2024 m. birželio 16 d.

 

Viešas kreipimasis dėl dviejų pilietybių

361
Paskelbta: 2017-09-12 18:25 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | [email protected]

Kreipimasis pirmučiausiai yra skirtas LR Seimui, nes Seimo pareiga yra ta, kad Konstitucijoje garantuotos teisės dėl dviejų pilietybių būtų įtvirtintos Pilietybės įstatyme, kad būtų paskirti tinkami tam darbui 9 LR KT teisėjai ir jų pirmininkas.

Kreipimasis yra skirtas JE LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei, kurios pareiga ir atsakomybė tinkamai parinkti 3 LR KT teisėjus ir jų pirmininką.

Kreipimasis yra skirtas ir LR Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui, kurio pareigai ir atsakomybei tenka parinkti 3 LR KT teisėjus.

Kreipimasis yra skirtas LR AT pirmininkui Rimvydui Norkui, kurio pareiga ir atsakomybė už LT KT 3 teisėjų parinkimą

Kreipimasis yra skirtas LR Konstituciniam Teismui, kurio atsakomybė dėl ilgai 2003-2013 trunkančios iki dabar teisinės diversijos prieš Lietuvos valstybę, jos Konstituciją yra milžiniška, dėl ko LR piliečių Konstitucijos garantuotas teises į dvi pilietybes yra neįgyvendintos. Praktiškai LR Konstitucinis Teismas ne kartą jau įvykdė antkonstitucinę diversiją išniekindamas konstitucines nuostatas. Apie tai 2017-08-10 straipsnis „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (III dalis)“.

Kreipimais yra skirtas Pasaulio lietuvių bendruomenei tam, kad suvoktų, kodėl jų siekis dėl dviejų pilietybių taip sunkiai ir labai keistai skinasi kelią tuščių, į diversijas panašių konferencijų būdu. 2017-08-31 straipsnis „Pasaulio lietuviai už dvi pilietybes (III dalis)“.

Kreipimasis yra skirtas Vilniaus, Vytauto Didžiojo, Mykolo Romerio universitetų teisininkams tikslu parodyti tą neįtikėtiną apverktiną padėti aukščiausioje Lietuvos teisinėje grandyje – LR Konstituciniame Teisme. Paprašyti universitetų teisininkų bendruomenes panaudoti savo sugebėjimus tos problemos teisiniam išsprendimui, gal būt net organizuoti bendrą mokslinę konferenciją: „Dvi pilietybės – LR Konstitucijos analizė“. Kitaip patikimo rezultato neturėsime.

Gal jau nuo 2003 metų laikas nuo laiko verda įvairios diskusijos dėl dviejų pilietybių ir niekaip nesurandamas sprendimas. Atrodytų, kad tai didžiausia problema pasaulyje? Neįveikiamas uždavinys? Kaip taip sugebėta elementarų klausimą paversti neįveikiamu ir dar planuose sprendimai be pabaigos?

Dėl šios priežasties teko atlikti nuoseklų tyrimą ir pabandyti išsiaiškinti tokios nesėkmės priežastis. Tyrimo rezultatai yra publikuoti 23-juose straipsniuose, kurių sąrašas yra pateiktas žemiau.

Dviejų pilietybių konstitucinė kvintesencija

LR Konstitucijos 12-tas straipsnis:

Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais.

Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.

Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas.

Kai LR pilietybė įgyjama gimstant, tai Pilietybės įstatymas, visokie LR KT išaiškinimai, visokie Vyriausybės nutarimai, visų kitų teismų sprendimai PRIVALO būti nukreipti tai linkme, kad UŽGARANTUOTI šios Konstitucijoje įtvirtintos teisės ĮGYVENDINIMĄ. Niekas neturi teisės šios aukščiausiame įstatyme įtvirtintos teisės atimti, šioji teisė tiesiog yra neprarandama. Tik pats asmuo savo aktyviais veiksmais kartu su atitinkamos kompetencijos valdžia suderintais veiksmais gali atsisakyti LR pilietybės, tačiau teisės į pilietybę atsisakyti neįmanoma, tačiau ją galima ir nesinaudoti.

Kada LR pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu?

Kaip labai aiškiai matome, LR Konstitucijos 12-to straipsnio 2-a dalis pilnai suteikia įstatymų leidėjui, Seimui, pareigą numatyti ne bet kokius, o atskirus atvejus, kai LR pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu. Kartu turi būti aiškiai suvokta, kad žodis „atskiras“ nėra koks tai naujas, o yra kalbininko Jono Jablonskio sunormintas žodis, kuris labai senai jau yra įtrauktas į žodynus ir jo reikšmė yra privaloma naudoti Konstitucijos turinio aiškinimui. Taigi įstatymo leidėjas, Seimas, yra susaistytas Konstitucijoje panaudoto žodžio „atskiras“ reikšme. Trumpai, tas kas nėra kartu yra atskirai.

Kartu Konstitucija suteikia pilietybės statusui ypatingą reikšmę labai griežtai pabrėždama, kad „Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis“. Taigi konstitucija sako, kad kalba eina tik apie atskirus atvejus, o ne bet kokius atvejus. Todėl žodžio „atskiras“ reikšmės supratimui turi būti ypatingas dėmesys ir tikslumas ne bet kaip paaiškinti, o tik taip, kaip jo sunorminta ir paskelbta reikšmė reiškia. Tokia sunorminta žodynuose žodžio “atskiras” reikšmė ir kuriant Konstitucija privalėjo būti įdėta ir buvo įdėta, nes kitokios reikšmės tas žodis neturi. Apie tai 2017-08-08 straipsnis „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (I dalis)“.

Keistenybės prasidėjo tada, kai LR KT teisėjai niekaip “nematydami” LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mos dalies, 2-ą dalį pradėjo skaityti ne nuo pradžios, o nuo vidurio, pradėjo skaityti, kad niekas negali…“, o reikia skaityti nuo pradžios ir tada pasimato, kas “įstatymo numatytais atskirais atvejais gali….”, o visaip kitaip negali. Taip ir turi būti teisinėje valstybėje, kaip įstatymų leidėjas neprieštaraudamas Konstitucijai priėmė, taip ir turi būti.

Taigi LR KT teisėjai siekdami suniokoti LR Konstituciją, įvelti valstybės piliečius į amžinus ginčus, atimti LR piliečių konstitucines teises Konstitucijos sakinius skaito nuo vidurio, nemato kas parašyta, nes iškreipia žodžių reikšmes ir t.t. Apie tai aprašyta 2017-08-28 straipsnis „Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema“.

Surastas atsakymas, kodėl dviejų pilietybių klausimas iki šiol neišspręstas.

2017-08-28 straipsnio „Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema“ išvada: dvi pilietybės yra ne konstitucinė problema, o priešiškų užsienio valstybių slaptųjų tarnybų įtakos užkardymo problema. LR Konstitucinio Teismo teisėjai įvykdė DIVERSIJĄ prieš LR Konstituciją, mūsų valstybės teisinį pagrindą.

Konstitucinis sprendimas dėl dviejų pilietybių surastas taip pat.

Kas nori atidžiau apie tai pasiskaityti, tai prašau studijuoti 2017-08-08 straipsnį „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (I dalis)“. Šiame straipsnyje yra pateiktas sprendimas, kokia turi būti LR Pilietybės įstatymo nuostata, tenkinanti vieną atskirą atvejį:

LR pilietis, gyvenantis kitoje valstybėje, gali gauti ir kitos valstybės pilietybę.

Įvertinus LR Konstitucijos 12-o straipsnio pirmą ir antrą dalis, galima šitą nuostatą siaurinti:

LR pilietis, gimęs Lietuvoje, ir gyvenantis kitoje valstybėje, gali įgyti ir kitos valstybės pilietybę.

Apie tai skaitykite 2017-08-21 straipsnį „Pasaulio lietuviai už dvi pilietybes (I dalis)“.

Ar antikonstitucingumas vertybė? Okupantams ir kolaborantams taip!

Nereikėtų stebėtis, kad ir LR Konstitucinio Teismo teisėjai taip pat dirba prieš Lietuvos Respubliką, LR Konstituciją ir LR Konstitucijos garantuojamas LR piliečių teises. Taip dirba kitos valdžios šakos, galime pasiklausyti 2016-03-31 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijoje „Dėl valdžios antivalstybinės veiklos“.

2016-06-14 straipsnis „JE metinis pranešimas yra NUSIKALTIMAS PRIEŠ VALSTYBĘ“.

2016-09-11 straipsnis „ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“.

2017-03-11 straipsnis „Okupuota nepriklausomybė“.

Kreipimasis į 2016-2020 Seimo narius, į kiekvieną asmeniškai

Sąraše panaudoti sutrumpinimai: LVŽS – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, TS-LKD – Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai, LSDP – Lietuvos socialdemokratų partija, LS – Liberalų sąjūdis, LCP – Lietuvos centro partija, DP- Darbo partija, PP”LS”- politinė partija Lietuvos sąrašas, S- išrinktas pagal sąrašą, V – išrinktas vienmandatėje, IP – išsikėlęs pats ir išrinktas vienmandatėje.

Vida Ačienė, 2016-11-14, LVŽS , S

Mantas Adomėnas, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, TS-LKD, S

Virgilijus Alekna, 2016-11-14, LS, S

Rimas Andrikis, 2016-11-14, TT , S

Arvydas Anušauskas, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, TS-LKD, S

Aušrinė Armonaitė, 2016-11-14, LS , S

Audronius Ažubalis, 1996-2000, 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, TS-LKD, S

Valius Ąžuolas, 2016-11-14, LVŽS , V

Kęstutis Bacvinka, 2016-11-14, LVŽS , V

Vytautas Bakas, 2016-11-14, LVŽS , S

Linas Balsys, 2012-2016, 2016-11-14, LŽP, V

Kęstutis Bartkevičius, 2012-2016, 2016-11-14, TT, V

Mindaugas Bastys, 2000-2004, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, LSDP, V

Rima Baškienė, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, LVŽS, V

Juozas Baublys, 2016-11-14, LS , V

Antanas Baura, 2000-2004, 2008-2012, 2017-05-11, LVŽS, V

Juozas Bernatonis, 1992-1996, 1996-2000, 2000-2004, 2004-2008, 2012-2016, LSDP, S

Agnė Bilotaitė, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, TS-LKD, S

Rasa Budbergytė, 2016-11-14, LSDP, S

Valentinas Bukauskas, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, DP, V

Guoda Burokienė, 2016-11-14, LVŽS, V

Algirdas Butkevičius, 1996-2000, 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, LSDP, S

Petras Čimbaras, 2012-2016, 2016-11-14, DP, V

Viktorija Čmilytė-Nielsen, 2012-2016, 2016-11-14, LS, S

Rimantas Jonas Dagys, 1992-1996, 1996-2000, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, TS-LKD, S

Irena Degutienė, 1996-2000, 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, TS-LKD, S

Algimantas Dumbrava, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, TT, V

Justas Džiugelis, 2016-11-14, LVŽS , S

Aurimas Gaidžiūnas, 2016-11-14, LVŽS , V

Vitalijus Gailius, 2012-2016, 2016-11-14, LS, V

Dainius Gaižauskas, 2016-11-14, LVŽS , V

Arūnas Gelūnas, 2016-11-14, LS, S

Eugenijus Gentvilas, 1990-1992, 2012-2016, 2016-11-14, LS, S

Simonas Gentvilas, 2016-11-14, LS, S

Kęstutis Glaveckas, 1990-1992, 1996-2000, 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, LS, S

Petras Gražulis, 1996-2000, 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, TT, S

Arūnas Gumuliauskas, 2016-11-14, LVŽS , S

Juozas Imbrasas, 2008-2012, 2016-11-14, TT, S

Stasys Jakeliūnas, 2016-11-14, LVŽS , S

Jonas Jarutis, 2016-11-14, LVŽS , S

Zbignev Jedinskij, 2012-2016, 2016-11-14, LLRA-KŠS , S

Eugenijus Jovaiša, 2016-11-14, LVŽS , S

Sergejus Jovaiša, 2012-2016, 2016-11-14, TS-LKD, S

Rasa Juknevičienė, 1990-1992, 1996-2000, 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, TS-LKD, S

Vytautas Juozapaitis, 2012-2016, 2016-11-14, TS-LKD, S

Ričardas Juška, 2016-11-14, LS, V

Vytautas Kamblevičius, 2004-2008, 2012-2016, 2016-11-14, TT, S

Darius Kaminskas, 2016-11-14, IP

Ramūnas Karbauskis, 1996-2000, 2000-2004, 2016-11-14, LVŽS , V

Laurynas Kasčiūnas, 2016-11-14, TS-LKD, S

Dainius Kepenis, 2016-11-14, LVŽS , V

Vytautas Kernagis, 2016-11-14, TS-LKD, V

Gintautas Kindurys, 2016-11-14, LVŽS , V

Gediminas Kirkilas, 1992-1996, 1996-2000, 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, LSDP, S

Algimantas Kirkutis, 2016-11-14, LVŽS , V

Vanda Kravčionok, 2012-2016, 2016-11-14, LLRA-KŠS , S

Dainius Kreivys, 2012-2016, 2016-11-14, TS-LKD, V

Asta Kubilienė, 2016-11-14, LVŽS , S

Andrius Kubilius, 1992-1996, 1996-2000, 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, TS-LKD, S

Gabrielius Landsbergis, 2016-11-14, TS-LKD, V

Tadas Langaitis, 2016-11-14, TS-LKD, S

Jonas Liesys, 2008-2012, 2016-11-14, LS, V

Linas Antanas Linkevičius, 1992-1996, 2016-11-14, LSDP, S

Michal Mackevič, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, LLRA-KŠS , S

Mykolas Majauskas, 2016-11-14, TS-LKD, V

Aušra Maldeikienė, 2016-11-14, PP”LS”, V

Bronius Markauskas, 2004-2008, 2016-11-14, LVŽS , V

Raimundas Martinėlis, 2016-11-14, IP

Kęstutis Masiulis, 2000-2004, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, TS-LKD, S

Bronislovas Matelis, 2016-11-14, IP

Laimutė Matkevičienė, 2016-11-14, LVŽS , V

Antanas Matulas, 1996-2000, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, TS-LKD, V

Kęstutis Mažeika, 2016-11-14, LVŽS , V

Rūta Miliūtė, 2016-11-14, LVŽS , S

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 2016-11-14, TS-LKD, S

Jaroslav Narkevič, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, LLRA-KŠS , S

Alfredas Stasys Nausėda, 2016-11-14, LVŽS , V

Andrius Navickas, 2017-06-14, TS-LKD, S

Monika Navickienė, 2016-11-14, TS-LKD, V

Arvydas Nekrošius, 2016-11-14, LVŽS , V

Petras Nevulis, 2016-11-14, LVŽS , S

Aušrinė Norkienė, 2016-11-14, LVŽS , V

Juozas Olekas, 1996-2000, 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, LSDP, S

Česlav Olševski, 2016-11-14, LLRA-KŠS , V

Andrius Palionis, 2012-2016, 2016-11-14, LSDP, V

Aušra Papirtienė, 2016-11-14, LVŽS , V

Žygimantas Pavilionis, 2016-11-14, TS-LKD, V

Virgilijus Poderys, 2016-11-14, LVŽS , S

Raminta Popovienė, 2012-2016, 2016-11-14, LSDP, S

Viktoras Pranckietis, 2016-11-14, LVŽS , V

Mindaugas Puidokas, 2016-11-14, LVŽS , V

Kęstutis Pūkas, 2016-11-14, TT, S

Edmundas Pupinis, 2004-2008, 2008-2012, 2016-11-14, TS-LKD, V

Naglis Puteikis, 1996-2000, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, LCP, IP

Vytautas Rastenis, 2016-11-14, LVŽS , S

Jurgis Razma, 1996-2000, 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, TS-LKD, S

Juozas Rimkus, 2016-11-14, LVŽS , V

Viktoras Rinkevičius, 2000-2004, 2004-2008, 2016-11-14, LVŽS , S

Irina Rozova, 2004-2008, 2012-2016, 2016-11-14, LLRA-KŠS , S

Julius Sabatauskas, 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, LSDP, S

Algimantas Salamakinas, 1992-1996, 1996-2000, 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, LSDP, S

Paulius Saudargas, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, TS-LKD, V

Valerijus Simulik, 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, LVŽS , V

Rimantas Sinkevičius, 2000-2004, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, LSDP, V

Virginijus Sinkevičius, 2016-11-14, LVŽS , V

Algirdas Sysas, 1996-2000, 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, LSDP, S

Gintarė Skaistė, 2016-11-14, TS-LKD, S

Artūras Skardžius, 2000-2004, 2004-2008, 2012-2016, 2016-11-14, LSDP, S

Saulius Skvernelis, 2016-11-14, LVŽS , V

Kęstutis Smirnovas, 2016-11-14, LVŽS , V

Lauras Stacevičius, 2016-11-14, LVŽS , V

Andriejus Stančikas, 2016-11-14, LVŽS , S

Levutė Staniuvienė, 2016-11-14, LVŽS , V

Kazys Starkevičius, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, TS-LKD, S

Gintaras Steponavičius, 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, LS , S

Zenonas Streikus, 2016-11-14, LVŽS , V

Algis Strelčiūnas, 2012-2016, 2016-11-14, TS-LKD, V

Dovilė Šakalienė, 2016-11-14, LVŽS , S

Rimantė Šalaševičiūtė, 2012-2016, 2016-11-14, LSDP, S

Robertas Šarknickas, 2016-11-14, LVŽS , V

Stasys Šedbaras, 2012-2016, 2016-11-14, TS-LKD, S

Irena Šiaulienė, 1992-1996, 1996-2000, 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, LSDP, S

Audrys Šimas, 2016-11-14, LVŽS , V

Ingrida Šimonytė, 2016-11-14, TS-LKD, V

Agnė Širinskienė, 2016-11-14, LVŽS , S

Leonard Talmont, 2008-20012, 2012-2016, 2016-11-14, LLRA-KŠS , V

Rita Tamašunienė, 2012-2016, 2016-11-14, LLRA-KŠS , V

Tomas Tomilinas, 2016-11-14, LVŽS , S

Stasys Tumėnas, 2016-11-14, LVŽS , V

Povilas Urbšys, 2012-2016, 2016-11-14, IP

Gintaras Vaičekauskas, 2016-11-14, LS , V

Petras Valiūnas, 2016-11-14, LVŽS , V

Egidijus Vareikis, 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, LVŽS, S

Jonas Varkalys, 2016-11-14, LS , V

Juozas Varžgalys, 2016-11-14, LVŽS , V

Gediminas Vasiliauskas, 2016-11-14, LVŽS , V

Aurelijus Veryga, 2016-11-14, LVŽS , V

Virginija Vingrienė, 2016-11-14, LVŽS , S

Antanas Vinkus, 2016-11-14, LSDP, V

Emanuelis Zingeris, 1990-1992, 1992-1996, 1996-2000, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, TS-LKD, S

Remigijus Žemaitaitis, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, TT, V

Kreipimasis į LR Konstitucinio Teismo teisėjus, į kiekvieną asmeniškai

Konstitucinio Teismo teisėjai: Dainius Žalimas (pirmininkas), Elvyra Baltutytė, Gintaras Goda, Vytautas Greičius, Danutė Jočienė, Gediminas Mesonis, Vytas Milius, Daiva Petrylaitė, Janina Stripeikienė.

LR Konstitucinio Teismo teisėjai tiesiogiai prisidėję prie įvykdytos diversijos:

Byla Nr.40/03: Armanas Abramavičius, Egidijus Jarašiūnas, Egidijus Kūris, Kęstutis Lapinskas, Zenonas Namavičiaus, Augustinas Normantas, Jonas Prapiestis, Vytautas Sinkevičius, Stasys Stačiokas.

Byla Nr. 45/03-36/04: Armanas Abramavičius, Toma Birmontienė, Egidijus Kūris, Kęstutis Lapinskas, Zenonas Namavičius, Ramutė Ruškytė, Vytautas Sinkevičius, Stasys Stačiokas, Romualdas Kęstutis Urbaitis.

Byla Nr. 40/03; 45/03-36/04: Toma Birmontienė, Pranas Kuconis, Gediminas Mesonis, Ramutė Ruškytė, Egidijus Šileikis, Algirdas Taminskas, Romualdas Kęstutis Urbaitis, Dainius Žalimas.

Tyrimo metu parašyti straipsniai apie dvi pilietybes

2017-01-30 straipsnis „Antikonstitucinės valdžios grožybės (II d.)“.

2017-04-15 straipsnis „Dvigubas idiotas“.

2017-04-27 straipsnis „Konstitucijos korifėjo bankrotas“.

2017-05-07 straipsnis „Konstitucijos korifėjaus bankrotas (II dalis)“.

2017-05-22 straipsnis „Šizofrenija Lietuvos teisėje?“.

2017-05-29 straipsnis „Dainiaus Paukštės propagandinė ekspertizė“.

2017-06-05 straipsnis „Antikonstitucinė dviejų pilietybių antipropaganda“.

2017-07-08 straipsnis „Dvigubi idiotai siekia triumfo“.

2017-07-10 straipsnis „Dvigubi idiotai siekia triumfo (II dalis)“.

2017-07-16 straipsnis „LR KT dviejų pilietybių reveransai Seimo idiotizmui“.

2017-07-24 straipsnis „Dvi pilietybės – konstitucinė vertybė“.

2017-07-28 straipsnis „LT KT išaiškinimų išaiškinimai apie dvi pilietybes (I dalis)“.

2017-07-31 straipsnis „LR KT išaiškinimų išaiškinimai apie dvi pilietybes (II dalis)“.

2017-08-08 straipsnis „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (I dalis)“,

2017-08-09 straipsnis „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (II dalis)“,

2017-08-10 straipsnis „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (III dalis)“.

2017-08-14 straipsnis „LR Pilietybės įstatymo prieštaravimai Konstitucijai“.

2017-08-16 straipsnis „Ar akli mato geriau?“.

2017-08-18 straipsnis „KGB-istinis karksėjimas“.

2017-08-21 straipsnis „Pasaulio lietuviai už dvi pilietybes (I dalis)“.

2017-08-26 straipsnis „Pasaulio lietuviai už dvi pilietybes (II dalis)“.

2017-08-28 straipsnis „Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema“.

2017-08-31 straipsnis „Pasaulio lietuviai už dvi pilietybes (III dalis)“.

Kitos nuomonės dėl dviejų pilietybių

2008-03-24 straipsnyje „Kai demokratija nepatogu“, Darius Udrys išreiškė tokią poziciją: „Su LR Konstitucinio Teismo sprendimu dėl dvigubos pilietybės nesutikau ir nesutinku. Konstitucinis Teismas, mano nuomone, suteikė 12 straipsnyje esantiems žodžiams „atskiri atvejai“ prasmę, kurios šie žodžiai savaime neturi – konkrečiai, be pagrindo sulygindamas žodį „atskiras“ su „retu.

Dr. J.R. (straipsnio autorius) komentaras. Visiškai teisingai parašyta. LR Konstitucinis Teismas įvykdė DIVERSIJĄ prieš Lietuvos Konstituciją pakeisdamas ją žodžių prasmės joje pakeitimo būdu, įvesdamas naujus žodžius ir atmesdamas Konstitucijoje esamą žodį „atskiras“, kurio tikroji reikšmė yra kalbininko Jono Jablonskio sunorminta ir yra lietuvių kalbos žodynuose. „Atskiras“ yra vietos, erdvės sąvoka, atskiras yra tas, kas nėra kartu. „Retas“ yra laiko sąvoka, kaip dažnai kas nors įvyksta?. Kai erdvė ir laikas yra sumaišomas, tai ir LR KT teisėjų protelis pasimaišo? O iš tikro tai speciali Lietuvai priešiškų tarnybų įtaką Konstitucinio Teismo teisėjams, arba jie patys tokie yra. Tai parodo jų palikto darbo rezultatas, tai jų veiklos pėdsakas. Kai 10 metų visi vieningai 17 teisėjų nemato tokios aferos, tai nemato ne be rimtos priežasties, reiškia vykdo specialią operaciją prieš LR Konstituciją, Lietuvos valstybę ir LR piliečius. Apie tai 2017-08-28 straipsnis „Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema“.

Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Regina Narušienė 2008-04-03 straipsnyje „Narušienė: dviguba pilietybė yra prigimtinė teisė“ išsako tokią nuomonę:

„Tie, kurie šiandien siūlo referendumą, kuris buvo užregistruotas Seime, nesupranta reikalo, Konstitucinio Teismo sprendimo ir ypatingai Lietuvos interesų. Konstitucinis Teismas savo sprendime pastebėjo, kad referendumas dėl pilietybės būtų reikalingas tik tuo atveju, jeigu Seimas nutartų dvigubos pilietybės visiškai neriboti. Turint omeny Lietuvos interesus, referendumo informuoti žmonės nepageidauja. Norint sutvarkyti pilietybės reikalus reikia pataisyti ,,atskirus atvejus” pilietybės įstatyme. Kas yra svarbu — tai Lietuvos pilietybės, kaip mūsų tėvų ir protėvių paveldo, išsaugojimas. Tai yra mūsų visų lietuvių prigimtinė teisė.

Dr.J.R. komentaras. Šiek tiek sunkoka suvokti gerb. R.Narušienės teiginį, kad „Narušienė: dviguba pilietybė yra prigimtinė teisė“. Esmė tame, kad toks teiginys, gal būt turi du aspektus. Pirmas aspektas tas, kad dvi pilietybės negali būti prigimtinės, nes gimti galima tik vienoje valstybėje. Tačiau jei laikyti, kad kiekvienas lietuvis, ar lietuvių kilmės asmuo, gimdamas bet kur, gali turėti teisę į LR pilietybę, tai gali būti tuo antru prigimtinės teisės į LR pilietybę aspektu. Tačiau šiuo atveju, tai nėra Konstitucijos problema, o tik Pilietybės įstatymu nustatytų atskirų atvejų problema, kartu turint omenyje LR Konstitucijos 32 straipsnio 4-tą dalį, pagal kurią „Kiekvienas lietuvis gali apsigyventi Lietuvoje.“

Reiktų pritarti LR KT pastebėjimui, jeigu toks yra, kad referendumas dėl pilietybės būtų reikalingas tik tuo atveju, jeigu Seimas nutartų dvigubos pilietybės visiškai neriboti“, nes tai atitinka Konstituciją, nes Konstitucija turi apribojimą, kuris yra formuluojamas kaip galimybė LR piliečiams įgyti ir kitos valstybės pilietybę tik „atskirais atvejais“, kurių reikšmė yra ta, kad kai LR pilietis gyvena atskirai, tai yra toje kitoje valstybėje, tai įgydamas ir kitos valstybės pilietybę nepraranda LR pilietybės. Strategiškai labai apgalvotai ir teisingai yra sukurtas LR Konstitucijos 12-tas straipsnis. Todėl galima pritarti ir nuostatai Norint sutvarkyti pilietybės reikalus reikia pataisyti ,,atskirus atvejus” pilietybės įstatyme.“ Bet ar tai gali išgirsti LR Konstituciniame teisme įsitvirtinę Konstitucijos diversantai? Referendumas dėl dviejų pilietybių ne tik nereikalingas, bet ir žalingas pergalės ir pralaimėjimo atveju, nes LR Konstitucijos 12-tas straipsnis tobulai sukurtas. Nėra jokio reikalo jį keisti. Reikia pakeisti LR KT teisėjų sudėtį. Ir keisti iki tol, kol jie pagaliau pradės suprasti kas yra lietuviškai Lietuvos Konstitucijoje parašyta. Priešiškų Lietuvai įtakos agentų lizdas. Apie tai 2017-08-10 straipsnis „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (III dalis)“.

Regina Narušienė, J.D. 2009 metais straipsnyje „PILIETYBĖ IR NAUJAS PILIETYBĖS ĮSTATYMO PROJEKTAS“ teisingai pastebi, kad „KT  nesvarstė prigimtinės pilietybės principo, įteisinto LR Konstitucijoje.“

Dr.J.R. Kaip taip galėjo atsitikti, kad pats Konstitucinis Teismas, deklaruodamas pagal LR Konstitucijos 6 str. 1 dalį, kad „Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas.“ LR Konstitucijos 12-tą straipsnį pradėjo nagrinėti ne nuo šio 12-o straipsnio 1-mos dalies „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais.“, o pradėjo nagrinėti nuo 12-o straipsnio 2-os dalies Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.“ sakinio vidurio iškeldami į pirmą vietą niekas negali…“?

Tokiu būdu išsireiškimo niekas negali…“ prasmė pakito, nes originaliame Konstitucijos sakinyje niekas negali…“ reiškia, kad niekas niekaip kitaip negali turėti LR ir kitos valstybės pilietybės, nei įstatymų leidėjas, Seimas, numato atskiruose atvejuose. Tai reiškia, pilietybės klausimai yra pabrėžtinai griežtai Seimo kompetencijoje ir tai nereiškia nieko dėl dviejų pilietybių galėjimo ar negalėjimo. Taip turi būti, kaip įstatymo leidėjas suformulavo atskirus atvejus. Taip akivaizdžiai, pradedant aiškinti sakinį nuo vidurio, aferistiškai LR KT teisėjai ir ypač prof. Vytautas Sinkevičius, pasisakantis visur kur tik išgali, piktybiškai iškreipia Konstitucijos esmę.

2013-05-07 straipsnyje „R. Narušienė. Kam reikia Lietuvos pilietybės?“ sako: „Skirtingos tautos savo kilmės emigrantus traktuoja kitaip nei imigrantus, atvykusius į jų valstybę. Tad ir LR Konstitucija buvo sukurta ir priimta remiantis tokia išimties pažiūra. Konstitucinis Teismas, aiškindamas dvigubos pilietybės reguliavimo tvarką, be referendumo įrašė į LR Konstituciją žodžius „ypatingai retais“ atskirais atvejais. Tačiau ši formuluotė skiriasi ir pakeičia buvusiosios formuluotės „atskirais atvejais“ supratimą, už kurį 1992 m. tauta balsavo. Aš pati nesutinku su tokia LR Konstitucijos interpretacija, tačiau mes visi ją turime gerbti ir pripažinti.“

Dr. J.R. komentaras. Kaip teisininkei R.Narušienei nederėtų pripažinti, o tuo labiau gerbti sąmoningus, piktybiškus, neteisingus, neleistinus, antikonstitucinius LR KT padarytus Konstitucijos išaiškinimus. Tokius Konstitucijos iškraipymus pirmiausiai reikia nustatyti ir pareikalauti ištaisyti. Nors nelabai tikėtina, kad priešiškų Lietuvai spectarnybų įtakos agentai LR Konstituciniame Teisme taip lengvai pasiduos. Jie turėtų būti apkaltos tvarka pašalinti iš LR KT. Atsakomybė už tai tenka LR Seimo pirmininkui, Seimui, Prezidentui ir LAT pirminkui. Apie tai vertėtų detaliau pasiskaityti 2017-08-28 straipsnį „Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema“.

2017-05-26 straipsnyje „Arvydas Damijonaitis. Prigimtinė teisė turėti Tėvynės Lietuvos pilietybę yra neįteisinta Lietuvos valstybėje“ yra teigiama: „III.Lietuvos valstybė privalo įteisinti prigimtinę teisę turėti Tėvynės pilietybę, ginti prigimtines žmogaus ir tautos teises, skleisti krikščionišką meilę savo tautiečiams. Kokia nauda atimti Tėvynės pilietybę? Represijų praktika, atimant Tėvynės pilietybę dėl kitos pilietybės, atstumia, sunaikina pasitikėjimą, pagarbą Tėvynei, pavojingai demoralizuoja tautą. Tautos demoralizacija yra sunkus nusikaltimas. Pavyzdžiui, kai Įzraelio ministras pirmininkas paspaudė ranką Palestinos lyderiui Arafatui, ministras neužilgo buvo nušautas. Žudikas žydas interviu BBS, argumentavo savo veiksmus noru sustabdyti žydų tautos demoralizaciją. Pamokanti istorija piktavaliams Lietuvos valstybės karjeristams, neigiantiems prigimtinę lietuvio teisę  turėti Tėvynės pilietybę;“

Dr. J.R. komentaras: Gerb. Arvydas Damijonaitis buvo šiek tiek neatidus ir neatkreipė dėmesį, kad Lietuvos valstybėje LR Konstitucijos lygmenyje, t.y. pačiame aukščiausiame įstatyminiame lygmenyje yra įteisinta Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant….“. Tačiau LR Konstitucinis Teismas, Seimas ir Vyriausybė, taiko tą Represijų praktiką, atimant Tėvynės pilietybę dėl kitos pilietybės, atstumia, sunaikina pasitikėjimą, pagarbą Tėvynei, pavojingai demoralizuoja tautą.“ Tai yra vykdo Tautos demoralizaciją ir daro sunkų nusikaltimą prieš Tautą.

IŠVADA: Kai 17 LR KT teisėjų 10 metų nemato LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mos dalies, jos neįvertina, ir iš esmės iškraipo LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-ą dalį, tai kitaip manyti negalima, kad jie veikia ypatingai piktybiškai, ypatingai įžūliai, ypatingai niekšingai griaudami LR konstitucinius pagrindus, atiminėdami iš LR piliečių LR Konstitucija jiems suteiktas teises. LR KT teisėjai, pagal paliktą pėdsaką, kitaip tariant pagal atliktą darbą, veikia kaip užsienio valstybių specialių tarnybų agentai siekdami sugriauti ir griaudami Lietuvos valstybę. Referendumas dėl dviejų pilietybių nereikalingas.

PABAIGOS ŽODIS

Kreipdamasis į visus, kurie yra išvardinti straipsnio pradžioje, kviečiu su visu rimtumu, su visa atsakomybe prieš Lietuvos valstybę ir jos piliečius, pažvelgti į šitą klausimą visu rimtumu. Jeigu kam nors kiltų neaiškumų, tai pasirengęs detaliai, išsamiai ir nedelsdamas atsakyti į Jūsų klausimus pagal išgales. Tarkim gali būti suformuluoti Seimo klausimai, gali būti suformuluoti LR KT klausimai, Prezidentūros klausimai, Pasaulio lietuvių bendruomenės klausimai na ir t.t. Taip sakau, nes manau, kad tikrai nelengva susipažinti ir suvokti visą mano 23 publikuotų straipsniu apie dvi pilietybes esmę ir daugelio kitų publikuotų straipsnių bei dviejų LR KT nutarimų ir vieno sprendimo esmę. Dar labiau sunku, nes antikonstitucinė propaganda per ilgą laiką giliai visomis informacijos priemonėmis “implantuota” į smegenis. Numodami į tai ranka, būdami neatsakingi, jokio klausimo niekada neišspręsite, na nebent Jūsų yra toks specialus tikslas griauti Lietuvos valstybę? Sprendimai parodys kas yra kas. LR KT nutarimai ir sprendimas yra PAKEIČIAMI vadovaujantis LR Konstitucinio Teismo įstatymo 62 straipsniu.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
361. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-10-04 00:29:15)
(98.212.66.159) Parašė:

286 komentare yra atspausdintas "LR Vyriausybei dėl „Viešas kreipimasis dėl dviejų pilietybių”". 2017-10-03 gautas LRV Kanceliarijos atsakymas: LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Gerb. dr. Jonui Ramanauskui DĖL JŪSŲ KREIPIMOSI Gerbiamas dr. Jonai Ramanauskai, Vyriausybės kanceliarija susipažino su Jūsų kreipimesi pateikta informacija. Dėkojame už Jūsų pilietinę poziciją ir pareikštą nuomonę. Pranešame, kad 2017 m. liepos 5 d. Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti Seimo 2017 m. birželio 27 d. nutarime Nr. XIII-526 išdėstytas prašymas išaiškinti Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimo ir 2013 m. kovo 13 d. sprendimo pilietybės klausimais nuostatas. Seimas, be kita ko, prašo Konstitucinio Teismo išaiškinti, ar jo nurodytos Konstitucinio Teismo baigiamųjų aktų nuostatos suteikia galimybę Seimui, Konstitucijoje nustatyta tvarka nepakeitus Konstitucijos 12 straipsnio nuostatų, Pilietybės įstatyme nustatyti teisinį reguliavimą, pagal kurį Lietuvos Respublikos piliečiai, po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. išvykę iš Lietuvos Respublikos ir įgiję Europos Sąjungos ar Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos valstybės narės pilietybę, galėtų būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiai. Konstitucinis Teismas 2016 m. gruodžio 22 d. nutarime nurodė, kad pagal Konstituciją visi Konstitucinio Teismo aktai, kuriuose aiškinama Konstitucija – formuojama oficialioji konstitucinė doktrina, savo turiniu saisto ir teisę kuriančias, ir teisę taikančias institucijas. Visi teisę kuriantys ir taikantys subjektai, taikydami Konstituciją, privalo paisyti oficialiosios konstitucinės doktrinos, jie negali aiškinti Konstitucijos nuostatų kitaip, nei savo aktuose yra išaiškinęs Konstitucinis Teismas; priešingu atveju būtų pažeistas konstitucinis principas, kad įgaliojimus oficialiai aiškinti Konstituciją turi tik Konstitucinis Teismas. Priimant naujus, keičiant ir (arba) papildant jau priimtus įstatymus, kitus teisės aktus, visus teisėkūros subjektus saisto Konstitucinio Teismo jurisprudencija, joje (Konstitucinio Teismo aktų motyvuojamosiose dalyse) suformuota oficialioji konstitucinė doktrina. Pagarbiai Komunikacijos departamento Asmenų aptarnavimo skyriaus vedėja Gitana Jurjonienė Vaiva Bernotaitė. Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL JONO RAMANAUSKO KREIPIMOSI Dokumento registracijos data ir numeris 2017-10-03 Nr. 33-1236"************ Kaip matome buvo dokumento pavadinimas "Viešas kreipimasis dėl dviejų pilietybių”, o pasidarė "DĖL JONO RAMANAUSKO KREIPIMOSI". Tai kokiais tikslais yra pakeičiamas dokumento pavadinimas?360. Senis Šaltis
(2017-10-01 13:47:51)
(88.222.97.16) Parašė:

joneli, eilinį kartą rodai savo išmintį. Ir eilinį kartą viešai patvirtini, kad tu viską trauki iš konteksto. Aš tik džiaugiuosi. Eilinį kartą parodo, kad tu jau nebesupranti lietuvių kalbos beveik dvidešimt metų pragyvenus amerikoje (galėsi ir į šį komentarą kreipti visus, kad aš čia pragyvenęs amerikoje cha!). Matau, tu eilinį kartą neturi atsakymo, net neturi ką atsakyti į mano tikrai paprastus klausimus. Ir smagu, kad esi toks nuspėjamas. Bent taip galiu suprati tavo vidinę būseną, kada tu jautiesi deBilu. Atvirai pasakius nesupratau ką čia norėjai pasakyti"...jau pavėlavai. Nesuspėjai nė perskaityti to kas jau senai parašyta.". Nes nežinau iš kur tau žinoti ką aš perskaitau, o ko ne. Ir ką čia aš turėjau nespėti. Tu apsidairyk joneli. Po tavo temomis susirašinėjame tik mes dviese. Dar tu parašai per savo proxius. Beje kol tu gulėjai palatoje, kelias dienas, stebuklingai tavo proxis nei vienas nerašė. Taigi jonai, prisipažink tu esi pasiųstas specialiai sukompromituoti dviejų pilietybių temą? (nes sakinio, kaip supratau, analizės nedarysi, nes esi per bukas atlikti vidurinės mokyklos kurso užduotį). O žinai, toks jausmas, kad sutikau gatvėje chuliganą, kuris kabinasi prie kiekvieno žodžio, prašo parūkyti, klausia iš kur būsiu. jonai tai čia tave aprašinėju. Primeti, sulaukus 65 metų, tu vis dar neišaugai iš to amžiaus. Tai ar aš turiu teisę tave vadinti ligoniu, kada skleidi tokias eretikas? Tikriausiai turiu. Net Riomerio universiteto dėstytojas, tau pasiūlė eiti pasitikrinti dėl čizofrenijos. Aš nieko neišsigalvoju, viskas yra tavo plakatuose ir komentaruose. Nuorodų tikrai nekursiu,nes čia yra beprasmiška. Tu man tiesiai atsakei tik į vieną klausimą, kitiems irgi atsakei ant vienos rankos galima suskaičiuoti. O atsakymai buvo psichiškai nesveiko žmogaus. Pagal tavo prisijungimus, dingimus iš eterio, jau galima susidaryti vaizdą, kada tu uždarytas palatoje. Net pats sakei, kad rašai iš bibliotekos. O tokio reguliaraus rašymo iš viešos įstaigos, kur ip visada tas pats, akivaizdus parodymas, kad tu randiesi kažkokioje prieglaudoje, gal senelių, o greičiausiai ligoninėje. Na tai joneli ko aš dar neskaičiau apie tave?359. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-10-01 05:45:40)
(98.212.66.159) Parašė:

Besmegeni - išsigimėli, jau pavėlavai. Nesuspėjai nė perskaityti to kas jau senai parašyta. Ar jau atrakino tavo palatos duris, taip kaip patas rašei, skaityk 351 komentarą.358. Senis Šaltis
(2017-10-01 01:58:19)
(88.222.97.16) Parašė:

Žmogau. Nejau tu toks nesveikas? Sugalvoti ką nors naujo, kad tau įrodyti, kad tu esi sdeBilas jonai. Gerą kryptį mestelėjo mokytoja. jonai aš tau uždaviau eilinį klausimą, o tu ir jo negali atsakyti, nes tu iš piršto lauži visus tuos teiginius, o dar mokai visus lietuvių kalbos. Tu padarei gal 12-to straipsnio išsamią analizę? Nusibraižei sakinio struktūrą? Tau net padedu. Kaip mokykloje nustatai koks sakinys, vienanaris, dvinaris, jei dvinaris, kuris pagrindinis, jei beasmenis ar infinityvinis ar nominatyvinis, nustatai nurodomus sakinio komunikacinis tipas (konstatuojamasis, klausiamasis ar skatinamasis) ir potipis ir tt. Pameni tokius dalykus iš mokyklos jonai? Taigi padarai sakinio analizę ir tada pasakai ką reikia sakinyje "atskirus atvejus". Ne žodis atskiras iš kažkio jablonskio literatūros kūrinio sakinio, bet būtent konstitucijos tobulo 12-to straipsnio, kurio keisti referendumų ne tik, kad nereikia, bet ir negalima. Ko tu apsimeti durnium jonai? Spėju mano tau klausimai per tuos mėnesius buvo per sudėtingi? Tu jauti koks tu apgailėtinas atrodai prieš visus kam rašai tuos el.laiškus? Tu elementarių vidurinės pradmenų nebežinai, o gal ir niekada nežinojai, o mokini kitus. Nežiūrint į tavo amžių, esi mažvaikis joneli.357. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-10-01 01:16:34)
(98.212.66.159) Parašė:

to "349. Senis Šaltis (2017-09-27 23:43:23) (88.222.97.16) Parašė: Tamsta rašai: "Aš vis bandau sugalvoti ką nors naujo...". Tai vis dar bandai ir bandai galvoti, o tai kada pradėsi galvoti, o ne vien bandyti galvoti? Iki šiol tokių požymių, kad ką nors sugalvojai, neaptikta.356. Senis Šaltis
(2017-09-30 16:13:52)
(88.222.97.16) Parašė:

Tai jonai laukiu tavo sakinio analizės. Jei kils klausimų, parašyk, kartu aptarsime paanalizuosime. Gal abu pradėsime vienodai tą lietuvių kalbą "juoda ant balto" suprasti. Gal nereikės ginčytis. Bus mažiau nesusipratimų.355. M.Žvaneckis
(2017-09-30 16:01:59)
(84.46.238.248) Parašė:

Jeigu jūs ilgai ginčyjatės su idiotu, pagalvokite, gal ir jis daro tą patį...354. Senis Šaltis
(2017-09-30 16:00:43)
(88.222.97.16) Parašė:

O kas tuose komentaruose tokio genialaus, kad tu į visus mano tau neišsprendžiamus užduodamus klausimus vis juos kiši? Tu išvis bent vidurinio išsilavinimo lygio žinių turi?Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi