2024 m. birželio 14 d.

 

Tardymo protokolas: A. Zuoko „Opera Fluxus Vilnensis“ su J. Meku

21
Paskelbta: 2014-01-16 11:15 Autorius: Dr. Rasa Gečaitė | ekspertai.eu
A. Zuokas kalbina Yoko Ono Niujorke apie J. Mačiūną ir Fluxus greta nejaukiai „pašalinio“ J. Meko 2008 m. Nuotr. iš wap.zuokas.lt
A. Zuokas kalbina Yoko Ono Niujorke apie J. Mačiūną ir Fluxus greta nejaukiai „pašalinio“ J. Meko 2008 m. Nuotr. iš wap.zuokas.lt

Pagaliau Vilniaus meras Artūras Zuokas 2014 m. sausio 15 d. rado laiko atsakyti į klausimus, kurie jam buvo išsiųsti 2013 m. lapkričio 18 d. Beje, nusiųsti jam laišką su rūpimais klausimais pats Vilniaus meras pasiūlė dar spalio mėnesį netikėto pokalbio metu. Apie Jono Meko pasisavintą Jurgio Mačiūno Fluxus judėjimo šlovę ir pomirtinę Fluxus popiežiaus kolekciją, kurią 2007 m. skandalingai brangiai už visų vilniečių 12 mln. Lt suneštus mokesčius nusipirko iš J. Meko Vilniaus m. savivaldybė, vadovaujama mero Artūro Zuoko.

Kadangi mandagus skirtingų nuomonių  trumpas pokalbis vyko Juškaus galerijoje per visai nefliuksinio, o modernaus klasiko A. Smilingio-Elio parodos atidarymą, tad Vilniaus meras turbūt buvo gana neatsargus, parodęs drąsią iniciatyvą atsakyti į visus jam adresuotus klausimus. Vis dėlto, po keletos neskubių paraginimų ir susikaupęs per du ilgus mėnesius, pagaliau atsiuntė atsakymus. Kokius sugebėjo. Ir atsakė tiek atvirai, kiek galėjo. Nes nueita per toli, kad būtų įmanoma sugrįžti...

Dabar belieka plaukti vis toliau haliucogeninio miražo link. Tiesą pasakius, merą verta pagirti kaip kapitoną, kuris suranda vis naujų būdų įtikinti savo škunos „JMVMC“ jūreivius, kad miražo miestas iš tikrųjų egzistuoja. O mieguistai plūduriuojančioje škunoje kartais apsilanko ir nuostabus pasakotojas su kerinčiais „Laiškais iš Niekur“.

Specialus Fluxus naujienlaiškis „aVTRE EXTRA“ su skelbimu: Jurgis Mačiūnas - Fluxus popiežius mirė 1978.

Opera Fluxus Vilnensis su lyg dangiška rasa atsirandančiais daugiamilijoniais paramstymais vegetatyviai tęsiasi jau aštuntus metus. Nuo 2007 m. įvykusios 12 mln. Lt vertės bufonadinės premjeros tam tikslui Vilniuje įkurtoje naujoje scenoje „Jono Meko vizualiųjų menų centras“ (toliau – JMVMC). Teleportuojant iš Niujorko į Vilnių miražinę Fluxus kolekcijos dvasią be Jurgio Mačiūno palaiminimo, nebent su Fluxus popiežiaus begalinės nuostabos žvilgsniu iš Anapus į J. Meko skrybėlę šiapus. 

Rasa Gečaitė: Kas ir kada buvo pirmieji iniciatoriai įsigyti garsiojo Jurgio Mačiūno Fluxus kolekciją iš Jono Meko?

Artūras Zuokas: Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2007 m. kovo 21 d. priėmė sprendimą, kuriuo siekė, kad Vilniaus mieste būtų saugoma ir eksponuojama pasaulinės reikšmės Jurgio Mačiūno kolekcija, priėmė sprendimą įsigyti iš J.Meko Jungtinėse Amerikos valstijose išsaugotą Jurgio Mačiūno kolekciją.

Kada Jūs asmeniškai pirmą kartą susitikote su J. Meku ir sužinojote apie jo turimą J. Mačiūno Fluxus kolekciją? 

– 1998 metais.

   Ar iki 2007 metų dėl J. Mačiūno Fluxus kolekcijos pirkimo iš J. Meko Jūs asmeniškai tarėtės su Tarybų Lietuvoje geriausiu „fluxus“ judėjimo žinovu Vytautu Landsbergiu ir J. Meko draugu bei studentu Vytautu V. Landsbergiu? Kokių patarimų bei pageidavimų sulaukėte?

– Asmeniškai nesitariau.

Ar iki 2007 metų Vilniaus m. savivaldybė bendradarbiavo su V. Landsbergiu ir V. V. Landsbergiu, perkant J. Mačiūno Fluxus kolekciją iš J. Meko?

– Ne.

Kokiu pagrindu Vilniaus m. savivaldybė nutarė iš J. Meko pirkti J. Mačiūnui priklausiusią Fluxus kolekciją?

– Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2007 m. kovo 21 d. priėmė sprendimą, kuriuo siekė, kad Vilniaus mieste būtų saugoma ir eksponuojama pasaulinės reikšmės Jurgio Mačiūno kolekcija, priėmė sprendimą įsigyti iš J. Meko Jungtinėse Amerikos valstijose išsaugotą Jurgio Mačiūno kolekciją.

Jonas Mekas Briuselyje 2013 m. Nuotr. M. Mikulėno

Ar Jūs pats matėte ir ar galite pateikti visuomenei oficialiai patvirtintą JAV jurisdikcijos dokumentą, liudijantį, kad Jonas Mekas legaliai paveldėjo ar kitaip teisėtai įsigijo Jurgiui Mačiūnui priklausiusią daugiau nei dviejų tūkstančių vienetų kolekciją, kurią Vilniaus m. savivaldybė įsigijo iš J. Meko 2007 metais už 5 mln. JAV dolerių?

– Sutartis dėl kolekcijos įsigijimo su Jonu Meku buvo pasirašyta Niujorke dalyvaujant abiejų šalių teisininkams, kuriems nekilo jokių abejonių dėl šios kolekcijos priklausomybės J. Mekui.

Kur galima viešai pamatyti ir ar galite dabar mums pateikti Vilniaus m. savivaldybės 2007 metais nupirktos iš J. Meko už 5 mln. JAV dol. J. Mačiūno Fluxus kolekcijos visą sąrašą, kurį sudaro daugiau nei du tūkstančiai vienetų eksponatų.

– Pilnas darbų aprašas yra pridėtas prie Kolekcijos įsigijimo sutarties.

Kokių teisinių paslaugų, pagal Vilniaus m. savivaldybės 2007 m. sutartį, suteikė LAWIN už vieną milijoną litų Vilniaus m. savivaldybės įsteigtai viešajai įstaigai Jono Meko vizualiųjų menų centrui?

– Teisines paslaugas advokatų kontora teikia kaip paramą JMVMC. Pagal 2007 m. pasirašytą paramos sutartį tarp LAWIN ir JMVMC, LAWIN kontora įsipareigojo teikti teisines paslaugas 10 metų, kurių vertė – 1 mln. Lt.

Ar galite patvirtinti, kad UAB Akropolis, pagal 2007 m. sutartį su Vilniaus m. savivaldybe, įvykdė savo įsipareigojimą skirti 9 mln. litų viešajai įstaigai Jono Meko vizualiųjų menų centrui? Kokioms reikmėms buvo numatytos šios lėšos pagal jūsų pasirašytą sutartį?

– Paramos sutartis  tarp bendrovės Akropolis ir JMVMC sudaryta 2007 metų balandžio 12 d. Pagal ją numatyta, kad bendrovė paramos gavėjui per 10 metų atitinkamomis dalimis suteiks 9 mln. Lt dydžio paramą paramos gavėjo įstatuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams įgyvendinti.

Kokį finansavimą ir kokias konkrečias sumas Vilniaus m. savivaldybė iš savo biudžeto skyrė savo įsteigtai VšĮ JMVMC 2012 metais ir 2013 metais?

– Per 2012 metus įstaiga gavo iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento 180 000 litų tikslinio finansavimo įstaigos veiklai, ir dar 180 000 Lt J. Meko kino sklaidai bei FLUXUS parodos projektui organizuoti ir vykdyti.  Per 2013 metus įstaiga gavo iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento 168 000 litų tikslinio finansavimo įstaigos veiklai, ir dar 100 000 Lt parodai Valstybiniame Sankt Peterburgo Ermitažo muziejuje organizuoti ir vykdyti.

A. Zuokas su J. Meku atidaro Fluxus parodą Ermitažo muziejuje Peterburge 2013 m. K. Mačiūno nuotr.

Ar Jums yra žinoma, kiek iš viso nuo 2007 m. iki 2013 m. buvo skirta lėšų VšĮ JMVMC iš Vilniaus m. savivaldybės biudžeto? 

– Nuo 2007 iki 2013 metų  VšĮ JMVMC veiklai skirta 1 mln. 312 tūkst. Lt.

Kodėl Jūsų iniciatyva 2007 metais įsteigtai Vilniaus m. savivaldybės viešajai įstaigai Jono Meko vizualiųjų menų centrui, pasak jos vadovo Kristijono Kučinsko, nuolat trūksta lėšų tiesioginei savo veiklai vykdyti: sutvarkyti 2007 m. iš J. Meko įsigytai J. Mačiūno Fluxus kolekcijai, parengti jos sąrašui ir eksponatų duomenims paskelbti JMVMC tinklapyje bei įrengti nuolatinei įsigytos Fluxus kolekcijos ekspozicijai?

– Kol nebuvo įvykdyto visiško atsiskaitymo, nebuvo tikslo  rengti kolekcijos sąrašo ir aprašo. Dabar, kai šią vasarą buvo pilnai atsiskaityta, bus viskas inventorizuota ir aprašyta.

Ar Jūs galite patvirtinti, kad J. Mekui nuo 2007 m. iki 2013 m. Vilniaus miesto savivaldybė sumokėjo sutartyje nurodytą visą penkių milijonų JAV dolerių sumą už iš jo nupirktą J. Mačiūno Fluxus kolekciją?

– Su J. Meku visiškai atsiskaityta.

Ar Jums žinomi gandai, kad J. Mekas šios sumos negavo, ir kaip galite šiuos gandus paneigti?

– Tokių gandų negirdėjau.

Kas, Jūsų nuomone, buvo ir yra svarbesnis bei žinomesnis pasaulyje: videomenininkas J. Mekas ar fluxus judėjimo pradininkas J. Mačiūnas?

– Abu gerai žinomi ir svarbūs.

Kodėl jūsų iniciatyva 2007 m. Vilniuje įsteigtas meno centras buvo pavadintas vietinės reikšmės ir pasaulyje menkai žinomo videomenininko Jono Meko vardu, o ne garsaus pasaulyje lietuvio ir Fluxus judėjimo pradininko Jurgio Mačiūno vardu? Juo labiau, kad centras buvo įsteigtas saugoti 2007 m. įsigytą unikalią ir milžinišką J. Mačiūno Fluxus kolekciją.

– Čia yra Jūsų nuomonė. Pridedame Jono Meko – avangardinio kino pradininko, poeto, kino kritiko, kuratoriaus, filosofo ir rašytojo apdovanojimus ir nuopelnus, parodas ir sukurtus filmus. Informacija anglų kalba (po sąrašo, kuris yra mero A. Zuoko atsakymo dalis, tęsiamas pokalbis):

Honors and Awards

Jonas Mekas has received numerous grants and awards, including from the New York State Council on the Arts, the Rockefeller Foundation, the National Endowment for the Arts, Albright Knox Gallery, and the Long Wharf Theater Foundation, and is a member of the American Center of P.E.N and the American Academy of Arts and Sciences.

1962.

Grand Prize awarded to GUNS OF THE TREES at the Porretta Terme Film Festival

1964.

Grand Prize (Documentary) awarded to THE BRIG at the Venice Film Festival

1966.

Gold Medal, Philadelphia College of Art, "for the devotion, passion, and selfless dedication to the rediscovery of the newest art"

1977.

Guggenheim Fellowship

1989.

Creative Arts Award, Brandeis University

1992.

Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, Ministry of Culture, France

 

Mel Novikoff Award, San Francisco Film Festival

1995.

Lithuanian National Award

1996.

Special Tribute, New York Film Critics Circle Award

 

Doctor of Fine Arts, Honoris Causa, Kansas City Art Institute

1997.

Pier Paolo Pasolini Award, Paris

 

International Documentary Film Association Award, Los Angeles

 

Governors Award, Skohegan School of Painting and Sculpture

 

Doctor of Fine Arts, Honoris Causa, Universitatis Vytauti Magni, Lituania

2000.

Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres, Ministry of Culture, France

2006.

REMINISCENCES OF A JOURNEY TO LITHUANIA added to the National Film Registry of the Library of Congress

 

Directors Guild of America Award

2007.

Los Angeles Film Critics Association awards special citation for "contribution to film art"

 

Special Award from the Roswitha Haftmann Foundation, Zürich

2008.

Baltic Cultural Achievement Award

 

Austrian Decoration of Honor for Science and Art (Õsterreichische Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst)

2010.

Life Achievement Award at the second annual Rob Pruitt's Art Awards

2011.

George Eastman Honorary Scholar Award

2012.

'Carry Your Light and Believe' Award, Ministry of Culture, Lithuania

2013.

Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres, Ministry of Culture, France

 

Francis J. Greenburger Award

 

Elected member of the American Academy of Arts and Sciences

Select List of Exhibitions

1983.

Hara Museum of Contemporary Art, Tokyo

1992.

Galerie National du Jeu de Paume, Paris

 

agnès b. Galerie du Jour, Paris

 

Still Gallery, Edinburgh

 

Luarence Miller, New York

 

Metropolitan Museum of Photography, Tokyo

 

agnès b. Galerie du Jour, Paris

1997.

Madrid Art Fair

 

Museum of Contemporary Art, Vilnius

1998.

"Le Printemps de Cahors," Musée de Cahors Henri-Martin

 

Gandy Gallery, Prague

1999.

Susan Inglett Gallery, New York

 

Pupelis Gallery, Obeliai, Lithuania

 

agnès b. Galerie du Jour, Paris

2000.

"La Beautè" festival, Avignon. Films and installation

 

"Laboratorium," Antwerp

 

"Voilà," Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris

 

agnès b Galerie du jour, FIAC art fair, Paris

2002.

Maison Européenne de la Photographie, Paris

 

Documenta 11, Kassel

2003.

"Jonas Mekas: A Camera for Jonas," Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris

 

Utopia Station Pavilion, Venice Biennale. Installation

 

"Dedication to Fernand Léger," Museum of Contemporary Art, Vilnius

 

Sideshow Gallery, Williamsburg, Brooklyn. Frozen film frames

 

Maison Européenne de la Photographie, Paris. Frozen film frames

 

"Fables de l'Identité," Centre National de la Photographie, Paris. Frozen film frames

2005.

"Farewell to Soho," Moderna Museet, Stockholm

 

"Fragments of Paradise," Maya Stendhal Gallery, New York

 

"As I Was Moving Ahead," representing Lithuania at the 51st edition of the Venice Biennale

2006.

"Destruction Quartet," Darren Knight Gallery, Sydney

 

"Onestar Stop," Galerie Erna Hécey, Brussels

 

"The Expanded Eye," Kusthalle Zürich

 

Baltic Art Center, Visby

 

Hirshhorn Museum, Washington D.C.

 

"To New York with Love," Gallery Toki no Wasuremono, Tokyo

 

"He Stands in the Desert Counting the Seconds of his Life," Tamayo Contemporary Art Museum, Mexico City.

 

"The Diary Film," Göteborgs Konsthall, Sweden

 

"It All Comes Back Now in Glimpses," Sketch Gallery, London

 

"Brief Glimpses of Beauty," Mead Gallery, Warwick Arts Center, UK

 

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warsaw

2007.

"Recent Work," Maya Stendhal Gallery, New York

 

Serpentine Gallery, London

 

The Film Gallery, FIAC art fair, Paris

 

"Jonas Mekas: The Beauty of Friends being Together," MoMA/P.S.1

 

Jonas Mekas Visual Arts Center, Vilnius

 

"My Night Life" (with Auguste Varkalis), The Film Gallery, Paris

2008.

Fondazione Ragghianti, Lucca

 

Museum Ludwig, Cologne

2009.

"1968," Kunsthalle Bielefeld, Germany

 

"A Few Things I Want to Share with You, My Paris Friends," agnès b. Galerie du jour, Paris

 

"The Beast," FIAC art fair, The Film Gallery, Paris

 

"Destruction Quartet," James Fuentes Gallery, New York

 

"1989," Kunsthalle Wien

 

"Jonas Mekas," Gallery Toki no Wasuremono, Tokyo

 

"To New York with Love," Bas Fisher Invitational, Miami

 

"Destruction Quartet," Kings County Biennial, Brooklyn

2010.

"Cassis," James Fuentes Gallery, New York Armory Show

 

The Brucennial, New York

 

"To New York with Love," James Fuentes Gallery, New York

2011.

"Musique Plastique," agnès b. Galerie du jour, Paris

 

agnès b. Howard Street boutique, New York

 

"This Side of Paradise," agnès b. Rue du Jour boutique, Paris

2012.

"Portraits: Jonas Mekas and Robert Polidori," Edwynn Houk Gallery, New York

 

"Musique Plastique," agnès b. Howard Street boutique, New York

 

"The 365 Day Project," 2B Gallery, Budapest

 

"Reminiszenzen aus Deutschland," Stadtmuseum, Wiesbaden

 

"Prisiminimai iš Vokietijos," Jonas Mekas Visual Arts Center, Vilnius

 

"Images out of Darkness," James Fuentes Gallery, New York

 

Serpentine Gallery, London

 

"The 365 Day Project," Centre Pompidou, Paris

2013.

DOX Centre for Contemporary Art, Prague

 

MUAC, Mexico City

 

"I Lift My Glass of Wine to You, My Vienna Friends!," Krinzinger Projekte, Vienna

 

Paris Photo L.A., Deborah Colton Gallery, Los Angeles

 

"Outlaw: New Works," Microscope Gallery, Brooklyn

 

agnès b. Marseille

 

"The Sixties Quartet," KIASMA, Helsinki

 

"Let Me Introduce Myself, My Russian Friends!" State Hermitage Museum, Saint Petersburg

 

"Jonas Mekas: In Praise of the Ordinary," The Phi Centre, Montreal

 

"Jonas Mekas / The Fluxus Wall," Bozar Centre for Fine Arts, Brussels

 

"Life Goes On... I Keep Singing," Deborah Colton Gallery, Houston

Filmography

Cup/Saucer/Two Dancers/Radio (1965/1983), 23 min.
Guns of the Trees (1962), 75 min.
Film Magazine of the Arts (Summer, 1963), 20 min.
The Brig (1964), 68 min.
Award Presentation to Andy Warhol (1964), 12 min.
Report from Millbrook (1965/ 1966), 12 min.
Walden (Diaries, Notes, and Sketches), (filmed 1964-1968, edited 1968-69), 3 hrs.
Hare Krishna (1966), 4 min.
Notes on the Circus (1966), 12 min.
Cassis (1966), 4 min.
The Italian Notebook (1967), 15 min.
Time and Fortune Vietnam Newsreel (1968), 4 min.
Reminiscences of a Journey to Lithuania (1971-1972), 82 min.
Lost Lost Lost (1976), 2 hrs. 58 min.
In Between: 1964-8 (1978), 52 min.
Notes for Jerome (1978), 45 min.
Paradise Not Yet Lost (aka Oona's Third year) (1979), 96 min.
Self-Portrait (1980), 20 min., video
Street Songs (1966/1983) 10 min.
Erik Hawkins: Excerpts from "Here and Now with Watchers"/Lucia Dlugoszewski Performs (1963/1983), 6 min.
He Stands in a Desert Counting the Seconds of His Life (1969/1985), 2 hrs. 30 min.
Scenes from the Life of Andy Warhol (1990), 35 min.
A Walk (1990), 58 min., video
Mob of Angels: Baptism (1990), 61 min., video
Mob of Angels at St. Ann (1991), 60 min, video
Dr. Carl G. Jung or Lapis Philosophorum (1991), 29 min.
Quartet Number One (1991) 8 min.
Zefiro Torna or Scenes from the Life of George Maciunas (1992), 34 min.
The Education of Sebastian or Egypt Regained (1992), 6 hrs. video
Imperfect 3-Image films (1995), 6 min.
On My Way to Fujiyama (1995), 25 min.
Happy Birthday to John (1996), 24 min.
Cinema is Not 100 Years Old (1996), 4 min., video
Memories of Frankenstein (1996), 95 min.
Letters to Friends (1997), 1 hr. 28 min., video
Birth of a Nation (1997), 85 min.
Symphony of Joy (1997), 1 hr. 15 min.
Scenes from Allen's Last Three Days on Earth as a Spirit (April 1997), 67 min., video
Letter from Nowhere -- Laiškai iš niekur N.1 (1997), 75 min., video [in Lithuanian]
Song of Avignon (1998), 5 min.
Laboratorium Anthology (1999), 63 min., video
This Side of Paradise (1999) 35 min., 16 mm
Notes on the Factory (1999) 64 min., video
Notes on Film-Maker's Cooperative (1999), 40 min., video
Autobiography of a Man Who Carried his Memory in his Eyes (2000) 53 min., video
As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty (2000) 4 hrs. 48 min.
Mozart & Wien and Elvis (2000) 3 min.
Silence, Please (2000), 6 min., video
Requiem for a Manual Typewriter (2000) 19 min., video
Remedy for Melancholy (2000) 20 min., video
Letter to Penny Arcade (2001), 14 min. 33 sec., video
Ein Märchen (2001) 6 min., video
Ar Buvo Karas? (2002), 2 hrs. 28 min.
Mysteries (1966/2002) 34 min.
Williamsburg, Brooklyn (1949/2002) 15 min.
Travel Songs 1967-1981 (2003) 28 min.
Letter from Greenpoint (2004) 80 min., video
Notes on Utopia (2003-5) 55 min., video
Father and Daughter (2005), 4 min. 30 sec., video
Notes on an American Film Director at Work: Martin Scorsese (2005), 1hr 20 min.
Scenes from the Life of Hermann Nitsch (2005), 58 min., film and video
First Forty (2006). Forty short films, using materials from earlier films, re-edited specially for internet and installations.
365 Day Project (2007). 365 short films, one for each calendar day of the year 2007.
Lithuania and the Collapse of the USSR (2008), 4 hrs. 49 min., video
I Leave Chelsea Hotel (2009), 4 min.
Sleepless Nights Stories (2011), 114 min.
My Paris Movie (2011), 2 hrs. 39 min.
My Bars Bar Movie (2011), 86 min.
Correspondences: José Luis Guerin and Jonas Mekas (2011), 99 min.
Re: George Maciunas and Fluxus (2011), 87 min.
Mont Ventoux (2011), 3 min.
Happy Easter Ride (2012), 18 min.
Reminiszenzen aus Deutschland (2012), 25 min.
Out-takes from the Life of a Happy Man (2012), 68 min.

Writings by Jonas Mekas

Knyga Apie Karalius ir Žmones, Tubingen, 1947 [in Lithuanian].
Movie Journal, Macmillan, 1972: Japanese edition, 1975. Spanish edition, 1976; French edition, 1992.
Three Friends: John Lennon, Yoko Ono, and George Maciunas, Tokyo, 1990 [in Japanese]; Lithuanian edition, Vilnius, 1998.
Laiškai iš niekur, Vilnius, 1997 [in Lithuanian].
Just Like A Shadow, text by Jerome Sans, frozen film frames by Jonas Mekas, Steidl, Göttingen, 2000.
Declarations de Paris, Editions Paris Expérimental, 2001 [in French and English].
As I Was Moving Ahead..., Editions Kinoshita, Tokyo, 2002 [in Japanese]. Text and narration from the film.
Fluxfriends (French edition of Three Friends: John Lennon, Yoko Ono, and George Maciunas), Centre Georges Pompidou, 2002.
Artist Book, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, 2002.
Entretiens avec Jonas Mekas, Editions Paris Expérimental, 2006.
Anecdotes, translated by Jean-Luc Mengus, SCALI, Paris, 2007 [in French].
To Petrarca, Editions Dis Voir, Paris, 2009 [in both French and English editions]

Articles on cinema in Film Culture, Sight & Sound, Bianco e Nero, The New York Times, Cahiers du Cinema, Isskustvo Kino, etc.

Poetry

Semeniškių Idilės, Lithuanian edition, Žvilgsniai, Kassel, 1948; Japanese edition, Tokyo, 1996; enlarged Lithuanian edition, Vilnius, Baltos Lankos 1997.
Gėlių Kalbėjimas, Chicago, 1961 [in Lithuanian].
Pavieniai Žodžiai, Lithuanian edition, Chicago, 1967; Japanese edition, Tokyo, 1996.
Poezija, Vilnius, Vaga, 1971 [in Lithuanian].
Reminiscensijos, New York, Fluxus, 1972 [in Lithuanian].
Dienoraščiai, New York, Žvilgsniai, 1985 [in Lithuanian].
There is No Ithaca (English edition of Semeniškių Idilės and Reminiscensijos), translated by Vyt Bakaitis, Black Thistle Press, New York, 1996.
Dienų Raštai, Vilnius, 1998 [in Lithuanian].
Žmogus Be Vietos (Lithuanian edition of I Had Nowhere to Go), Baltos Lankos, 2000.
Poezija, Lietuvos Rašytojų Sąjungos Leidykla, Vilnius, 2002 [in Lithuanian].
Daybooks 1970-1972 (bilingual edition of Dienų Raštai), translated by Vyt Bakaitis, Portable Press, Brooklyn, 2003.
Žodžiai ir Raidės, Baltos Lankos, Vilnius, 2007 [in Lithuanian].
Idylls of Semeniškiai (bilingual edition), translated by Adolfas Mekas, Hallelujah Editions, 2007.

Diaries

I Had Nowhere to Go: Diaries, 1944-1954, Black Thistle Press, New York, 1991.
Zefiro Torna or Scenes From the Life of George Mačiunas, Arthouse, New York, 1998.
Žmogus Be Vietos (Lithuanian edition of I Had Nowhere to Go), Baltos Lankos, 2000.
Lettres de nulle part (French edition of Laiškai iš niekur, translated by Marielle Vitureau), Paris Expérimental, 2003.
Je n'avais nulle part où aller (French edition of I Had Nowhere to Go), P.O.L, Paris, 2004.
My Night Life (English, Italian, Lithuanian, and French editions), illustrated by Auguste Varkalis, Baltos Lankos, Vilnius, 2006.
Ningún lugar adonde ir (Spanish edition of I Had Nowhere to Go, translated by Leonel Livchits), Caja Negra, Buenos Aires, 2008.

Catalogs

Jonas Mekas, Hara Museum of Contempory Art, Tokyo, 1983.
Jonas Mekas, Galerie nationale du Jeu de paume, Paris, 1992.
Jonas Mekas: Films immobiles, une celebration, Galerie du Jour, Paris, 1996.
Jonas Mekas: Frozen Film Frames, Tokyo Metropolitan Museum of Photography, 1996 [in Japanese].
Sustabdytos akimirkos, Contemporary Art Museum, Vilnius, 1997.
Jonas Mekas: This Side of Paradise, Galerie du Jour, Paris, 1999.
Jonas Mekas: Coversations, Letters, Notes, Misc. Pieces, edited by Liutauras Psibilskis, published by the Lithuanian Art Museum on the occasion of the Venice Biennale, 2005.
The Diary Film/Dagboksfilmen, edited by Liutauras Psibilskis, Moderna Museet, Stokholm, 2005.
The Avante-garde from Futurism to Fluxus, Jonas Mekas Visual Arts Center, Vilnius, 2007 [in English and Lithuanian editions].
Jonas Mekas, Fondazione Ragghianti, Lucca, Italy, 2008 [in Italian].
Jonas Mekas, published by Koenig Books, on the occasion of the exhibition "Jonas Mekas" at the Museum Ludwig, Cologne, 2008 [in English and German].
A Few Things I Want to Share with You, My Paris Friends, Galerie du Jour, Paris, 2009.

Barbara Moore stebi J. Mačiūno  „MULTICYCLE“ (multidviratį) Flux žaidimų festivalyje (Flux Game Fest) 1973 m.

Ar galite paneigti nuomonę, kad Fluxus ir J. Mačiūno centras labiau garsintų Vilnių ir būtų didesnis traukos centras pasauliniu mastu nei 2007 m. Vilniuje įsteigtas Jono Meko vizualiųjų menų centras?

– Šie abu menininkai neginčijamai įnešė į pasaulio meno istoriją tokio stipraus garso ir gero triukšmo, kad net sunku būtų išskirti, pasverti, kas daugiau ir labiau. Jie abu garsino ir garsina Vilnių bei Lietuvą. Žinoma, būtų reikalingi,  labai svarbūs mūsų miestui  muziejai ir tokiems dailininkams, tokioms asmenybėms, kaip M. K. Čiurlionis ar Jonas Rimša, Kazys Šimonis.

Šiuo klausimu noriu pacituoti Prinstono universiteto Menų ir archeologijos departamento dr. Julia E. Robinson: „Skrupulingi Mačiūno studijų laikų užrašai, kurie vėliau tapo Fluxus judėjimo pagrindu, yra tik vienas iš pritrenkiančių Meko kolekcijos pavyzdžių. Visas kolekcijos turinys galėjo susikaupti tik artimiausio ir ištikimiausio Mačiūno draugo ir bendražygio rankose. Tačiau Meko vaidmuo tuo neapsiriboja. Jo paties vieta Niujorko avangardo srovėje, genialumas savo veiklos srityje, yra kita išskirtinė istorijos dalis, neabejotinai lemianti šios medžiagos (Mačiūno darbų) pripažinimą ir atskleidžianti, kokiu būdu mums teko laimė išsaugoti šiuos darbus ir šių dienų. Nekantriai laukiu šio nuostabaus projekto, pagerbiančio dvi esmines 20-ojo a. antrosios pusės asmenybes, du didžiuosius lietuvius, realizacijos.“

Arba Niujorko Amerikos meno muziejaus kuratorę Chisse Iles: „Sužinojau apie pasiūlymą Vilniuje įsteigti muziejų, skirtą Mačiūno, Fluxus ir Jono Meko darbams. Manau, tai – nuostabi idėja, iššauksianti didžiulį ir išskirtinį dėmesį šiems nepakartojamiems menininkams. Jonas Mekas darė ir daro ypatingą įtaką menininkams ir kinematografininkams. Juo  žavisi ir gerbia Niujorko ir pasaulio menininkai, muziejų kuratoriai, kritikai. Šiuolaikiniam menui ir kinui didelę įtaką daro ne tik  jo paties darbai, bet ir jo įkurti New American Cinema bei Anthology Film Archieves. Visapusiškai palaikau muziejaus Vilniuje  idėją. Šis muziejus įtvirtintų Vilniaus miestą pasaulio kultūros žemėlapyje ir deramai pagerbtų du garsius meno pasaulio asmenis.“

Ką gi, vietoj komentarų bus verta ir tiesiog būtina atskirai paskelbti nuostabią ir kiek kitokio pobūdžio visame pasaulyje bei garsiausiuose muziejuose žinomą Jurgio Mačiūno biografiją. Kad palygintume su Vilniaus mero mums pasiūlytu anglų kalba tvarkingai Lietuvoje sukurtu Jono Meko kūrybiniu sąrašu.

Laukite tęsinio.

DAUGIAU:
„Fluxus“ penkmečio spektaklis Vilniuje – be Lietuvos teisėsaugos dėmesio

Fliuksinio tyrimo nuo Vilniaus iki Niujorko ypatumai – su Vytautu Landsbergiu

Įstabiausias pasaulyje fliuksinis projektas – su „Akropolio“, „Ranga IV“ ir LAWIN milijonais

Tikra Fluxus kolekcija ŠMC ir nupirkta iš J. Meko – pokalbis su K. Kuizinu

Keletas klausimų Artūrui Zuokui. Opera Fluxus Vilnensis

Atviras laiškas Jonui Mekui – apie didybės maniją (I dalis)

Atviras laiškas J. Mekui – arbatos kaina Maskvoje (II dalis)

Naujieji su Fluxus pagal Jurgį Mačiūną

Talentingiausias pasveikinimas'13 Jonui Mekui

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
21. Nr.21-am
(2014-02-06 14:14:56)
(193.219.130.163) Parašė:

šis eilinis vaiduoklis berods dar nemoka net skaityti. Autorė siūlo ne ją taisyti, o papildyti tiems, kurie įžvelgė Zuoko sąrašėlyje keletą melagingų teiginių apie Meko "kino nuopelnus". Vaiduokliui nr.21 belieka šmėkliškai pleventi be vardo ir asmens požymių, kaip tikram drąsiąjam lietuviui. Tokios sėkmės ir toliau.20. to R
(2014-02-04 23:02:34)
(79.218.207.81) Parašė:

autorei reiktu neraginti komentatorius rasyti straipsnius ir ja koreguoti, o paciai objektiyviai isigilinti i kino istorija ir tik tada vertinti Meko nuopelnus. Meko vaidmuo kino istorijoje yra toks pats svarbus kaip Maciuno meno istorijoje. Nustokite rasyti situos nesamoningus straipsnius... geda! ypac kaip dr. .....19. taip taip
(2014-02-04 13:10:39)
(188.69.194.233) Parašė:

ypač brangiai Lietuvoje apmokamas Meko talentas, gal net vertas būti pagerbtas ant pažaliavusio tilto Vilniuje greta kitų didžių kultūros paveldo skulptūrų, nes jau tarybiniais metais Mekas suprato savo poezijos reikšmingumą socrealizmo kūryboje, todėl siuntė ją spausdinti į mylimą sovietų Lietuvą.18. ypač
(2014-01-27 22:12:12)
(188.69.193.255) Parašė:

tarp lietuvių išsiskiria Meko talentas, savintis ne savo ir kurti svetimus montažus17. mekas
(2014-01-27 12:16:28)
(78.60.82.215) Parašė:

vistik talentingas kurejas !16. R
(2014-01-23 22:38:51)
(188.69.215.201) Parašė:

tai gal 7 ir 16 autoriai/-ius gali parašyti išsamesnį straipsnį, būtų įdomu paskaityti apie Meko (ne)apdovanojimus ir pan.15. xx
(2014-01-22 18:34:09)
(88.128.80.7) Parašė:

xx del Directors Guild of America award tai yra taip : to apdovanojimo Mekas negavo nes jis yra teikiamas uz kuryba tu metu ir yra kaip kasmetinis Oskaras (tik JAV rezisieriu) ir kaip teisingai pastebeta tais metais ji gavo Scorsese ir Matelis, xxx o NY film anthology (~ Mekas, bet ne visai:) gavo kaip garbes rasta (Directors Guild of America Honors ) kuriu Gildija tekia kasmet daugybe uz humanitarius indelius kurios teikiami daugelyje JAV miestu Tai labai garbinga, be abejo. Tai gauvo Anthology uz avangardiniu filmu issaugojima ir skirta Archyvui kuri ikure Mekas bet , kol kas , ne Mekui uz kuryba . gal ir nedidele klaidele , kaip sakyti kad gavau Oscar, nors gavau garbinga JAV Akademijos garbes rasta14. xx
(2014-01-22 18:23:58)
(88.128.80.7) Parašė:

xxParašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi