2023 m. gruodžio 11 d.

 

Valdovų „šeima“ – jokios korupcijos (III dalis)

10
Paskelbta: 2014-01-27 10:30 Autorius: Dr. Rasa Gečaitė | ekspertai.eu
Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Užmirškime vyriausybę ir ministerijas su „nugesintais“ ministrais. Užmirškime Seimo koridorius ir pažabotus seimūnus. Net FNTT su policijos pareigūnais jau gali ir net privalo kukliai pasitraukti iš kelio „šeimai“. Nuo šiol vienvaldė Lietuvos „šeima“ įsikūrė naujoje citadelėje – Valdovų rūmuose.

Todėl neverta komentuoti nei klausimų, o juo labiau gautų valdovų „šeimos“ atsakymų. Verčiau patiems juos perskaityti ir prisiminti atvirai absurdiško konkurso (ČIA) beprotybę (ČIA) naujuose Valdovų rūmuose. Tačiau… visi mirtingieji gali nusipirkti bilietą už 10 Lt ir patekti pro 2013 m. liepą atvertus vartus į Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus (toliau – NM LDK valdovų rūmai). Kaip tik čia nuo šiol patogiai ramiai įsikūrė „šeima“.

Visi atsakymai yra ramūs, tarsi iš Olimpo aukštumų atlaidžiai žvelgiant į liaudies bruzdesį kažkur žemumose. Kiekviena šių naujų valdovų „šeimos“ atsakymų porcija atsiųsta lygiai po savaitės, kai norimi paaiškinimai jau buvo gauti iš kitų šaltinių.

Vis dėlto šį trijų savaičių susirašinėjimą nuo 2014 m. sausio 3 d. verta permesti akimis šiek tiek kitu kampu. Pavyzdžiui, sicilietiškų ir neapoliškų „šeimos“ tradicijų šviesoje. Kai „šeima“ nusprendė paskelbti savaip atvirai supaprastintą konkursą įsigyti iš anksto savą koncertinį fortepijoną. Už savus 0,5 milijono litų. Su sava ekspertize. Ir net su savu supaprastinto konkurso komisijos pirmininku, už kurį galima atsakyti į jam adresuotus klausimus.

Tegyvuoja Sicilija ir Neapolis Lietuvos sostinėje – Vilnius vėl itališkas!

Trumpai priminsiu, kad 2013 m. NM LDK valdovų rūmų viešųjų pirkimų atviro supaprastinto konkurso įsigyti koncertinį fortepijoną ataskaitos buvo paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) tik 2013 m. gruodžio 30 ir 31 d. (ČIA ir ČIA).

Brangusis „šeimos“ pirkinys „Fazioli“ atvyko 2013 11 08. AdRemMovers | facebook.com nuotr. 

Kaip tik todėl 2014 m. sausio 3 d. dėl kilusių muzikalių neaiškumų pirmiausia kreipiausi tiesiai į NM LDK valdovų rūmų direktorių Vydą Dolinską ir vyriausiąją buhalterę Reginą Ašipauskienę. Tačiau po užtrukusios valdovų tylos paskambinusi R. Ašipauskienei sužinojau, kad laiškas su klausimais persiųstas „atstovei su žiniasklaida“ Ramunei Hazir. Teko vėl skambinti ir paaiškėjo, kad laišką R. Hazir gavo ir į klausimus atsakys raštu pagal nustatytą grafiką. Ką gi, valdovų citadelėje jaukiai ir patogiai ramiai įsikūrusi „šeima“ į jiems siunčiamus klausimus atsakinėjo pagal maksimalų savaitinį grafiką. Oriai ir išdidžiai.

Įdomiau kitkas – kad į trečią klausimų grupę, adresuotą asmeniškai šio konkurso nešališkam komisijos pirmininkui Vytautui Gailevičiui, kuris yra Lietuvos nacionalinės filharmonijos Visuomenės informavimo skyriaus viršininkas, kažkodėl taip pat atsakė Valdovų rūmų muziejaus komunikacijos koordinatorė Ramunė Hazir. Štai taip veikia „šeima“.

Valdovų „šeimos“ atsakymai 2014 m. sausio 10 d.

Rasa Gečaitė: Iš ko ir už kokią kainą 2013 m. NM LDK valdovų rūmai įsigijo „Fazioli“ fortepijoną bei už kokias lėšas (LR biudžeto 2013 m. asignavimai muziejui ar kitokios)? Kokia yra visa šio instrumento įsigijimo sąmata (kaina, transportavimas, draudimas, derintojas etc.) ir iš kur tiksliai jis buvo atvežtas?

Ramunė Hazir: Visa informacija apie paskelbtą supaprastintą atvirą konkursą skelbiama viešai CVP informacinėje sistemoje. Instrumentas įsigytas vykdant 2012 m. parengtą ir 2013 m. įgyvendintą valstybės investicinį projektą už tam specialiai numatytas lėšas ir atvežtas iš ten, kur ir buvo pagamintas, – fortepijonų fabriko.

R. G.: Kodėl būtent „Fazioli“ fortepijoną nutarė įsigyti Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai?

R. H.: Pirkimo sąlygose nebuvo nurodytas konkretus fortepijono modelis, o tik kriterijai, taikytini tiekiant koncertinį fortepijoną (grand piano); visi pasiūlymai įvertinti remiantis ekonominio naudingumo, t. y. kainos, techninių ir akustinių savybių kriterijais.

R. G.: Kada ir kur viešai buvo paskelbtas atviras tarptautinis konkursas pirkti fortepijoną NM LDK valdovų rūmams bei kas parengė konkurso sąlygas? Kas dalyvavo konkurse, kiek dalyvių pateikė pasiūlymus?

R. H.: Įstatymų numatyta tvarka konkurso sąlygas parengė Viešųjų pirkimų komisija, visą informaciją apie dalyvius rasite CVP informacinėje sistemoje.

R. G.: Ar jau buvo surengta pirmoji „Fazioli“ fortepijono koncertinė premjera NM LDK valdovų rūmuose, kokie koncertai yra suplanuoti 2014 metais?

R. H.: Kaip Jūs jau žinote, šiuo instrumentu buvo grojama viename iš renginių ciklo „Kalėdos Valdovų rūmuose“ koncertų. Šiais metais, kaip ir kasmet, Valdovų rūmų muziejus planuoja surengti daugiau nei pusšimtį renginių ir koncertų, pristatančių Lietuvos ir užsienio profesionaliąją muzikinę kultūrą. Neabejojame, kad daugelyje jų tiek Jūs, tiek kiti muziejaus lankytojai turės galimybių pasigrožėti ne tik muziejaus aplinka, tačiau ir šio instrumento skambesiu. Išsamūs muziejaus šių metų veiklos planai artimiausiu metu bus pristatyti visiems apie kultūrą rašantiems žurnalistams, tad apie tai netrukus sužinosite.

R. G.: Ar buvo paskirtas atsakingas asmuo už „Fazioli“ fortepijono transportavimo priežiūrą ir kas buvo pirmasis jau atvežto fortepijono derintojas? Ar NM LDK valdovų rūmai turi nuolatinį profesionalų šio fortepijono derintoją, arba kaip kitaip yra numatyta spręsti šio fortepijono derinimą bei priežiūrą (iš kokių įmonių perkant paslaugas ir pan.)?

R. H.: Fortepijono transportavimas ir pirmasis derinimas buvo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Dėl kitų fortepijono derinimo darbų bus sprendžiama pagal poreikį. Kol kas tokio poreikio nėra, o kai jis bus, tuomet įstatymų numatyta tvarka fortepijono derinimo darbai bus perkami iš atitinkamą kompetenciją turinčių specialistų.

AdRemMovers | facebook.com nuotr. 

Papildomi klausimai ir valdovų „šeimos“ atsakymai 2014-01-17

Rasa Gečaitė: Kokį konkretų „Fazioli“ fortepijono modelį 2013 m. nupirko Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (F308, F278, F228, F212, F183, F156 ar kita)?

Ramunė Hazir: F278.

R. G.: Kokių gamintojų fortepijonus ir kokius konkrečius modelius pasiūlė visi trys atviro konkurso dalyviai?

R. H.: „Fazioli“ F278, „Steinway“ D-274, „Yamaha“ CFX.

R. G.: Ar koncertinio fortepijono galutinis pirkimas vyko be derybų, t. y. ar buvo nupirktas instrumentas už pradinę konkurso dalyvio pasiūlytą kainą?

R. H.: Pagal galiojančius teisės aktus atviro konkurso metu derybos nevykdomos.

R. G.: Kodėl buvo atmestas NM LDK valdovų rūmų 2013 04 10 skelbto atviro konkurso trečio dalyvio A. Skernevičiaus audio paslaugų įmonės TAMSTA pasiūlymas? Kokio gamintojo kokį fortepijono modelį ir už kokią kainą ši įmonė pasiūlė?

R. H.: Nes teisės aktuose nustatyta tvarka nepateikė reikiamų dokumentų kainai pagrįsti. „Yamaha“ CFX, žr. CVP informacinėje sistemoje pateiktą Valdovų rūmų muziejaus atsakaitą AT-1.

R. G.: Ar 2013 m. NM LDK valdovų rūmų įsigytas „Fazioli“ fortepijonas yra visiškai naujas ir kada jis yra atvežtas tiesiai iš gamintojų Italijoje?

R. H.: Taip. Atvežtas 2013-11-08.

R. G.: Ar šis nupirktas „Fazioli“ fortepijonas prieš atgabenimą į NM LDK valdovų rūmus jau buvo naudotas, kiek laiko ir kur?

R. H.: Nebuvo naudotas.

R. G.: Kodėl Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams buvo svarbu įsigyti vieną brangiausių, o gal net brangiausią koncertinį fortepijoną Lietuvoje?

R. H.: Patikslinsime – tai nėra „vienas brangiausių“ ar „brangiausias Lietuvoje“ fortepijonas. Valdovų rūmų muziejui buvo svarbu įsigyti kokybišką instrumentą, kuris atitiktų visus ekonominio naudingumo, t. y. kainos, techninių ir akustinių savybių kriterijus.

R. G.: Kas konkrečiai buvo iniciatoriai pirkti koncertinį fortepijoną NM LDK valdovų rūmams ir dėl kokių tikslų?

R. H.: Iniciatoriai – muzikai, renginių organizatoriai, lankytojai ir muziejus. Tikslas – patenkinti lankytojų poreikius, taip pat vykdyti LR Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties įstatyme, 2001 m. spalio 17 d. LR Vyriausybės nutarime „Dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties koncepcijos“ bei kituose teisės aktuose nurodytus siekius ir tikslus, tarp kurių nurodomas valstybės reprezentacijos, šviečiamųjų kultūrinių renginių, koncertų, kuriuose taip pat pristatoma ir Lietuvos bei užsienio profesionalioji muzikinė kultūra, organizavimas ir kt.

AdRemMovers | facebook.com nuotr. 

Sicilietiškas pingpongas – vietoj komisijos pirmininko atsako „šeima“

Na, o šie klausimai buvo adresuoti konkurso komisijos pirmininkui Vytautui Gailevičiui, kai jis pats pasiūlė po malonaus pokalbio apie konkurso eigą. Tikėjausi nešališkų ir atvirų atsakymų iš asmens, kuris dirba Lietuvos nacionalinės filharmonijos Visuomenės informavimo skyriaus viršininku.

Tačiau tik po savaitės kantraus laukimo netikėtai sulaukiau laiško iš tų pačių NM LDK valdovų rūmų su atsakymais, kuriuos 2014 m. sausio 21 d. pasirašė jau pažįstama Valdovų rūmų muziejaus komunikacijos koordinatorė Ramunė Hazir.

Todėl ši klausimų ir atsakymų grupė yra šiek tiek šizofreniška, nes privalai susidvejinti. Gana sudėtingas uždavinys, kai vietoj adresuotų klausimų atsakovo V. Gailevičiaus nenorom iškyla valdovų „šeimos“ pasiuntinės Ramunės Hazir pavidalas.

Beje, įdomus precedentas, kai nešališkas kviestinis konkurso komisijos pirmininkas peradresuoja sutartus klausimus konkurso užsakovams. Į pačią „šeimos“ citadelę. Tai jau tiesiogiai primena Siciliją ir Neapolio apylinkių tradicijas. Ten visus klausimus sprendžia tik „šeima“, o į pačius svarbiausius klausimus atsako tik „šeimos galva“. Taigi…

Rasa Gečaitė: Ar galėtumėte paaiškinti, kodėl komisija priėmė sprendimą atmesti NM LDK 2013 m. atviram konkursui pasiūlytą ir pagal kokybės kriterijus po ekspertų įvertinimo pirmame etape į antrą etapą patekusį koncertinį fortepijoną „Yamaha“ CFX už pačią mažiausią kainą, nors pagrindinis šiame paskutiniame vertinimo etape buvo ekonomiškumo kriterijus?

Ramunė Hazir (Vytautas Gailevičius): Kaip jau buvo nurodyta Jums ankstesniame atsakyme, vadovaujantis šiuo metu galiojančiais teisės aktais, pasiūlymą komisija privalėjo atmesti, nes tiekėjas teisės aktuose nustatyta tvarka nepateikė reikiamų dokumentų neįprastai mažai kainai pagrįsti. Priešingu atveju komisija būtų pažeidusi teisės aktus.

R. G.: Kokie ekspertai buvo pakviesti ir kaip buvo vykdomas konkurso dalyvių pasiūlytų koncertinių fortepijonų pirmajame etape kokybinių kriterijų vertinimas, kur ir kas vertino pasiūlytus konkursui instrumentus? Ar visi ekspertai drauge vyko apžiūrėti tų pačių instrumentų pas gamintojus?

R. H. (V. G.): Pareikšti ekspertinės nuomonės buvo pakviesti žymūs Lietuvos pianistai – Mūza Rubackytė, Rūta Rikterė ir Daumantas Kirilauskas. Visi ekspertai vienodomis sąlygomis vertino konkurso dalyvių pasiūlytus instrumentus. Muziejus neorganizavo instrumentų modelių bandymų.

R. G.: Kaip atsitiko, kad, trijų ekspertų nuomone, pirmajame etape pagal kokybės kriterijus geriausiai pirmoje vietoje įvertintas „Steinway“ D-274 fortepijonas, antroje vietoje – „Fazioli“ F278, trečioje vietoje – „Yamaha“ CFX, tačiau po antrojo etapo pagal ekonomiškumo kriterijus konkursą laimėjo ne mažiausios kainos „Yamaha“ CFX, ne geriausiai pirmame etape ekspertų įvertintas „Steinway“ D-274, o su šiuo labai panašios kainos „Fazioli“ F278?

R. H. (V. G.): Vertinimo ekonominio naudingumo kriterijumi esmė – geriausio kainos ir kokybės santykio siekis. Sudėjus ekspertų balus ir kainos pasiūlymų įverčius, aukščiausią naudingumo balą gavo konkursą laimėjęs modelis.

R. G.: Kaip pasiskirstė komisijos ir ekspertų nuomonės pirmame etape ir antrame etape, ir ar buvo prieštaraujančių skelbti konkurso laimėtoją „Fazioli“ F278? Kas, be jūsų, dar buvo komisijos nariai?

R. H. (V. G.): Komisijos funkcija buvo prižiūrėti tinkamą procedūrų laikymąsi, todėl vertinama buvo tik ekspertų nuomonė. Prieštaraujančių nebuvo. Kiti komisijos nariai – muziejaus specialistai.

R. G.: Kodėl komisija įpareigojo siūlyti būtent Mūzai Rubackytei vykti į Italiją išrinkti koncertinio fortepijono „Fazioli“ F278 ir ar šis konkretus modelis F278 buvo pasiūlytas jau per pirmą konkurso etapą, ar tik po konkurso pabaigos?

R. H. (V. G.): Mūza Rubackytė yra gerai žinoma ir plačiai pasaulyje koncertuojanti lietuvių pianistė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė, todėl jos kompetencija abejoti nėra nė mažiausio pagrindo. Esame dėkingi ir jaučiamės pagerbti, kad tokio lygio profesionalas sutiko imtis šios atsakingos užduoties. F278 modelis buvo pristatytas pačioje konkurso pradžioje.

R. G.: Kas parengė NM LDK valdovų rūmų viešųjų pirkimų supaprastinto konkurso sąlygas pirkti aukščiausios klasės itin brangų beveik už 0,5 mln. litų koncertinį fortepijoną, kuris tinka didžiausioms koncertinėms filharmonijų salėms ir galbūt perteklinis muziejaus erdvei?

R. H. (V. G.): Konkurso sąlygas parengė LDK VR (Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų – R. G.) specialistai ir viešojo pirkimo komisija, atsižvelgiant į poreikius ir LDK valdovų rūmų Didžiosios renesansinės menės, kurioje rengiami profesionalios muzikos koncertai, ploto ir erdvės parametrus.

R. G.: Ar pagal konkurso sąlygas galima buvo siūlyti puikius, bet už daug mažesnę kainą koncertinius fortepijonus „Steinway“, „Petrof“, „Fazioli“ nuo 100 000 iki 350 000 litų? Tokius įsigijo 2013 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija bei Užutrakio dvaro rūmai profesionalių koncertų reikmėms.

R. H. (V. G.): Galima.

R. G.: Ar komisija neprieštaravo tokioms konkurso sąlygoms, ar jos nebuvo diskriminacinės ir ar nebuvo perteklinės? Ar galima būtų viešai susipažinti su konkurso sąlygomis?

R. H. (V. G.): Konkurso sąlygos skelbiamos CVP IS (Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema – R. G.). Komisija neprieštaravo. Kiekvieno etapo metu buvo skirtas pakankamas laiko terminas pastaboms dėl sąlygų ar rezultatų pateikti, taip pat apskundimo terminai, tačiau pastabų, pretenzijų gauta nebuvo.

Bona Sforza Valdovų rūmuose

Epilogas su keliomis pastabomis. Pagal Boną Sforzą

Štai taip. Pagaliau didžiosios karalienės Bonos Sforzos dvasia aiškiai ir be jokių abejonių materializavosi jos kadaise XVI a. pradžioje rekonstruotuose Vilniaus žemutinės pilies rūmuose. Tame pačiame jos sau pristatytame trečiame rūmų aukšte, kur dabar stovi itališkas fortepijonas.

Galiu drąsiai paliudyti, kad kitaip ši istorija ir negalėjo baigtis. Tik italų naujasis fortepijonas „Fazioli“ šiuose rūmuose ir galėjo atsirasti. O jau visi korupciniai „šeimos“ klausimai yra tik antraeilės svarbos. Dėl Bonos Sforzos dvasios net džiaugiuosi ir su didžiausiu malonumu įsivaizduoju ją skambinant savo menėje kaip kadaise. Nesvarbu, kad kur kas neskoningesnėje aplinkoje. Bet karalienei bus dar smalsiau apsidairyti ir įvertinti, kas nutiko su žmonija ir gražiuoju Vilniumi per 500 metų.

O muziką Bona Sforza labai mėgo. Kokia laimė vėl grįžti į savo rūmus pagroti po jau beveik 500 metų…

Šarūnas Puidokas, ekspertai.eu Visuomeninių ir politinių procesų skyriaus vadovas:

Ekspertai.eu žiniomis, kurios pagrįstos paliudytais dokumentuotais faktais, Lietuvoje klesti „šeimos“ hierarchinė sistema, funkcionuojanti pagal griežtai prižiūrimą ir reglamentuotą schemą.

Laimingieji LR valstybės piliečiai, pasižymintys išskirtiniu lojalumu ir nuolankios ištikimybės tarnyste bei išlaikę patikėtus bandomuosius specialaus patikrinimo egzaminus, gali tikėtis garantuoto ir pelnyto šuolio į lietuviškosios „šeimos“ narius. Iš pradžių nuo kambarinių ir virtuvės tarnautojų, vėliau kopiant laipteliais aukštyn iki taurininkų ir ginklanešių, o tada – iki iždininkų, pasiuntinių, patikėtinių ir nuodėmklausių. Valdovai, žinoma, yra tie patys – Nepakeičiamieji.

Štai tokią schemą liudija kuklus Vytauto Gailevičiaus asmuo, kuris nusipelnė „šeimos“ pasitikėjimo kaip pavyzdingas skandalingojo VEKS'o darbininkas. Puikiai įvykdęs visas uždangų prievoles, globodamas labirintiškas ir dosniai finansuojamas veksines „džiazo“ programas. Už nuopelnus „šeimai“ šis itin lietuviškai padorus asmuo buvo apdovanotas puikia tarnyba, iki šiol maloniai saugiai ir finansiškai patogiai dirbdamas Lietuvos nacionalinės filharmonijos Visuomenės informavimo skyriaus viršininku.

Po šio pavyzdingai įveikto bandomojo veksinio laiptelio šis asmuo tapo patikimas kilti iki valdovų „šeimos“ patikėtinių ir vadovauti viešųjų pirkimų atviro absurdo konkursų „nešališkoms“ komisijoms. Kad toks komisijos pirmininkas yra visiškai nesavarankiškas asmuo, dokumentiškai paliudija faktas, kad jam siųstus klausimus Vytautas Gailevičius kaipmat peradresavo Valdovų rūmų direkcijai, kuri ir atsiuntė atsakymus vietoj komisijos pirmininko V. Gailevičiaus.

Taigi, mieli bendrapiliečiai, gyvename Lietuvoje pagal visas sicilietiškos arba Neapolio apylinkių „šeimos“ tradicijas. Tokia lietuviškai vilnietiška „demokratinio“ valdymo versija... pagal „šeimą“.

Jūsų maloniam dėmesiui pridedame užtikrintai kylančio „šeimos“ nario ankstesnės VEKS'o patirties akivaizdžius lojalumo liudijimus nuo 2007 m.

Daugiau:

„Tai beprotybė!“ – apie naują Valdovų rūmų pirkinį (I dalis)

Atviro absurdo konkursas Valdovų rūmuose „Fazioli“ (II dalis)

Žvejyba auksu Valdovų rūmuose 

Ekspertų simuliakras

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
10. Publijus
(2014-02-24 13:48:00)
(84.240.39.223) Parašė:

Aš daug galvojau,kodėl atviriausiai ir įžūliausiai vagiami būtent kultūros pinigai.VEKS aferos,Fluxus šiūkšlynas,Valdovų rūmų marodieriai,teatrų scenų remontai,surūdiję vamzdžiai ir intrigos su teatrų valdymais.Visa tai daroma šiandien,ciniškai ir atvirai,nieko nebijant ir nieko nepaisant,kai tuo tarpu tikrieji menininkai ir kultūros darbuotojai nustumti už visų skurdo ribų.Gal dėl to,kad kultūros darbuotojai kultūringi ir tolerantiški,ir nesugeba priešintis saviems sukčiams?9. 8-tam
(2014-02-04 12:34:45)
(188.69.194.233) Parašė:

įdomu, kodėl šiam lietuviškai "garbingam" komentatoriui neužteko drąsos prisistatyti savo vardu.. Turbūt tada netektų didžio malonumo šmėklų ir vaiduoklių pavidalais svaidytis itin primityviais įžeidimais.8. Gecaitei,
(2014-02-03 13:24:47)
(85.206.130.111) Parašė:

Rasele, silpnokai ir skystai pavarei. Matyt, nedaug tesumokejo...7. kuku
(2014-01-27 20:11:50)
(78.57.246.57) Parašė:

panašu , kad šalį valdo plėšikų šutvė...nupirkti naudotą instrumentą už naujo kainą -įdomu , kieno rūmuose šis daigtas dulkėjo??? greit susiorentavo komunistinis -kgbistinis elitas , kaip paversti Lietuvą savo dvaro kiemu.6. Ar galima
(2014-01-27 17:02:40)
(78.60.214.247) Parašė:

Ar galima nors vieną pirkinį įsigyti dorai be užnugarinių protekcijų; iš pateiktų nuotraukų matosi, kad daiktas pirktas ne naujas arba iš nerimtos kontoros ar privataus salono - suvyniotas į polietileną, be jokių apsaugų nuo daužymų ,nubrozdinimų, nuo drėgmės ar šalčio; juk tai visdėlto labai brangus instrumentas.Protu nesuvokiama, iki ko nusirito net inteligentiškoji visuomenė5. (Ne)gudrūs atsakymai
(2014-01-27 13:06:30)
(82.135.200.74) Parašė:

Hazir-Gailevičius gudrauja atsakydami į kai kuriuos klausimus: pagal konkurso sąlygas nebuvo galima siūlyti mažesnių instrumentų - o rašo, kad galima. Taip pat Komisija neturėjo žalio supratimo, kokiomis sąlygomis ekspertė M.Rubackytė vertino konkurso dalyvių pasiūlytus instrumentus. O rašo, kad vienodomis. Reikėtų suprasti, kad vienodai nežinomomis sąlygomis?4. Įdomu
(2014-01-27 12:44:05)
(188.69.208.166) Parašė:

sutapimas pernelyg aiškus, koks puikus skrydis. Juk negali būti dvi Ramunės Hazir.3. Klausimas
(2014-01-27 12:02:22)
(91.211.246.254) Parašė:

Buvo Raseinių rajono savivaldybės Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistė Ramunė Hazir. Ar čia ta pati? Kai Ačas buvo meras buvo tokia Raseiniuose.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi

Naujausi komentarai
Na va, pagaliau
IP 78.56.75.110 | 20:29:17 "gerovės valstybė" pajudėjo....
kosmodromas
IP 78.62.252.216 | 20:24:04 bus,kai ruSSkiai pastatys komuniZZmą DDD...
arthur
IP 88.222.107.223 | 19:54:16 O kada statys kosmodromą...?...