2024 m. kovo 1 d. 

Antikonstitucinės valdžios grožybės (I d.)

77
Paskelbta: 2017-01-30 08:04 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | [email protected]

Dėmesį patraukė Lietuvos mokslininkų tarybos (LMT) pirmininko prof. dr. Jono Jasaičio nusiskundimai per spaudą dėl to, kad „Akademinė visuomenė lieka nustumta nuo strateginių sprendimų formavimo“. Mane domina ne tiek 2016-12-12 LMT kreipimosi į LR Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį turinys, kiek patį reakcija į tokį Mokslo įstaigos kreipimąsi. Rašoma, kad „Praėjus pusanto mėnesio nuo šio iniciatyvos nesulaukę deramo valdžios dėmesio mokslininkai kreipėsi į Alkas.lt redakciją prašydami paviešinti jų pasiūlymų turinį.“ LMT nusiskurndimų turinys toksai: „Iš Vyriausybės kanclerės gavome tokią keistą padėką „už iniciatyvumą“, pažadą, kad į mūsų pasiūlymus bus atsižvelgta bei paaiškinimą, kad mūsų raštas išsiųstas bene į 8 ministerijas. Praėjo daugiau kaip pusantro mėnesio, bet nė viena ministerija nesiteikė atsakyti. Dabar jau aišku, kad niekas to pareiškimo nei matė, nei svarstė“, -  Alkas.lt sakė LMS pirmininkas, laikraščio „Mokslo Lietuva“ vyr. redaktorius prof. dr. Jonas Jasaitis abejojantis ar mokslininkų pareiškimas pasiekė sprendimų priėmėjus, o jei pasiekė, – tai ar buvo suprasta pasiūlymų esmė?“

Toksai atsakymo turinys panašus į mūsų antikonstitucinės valdžios atsakymų „standartą“. Todėl tenka prisiminti apie tokį patį panašų savo esme atsakymą ir iš LR Prezidentūros. Apie tai skaitykite 2016-08-10 straipnį „Viešas atsakymas LR Prezidento kanceliarijai dėl antikonstitucinių Seimo rinkimų“. Kiek besiūsi, ką besiūsi, visiškai jokios normalios reakcijos nėra ne tik Seime, Vyriausybėjė, bet ir Prezidentūroje. Ir tai yra taip charakteringa antikonstitucinei Lietuvos valdžiai. Kas pageidautų detaliai turėti įrodymus apie tai ką parašiau, tai tikrai rekomenduoju pastudijuoti 2016-9-11 straipsnį „ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“. Šito dokumento neišdrįso užregistruoti nė viena antkonstitucinės valdžios kancelerija, nei Prezidentūra, nei Vyriausybės kanceliarija, nei Seimo kanceliarija, nei VRK ir KT. NIEKAS, lyg nieko neįvyko, nieko nebuvo, netgi žodelio „Gavau“, nė vienas Seimo narys neišstenėjo. Taigi LMT pirmininkui dar labai pasisekė. Oi tai puikūs tautos atstovai, nepatinka jiems emailai, jiems patinka tik už parlamentines lėšas nuomotis automobilius, kad „nuvykti“ pas rinkėją, o iš tikro pavogti parlamentines lėšas į savo kišenę. O tas „blogietis“ R.Karbauskis šitą vogimo skylę užkimšo, tai ir gavo nepamatuotą ataką su nuostoliais. O jei rinkėjas pas Seimo narį atvyksta “emailu”, tai tokie susitikimai elektronikos ir telekomunikacijos amžiuje nesiskaito. Jie jų nemato, negirdi, nesupranta, nekreipia dėmėsio. Iš pono kandidato į skaidriausius premjerus E.Masiulio pavyzdžio žinome, ko jie pageidauja ir kokią kalbą supranta. Emailas ne brendžio dėžutė, paskatinimo neprijungsi. Todėl rezultato emailais nepasiekiu, kaip ir LMT.

Tokie antikonstitucinės valdžios veiksmai, greičiau sąmoningas piktybinis neveikimas, paskatina mane supažindinti naują, o gal visai ne naują, Seimą su jų antikonstitucine padėtimi ir antikonstitucinės valdžios grožybėmis.

Kai tik sužinojau, kad JE Prezidentė paskelbė apie 2016 metų rinkimus į Seimą, tai nedelsdamas parašiau 2016-04-13 straipsnį „Eilinį kartą antikonstituciniai rinkimai – valdžia nelegitimi“. Nieko nelaukdamas tą straipsnį jau 2016-04-12 nusiunčiau ir keliems Seimo nariams, kuriuos vertinau kaip pačius sąžiningiausius. Tikėjau, kaip ir LMT, kažkokios reakcijos, nors kritikos. Absoliuti tyla visą mėnesį. Po straipniu aktyviai reiškėsi komentatoriai. O antikonstitucinė valdžia iš olimpinių aukštumų demontravo TYLĄ. Kartais tyla yra gera byla, kartais tyla prieš audrą, o čia absoliuti tyla. O taip norisi prakalbinti valdžios atstovus ne asmeniniu, o fundamentaliu Valstybei klausimu, kad Valstybės teisiniai pamatai būtų sutvarkyti ir tas labai lengvai galėjo būti padaryta 2016-10-09 rinkimų į Seimą metų, tai yra buvo kaip niekada palanki situaciją Lietuvoje atkūrti teisėtą, legitimią valdžią. Net Seimo rinkimų įstatymų du projektus nusiunčiau, kad tenai Seime nepervargtų, nepersidirbtų nuo to darbo Lietuvai. Beje tų Seimo rinkimų įstatymų projektų koncepcijos yra klaikiai aiškiai aprašytos 2016-07-15 straipsnyje „Besiblaškančiam Seimui – teisėtą rinkimų sistemą“.

(). Tai kaip patys suprantate, jei net LMT negavo jokio protingo atsakymo, tai kalbėti apie tai, kad čia eilinis žmogus gaus atsakymą, ko gero skamba anekdotškai. Tokia yra antikonstitucinės valdžios veikimo metodika. Vieną žmogų tokia veikimo metodiką gali nuvilti, o kitą paskatinti plėsti klausimą platesniam žmonių ratui platesne apimtimi.

Kadangi klausimo esmė liečia Valstybės teisinius pagrindus, tai nuleisti rankų negalima. Taigi praėjus mėnesiui Seimui, visiems Seimo nariams, Vyriausybei, Prezidentūrai, KT ir VRK kartu su 201-04-13 straipsniu „Eilinį kartą antikonstituciniai rinkimai - valdžia nelegitimi“ nusiunčiau paaiškinamąjį 2016-05-14 raštą – komentarą „Komentaras – Už LR Konstitucijos galiojimą Lietuvoje“. Laikydamasis nuomonės, kad ir Lietuvos skaitytojas ir visi nauji Seimo nariai taip pat turi susipažinti su tuo komentaru taip pat ir tikėtis, kad bus suprastos antikonstitucinės valdžios grožybės ir Lietuva pasuks teisinės ir demokratinės valstybės kūrimo linkme. Taigi žemiau prijungiu tą tekstą, su kuriuo 2016-05-14 emailais buvo supažindinta Lietuvos valdžia, visos jos šakos. Oficialiai paskelbti emailai yra tas ryšio kanalas į kurį privalomai turi būti reaguojama. Kitaip nėra reikalo jų skelbti, nes tai būtų afera, apgavystė.

Komentaras – Už LR Konstitucijos galiojimą Lietuvoje

Įvadas. Parašiau aukščiau esantį straipsnelį ir išsiuntinėjau kai kuriems Seimo nariams, Vyriausybei, Prezidentūrai ir kai kuriems laikraščiams, bei žinių portalams internete. Taip padariau dėl trijų priežasčių. Pirma, nes manau, kad legitymios konstitucinės valdžios formavimo klausimas yra tarp pirmučiausios svarbos dalykų ir pagal vertybių hierarchiją kuriant valstybę eina tiesiog po nepriklausomybės atgavimo ir Konstitucijos priėmimo. Nepriklausomybė yra pirmučiausia vertybė, Konstitucija yra antra pagal svarbą ir trečia pagal svarbą vertybė yra valdžios formavimas Konstitucijos pagrindu. Antra, išsiuntinėjau straipnsį dėl to, kad ištirti ir nustatyti ar šitas neeilinės svarbos valdžios formavimo klausimas ne Konstitucijos pagrindu yra tiesiog apmaudi klaida, ar yra sąmoningas Lietuvos Valstybės Konstitucinių pagrindų griovimas tikslu naikinti Lietuvos valstybę. Jei tai apmaudi klaida, tai Seimas privalo nedelsiant pakeisti rinkimų įstatymą taip, kad neliktų partinių sąrašų. Jei tai sąmoningas suokalbininkų veikimas prieš valstybę, tai pamatysime inirtigą ir aklą priešinimąsi konstituciniam valdžios formavimui. Ir trečia, artėja rinkimai ir yra pakankamai laiko geranoriškai pataisyti LR rinkimų įstatymą taip, kad atitiktų LR Konstituciją, t.y. palikti tik vienmandačius rinkimus, kurie pilnai atitinka LR Konstituciją. Tai yra iš esmės pravesti rinkimus analogiškai rinkimams į AT-Atkuriamąjį Seimą. Tada turėjome vienintelius demokratinius rinkimus. Taigi praėjo visas mėnuo ir iš visų Valstybės institucijų, gerai įsiklausęs, girdžiu kurtinančią, spengiančią tylą. Tai parodo Lietuvos valdžios išskirtinę piktybinę panieką LR Konstitucijai ir visiems LR piliečiams, kurie už šią Konstituciją balsavo 1992 m. Spalio 25 d. Kartu noriu pažymėti, kad daugybė taip vadinamos žiniasklaidos gal būt jaučia didžiulį pasitenkinimą turėdami Lietuvoje nelegitymią valdžią arba paprasčiausiai yra priversti tylėti, nes atspausdinus tokį straipsnį, ko gero gali ir nukentėti, būti atleisti iš darbo ir panašiai. Taigi vidiniu jutimu supranta, negalima tokio straipsnio spausdinti. Kaip žinia, kiekvienoje taisyklėje yra išimčių, taigi interneto vienintelis portalas ekspertai.eu atspausdino šitą straipsnelį ir turėjau galimybę išklausyti tam tikros kritikos, su kurią čia ir norėčiau šitame komentare ir pasidalinti. Labai kritiškas požiūris į tai ką parašiau yra labai reikalingas, kad gerai nušlifuoti tas mintis, kurios straipsnelyje išdėstytos dėl Lietuvos antikonstitucinės valdžios.

Skandalas po ketvirčio amžiaus. Manau, kad dirbant toliau šiuo klausimu, galima tikėtis iš valdžios aršios „smegenų plovimo“ operacijos įrodinėjant tai, kad tai kas neteisėta, neteisinga ir nekonstituciška yra labai konstituciška ir teisinga. Ne pirmas kartas, kaip tokia operacija yra pravedama, taigi nieko naujo. Kol kas valdžios taktika yra „spengianti tyla“. Kaip ten toji „belgų“ karaliaus taktika, kai ant to smirdinčio „turto“ sėdi: nesikrutink, nes visur pasmirs. Tai pirmas etapas, o antras etapas, kaip sakau, turėtų būti totalus neigimas pasitelkiant „kvalifikuotus“ propagandistus ir „teisėjus“.

Pabandykime pasamprotauti, kad ir taip. Lietuva paskelbė atkurianti nepriklausomą Valstybę, visuotiniu balsavimu priėmė savo Konstituciją ir pasiskelbė demokratine respublika, kuriančia teisinę valstybę, nes be teisės, tai nėra jokios demokratijos. Paprasta ir elementaru. Taigi partijos priėjo kryžkelę, kurioje yra du atsišakojimai: eiti tuo keliu kurį nubrėžia LR Konstitucija arba eiti šunkeliu, kuri nubrėžia godumas, valdžios uzurpavimas, kolaboracija, partinių gaujų viršenybė prieš įstatymą, korupcija, oligarchų užvaldymas na ir daug kitų šunkeliukų. Ties tai kryžkele atsiradusios Lietuvos partijos pasirinko šunkelį ir tapo partinėmis gaujomis. Nesivadovavo Konstitucija, o pasirinko kelią, kuris atvedė Lietuvą ne į teisinę valstybę, o į valstybę, kur naudos siekia partines gaujas valdantieji. Partijos kaip struktūros privalomai turi vadovautis įstatymais ir pirmučiausia aukščiausiu Lietuvos įstatymu – Konstitucija. Kai partijos nesivadovauja Konstitucija, tai pavirsta partinėmis gaujomis, praktiškai nusikalstamomis gaujomis, amoraliomis gaujomis, nes prisiekia Konstitucija, o praktiškai ją nesivadovauja, o vadovaujasi savo partiniais interesais.... visą laiką išlikti valdžioje. Praktiškai Lietuva atsidūrė partinių gaujų okupacijoje. Pradžioje to nesimatė, o dabar tas išryskėja visu „gražumu“. Suvešėjusi korupcija, akivaizdžiausia stagnacija, demokratijos sunaikinimas, emigracija pavirto evakuacija. Praktiškai nusikaltėliai valdžioje, visi be išimties pažeidė Konstituciją, sulaužė priesaiką ir patys save apkaltos proceso tvarka, vadovaudamiesi LR Konstitucijos 74 str. turėtų save išsimesti iš Seimo. Štai tokio lygio absurdiškoje situacijoje yra Lietuvos valdžią. Dar absurdiškiau atrodo tai, kad pagal žinomą teisės principą, kad iš neteisės teisė neatsiranda, gauname, kad visos nelegitymios valdžios valstybės kūrimo pastangos, įstatymai ir visa kita yra neteisėti. Nelabai čia galima ką nors absurdiškiau ir sugalvoti ir už šitą situaciją yra kaltos visos be išimties Lietuvos partijos, netgi tos, kurių nėra Seime, nes sutinka eiti į rinkimus pagal antikonstitucinį rinkimų įstatymą-apstatymą. Suprantama atsakomybės laipsnis skiriasi.

Taigi toliau apie pareikštas pastabas po atspausdintu straipsniu.

Atsakymai į kritiką paskelbus straipsnelį.

Beje aukščiau esantį straipsnelį atspausdino tik ekspertai.eu.

1-mas komentatorius (IP: 78.61.53.31) išreiškė tokią nuomonę: „Butent tokia esama sistema naudinga nupampusiems piniguočiams.

2-as komentatorius (IP: 178.16.34.170) išreiškė tokią nuomonę: „Man tai nieko naujo.Aš jau seniai rašau komentaruose,kad niekas Lietuvoje nesikeis,kol bus renkami seimūnai pagal partinius sąrašus. Didžioji dalis stagnatorių ir demagogų sugįžta į seimą ir krapšto nosį,už tai gaudami gerą atlyginimą. Kas tai per tautos didvyriai ar didbobės,kad seime sėdi net 5 kadensijas. Man tai primena TSRS politbiurą, tuo laiku, geriausius pasaulyje senelių namus.“ Galima tikrai su tuo sutikti, kad tai nieko naujo, dar senais laikais Lietuvos Sąjūdis tokias nuostatas turėjo savo programoje ir dažnai tenka tokia nuomonę išgirsti ir komentaruose. Tačiau kartu tenka pabrėžti, kad egzistuoja ir priešinga nuomonė, kurią senokai perskaičiau Vladimiro Lauciaus straipsnelyje, kad Seimo rinkimai turi būti tik sąrašiniai, na ir pridėsiu nuo savęs, kaip Rusijoje. Kartu teko internete perskaityti ir TS–LKD nario, rinkimų vajaus vadovo Dainiaus Kreivio nuomonę, kad turi būti mažoritariniai arba kitaip tariant vienmandačiai rinkimai į Seimą. Taigi yra įvairiausių nuomonių, o aš sakau taip, man nesvarbu kokia mano nuomonė, man svarbu tai, kad Lietuvoje valdžia turi būti privalomai ir labai tiksliai formuojama taip kaip parašyta LR Konstitucijoje, nes kitaip valdžia tampa nelegitymia su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis.

5-tas komentatorius (IP: 78.63.212.238) išreiškė tokią nuomonę: „Man deja, rinkimai be sąrašų dar nėra jokių esminių permainų prielaida :)) - dar yra aibė aspektų, liečiančių/susijusių su rinkimų kompanijos ir pačių riinkimų skaidrumą/u, bei tą patį lygiateisiškumą/u - pvz. kaip atskirti agitaciją nuo brutalaus ar tiesiog apgaulingo/melagingo elektorato smegenų plovimo, spekuliatyvaus populizmo ir pan. ?? ; kaip atimti iš laimėjusių partijų valstybės dotacijas ? - juk vistiek seime sprendimus darys ir koalicijas sudarys vienokie ar kitokie partiečiai ;- arba kaip užtikrinti, kad už kiekvieną seimo narį balsuotų bent su 5 proc. paklaida panašus balsuotojų skaičius ?; - arba kaip pasiekti, kad rinkėjų aktyvumas būtų ne tik nemažas(50-60 proc.), bet dar ir +- tolygus per visas rinkimines apylinkes ?” Nuomonė pagrįsta, tačiau vieno straipsnio apimtyje visų problemų neaprėpsi ir visų problemų neišspręsi. Čia sprendžiama tik viena vienintelė, tačiau labai svarbi, problema, kad Lietuvos valdžia būtų formuojama tiksliai prisilaikant LR Konstitucijos reikalavimų. O tai yra pagrindų pagrindas valstybei, kaip auksčiau paminėjau, trečia pagal svarba vertybė po Nepriklausomybės ir Konstitucijos.

6-tas komentatorius (IP: 178.16.34.170) išreiškė tokią nuomonę: „Taip, gal tai iš karto ir neišspręs visų problemų. Bet žmones bent galės išmesti iš valdžios tuos,kurie daug žada, bet po rinkimų viską pamiršta. Nėra mūsų žmonės tokie kvaili, kaip kartais bandoma įteikti. Juk tie patys ir nepriklausomybę iškovojo. Gaila tik, kad ją uzurpuoti sugebėjo karjeristai,prisitaikėliai ir išvertskūriai. Matyt, Prezidentė teisingai sakė, kad Maidanai viską sprendžia. Reikia ir Lietuvoje Maidano.“

7-tas komentatorius (IP: 78.63.37.37) išreiškė tokią nuomonę: Tai kodėl niekas nieko nedaro jau 25 metus, jeigu visi supranta kas darosi???“ Klausimas yra rimtas, bandysime gauti atsakymus. Gal čia yra sąmoningas, suplanuotas piktybinis Valstybės užvaldymas, o gal tiesiog nesugebama suprasti kas yra lietuviškai parasyta LR Konsitucijoje. Ir čia šitą situaciją galėsime stebėti visi. Jei piktybiškai bus einama į artėjančius rinkimus pusiau sąrašiniu būdu, o ne skubiai taisomas įstatymas pagal Konstituciją, tada galima bus daryti pagrįstą išvadą, kad Lietuvą yra užvaldžiusi antikonstitucinė jėga, o partinės gaujos yra tik jų instrumentas. Tai reikš, kad Lietuvoje turime antikonstitucinę santvarką ir pasikėsinimas į Konstitucinę santvarką yra pilnai įvykdytas jau 24 metus.

9-tas komentatorius (IP: 178.16.34.170) išreiškė tokią nuomonę: Ir dar.Jei rinkimai vyktų be partinių sąrašų,gal ir aktyvumas būtų didesnis.dabar ne vienas pažįstamas sako;Ko ten eiti balsuoti,vistiek tie patys būs seime.“ Ko gero tame yra tiesos, gal net Valstybės piliečiai pasijustų neniekinami, pasijustų šeimininkais, pasijustų atsakingais už savo valstybę, gal atgimsime antrą kartą. O kodėl gi ne?

11-tas komentatorius (IP: 212.117.12.15) išreiškė tokią nuomonę: „Teisingai ir graziai isdestyta. Pagarba.“

13-tas komentatorius (IP: 109.76.252.108) išreiškė tokią nuomonę: Atskiros gaujos uzurpavusios rinkimus, pasistate savo amzinaji VRK vada ,kuris ,matomai ,nezino Lietuvos Konstitucijos? Kokios pasekmes laukia tu, kurie sitiek metu is Lietuvos Konstitucijos tyciojosi, melavo, jos nevykde, ir netgi klaidino akivaizdziai (tikrai ne is nezinojimo) visa Tauta? Kaip sureaguos ,iki siol visiskai neregaves, Konstitucinis teismas, po sio isaiskinimo? ka papasakos konstitucines dvasios? Ar cia ne nusikaltimas stambiu mastu, pries pacia Lietuvos valstybe? Kaip cia gaunasi, tie zmones, kurie skirti saugoti ir ginti Lietuvos Konstitucija, kurie uz tai gauna solidzius atlyginimus, patys ja sitiek metu pazeidineje?Kas atsakys i klausimus,pateiktus autoriaus siame rasinyje?“

15-tas komentatorius (IP: 88.222.22.88) išreiškė tokią nuomonę: Žengus vieną žingsnį, svarbu nesustoti. Netgi, surinkus-sukomplektavus-susisteminus faktus; -tai tik namų darbas, kurį pateikėte visuomenei. Logiška, protinga, išmintinga, kad pradėjote nuo pradžių pradžios –Konstitucijos. Žengti neskubant, efektyviai prisitaikyti prie konkrečių situacijų, rezultatyviai žądinti rinkėjų sąmonę, daiktus-reiškinius vadinti savais vardais; -šito linkiu Jums. Pagal galimybęs prisidėsiu prie INFORMACIJOS ADMINISTRAVIMO.“ Pritariu šiai nuomonei, sustoti negalima, reikia pagal galimybes veikti iki tol, kol bus įvykdytas Konstitucinis Lietuvos valdžios suformavimas. Pritarti antikonstitucinei valdžiai tai daryti nusikaltimą prieš Lietuvos valstybę. Ir kiekvieno LR piliečio pareiga siekti, kad valdžia Lietuvoje būtų formuojama LR Konstitucijos pagrindu.

16-tas komentatorius (IP: 86.38.128.213) išreiškė tokią nuomonę: Jau seniai neįdomus tas kvailas zyzimas dėl rinkimų sistemos, konkrečiai dėl proporcinės rinkimų sistemos. Įvestų mažoritarinę, tai yra vienmandatę sistemą, tai praėjus dešimt metų vėl tie patys zystų, kad vėl blogai, nes iš tikro kokią rinkimų sistemą bepaimtum, tai visos turi trūkumų, o mažoritarinė turi trūkumą, kad į seimą sulįstų tik turčiai, artistai, sportininkai, nes tik jie - pirmieji dėl pinigų maišo gali save išreklamuoti, o likusieji išsireklamuoja per savo profesijas, kurios visiškai netinkamos seimo darbui.“ Ką čia galima pasakyti? Ogi tai, kad demokratija tikrai visų valstybės problemų neišsprendžia. Kiekviena rinkimų sistema turi trūkumų. Tačiau sutikti su tai mintimi, kad čia yra “zyzimas” negaliu, nes iš esmės čia nėra joks zyzimas ar tai kokia tai kieno nuomonė, o čia yra imperatyvus reikalavimas, kad valdžia Lietuvoje būtų formuojama griežtai LR Konstitucijos pagrindu, o ne partinių gaujų suokalbio pagrindu. Kitaip Lietuvos valdžia yra nelegitymi su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis. Viskas kas nusprendžiama nelegitymios valdžios negalioja. Todėl legitymiam valdžios formavimo procesui turi būti skiriamas ypatingas dėmesys.

20-tas komentatorius (IP: 86.38.128.213) išreiškė tokią nuomonę: Konstitucijoje parašyta, kad "Seimo narių rinkimų tvarką nustato įstatymas", tai kur prieštaravimas, jeigu pati Konstitucija leidžia įstatyme nustatyti rinkimų tvarką?“ Manau, kad šita nuomonė gali būti labai populiari ir naudotina esamos antikonstitucinės suokalbininkų tvarkos propagandai. Tačiau tokia propaganda gali būti veiksminga tik tiems, kurie nežino, paprastos tiesos, kad Lietuvos įstatymai neturi prieštarauti LR Konstitucijai ir tam net turime Konstitucinį Teismą. Situacija yra sudėtinga, nes esamas Konstitucinis teismas yra nelegitymus, nes suformuotas nelegitymios valdžios ir todėl tokio teismo sprendimai negalioja, nes kaip žinome, neteisė nesukuria teisės. Teks pasikliauti savo išmintimi ir visaliaudiniu referendumu priimta Konstitucija. O ji parašyta lietuviškai, tai turėtume ją suprasti.

23-tas komentatorius (IP: 5.20.52.103) išreiškė tokią nuomonę: Aišku, kad ta konstitucija, kaip ir referendumo ar rinkimų įstatymai yra tokie, kad būtų parankūs valdžią kovo 11 užėmusiai kompanijai, o šito užtvirtinimui sugalvotas ir tas kt teismas! Net viešai pasakyta didžiausio patrioto, kad ne runkeliams spręsti valstybės reikalus! Todėl ir vaigauskinė kompanija amžiams sukurpta, kad išrinkti ką reikia ir kur reikia! O , kad Lietuvos suverenas yra tauta tik minkštakiaušiams parašyta!“. Normaliai žiūrint Konstitucinis Teismas yra reikalingas ir jo veikimo ribos yra apspręstos Konstitucijos VIII skirsnyje, o 102 str. sako: „Konstitucinis Teismas sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai - neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams.“ Taigi KT turėtų apsaugoti nuo tokių įstatymų leidėjų, kurie nesugeba suvokti kas parašyta LR Konstitucijoje. Tai gal nereikia rinkti beraščių, tai bus mažiau isšlaidų valstybėje? Problema tame, kad yra atvejų, kai nė pats KT nesugeba suprasti kas toje Konstitucijoje parašyta ir pridaro šposų pagal politinius užsakymus. Ir čia iš karto atsiranda didelė teisinė problema šioje situacijoje, nes pagal Konstitucijos 103 str. „……teisėjais juos skiria Seimas.“, o kaip matome patsai Seimas yra nelegitymus, vadinasi ir KT yra nelegitymus. O tai reiškia, kad kada nors tokio KT priimti sprendimai yra taip pat nelegitymus. Štai kokiame teisiniame jovale gyvename. Ko nors kitokio tikėtis iš nelegitymaus KT ko gero ir negalime. Bet apie tai vėliau. KT struktūra teisinėje sistemoje atitinka Konstituciją, o va turinys, t.y. paskirti teisėjai, neatitinka, nes parenkantieji po 3 teisėjus ir skirantieji yra nelegitymūs.

28-tas komentatorius (IP: 188.69.209.56) išreiškė tokią nuomonę: Dr. J.Ramanauskas gan nuosekliai išanalizavo Rinkimų įstatymo 55, 42.2 ir 66.3 str. prieštaravimą LR Konstitucijai. Bet gi pati balsų skaičiavimo "metodika" dagiamandatėse prieštarauja elementariems aritmetikos dėsniams - 100:71=? (=1,408), o pagal tą įstatymą =5 partijai, arba =7 koalicijai pagal "praėjimo slenkstį". Visų visuomeninių judėjimų, nesurinkusių kart po 1,408 ligi to "5-slenksčio", balsai brutualiai pasivagiami sistemininkų. Apie galimybę iš galiojančio biuletenio patvarkyti "negaliojantį", nėr šnekų - tik maktelk dar vieną "kryželį" ir basta - čia jau vaigauskiniai pasirūpins . . . Klausimų esama?“ Čia pastebėjimas yra teisingas. Tačiau dėl to nerimauti nevertėtų, nes visi rinkiminiai sąrašai tai antikonstituciniai. Galima tik pastebėti, kad partinių gaujų godumas valdžiai pasireiškia ir tokiu būdu būktai turint „kilnų“ tikslą palengvinti įstatymų priėmimą Seime. Tačiau visgi tai nėra lygi teisė, vadinasi sulaužyta Konstitucija. Pasižiūrėkime, gi, kaip sakoma, pagal LR Konstitucija: 1 straipsnis Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.“ Pasvarstykime kokia gi čia toji demokratija, kai rinkėjas turi teisę turėti net septynis balsus (vienas vienmandatėje, vienas daugiamandatėje ir penki reitinguojant). Pasvarstykime kokia gi čia toji demokratija, kai kandidatas į Seimą, jei priklauso partinei gaujai, iš vieno rinkėjo gali gauti net 3 balsus (vienas vienmandatėje, vienas daugiamandatėje ir vienas reitinguojant). Kai tuo tarpu save iškėlęs kandidatas į Seimą gali gauti tik VIENĄ rinkėjo balsą, o ne tris! Taigi čia akivaizdžiausiai sulaužyta, išniekinta ir sutrypta LR Konstitucija jau ketvirtį amžiaus.

30-tas komentatorius, Jurgis, (IP: 188.69.214.70) išreiškė tokią nuomonę: Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, visose Skandinavijos valstybėse, Vokietijoje ir dar labai daug kur, įskaitant tarpukario Lietuvą, taigi, ir prie Smetonos, kandidatai buvo renkami sąrašais. Valstybė dalijama vien į vienmandates apygardas tik Baltarusijoje. Dar vien tik vienmandatės yra Amerikoje ir Anglijoje - bet Anglijoje daug metų svarstoma atsisakyti vienmandačių, net referendumas buvo surengtas. Bet anglai tradicijos žmonės ir senųjų įpročių nenori keisti. Beje, prie Stalino ir vėliau iki pat Gorbačiovo buvo tik vienmandatės, jokių sąrašų. Gal dr. Jonas Ramanauskas žino, kodėl jo paiso tik Lukašenka? O visi kiti puikiai žino, kad balsavimas už kandidatų komandą susibūrusią į sąrašą yra tiesioginiai rinkimai. Kaip ir balsavimas už atskirą kandidatą vienmandatėje. Tiesiog vienmandatėje renkam vieną kandidatą, o daugiamandatėje visą jų sąrašą! Netiesioginiai rinkimai yra rinkimai per tarpininką. Rinkėjas renka tarpininkus, o šie jau Seimo narį ar kitą išrinktąjį. Merus dabar renkam tiesiogiai, o prieš tai juos rinko tarybų nariai. O šie jau buvo renkami tiesiogai. Gero visiems vakaro! Žinojimas jėga!“ Tai čia toks atsakymas tiktų šitam žinančiam „kvalifikuotam“ komentatoriui. Matote, Jurgi, ir ten ir ten ir dar kai kur... sąrašai, sąrašai, sąrašai. Gerai turėti savo nuomone, o aš jos NETURIU! Neturiu savo nuomonės apie tai ir jos niekam neperšu, kaip turi būti formuojama Lietuvos valdžia! Tai va, Lietuvoje valdžia turi buti formuojama ne pagal mano nuomonę, ne pagal Tamstos nuomonę, ne taip Anglijoje, Latvijoje ar dar kur nors, o turi būti taip formuojama, kad NEPRIEŠTARAUTŲ LR KONSTITUCIJAI! Ar pakankamai aišku? Turbūt tamstai tai nesuvokiama, kad Lietuvos valdžia turi būti formuojama pagal LR Konstitucija, o ne taip kaip kažkur Anglijoje, ar Baltarusijoje, ar dar kur nors kitaip. Tai aš čia tų nuomonių esu tiek prisiklausęs, kad ganėtinai atsibodo matyti Lietuvoje PARTINES NUSIKALTĖLIŲ GAUJAS, vagis, koloborantus, dvasinius iškrypėlius! NUSIBODO ir tamstų tokie paaiškinimai, nes jei Lietuvą atkuriame, kaip demokratinę, teisinę valstybę, tai demokratijos ir teises principai turi ir privalo turėti viršenybę prieš nuomonių gausą. Ar pakankamai aišku? Matau, kad tikrai NE, nes neaišku nė vienai partinei gaujai, partijomis jų vadinti NEGALIMA, nes partijos turi paklusti Konstitucijai ir visi Seimo nariai turi būti renkami TIESIOGIAI ir LYGIA teise, jokių partinių gaujų rinkimų Konstitucijoje NENUMATYTA! Demokratija suponuoja vieną balsuotojo balsą, o ne tiek kiek partinė gauja užsinorės! Ar dar pakankamai aišku? Manau, kad ne, nes tokiems aiškintojams niekas niekada nebūna aišku išskyrus tai, kad reikia išsitarnauti antikonstitucinei valdžiai, o Lietuvos piliečių Konstitucija tokiems minties gigantams yra tik net tualetinio popieriaus neverta popierių krūva. Beje ta pusiau sąrašinių rinkimų sistema buvo įvesta tam tikro suokalbio tarp partijų dėka. Mat jie pamiršo Konstitucijos reikšmę, o A.M.Brazauskui ir beje tokiam V.Lauciui, oi kaip norėjosi Lietuvoje tik sąrašinių rinkimų. Galiu tamstai pasakyti, sąrašiniai rinkimai yra Rusijoje, oi kaip ten tos demokratijos daug! Gal ir čia Lietuvoje nori, kad tiek būtų? Tai panašiai taip ir yra. Štai Putinas su Medvedevu kaitaliojasi postais jau 16 metus, o Lietuvoje partinės gaujos kaitaliojasi postais jau ketvirtį amžiaus. Oi tai demokratija, kaip domkratija, buldozeriu važiuoja per teisę, teisingumą, sažiningumą, protingumą.... ir tą Lietuvos žmonės mato, paklaikę bėga iš Lietuvos kas kojas paneša. Komentatoriau ar esi užsigrūdinęs Lietuvos priešas, kad nenori, kad Lietuvoje TEISĖ, teisingumas ir demokratija galiotų? Čia ne vien antikonstitucinis pažeidimas, čia moralės, padorumo ir požiūrio į savo Valstybę klausimas. Ir šitas klausimas parodo ir įrodo partinių gaujų amoralumą, savanaudiškumą, gobšumą, susitapatinimą su valdžia ir iš esmės Lietuvos apiplėšinėjimą.

31-tas komentatorius, Jurgis, (IP: 188.69.214.70) išreiškė tokią nuomonę: Ar tik ne tamsta buvote 2008 metų kandidatu į Seimą daugiamandatėje apygardoje partiniame sąraše ? Gal prisimenate kokios partijos tai sąrašas? Ir kokį turėjote rinkimų numerį? O kai neišrinko, tai sąrašai pasidarė antikonstituciniai?“ Čia mano atsakymas yra paprastas. Niekada jokioje partijoje, jokioje partinėje gaujoje, jokiame partiniame sąraše į Seimą NEBUVAU ir niekada nesiruošiu ten eiti. O pavardžių sutapimu tai gali būti, nes pats Kaune žinojau 10 Jonų Ramanauskų, J. Ramanauskų dar daugiau, gal 3 puslapiai buvo telefonų knygoje. Dėl tos elementarios priežasties esu priverstas parašyti ir savo mokslinį laipsnį dr., kad kaltė už mano rašymą nekristų ant nekaltų Jonų Ramanauskų. Nors dėl to kiek tai metų anksčiau, oi kaip labai siuto kai kurie komentatoriai. Nieko jiems padėti negaliu. Taigi manau, kad tamstai daviau atsakiau į klausimą. Turėtum, ponas Jurgi suprasti, kad čia ne vien antikonstitucnis pažeidimas, čia moralės, padorumo ir požiurio į savo Valstybę klausimas. Ir šitas klausimas parodo ir įrodo partinių gaujų amoralumą, savanaudiškumą, gobšumą, korupciškumą, susitapatinimą su valdžia ir iš esmės Lietuvos apiplėšinėjimą.

36-tas komentatorius, Jurgis, (IP: 188.69.214.70) išreiškė tokią nuomonę: O tai kaip ten Jūs pats buvote partiniame sąraše ar partinėje gaujoje? Kol buvote kartu buvo bendraminčiai, o kai nusenote ir jie Jus iššveitė už borto, tai tapo gauja ir nusikaltėliai? Dėl balsų skaičiaus. Rinkėjas turi tiek balsų kiek renkama jo apygardoje Seimo narių. Vienmandatėje renkamas vienas, tai turi vieną balsą. Daugiamandatėje į Seima renkama 70, tai ir balsų rinkėjas turi 70. Nesunku tai pastebėti. Sakykim tas rinkėjas vienas ir balsuoja. Tai vienmandatėje jis ir išrenka vieną vienintelelį Seimo narį. Daugiamandatėjė išrenka visus 70. Taigi, čia jis turi ne vieną balsą, o visus 70 ! O jei rinkėjas reitinguoja, tai savo pasirinktus kandidatus tik sukelia į sąrašo priekį. Čia jau rinkėjo balsai nieko nerenka, tik sąrašo eilę keičia. Taigi renkančius balsus nedera sudėti su sąrašo eilę keičiančiais! Taip, jei skaičiuosite pkarvės galūnes, prie 4 kojų, nepriskaičiuojate, tikiuosi, nei 4 spenių, nei uodegos!“ Ponui Jurgiui buvo niekaip nesupratama kas buvo parašyta, kad jokioje partijoje ir jokiame sąraše į Seimą niekada nedalyvavau ir nesiruošiu. Sunku gal jam tokius dalykus suvokti? Tačiau skaičiavimais užsiima. O tie skaičiavimai yra kardinaliai NETEISINGI ir štai kodėl. Reikia suprasti tą procedūrą, kaip žmogaus balsas balsavimo procedūroje skaičiuojamas. Paimi biuletenį ir kryžiuku pažymi laukelį prie asmens už kurį balsuoji. Taigi vieną kryžiuką padedi už asmenį vienmandatėje, vieną kryžiuką padedi ne už asmenį, o už partiją ir dar turi reserve iki 5 kryžiukų, kai reitinguoji sąrašą. Taigi viso labo balsuotojas turi iki 7 kryžiukų balsuodamas už partinius kandidatus į Seimą. Sakau IKI, nesakau, kad visą laiką 7 kryžiukus turi teisę pažymėti, gali pažymėti ir mažiau, niekas neįsako, tik leidžia reitinguoti. Bet čia esmė ne tame, o ar toji procedūra atspindi tiesioginę ir lygią teisę, kaip to reikalauja Konstitucija. Na niekaip čia nėra nei tiesioginės nei lygios teisės. Tiesioginės teisės nėra, nes balsuojama už partijos sąrašą ir gali būti atiduoti dar 5 balsai už 5 reitinguojamuosius, o čia jau galima sakyti, kad balsuoji už tuos penkis tiesiogiai, o už likusius sąraše netiesiogiai ir kaip matome, čia kalbos apie lygią teisę net negali būti. Reikia pabandyti suprasti, kad esanti pusiau sąrašinė rinkimų sistemą, kai renki partinius, tai rinkėjui suteikia net šešis tiesioginius balsus, vieną vienmandatėje ir penkis tiesioginius reitingo balsus, kurie iš esmės yra balsavimas už dar penkis partinius iš to pačio sąrašo. Juk negali panaudoti savo reitingavimo balsų įvairiuose sąrašuose, kur galėtų būti rinkėjo mėgiami kandidatai. Taigi net pačiame sąraše jau nėra nei tiesioginės nei lygios teisės. O jeigu partinius kandidatus pagal tiesioginę ir lygią teisę lyginsime su nepartiniu kandidatu į Seimą, tai nepartinis kadidatas yra renkamas tiesiogiai ir gali gauti tik vieną rinkėjo balsą, kas irodo dar kartą, kad nėra jokios lygios teisės palyginus su partiniais kandidatais. Kitaip tariant partiniai suokalbininkai pilnai uzurpavę patekimą į valdžią, t.y. turi daug privilegijų pagal įstatymą, o pagal Konstituciją visi 141 Seimo narys turi būti renkamas tiesiogine ir tik tiesiogine lygia ir tik lygia teise, ne kitaip.

38-tas komentatorius (IP: 149.34.1.64) išreiškė tokią nuomonę: Idomu: seniai demaskuotas šitas ramanauskas su savo demagogija. Prisimenu jo pedofilijos žinias. Jei reikia, demaskuosiu, bet tingiu.“ Būtų demaskavęs, bet tingi. Netingėsiu, šitą klausimą paliesiu keliais štrichais, nes tai Lietuvai rezonansinis klausimas ir šitą klausimą sekiau spaudoje ilgą laiką, o be to buvo galima internetu pasižiūrėti ir nemažai video iškarpų. Taigi nuomonę galima susidaryti ir ypač antikonstitucinės valdžios kontekste, ją pateiksiu žemiau. Galėsite mano nuomonę demaskuoti.

45-tas komentatorius, Jurgis, (IP: 188.69.214.70) išreiškė tokią nuomonę: Ir kandidatų rinkimas pavieniui, ir rinkimas kandidatų grupėmis, tai yra surašytų į sarašą atitinka Lietuvos Konstituciją! Tą žino visas pasaulis. Bet tą neigia mūsų brangus dr. Jonas! Nelygūs - rašo jis. Matau kiekvienas turi tris (!) balsus, o kai geriau įsižiūriu net 7 ar 8! Bet su kuo čia ką lygina išmanusis dr. Jonas? Pasirodo lygina to paties rinkėjo turimus balsus su dr. Jono įsivaizduojama idealybe - vienu balsu! Bet lygybė turi būti tarp atskirų rinkėjų! Ir čia ji akivaizdi! Kiekvienas gauna po lygų balsų skaičių, kiekvienas gauna Seimo rinkimuose po du tokius pačius kaip ir kiekvienas kitas biuletenius! Kiekvieno balsas ar balsai (kaip juos ten besuskaičiuosime) lygus kiekvieno kito balsui ar balsams. Ir kas čia nelygaus? Abu būdai atitinka Konstituciją! Tik vienas dr. Jonui patinka, bet kitas ne! Bet čia kaip gyvenime. Ka išsirenki, tą ir turi. Geros dienos visiems ir daug gerų darbų lydimų įsiklausimo ir supratimo!“ Pono Jurgio mintis „Bet lygybė turi būti tarp atskirų rinkėjų! Ir čia ji akivaizdi!“ yra suprantama, nes rinkėjas eina į rinkimus ir balsuoja taip kaip rinkimų įstatymas numato, o įstatymas viesiems vienodas, vadinasi lygios teisės, nes visi prieš įstatymą lygūs. Taip, prieš įstatymą tai visi lygūs, tačiau pats įstatymas suponuoja nelygybę ir štai kaip. Einu į rinkimus ir žiūrau, kad man patinka Petras, o Petras pats save išsikėlė, norėčiau jam atiduoti visus savo balsus, o turiu tik vieną. Neturiu teisės balsuoti už sąrašą, kurio nėra ir negaliu reitinguoti, nes nėra ką reitinguoti, negaliu panaudoti savo turimų septynių balsų, t.y. vieno už vienmandatį, vieno už sąrašą ir penkių reitingavimo balsų. O va Jurgis, gudras vaikis, nieko nepasakysi, tas yra partiniame sąraše, ir vienmandatę turi, tai kitas rinkėjas, kuris pagal Jurgį turi lygias teises su anuo rinkėju, balsuoja už Jurgį vienmandatėje, balsuoja daugiamandatėję ir dar reitinguoja, taigi iš vieno rinkėjo gauna tris balsus, tris pažymėtus laukelius ir turi trigubą šansą būti išrinktu. Ir todėl Jurgiui tokia nelygybė yra tokia šventa ir akivaizdi „lygybė“, kai tos lygybės nė su žiburiu nesurasi. Tai ko gero spėju, kad Jurgis yra partinis, apakęs nuo gėrio patekti į valdžią, todėl ir partijos nemato tos akis rėžančios nelygybės iš rinkėjo pusės. Toji nelygybė yra ir iš kandidato į Seimą pusės. Vienas gali gauti tik vieną balsą, o kitas partinėje gaujoje esantis gali gauti vieną, du arba ir net visus tris rinkėjo balsus. Nekalbant jau apie tai, kad sąraše esantis kandidatas į Seimą renkamas netiesiogiai ir nelygiai su kitais kandidatais net tame pačiame sąraše. Jurgis, kuris rašo: „Ir kandidatų rinkimas pavieniui, ir rinkimas kandidatų grupėmis, tai yra surašytų į sarašą atitinka Lietuvos Konstituciją! Tą žino visas pasaulis.“ Tai va Ponas Jurgi, tikrai dėkoku už bandymą mane sukritikuoti, nes tik tokiu atveju galima pasiekti tiesą. Valdžią nepeteikė nė vienos kritinės pastabos. Tai pirmiausia nenorėčiau sutikti su Jūsų teiginiu, kad „Tą žino visas pasaulis“ ir štai kodėl. Jeigu kada nors kur nors buvote išvažiavęs iš Lietuvos, tai paklauskite kokio nors žmogaus, o kur yra Lietuva? Tikiu, kad labai retas apie tai žino. O iš tų retų, kurie žino kur yra Lietuva, tai dar daugybe kartu rečiau žino apie Lietuvos valdžios formavimo būdą, mišrią sistemą. Taigi ponas Jurgi, tamstos teiginys apie tai, kad tai žino visas pasaulis, yra ezopinis nusikalbėjimas, pagal Jurgį ir kepurė.

48-tas komentatorius, Jurgis, (IP: 188.69.214.70) išreiškė tokią nuomonę: Esu buvęs Latvijoje. Užsienis. Lieuvą žino. Tikrai žino. Jono nelabai žino, bet žino Janą ir švenčia visą naktį ir dieną. Kai kitą kartą būsiu pasidomėsiu ar žino dr. Joną, o jeigu žino, tai kaip apseina be vienmandačių ir balsuoja už kandidatų sąrašą. Jau rašiau - Lietuva Steigiamąjį Seimą 1920 metais rinko vien pagal kandidatų sąrašus. Pagal lygią rinkimų teisę! Ir vėlesni Seimai buvo renkami pagal sąrašus. Vienmandačių nebuvo! Nei vienos. Dr. Jono giriamos vienmandatės apygardos į Lietuvą atėjo kartu su Stalino saule. Ir tai tik po karo. Jos buvo labai lygios, kiekvienoje buvo po vieną kandidatą, ir tas vienas garantuotai buvo išrenkamas! Gal dr. Joną tokia lygybė vilioja ir klaidina? Turiu pastebėti - proporcinė labiau lygi nei vienmandatė! Atskiros vienmandatės skiriasi rinkėjų skaičiumi, anksčiau vos ne dvigubai, dabar kad ir mažiau, bet skiriasi. Daugiamandatė tik viena, ją sudaro visa Lietuva ar savivaldybė ir visiems rinkėjams rinkėjų skaičius vienodas! Jeigu aš norėčiau balsuoti už dr. Joną, daugiamandatėje tai galėčiau daryti visada, kuriame kandidatų sąraše ir kurioje to sąrašo vietoji jis bebūtų. Ir bet kuris rinkėjas galėtų taip balsuoti, jeigu tik norėtų. Ir jeigu tokių norinčiu būtų daugiau išrinktume mes dr. Joną! O vienmandatėje galėčiau balsuoti už garbujį dr. Joną tik tada, jeigu gyvenčiau jo rinkimų apygardoje. Jei ne, tai niekaip. Šansų nedaug, garbusis dr. Jonas būtų tik vienoje iš 71 apygardos! Tai kur čia lygybė, tik 1 rinkėjas iš 71 būtų laimingas galėdamas balsuoti už garbujį dr. Joną? Nėra čia jokios lygybės! Taigi esu laimingas palinkėti visiems ramios nakties ir saldžių sapnų! Pailsėjęs protas lengviau supras - Lietuvoje rinkimai lygūs ir tiesioginiai! Taip ir Konstitucija mums liepia.“ Jurgiui Latvija, prieškarinė Lietuva pavyzdžiai, tas visiškai nieko NEDUODA, nes Lietuvos valdžia, Seimas turi būti formuojamas pagal LR Konstituciją ir ne kitaip. Kai bus atšaukta Konstitucija, tada bus galima ir kitaip. Taigi tamstos argumentai yra NULIS! O pagal Konstituciją dabar valdžia Lietuvoje ANTIKONSTITUCINĖ!, renkama ne lygiai, ne visi vienodai renkamai į Seimą, nes čia yra valdzios pradžia. O visa kita yra išvestiniai dydžiai. Ir jeigu dar suprastum kitą teisės dėsnį, kad iš neteisės neatsiranda teisė, tai suprastum daugiau, net apie tai ką kalbu.“ Pagrindinė pono Jurgio klaida yra tame, kad jisai rinkimų įstatymą nori grįsti 1920 rinkimais, Stalino saule ir dar kažkokiomis nuomonėmis, manymais, o turi būti valdžią formuojama Konstitucijoje nurodytu būdu, tai yra 141, o ne kažkokie 71, Seimo narys turi būti renkami tiesiogine ir lygia teise, o ne taip kaip kas nors užsimanė ar suokalbiškai susisuokė tarp gaujų. Tačiau Jurgis nenurimsta, jaučiasi labai teisus ir pasiskelbia nugalėtoju.

54-tas komentatorius, Jurgis, (IP: 188.69.214.70) išreiškė tokią nuomonę: Ate garbusis dr.Jonai! Švariai prapylei diskusiją ir garbingai atsisveikini. ATE dr. Jonai! Kvėpuokite giliai tai padeda suprasti paprastus dalykus, ir matyti Konstituciją kokia ji yra, o ne kokią norėtumėte matyti. Nereikia gretintis prie galingų konstitucinių dvasių, jos mosteli sparneliais ir nuskrenda palikdamos vienišą šauklį, visą pasimetusi ir net savimi nebetikintį! Konstitucija yra rašyta žmonėms ir yra tokia kaip ją žmonės supranta!“ Visgi reikia padėkoti Jurgiui už pastangas sukritikuoti mano analizę ir apginti antikonstitucinį rinkimų įstatymą, antikonstitucinį valdžios formavimo būdą. Patinka kritiško požiūrio žmonės. Tą darė tik Jurgis, o ne Lietuvos Seimo nariai, ne vyriausybės nariai, ne Prezidentūra. Visi jie tyli ir „velnią“ galvoja. Kaip mano tėvas gal ir šiuo atveju apie Lietuvos dabartinę valdžią pasakytų „Nei velnias, nei gegutė“. Visgi reikia patikrinti kaip tie Lietuvos žmonės tą LR Konstituciją supranta ir jei supranta taip kaip Jurgis, tai ir turėsime antikonstitucinę valdžią. Tačiau žinau faktus, kad yra žmonių, kurie kitaip kaip Jurgis supranta LR Konstituciją. Todėl pasilieku prie savo analizės rezultatų, Jurgis su savo Stalino saule ir 1920 rinkimais manęs neįtikino, nes tai nėra LR Konstitucija.

Susiję:

Antikonstitucinės valdžios grožybės (II d.)  

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
77. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-02-11 16:45:28)
(98.212.66.159) Parašė:

to "76. StasysG (2017-02-10 15:44:03) (82.140.168.97)". Ponas StasyG, Jūs sakote: "O kas jei taip galvoja ir pats Lietuvos Konstitucinis teismas? Tikriausiai kad taip. Antraip jis seniai būtų sustabdęs tą Seimo rinkimų mišrainę išstatyti save 2x: ir vienmandatėje, ir daugiamandatėje." Ponas StasyG, tai ką sako LR KT tai tą patį sako ir toksai dr. Jonas Ramanauskas, nes vadovaujasi LR KT IŠAIŠKINIMAIS, kurie kaip nekeista, sutampa su mano išaiškinimais, kai dar nežinojau apie LR KT išaiškinimus ir tai yra publikuota 2016-04-13 straipsnyje "Eilinį kartą antikonstituciniai rinkimai - valdžia nelegitimi". O tai ką sako LR KT, tai labai tiksliai pacituota 2016-9-11 straipsnyje "Ultimatumas Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo". Taigi bet koks įstatymas PRIVALO neprieštarauti Konstitucijai. Elementaru. Taigi ir Seimo rinkimų įstatymui keliami tokie patys reikalavimai ir LR KT tuoje vietoje daugybę kartų ir daug metų yra panaudoję žodį PRIVALO. Tačiau Seimo nariams, kurie yra NUSIKALTĖLIAI, valstybiniai nusikaltėliai, nusikaltėliai prieš tautą, Lietuvą, sąžinę ir protą, KT pasakymas PRIVALO negalioja, nes jie yra N_U_S_I_K_A_L_Ė_L_I_A_I. Nusikaltėliams įstatymai negalioja, jiems tik kuolas ant sprando yra efektyvi priemonė paklusti įstatymams. Galėtų sau S.Skvernelis nors 240 policininkų pasiųsti į Seimą teisėtumą atkurti, be problema yra ta, kad pats yra NETEISĖTAI valdžioje, nes išrinktas pagal antikonstitucinį, neteisinį, nedemokratinį ir idiotišką Seimo rinkimų įstatymą. Taigi ponas StasyG, kažkodėl esi labai neatidus :), gal čia mane provokuoji tokiems atsakymas? :)76. StasysG
(2017-02-10 15:44:03)
(82.140.168.97) Parašė:

Ne viską pasako ta ponia Eksperta savo išvedžiojimuose. Ji ir masė kitų nesupratėlių lietuvių laiko užantyje akmenį. Ir tas akmuo 3-čioji Konstitucijos 55 str. dalis: "Seimo narių rinkimų tvarką nustato įstatymas". Kuolą tašyk jiems ant galvos, jie nuolat kartos tą frazę: Konstitucija įsakmiai nurodo įstatymu nustatyti Seimo rinkimų tvarką. Apie tai buvo rašyta, bet pasikartosiu iš kitos pusės. Kas būtų, jei 55 str. būtų išdėstytas kita tvarka, t. y., 3-ji dalis būtų sukeista su 1-ja, pvz: "Seimo narių rinkimų tvarką nustato įstatymas. Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu. Seimas laikomas išrinktu, kai yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo narių". Tada Konstitucijos 55 str. 2 dalies nuostatos būtų svarbesnės už TVARKĄ Seimo rinkimų įstatyme, ir įstatymas privalėtų paklusti Konstitucijai. O dabar? O dabar tie nesusipratėliai ir masė gudragalvių trina rankomis ir sako: kadangi 55 str. 3-čioji dalis užbaigia SRį 55 straipsnį, tada jokio Konstitucijos pažeidmo nėra - nesvarbu kaip, bet vienareikšmiškai patenkinami 55 st. 2 dalies du skaičiai: 141 ir 4 metams. Kitų skaičių nėra, o visa kita - beletristika. PS. O kas jei taip galvoja ir pats Lietuvos Konstitucinis teismas? Tikriausiai kad taip. Antraip jis seniai būtų sustabdęs tą Seimo rinkimų mišrainę išstatyti save 2x: ir vienmandatėje, ir daugiamandatėje.75. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-02-10 02:43:49)
(98.212.66.159) Parašė:

to " 74. Eksperta (2017-02-09 23:48:14) (188.69.209.84)". Tiesiog esi apvergtinoje padėtyje, nes matomai niekas tamstos neišmokė galvoti. O jei galvotum, tai pirmiausiai imtum į rankas LR Konstituciją ir žiūrėtum, ar esamas rinkimų įstatymas prieštarauja Konstitucijai. Taigi nustatyta ir KT išaiškinta, kas yra lygi rinkimų teisė. Bet pats nei skaityti nori nei ką. Tai dabar klausykis, kokios pasaulio valstybės konstitucijai atitinka tokie atvejai, o jų apie 50-60 kiekvieną kartą, kai jau IŠRINKTAS daugiamandatėje Seimo narys po dviejų savaičių vėl skuba į vienmandačių rinkimų antrą tųrą, kad dar kartą būtų išrinktas Seimo nariu į tą patį Seimą per tuos pačius rinkimus tam, kad neišrintas sąrašu patektų į Seimą. Tai kaip ta šalis vadinasi, kuri turi tokius IDIOTIŠKUS antikonstitucinius rinkimus? Gal Lietuva? O kokia yra to stratego pavardė, kuris tokį IDIOTIŠKĄ, antikonstitucinį, antidemokratinį Seimo rinkimų įstatymą pasirašė 1992-07-09? Kokia jo pavardė ir ar dar turi proto visą ketvirtį amžiaus tokio IDIOTIZMO nepripažinti? Tai koks iš jo strategas? Lietuvos naikinimo strategas? Ką, Lietuvą išstatė pajuokai ar pats turėjo tikslą patekti į istoriją kaip pajuokos subjetas? Tas pats ponas, kurio siekis buvo sunaikinti ir taip silpną Sąjūdį ir tą jis padarė.... vėl gi tuo pačiu priimdami idiotiškus Sąjūdžio nuostatus, kuriuos kaip sakėsi sukūrė kažkoks Kacas....???74. Eksperta
(2017-02-09 23:48:14)
(188.69.209.84) Parašė:

nors vilties, o ypač per pilnatį, ką nors išaiškinti asmeniui, kuris isakosi išskrido į Čikagą lėktuvu, o ne šiaip išdūmė, neturiu, bet keletą strichų nubrėšiu. Į Seimą renkami tik asmenys. Partijos, komitetai, visuomeninės organizacijos ar juridiniai asmenys į Seimą nerenkami! Yra dvi rinkimų sistemos - daugumos, išrenkamas tas kas gauna daugiausiai balsų. Iš daugelio į parlamentą renkamų kandidatų rinkėjas gali pasisakyti tik dėl tų kurie yra jo apygardoje ir gali išrinkti tik vieną. Pralaimėję negauna jokio mandato. Sistema labai naudinga didelėms partijoms. Formuojasi dvipartinė sistema. Vyriausybė vienpartinė ir turinti stiprią daugumą parlamente. Kita sistema yra proporcinė. Kandidatai surašomi ar susirašo patys į sąrašus pagal susitarimą ar pritarimą. Daugiau balsų - daugiau mandatų. Formuojasi daugiapartinė sistema. Vyriausybė dažniausiai būna koalicinė. Tapti parlamentine partija ir gauti mandatų užtenka turėti visoje šalyje kelių procentų rinkėjų palaikymą. Tie keli procentai rinkimų barjeras, Lietuvoje tai 5 ar 7 Seimo ir Europos Parlamento rinkimuose arba 4 ar 6 savivaldybių. Gauti mandatą daugumos sistemoje turint tokį mažą palaikymą šalies mastu - misija neįmanoma. Vienas ar keletas tautinės mažumos atstovas ar šiaip koks labai ryškus vienišius gali ir patenka į Parlamentą, bet ten lieka vienišas ir izoliuotas. Abi sistemos atitinka lygių ir tiesioginių rinkimų principus, proporcinė netgi pagal griežtesnius reikalavimus. Kodėl tai bandoma paneigti?73. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-02-07 16:32:31)
(98.212.66.159) Parašė:

to "72. stasys (2017-02-06 08:07:34) (90.131.60.55) Parašė: Jonai ženkite penkis žingsnius atgal ir pasižiūrėkite iš toliau kokioje pliurzės baloje taškotės...." Tai kur čia tą pliurzę matote. Dirbu tik prie vieno klausimo, Lietuvos valdžios teisėto suformavimo, išrinkimo klausimo. Tam, kad Lietuvoje, Valstybėjė atsirastų teisėta valdžia, nes tai yra pagrindų pagrindas Valstybei. Valdžia turi būti išrinkta tik tiksliai taip, kaip parašyta Konstitucijoje ir ne kitaip, nes kitaip ji yra neteisėta, nelegitimi. Tai kol kas neturime teisėtos valdžios ir tai FAKTAS, o ne pliurzė. O visi kiti pašaliniai klausimai, tai tik fonas. Na, kas šitas straipsnelis.... tik apie tai, kokie neteisėtos valdžios "pasiekimai".72. stasys
(2017-02-06 08:07:34)
(90.131.60.55) Parašė:

Jonai ženkite penkis žingsnius atgal ir pasižiūrėkite iš toliau kokioje pliurzės baloje taškotės. Kažin ar verta dėti tiek pastangų tam ko realiai negali būti. Negalite atimti iš tu žmonių ir ta paskutine jų viltį , o ir pačiam ar ne keista tiek daug Rusijos politikai pagyru ir tiek mažai bendrystės su šiandienine Lietuva ??. Ir dėl temos : Pokyčiai ateina iš apačios į viršų o ne atvirkščiai .:) kantrybei reikia laiko ...71. yel“l“ow submarine to 70. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-02-06 05:41:58)
(78.63.212.238) Parašė:

tamsta pats ir žlugdai tą diskusiją, demonstruodamas, jog vienoj vietoj siekdamas sterilaus teisėtumo, kitose vietose elgiesi kaip koks garliavos policininkas-banditas ..., - norint atlikti didelį darbą, reikia turėti didelį autoritetą - tuo tarpu, nepripažindamas savo klaidų dėl rusofobiško fanatizmo su nacizmo gaidelėms, tą autoritetą tik sumenkini ..., - nesuvokiama, kaip galima ginti ar toleruoti poziciją tų, kurie iš litchuanijos teisinės sistemos melu ir apgaule padarė pornografiją, tačiau drįsta vaidinti kažkokius demokratijos gynėjus ir pamokslauti apie tarptautinę teisę, bei grubiai kištis į kitų valstybių reikalus ? - linkiu sėkmės iškuopiant moralines fekalijas iš savo dūšios ir smegeninės ! :)70. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-02-06 02:48:21)
(98.212.66.159) Parašė:

Ko gero diskusija po straipsniu apie tai kas parašyta straipsnyje šį sykį nelabai gaunasi. Taigi užteks laukti, laikas apie tai kas parašyta informuoti 2016-10-9 Seimo rinkimų metų antikonstituciškai išrinktus visus Seimo narius ir jų padėjėjus emailais tam, kad žinotų, kad tokios publikacijos yra. Gal jau nė nebesitikiu, kad nors vienas taip išrinktas Seimo narys ar jo padėjėjas atrašys atgal, kad informacija yra gauta. Reziumuojant konstatuoju, kad LR Seimo rinkimų metu turime daugybę kartų, kai pasireiškia tokia situacija: Išrinktas Seimo narys daugiamandatėje apygardoje po dviejų savaičių dar kartą dalyvauja rinkimuose antrame vienmandačių rinkimų ture, kad dar kartą būtų išrinktas, o neišrinktas daugiamandatėje asmuo patektų į Seimą. Todėl tokį antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą laikau ne tik neteisiniu, ne tik nedemokratiniu, ne tik antikonstituciniu, tačiau kartu laikau ir IDIOTIŠKU. Išrinktas Seimo narys antrą kartą dalyvauja rinkimuose į tą patį Seimą. Ką gi padarysi, tokie yra signatarai, kurie priėmė tokį Seimo rinkimų įstatymą, toks yra ir pagrindinis Lietuvos strategas, pirmasis Lietuvos valstybės vadovas Vytautas Landsbergis, kurio parašas jau ketvirtį amžiaus puikuojasi po tokiu IDIOTIŠKU antikonstitucinių Seimo rinkimų įstatymu. Bet visgi pridursiu tiems, kam dar neaišku, kad pastudijuotumėte atidžiai mano 2016-9-11 straipsnį "ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo", kuris Jums visiems yra nusiūstas ir Jūs kaip pelės po šluota palindę jo nei girdite, nei matote, nei skaitote. Gal visi esate save užsilaptinę dar 75 metams kaip kgbistai, kad neklausote LR Konstitucijos kuriai prisiekiate, nekalausote Europos teisės į kurią įstojome ir giliai nusipjovėte į LR KT išaiškinimus. Kas Jūs per žmonės? Kartu informuoju, kad šitas tekstas, kurį gaunate, jau buvo 2016-05-14 išsiūstas praeitos kadencijos visiems Seimo nariams. Nė vienas jų nesureagavo, nepasakė nė žodelio gavau. Tokie žmonės Seime darbuojasi. Šį tekstą siunčiu PDF formatu. Taigi šitą tekstą antrą kartą gaus Seimo konstituciniai nusikaltėliai, žiūrėkite jų sąrašą 2016-12-08 straipsnyje "Seimo konstituciniai nusikaltėliai".Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi