2024 m. liepos 17 d.

 

Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema

167
Paskelbta: 2017-08-28 22:50 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | [email protected]
Rudoji meška stebi kaip jos palikuoniai pasilikę darbuojasi.
Rudoji meška stebi kaip jos palikuoniai pasilikę darbuojasi.

Jau kurį laiką studijuodamas dviejų pilietybių problemą, nuosekliai aiškindamasis LR Konstitucijos 12-o straipsnio prasmę, tyrinėdamas LR Konstitucinio Teismo nutarimus, įvairias publikacijas ir mokslinius darbus tai tema, priėjau išvados, kad dvi pilietybės yra visai ne konstitucinė problema, tai priešiškų Lietuvos valstybei specialiųjų tarnybų diversija prieš LR Konstituciją ir Lietuvos valstybės teisinius pagrindus.

Lietuvos valstybė pastarosios okupacijos sąlygomis išgyvenusi 50 metų 1990-03-11 atstatė savo Nepriklausomybę. Buvo išvesta okupacinė kariuomenė, tačiau visa kita liko kaip ir buvo. Visos slaptosios tarnybos įsislaptino ir toliau dirba griaunamąjį darbą.

Apie tai plačiau galima pasiskaityti 2017-08-23 Valdo Vasiliausko straipsnyje „V. Vasiliauskas. Pralaimėtas mūšis: okupacinė kariuomenė išvesta, bet slaptoji liko* (video)“, arba 2017-08-26 straipsnyje „Valdas Vasiliauskas. Pralaimėtas mūšis: okupacinė kariuomenė išvesta, bet slaptoji liko“.

Kai okupacinė kariuomenė buvo išvesta, tai slaptosios tarnybos liko. Nebuvo atlikta nei liustracija nei dekagėbizacija. Dar labiau prisipažinę kgbistai nesenai Seime įslaptinti dar 75 metams.

Slaptosios tarnybos nemiega. Jos infiltruoja savo asmenis į valdžios struktūras, įstatymų leidyba, teismus ir taip pat į Konstitucinį Teismą. Dokumentiškai nustatyti kas yra kas, kas yra kgb agentas ar tik įtakos agentas ko gero tikrai neturime galimybės. Tačiau jų veiklą galime aptikti pagal jų paliekamus pėdsakus įstatymų leidyboje, valdžios sprendimuose ir net LR KT Konstitucijos išaiškinimuose.

Imkime paprastą pavyzdėlį. LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-ma dalis sako: „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais.

Tikrai labai paprasta, ar ne? Jei LR pilietybė įgyjama gimstant, tai tokia teisė į LR pilietybę yra prigimtinė. O prigimtinės teisės negali būti atimamos. Kodėl taip? Ogi todėl kad ta prigimtinė teisė į LR pilietybę, kuri įgyjama giminu ir būdama įtvirtinta Konstitucijoje, aukščiausiame įstatyme, negali būti paneigta nei žemesniais įstatymais, nei LR KT išaiškinimais, nei bet kokios valdžios sprendimais. LR Pilietybės įstatymas turi pareigą, privalo užtikrinti, kad esant bet kokioms aplinkybėms šioji gimimu įgyta teisė į LR pilietybę būtų UŽGARANTUOTA. Jokie kiti, net pačios LR Konstitucijos straipsniai negali šios teisės paneigti, nes tada Konstitucija pati save paneiginėtų. Matome, kad tai elementariai paprasta, kad konstitucinės teisės nei paneigti, nei atimti NIEKAS NEGALI, kol galioja ši Konstitucija.

Ką gi matome LR KT nutarimuose? LR piliečiams, kurie teisę į LR pilietybę įgavo gimimu, toji teisė yra paneigiama, kai LR pilietis pagal tos pačios LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-ą dalį teisėtai įgyja ir kitos valstybės pilietybę.

LR Konstitucinis Teismas iš esmės iškraipo ir LR Konstitucijos 12-o straipsnio antrą dalį pakeisdami Konstitucijos teksto žodžius kitais ir įvesdami niekuo nepagrįstus apribojimus.

Apie tai detaliau galime pasiskaityti:

2017-08-08 straipsnyje „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (I dalis)“,

2017-08-09 straipsnyje „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (II dalis)“,

2017-08-10 straipsnyje „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (III dalis)“.

2017-08-14 straipsnyje „LR Pilietybės įstatymo prieštaravimai Konstitucijai“.

Tam, kad pasižiūrėti, ką kiti galvoja apie prigimtinę teisę į pilietybę, tai pacituosiu VDU Teisės instituto Neringos Burakienės 2008 metų magistro darbo „AR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA GINA PRIGIMTINĘ ASMENS TEISĘ Į PILIETYBĘ?“, vadovas dr. Tomas Berkmanas, Apginta: Direktorius doc.dr. Stasys Šedbaras 2008 06 __ d. 2-o skyriaus „2. Prigimtinė teisė į pilietybę kaip konstitucinė vertybė” keletą citatų:

„Prof. E. Jarašiūnas tvirtina, kad konstitucijos 18 straipsnio nuostata „žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės“ reiškia, jog jos teisinių vertybių skalėje užima aukščiausią vietą ir bet koks jų interpretavimas galimas tik nepaneigiant prigimtinio jų pobūdžio.

Daugelis autorių sutaria, kad tai ne valstybės valia, o gimimu įgyjamos ir nuo individo neatskiriamos pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės ir todėl valstybė jų atimti negali.“

Vertas dėmesio yra doc.S.Pivoro pasisakymas:Nacionalinės valstybės pilietybė iš tikro yra žmogaus prigimtinė teisė“.

Nacionalinės valstybės pilietybė, kaip konstitucinė valstybės saugoma gėrybė, yra gaunama ne iš valdžios malonės, bet yra perduodama iš kartos į kartą. Kaip jau buvo minėta, lietuvių kilmės asmenys pilietybę paveldi iš savo tėvų ir protėvių – tai vadinamoji etninė pilietybė, grindžiama kraujo teisės principu.“

Pažymėtina, jog Konstitucija pilietybės įgijimą gimimu išskiria kaip vienintelį, pagrindinį ir visuotinai pripažintą pilietybės įgijimo būdą.“

Svarbu pažymėti, kad daugelis nacionalinių valstybių savo konstitucijose yra įtvirtinę nuostatas, jog nė vienas pilietis negali prarasti pilietybės įgytos gimus, nes natūralus ryšys tarp žmogaus ir valstybės yra neatimamas.“

Deja, Lietuvos Respublikos konstitucijoje nėra numatyta, jog iš gimimu Lietuvos pilietybę įgijusio asmens pilietybės atimti negalima.“

Vis dėlto, nors dar 1992 metais, priimant dabartinę Konstituciją, už pilietybės įgijimą gimimu pasisakė dauguma Lietuvos gyventojų ir šią teisę išskyrė kaip konstitucinę valstybės saugomą gėrybę, po 2006 m. lapkričio mėn. 13 d. Konstitucinio teismo išaiškinimo pilietybė tapo daiktu, kurį valstybė gali duoti arba atimti.”

„Beje, vertas dėmesio prezidento Valdo Adamkaus pasisakymas:

Mano kategoriška, neatšaukiama pozicija yra ta, kad lietuvis, kad ir kur jis būtų, norintis būti Lietuvos pilietis, turi tą teisę turėti. Mano manymu, šis klausimas yra nesvarstytinas, tai kiekvieno prigimtinė teisė, ir niekas iš manęs tos teisės negali atimti.

Pažymėtina, jog 1997 m. Europos konvencija dėl pilietybės (Lietuva dar nepasirašiusi) riboja valstybėms narėms galimybę be pagrindo atimti iš piliečio pilietybę: „negalima savavališkai atimti iš bet kurio asmens pilietybės“. Nors ir nepasirašiusi, bet priklausydama Europos valstybių bendrijai Lietuva neturėtų į šią nuostatą nekreipti dėmesio. Pažymėtina, jog ši konvencija netgi skatina valstybes nares įteisinti dvigubą pilietybę, kaip visišką žmogaus teisių įgyvendinimo garantą.“

Čia aukščiau ypatingai išskyriau tokią citata: „„Deja, Lietuvos Respublikos konstitucijoje nėra numatyta, jog iš gimimu Lietuvos pilietybę įgijusio asmens pilietybės atimti negalima.“

Ypatingai išskyriau todėl, kad matomai toks teiginys atsirado iš nesugebėjimo teisingai suprasti, suvokti Konstituciją, kaip aukščiausią įstatymą. Nieko nėra aukščiau už Konstituciją, už konstitucines teises. Todėl aukščiausiame įstatyme, Konstitucijoje, įrašytos visos teisės yra NEATIMAMOS, nes nėra tokios valdžios struktūros, tokio kito teisės akto, kuris būtų aukščiau už Konstituciją. Todėl visiškai nebūtina Konstitucijoje įrašyti, kad konstitucinių teisių ATIMTI negalima, nes niekas tokios teisės neturi. Įstatymai privalo neprieštarauti Konstitucijai ir privalomai užgarantuoti konstitucines teises, o ne atiminėti. Tai jeigu galima atiminėti Konstitucijoje įtvirtintą teisę į pilietybę įgyjama gimimu, tai tada galima atiminėti ir visas likusias konstitucines teises, kaip pavyzdžiui 55-am Konstitucijos straipsnyje garantuojamą lygią rinkimų į Seimą teisę (jau atimta 1992-07-09 su prof. Vytauto Landsbergio parašu). Tai kas atsitiks su Konstitucija, jeigu prie kiekvienos Konstitucijoje įtvirtintos teisės pridursime – atimti negalima, atimti galima, nori atimi, nori neatimi? O kam vergams teisės? O kam burokų valdomiems runkeliams reikalingos konstitucinės teisės?

Aiškiai matydami LR Konstitucijos teksto ir esmės iškraipymus LR Konstitucinio Teismo išaiškinimuose ir nutarimuose visiškai nesunkiai galime suvokti, kad slaptosios tarnybos, kurios pasiliko Lietuvoje paskelbus Nepriklausomybę ir toliau atlieka Valstybės griaunamąjį darbą infiltruodami savo agentus į LR KT teisėjų tarpą arba kitaip įtakodami taip, kad Konstitucija įgautų Valstybę griaunantį pavidalą atiminėjant iš LR piliečių jų konstitucines teises.

Tai kokie gi tie priešiškų Lietuvai slaptųjų tarnybų antikonstitucinės veiklos pėdsakai, kuriuos paliko per 10 metų 17 LR KT teisėjų savo išaiškinimuose dviejų pilietybių tema:

Pirmas ir pats kraupiausias pėdsakas yra tas, kai LR KT teisėjai konstituciškai, pagal LR Konstitucijos 6 str. deklaruodami, kad „Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas.“ sąmoningai, piktybiškai, nedovanotinai aiškindami LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-ą dalį, akivaizdžiausiai „nepastebėjo“ LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mos dalies, kur yra Konstitucijoje įtvirtinta „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ....“ ir kuri niekaip negali būti atimta.

Apie tai galima pasiskaityti čia aukščiau straipsnyje ir 2017-08-14 straipsnyje „LR Pilietybės įstatymo prieštaravimai Konstitucijai“.

Antras ne mažiau kraupus nusikaltimas ir kartu paliktas diversijos prieš LR Konstituciją pėdsakas yra tas, kad LR KT iš esmės iškraipė, išsityčiojo, tiesiog pakeitė lietuviško ir kalbininko Jono Jablonskio sunorminto ir Konstitucijos 12-o straipsnio 2-oje dalyje pavartoto žodžio „atskiras“ reikšmę paversdami jį kitais su jo reikšme nesusijusiais žodžiais. Taip iš esmės LR KT pakeitė LR Konstituciją, ko jie neturi teisės daryti. Tai konstitucinis nusikaltimas, šiurkštus priesaikos sulaužymas.

Dar labiau, LR KT teisėjas prof. V.Sinkevičius išsiaiškinęs Konstitucijoje panaudoto žodžio „atskiras“ reikšmę pagal antrą to duoto žodžio reikšmę žodyne „tam tikras, vien tam skirtas“, tos reikšmės niekaip nepanaudojo aiškinant Konstitucijos tekstą, o įvedė žodžius, kurių nėra Konstitucijoje, tuo iškreipdamas Konstituciją ir nepanaudojo sunormintos žodžio „atskiras“ reikšmės.

Apie tai galima pasiskaityti

2017-04-15 straipsnyje „Dvigubas idiotas“,

2017-04-27 straipsnyje „Konstitucijos korifėjo bankrotas“,

2017-05-07 straipsnyje „Konstitucijos korifėjaus bankrotas (II dalis)“,

2017-05-22 straipsnyje „Šizofrenija Lietuvos teisėje?“,

2017-06-05 straipsnyje „Antikonstitucinė dviejų pilietybių antipropaganda“,

2017-07-08 straipsnyje „Dvigubi idiotai siekia triumfo“,

2017-07-10 straipsnyje „Dvigubi idiotai siekia triumfo (II dalis)“,

2017-07-16 straipsnyje „LR KT dviejų pilietybių reveransai Seimo idiotizmui“,

2017-07-24 straipsnyje „Dvi pilietybės – konstitucinė vertybė“,

2017-07-28 straipsnyje „LT KT išaiškinimų išaiškinimai apie dvi pilietybes (I dalis)“,

2017-07-31 straipsnyje „LR KT išaiškinimų išaiškinimai apie dvi pilietybes (II dalis)“.

Trečia didžiulė teisinė klaida, kuri parodo, kaip LR KT priešiškų Lietuvos valstybei jėgų agentai, LR KT teisėjai, specialiai tyčiojasi iš Konstitucijos yra ta, kad 1992-10-25 Konstituciją pritaikė atgalios 1990-03-11 datai, kaip skiriamajai ribai, nors visiškai aišku, kad Konstitucijos 12-tam straipsnyje apie tai ABSOLIUČIAI nieko nekalbama. LR KT teisėjai tiesiog pirštu rodo į NEPRIKLAUSOMYBĘ, kad būtent ji suskaldo LR piliečius į tuos kurie prieš Kovo 11-tą ir tuos kurie po Kovo 11-os. Teisės dokumento taikymas atgalios parodo, kad LR KT teisėjai nėra teisininkai įprastine šio žodžio prasme, o yra specialiai Konstitucijos laužymui paskirti agentai.

Ketvirta, atmetė lingvistinį LR Konstitucijos 12-o straipsnio aiškinimą, kuris yra pagrindinis teisės aiškinimo metodas ir pritaikė Konstitucijos aiškinimo kitus metodus, kurie neturi nieko bendro su esamu Konstitucijos tekstu. Toks lingvistinio konstitucijos teksto aiškinimo atmetimas reiškia, kad Konstituciją aiškina NESUPRATĘ, o gal „per daug gerai supratę“, lietuviškai parašytą Konstitucijos teksto. Tokia taktika „leidžia“ jiems patiems prieš save pasiteisinti, kodėl jie taip iškraipė Konstituciją. Apie tai detaliau galime pasiskaityti 2017-08-08 straipsnyje „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (I dalis)“.

Penkta, pasirenkamas teleologinis Konstitucijos 12-to straipsnio aiškinimo metodas, kad kaip interpretatorius galėtų nustatyti įstatymo ar aiškinamos teisės normos tikslus, uždavinius“.

Apie tai skaitykite 2017-07-28 straipsnyje „LT KT išaiškinimų išaiškinimai apie dvi pilietybes (I dalis)“.

Šešta, pasirinko taip pat istorinį Konstitucijos aiškinimo metodą, o ne tai kas dabar Konstitucijoje parašyta.

Apie tai skaitykite 2017-07-28 straipsnyje „LT KT išaiškinimų išaiškinimai apie dvi pilietybes (I dalis)“.

Septinta, pritaikė buvusias prieš Konstituciją „Konstitucijos metmenų“ nuostatas, kurios buvo atmestos, nes neįtrauktos į Konstitucijos tekstą. Tai kas atmesta, atsisakyta įtraukti į Konstituciją, negali būti Konstitucijos tekstu. Dar labiau, Konstituciją aiškino vėliau priimtu Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymu, kad dvi pilietybės yra pavojingos, nesuprasdami, kas yra parašyta Konstitucijoje. Konstitucijos tekstas šiuo atveju labai efektyviai apsaugo naconalinius interesus, nes tik atskirai, kitoje šalyje gyvenantys LR piliečiai turi teisę įgyti ir kitos valstybės pilietybę.

Aštunta, Konstitucijos aiškinimui panaudojo kalbiškai netaisyklingą „dvigubos pilietybės“ terminą vietoj aiškaus, kalbiškai teisingo termino „dvi pilietybės“. Tuo parodydami nepagarbą LR Konstitucijos 14-tam straipsniui. Taip pat, LR Konstitucijos 12-as straipsnis kalba apie dvi pilietybes, t.y. Lietuvos ir kitos valstybės pilietybes, o ne apie „dvigubą pilietybę“. Tai buvo pirmas ženklas, kad čia kažkas labai negerai su tais išaiškinimais. Valstybės dokumentai turi būti rašomi taisyklinga valstybine kalba, o ne iškraipyta kalba. Iškraipyta kalba taip pat indikuoja, kad gal čia kartais ne Lietuvoje mokslus baigę kraipo LR Konstituciją.

Devinta, savo antikonstitucinių, sumaitotų išaiškinimų pagrindimui ir įtvirtinimui siunčia LR piliečius į referendumą dėl dviejų pilietybių, dėl LR 12-o straipsnio pakeitimo, kad sujaukti puikiai, atsakingai, teisingai ir tobulai surašytą ir LR piliečių 1992-10-25 referendumu priimta LR Konstitucijos 12-tą straipsnį. Apie tai skaitykite auščiau pateiktuose straipsniuose.

Dešimta, papildomai LR KT teisėjai taip pat iškraipė LR Konstituciją, kai priiminėjo nutarimus dėl LR Seimo rinkimų įstatymo pagal LR Konstitucijos 55 str., Prezidento nušalinimo ir valstybinės lietuvių kalbos.

Apie tai skaitykite 2017-08-10 straipsnyje „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (III dalis)“.

Vienuolikta, aukščiau tekste paminėta citata: “„Vis dėlto, nors dar 1992 metais, priimant dabartinę Konstituciją, už pilietybės įgijimą gimimu pasisakė dauguma Lietuvos gyventojų ir šią teisę išskyrė kaip konstitucinę valstybės saugomą gėrybę, po 2006 m. lapkričio mėn. 13 d. Konstitucinio teismo išaiškinimo pilietybė tapo daiktu, kurį valstybė gali duoti arba atimti.” Taip pat įrodo šiurkštų LR Konstitucijos iškraipymo faktą.

Pagal tai, kokie yra palikti esmingai klaidingo Konstitucijos 12-o straipsnio išaiškinimo pėdsakai LR KT išaiškinimuose ir kitų LR Konstitucijos straipsnių taikymuose, galima daryti išvadą, kad LR Konstitucinio Teismo teisėjai yra priešiškų Lietuvos valstybei jėgų agentai. Kad tai nėra joks atsitiktinumas parodo ir kiti LR Konstituciją esmingai iškraipantys faktai. Apie tai galima pasiskaityti 2017-08-10 straipsnyje „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (III dalis)“.

Stebėtis nereikėtų, „RUDOJI MEŠKA“ kiša savo nosį, kur tik gali ir net ten kur neišgali ir palieka savo veiklos pėdsakus. Lietuva yra ypatinga, nes pirmoji pradėjo erzinti „rudąją mešką“ paskelbdama savo nepriklausomybę.

Prezidentų ir Seimo veiksmai

Prezidento Valdo Adamkaus nuomonė išdėstyta aukščiau:

Mano kategoriška, neatšaukiama pozicija yra ta, kad lietuvis, kad ir kur jis būtų, norintis būti Lietuvos pilietis, turi tą teisę turėti. Mano manymu, šis klausimas yra nesvarstytinas, tai kiekvieno prigimtinė teisė, ir niekas iš manęs tos teisės negali atimti.

Įdomu, ką prezidentas Valdas Adamkus veikė savo prezidentavimo metu, kad šito labai svarbaus LR piliečių konstitucinių teisių klausimo neiškėlė, kai tas klausimas net jam pačiam yra svarbus. Kodėl nesikreipė į LR Konstitucinį Teismą ir neišsiaiškino, kodėl LR KT neįvertino LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mos dalies? Tai reiškia, neatliko savo pareigų tinkamai, taip sudalyvavo LR Konstitucijos išniekinimo diversijoje, neveikimu kovojo prieš LR Konstitucijoje įtvirtintas prigimtines teises.

O kaip LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė ar tinkamai atlieka savo pareigas, ar nepastebėjo, kad LR KT teisėjai savo išaikinimuose neįvertino LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mos dalies? Taip, JE Prezidentė Dalia Gryabuskaitė pukiai žino, kad gali tuo klausimu kreiptis į LR KT. Tačiau ponia Dalia Grybauskaitė kreipėsi į LR KT tuo klausimu, kurio atsakymas buvo labai lengvai prognozuojamas, tiesiog aiškus iš karto. Taigi ir gavo atsakymą, kurio ir norėjo, o galimai galėjo būti dėl to ir iš anksto susitarta. Ponia Dalia Grybauskaitė nesikreipė į LR KT dėl Konstitucijos 12-o straipsnio 1 dalies, kuri iš esmės LR KT teisėjų yra išeliminuota iš Konstitucijos ir jos aiškinimų.

O kaip su Seimu? Seimas taip pat kreipėsi į LR KT buktai siekdamas išplėsti „atskirus atvejus“ iki ES ir NATO valstybių ir visiškai nesunku prognozuoti, kad gaus tokį patį atsakymą, kaip ir JE prezidentė Dalia Grybauskaitė. Visa tai rodo, kad Seimas žaidžia politinius žaidimus, o iš tikro siekia, kad būtų referendumas, kurį jie žino kaip padaryti neįvykusiu, tam jie profesionalai. Seimas nesikreipė į LR KT dėl LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mos dalies išeliminavimo iš Konstitucijos ir jos išaiškinimų, kadangi tai yra labai nepatogu LR Konstituciniams Teismui. Taigi LR KT, LR prezidentai, LR Seimas veikia viena kryptimi – prieš Konstituciją, prieš Lietuvos valstybę ir grubiai laužo savo priesaikas. Natūralu, jie yra neteisėtai antikonstituciškai išrinkti. Apie tai galite pasiskaityti 2016-9-11 straipsnyje „Ultimatumas Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“, ir 2017-03-11 straipsnį „Okupuota nepriklausomybė“.

Iš pasisakymų matyti, kad LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė, ir iš LR Seimo veiksmų matyti, kad jie dalyvauja bendroje su LR KT diversijoje prieš LR piliečių teises, prieš LR Konstituciją, kurią šiurkščiai laužo. 2017-04-11 publikuotas video „Dėl dvigubos pilietybės – konfliktas aukščiausioje valdžioje“.

Išvados: Taigi, dvi pilietybės yra ne konstitucinė problema, o priešiškų užsienio valstybių slaptųjų tarnybų įtakos užkardymo problema. LR Konstitucinio Teismo teisėjai įvykdė DIVERSIJĄ prieš LR Konstituciją, mūsų valstybės teisinį pagrindą. Iš esmės LR KT teisėjai, o jų per 3 kartus yra 17, o kartu su kitais šiurkščiai sulaužytais Konstitucijos straipsniais dar daugiau, kurie svarstė dviejų pilietybių problematiką, šiurkščiai sulaužė savo priesaikas Konstitucijai ir Valstybei. Klausimas paprastas: ar Lietuva turi paklusti užsienio valstybių įtakos agentų griaunamajai veiklai, kuri šiuo atveju sklinda iš LR Konstitucinio Teismo nutarimų? Manau, kad žymiai perspektyvesnis kelias būtų LR KT teisėjus apkaltos tvarka pašalinti iš pareigų, nors tai ir yra nerealu, taip nebus padaryta, nes LR KT, LR prezidentai, LR Seimas veda tą pačią politiką prieš LR piliečių konstitucines teises.

Remdamasis LR Konstitucijos 108-o straipsnio 1-mos dalies 3-čiu punktu kviečiu LR Konstitucinio Teismo teisėjus ATSISTATYDINTI, jeigu Jūsų širdis nors kiek nors linksta prie Lietuvos ir jeigu nesugebate suvokti LR Konstitucijos 12-am straipsnyje įtvirtintų konstitucinių vertybių. Kitu atveju prasmekit Lietuvos istorijoje kaip okupanto agentai, kaip Lietuvos teisinės demokratinės valstybės naikintojai.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
167. Man Idomu
(2024-03-22 15:53:44)
(2601:248:8000:3a70:f861:8403:9da4:503f) Parašė:

Man įdomu kiek senis šaltis uzdirba rašydamas tiek komentarų prie tokių straipsnių, kurie jo net nekutena. Straipsnis gerai išnagrinėja KT: logiškai, aišku ir tikslu.166. Senis Šaltis
(2017-08-31 02:44:58)
(88.222.97.16) Parašė:

Kągi ir jono pribaigimui su tuos jablonskiu: 1. nòrmintojas, -a smob. (1) kas normina: Mes pagrįstai galime laikyti Jablonskį vienu didžiausių lietuvių literatūrinės kalbos vystytojų bei normintojų K.Kors. --- Jonas Jablonskis buvo lietuvių literatūrinės kalbos vystytojų, bei normintojų --- 2. literatū̃rinis, -ė adj. (1) 1. susijęs su grožine literatūra: Literatūrinis gyvenimas rš. Literatūrinis judėjimas rš. Literatūrinis konkursas rš. ---- DABAR PASAKYKIT KUO LITERATŪRINĖ KALBA YRA SUSIJUSI SU TEISINE, DOKUMENTINE, TIKSLIĄJA? Tokiu atveju reikia braukti visus jono ramanauskio anksčiau pasakytus teiginius, kad "nes teisėje galioja ne tai ką kas sugalvoja, o tai, kas juodu ant balto parašyta.", "O suprasti teisėje reikia ne taip kaip galvos fantazija leidžia, o tik tiksliai taip, kaip juodu ant balto parašyta." - jono frazės paimtos iš ekspertai.eu/konstitucijos-korifejo-bankrotas92150/ . Jei jonas teisei aiškinti pasinaudoja literatūrinius kalbos aiškinimus, tai belieka pabaigti pačio jono fraze iš to pačio jono teksto: "Padaryta didžiulė žala LR piliečiams atimant ir iškraipant jų LR Konstitucijos suteiktas teises. O tai ir reiškia Konstitucijos korifėjo bankrotą.". Amen.165. Senis Šaltis
(2017-08-30 15:52:36)
(88.222.97.16) Parašė:

163. dr. Jonas Ramanauskas joramlt*yahoo.com (2017-08-30 15:42:50) (98.212.66.159) Parašė: -- labai puikus komentaras, gaila jis yra nukarpytas ir nepilnas. Ką ir sakiau žemiau - kada jonas neturi argumentų, jam belieka apie šiknų laižymus kopinti. Ir tai dar iškarpytus komentarus pritemtus, ale jis kažką įžeidė cha! AR DAR KAS NORS TIKI JONO SMEGENŲ PLOVIMU? EKSPERTAI.EU SUSIPROTĖKITE PAGALIAU!164. Senis Šaltis
(2017-08-30 15:48:41)
(88.222.97.16) Parašė:

jonas kitus vadina rusais, ale jis matai vienas lietuviškai kalba, bet tokio žodžio, kaip sunormintas nėra. Yra norminta kalba, normina, bet ne - sunorminta. Čia tas pats kas sakyti nedametė, vertinys iš rusų kalbos nedabrosil. Taigi jonas pritemdamas viską prie savo teorijos, jono jablonskio pavyzdį aiškina, kaip tinkamą konstitucijos sakiniui. Bet prisiminkime, kad jonas pirmuose savo straipsniuose labai karštai pasakojo, kad tik jis vienas supranta kur yra daugiskaita, o kur vienaskaita. Taigi, jablonskio pavyzdyje naudojama vienaskaita vyriškos giminės "jis atskirai gyvena". Todėl pritempiant, kaip jonas daro, galima sakyti, kad nei viena moteris neturi teisės pagal joną prašyti antros pilietybės. Kaip ir pora išvažiavusi į užsienį, taip pat neturi teisės, nebent jie išsiskirtų ir gyventų vienas nuo kito atskirai, nes jablonskio atvejis sako apie vieną vyrą atskirai gyvenantį. Taigi moteris net išsiskyrusi jau negali turėti antros pilietybės. Čia aiškinau taip, kaip visiems aiškina jonas. Tikiuosi atsiras daugiau adekvačių žmonių ir tą amerikos projektą nusodins, kad jis daugiau neužsiiminėtų provokacijom, už kurias, greičiausiai, gauna atlygį.163. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-08-30 15:42:50)
(98.212.66.159) Parašė:

Suprantama, kad besmegeniui yra ypač malonu skaityti tik savo pačio komentarus: Besmegenis po 2017-08-10 straipsniu "KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (III dalis)" (ht*tp:/*/ww*w.ekspertai.*eu/konstitucinio-teismo-sarlatanaiiii-dalis93170/) paliko 33-čią ir 54-ą komentarus:*** 33. Senis Šaltis (2017-08-11 16:46:42) (88.222.97.16) Parašė: ar galima jonai ir aš pasišildysiu tavo šiknoj liežuvį? Tu mano pupuliuk."*** 54. Senis Šaltis (2017-08-11 18:57:00) (88.222.97.16) Parašė: "Tai kad jonai 33-čiam komentare aš tau subinę laižyti gatavas, kad tik tu mane priimtum į išrinktųjų tarpą."162. Senis Šaltis
(2017-08-30 15:16:16)
(88.222.97.16) Parašė:

Pakartosiu per naujo. jonas kabinasi prie KT, kad jie išaiškina žodžiais, kurių nėra įrašyta konstitucijoje, ir juos išvadina šalatanais. Dabar žiūrime ką rašo šiame straipsnyje jonas: "Jei LR pilietybė įgyjama gimstant, tai tokia teisė į LR pilietybę yra prigimtinė. O prigimtinės teisės negali būti atimamos." --- jonas tvirtina, kad įgijimas gimstant yra prigimtinis. Bet tokio žodžio nėra 12-tame straipsnyje. Jei jonas teigs, kad tai yra tas pats, aš jam pacituosiu: "18 straipsnis Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės." --- Jei būtų norėję konstitucijos kūrėjai (rašau grynai jono žodžius ir jo aiškinimo žodžiais) būtų ir parašę "...laisvės yra įgyjamos gimstant". Tačiau to neparašė. Vadinasi tai skirtingos sąvokos. Kas yra logiška, kad žmogus gimsta laisvas, jam nereikia jokios valstybės, kad taip nutiktų. O gimęs jis gali įgyti, mūsų atveju Lietuvoje, įgyja pilietybę gimstant, o pilietybės įgijimo tvarką nustato tas pats 12-tas konstitucijos straipsnis: "Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas.". Taigi jonai aš tau pateikiu argumentus ir juos išaiškinu, ko tu niekaip negali padaryti. Tu tik sugebi įžeidinėti, nes esi netašytas kaimo stuobrys, toks gimei, toks ir likai, ir liksi.161. Senis Šaltis
(2017-08-30 14:58:20)
(88.222.97.16) Parašė:

15, 9, 5 komentarai paneigiantys visą jono nusišnekėjimą žemiau.160. Senis Šaltis
(2017-08-30 14:53:10)
(88.222.97.16) Parašė:

Nėra tokio žodyno "sunorminto". Kalbininke nekabink makaronų.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi