2024 m. birželio 16 d.

 

Tragiška PLB nuostata dėl dviejų pilietybių

113
Paskelbta: 2018-05-01 09:54 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | [email protected]

Dviejų pilietybių klausimas yra sunkiai suvokiamoje antagonistinėje priešpriešoje tarp Lietuvos valdžios ir LR Konstitucijos 12-o straipsnio.

Lietuvos valdžios ilgai besitęsianti pozicija iš esmės išniekina LR Konstitucijos 12-ą straipsnį. Čia valdžiai padeda LR Konstitucinio Teismo aferizmas, o kartu ir Seimo narių panieka Konstitucijai, kuriai jie prisiekia. Kaip nekeista, net Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB) „užkibo“ ant šitokio kabliuko. Dar kartą pakalbėkime iš esmės.

LR Konstitucijos 12-o straipsnio pirma dalis sako: Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais.

Aiškiai matome du skirtingus LR pilietybės įgijimo pagrindus. Vienas iš jų yra tuomet, kai LR pilietybė įgyjama gimstant ir tai yra konstitucinio lygmens nuostata, t.y. nuostata, kuri yra pati aukščiausia įstatymo požiūriu ir PRIVALOMA visiems, tiek Seimui, tiek Vyriausybei, tiek Prezidentei ir taip pat yra privaloma LR Konstituciniam Teismui. Realybėje matome viską atvirkščiai. Nei LR KT, nei Seimas, nei LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė visiškai nekreipia reikiamo dėmesio į šią konstitucinę nuostatą ir veikia taip, kaip nieko NEGIRDĖJĘ, nematę, neskaitę. Dar labiau, LR KT formuoja „konstitucines dvasias“ eliminuodami šią aukščiausią konstitucinę nuostatą. Dar labiau, LR KT paskelbia, kad „konstitucinės dvasios“ yra aukščiau Konstitucijos teksto, kai tas „konstitucines dvasias“ konstruoja be konstitucinių nuostatų. Tai sąmoningi, piktybiški konstituciniai nusikaltėliai.

Tą patį iš esmės daro ir Seimas. Pilietybės įstatyme neįtvirtina konstitucinės nuostatos „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant“. O Seimas privalo įtvirtinti konstitucines nuostatas. To nedarydamas Seimas veikia prieš Lietuvos valstybę, konstitucines LR piliečių teises, o taip pat prieš savo priesaikas Konstitucijai labai šiurkščiai jas laužydami ir veikdami kaip Lietuvos OKUPANTAS.

Kadangi nuostata Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant“ yra įtvirtinta LR Konstitucijoje, tai niekas tokios pilietybės ir teisės į ją niekaip atimti NEGALI, nes niekas tokios, aukštesnės už Konstituciją, teisės neturi. Turi tik teisę ir pareigą tą konstitucinę nuostatą ĮTVIRTINTI įstatymuose ir šventai vykdyti, nes kitaip tampa konstituciniais nusikaltėliais. Kokias ir yra dabar ir visą laiką.

Lietuvos pilietybės prieš savo valią negali netekti gimimu ją gavęs asmuo

Labai įdomu yra tai, kad klausimas apie Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant“ jau buvo analizuojamas prof. Vytauto Sinkevičiaus 2008 3(105); 16–26, JURISPRUDENCIJA, moksliniame straipsnyje „DVIGUBA PILIETYBĖ: PASIŪLYMO PAPILDYTI KONSTITUCIJOS 32 STRAIPSNĮ ANALIZĖ“. Be kita ko, šio straipsnio 23 psl. yra rašoma: „Ieškant būdų, kaip nerengiant referendumo dėl Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo pakoreguoti Konstituciją taip, kad dvigubos pilietybės atvejai nebūtų ypač reti – išimtiniai, E. Šileikis 2007 m. balandžio 19 d. surengtoje spaudos konferencijoje pateikė pasiūlymą papildyti Konstitucijos 32 straipsnį nuostata „Lietuvos pilietybės prieš savo valią negali netekti gimimu ją gavęs asmuo“ [27]; pasiūlymo autoriaus nuomone, taip „išsiplėstų ir Konstitucijos 12 straipsnio vertinimo kontekstas“, be to, „Konstitucijos 12 straipsnis, įtvirtinantis nuostatą „išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis“ turėtų būti vertinamas kartu su Konstitucijos 32 straipsniu“. Taigi pasiūlymo esmė – papildyti Konstitucijos 32 straipsnį nuostata „Lietuvos pilietybės prieš savo valią negali netekti gimimu ją įgijęs asmuo“. Šį E. Šileikio pasiūlymą reikėtų panagrinėti ne tik dėl to, kad jis dažnai pateikiamas kaip svarbiausias argumentas, esą įrodantis, kad norint leisti visiems lietuvių kilmės asmenims turėti dvigubą pilietybę nebūtina rengti referendumą dėl Konstitucijos 12 straipsnio nuostatų pakeitimo [28]. Panagrinėti minėtą pasiūlymą pirmiausia skatina tai, kad jis yra tiesiogiai susijęs su Konstitucijoje įtvirtintų Konstitucijos keitimo pagrindų aiškinimu. Panagrinėkime, ką reiškia minėtas pasiūlymas. Ar šis pasiūlymas yra konstituciškai pagrįstas? Kokius teisinius padarinius galėtų sukelti jo įgyvendinimas? Visų pirma palyginkime Konstitucijos 12 straipsnio nuostatą „išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis“ ir siūlomą Konstitucijos 32 straipsnio papildymo nuostatą „Lietuvos pilietybės prieš savo valią negali netekti gimimu ją įgijęs asmuo“. Akivaizdu, kad jų turinys visiškai nesutampa. Siūloma nuostata „Lietuvos pilietybės prieš savo valią negali netekti gimimu ją įgijęs asmuo“ reiškia ir tai, jog asmuo, kuris Lietuvos Respublikos piliečiu tapo gimdamas, įgijęs kitos valstybės pilietybę, nepraras Lietuvos pilietybės, t. y. tuo pat metu galės būti ir Lietuvos, ir kitos valstybės pilietis. Kadangi absoliuti dauguma Lietuvos piliečių Lietuvos pilietybę įgijo gimdami, tai reiškia, kad absoliuti dauguma Lietuvos piliečių, nesvarbu, kur jie gyvena – Lietuvoje ar kitoje valstybėje, tuo pat metu galės būti ir Lietuvos, ir kitos valstybės piliečiai. Taigi papildžius Konstitucijos 32 straipsnį, kaip siūloma, Konstitucijoje būtų įtvirtintos dvi skirtingos ir tarpusavyje konkuruojančios nuostatos: pagal Konstitucijos 12 straipsnį dviguba pilietybė būtų leidžiama tik kaip reta išimtis, o pagal Konstitucijos 32 straipsnį – dviguba pilietybė būtų (galėtų būti) paplitęs reiškinys. Vien dėl to minėtas pasiūlymas vertintinas kaip teisiškai ydingas.

Aferisto, manipuliatoriaus prof. V. Sinkevičiaus užhipnotizuoti?

Pasižiūrėkime aukščiau, ką su kuo prof. Vytautas Sinkevičius lygina: „Visų pirma palyginkime Konstitucijos 12 straipsnio nuostatą „išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis“ ir siūlomą Konstitucijos 32 straipsnio papildymo nuostatą „Lietuvos pilietybės prieš savo valią negali netekti gimimu ją įgijęs asmuo“.

Kaip matome prof. V. Sinkevičius lygina, sugretina LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-ą dalį su LR Konstitucijos 12-o straipsnio pirma dalimi Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant“, kurios reikšmė yra efektingai paaiškinta LR KT teisėjo E.Šileikio taip: Lietuvos pilietybės prieš savo valią negali netekti gimimu ją įgijęs asmuo“. Čia yra didelė klaida, gal būt sąmoninga yra ta, kad Konstitucijos straipsniai negali būti SUPRIEŠINAMI, kadangi Konstitucija yra vieningas vertybes apjungiantis dokumentas, todėl į LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mą ir 2-ą dalis PRIVALU žiūrėti kaip į vieningą vienas kitam neprieštaraujančią visumą. Kitaip tariant abi dalys privalo būti ĮGYVENDINTOS Pilietybės įstatyme.

Tiesiog nepavyko surasti protingesnio LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mos dalies Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir….“ geresnio paaškinimo, nei tai padarė LR KT teisėjas E.Šileikis: Lietuvos pilietybės prieš savo valią negali netekti gimimu ją įgijęs asmuo.

Kur čia padaryta klaida? Nereikia bandyti LR Konstitucijos paaiškinimų įvedinėti į Konstituciją. Reikia stengtis suprasti kas yra parašyta juodu ant balto.

Jau ne kartą teko aiškinti tą patį kitaip, kad Lietuvos Respublikos pilietybė įgytos gimstant negalima atimti todėl, kad tai yra įtvirtinta aukščiausiame įstatyme, Konstitucijoje, ir todėl niekas negali turėti aukštesnės juridinės galios už aukščiausią įstatymą – Konstituciją. Konstitucinės nuostatos privalo būti įgyvendinamos įstatymuose ir joms visi valdžios organai privalo PAKLUSTI, nes paprasčiausiai jie PRISIEKĖ paklusti. Čia jau kalbėti apie Saulių Skvernelį negalima, nes tas , vykdydamas pareigas, savo priesaiką Konstitucijai sulaužė, nevykdydamas Konstitucijos, o vykdydamas antikonstitucinį Pilietybės įstatymą atimdamas LR pilietybę iš Žydrūno Ilgausko.

Tai ką čia mes matome tame didžiųjų teisininkų ginče? Abu buvo LR KT teisėjai.

Vertindamas 2007 m. balandžio 19 d E. Šileikio pasiūlymą Lietuvos pilietybės prieš savo valią negali netekti gimimu ją gavęs asmuo matau teisėjo pastangas judėti teisinga kryptimi, nes aiškiai matyti, kad teisėjas E.Šileikis suvokia LR Konstitucijos 12-to straipsnio pirmos dalies „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant“ pirmos pusės esmę. Būtent šios konstitucinės nuostatos esmė ir yra tai ką siūlo teisėjas E.Šileikis Lietuvos pilietybės prieš savo valią negali netekti gimimu ją gavęs asmuo.

Problema su E.Šileikio pasiūlymu yra ta, kad jo siūlomos nuostatos visai NEREIKIA net bandyti įtraukti į Konstituciją, nes LR Konstitucijos nuostata „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstanttodėl, kad ji yra įtvirtinta kaip KONSTITUCINĖ nuostata ir įgauna tą prasmę, tą reikšmę, kurią tiksliai suformuluoja teisėjas E.Šileikis Lietuvos pilietybės prieš savo valią negali netekti gimimu ją gavęs asmuo. Asmuo gali naudotis savo teisėmis ar ne, tai asmens valia. FANTASTIKA. Pagaliau surastas teisėjas, kuris pajėgia suprasti 5 LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mos dalies žodžius teisingai. To supratimo, to paaiškinimo visiškai nereikia įvedinėti į Konstitucijos tekstą. Niekas neturi aukštesnės galios, nei konstitucinės nuostatos, kurios privalomai turi būti vykdomos tiek Seimo įtvirtintuose įstatymuose, tiek LR KT ir t.t.

Kaip dar kitaip galima būtų išreikšti tą pačią esmę, kurią nusakė teisėjas E.Šileikis? Labai paprastai. LR Konstituciją PRIVALOMA vykdyti tiek įstatymų leidėjui, tiek LR KT, tiek Vyriausybei, tiek LR Prezidentei. Konstitucijai yra prisiekiama. Todėl konstitucinė nuostata Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant“ yra privaloma vykdyti. Kas ir būtų, kad prie kiekvienos konstitucinės nuostatos reikėtų vis paaiškinti ir paaiškinti ir paaiškinti, kad prieš savo valią negali netekti“ tų savo teisių nei Tauta, nei asmuo. Tai būtų absurdas tokius dalykus įrašyti į Konstituciją, kuri yra pati savaime privaloma kaip aukščiausias įstatymas. Štai kodėl teisėjo E.Šileikio teisingo supratimo visiškai nereikia įtraukti į Konstituciją. Tiesiog aptariamoji nuostata taip ir turi būti suprantama, kaip PRIVALOMA vykdymui, kaip Konstitucijoje įtvirtintoji nuostata.

Aferizmo genijaus triukai

O dabar paanalizuokime ką sako aferistas LR KT teisėjas profesorius Vytautas Sinkevičius: Taigi papildžius Konstitucijos 32 straipsnį, kaip siūloma, Konstitucijoje būtų įtvirtintos dvi skirtingos ir tarpusavyje konkuruojančios nuostatos: pagal Konstitucijos 12 straipsnį dviguba pilietybė būtų leidžiama tik kaip reta išimtis, o pagal Konstitucijos 32 straipsnį – dviguba pilietybė būtų (galėtų būti) paplitęs reiškinys. Vien dėl to minėtas pasiūlymas vertintinas kaip teisiškai ydingas.

Matome aiškiausiai, kad LR Konstitucijoje nėra, o taip pat ir jos 12-am straipsnyje ir ypač jo 2-oje dalyje, nėra tokios aferistinės nuostatos „dviguba pilietybė būtų leidžiama tik kaip reta išimtis“. Kiekvienas tai gali patikrinti, cituoju LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-ą dalį Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.“ Ar kas nors Konstitucijos sakinyje mato žodelį „reta“, ar mato žodelį „išimtis“ ir ar kas nors mato žodžių junginį „reta išimtis“? Jokio tokio dalyko NĖRA ir tai labai aiškiai parodo, kad aferistas profesorius Vytautas Sinkevičius pakeičia Konstitucijoje žodžius kitais žodžiais, pakeičia Konstituciją be jokio referendumo.

Papildomai pacituosiu prof. V.Sinkevičių iš jo to pačio mokslinio darbo, 23 psl. gale: „Pasiūlymas Seimui Konstitucijos 32 straipsnyje nustatyti kitokią taisyklę – konkuruojančią su įtvirtintąja Konstitucijos 12 straipsnyje ir kuri, kaip minėta, gali bū- ti keičiama tik referendumu – reiškia, kad Seimui yra siūloma nepaisyti Konstitucijos 12 straipsnyje nustatytos taisyklės, Konstitucijos 12 straipsnyje išreikštos Tautos valios, kad dviguba pilietybė galima tik retais atvejais, kad ji negali būti plačiai paplitęs reiškinys“.

Vėl gi kaip matome, aukščiau prof. V.Sinkevičius rašė apie Konstitucijso 12-ą straipsnį „reta išimtis“, dabar jau rašo retais atvejais“ ir dar toliau „negali būti plačiai paplitęs reiškinys“. Kitaip tariant „minko“ Konstituciją taip kaip jam ūpas užeina, kitaip tariant visiškai nesiskaito su Konstitucijos tekstu. Kaip suprantama, LR Konstitucijos 12-as straipsnis gali būti keičiamas tik referendumu, tačiau prof. Vytautui Sinkevičiui ši konstitucinė nuostata negalioja, „maigo“ Konstitucijos tekstą be jokios atsakomybės, gal už tai ir turi Valstybinius apdovanojimus, kurie greičiau turėtų būti pavadinti antivalstybiniais. Pasikartosiu vėl ir vėl. Tam, kad pakeisti LR Konstitucijos 12-ą straipsnį reikia REFERENDUMO, o aferistas prof.V.Sinkevičius su LR KT šį straipsnį pakeičia be jokio REFERENDUMO ir pakeičia taip, kad iš esmės pakinta ir turinys.

Kaip šitas užhipnotizuojantis LR KT ir Seimą aferizmas atsirado?

Pacituosiu aukščiau pateiktą prof. V.Sinkevičiaus mokslinį darbą:

„Atskleidžiant Konstitucijos 12 straipsnio 2 dalies nuostatos „išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis“ sampratą negalima apsiriboti vien lingvistiniu (verbaliniu) teisės aiškinimo metodu ir remiantis tik kurio nors vieno minėtoje nuostatoje esančio žodžio – nagrinėjamu atveju žodžio „atskiras“ – lingvistine prasme aiškinti visoje nuostatoje nustatytą teisinį reguliavimą. Būtų beprasmiška ginčytis, kad žodis „atskiras“ lietuvių kalboje reiškia „tam tikras, vien tam skirtas“ [20, 58], kad žodis „išimtinis“ reiškia „išskirtinis, ypatingas“ [20, p. 234], o žodis „retas“ reiškia „atsitinkantis, pasitaikantis didesniais laiko tarpais“ [20, p. 655]. Tačiau ar nurodyta žodžio „atskiras“ lingvistinė prasmė reiškia, kad Konstitucijos 12 straipsnio nuostatoje „išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis“ yra įtvirtintas toks teisinis reguliavimas, kad įstatymų leidėjas gali Pilietybės įstatyme nustatyti labai daug minėtų „atskirų“ atvejų, kai absoliuti dauguma Lietuvos piliečių, nesvarbu, kur jie gyvena – Lietuvoje ar kitoje valstybėje, tuo pat metu gali būti ir kitos valstybės piliečiai? Norint atsakyti į šį klausimą pirmiausia būtina išsiaiškinti, ar Konstitucijos 12 straipsnio 2 dalies nuostatoje yra įtvirtinta kokia nors speciali taisyklė, susijusi su dvigubos pilietybės ribojimu, ar tokios taisyklės joje nėra. Jeigu nuostatą „išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis“ aiškintume kaip reiškiančią, kad Konstitucijos kūrėjai tikrai norėjo joje nustatyti, kad įstatymo nustatyti dvigubos pilietybės atvejai nebūtų labai reti – išimtiniai, kad dviguba pilietybė gali būti plačiai paplitęs reiškinys, tai reikštų, kad Konstitucijoje įtvirtintas toks teisinis reguliavimas, kurio laikydamasis Seimas turi įgaliojimus nustatyti tiek daug tokių „atskirų“ atvejų, kai visi ar beveik visi Lietuvos piliečiai, nesvarbu, kur jie gyvena – Lietuvoje ar kitoje valstybėje, tuo pat metu gali būti ir kitos valstybės piliečiai. Taip aiškinant Konstitucijos 12 straipsnio 2 dalies nuostatą reikėtų konstatuoti ir tai, kad joje įtvirtintas toks teisinis reguliavimas, kai spręsti, ar leisti dvigubą pilietybę ir kiek plačiai ją leisti, yra įstatymų leidėjo prerogatyva, kad Konstitucija įstatymų leidėjui nenumato jokių apribojimų šioje srityje, kad įstatymų leidėjas turi neribotą diskreciją. Tačiau toks Konstitucijos 12 straipsnio 2 dalyje nustatyto teisinio reguliavimo aiškinimas būtų visiškai nepagrįstas. Jeigu Konstitucijos kū- rėjai tikrai norėtų Konstitucijoje įtvirtinti nuostatą, kad įstatymo nustatyti dvigubos pilietybės atvejai nebūtų labai reti – išimtiniai, kad dviguba pilietybė gali būti pla- čiai paplitęs reiškinys, į Konstitucijos 12 straipsnį apskritai nebūtų įrašyta nuostata „išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis“. Tam visiškai pakaktų Konstitucijos 12 straipsnio 3 dalies, kurioje nustatyta, kad pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas – turėdamas įgaliojimus nustatyti Lietuvos pilietybės netekimo pagrindus Seimas kartu galėtų spręsti, ar įstatyme numatyti ir tai, kad Lietuvos Respublikos pilietybės netenkama įgijus kitos valstybės pilietybę. Netgi sutikus su teiginiais, kad pagal Konstitucijos 12 straipsnio 2 dalį įstatymų leidėjas esą turi įgaliojimus nustatyti daug atskirų atvejų, kai dviguba pilietybė bus ne retas, bet plačiai paplitęs reiškinys, kad Konstitucijos 12 straipsnyje nuostata „išskyrus įstatymo numatytus at- 20 skirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis“ esą įrašyta ne dėl to, kad norėta drausti nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kai dviguba pilietybė būtų plačiai paplitęs reiškinys, o tik dėl to, kad norėta atskirai aptarti galimybę turėti dvigubą pilietybę, negalima nepastebėti, kad tokie samprotavimai vis tiek būtų nepagrįsti. Vien dėl to, kad jeigu Konstitucijos kūrėjai tikrai norėtų Konstitucijoje įtvirtinti nuostatą, kad įstatymo nustatyti dvigubos pilietybės atvejai nebūtų labai reti – išimtiniai, kad dviguba pilietybė gali būti plačiai paplitęs reiškinys, Konstitucijos 12 straipsnio 2 dalyje nebūtų įrašyti žodžiai „atskirais atvejais“, taip pat nebūtų akcento „niekas negali būti ir kitos valstybės pilietis, išskyrus (...)“. Būtų pasirinkta kitokia tekstinė išraiška, kurioje žodžio „atskirais“ nebūtų. Pvz., tokia: „išskyrus įstatymo numatytus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis“ arba tokia: „įstatymo nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis tuo pat metu gali būti ir kitos valstybės pilietis“.

Profesoriaus V.Sinkevičiaus visos aferos esmė atsiskleidžia šioje trumpoje, aukščiau pajuodintoje, citatoje: „Būtų beprasmiška ginčytis, kad žodis „atskiras“ lietuvių kalboje reiškia „tam tikras, vien tam skirtas“ [20, 58], kad žodis „išimtinis“ reiškia „išskirtinis, ypatingas“ [20, p. 234], o žodis „retas“ reiškia „atsitinkantis, pasitaikantis didesniais laiko tarpais“ [20, p. 655].

Ar tikrai jau taip beprasmiškai ginčytis, kaip savo prof. V.Sinkevičius? Labai prasminga pasiginčyti ir parodyti, kad prof. V.Sinkevičius yra AFERISTAS.

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (http://lkiis.lki.lt/) žodžio atskiras reikšmę taip paaiškina:

ãtskir‖as, ~à  (3 b)

1.  atsiskyręs, pavienis:  Kam esate atskirai, būkite iš vieno. Ãtskiras žmogus to neįstengs padaryti. 

2.  tam tikras, vien tam skirtas:  Tam darbui reikia atskiro žmogaus. Ãtskiras kambarys. Ãtskiras atlyginimas. Atskirai̇̃  prv.  skyrium:  Atskirai̇̃ gyvena. Atskirùmas  (2).”

Ką gi čia matome? Matome, kad prof. V.Sinkevičius aiškindamasis žodžio „atskiras“ reikšmę paima tik antrąjį to žodžio paaiškinimą „tam tikras, vien tam skirtas“ ir mano, kad tai yra žodžio reikšmė, nes rašo „atskiras“ lietuvių kalboje reiškia „tam tikras, vien tam skirtas“. Kažkodėl visiškai pamiršta pirmą paaiškinimą. Nežiūrint į tai abu paaiškinimai yra viso labo tik paaiškinimai, kurie kartu apibūdina žodžio „atskiras“ reikšmę. Esu suradęs ir trečią žodžio “atskiras” paaiškinimą. Tai esmės nekeičia.

Kaip matome iš žodyne pateiktų pavyzdžių, žodis „atskiras“ nepakeičiamas paaiškinamaisiais žodžiais. Taip ir turi būti, todėl ir Konstitucijoje žodis „atskiras“ negali būti pakeičiamas kitais žodžiais, kurių nė su žiburiu neaptiksi žodžio „atskiras“ paaiškinimuose.

Tačiau Valstybės apdovanotasis AFERISTAS prof. Vytautas Sinkevičius tiesiog naglai ir toliau aiškinasi visai kitų žodžių, kurių nėra Konstitucijoje, reikšmes:

kad žodis „išimtinis“ reiškia „išskirtinis, ypatingas“ [20, p. 234],

o žodis „retas“ reiškia „atsitinkantis, pasitaikantis didesniais laiko tarpais“ [20, p. 655].

Tai ar ką nors čia matome, ar aklais apsimetame? Matome, kad tai dar du tikrai skirtingi žodžiai su skirtingomis reikšmėmis, nieko bendro neturintys su žodžiu „atskiras“, kuris yra panaudotas Konstitucijos 12-o straipsnio 2-oje dalyje. Ir po to įvyksta kūrybinis AFERISTO aktas, kaip kokio mago aktas, kad gal niekas nepastebės?

Prieš ką nors pamatydami pabandykime suprasti, ką prof. V.Sinkevičius labai aiškiai AIŠKINASI. Aiškinasi trijų skirtingų žodžių reikšmes: atskiras; išimtinis; retas. Paklausiu gal per daug paprastai: AR MATOTE ir suprantate, kad tai yra trys SKIRTINGI žodžiai? Ar suprantate, kad prof. V.Sinkevičius taip pat aiškiai, nes išsiaiškino, supranta, kad tai TRYS SKIRTINGI ŽODŽIAI. Vienas iš tų žodžių „atskiras“ yra LR Konstitucijoje, o kitų dviejų nė su žiburiu neaptiksi.

Pastebime, yra pakeista Konstitucijoje vartojamo žodžio reikšmė, o ir aferistas V.Sinkevičius privalėtų žinoti, kad be referendumo tos žodžio reikšmės ir pačio žodžio pakeisti NEGALIMA. Čia neieškosiu ne kartą cituotų LR KT nutarimų nuorodų, kuriuose įvykdytas visiškai skirtingų žodžių apjungimas tokiu būdu retas (atskiras), arba atskiras (retas). Čia ir yra aferistinis prof. V.Sinkevičiaus ir jam pritariančių LR KT teisėjų ir Seimo antikonstitucinis veikimas, kai be referendumo, sukergiant –žinomai skirtingus žodžius buvo pakeista Konstitucija, o dabar vėl reikia referendumo, kad pakeisti pakeistą Konstituciją. Užtenka to, kad aferistinių manipuliacijų būdu AFERISTAS informacijos priemonėse klaidina visus sakydamas, kad Konstitucija sako…“, nenurodo konkretaus Konstitucijos straipsnio, kai tuo tarpu taip Konstitucija nesako.

Aferistas aukščiau sako, kad „…Konstitucijoje įtvirtintas toks teisinis reguliavimas, kurio laikydamasis Seimas turi įgaliojimus nustatyti tiek daug tokių „atskirų“ atvejų, kai visi ar beveik visi Lietuvos piliečiai, nesvarbu, kur jie gyvena – Lietuvoje ar kitoje valstybėje, tuo pat metu gali būti ir kitos valstybės piliečiai.

Toks aferisto populistinis teiginys labai nesunkiai yra paneigiamas vienu atskiru atveju, kuris gali būti suformuluotas (žiūr. 2017-09-12 str. „Viešas kreipimasis dėl dviejų pilietybių“ taip:

LR pilietis, gimęs Lietuvoje, ir gyvenantis kitoje valstybėje, gali įgyti ir kitos valstybės pilietybę.

Pasaulio lietuvių bendruomenę (PLB), pagal mano stebėtus jų pareiškimus, tai

turėtų tenkinti. Taigi jokių “daug tokių „atskirų“ atvejų” visai nereikia. Kaip kam gali atrodyti, kad čia kažkas prigalvota. Tačiau kaip matome aukščiau, aiškinantis žodžio „atskiras“ reikšmę, net žodyne yra toks naudotinas pavyzdys: „Atskirai̇̃ gyvena“. O tai ir reiškia, tas kuris gyvena kitoje valstybėje, tas atskirai, ne Lietuvoje gyvena. Taip yra apjungiama į vieną visumą LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-ma ir antra dalys.

Taip realiai ir vyksta. Konkrečiai viešai žinomas atvejis su Ž.Ilgausku. Ilgai išgyvenęs JAV, Ž.Ilgauskas įgijo teisę į JAV pilietybę ir ją gavo. Ž.Ilgauskas taip pat teisėtai buvo gavęs ir Lietuvos pilietybę, kadangi yra gimęs Lietuvoje. Abi pilietybės gautos teisėtai. Kodėl tai kas įgyta teisėtai turi būti neteisėtai atimta? Taip gali daryti tik teisės banditai.

Dėl kitos pilietybės įgijimo nuostatos įtvirtintos LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-oje dalyje „ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais“, tai čia yra pilnai Seimo kompetencijoje. Kaip nutaria, taip ir padaro. Iš tokių, kurie nėra LR pilietybės įgiję gimstant, o kitaip, gali tokia pilietybė būti atimta įstatymo nustatytu būdu. Nes tai yra įstatymu reglamentuojama, o ne Konstitucijoje įtvirtinta. Negalima pažeisti įstatymų hierarchijos. Konstitucija yra aukščiausias įstatymas.

Taigi analizuodami LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mą dalį matome, kad LR Valdžia, tai yra LR Seimai, LR Prezidentai, LR Konstituciniai Teismai ( turiu omenyje jų skirtingas sudėtis) yra paniekinę šią Konstitucinę nuostatą sąmoningai, nes apie tai yra daug kartų informuoti ir nevykdo, o varo politiką, kuri yra antikonstitucinė.

O kaip tie pasaulio lietuviai jaučiasi apmulkinti, užhipnotizuoti?

Štai ką rašo spauda:

Pasaulio lietuviai: dėl dvigubos pilietybės eisime kartu, kokį kelią bepasirinktų valdžia 2018.04.27 13:17

„Kelią, kaip įteisinti dvigubą pilietybę, turi parinkti šalies vadovai, o išeivija rems jų sprendimą, sako Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) atstovai. „Kad pilietybės išsaugojimas taptų realybe, būtinai reikia politinio sutarimo, politinės valios. Tiek Seimas, tiek prezidentė, tiek Vyriausybė turi susitelkti ir rasti tą sprendimą“, – per spaudos konferenciją Seime penktadienį sakė Seimo ir PLB komisijos vadovas nuo išeivijos Rimvydas Baltaduonis.“

Nors ne vieną, o jau daugybę kartų yra apie tas AFERAS informuoti Seimas, LR KT, PLB, tačiau mirtina tyla juos užvaldė, nieko nenori girdėti, nieko nenori suprasti, nieko nenori pasiekti. Tik plepėjimas, o ir tas plepėjimas apie vėjus.

Kaip matau, ponas dr. Rimvydas Baltaduonis net nepajėgia suvokti klausimo esmės teigdamas, kad „kaip įteisinti dvigubą pilietybę, turi parinkti šalies vadovai, o išeivija rems jų sprendimą, sako Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) atstovai.Paaiškinu. Turėtų būti akivaizdu, kad dviejų pilietybių klausimas yra KONSTITUCINĖS teisės klausimas, o ne „šalies vadovai, išeivija….“, ar net įvairaus plauko „inteligentai“. Šalies vadovai, išeivija, LR KT, Seimas PRIVALO tą klausimą spręsti griežtai pagal Konstituciją, ko iki šiol nė nesiruošė daryti, o darė viską antikonstituciškai, galimai labai norėdami būti aferistų užhipnotizuoti. O gal toks lengvai užhipnotizuojamas protelis?

Dr. Rimvydo Baltaduonio nuostata: „Tiek Seimas, tiek prezidentė, tiek Vyriausybė turi susitelkti ir rasti tą sprendimą“ yra nepamatuotai naivi. Nes būtent šios Lietuvos institucijos sąmoningai ilgą laiką veikdamos ANTIKONSTITUCIŠKAI siekė, kad ši problema niekada nebūtų išspręsta teisiškai, konstituciškai. Tai įrodo FAKTAI. Taip bus ir toliau. Tik naivus gali patikėti, kad ims valdžia ir pasikeis dr. R.Baltaduoniui ar PLB panorėjus. Privalėtumėte suprasti, kad planuojamas referendumas tuo klausimu yra triguba apgaulė. Pirmiausiai nereikia keisti Konstitucijos, reikia tik išgaudyti AFERISTUS iš LR KT, Seimo, Vyriausybės ir Prezidentūros. Antra, bet koks pasiūlymas dėl dviejų pilietybių nebus priimtas referendume, nes aiškiai neužteks balsų referendumo teigiamam rezultatui pasiekti ir tai bus “įrodymas”, kad tauta nenori dviejų pilietybių, nors už tai ir pasisakys dauguma. Ir trečia, reikia suprasti, kad referendumas dėl dviejų pilietybių yra rengiamas tam, kad ateitų į prezidento rinkimus kuo daugiau žmonių ir taip kgb specialios operacijos metu būtų “išrenkamas eilinis raudonasis” prezidentas Lietuvai. Viskas daroma pagal gerai atidirbtą metodą, kuris tik ką buvo panaudotas Rusijoje. Pririnko visokių kandidatėlių, kai net prieš „rinkimus“ buvo aiškus nugalėtojas. Lietuvoje šiek tiek kitaip, parenkami keli „raudonieji kandidatai“, kurį beišrinksi vis bus tas pats taip kaip ir iki šiolei.

Ponui dr. Rimvydui Baltaduoniui ir PLB tenka priminti, kad Jūs neturite laisvo pasirinkimo, nes Pasaulio lietuvių Seimas yra pasisakęs prieš referendumą dviejų pilietybių klausimu. O gal norite vadovauti paneigdami Pasaulio lietuvių Seimo sprendimą? Gal nesugebate suvokti teisinių dalykų?

Pagal tą pozicija, kurią pacitavau, matau, kad PLB yra atsistojusi vergo nuleistomis galvomis pozicijose. Gausite ko vergai ir yra nusipelnę: ŠNIPŠTĄ.

Pabandykite dar pastudijuoti 2017-08-28 straipsnį Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema ir 2017-11-07 straipsnį Dvi pilietybės – antivalstybinis referendumas.

Išvada: Aferistų užhipnotizuota Lietuvos valdžia, kaip kokie vergai nulenkę galvas prieš aferistus, net apdovanodama juos, negali pamatyti aferistų atliktos diversijos prieš Lietuvos Respublikos Konstituciją. Matomai yra labai suinteresuoti vykdyti antivalstybinę, antikonstitucinę veiklą.

PLB ir dr. R.Baltaduonio pozicija yra nuleistų rankų, vergiška, tragiška politika.

Nestebina, visi 7 Seimai yra „išrinkti“ antikonstituciškai. Valdžia yra užgrobta, Lietuva yra okupuota. Lietuvos laisvė nelaisvėje.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
113. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2019-12-28 17:39:42)
(98.213.209.6) Parašė:

Kovotojas prieš LR Konstituciją yra JE prezidento Gitano Nausėdos apdovanotas "Globalia Lietuva". Apie tai 2019-12-28 straipsnis "„Globali Lietuva“ – visos tautos vienybės ir pergalių garantas" (ht*tp:/*/ww*w.ekspertai.*eu/-globali-lietuvavisos-tautos-vienybes-ir-pergaliu-garantas100429/).112. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2018-05-14 02:42:31)
(98.193.120.238) Parašė:

to "111. StasysG". Apie tuos dalykus papildomai parašiau du straipsnelius. 2017-05-07 straipsnis "Pastabos dėl balandžio 27 d. rezoliucijos „Dėl pilietybės išsaugojimo“" (ht*tp:/*/ww*w.ekspertai.*eu/pastabos-del-balandzio-27-drezoliucijosdel-pilietybes-issaugojimo/) ir 2018-05-13 straipsnis "Pilietybių beprotybė" (ht*tp:/*/ww*w.ekspertai.*eu/pilietybiu-beprotybe95728/). Kažkaip Seimas ir PLB atrodo, kad niekur nejuda ten kur derėtų. Atrodo daug straipsnių jiems nusiųsta, gal jie lietuviškai nesupranta? Galimai turi visai kitus tikslus nei deklaruoja. Kai Ž. Pavilionis buvo LR Seimo atstovu LR KT, kai nagrinėjo klausimą dėl dviejų pilietybių paskutinį kartą, tačiau net INFORMUOTAS nepralemeno nė žodelio apie pilietybių išsaugojimą, o kai jau šaukštai po pietų, tai pradeda apie tai KUDAKUOTI, kaip višta kiaušinį padėjusi. Apie tai 2018-05-11 straipsnelis "Ž. Pavilionis negaili pastangų išsaugant lietuvių teisę į prigimtinę Lietuvos pilietybę" (ht*tp:/*/ww*w.ekspertai.*eu/zpavilionis-negaili-pastangu-issaugant-lietuviu-teise-i-prigimtine-lietuvos-pilietybe/). Tai parodo, kad Ž.Pavilionis šiame klausime tikrai vykdo ARDOMĄJĄ veiklą. Na jei patiklūs PLB dar su juo turi šneką, tai jų problemos. PLB problemos bus NUSKANDINTOS, o ne išspręstos. Gal to ir siekia???111. StasysG
(2018-05-11 20:32:54)
(82.140.159.13) Parašė:

Referenumas.. 2 varijantai pagal TV3 portalą: " 2018.05.11 11:21 Pilietybės referendumui – vienas tikslas: turi neskaldyti tautos Seimo darbo grupė dėl dvigubos pilietybės įteisinimo svarsto dvi formuluotes, abi jos leistų išlaikyti gimimu įgytą Lietuvos pilietybę. „Viena formuluotė skamba taip: gimimu įgytos pilietybės negalima prarasti prieš žmogaus valią“, – po darbo grupės posėdžio žurnalistams sakė jos pirmininkas Arvydas Nekrošius. „Dar kitas siūlymas, 12 straipsnio 2 dalį pakeisti taip: išskyrus konstitucinio įstatymo numatytus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis“, – alternatyvų variantą pristatė „valstietis“ A. Nekrošius. Dėl formuluotės referendumui darbo grupė planuoja apsispręsti kitą savaitę, o tada imtis kitų organizacinių darbų. Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) vadovė Dalia Henke sakė, kad priimtinos visos formuluotės, kurios „vienija, o ne skaldo tautą“. w w w.tv3.lt/naujiena/lietuva/958667/pilietybes-referendumui-vienas-tikslas-turi-neskaldyti-tautos"110. Senis Šaltis
(2018-05-04 19:27:16)
(88.222.97.16) Parašė:

jormalūzas.com atplėši nuo senos mazgotės kraštelį ir įmesi, kaip ale naują mažą straipsnį?109. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2018-05-04 18:38:31)
(98.193.120.238) Parašė:

to "108. StasysG". Ačiū už nuorodą, nereikėjo ieškoti pačiam. Perskaičiau tą rezoliuciją. Pasakysiu tiesiai, NUVYLĖ. Ne, pasakysiu dar tiesiau, labai NUVYLĖ. Praktiškai einama tuo klausimu į pražūtį. Teks sureaguoti taip kaip suprantu ir galiu. O iš paviršiaus ta 2018-04-27 "Rezoliucija dėl pilietybės išsaugojimo" atrodo visai neblogai, lyg ir už pačios esmės griebia. Tai kažkas labai protingas prasuko aferą eilinį kartą. Reikia nedidelio straipsnelio tuo klausimu.108. StasysG
(2018-05-04 08:04:52)
(86.38.26.60) Parašė:

1)Patvirtinu, ką parašė AAlgirdas (93). 2)Dėl rezoliucijų [107]. Seimo rezoliucijos čia w w w .lrs.lt/sip/portal.show?p_r=119&p_k=1&p_t=257693.------- Pdf. dėl Pilietybės iš 2 punktų: a)prašo Seimo kuo greičiau apsispręsti dėl prigimtinės teisės į pilietybę išsaugojimo formos; b) prašo Vyriausybės imtis strateginių veiksmų, kad būtų užtikrintas Lietuvos pilietybės išsaugojimas...107. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2018-05-04 04:04:26)
(98.193.120.238) Parašė:

Reikės pabandyti susirasti konkrečiai ką nuveikė Seimo ir PLB. 2018-05-03 straipsnelis "Proveržis: Seimo ir PLB komisija priėmė net devynias rezoliucijas" (ht*tp:/*/ww*w.ekspertai.*eu/proverzisseimo-ir-plb-komisija-prieme-net-devynias-rezoliucijas/). Įdomu kaip atrodo rezoliucija „Dėl pilietybės išsaugojimo“. Gal kas galite atsiųskite.106. Senis Šaltis
(2018-05-04 00:27:27)
(88.222.97.16) Parašė:

chi chi chi pažiūrėjau dar sekimas poliklinikoje. šakės taip gardžiai jau seniai nesijuokiau. Ryškiai jonelio draugas. Nu nežinau, tai tik antras įrašas iš to kanalo, kurį pažiūrėjau, ir jausmas, kad į kokį gerą jumoristinį šou užėjau. Jei tai rimta, tai tada jau viskuo galiu jonelį pateisinti su jo kgb paranojom. cha! šakės neatasigaunu dar.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi