2024 m. birželio 25 d.

 

Didžioji Lietuvos žemės afera

21
Paskelbta: 2014-03-26 13:47 Autorius: Prof. Vladas Vilimas

Registrų centro duomenimis, 2001-2012 metais Lietuvoje parduotos žemės ūkio paskirties žemės plotas siekia 1,86 mln. hektarų (žurnalas „Valstybė“, 2014 m. Nr. 3). Vaizdingumo dėlei – parduota 18,6 tūkstančiai kvadratinių kilometrų žemės, o tai yra apie 28,5 proc. visos Lietuvos teritorijos. Kaip matome, skaičiai įspūdingi. Kam parduota – valstybės paslaptis.

Kyla klausimas, kokiais teisės aktais remtasi, parceliuojant Lietuvą? Juk žemės pardavimą šiuo laikotarpiu reglamentavo Konstitucinis įstatymas Nr. IXP-1119(3SP), kurio 17 straipsnio antroje dalyje nurodyta: „Jeigu Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutarties sąlygos nustato užsienio subjektams pereinamąjį laikotarpį dėl teisės įsigyti nuosavybės teise žemės ūkio paskirties žemę, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo trečiasis skirsnis galioja iki to pereinamojo laikotarpio pabaigos, o Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo antrasis skirsnis įsigalioja nuo to pereinamojo laikotarpio pabaigos.“ Taigi, nuo 2014 metų gegužės 1 dienos. Įdomu būtų žinoti, ar per šį laikotarpį žemė buvo parduodama užsienio subjektams?

Konstitucinio įstatymo pakeitimo projekto nauja redakcija priimta 2003 m. kovo 20 d. Šiame įstatyme apie saugiklius nekalbama. Pagal 12-tą konstitucinio įstatymo straipsnį (įstatymo įgyvendinimo priežiūra) Seimas, laikydamasis frakcijų proporcinio atstovavimo principo, turėjo šio įstatymo įgyvendinimui sudaryti nuolatinę Seimo komisiją prižiūrėti ir nustatyti jos įgaliojimus.

Tačiau Seimo frakcijos nesivargino ir tokios komisijos nesudarė visą dešimtmetį! Per tą laiką buvo įvykdytas planas – minėti 1,86 mln. hektarų žemės ūkio paskirties žemės buvo parduoti be įstatyme numatytos kontrolės institucijos! Tuo būdu Lietuvos Seimas kriminalizavo konstitucinį įstatymą ir tapo Lietuvos žemės pardavimo priedangos organizacija įslaptintiems subjektams. Šiuo laikotarpiu koalicijas Seime pasikeisdamos sudarinėjo socialdemokratų ir TS-LKD partijos, įtraukdamos į savo orbitą (koaliciją) Darbo partiją ir įvairių atmainų liberalus.

Ši nusikalstama veikla buvo slepiama nuo Lietuvos žmonių. Valdantieji tikėjosi galutinai įtvirtinti savo kėslus Konstitucijos 47 straipsnio įstatymo pakeitimo įsigaliojimu. Bet įvyko nemaloni staigmena. Visuomenė, visą dešimtmetį negavusi paaiškinimo, kas daroma su Lietuvos žeme, nutarė šią problemą spręsti referendumu. Surinktas tam reikalingas kiekis parašų. Valdantieji bonzos – jų kitaip nepavadinsi – pajutę, kad jų kortos atskleistos, pasinaudojo seniai žinomu taktikos triuku, teigiančiu, kad puolimas yra geriausia gynybos forma. Taigi, jie perėjo į puolimą.

Referendumo organizatorius, atskleidusius jų aferas ir reikalaujančius uždrausti spekuliaciją Lietuvos žeme, paskelbė liaudies priešais – Kremliaus tarnais. Žinoma, esant dabartinei sudėtingai politinei situacijai toks ėjimas yra puikus. Prasidėjo galinga šantažo akcija. Valdantieji teigia, kad referendumo organizatoriai reikalauja uždrausti žemės pardavimą užsieniečiams – nevykdyti savo įsipareigojimų ES ir tuo pačiu prarasti milijardus gautų išmokų, o dar tiksliau – išstoti iš ES. Tai kasdien girdime iš partijų lyderių ir jiems nuolankiai tarnaujančių teisininkų armijos.

Valdžios atstovų noras įteisinti jau įvykdytą žemės pardavimą pagal aukščiau minėtą kriminalizuotą konstitucinį įstatymą, įsigaliojus pakeistam 47 konstitucijos straipsniui, dar kartą parodo, kokie glaudūs valdžios atstovų korupciniai ryšiai. Tikėtis geranoriško problemos sprendimo sunku. Lieka vienintelis kelias – teismas.

Konstitucijos 47 straipsnio antroje pastraipoje rašoma: „Žemę, vidaus vandenis ir miškus įsigyti nuosavybėn Lietuvos Respublikoje užsienio subjektai gali pagal konstitucinį įstatymą.“ Vadinasi, sprendžiant šį reikalą būtina pradėti nuo skaidraus konstitucinio įstatymo priėmimo. Žemės pardavimas turi būti vykdomas tik pagal skaidrius teisės aktus. Todėl pirmiausia turi būti sustabdytas kriminalizuoto konstitucinio įstatymo galiojimas, o Seimas privalėtų paruošti konstitucinio įstatymo pataisų įstatymo projektą, kuriame būtų numatytos visos žemės pardavimo užsieniečiams sąlygos. Tai būtų pagrindas teismui nukelti konstitucijos 47 str. įsigaliojimo terminą iki skaidraus konstitucinio įstatymo priėmimo.

Ruošiant konstitucinio įstatymo pakeitimo pataisų projektą, pirmiausia turėtų būti naikinami neteisėti sandoriai parduodant Lietuvos žemę, nustatyti asmenys, atsakingi už kriminalizuotą žemės pardavimą įslaptintiems subjektams. Nustačius pažeidimus, kaltininkai privalo būti išaiškinti, o jų veikla įvertinta pagal galiojančius teisės aktus. Vėliau būtina konstituciniame įstatyme sudėlioti reikiamus saugiklius. Tokių saugiklių pavyzdžių turime daugiau negu pakankamai – juk Europos valstybėse senbuvėse žemės pardavimas užsieniečiams problemų nesukėlė.

Parengus Konstitucinį įstatymą su pataisomis, privalu su naująja redakcija supažindinti visuomenę ir referendumo rengėjus. Inicijuoti tokį problemos sprendimą turėtų tik Seimas, kuriame, manau, dar yra pakankamai blaiviai mąstančių parlamentarų.

Toks kelias galėtų būti alternatyva ruošiamam referendumui. O bet koks referendumo stabdymas, tuo labiau Konstitucinio Teismo (KT) pagalba, gali tik komplikuoti situaciją, nes objektyvaus KT sprendimo šiuo reikalu sunku tikėtis jau vien dėl to, kad šis teismas visą dešimtmetį toleravo korumpuotą konstitucinį įstatymą, t. y., nevykdė to, ką yra įpareigotas vykdyti pagal Konstitucijos 105 straipsnį: „Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai.“

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
21. Zenonas Jurgelevičius
(2014-07-11 21:08:14)
(94.244.96.38) Parašė:

Visuotinės ir vienalaikės žemės nacionalizacijos - kurios "pasekmių teisiniam panaikinimui" priimti civilinės teisės pagrindams prieštaraujantys posovietiniai specialieji 1991-06-18 ir 1997-07-01 "teisinio nuosavybės teisių atkūrimo" įstatymai - sovietmečiu iš viso niekuomet nebuvo. Kadangi niekas niekada iki 30 ha ploto žemės valdas valdžiusių (tokių buvo virš 72 %) teisėtų žemės savininkų nuosavybės teises teisiškai nenutraukė - todėl nereikalingasi ir joks "teisinis" tų nuosavybės teisių atkūrimas. Ypač toks - kurio metu tos nuosavybės teisės nutraukiamos dabar, posovietiniame laikotarpyje... siekiant jas "teisiškai atkurti". Sovietmečiu, po 1940-06-15 vyko tik sovietinė žemės reforma, kurios metu teisėtų žemės savininkų nuosavybės teise valdytos iki 30 ha ploto žemės valdos buvo paliktos: "...amžinam jų savininkų šeimų naudojimui". Į valstybinį žemės fondą tada buvo paimti tik 30 ha viršijantys žemės valdų plotai. Žinant, kad dabar posovietinėje Lietuvoje iš mažažemių teisėtų žemės savininkų neteisėtai atimtos žemės valdų kuriami 500 ha naujų ponų dvarai - turbūt nereikia aiškinti jog vykstantys žemės perskirstymai neturi nieko bendro su "teisėtų žemės savininkų nuosavybės teisių teisiniu atkūrimu"... PS: 1948-1953 vykęs valstiečių stojimas į sovietinius kolchozus (kooperatyvus) buvo teisiškai įforminamas kaip savanoriškas žemės apdirbimo būdo pakeitimas - todėl teisiškai piliečių nuosavybės teises taip pat nenutraukė. Be to tuo metu galioję "Pavyzdiniai žemės ūkio artelių" įstatai griežtai draudė tų artelių žemę paimti kitiems tikslams. Todėl po nepriklausomybės atkūrimo 1990-03-11 ir kolūkių "sugriuvimo" - žeme vėl turėjo disponuoti ją, kaip (savo) pajų stojant į kooperatyvą įnešę teisėti jos savininkai (arba jų tiesioginių paveldėtojai). Teisinė išvada iš šios informacijos: posovietiniai specialieji įstatymai priimti žinomai neteisingų "žinių" įrašymo į teisės aktus "teisiniu" pagrindu, taikomi laike atgal ir ten (posovietinės Lietuvos valdžios bei teisėsaugos pareigūnų įsivaizdavimu) "keičia" buvusią istorinę faktinę tikrovę. Vertinant pagal tų specialiųjų "įstatymų" priėmimo metu posovietinėje Lietuvoje galiojusio Baudžiamojo Kodekso 289 straipsnio Tarnybinis suklastojimas teisines normas: "Valstybės pareigūno ar valstybės tarnautojo įrašymas į oficialų dokumentą žinomai melagingų žinių arba surašymas ar išdavimas suklastoto dokumento, arba žinomai suklastoto dokumento patvirtinimas antspaudu (spaudu) ir(ar) parašu, arba kitoks oficialaus dokumento suklastojimas - baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų arba bauda su atėmimu teisės eiti tam tikras pareigas ar dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla iki penkerių metų ar be tokios teisės atėmimo. Tos pačios veikos, padarytos muitinės deklaracijos, mokesčio sumokėjimą patvirtinančio arba kito itin svarbaus oficialaus dokumento atžvilgiu arba sukėlusios didelę žalą valstybės interesams, - baudžiamos laisvės atėmimu nuo trejų iki šešerių metų su atėmimu teisės eiti tam tikras pareigas ar dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla iki penkerių metų. Straipsnio pakeitimai: Nr. VIII-617, 98.02.03, Žin., 1998, Nr.17-397 (98.02.19)". Papildomai įkeliu įdomią citatą iš Teismų praktikos: "...Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad veikdami organizuotoje grupėje sulaikytieji siekė atimti ir atiminėjo pinigines lėšas, gaunamas iš Nacionalinės mokėjimo agentūros, siekė užvaldyti žemės sklypus. Už galimai nusikalstamu būdu įgytas lėšas įtariamieji pirko nekilnojamojo turto, transporto priemonių, atliko finansines operacijas ir sandorius tam, kad pinigai ar kitas turtas būtų įteisinti, t. y. galimai vykdė nusikalstamą veiką, numatytą BK 216 straipsnyje (nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas). Baudžiamasis kodeksas už turto prievartavimą numato atsakomybę net iki 10 metų, o už nusikalstamu būdų įgyto turto realizavimą gresia iki 7 metų nelaisvės". Todėl tikiuosi kad nereikia patarinėti kaip išspręsti apgauke ir prievarta pavogtų teisėtų žemės savininkų žemių išpardavimo problemą...20. Iseitis paprasta nacionalizuoti
(2014-07-11 18:31:39)
(193.219.139.121) Parašė:

Iseitis paprasta viska kas buvo parduota iki.. ir neteisetai nacionalizuoti. Pardavusiems biurokratams ismoketi premija, iseitines ir is darbo(rimtai be juoku), tik viesai. Kas pirko patys kalti, zinojo ka daro o jei ne: Istatymu nezinojimas neatleidzia nuo atsakomybes... Prezidentei irgi premija ir .. Na bet, suprantamai kas pries vagis, oligarhus.. tas teroristas, separatistas...19. stasys
(2014-04-30 21:15:49)
(78.63.181.51) Parašė:

18 ..plūgo rankena man labiau patiktu. Bet komentarą tada rašiau tikrai iš situacijos vertinimo .. pabendravus su sau artimais ukinikais. Yra dalis Lietuvišku žemės vertelgų kurie superka geros kokybės žemes, tam kad jas ateityje galima butu perpardavinėti suformavus didesnius plotus..juk šimtaprocentinis draudimas turi liktines pasekmes tam pačiam žemės ūkiui ir dirbančiam ūkininkui tai visiškai nėra naudinga ..tai kam tada tas draudimas naudingas ..išvada toms danų UAB su vieno žodžio šaknimi pavadinime kuriu buvo prikurta ne viena dešimtis praitais metais .18. Stasiuk
(2014-04-30 20:57:28)
(188.69.215.42) Parašė:

Tamstos komentarai atsirado tik po parašų rinkimo žemės referendumui vajaus. Taigi tamstos kėslai aiškūs...pats ne prapiesorius, bet ir ne plūgo rankena.17. kuku
(2014-03-30 01:14:42)
(78.58.171.226) Parašė:

butkevičius jau prieš mėnesį sakė , kad žino apie žemės pardavinėjimą - kur jis nežinos , kai sava chebra tą daro. Tik klausimas KAS JUOS NUBAUS ir PANAIKINS NETEISĖTUS SANDORIUS????16. ?
(2014-03-30 01:11:03)
(78.58.171.226) Parašė:

ir ką mūsų "šaunioji" prezidentė į tai? Juk aferas vykdė ją stumiantys antrai kadencijai konservatoriai ir socialdemokratai. O žemėtvarkos vadovo postas - POLITINIO PASITIKĖJIMO POSTAS - po seimo rinkimų partijos dalinasi ministerijų , valstybinių įmonių , žemėtvarkų postus...15. kuku
(2014-03-30 01:07:23)
(78.58.171.226) Parašė:

žemę supirko ar kitaip prichvatizavo , o po to nelegaliai pardavė valdžiažmogiai žemėtvarkininkai . Todėl ir tyli seimo politikai - tai jų bendrapartiečių nešvarios aferos , o žemių pardavimas - partinių valdžiažmogių lovys .Iki šiol NEBAIGTA ŽEMĖS REFORMA - tūkstančiams neatstatyta žemės nuosavybė , o žemė visa išparceliuota.Dabar laukia leidimo parduoti ir aferas legalizuoti.14. Pilypas
(2014-03-29 17:36:11)
(5.20.52.103) Parašė:

O gal čia ir esmė užtrinti šitą referendumą, kad nepaaiškėtų jog jau kaip ir nėra ką parduoti! Lietuvos žemelė jau senai" geriems" išparduota...ir gražiuoju pasidalinta tarp patriotų... be liekanos!Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 
Naujausi komentarai