2023 m. gruodžio 2 d.

 

Per pakaušį išlindęs gudrumas

55
Paskelbta: 2017-03-23 09:21 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | [email protected]
Višta – tai paukštis.
Višta – tai paukštis.

Pagal žodyną: Per pakaušį išlįsti tolygu blogai baigtis.

Parašiau 2017-3-11 straipsnį „Okupuota nepriklausomybė“. Nieko nedelsdamas, kaip ypatingos svarbos klausimą Valstybei, tuojau paminėtą dokumentą pdf formate su komentarais išsiunčiau visiems Seimo nariams ir jų padėjėjams ir visoms Valstybės įstagoms su tokiu lydraščiu (taip pat žiūrėti po 2017-3-11 straipsniu esantį 70-tą komentarą):

2017-03-13 Lydraštis dėl straipsnio „Okupuota nepriklausomybė“

Kreipimasis į LR Seimo narius, LR Vyriausybę, LR Respublikos Prezidentę

Kiekvienam Seimo nariui, Vyriausybei ir JE Prezidentei yra privaloma žinoti ir tvirtai esu įsitikinęs, kad žino: „Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.“ Paprasčiausiai negalioja ir viskas, nes taip sako LR Konstitucija.

Nežinia kelintą kartą, gal kokį 25-ą kartą Jus, Seimo nariai, informuoju, kad LR Seimo rinkimų įstatymas DE FACTO yra priešingas Konstitucijai ir todėl DE FACTO ir de Jure NEGALIOJA, nes taip seka iš LR KT išaiškinimo. Seimas išrinktas de facto pagal negaliojantį Seimo rinkimų įstatymą. Apie tai praeito 2012-2016 Seimo nariai, Vyriausybė ir Prezidentūra jau iki 2016-9-11 ir emailais buvo 11-ką kartų apie tai informuoti, ir jiems buvo pdf formatu nusiųstas 2016-9-11 straipsnis su komentarais „ULTIMATUMAS Seimui dėl LR tesinių parindų griovimo“. Nė viena Lietuvos valstybės įstaiga jo sinchronizuotai, vadinasi TYČIA neužregistravo, ignoravo ir nereaguodami padarė neeilinio mąsto nusikaltimą prieš Lietuvos valstybę, nepriėmė „ULTIMATUMAS Seimui dėl LR tesinių parindų griovimo“ ir nesiėmė priemonių atkūrti LR Konstitucijos galiojimą Lietuvoje formuojant Seimą. Praeito Seimo 2012-2016 nariai tapo Valstybės nusikaltėliais visam laikui.

Naująjį 2016-2020 Seimą taip pat esu jau apie tai informavęs ne kartą, tačiau jokios reakcijos nesulaukiau, nematau jokių požymių, kad antikonstitucinė valdžia spręstų šitą problemą.

Tai vėl tenka rašyti straipsnius ir vėl ir vėl kreiptis į tas pačias valdžios struktūras, gal kada nors sureaguos į tą IDIOTIŠKĄ teisinį bardaką, kurį užtaisė Lietuvai jos signatarai priimdami tokį antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą, kurį pasirašė LR AT pirmininkas Vytautas Landsbergis. Nepriklausomybė kaip Saulė sušvito Lietuvai ir tie patys sako – „šekit tą smarvę“ – idiotišką antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą. Atrodo toks dalykas Seimo narių nedomina? Kas jie tokie tada?

Tai dėl tos priežasties noriu supažindinti Lietuvos valdžią su 2017-3-11 straipsniu „Okupuota nepriklausomybė“.

Tie, kurie susidomėjo, prašau informuoti mane emailu. Tikiuosi, kad Seimo pirminkas, profesorius Viktoras Pranckietis supras kas čia parašyta ir tinkamai, atsakingai organizuos procesą šiam ketvirtį amžiaus besitęsiančiam LR SEIMO KONSTITUCINIAM NIHILIZMMUI, kurio pasekoje turime neteisėtą, neligitimią valdžią, pašalinti. Galimai nedelsiant. Ačiū.

Šis lydraštis taip pat išsiunčiams emailais kartu su 2017-3-11 straipsniu „Okupuota nepriklausomybė“ ir prie jo esančiais komentarais pdf formatu.

Preliminariai nesitikiu, kad bus užregistruotas ir sureaguota tinkamai.

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas [email protected]

2017 metų kovo 13 diena.

Gautas toks atsakymas:

Ką užregistravo?

Gavau tokį atsakymą, žiūrėti paveikslėlį aukšiau. Toks atsakymas įrodo, kad elektroninis laiškas ir visi laiškai NEPRAPUOLĖ interneto platybėse, o ir prapulti negalėjo, nes elektroninio pašto sistema yra tokia, jei laiškas nepasiekia adresato, tai sugrįžta. Naudoju tik oficialiai paskelbtus emailus. Niekas nesugrįžo, reiškia ir visi Seimo nariai, jų padėjėjai ir Seimas, Vyriausybė ir Prezidentūra juos gavo. Užregistravo tik Seimas, nesvarbu kuris Seimo padalinys. Svarbu, kad užregistravo. Tačiau pagal užregistravimo dokumentą niekaip negalima suprasti ką užregistravo. Juk aiškiai prie lydraščio prijungiamas 2017-3-11 dokumentas pdf formate su komentarais „Okupuota nepriklausomybė“. Pabandykite tame Seimo kanceliarijos atsakyme surasti dokumento, kurį užregistravo pavadinimą. Jo nėra, nežinia ką užregistravo, gal kokį nors padirbtą? Negali žinoti. Man tai yra suprantama, nes kitokių dokumentų 2017-3-13 į Seimą, Vyriausybę ir Prezidentūrą nesiunčiau. Tačiau būti tikru, kad tas dokumentas „Okupuota nepriklausomybė“ yra tikrai užregistruotas, tai iš Seimo kanceliarijos atsakymo to suprasti tikrai negalima.

Taigi iš tokio gudraus Seimo kanceliarijos atsakymo ką nors suprasti tikrai labai sunku. Tačiau kai ką vis tiek galima. Seimo kanceliarijos atsakymas yra labai kultūringas, tai yra demonstruojama aukštoji valdžios kultūra, kuri pasireiškia tokiu sakiniu: „Dėkojame už Jūsų pastabas“. Gali ir pati Valstybė sugriūti, nes Valstybės demokratiniai ir teisiniai pagrindai yra sugriauti jau ketvirtį amžiaus. Lietuva yra okupuota antikonstitucinių jėgų, o atsakymai vis tokie patys, standartiški „Dėkojame už Jūsų pastabas“.

Nieko naujo po Lietuvos mėlynu dangumi. Tą malonų atsakymą jau esu gavęs ir iš Prezidentūros ir apie tai galima paskaityti 2016-08-10 straipsnyje „Viešas atsakymas LR Prezidento kanceliarijai dėl antikonstitucinių Seimo rinkimų“. Truputį skirtingai atsakyta:
Dėkojame už Jūsų pareikštą poziciją.” Tai gal tik tuo ir besiskiria Seimas nuo Prezidentūros?

Ant ko yra spjaudoma?

Kažkokiu stebūklingu būdu pavyko gauti kažkokį stebūklingą atsakymą iš LR Seimo kanceliarijos. Iš atsakymo visiškai neaišku ką jie ten užregistravo. Berods Seimo kanceliarijos gudrumas nuslepiant dokumento esmę per pakaušį išlenda ir tą mes matome.

Ne visi mato, koks tas Seimas ir kokia ta LR Seimo kanceliarija yra gudra. Lygiai tokiu pačiu būdu buvo išsiųstas 2016-02-16 dokumentas „Rinkimų kodekso projekto aferizmai“. Iš Seimo ir iš nė vieno Seimo nario ar jų padėjėjų jokių žinių nepavyko išpešti. Ar jie visi mirę? O gal pas rinkėjus važiuoja tik už biudžeto pinigus nusipirktais automobiliais? O gal Seimo nariai susitikinėja tik su tais „rinkėjais“, kurie dalina po 100000 eurų? Kyla toks klausimėlis, kaip čia taip atsitiko su Egidijumi Masiuliu, Mantu Adomėnu, Gabrieliu Landsbergiu, kad jie susitikinėja vis su tuo pačiu vienu rinkėju Raimundu Kurlianskiu? Spauda apie tai informavo viešai. Gal tik jo problemas sprendžia ir neturi kada išspręsti Valstybės problemų ir savo pačių problemų, nes jie yra valdžioje neteisėtai, antikonstituciškai. Gal tokių rinkėjui R.Kurlianskiui ir reikia? Gal dėl to ir turime absoliučia Seimo tylą, tiesiog kitaip jie negali susitikę su vienu rinkėju.

Darytina išvada, kad Seimo nariams ir likusiai Lietuvos valdžiai ant Lietuvos valstybės teisinių ir demokratinių pagrindų ir LR Konstitucijos, kuriai prisiekia, yra giliai įkvėpus dar toliau skrepliu nusispjauti.

O jie taip ir spjaudosi nuo 2015 metų ant LR Konstitucinio Teismo 2015 m. spalio 20 d. Nr. KT27-N16/2015 NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO 1 DALIES (2012 M. LAPKRIČIO 6 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI“ išaiškinimo 2.3 punkto sakinio viršutinės dalies:

2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.“

Apatinė šio LR KT išaiškinamojo sakinio dalis yra įgyvendinta per mėnesį, o viršutinioji sakinio dalis NIEKADA. Tai kaip Seimo nariai, Seimas, Vyriausybė ir Prezidentūra skaito LR KT išaiškinimus? Tik apatinę sakinio dalį? O gal proto neužtenka paskaityti viršutinę sakinio dalį ir įgyvendinti? Ko gero niekaip kitaip, tai per pakaušį išlindęs gudrumas?

Vaizdumo dėlei

Įsivaizduokime rinkimus į Seimą kaip trumpą 100 metrų distanciją. Tai nepartiniam save išsikėlusiam asmeniui reikia prabėgti visą 100 metrų ir dar su kliūtimis, t.y. iš savo kišenės padengti išlaidas. Gi partinis gauna partines lėšas iš biudžeto ir bėga distanciją be kliūčių. Kokią distanciją reikia prabėgti partiniam iki finišo? Paskaičiuokime, partinis iš vieno rinkėjo gali gauti vieną balsą vienmandatėje, vieną balsą daugiamandatėje ir vieną reitingavimo balsą. Tai yra tris kartus daugiau, nei nepartinis. Taigi partiniam, tam, kad pasiekti finišą pirmam reikia prabėgti ne100 metrų be kliūčių, o tik 33,33 metro. Tai netgi ir labai šlubas partinis atbėgs pirmas į finišą, nes vietoj 100 metų distancijos jam realiai reikia prabėgti tik 33,33 metro. Va tokią lygybę sau sugalvojo komunistai, kgbistai pasklidę po įvairias partijas tam, kad užvaldyti “demokratiškai, teisiškai” Lietuvos valstybę. Va toks yra nepriklausomybės akto signatarų nuopelnas įmūrkdant Lietuvą į stagnaciją, korupciją, teisingumo naikinimą ir galų gale kraupią emigraciją. O tai padaryta 1992-07-09 dieną signatarams priimant idiotišką, antiteisinį, antidemokratinį, antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą, po kuriuo puikuojasi signataro AT pirmininko Vytauto Landsbergio parašas. Ar per ketvirtį amžiaus neužteko laiko atšaukti šito parašo? Kiek dar laiko tyčiositės iš Lietuvos nepriklausomės, jos demokratinių, teisinių pagrindų? Gal dar ketvirtį amžiaus?

Tas valdžios gudrumas tai Lietuvai per pakaušį išlindęs gudrumas. Tačiau ir gudri višta uodegą išsidilgino.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
55. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-04-05 06:36:13)
(98.212.66.159) Parašė:

to "54. StasysG (2017-04-05 01:37:22) (82.140.168.97)" . Apie tai ką jie kalba ir kalbėjo, tai niekad nekalbės apie esmę, nes pas juos "per pakaušį išlindęs gudrumas". Jie kaip viduražiais prisidengia savo gėda tarptautiniu pripažinimu, kurio niekas niekada NEDARĖ. O jei koksai kažka paplepėjo, tai dar neaišku ar buvo nenusigėręs ar iš mandagumo. Jeigu jau tuokie gudrūs, tai per metus laiko galėjo iš esmės kokį nors vieną teisininką suradę mane sukritikuoti ir išjuokti spaudoje. Tačiau to nedaro, nes nėra durniai, supranta, kad yra NUSIKALTĖLIAI ir nenori tos temos viešinti.54. StasysG
(2017-04-05 01:37:22)
(82.140.168.97) Parašė:

Ir tai ne sapnas. Taip šiandien (2017 04 04 pagal BNS) iškviestas Seime kalbėjo VRK pirmininkas apie TARPTAUTINĮ pripažinimą turinčią lietuvišką (LYGIŲ) rinkimų SISTEMĄ:--- "„Dėl tų visų bėdų, kurias turėjome per rinkimus, pats paprasčiausias variantas būtų padėti pareiškimą, bet mano įsitikinimu, tai būtų Lietuvos rinkimų sistemos, Lietuvos pasiekimų rinkimų sistemoje diskreditavimas. ..., – sakė Z.Vaigauskas. „Pranešti, kad pas mus viskas blogai, kai mes turime pakankamai didelį t a r p t a u t i n į autoritetą, mūsų rinkėjų sąrašų sudarymas, kiti dalykai yra pavyzdys. Mes turime problemų rinkimuose, reikalinga pamaina, bet sakyti, kad mes visiškai „susikirtę“ ir mūsų s i s t e m a netinkama ir dėl to būtina prisiimti atsakomybę, aš manyčiau, būtų tam tikras netinkamas dezertyravimas“, – kalbėjo komisijos vadovas. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ataskaitoje apie 2016 metų Seimo rinkimus nurodoma, kad „rinkimus profesionaliai, efektyviai ir skaidriai organizavo trijų lygių rinkimų komisijos“...".53. Jonis
(2017-04-04 19:29:25)
(5.20.244.73) Parašė:

Jonai, kartais man atrodo, kad Seime, Vyriausybėje, Prezidentūroje ne politikai, o užgavėnių artistai. Patiko vieni, rinkom kitus, o išrinkom panašius, o rezultate gavom velniažin ką. Nors bent VIENAS žmogus LT, matydamas savo šalies Konstitucijos naudojimą, kaip prijuoste savo politinėms abicijoms, tai supranta?52. StasysG
(2017-04-04 18:55:33)
(5.20.124.180) Parašė:

Taigi, pas mus "LYGI rinkimų teisė" pakeista sąvoka "LYGIŲ rinkimų teise". kas tokią rinkimų teisės teoriją Lietuvoje sukūrė? Tų mokslininkų vardai ir pavardės? Nes dabar politikai galvoja, kad jie nieko nepažeidžia rinkimuose, nes vadovaujasi lietuviška rinkimų teisės teorija. Pasakyti, kad Lietuva okupuota, problemos neišsprendžia.51. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-04-04 16:49:31)
(98.212.66.159) Parašė:

to "50. StasysG (2017-04-04 01:12:01) (82.140.168.97)". StasysG iš ratų, ratams lengviau. Europos teisė, LR Konsitucija, kurią išaiškino LR KT yra aiškiai pasakyta, kad VIENAS RINKĖJAS - VIENAS BALSAS. O StasiuiG vis neaišku. Ar buvai savo gyvenime vieną kartą balsuoti? Čia tai rimtas klausimas. Tai paaiškinu tiems, kurie nors kartą buvo balsuoti. Rinkimų tai nėra, yra likęs tik balsavimas. Tai kai ateina balsuotojas balsuoti už save išsikėlusį asmenį, tai tikrai turi tik vieną balsą ir jį ir tegali atiduoti už tą asmenį. Tačiau jeigu tas pats balsuotojas eina balsuoti už partinį, pripampusį vosokiausių privilegių, tai gali už tą partinį atiduoti vieną netiesioginį balsą partiniame sąraše (vienas balsavimas), antrą tiesioginį balsą reitinguodamas sąrašą, ir trečia tiesioginį balsą gali atiduoti vienmandačiuose rinkimuose. Tai partinis iš vieno balsuotojo maksimaliai gali gauti TRIS balsus, o save išsikėlęs kandidatas į Seima gali gauti iš balsuotojo VIENĄ balsą. Tai čia tokia ir lygybė. O visi kiti išaiškinimai yra aferistinis BURBULAS. Man Jūs, ponas StasyG, atrodote tik ką iškritęs iš dangaus? Ką Jūs ten veikėte? Gal domėjotės 2016-9-11 strapsniu "Ultimatumas Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo", gal buvote įnikęs į 2017-2-16 straipsnį "Rinkimų kodekso projekto aferizmai", o gal gėrėjotes 2017-3-11 straipsnio "Okupuota nepriklausomybė" išvadomis? Nesvarbu ką Jūs ten veikėte, tačiau tai ką pacitavau būtinai pastudijuokite. O dėl to Rusijoje naudojamo "vienas rinkėjas - vienas balsas", tai jie prisilaiko Europos teisės principo, nieko naujo. Lietuvai iki Europos teisės dar toli. Ji ko gero prajuokins visą pasaulį savo idiotišku, antiteisiniu, antidemokratiniu, antikonstituciniu Seimo rinkimų įstatymu, kurį priėmė persirieję tarpusavyje signatarai ir jį 1992-07-09 pasirašė didysis Lietuvos strategas, vienintelis sąjūdininkas prof. Vytautas Landsbergis. Ir su tokiu įstatymu įeina į Lietuvos istoriją, kaip Lietuvos teisinių demokratinių pagrindų griovėjas. Turi būti jam skirta daugybė laisvės ir demokratijos griovimo premijų, nes par ketvirtį amžiaus taip ir nesugebėjo suvokti elementarių dalykų? Visiškai akivaizdu, pagal jo protą, tai tyčinis veikimas, nes nesuprasti ko nors čia yra tiesiog NEĮMANOMA. Tuo labiau, kad visos partijos daug kartų, abu Seimai jau daug kartų, Vyriausybė jau daug kartų, Prezidentūra jau daug kartų.... BUVO PARAGINTI paklusti LR Konstitucijai konkrečiai, NULIS REAKCIJOS - IŠVADA: Lietuva yra okupuota antikonstitucinių jėgų. Koks čia tiktų vaizdinys suprati tos okupacijos esmę? Pasipriešinimo, partizaninio judėjimo istorijoje žinome, kad buvo tikri partizanai, patriotai ir buvo tie, kurie užverbuoti NKVD ir naikino tikrus partizanus ir Lietuvos gyventojus PERSIRENGĘ partizanais, pagal A.Solovjovo metodiką. Tai dabar valdžioje yra tie PERSIRENGĖLIAI, kurie nepaklūsta Konstitucijai, ir net iš signataro Algirdo Endriukaičio atėmė teisę net užduoti klausimą. Tai tik persirengėliai solovjovo banditai taip galėjo padaryti. Ponas StasyG, ne idiotiškas makalynes skaityk, o skaičiuok realiai balsus, kuriuos tamsta turi teisę pagal įstatymą atiduoti už save išsikėlusį asmenį ir komunistinę partaigenosę. Apie kokią lygybę samprotauji, StasyG, kai save išsikėlęs turi vieną vienmandatį kandidatavimą, o partinis turi sąrašinį ir vienmandatį kandidatavimą. Linkiu tamstai gilių studijų. Kur čia matai lygią teisę? Kodėl komunist-kgbist partaigenosės turi teisę gauti daugiau balsų iš vieno balsuotojo? Todėl, kad Lietuva yra jų OKUPUOTA.50. StasysG
(2017-04-04 01:12:01)
(82.140.168.97) Parašė:

Ieškau dar, ką reiškia vienas rinkėjas vienas balsas kitų šalių literatūroje. Mat mūsų Konstitucija taip pat to reikalauja:"55 straipsnis. Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, LYGIA, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu". Ką reiškia "lygia"? Net Rusijos rinkimų teisėje taip pasakyta: "„2. Равенство — каждый избиратель имеет только один голос, который оценивается одинаково, независимо от его принадлежности тому или иному человеку. При этом ни имущественное положение, ни должность, ни какие-либо другие статусные или личные качества не должны влиять на положение гражданина как изби¬рателя...(h t t p : / / w w w.vuzlib.su/beta3/html/1/25993/26087/) ". ---Todėl kiekvienam mąstančiam lietuviui turėtų kilti klausimas: o kaipgi pas mus laikomasi to PRINCIPO Seimo rinkimuose? Bet mūsų teisės teoretikų tas principas taip išaiškintas (h t t p : / / gid.lt/teise/rinkimu-teises-principai): "LR Konstitucijos žodžiai „lygi rinkimų teisė“ (55 str. 1 d.,) išreiškia LYGIŲ r i n k i m ų principą. Lygių rinkimų teisės principas suteikia kiekvienam rinkėjui lygią galimybę įtakoti rinkimų rezultatus. Šis principas yra konstitucinio piliečių lygiateisiškumo principo pasireiškimo konkreti forma. Lygi rinkimų teisė yra užtikrinama nustatant taisyklę, kad kiekvienas rinkėjas turi tiek pat balsų, kiek ir kitas. Laikomasi taisyklės: vienas rinkėjas – vienas balsas, nors ši taisyklė netaikoma pagal mišrią rinkimų sistemą.... Taigi lygių rinkimų principas yra tai, kad kiekvienas rinkėjo balsas yra lygiavertis – vienodai įtakoja rinkimų rezultatus. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 3 str. nurodyta, jog kiekvienas turintis teisę rinkti Lietuvos Respublikos pilietis rinkimuose turi po vieną balsą vienmandatėje ir daugiamandatėje rinkimų apygardose, o šie balsai yra lygiaverčiai kiekvieno kito, turinčio teisę rinkti, piliečio balsams. Kiekvienas rinkėjas turi lygią teisę pareikšti savo nuomonę dėl kandidatų, įrašytų į tą kandidatų sąrašą, už kurį jis balsuoja daugiamandatėje rinkimų apygardoje, o ši nuomonė yra lygiavertė kiekvieno kito balsavusio už šį sąrašą rinkėjo nuomonei. Ši nuostata išreiškia lygių rinkimų principo esmę. Lygių rinkimų principo įgyvendinimą užtikrina ir tai, kad rinkimų įstatymas numato tas pačias sąlygas ir reikalavimus kandidatams iškelti, registruoti, priešrinkiminei agitacijai, balsavimui ir rinkimų rezultatams nustatyti. " ---Taigi, pas mus "LYGI rinkimų teisė" pakeista sąvoka "LYGIŲ rinkimų teise". ----Ar tai vienas ir tas pats dalykas, man rinkėjui sunku pasakyti, kadangi pas mus tai choru įrodinėja ir mūsų teisės mokslininkai, ir Vyriausioji rinkimų komisija, ir pats rinkimų įstatymas pagal 55 str 3-čią dalį. Viskas lyg ir teisėta.49. Dzukas > 45. aAlgirdui
(2017-04-01 17:01:39)
(93.100.87.209) Parašė:

Kaip Jus apibudintumete ta Demokratija (dar ir kazkokia "tikraja")? Tarp kitko, rinkimu legetymumas mazai ka bendro turi su Demokratija. Visos salys yra, be jokiu abejoniu, demokratiskos. :DDD48. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-04-01 16:30:42)
(98.212.66.159) Parašė:

to "45. aAlgirdas". Man yra visiškai nesvarbu, kaip man pačiam atrodo. Atrodymas gali keistis kas dieną ir pas kiekvieną žmogų įvairiai. Visiems mums atrodo, kad Saulė sukasi apie Žemę, o visgi tyrimais, mokslu yra nustatyta, kad Žemė sukasi apie Saulę ir savo ašį. Taigi svarbu ne tai kas man atrodo, o tai kas yra NUSTATYTA: Lietuva yra okupuota antikonstitucinių jėgų. Tai yra FAKTAS, nes Lietuvos valdžia yra išrinkta, ne pagal LR Konstitucijos lygios ir tiesioginės rinkimų teisės nuostatas, o pagal velniai žino kieno sugalvotą idiotiška, antiteisinį, antidemokratinį antikonstitucinį 1992-07-09 Seimo rinkimų įstatymą, kurį priėmė SIGNATARAI ir pasirašė Vytautas Landsbergis. Negaliu šito sakinio iš niekur ištrinti, nes tai FAKTAS, jau istorinis FAKTAS, kuris ketvirtį amžiaus galioja Lietuvoje. Mano ar tamstos teorinės prielaidos kas ten galima, negalima, nieko nereiškia tyrime, kuris yra atliktas. Tas Seimo tylėjimas yra iškalbingesnis nei galimas kalbėjimas. Suvalgytų mane su viskuo, jeigu galėtų įrodyti atvirkščiai. Su viskuo suvalgytų, surytų, kad tiktai neprasižiočiau. O visa tai įrodo, kad tai yra nepaprasto mąsto valstybės nusikaltėliai, kurie žinodami, suprasdami, kad griauna VALSTYBĘ, tą daro NEPERTRAUKIAMAI ir ILGAI. Todėl jų sąrašai jau yra paskelbti 2019-9-11 straipsnyje "Ultimatumas Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo" ir 2017-3-11 straipsnyje "Okupuota nepriklausomybė".Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras