2022 m. gruodžio 8 d.
 

 

Kaip elgtis, kai bankas Lietuvoje tampa viršesnis už visas kitas institucijas?

23
Paskelbta: 2022-11-14 19:10 Autorius: ekspertai.eu

PAPILDYTA 2022 11 15 19 val.

VšĮ Tėvynės konduktoriai

SEB banko
Valdybos pirmininkei
Sonatai Gutauskaitei-Bubnelienei

Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė.


PRETENZIJA
Dėl bendrosios sutarties nutraukimo
(kopija siunčiama ir Lietuvos bankui)

2022-11-15, Vilnius

2022 m. lapkričio mėn. 8 d. SEB bankas pranešė apie dalykinių santykių vienašališką nutraukimą su VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ nuo 2022 m. lapkričio mėn. 15 d.

VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ 2022 m. lapkričio mėn. 14 d. paprašė pateikti detalizuotą informaciją ir atsakyti į konkrečius klausimus dėl vienašališko sutarties nutraukimo priežasčių.

To SEB bankas nepadarė, o tik pakartojo tuos pačius kelis abstrakčius ir nieko nesakančius sakinius apie pinigų plovimą ir terorizmo finansavimą.

Susisiekus su Lietuvos banku, pastarasis instruktavo, ką tokiu atveju reikia daryti, jei susiduriama su komercinio banko neteisėtais ir nesąžiningais veiksmais:Todėl VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ reiškia griežtą pretenziją dėl SEB banko jau minėtų neteisėtų ir nesąžiningų veiksmų tyčia trikdant VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ veiklą.

Sutinkamai su LR mokėjimų įstatymo 27 str. (1999 m. spalio 28 d. Nr. VIII-1370) kilus ginčui, mokėjimo paslaugų teikėjas turi įrodyti, kad jis įvykdė šiame skyriuje nustatytus informavimo reikalavimus. Todėl reikalaujame pateikti išsamų bendrosios sutarties nutraukimo priežastį ne vėliau kaip per 15 dienų.

Taip pat, kadangi SEB Bankas nepateikė išsamaus atsakymo dėl bendrosios sutarties nutraukimo priežasčių, reikalaujame sutarties nenutraukti ir leisti VšĮ “Tėvynės konduktoriai” naudotis SEB Banko paslaugomis sutartyje nurodytomis sąlygomis.

VšĮ „Tėvynės konduktoriai“
Direktorius Dmitrij Glazkov Vaidilutė

PAPILDYTA 2022 11 15 10 val.

Lapkričio 15 d. SEB bankas iš el. pašto [email protected] atsiuntė trumpą anoniminį atsakymą, kad atsisako atsakyti į žemiau pateiktus VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ klausimus ir vienašališkai nutraukia dalykinius santykius, remiantis su VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ sudaryta banko sąskaitos sutartimi ir Bendrųjų taisyklių, kurios yra banko sąskaitos sutarties sudėtinė dalis, 9-uoju skyriumi.

Asociatyvi SEB banko darbuotojos Astros (kairėje) nuotrauka.


2022 m. lapkričio 8 d. į VšĮ „Tėvynės konduktoriai“, kuri valdo visuomeninę vagą „PressJazz TV“, paskambino Astra prisistatęs asmuo iš AB SEB banko ir pranešė, kad vienašališkai nutraukia dalykinius santykius su VšĮ „Tėvynės konduktoriai“.

Astra taip pat informavo, kad atsiuntė tokio turinio el. laišką:

Siuntėjas SEB

Svarbus pranešimas iš SEB banko

ATTN: Viešoji įstaiga "Tėvynės konduktoriai" SEBLT/22/CR28835 2022- 09 - 15 PELESOS G. 1-201, VILNIAUS M.

Lietuva, 02161

Gerb. Kliente,

AB SEB bankas (toliau – bankas) turi banko sąskaitos sutartis su Viešoji įstaiga "Tėvynės konduktoriai". SEB banko bendrosios paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Bendrosios taisyklės) yra neatsiejama banko sąskaitos sutarčių dalis. Bankas privalo teikti paslaugas laikydamasis Lietuvos Respublikos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas), Lietuvos banko valdybos nutarimų, skirtų finansų įstaigų vykdomai pinigų plovimo prevencijai, kitų nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją, reikalavimų.

Remdamiesi Įstatymo 18-uoju straipsniu ir su Jumis sudaryta banko sąskaitos sutartimi informuojame, kad mes vienašališkai nutraukiame su Jumis dalykinius santykius nuo 2022-11- 15 dėl Bendrųjų taisyklių 9-ame skyriuje nurodytų svarbių priežasčių.

Informuojame, kad iki dalykinių santykių nutraukimo datos galite lėšas pervesti ir nutraukti banko paslaugų teikimo sutartis interneto banke arba skyriuje, o po nurodytos datos – tik banko skyriuje. Norėdami atvykti į banko skyrių, iš anksto registruokitės į susitikimą www.seb.lt. Atvykus į skyrių, reikės pateikti galiojantį asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę).

Norėdami gauti išsamesnės informacijos susisiekite su banku telefonu +370 5 268 2822 (I–V 8.00–17.00). arba e. paštu [email protected]

Jūsų SEB bankas
Adresas: Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius, Lietuva. Telefonas: (+370 5) 268 2800. AB SEB bankas
Atspausdinimo data: 2022-11-08 15.50 Laiško ID: 126237417
“.Kaip ir nurodė SEB bankas, VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ dėl išsamesnės informacijos lapkričio 10 d. kreipėsi nurodytu el. paštu [email protected]

„Susipažinus ir VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ išanalizavus jūsų dokumentą, kilo keletas klausimų, į kuriuos prašytume maloniai atsakyti (pastaba: atsakymus įrašykite specialiai tam pažymėtose geltonuose vietose, būtent ten palikta vieta jūsų atsakymams). Taip pat informuojame, kad visa jūsų pateiktą informaciją persiusime ir atsakingoms LR institucijoms (Lietuvos bankui, LR Prezidentūrai, LR Seimo Biudžeto ir finansų komitetui ir t.t.).

Taigi, jūsų minimas Lietuvos Respublikos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 18 straipsnis (Sandorių ar dalykinių santykių su klientu nutraukimas) skelbia: „Jeigu klientas vengia arba atsisako finansų įstaigai ar kitam įpareigotajam subjektui jo prašymu ir terminais pateikti papildomą informaciją, finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai, vadovaudamiesi vidaus politikos ir vidaus kontrolės procedūromis, gali atsisakyti vykdyti pinigines operacijas ar sandorį, nutraukti sandorius ar dalykinius santykius su klientu.“

VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ KOMENTARAS:
VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ niekada nevengė ir neatsisakė SEB bankui jo prašymu ir terminais pateikti papildomą informaciją. VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ niekada jokiomis formomis dėl to nėra gavusi nė vieno priekaišto. Ką konkrečiai šiuo straipsniu jūs norėjote pasakyti VšĮ „Tėvynės konduktoriai“?
Vieta AB SEB bankas atsakymui:
SEB Bendrųjų taisyklių 9-as skyrius:
LT_Bendrosios-taisykles_General-Rules_2022.09.01.pdf (seb.lt)

9 skyrius. Ką reikėtų žinoti apie Bendrąją sutartį?

Bendrosios sutarties nutraukimas

• Bendrąją sutartį mes galime nutraukti įspėję jus apie tai raštu ne mažiau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų šiais atvejais:

- jeigu ilgiau negu metus jūsų sąskaitoje nebuvo atliekamos jokios operacijos


VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ KOMENTARAS:
VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ sąskaitoje nuolatos atliekamos operacijos.- jeigu keičiame paslaugų technines sąlygas

VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ KOMENTARAS:
VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ neturi duomenų, kad SEB bankas keičia paslaugų technines sąlygas. Ar keitėte paslaugų technines sąlygas?
Vieta AB SEB bankas atsakymui:
- dėl IT sistemų technologinių pokyčių

VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ KOMENTARAS:
VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ neturi duomenų, kad SEB bankas vyksta IT sistemų technologiniai pokyčiai. Ar vykdote IT sistemų technologinius pokyčius?
Vieta AB SEB bankas atsakymui:
- dėl kitų priežasčių

VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ KOMENTARAS:
VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ prašo detaliai nurodyti kitas priežastis, jei tokios yra.
Vieta AB SEB bankas atsakymui:
• Jei mokėjimo sąskaita yra pagrindinė mokėjimo sąskaita, įtraukta į Lietuvos banko nustatytą būtiniausių mokėjimo paslaugų krepšelį (kaip nustatyta Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme), tai Bendrąją sutartį mes galime nutraukti įspėję jus apie tai raštu ne mažiau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, jeigu ilgiau negu 24 (dvidešimt keturis) mėnesius jūsų pagrindinėje mokėjimo sąskaitoje nebuvo atliekamos jokios operacijos, arba dėl kitų priežasčių

• Bendrąją sutartį mes galime nutraukti prieš tai jūsų neinformavę tik esant tokioms svarbioms priežastims kaip šios:

- pateikėte neteisingą, ne visą informaciją, atsisakote ją pateikti arba atnaujinti (jeigu mums ši informacija yra esminė)


VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ KOMENTARAS:
VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ visada teikė tik teisingą ir visą informaciją, niekada neatsisakė jos pateikti arba atnaujinti.- nepateikėte būtinos informacijos apie savo finansinę būklę

VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ KOMENTARAS:
VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ niekada nebuvo saullaukę prašymo iš SEB banko pateikti VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ finansinę situaciją.- neinformavote apie savo pateiktos informacijos (kuri mums yra esminė) pasikeitimus ir / arba naujas atsiradusias aplinkybes, kurios gali turėti neigiamą įtaką jūsų vykdomiems įsipareigojimams

VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ KOMENTARAS:
VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ jokios informacijos apie pasikeitimus ir / arba naujas atsiradusias aplinkybes, kurios gali turėti neigiamą įtaką vykdomiems įsipareigojimams, neturi.- turime pagrįstų įtarimų, kad esate susiję su pinigų plovimu ar kita nusikalstama veikla ir / arba vengiate, atsisakote mums pateikti informaciją apie lėšų ar turto kilmę, kitus duomenis nustatytais terminais

VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ KOMENTARAS:
VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ nėra susiję su pinigų plovimu ar kita nusikalstama veikla ir nevengia, atsisako SEB bankui pateikti informaciją apie lėšų ar turto kilmę, kitus duomenis nustatytais terminais.- turime pagrįstos informacijos, verčiančios abejoti jūsų patikimumu

VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ KOMENTARAS:
VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ prašo pateikti visą SEB banko turimą pagrįstą informaciją, verčiančia abejoti VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ patikimumu. Pateikite visas nuorodas ir šaltinius, kuriais remiasi SEB bankas.
Vieta AB SEB bankas atsakymui:
- jeigu esate uždrausta šalis ar yra tikimybė, kad ja tapsite, esate susijęs su uždrausta šalimi, jūsų mokėjimo operacijos yra susijusios su uždrausta šalimi

VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ KOMENTARAS:
VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ neturi duomenų, jog yra uždrausta šalis ir informuoja, kad neturi planų tokia tapti, nėra susijusi su uždrausta šalimi, VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ mokėjimo operacijos nėra susijusios su uždrausta šalimi.- mokėjimo sąskaitą naudojate kitais, negu nurodėte mums sąskaitos atidarymo metu, tikslais

VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ KOMENTARAS:
VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ sąskaitą naudojama sąskaitos atidarymo metu nurodytais tikslais.- jeigu esate elektroninių pinigų įstaiga, mokėjimo įstaiga ar kredito įstaiga ir savo vardu atidarytoje mokėjimo sąskaitoje laikote kitų asmenų lėšas ir / arba atliekate mokėjimo operacijas kitų asmenų vardu

VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ KOMENTARAS:
VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ nėra elektroninių pinigų įstaiga, mokėjimo įstaiga ar kredito įstaiga ir savo vardu atidarytoje mokėjimo sąskaitoje nelaiko kitų asmenų lėšas ir / arba neatlieka mokėjimo operacijas kitų asmenų vardu.- turime kitų svarbių priežasčių

VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ KOMENTARAS:
VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ prašo detaliai nurodyti priežastis, jei tokios yra.
Vieta AB SEB bankas atsakymui:


Pagarbiai,
VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ direktorius Dmitrij Glazkov Vaidilutė“Iki lapkričio 14 d. darbo pabaigos atsakymo iš SEB banko nebuvo sulaukta. Lapkričio 15 d. SEB bankas žada vienašališkai uždaryti VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ sąskaitą.

Klausimas, į kurį reikės kad atsakytų LT politikos lyderiai, t.y. žmonės, kurie išlaikomi iš gyventojų surenkamų mokesčių, paprastas – ką daryti legaliai pagal šalies įstatymus veikiančiai įmonei, kuri niekada neturėjo jokių problemų su Valstybine mokesčių inspekciją, teisėsauga ar dar kokia nors svarbia valstybės institucija, kai bankas vienašališkai nusprendžia uždaryti sąskaitą, o kiti bankai atsisako tokią sąskaitą atidaryti?

Ar tai reiškia, kad visą veiklą reikia perkelti į kitą valstybę, ar yra dar koks nors problemos sprendimo būdas? Nes visi puikiai supranta, kad jei įmonė neturi teisės turėti banko sąskaitos, atsiskaityti už paslaugas, prekes, mokėti mokesčius ir t.t., tokią įmonė veiklos vykdyti negali, ji turi būti uždaryta.

Būtent tokio pobūdžio klausimai ir bus užduoti atsakingiems šalies politikos lyderiams, nuo ryto iki vakaro tarnaujantiems Lietuvos žmonėms.

Keli susiję:

Bankas LUMINOR uždaro „Laisvo laikraščio“ sąskaitas dėl terorizmo finansavimo   

LUMINOR bankas turi savo vidinės rizikos apetito nuostatas  

Ekspertai.eu siejami su terorizmo finansavimu ir pinigų plovimu  

Bankas „Paysera LT“ pranešė, kad VšĮ „Ekspertai.eu“ vykdo neteisėtą veiklą

Bankas „Paysera LT“ pranešė, kad VšĮ „Tėvynės konduktoriai“ vykdo neteisėtą veiklą

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

 
Komentarai

 
23. XRP
(2022-11-17 20:18:59)
(148.252.128.231) Parašė:

Siulau atsidaryti saskaita Binance, investuoti i XRP, issikelti i isorine salta pinigine(Xumm programele) ir nebesiparinti. Busimasis banku standartas bus vertas 10000 doleriu jau 2025 kova, pavedimai per 3-5 sekundes visame pasaulyje. Dabar vieno XRP verte yra tik 37 centai.22. Mama_69
(2022-11-17 10:29:07)
(84.15.183.78) Parašė:

Durneliai21. PandA
(2022-11-16 09:49:23)
(2001:8003:d813:d300:8d8b:8d20:92ce:2cc2) Parašė:

Vedybinėje Tėvynės Konduktoriû medaus mėnesio nuotraukėlėje Aštras kairėje... o man atrodo, kad dešinėje.... Nors abi mergaitės panašios.20. Vytas
(2022-11-15 22:02:10)
(62.80.225.203) Parašė:

7-m, Aliui. Na, per daug nesidžiauk, pasidžiaugsi, kai negalėsi pinigų pasiimti, nei pervedimo padaryti, nes būsi banko priskirtas prie teroristų. O dabar esi laisvas savo noru valdžiai į užpakalį lysti. Tik kai tau bus blogai, neprašyk kaimynų pagalbos, nes tu džiaugiesi, kad jiems dabar yra negera.19. Darijus
(2022-11-15 17:52:51)
(2a02:678:6cd:7500:3d65:2601:b7e3:3ab9) Parašė:

Mulkiai, tuoj jums uždraus grynus.18. Romas/Dzukas > 3. Vytas
(2022-11-15 15:46:24)
(194.99.105.211) Parašė:

Gal, galu galia, suprasite - nera jokios valstybes, nera jokio Prezidento, tai fikcija. Ne Lietuvos galioje spresti kokie bankai geri, kokie blogi. Ne Lietuvos galioje atimti banko licenzija. Lietuva buvo atiduota skandinavams, kaip teritorija, kur rinkti duokle.17. Romas/Dzukas
(2022-11-15 15:31:24)
(194.99.105.211) Parašė:

Nesuprantu kame problema? Tokius bankus reikia siusti nx. Pasaulyje pakanka normaliu banku.16. Noras būti ponais
(2022-11-15 14:16:30)
(78.58.225.231) Parašė:

Gyvena provincijoje kam man karve parduotuvėje nusipirksiu.Agurkai,pamidorai duona daugelio kaimiečių parduotuvėje.Artejame prie neramių merdijanų,kad pjaustyti popieriai įgaus tokią vertę iš ko jie pagaminti.Taip nutyko Kaizerio Vokietyjoje 1923m.Kaip lagaminas prikrautas markių kainavo batus. Daug ūkių išsigydė numarintas dirvas su gausiais chemikalais. Auginą sveiką duoną,patys valgo ir miestelėnams parduodą.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi