaus? Paskutiniai trys toliau nuo lovio. Daugiau skirtumu nera. Buvo dar toks Paksas, zadejo daug. Kur jis dabar?15. puiku, kad atsiranda
(2018-06-19 23:43:07)
(84.150.132.52) Parašė:

ŽYDO (IŠVERTUS Į SUPRANTAMĄ KALBĄ GAUTUS - ŠUNS PAUODEGYS) LANDSBERG POEZIJOS KAUPĖJŲ :) 7. EJ (2018-06-19 11:14:47) (101.188.58.160) Parašė: I konservatoriu zodziu zodyna siulau itraukti siuos zodzius: kurdupeliai, sunauja, vatnykai, pasalpiniai, patvoriniai, raudonosios uteles,paslemekai, kirmelynas, skeltanagiai, koloradai, tuteisiai, kacapai, stichine mase, referendumininkai, kremlinai, pilstukiniai, bambaliniai, runkeliai... Visi sie ir panasus sinonimai parodo kokia turtinga yra lietuviu kalba ir kaip labai mes turime ja gerbti ir tausoti. Aciu konservatoriams uz indeli... Galbut kazkas galetu labiau papildyti?14. DĖKUI, pukiai sujungėt
(2018-06-19 23:39:01)
(84.150.132.52) Parašė:

jaunesniojo ir senesniojo žydų LANDSBERG KW pezėjimo terminalą į žodį - VAGINA.13. V. Ladas
(2018-06-19 22:31:16)
(188.69.211.207) Parašė:

O daktaras Jonas - šaunuolis. Atkirtis Radvilei, o ir Rasai duotas argumentuotas ir taiklus...12. Daug kas aiskeja
(2018-06-19 17:44:51)
(92.243.166.42) Parašė:

Tai tas "MG Baltik " bus bevaldąs viską ,kas svarbiausia! Vilniečiai kalba ,kad VU rektorius Žukauskas ,labai "drąsiai" jaučiasi. Rėmė ir remia tokius vilpišauskus,šilėnus, putinaites, steponavičius,nes turi draugę iš vidurinės laikų ,o dabar ,galimai ,ir "stogą" Grybauskaitę .Vilniečiai sako,kad Žukauskas ir Grybauskaitė kartu baigė Salomėjos Nėries vid. m - klą ir dabar bendrauja, kaip klasiokai ? Kas žinote - patikslinkite !11. Senis Šaltis
(2018-06-19 14:49:53)
(88.222.97.16) Parašė:

Jūs tikrai skaitėt vieno šikaliaus mazgotę, apie kito šūdų analizes? Ar tik iš pavadinimo komentarus rašot? jormalūzas.com vėl bandai chaipą gaudyti? Tu dar nebaigei karolio venskaus temos. Ar neturi ką rašyti, kol lrytas ar ekspertai neparašė? Tai kiek komentatorių perskaitė nuo pradžios iki galo šitą fašisto jormalūzas.com (kgb Zuikis) mazgotę?Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras