2023 m. gruodžio 10 d.

 

A. Nevera - begėdiškai įžūlus Generalinio prokuroro pavaduotojas (papildyta prokuroro atsakymais ir EKSPERTAI.EU komentaru)

Paskelbta: 2012-01-14 04:47 Autorius: ekspertai.eu
2012 01 20 papildyta prokuroro atsakymais ir EKSPERTAI.EU komentaru (puslapio apačioje).Generalinė prokuratūra sausio 13 d. išplatino pranešimą: "Šiandien generalinio prokuroro pavaduotojas Andrius Nevera kreipėsi į Prokurorų etikos komisiją, prašydamas atsakyti į klausimą, ar paskolos sutarties sudarymas su privačiu asmeniu ir (ar) buvimas vienu iš paskolos gavėju gali būti vertinama kaip Prokurorų etikos kodekso pažeidimas.„Siekiu, kad su paskolos gavimu susijusi situacija būtų įvertinta pagal teisinėje valstybėje nustatytas procedūras ir nebekiltų jokių diskusijų dėl galimai pažeistų viešųjų ir privačių interesų. Visada elgiausi ir elgiuosi pagal įstatymą, todėl sandorį deklaravau įstatymuose nustatyta tvarka. Kreipdamasis į Prokurorų etikos komisiją siekiu aiškaus ir teisinio situacijos įvertinimo, kad neliktų prielaidų įvairioms interpretacijoms“, - sako A. Nevera. Generalinio prokuroro pavaduotojas į Prokurorų etikos komisiją kreipėsi po to, kai šių metų sausio 13 d. gavo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendimą nepradėti tyrimo šiuo klausimu. VTEK konstatavo, kad įstatymas nenumato apribojimų valstybės pareigūnams imti paskolas iš fizinių asmenų, tačiau numato prievolę deklaruoti sandorius. Būtent taip ir buvo padaryta, tad, VTEK nuomone, atitinkama situacija gali būti vertinama vadovaujantis tik profesinės etikos principais." EKSPERTAI.EU komentaras Prokuroro A. Neveros sprendimas kreiptis į Prokurorų etikos komisiją, užduodant klausimą ar "prokuroro pinigų pasiskolinimas iš privataus fizinio asmens vertintinas kaip etikos pažeidimas" tėra begėdiškai įžūlus manipuliavimas visuomenės viešąja nuomone. Prokuroras Etikos komisijai uždavė klausimą, kurio atsakymą puikiai žino. Tiksliau, pagal reikalingą atsakymą yra suformuluotas klausimas. Piktavalis pasakytų, jog šis prokuroras tiesiog apsimeta kvaileliu. Be abejo, Prokurorų Etikos komisija atsakys, kad prokuroras turi teisę pasiskolinti pinigų iš fizinio asmens. Tokią teisę turi kiekvienas šalies pilietis, tame tarpe ir pareigūnas. Tačiau šiuo atveju reikia paneigti abejones dėl tokios sutarties pagrindu atsiradusių šalutinių santykių tarp paskolos davėjo ir skolininko. Visų pirma, prokurorui A. Neverai reikėtų sąžiningai, nieko nelaukiant pateikti paskolos sutarties pagrindinius duomenis: kokia suma pasiskolinta, kokiam tikslui, per kokį terminą yra įsipareigota grąžinti paskolą, ar sutartyje numatyti paskolos procentai, kokie jie, ar yra numatytos paskolos negrąžinimo netęsybos, ar paskolos grąžinimas yra užtikrintas turto įkeitimu, kokio turto ir kokiai vertei? Juk, kaip  kad buvo pranešta, 300 000,00 Lt paskola turėtų būti garantuota ne tik laidavimu, bet ir turto įkeitimu. Prokurorui įsipareigojus šią sumą grąžinti iš darbo užmokesčio, prokuroras visai be pajamų turėtų gyventi mažiausiai 10 metų. Taip pat visuomenei svarbu pateikti informaciją apie prokuroro A. Neveros ir fizinio asmens, iš kurio pasiskolinta didelės vertės paskola, tarpusavio santykius ir pažinties aplinkybes, tam kad išsiaiškinti, kokių paskatų vedinas fizinis asmuo priėmė sprendimą paskolinti tokią sumą aukštas pareigas užimančiam prokurorui. Gal visgi paaiškėtų, kad šių asmenų jokie artimi santykiai nesieja ir fizinio asmens sprendimą nulėmė išskirtinai prokuroro užimamos aukštos pareigos? Taip pat reikėtų paaiškinti, ar tokio dydžio paskolą prokurorui A. Neverai būtų suteikę Lietuvoje veikiantys bankai? Jei tokio dydžio paskola nustatytomis sąlygomis prokurorui A. Neverai suteikta  nebūtų, reikėtų vertinti fizinio asmens sprendimo suteikti paskolą prokurorui suinteresuotumą. Tad, esant tokioms tirtinoms aplinkybėms, prokuroro A. Neveros klausimas Prokurorų Etikos komisijai yra primityvus ir juokingas. Reikėtų ne tokius klausimėlius uždavinėti, o sąžiningai visuomenei paaiškinti visas tokios sutarties aplinkybes. Kad tai neliktų tušti žodžiai, EKSPERTAI.EU visus šiuos klausimus siunčia labai aukštam Lietuvos teisėsaugos pareigūnui A. Neverai, kuris pats asmeniškai, be jokių komisijų, savo skubiais ir konkrečiais atsakymais turi galimybę išsklaidyti bet kokias kilusias abejones dėl jo padorumo. Ir teiginys, kad A. Nevera yra begėdiškai įžūlus Generalinio prokuroro pavaduotojas, nedelsiant subyrės į šipulius. O kol kas docentui dr. A. Neverai siunčiame muzikinį sveikinimą: 2012 01 20 papildyta prokuroro atsakymais ir EKSPERTAI.EU komentaru EKSPERTAI.EU. Kokia suma pasiskolinta, kokiam tikslui, per kokį terminą yra įsipareigota grąžinti paskolą, ar sutartyje numatyti paskolos procentai, kokie jie, ar yra numatytos paskolos negrąžinimo netesybos, ar paskolos grąžinimas yra užtikrintas turto įkeitimu, kokio turto ir kokiai vertei? Juk, kaip kad buvo pranešta, 300 000,00 Lt paskola turėtų būti garantuota ne tik laidavimu, bet ir turto įkeitimu. A. Nevera. 2011 m. liepos 13 d. buvo sudaryta paskolos sutartis žemės sklypai ir ant jo stovinčio pastato - gyvenamajam namui (baigtumas 41 %) įsigyti bei įrengti. Bendra paskolos suma yra 86 886 EUR ir ji suteikta šią sumą litais pervedant į sutartyje nurodytą sąskaitą pagal oficialų lito ir euro santykį. Atsižvelgiant į tai, kad tiek žemės sklypas, tiek gyvenamas namas įgyti asmeninės nuosavybės teise bendroje dalinėje nuosavybėje lygiomis dalimis, kiekvienam paskolos gavėjui tenka 43 443 EUR (150 000 Lt) piniginis įsipareigojimas. Paskolos sutartyje nustatytas grąžinimo terminas yra 2018 m. birželio 27 d. Taip pat nustatyta, kad paskolos gavejai moka 2 % dydžio metines palūkanas nuo negrąžintos paskolos dalies ir 0,05 % delspinigių, kad paskola atiduodama kas ketvirtį atsižvelgiant į oficialų euro ir lito kursą, kad visi mokėjimai atliekami pervedant pinigus į sutartyje nurodytą paskolos davėjui priklausančią sąskaitą, kad įgytas turtas turi būti apdraustas ir įkeistas. Sutartyje taip pat nustatyta, kad keičiantis euro ir lito santykiui, koreguojami mokėjimai, taip pat įtvirtinti draudimai nesiskolinti, neskolinti, nustatyti draudimai sudaryti kitokius paskolos grąžinimą apsunkinančius sandorius bei neužtikrinti trečiųjų asmenų prievolių įvykdymą, neįkeisti turimą turtą, t. y. nustatyta visa eile sutartinių apsaugų, kurios vienaip ar kitaip prisideda prie paskolos grąžinimo užtikrinimo sutartyje nustatytais terminais ir nustatytomis sąlygomis. Vykdant paskolos sutarties nuostatas, o 2011 m. rugsėjo 9 d. registruotas pas notarą sudarytos sutartinės hipotekos lakštas. 2011 m. liepos 27 d., vykdant paskolos sutarties sąlygas, gyvenamasis namas apdraustas 162 081 Lt suma. Pažymėtina, kad tiek paskola, tiek nekilnojamųjų daiktų pirkimo pardavimo sutartis deklaruoti vykdant Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo (Žin., 1997, Nr. 67-1655; 2000, Nr. 18-431; 2011, Nr. 37-1758) reikalavimus. Šiuo metu į paskolos davėjo nurodytą .sąskaitą pervesta 59 259, 23 Lt (17 162. 65 EUR) suma, kuri yra grąžintinos paskolos dalis ir 2 700 Lt palūkanų. EKSPERTAI.EU. Pateikite informaciją apie savo ir fizinio asmens, iš kurio pasiskolinta didelės vertės paskola, tarpusavio santykius ir pažinties aplinkybes, tam kad išsiaiškinti, kokių paskatų vedinas fizinis asmuo priėmė sprendimą paskolinti tokią sumą aukštas pareigas užimančiam prokurorui. A. Nevera. Andrius Nevera minėtu nekilnojamuoju turtu domėjosi nuo 2009 m. pradžios, tačiau tik 2()10 m. pabaigoje žemės ir gyvenamojo namo kaina tapo priimtina. Būtent tuomet A. Nevera kreipėsi į savo ir savo šeimos draugą A. Guogą del galimybes suteikti paskolą aukščiau nurodytomis sąlygomis. 2011 m. kovo mėnesį, pasitelkus nekilnojamojo turto specialistus, buvo suderinta galutinė įsigytų objektų kaina. Pažymėtina, kad nurodytu laiku A. Nevera dar nebuvo gavęs pasiūlymo ir nedirbo generalinio prokuroro pavaduotoju. todėl paskolos suteikimas nebuvo niekaip susijęs su generalinio prokuroro pavaduotojo dabartiniu statusu. Siūlymą užimti šiandien einamas pareigas A. Nevera gavo tik 2011 m. balandžio mėnesio pradžioje. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad A. Guoga yra nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, kuris, skirtingai nei savo publikacijose teigia R. Skatikaitė, yra ne "pokerio lošėjas", o žinomas verslininkas ir filantropas, kuriam 2011 metais suteiktas "Pasaulio lietuvio 2011" vardas. A. Guoga užsiima verslu įvairiose pasaulio valstybėse ir visuomet tam tikrą savo pelno dalį skiria labdarai. Trumpai tariant, A. Guoga neturi jokių sąsajų su nusikalstamu pasauliu ar abejotinu verslu. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos įstatymai nustato, jog įmonės turtas atskirtas nuo konkrečios įmonės akcijas turinčio asmens turto. A. Nevera paskolą ėmė ne iš įmonės, kurios akcijų turi A. Guoga, o iš fizinio asmens; kuris, kaip minėta, yra jo ir jo šeimos ilgametis draugas. EKSPERTAI.EU. Ar tokio dydžio paskolą jums būtų suteikę Lietuvoje veikiantys bankai? Jei tokio dydžio paskola nustatytomis sąlygomis jums suteikta nebūtų, reikėtų vertinti fizinio asmens sprendimo suteikti paskolą prokurorui suinteresuotumą. A. Nevera. Lietuvos bankai tokią paskolą būtų suteikę, tačiau jų sąlygos pastaruoju metu nepalankios norint pasiskolintą sumą grąžinti gerokai ankstesniais terminais nei numatyta. EKSPERTAI.EU komentaras Iš atsakymo suprantama, kad paskolą prokuroras A. Nevera paėmė kartu su sutuoktine ("bendra dalinė nuosavybė"), tad suskubo tuoj pat padalinti paimtos paskolos sumą pusiau, ir akcentavo ne 300 000 Lt prisiimtąjį skolinį įsipareigojimą, o jau tik .. 150 000 Lt. Taip, vizualiai įsipareigojimas atrodo ženkliai mažesnis, juolab, kad šalia dar nurodoma suma eurais - 43 443. Kaip ir dėmesio neverta suma... Kliūna ir tai, kad paskola paimta 7 metų laikotarpiui. Reikia grąžinti 300 000 Lt - per 7 metus. Dažnam prokurorui tokio dydžio įsipareigojimai neįkandami, nebent grąžinti paskolą įsipareigojama per kokius 25 metus... Tačiau prokuroras A. Nevera per pusmetį jau grąžino 59 259, 23 Lt. Na, jei sekti atsakymo autoriaus logika, iš prokurorui A. Neverai tenkančio įsipareigojimo dydžio bendroje dalinėje nuosavybėje 150 000 Lt, jis per pusmetį jau grąžino daugiau nei 1/3 paskolos. Nežiūrint į tai, kad į įsigytąjį namelį, turbūt, reikėjo ir  investuoti. Išties keista, kokiu tikslu prokuroro A. Neveros skolinis įsipareigojimas yra išskiriamas iš bendros paskolos sumos, tuo tarpu, nurodant grąžintą paskolos sumą, toks manevras jau nebedaromas?  
„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras