2024 m. liepos 24 d.

 

Geriausių 2014 m. knygų TOP‘as (Mindaugo Peleckio akimis)

1
Paskelbta: 2014-12-27 21:36 Autorius: Mindaugas Peleckis
Sudėtingiausia, įdomiausia ir netikėčiausia kada nors skaityta knyga.
Sudėtingiausia, įdomiausia ir netikėčiausia kada nors skaityta knyga.

Kristijonui Donelaičiui pašvęsti metai buvo turtingi daug kuo. 2014 m. pasirodė ir daug gerų knygų. Šiame tekste trumpai subjektyviai ir objektyviai aptarsiu, prisiminsiu tuos leidinius, kurie man asmeniškai padarė didžiausią įspūdį. Vietos yra simbolinės, tai tik skaičiai, visos knygos yra puikios.

1. Dalius Viliūnas. Filosofija Vilniuje XIX amžiaus pirmoje pusėje. 2014, Vilnius: LKTI.

Subjektyviai. Lietuvoje trūksta rimtų filosofinių knygų, todėl labai džiugina kiekvienos jų pasirodymas, ypač jei šią knygą su meile rašė žmogus, nusimanantis apie tai, kas ir jam svarbu, ir turi išliekamąją vertę.

Objektyviai. Knygoje nagrinėjama filosofinė kultūra bei universitetinė filosofijos disciplina Vilniuje XIX a. pirmoje pusėje. Tiriamos libertinizmo ir tradicionalizmo, empirizmo ir apriorizmo, sensualizmo ir brandžios Apšvietos filosofijos priešpriešos, atskleidžiami Vilniaus epistemologinės mokyklos bruožai, profesionalus romantizmo teoretizavimas, mokslo filosofija ir populiariosios filosofinės minties apraiškos, pristatomos filosofinio gyvenimo tuometiniame Vilniuje figūros ir įvykiai. Orientuojamasi į prof. habil. dr. Romano Plečkaičio (1933–2009) iškeltą nuoseklių Lietuvos intelektinės minties istorijos tyrimų programą, pasinaudojama profesoriaus metodiniu ir dalykiniu įdirbiu. Tyrimai paremti samprata, kad Lietuvos filosofija yra Vakarų filosofinių teorijų recepcija ir savitas indėlis į pasaulinės filosofijos lobyną; jog tai jungtis, siejanti didžiąsias minties tradicijas ir pasaulio apmąstymą mūsų tautos šiandienos požiūriu. Yra ryšių, siejančių senosios Lietuvos daugiakalbę, daugiakultūrinę patirtį su moderniosios Lietuvos intelektiniais vyksmais. Užmirštų jungčių pažinimui pasitarnauja senosios Vilniaus filosofijos palikimas.

2. Jūratė Baranova. Jurgos Ivanauskaitės fenomenas: tarp siurrealizmo ir egzistencializmo. 2014, Vilnius: Tyto alba.

Subjektyviai. Visos prof. Jūratės Baranovos knygos yra vertos dėmesio dėl šios filosofės erudicijos ir savitos, gyvos pasakojimo manieros. O knygą apie J. Ivanauskaitę, ypač parašyta moters filosofės, seniai svajojau perskaityti.

Objektyviai. Jurga Ivanauskaitė (1961–2007) – Lietuvos prozininkė, dramaturgė, dailininkė, keliautoja. Jos knygos iki šiol skaitytojų mėgstamos, pagal jas kuriami filmai, rengiamos jos kūrybos parodos. Ši knyga – pirmas mėginimas vertinti Ivanauskaitės kūrybos palikimą, įminti jos fenomeno paslaptį. Jūratė Baranova – filosofijos profesorė, eseistė, literatūros kritikė. Ypač domisi tarpdisciplininiais tyrimais – tiria idėjas, kylančias iš filosofijos ir literatūros, filosofijos ir vizualaus meno sandūros. J. Ivanauskaitės fenomeną autorė analizuoja per kūrybos ženklus. Pasitelkiama visa jos kūryba: ir literatūrinė, ir vizualioji. Remiamasi ir pokalbiais su Jurgos mama Ingrida Korsakaite, iki šiol neskelbtais Jurgos laiškais bičiuliams. Knygoje rašoma apie Jurgos Ivanauskaitės pasaulėvoką ir jos raiškos būdus. Autorė į kūrėją žvelgia plačiai – ne tik kaip į rašytoją ir dailininkę, bet kaip į kultūros reiškinį, neabejotinai palikusį ryškų pėdsaką lietuvių kultūros istorijoje.

3. Algimantas Lyva ir Mindaugas Peleckis. TRILOGIJA. Žaidimas: kompasas dideliems vaikams. Romanas be pabaigosPostpasaulis: Dialogai ir eilės. Romanas ne pinigų kartai.Sapnas. Ekologinis euroromanas. 2014, Vilnius: Pasviręs pasaulis.

Subjektyviai. Ši netikėtai patiems autoriams gimusi trilogija buvo parašyta vos per kelis mėnesius virtualiai. Pirmosios dvi trilogijos dalys – „Žaidimas“ ir „Postpasaulis“ – jau išleistos ir popierinės knygos pavidalu, „Sapnas“ šiuo metu rengiamas spaudai. Save ir savo draugus girti negražu, tad tedaro tai kiti.

Objektyviai. „Žaidimo“ pristatymas 2014 10 04 LUNI (su dviem skirtingais video failais):http://radikaliai.lt/radikaliai/2086-a-lyva-ir-m-peleckis-knygos-zaidimas-pristatymas-luni-2014-10-04-vilnius-papildyta.

Knygų tekstai pdf formatu: http://radikaliai.lt/radikaliai/2286-sapnas-ekologinis-euroromanas-pilnas-tekstas.

4. Saulius Šaltenis. Demonų amžius. Proza ir dramaturgija. 2014, Vilnius: Tyto alba.

Subjektyviai. „Tyto alba“ šiemet (ir ne tik šiemet) išleido tiek gerų knygų, kad be galo sunku išsirinkti, kurios geriausios. Norisi paminėti ir Grigorijaus Kanovičiaus raštus, ir dar labai daug ką, tačiau legendinės „Riešutų duonos“ autoriaus sugrįžimas man itin svarbus, netikėtas ir tikrai puikus.

Objektyviai. Po ilgesnės pertraukos pasirodantis Sauliaus Šaltenio romanas „Demonų amžius“ – tai didelės meilės, šviesių vilčių ir tragiškų praradimų kupina poetės gyvenimo istorija. Kartu tai šėtoniškų ideologijų amžiaus – demonų amžiaus – kronikos. Knygoje taip pat spausdinami du S. Šaltenio dramos kūriniai: naujas populiarios pjesės „Jasonas“ variantas ir drama gyvoms lėlėms „Ija ir Europa“.

5. Vilis Normanas. Masturbacija. Romanas. 2014, Vilnius: Kitos knygos.

Subjektyviai. Labai gaila, bet tai paskutinis Vilio (nesvarbu, koks jo vardas buvo pase, vadinau jį Viliu) romanas. Nesinori tuščiažodžiauti, kaip tai mėgsta daryti kai kurie žmonės, kalbėdami apie neseniai mirusiuosius (ypač savo noru iš gyvenimo pasitraukusiuosius). Jis būtų parašęs dar geresnių knygų, tačiau šią perskaityti tikrai verta.

Objektyviai. Gal ne visiškai objektyvi, tačiau recenzija – http://radikaliai.lt/radikaliai/1883-recenzija-v-normano-masturbacija-isgyvenimo-vadovelis-absurdistano-oligarchines-respublikos-pilieciams-n-18.

6. Mindaugas Peleckis. Religija Lietuvoje: tradicijos ir modernumas. Monografija. 2014,radikaliai.lt.

Sakysite – kodėl peršu savo knygas? Ši knyga turi labai įdomią, Lietuvoje precedento neturėjusią istoriją: leidinys gavo valstybės finansavimą, o buvusi VSD pareigūnė, Lietuvos religijotyrininkų draugijos vadovė, galimai pasinaudojusi įtaka, kreipėsi į tuometinį kultūros ministrą Arūną Gelūną, tada finansavimas (net 8 000 Lt) buvo ATIMTAS, nors įstatymai tai daryti draudžia (http://www.laikrastisopozicija.lt/lt/naujienos/nuomone/309/Reikalavimas-atsistatydinti-arba-Apie-cenz%C5%ABr%C4%85-Lietuvoje.htm). Leidyklai, ketinusiai leisti knygą (tuomet – „Metodika“, dabar ji vadinasi „Sofoklis“), pareigūnė galimai pagrasino neleisti šios knygos, o buvusiems vyresniesiems kolegoms iš doktorantūros barų galimai pareiškė, kad „Peleckis disertacijos neapsigins“. Taip būtų ir nutikę, nes galimai visiškai atsitiktinai minėta pareigūnė, būdama visiškai kitos srities specialistė, parašė neigiamą atsiliepimą apie minėto asmens disertaciją. Tačiau Vytauto Didžiojo Universitetas leido disertantui savo darbą gintis.

Visas knygos tekstas: http://radikaliai.lt/radikaliai/1819-religija-lietuvoje-tradicijos-ir-modernumas-monografija. Tai pirmoji knyga Lietuvoje, išsamiai pristatanti ir analizuojanti naujojo religingumo fenomeną – naujuosius religinius judėjimus (NRJ). Knyga skirta ir akademinei visuomenei, ir plačiam žmonių ratui: joje ne tik analizuojamos NRJ atsiradimo priežastys, kalbama apie vadinamųjų „sektų“ ir netradicinės pasaulėvokos santykį su Tradicija (nuoseklia tradicine religine ir filosofine mintimi), bet ir pateikiama plati informacinė paletė – aprašoma apie 100 religinių ir pseudoreliginių krypčių. Monografija padės susigaudyti NRJ labirintuose ieškantiems tikėjimo, Dievo, atsakymų į amžinuosius klausimus. Dar viena jos funkcija – apsaugoti žmonesnuo postmoderniame pasaulyje paplitusių tikėjimų, galinčių daryti destruktyvią įtaką asmenybei, žmogaus ir visuomenės fizinei bei psichinei sveikatai. Biblinė frazė „po saule nėra nieko nauja!“ – tarsi šios knygos moto, parodantis naujojo religingumo spindesį ir skurdą.

7. Žydrūnas Drungilas, Rytis Užupis ir Kalambija Pikčers pristato absurdo sprogstamąjį mišinį „Kita stotelė“, 2014, Vilnius: Gelmės, 2014.

Subjektyviai. Prieš pereidamas prie recenzijos, noriu pasidžiaugti, kad Lietuvoje atsirado dar viena nauja leidykla, kurios knygos – itin kokybiškos. Puiku, kad nepuolama į madingą pesimizmą, neva knygų niekas nebeskaito, jos nebereikalingos, nebent tik elektroniniai tekstai, kurių ir knygomis pavadinti nesiverčia liežuvis. Ši leidykla – „Gelmės“, savo veiklą pradėjusi 2014 metų pradžioje, subūrusi komandą specialistų, savo srities profesionalų, išmanančių savo darbą ir sukaupusių ilgametę leidybos, ryšių su visuomene, viešojo administravimo, vadybos, kūrybinio rašymo ir kt. patirtį. VšĮ „Gelmės“, įgyvendindama projektus, vykdydama kasdienę veiklą, bendradarbiauja su žinomais literatūrologais, rašytojais, publicistais, dailininkais, vertėjais, taip pat su profesionaliais aktoriais, režisieriais ir kt.

Objektyviai. Tiksliau, recenzija: http://radikaliai.lt/radikaliai/2243-recenzija-zydrunas-drungilas-rytis-uzupis-ir-kalambija-pikcers-pristato-absurdo-sprogstamaji-misini-kita-stotele-vilnius-gelmes-2014.

8. Rima Povilionienė. Musica Mathematica. Tradicijos ir inovacijos šiuolaikinėje muzikoje. Monografija. 2014 (pagal autografą; 2013 pagal leidėją), Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija.

Subjektyviai. Vis dar neparašiau recenzijos šiai knygai ir viešai pasižadu tai padaryti. Sudėtinga, genialu, įdomu, gaila, kad tik 265 egz., nors turbūt Lietuvoje vargu ar ir tiek besidominčių šia sritimi yra.

Objektyviai. Monografijoje Musica Mathematica. Tradicijos ir inovacijos šiuolaikinėje muzikojeanalizuojamas fenomenas Musica mathematica, išreiškiantis dviejų sričių sankirtas ir siejamas su muzikos „sumokslinimu“, priskyrimu matematikos sričiai. Įvairiaaspekčiai muzikos ir matematikos sankirtų atvejai nagrinėjami trijuose skyriuose, pamažu žengiant nuo filosofinių ir estetinių svarstymų apie mathesis kaip universalaus grožio idėją ar muzikos ir kitų menų (architektūros, tapybos, poezijos ar literatūros) sąveikos aptarimo, pasitelkiant bendrą vardiklį – matematiką, iki istoriškai susiformavusių numerologinių muzikos tradicijų retrospektyvos ir praktinio šios sąveikos įgyvendinimo XX–XXI a. muzikos kompozicijose tyrimų.

9. Redas Diržys, Kęstutis Šapoka. Alytaus avangardizmas: nuo gatvės meno iki visuotinio psichodarbininkų (meno) streiko. 2014, Vilnius: Kitos knygos / Alytus: Erdvės / DEWOU-DAMPT (mirę psichodarbininkai).

Subjektyviai. Vien dėl tokio pavadinimo ir ryžto parašyti panašią knygą ją būtina įtraukti visur, kur tik galima įtraukti, ką jau kalbėti apie mūsų TOP‘ą. Jėga.

Objektyviai. Knygoje pristatoma jau dvidešimtmetį perkopusi Alytaus avangardizmo istorija, kuri prasidėjo profluxistinėmis meninėmis Tiesės.Pjūvio akcijomis, vėliau vystėsi socio[kontr]kultūrino aktyvizmo linkme, kol galiausiai realizavosi postsitucionistinėmis meno streiko bienalėmis. Šiandien ši tradicija atvirai deklaruoja proletarizmą kaip klasinę poziciją, ragina atsisakyti vaidinti menininkų vaidmenis kapitalistinės specializacijos spektaklyje bei prisijungti prie psichodarbininkų – žmonių, kuriančių nuo reikšmingumo atsietą [gyvenimo] prasmę, o ne [susvetimėjimo] kultūrinį kapitalą. Knygos autoriai – vienas žvilgsniu iš išorės, kitas – iš vidaus – demaskuoja buržuazinio intelektualo socialinį vaidmenį suteikti kapitalizmui „žmogišką veidą“ ir primena, kad klasikinės fašizmo šaknys slypi būtent šios socialinės grupės atstovų desperacijoje, kurią jie linkę įvardinti „normalizacija“ ir kurios šiuo metu pavojingai daugėja. Knyga skirta visiems ir kiekvienam, kurie siekia atsiriboti nuo buržuazinės represijos spektaklio ir galėtų prisijungti prie proletarinio psichodarbininkų karnavalinio pasipriešinimo.

10. Georges Ifrah. Universalioji skaičių istorija. Kaip skaičiai ir skaičiavimas atskleidžia žmogaus išradingumą. 2014 / 2013, Vilnius: Žara.

Subjektyviai. Dar vienos unikalios leidyklos unikali knyga (ji išleidusi daug tokių, bet ši ypatinga). 1224 puslapiai, kietas viršelis, iš originalo (prancūzų k.) versta berods dvejus metus (vertėja – Inga Sturytė). Užburia. Gal todėl iki šiol neparašiau šiai knygai recenzijos. Parašysiu, tai a mustkiekvienam bibliofilui.

Objektyviai. Ši knyga – tarsi jaudinančios kelionės per amžius ir civilizacijas aprašymas: pateikti reikalingi paaiškinimai, gausiai paremti paveikslais, linksmomis istorijomis ir rekonstrukcijomis. Įvairūs patikslinimai ir naudinga informacija įterpiama kaip trumpesni ar ilgesni tekstai. Vadinasi, šią enciklopediją galima skaityti nuo bet kurios vietos – atsižvelgiant į tai, kas kelia smalsumą ar domina. Pavyzdžiui, apie majus galima skaityti pirmiau nei apie babiloniečius ar egiptiečius; apie skaičiavimo prietaisų istoriją – pirma arba po arabų, indų ar kinų istorijos ir t. t. Įdėta daug pastangų, norint palengvinti triūsą skaitytojo, kuris gilinsis į šią išskirtinę „Universaliąją skaičių istoriją“ – kerinčią žmonijos ir jos intelekto istoriją. Šis veikalas jau itin sudomino archeologus, etnologus, istorikus ir daugelio kultūrų specialistus. Jis sužavės ir poetą, ir numerologijos gerbėją, skaičių ir loginių žaidimų mėgėją, taip pat psichologą ar filosofą, matematiką, fiziką, inžinierių, informatikos specialistą, bet kurio dalyko dėstytoją ar mokytoją. Knyga bus įdomi ir bet kuriam skaitytojui, kurį domima įvairių kultūrų ir civilizacijų istorija. Apie autorių. Žoržas Ifrahas (Georges Ifrah, g. 1947 m. Marakeše) – matematikos mokytojas, vėliau tapęs vienu žymiausų matematikos istorikų. Jo knygos „Universalioji skaičių istorija“ naujas papildytas ir pataisytas leidimas (1994 m.) Prancūzijoje sulaukė net trylikos pakartotinų leidimų. Knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų.

11. Dario Martinelli. Lights, Camera, Bark! Representation, semiotics and ideology of non-human animals in cinema. 2014, Kaunas: Technologija, 2014.

Subjektyviai. Mylit kiną? Gyvūnus? Geras knygas? Tai ko čia vėpsot, eikit skaityti Dario Martinelli!

Objektyviai. Recenzija anglų kalba: http://www.radikaliai.lt/radikaliai/2145-review-dario-martinelli-lights-camera-bark-representation-semiotics-and-ideology-of-non-human-animals-in-cinema-technologija-2014.

12. Salomé Voegelin. Sonic Possible Worlds: Hearing the Continuum of Sound. 2014, Bloomsbury Academic.

Subjektyviai. Sudėtingiausia, įdomiausia ir netikėčiausia kada nors skaityta knyga.

Objektyviai: Inspired by its use in literary theory, film criticism and the discourse of game design, Salomé Voegelin adapts and develops “possible world theory” in relation to sound. David K Lewis' Possible World is juxtaposed with Maurice Merleau-Ponty's life-world, to produce a meeting of the semantic and the phenomenological at the place of listening. The central tenet of Sonic Possible Worlds is that at present traditional musical compositions and contemporary sonic outputs are approached and investigated through separate and distinct critical languages and histories. As a consequence, no continuous and comparative study of the field is possible. In Sonic Possible Worlds, Voegelin proposes a new analytical framework that can access and investigate works across genres and times, enabling a comparative engagement where composers such as Henry Purcell and Nadia Boulanger encounter sound art works by Shilpa Gupta and Christina Kubisch and where the soundscape compositions of Chris Watson and Francisco López resound in the visual worlds of Louise Bourgeois.

Interviu su autore (angliškai): http://www.radikaliai.lt/radikaliai/2057-salom-voegelin-there-are-sounds-that-we-cannot-or-do-not-want-to-hear.

P.S. Deja, negaliu vardinti daugybės kitų mylimų knygų, kurios pasirodė 2014 m., ir kurios yra labai labai geros, nes tekstas ir taip jau ilgas. Skaitykite, ir Jums bus atlyginta. Gerų rašytojų, vertėjų, redaktorių, leidėjų Lietuvoje yra tikrai daug, ir jiems kitoks kultūros žurnalas radikaliai.lt, netrukus švęsiantis trečiąsias gyvavimo metines, skirs daug dėmesio. TAČIAU leidybos situacija yra baisi, nes galimai kontroliuojama MAFIJOS, kuri sugeba pasiimti pinigus „saviems“. Ar tai kada nors pasikeis? TU EURO PAKLAUSK, TAU EURAS ATSAKYS... Gerų 2015-ųjų!

Kiek daug pasaulyje gerų knygų... Robert Taylor asmeninės kolekcijos nuotr. 

http://radikaliai.lt/radikaliai/2309-geriausiu-2014-m-knygu-topas-mindaugo-peleckio-akimis

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
1. pagarba VDU
(2014-12-27 23:46:19)
(78.62.8.18) Parašė:

,, leidinys gavo valstybės finansavimą, o buvusi VSD pareigūnė, Lietuvos religijotyrininkų draugijos vadovė, galimai pasinaudojusi įtaka, kreipėsi į tuometinį kultūros ministrą Arūną Gelūną, tada finansavimas (net 8 000 Lt) buvo ATIMTAS, nors įstatymai tai daryti draudžia (---) Leidyklai, ketinusiai leisti knygą (tuomet – „Metodika“, dabar ji vadinasi „Sofoklis“), pareigūnė galimai pagrasino neleisti šios knygos, o buvusiems vyresniesiems kolegoms iš doktorantūros barų galimai pareiškė, kad „Peleckis disertacijos neapsigins“. Taip būtų ir nutikę, nes galimai visiškai atsitiktinai minėta pareigūnė, būdama visiškai kitos srities specialistė, parašė neigiamą atsiliepimą apie minėto asmens disertaciją. Tačiau Vytauto Didžiojo Universitetas leido disertantui savo darbą gintis.''neisdege planas vsd kirmelei.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi