2024 m. liepos 22 d.

 

Dvigubi idiotai siekia triumfo

93
Paskelbta: 2017-07-08 09:55 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | [email protected]
V. Sinkevičius. Nuotr. mruni.lt
V. Sinkevičius. Nuotr. mruni.lt

Viskas atrodo labai paprasta. Tiesiog išsiaiškini sąvokas, jų reikšmes ir jas naudoji teisingai. Taip labai yra paprasta. Tačiau, kai turime reikalą su Mykolo Romerio universiteto profesoriumi Vytautu Sinkevičiumi, net ir ten, kur problemos visiškai nėra, problema yra padaroma tam, kad propaganda, o ne teisė paimtų viršų. Straipsnelį paskatino parašyti išsamus prof. Vytauto Sinkevičiaus 2017-07-08 straipsnis „Dviguba pilietybė, arba Mūšis dėl Konstitucijos viršenybės“.

Mūšis dėl Konstitucijos viršenybės yra tikrai vertas mūšis, LR Konstitucija privalo galioti Lietuvoje, jei kuriame teisinę ir demokratinę valstybę. Tenka rašyti straipsnį, nes alkas komentarų nepraleidžia, jeigu jie nesutampa su jų antikonstitucine propaganda. Tuom esu jau ne kartą įsitikinęs ir paskelbęs, taigi turime tokius alko „inteligentus“, kaip kokios caro ochrankos cenzorius, arba kgb cenzorius.

Kaip sakau, rimtam tekste turi būti rimtos sąvokos ir jos turi būti labai pagrįstos. Tai net prof. V.Sinkevičiaus straipsnio pavadinimas „akis bado“ jo panaudota idiotiška sąvoka „dviguba pilietybė“, kai turėtų būti naudojama paprastesnė, trumpesnė ir lietuviškai ir gramatiškai teisingesnė „dvi pilietybės“, nes kalba būtent ir eina apie dvi pilietybes, o ne apie vieną dvigubą pilietybę. Tarkim, kad pats MRU profesorius tiesiog nespėjo susigaudyti kaip čia taip lietuviškiau išsireikšti, tai gal būt jam geriau priimtina rusiškas išsireiškimas „dvoinoje graždanstvo“ , nei lietuviškas „dvi pilietybės“. Tai jeigu prof. V.Sinkevičius to nežinotų, tai dar viena reikalo pusė, tačiau iš tikro prof. V.Sinkevičius apie tai puikiai žino, nes apie tai jau parašyta visa eilė straipsnių ir apie tai prof. V.Sinkevičius, kaip ir MRU teisininkai yra informuotas. Apie tai yra 2017-04-15 straipsnis „Dvigubas idiotas“. Apie tai yra 2017-04-27 straipsnis „Konstitucijos korifėjo bankrotas“ ir 2017-05-07 straipsnis „Konstitucijos korifėjaus bankrotas (II dalis)“. Įvertinus tą aplinkybę, kad prof. V.Sinkevičius yra gerai informuotas apie sąvokos „dviguba pilietybė“ ydingumą, laikau, kad pono prof. V.Sinkevičiaus 2017-07-08 straipsnis „Dviguba pilietybė, arba Mūšis dėl Konstitucijos viršenybės“ yra sąmoningas pasityčiojimas ne tik iš lietuvių kalbos, ne tik iš teisės, kur sąvokos turi būti tiksliai apibrėžiamos, bet kartu ir iš LR Konstitucijos, kurios tekste niekaip nėra tokios idiotiškos sąvokos „dviguba pilietybė“, o kalba eina apie LR ir kitos valstybės pilietybę, tai yra kalba eina apie dvi pilietybes. Tuo būdu prof. V.Sinkevičiaus straipnis jau iš karto nėra joks „Mūšis dėl Konstitucijos viršenybės“, o greičiau tai straipsnis, kurio tikslas gudriai ir propagandiškai išniekinti LR Konstituciją.

Prof. V.Sinkevičius užsiima ne Konstitucijos paaiškinimu, o priima kaip duota, LR KT išaiškinimuose, kaip duotu iš aukščiau ir net esančiu aukščiau Konstitucijos tekto. Taip yra teigiama: „Tačiau šiuo metu vykstanti diskusija ypatinga tuo, kad nėra diskutuojama, kaip reikėtų pakeisti Konstitucijos 12 straipsnį, kad Lietuvos pilietis galėtų būti kartu ir kitos valstybės pilietis, nors tai, kaip konstatavo Konstitucinis Teismas, yra vienintelis būdas išplėsti dvigubos pilietybės atvejus.“. Problema tame, kad jokio pakeitimo daryti LR Konstitucijos 12-am straipsnyje nereikia ir tai būtų labai žalinga Lietuvos valstybei. Turiu omenyje galimą LR Konstitucijos keitimo variantą, apie kurį jau buvo kalbama, kad 12-to Konstitucijos straipsnio 2-a dalis turėtų skambėti taip: „Lietuvos Respublikos pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu.“. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Lietuvoje gyvenantis LR pilietis gali gyvendamas Lietuvoje įgyti ir kitos valstybės pilietybę, o tai reiškia, kad tam tikros valstybės gali Lietuvoje prigaminti savo piliečių ir po to atvykti jų ginti arba turėti kitus Valstybės griovimo planus. Todėl tokia referendumo formuluotė galėtų būti pražūtinga Lietuvai. Taip būtų, jei referendumas Lietuvoje laimėtų pagal aukščiau pateiktą formuluotę. Pabandykime pažvelgti į to galimo referendumo, pagal pasiūlytą formuluotę neigiamą rezultatą. Neigiamas referendumo rezultatas iš esmės reikštų, kad nelieka LR Konstitucijoje dabar esančios formuluotės, o lieka neigiamas referendumo rezultatas, kuris reiškia „Lietuvos Respublikos pilietis NEGALI būti ir kitos valstybės piliečiu.“ Manau, kad LR KT ir V.Sinkevičius siūlydamas referendumą dėl dviejų pilietybių ir turi tą tikslą, kurį turi ir LR KT išaiškinimai, tai uždrausti LR piliečiams turėti ir kitos valstybės pilietybę, tuo būdu pagrindžiant gal net visam laikui savo idiotiškus LR konstitucijos išaiškinimus. Tai tiesiog aferistiška kova, mūšis prieš LR piliečių konstitucines teises. Štai kokiam tikslui ir yra pašvęstas, alko ideologijai atitinkantis, prof. V.Sinkevičiaus straipsnis. Papildomai apie tai galima pasiskaityti 2017-05-25 straipsnyje „Dainiaus Paukštės propagandinė ekspertizė“, 2017-06-05 straipsnyje „Antikonstitucinė dviejų pilietybių antipropaganda“, 2017-06-28 straipsnyje „Ar verta pasitikėti dvigubais idiotais?“.

Autorius, prof. V.Sinkevičius teigia: „Visiškai nekreipiama dėmesio ir į tai, kad pagal Konstituciją Konstitucinio Teismo sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami, kad Seimui draudžiama įveikti Konstitucinio Teismo nutarimus, t. y. draudžiama vėliau priimtais įstatymais nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kurį Konstitucinis Teismas buvo pripažinęs prieštaraujančiu Konstitucijai.“ Ponas profesorius V. Sinkevičius yra dogmatizmo šalininkas, o profesorius visada privalėtų žiūrėti į klausimą kritiškai, kūrybiškai ir atsakingai, o ne kartoti nesąmones, kurios jau yra įrodytos. Problema yra tame, kad labai aiškiai ir suprantamai įrodyta, kad pačio LR Konstitucinio Teismo išaiškinimai yra ANTIKONSTITUCINIAI. O teikti tokius antikonstitucinius išaiškinimus net ir švenčiausiasis LR KT neturi teisės, nes LR Konstitucija yra aukščiausias įstatymas, o ne LR KT išaiškinimai. LR Konstitucijoje nenumatyta tokios nuostatos, kad antikonstituciniai išaiškinimai yra aukščiau Konstitucijos. Tačiau dogmatiškai nusiteikusiam profesoriui tokie dalykai yra nepriimtini, nes tai reikštų jo pačio nesusigaudymą net elementarioje teisėje. Taigi pateiksiu iš karto tas grubiausias klaidas, kurias padarė LR Konstitucinis Teismas aiškindamas LR Konstituciją:

1) panaudojo idiotišką sąvoką „dviguba pilietybė“.

2) pakeitė lietuviško žodžio „atskiri“ lietuvišką, Lietuvių kalbos žodynuose išaiškintą, prasmę .

3) LR Konstitucijos galiojimą pritaikė atgalios.

Tačiau prof. V.Sinkevičius taip aiškina: Konstitucijos 12 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad „išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis“. Minėta, kad nurodytą konstitucinę nuostatą Konstitucinis Teismas aiškina kaip reiškiančią, kad dvigubos pilietybės atvejai turi būti labai reti (išimtiniai), kad dviguba pilietybė negali būti paplitęs reiškinys, ji turi būti ribojama. Kodėl Konstitucinis Teismas būtent taip aiškina Konstitucijos 12 straipsnio nuostatą? Gal Konstitucinis Teismas, kaip teigia jo kritikai, netinkamai išaiškino žodžius „atskiri atvejai“, nes, pasak jų, kiekvienas atvejis yra atskiras, vadinasi, pagal Konstituciją įstatymų leidėjas turi diskreciją nustatyti labai daug „atskirų atvejų“, kai Lietuvos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, taigi Konstitucija esą dvigubos pilietybės nedraudžia, o Konstitucinis Teismas suklydo ir nenori pripažinti savo klaidos?! Šiuos argumentus aptarsime vėliau, o dabar prisiminkime, kokios aplinkybės lėmė, kad Konstitucijos 12 straipsnyje yra įtvirtintas dvigubos pilietybės ribojimas.”

Kaip akivaizdžiausiai matome LR Konstitucijoje nėra tokių žodžių, kaip „dviguba pilietybė“, labai reti (išimtiniai), paplitęs reiškinys. Taigi kaitalioti ir įvedinėti į Konstitucijos aiškinimą žodžius, kitokias sąvokas negalima, nes Konstitucija turi būti aiškinama per ją pačią. Su tuo sutinka ir prof. V.Sinkevičius. Sutinka, bet nesilaiko tos nuostatos. O juk elementariai aišku, kad net taško vietos teisiniame sakinyje pakeisti negalima, o čia visa plejada naujų žodžių ir dar plius idiotiška sąvoka.

Prof. V.Sinkevičius, kaip karžygys mūšyje prieš Konstituciją, taip siekia išaiškinti aplinkybes, kurios lėmė, kad Konstitucijos 12 str. yra įtvirtintas dvigubos pilietybės ribojimas: „Viena iš jų: dvigubos pilietybės reguliavimas 1918–1940 m. galiojusiose Lietuvos Respublikos Konstitucijose, kitaip tariant, prieškario Lietuvos valstybės istorinė konstitucinė patirtis. Ji turėjo nemažos įtakos apsisprendžiant, ar dviguba pilietybė turi būti ribojama.“

Tokie profesoriaus V.Sinkevičiaus argumentai net supuvusio skatiko neverti. Esmė tame, kad esamas LR Konstitucijos tekstas negali būti aiškinamas istoriškai, nes Konstitucijos tekstas turi būti aiškinamas tik taip ir tik taip, kaip dabar juodu ant balto parašyta. Todėl visokie tokie prof. V.Sinkevičiaus bandymai yra net supuvusio skatiko neverti. Gal jie yra verti tik moksliniame darbe analizuojant dviejų pilietybių dinamiką LR Konstitucijose ar įstatymuose. Tačiau konkreti Konstitucija privalo būti aiškinama tik taip, kaip dabar juodu ant balto parašyta. Taigi visi prof. V.Sinkevičiaus istoriniai išaiškinimai privalo būti atmesti iš karto.

Prof. V.Sinkevičius gal net antikonstitucinio azarto paimtas taip teigia: „Rengiant 1992 m. Konstituciją taip pat buvo vadovaujamasi nuostata, kad Konstitucijoje būtina įtvirtinti viengubos pilietybės principą, o dviguba pilietybė bus galima tik atskirais retais įstatyme numatytais atvejais. Tai atsispindi Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. lapkričio 7 d. nutarimu sudarytos darbo grupės parengtuose Konstitucijos koncepcijos metmenyse [9], kuriuose buvo numatyta, kad rengiant Konstitucijos projektą bus vadovaujamasi nuostata, jog „tik išimtiniais atvejais, nustatytais Konstitucijoje, Lietuvos Respublika pripažįsta dvigubą pilietybę“, kad „Lietuvos Respublikos pilietis gali netekti Lietuvos pilietybės /…/ įgijęs svetimos valstybės pilietybę“.

Visiškai nesvarbu kaip, kas, kada ir kokia nuostata vadovavosi rengdamas dabartinę 1992-10-25 Konstituciją. Nes ne tos nuostatos yra svarbu, o tai kas yra konkrečiai juodu ant balto lietuviškai parašyta Konstitucijoje. Taigi teisės profesoriaus teiginiai elementariai nelaiko jokios kritikos ir supuvusio skatiko neverti. Taigi visos aplinkybės yra atmestinos ir tik viena aplinkybė telieka. LR Konstitucija gali būti aiškinama tik taip, kaip juodu ant balto parašyta. Visaip kitaip aiškinant daroma iš Konstitucijos tik propaganda, kuri reiškia aiškiai išreikštą antikonstitucinę veiklą. Tokia veikla ir užsiima Konstitucijos korifėjus prof. Vytautas Sinkevičius. Tokia veiklą vertinu, kaip penktos kolonos veiklą.

Prof. V.Sinkevičius teigia: „Grįžkime prie Konstitucijos 12 straipsnio antrojoje dalyje vartojamų žodžių „atskiri atvejai“, kurie, kaip nurodoma Konstitucinio Teismo nutarimuose, reiškia, kad tokie atvejai turi būti labai reti (išimtiniai).“

Nėra Konstitucijoje tokių žodžių „kad tokie atvejai turi būti labai reti (išimtiniai)“, todėl LR KT išaiškinimas yra antikonstitucinis. Atskiri atvejai yra atskiri atvejai ir apie jokį jų labai retumą (išimtinumą) nėra nė menkiausios užuominos. Laikas suprati lietuviškai, kad tai kas yra atskirai, tas nėra kartu. Tai elementaru, paprasta, lietuviškai, tačiau prof. V.Sinkevičiui ir LR KT niekaip nesuprantama, kažkas antgamtiška? LR pilietis išvykęs į Angliją gyvena atskirai, ne Lietuvoje. Taip yra apibrėžiama aplinkybė, kada LR pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu. Ir visai nesvarbu ar tai bus vienas pilietis ar visa milijonas. Konstitucinės teisės taikytinos visiems LR piliečiams vienodai. O ne taip, kad vieniems galima, o kitiems negalima. Visiems galima, kurie atskirai kitoje valstybėje gyvena. LR Konstitucija nepaprastai lanksčiai, nepaprastai tobulai parašyta ir jokių pakeitimų tame 12-ame straipsnyje daryti negalima ir nereikia. Reikia tik lietuviškai lietuvišką tekstą suprasti, kas ko gero nei prof.V.Sinkevičiui, nei LR KT nėra „įkandama“, lietuvių kalba jiems nesuprantama, nes akivaizdžiausiai jiems nenusibosta naudoti idiotiškos sąvokos „dviguba pilietybė“. Jau vien tai labai daug pasako apie profesorišką lygį.

Ponas prof. V.Sinkevičius taip kalba: „ Jeigu Konstitucijos kūrėjai tikrai norėtų Konstitucijoje įtvirtinti nuostatą, kad įstatymo nustatyti dvigubos pilietybės atvejai nebūtų labai reti – išimtiniai, kad dviguba pilietybė gali būti plačiai paplitęs reiškinys, į Konstitucijos 12 straipsnį apskritai nebūtų įrašyta „išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis“.

Prof. V.Sinkevičiaus toks paaiškinimas neatlaiko elementariausios kritikos. Visiškai nesvarbu ką Konstitucijos kūrėjai norėjo, yra svarbu tai, ką jie juodu ant balto užrašė ir kas buvo priimta visaliaudiniu referendumo. Atrodo taip elementarų, tačiau teisės profesoriui iš MRU neįkandama tokia tiesa. Pasikartosiu, juodu ant balto parašyta nepaprastai puikiai. Įstatymo leidėjui sudarytos galimybės nustatyti tuos atskirus atvejus, kurie apibrėžiami aplinkybėmis, o ne skaičiais, kada LR pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu. Pagal Pasaulio lietuvių pageidavimus, apie kuriuos žinau iš 2017-03-08 konferencijos, užtenka vieno vienintelio atvejo patenkinti jų prašymą išsaugoti LR ir kitos valstybės pilietybę: LR pilietis gyvenantis kitoje valstybėje gali įgyti ir kitos valstybės pilietybę. Grynai konstituciškai ir elementariai aišku. O kas nori pasiskaityti apie kitus atskirus atvejus, tai prašau pasiskaityti 2017-01-30 straipsnį „Antikonstitucinės valdžios grožybės (II d.)“.

Praktiškai prof. V.Sinkevičius visą nepertraukiamą laiką kalbėdamas „Jeigu Konstitucijos kūrėjai tikrai norėtų Konstitucijoje įtvirtinti nuostatą,....“ vis bando spėti, ką gi tie Konstitucijos kūrėjai tikrai norėtų ir niekaip MRU profesoriui neaišku, kad jie LR Konstitucijoje juodu ant balto ir parašė tai, ko tikrai norėjo. Ne tai parašė ko nori LR KT ir ponas prof. V.Sinkevičius iš MRU, o parašė tikrai taip kaip tikrai norėjo. Berods elementaru, kad teisės sakiniai turi būti aiškinami ne taip kaip kas nori ar norėjo, o taip, kaip juodu ant balto parašyta. Todėl gal ir neverta tęsti šio prof. V.Sinkevičiaus straipsnio analizės? Na nebent kam nors kiltų kokių nors klausimų? Komentarų skiltyje pabandysiu atsakyti.

Išvada: Profesoriaus Vytauto Sinkevičiaus iš MRU straipsnį vertinu kaip antikonstitucišką, antivalstybinę veiklą, nukreiptą LR piliečių suskaldymui, jų konstitucinių teisių atėmimui.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
93. Senis Šaltis
(2017-08-30 18:02:17)
(88.222.97.16) Parašė:

suldu eik pagal nuorodą į komentarus. Man tai viskas aišku, bet jonas su tavimi nesutiktų, bet išvadins viskuo kuo net neįsivaizduoji, kad gali būti. Laikas tą amerikos projektą gesinti visiems.92. suldu
(2017-08-30 17:57:57)
(82.135.251.145) Parašė:

Ka jus cia diskutuojat ar gincyjates apie ora. nei rasytine nei gramatine, nei kalbininku ismyslai nepakeis sakynio esmes, irasytos konstitucijoje....kiek galima sijoti mesla, tikintis rasti aukso..... norint pakeisti zodi konstitucijoje, reikalingas referendumas. viskas, to turetu uztekti abiems. Joks ,kiseninis, kt nera auksciau konstitucijos. o jeigu jie elgiasi priesingai,o zmones tyli, tai cia jau zmoniu pareiga ginti konstitucija, ne valdininku.91. Senis Šaltis
(2017-08-30 17:46:38)
(88.222.97.16) Parašė:

1. ekspertai.eu/dvi-pilietybes-ne-konstitucine-problema93312 jonas ramanauskis save visiškai diskredituoja. Komentaruose pateikiau jonui niekaip nenuginčijamus argumentus su nuorodomis. Ir kokios reakcijos iš jono pusės.90. Senis Šaltis
(2017-07-09 12:15:39)
(88.222.97.16) Parašė:

StasyG, kai nėra ką pačiam pasakyti - belieka kitus kopijuoti beveik visuose komentaruose. ramanauskio pavyzdys matau užkrečiamas. Tiesa, ramanauskis save kopijuoja dažniausiai.89. StasysG
(2017-07-09 10:28:50)
(82.140.168.97) Parašė:

(tęsinys po auto'nukirpimo)---"... Sinkevičius kažką tokio sumalė, mano neprofesionalo nuomone, neteisingo. O kiti profai tyli. Na, gal ne vieta šiame portale superrimtus dalykus įrodinėti? Viena aišku: nesuteikdama 2 pilietybės, ar netgi atimdama 1-ją, PRIGIMTĄ, lietuvišką, Lietuvos valstybė PRARANDA savo lietuvių tautybės piliečius. Kodėl jai jų negaila? --- 66.Dar kartą V.Ladas. Tiems, kam gaila dviejų, ar daugiau pilietybių lietuviams. ŽYDAI. Dievo išrinktoji tauta. Protingi, gudrūs, sukti. Suteikia Izraelio pilietybę kiekvienam užsieniečiui, jei jis yra žydų tautybės. Ir gyvena, ir klęst, ir apsigina. Turėdami vos tris-keturis milijonus gyventojų, apsupti apie 80 milijonų Izraelio valstybę sunaikinti prisiekusių musulmonų. Ar žydai skundžiasi kam, kad nėra kam GINTI jų Valstybės?"88. StasysG
(2017-07-09 10:21:03)
(82.140.168.97) Parašė:

Blogai, kad Lietuva, valdoma nemokšų ir antikonstitucinių biurokratų, net atima įgimtą pilietybę; blogai, kad Lietuva, būdama galingų ir imperiškai nusiteikusių slavų tautų apsuptyje, neseka Izraelio pilietybės išsaugojimo ir didinimo pavyzdžiu. Todėl pritariu V.Ladui (61,66), ką jis čia išdėstė, be iškraipymo pacituodamas: -----61. V. Ladas (2017-07-08 20:11:18) Oi, kaip trūksta profesionalų komentarų, lituanistų, konstitucinės teisės žinovų šiame "dvigubame" reikale. Suprantu poną J. Ramanauską: jis siekia įrodyti tikrą dalyką, o jam tik vienas toks Sinkevičius kažką t87. Dzukas > 86. StasysG
(2017-07-09 00:59:41)
(93.100.87.209) Parašė:

Gerbiamasis... as nei Filas nei Fobas. As Dzukas, Giriu karalius! Gal teko girdeti. Priestaraujat pats sau, kalbat apie kazkokia Nepriklausomybe ir nesiruosiat vyti amerikonus is savo zemes. Bukit bent jau nuoseklus. Jeigu pastebejote, niekur nesakiau, kad reikia ka nors kviesti. Tai jus prisikvietete visokiu perejunu, bet tai laikinas dalykas.86. StasysG
(2017-07-09 00:50:58)
(82.140.168.97) Parašė:

Putinofilas Dzukas (83) ruošiasi vyti amerikonų karius iš mūsų šalies? Taip, atviras tekstas. Iš komentarų nesunku nustatyti, kad nemažai tokių vijikų susikaupė pas mus pačius po Nepriklausomybės atstatymo. Jų svajonė ir vėl pasikviesti vaduotojus iš Rytų. Tik ar ne per anksti išsiduoda propagandistai?Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 
Naujausi komentarai
už konservus !
IP 78.61.113.109 | 10:50:51 Apsaugok, Viešpatie,lietuvą nuo idiotų!...
kad
IP 79.108.237.32 | 10:50:19 taps rusijos šnipu traukos centru tai tikrai...
P.S
IP 84.15.188.35 | 10:27:36 Bepročiams džiaugsmas...
Sabina
IP 2a00:1eb8:c1df:bfee:a8e6:4d91:d5f5:55b5 | 10:20:06 Ir kas tave išrinko, gal DI......