2024 m. liepos 25 d.

 

Sausio 13-osios byla – TABU Lietuvos piliečiams

32
Paskelbta: 2015-04-03 19:27 Autorius: ekspertai.eu

2014 m. lapkričio 13 d. spaudos konferencijoje signataras Zigmas Vaišvila pranešė apie Generalinės prokuratūros 2014 m. lapkričio 3 d. nutarimą, kuriuo be jokio paviešinimo nutrauktas ikiteisminis tyrimas net devyniose Sausio 13-oios bylos dalyse dėl TSRS agresijos prieš Lietuvos Respubliką aktų 1990 – 1991 m., t.y. valstybės perversmo organizavimo ir vykdymo, kolaborantų veiklos teisinio įvertinimo.

Signataras, šioje ikiteisminio tyrimo byloje pripažintas ir nukentėjusiuoju, skundė šį ikiteisminio tyrimo bylos nutraukimą, ginčai dėl to tebevyksta teisme.

Zigmas Vaišvila balandžio 7 d. spaudos konferencijoje pateikė informaciją, patvirtinančią, jog Sausio 13-osios bylos medžiaga net nutrauktose jos dalyse yra tabu ir nukentėjusiojo statusą turintiems asmenims. Ką, kodėl ir kieno nurodymu slepia Generalinė prokuratūra?Visas pranešimo tekstas:

2014 m. lapkričio 3 d. Generalinės prokuratūros prokuroras G. Paškevičius nutraukė ikiteisminį tyrimą devyniose Sausio 13-osios bylos dalyse dėl TSRS agresijos prieš Lietuvos Respubliką 1990 – 1991 m., t.y. valstybės perversmo organizavimo ir vykdymo, kolaborantų veiklos teisinio įvertinimo TSKP CK Vilniaus aukštosios partinės mokyklos užėmime, spaustuvės Maironio gatvėje Vilniuje užpuolime, dalies sausio 13-osios įvykių, „Ščit“ organizacijos ekspertų, padėjusių Lietuvai, sulaikymo, įvykių pasienyje ir mūsų jaunuolių grobimo nuo 1991-03-27 iki 1991-05-19 d., 1991 m. rugpjūčio 19-23 d. įvykių ir kt.

Turint bent kiek padorumo, bylos nutraukimas turėjo būti išsamiai ir viešai paaiškintas. Tokioje spaudos konferencijoje turėjo dalyvauti ne tik Generalinės prokuratūros atstovai, bet ir, be abejo, buvę Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis ir Generalinis prokuroras Artūras Paulauskas - tie, kurie visą gyvenimą liks morališkai atsakingi dėl šių nusikaltimų ištyrimo. Tačiau jie abu tyli.

Kaip pilietinė visuomenė baigiame priprasti, kad valdžia negerbia Lietuvos ir jos piliečių. Tačiau kur dingo bent pagarba žuvusiesiems ir sužeistiesiems, jų artimiesiems? Nutarime dėl bylos nutraukimo nurodyta, kad bent penkiuose šio tyrimo nutrauktuose epizoduose nukentėjusiaisiais pripažinti 55 asmenys – 52 Lietuvos piliečiai ir trys „Ščit“ ekspertai G. Melkovas, A. Jevstignejevas, I. Byčkovas.

Š.m. sausio 7 d. kaip signataras ir šioje ikiteisminio tyrimo byloje pripažintas nukentėjusysis paprašiau prokuroro leisti susipažinti su šio ikiteisminio tyrimo medžiaga dalyse, kurios nutrauktos, t.t. ir 15-os kolaborantų, kuriems panaikinti įtarimai po to, kai Lietuvai pradėjo vadovauti drąsioji ir beatodairiškoji „kovotoja“ su Rusija Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Mat šie kolaborantai patys nešaudė mūsų piliečių.

Tačiau prokuroras atsisakė tenkinti šį mano prašymą. Leido tik susipažinti tik su bylos dalimi, kurioje dėl įvykių spaustuvėje Maironio gatvėje Vilniuje buvau pripažintas nukentėjusiuoju. Kodėl TABU kiti epizodai? Todėl, kad, prokuroro nuomone, kaip galimas liudytojas teisme būsiu šališkas. Palaukite, gerbiamasis, tikrą naujieną pasakėte – nutraukta ikiteisminio tyrimo byla keliaus į teismą!? Tai kodėl ją nutraukėte?

Neapsimetinėkime, kad vieni kitų nesuprantame - nutraukta ikiteisminio tyrimo byla keliauja ne į teismą, o į archyvą. Tai daugiau nei melas, tai tyčiojimasis, nes tai yra jau nebe ikiteisminio tyrimo, o archyvinė medžiaga. Tad kodėl ši byla slepiama nuo visuomenės, nuo nukentėjusiojo?

Pateikiau skundą dėl šio atsisakymo leisti man susipažinti su šia byla jos nutrauktose dalyse ir informacijos apie 15 buvusių įtariamųjų nepateikimo. Skundą nagrinėjo Vilniaus miesto apylinkės teismas. Beje, teisėjas, kuris neturėjo teisės tai daryti – tas pats, kuris jau buvo prieš tai atmetęs mano skundą dėl Generalinio prokuroro pavaduotojo D. Raulušaičio atsisakymo naikinti savo pavaldinio lapkričio 3 d. nutarimą dėl šio bylos nutraukimo. Teisėjas, jau nagrinėjęs bylą, antrą kartą negali nagrinėti tos pačios bylos bet kuriuo aspektu. Tuo labiau, kad dėl šio teisėjo nutarties, kuria atmestas mano skundas dėl bylos nutraukimo, priimtame nagrinėjimui mano skunde Vilniaus apygardos teismo (paskutiniajai teismo instancijai ikiteisminio tyrimo bylose) prašau jo nenagrinėti, kol išsispręs teisminis ginčas dėl neleidimo man susipažinti su byla nutrauktose jos dalyse.

Tačiau teismas net nenagrinėjo mano skundo dėl neleidimo susipažinti vienintelio argumento – nutraukta ikiteisminio tyrimo byla nebekeliauja į teismą, dėl ko prokuroras nebeturi teisės neleisti man susipažinti su šiomis bylos dalimis, argumentuodamas tuo, kad byloje esą būsiu teisme apklaustas liudytoju.

Todėl šiuo atveju tenka kalbėti apie prokurorų ir teisėjo savigarbą. Negerbiate įstatymo, tai bent gerbkite save. Ar svarbiausia tik visuotinė baimė vieninteliams asmeniui – Didžiajai Daliai?

Priminsiu Prezidentės kanceliarijos atsakymą į mano laišką, kuriuo Prezidentei pranešiau apie šį Sausio 13-osios bylos nutraukimą - Prezidentė supažindinta su mano laišku, kad ji, „besąlygiškai gerbdama Lietuvos Respublikos Konstituciją, nesikiša į prokurorų darbą, neduoda jokių nurodymų, ... nevertina šių pareigūnų priimtų procesinių sprendimų...“, kad valstybės vadovė „visada pabrėžė, kad nusikalstamos veikos, padarytos prieš Lietuvos valstybę ir jos žmones valstybės aneksavimo ir okupacijos laikotarpiu, taip pat po nepriklausomybės atkūrimo, turi būti deramai ištirtos, o kalti asmenys turi sulaukti atsakomybės“ , kad Prezidentės iniciatyva pakeitus BK, „2011-03-31 d. atsirado teisinis pagrindas asmenis patraukti baudžiamojon atsakomybėn už visus tarptautinės teisės draudžiamus nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus, t.y. net ir už atskirus pavienius nežmoniško elgesio veiksmus, jei juos galima įvertinti kaip valstybės ar organizacijos oficialios ar faktinės politikos dideliu mastu arba sistemingai užpuldinėti civilius gyventojus rėmimą ar vykdymą“, kad šiems nusikaltimams nėra senaties, o Prezidentės inicijuotos BK pataisos „sudarė sąlygas iš naujo įvertinti ir tirti po nepriklausomybės atkūrimo padarytas nusikalstamas veikas.“

Pažiūrėkime, kaip šios Prezidentės iniciatyvos įgyvendinamos Sausio 13-osios byloje. Iš prokuroro D. Raulušaičio nutarimo sužinojau, kad 1994-11-25 d. buvau supažindintas su 1990-05-22 prokuroro nutarimu dėl mano pripažinimo nukentėjusiuoju kitame ikiteisminiame tyrime Nr.09-2-002-91, šį tyrimą jau baigus! Tačiau generalinio prokuroro pavaduotojas D. Raulušaitis patvirtino ir tai, kad šiame ikiteisminiame tyrime Nr.9-2-031-99, t.y. sausio 13-osios byloje, prokuroro nutarimas pripažinti nukentėjusiaisiais pagal naują tiriamų nusikaltimų kvalifikaciją, t.y. dėl nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimams, priimtas tik 2014-10-17 d. Su šiuo nutarimu, o tai jau visiškai kitas nutarimas, ne tik nebuvau supažindintas, bet jį man net nepateikia! Nesinori pateikti šį nutarimą, nes pasitvirtins, kad šie nusikaltimai atitinka nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimams požymius! Tada sugrius prokurorų melas, kuriuo jie grindė pernykštį lapkričio 3 d. nutarimą dėl šios bylos nutraukimo.

Po ilgamečio prokurorų triūso galų gale 2014-10-17 d. nukentėjusiaisiais buvo pripažinti konkretūs asmenys, ir staiga, vos po kelių savaičių, ikiteisminis tyrimas dėl jų nutraukiamas! Kas nutiko, kodėl tokiu atveju reikėjo vargti surašant nutarimus dėl bent 55 asmenų pripažinimo nukentėjusiaisiais? Reikėjo tyrimą šiose dalyse nutraukti ir nevargti dėl nukentėjusiųjų. Kodėl prokurorai „sumąstė“ taip nelogiškai pasielgti – pirmiau nustatyti nukentėjusiuosius ir pripažinti juos byloje civiliniais ieškovais, ir iškart po to nutrаukti ikiteisminį tyrimą!? Žinant Prezidentės „nesikišimo“ į teisėsaugos darbą pavyzdžius, Prezidentės „skiepų‘ bylą, stebėtis tuo netenka.

Todėl vadinkime viską tikrais žodžiais - tai atviras tyčiojimasis. Iš mūsų visų, mūsų valstybės ir jos piliečių. Tai veikimas Rusijos reakcingųjų jėgų naudai. Prezidente, gal drauge su Ukrainos Metų žmogaus titulu, parsivežėte žinią Lietuvai, kad „demokratiška“ ir „europinė“ Ukraina jau išduoda Lietuvai Sausio 13-osios įtariamuosius? Pavyzdžiui, TSRS vidaus kariuomenės Vilniuje buvusį vadą A. Žitnikovą, vadovavusį ir Vilniaus aukštosios partinės mokyklos užėmimui, ir susidorojimo akcijoje Maironio gatvėje Vilniuje. Nematome to.

Vytautai Landsbergi ir Prezidente Dalia Grybauskaite, ką, kodėl ir kieno nurodymu slepia Generalinė prokuratūra? Kodėl Jūs tylite dėl šios bylos nutraukimo, kodėl išduodate mūsų kovą už Nepriklausomybę ir jos simbolį – Sausio 13-ąją? „Neužmirštuolėmis“ šios išdavystės neuždengsite.

V. Landsbergis žino, kaip daug Sausio 13-osios įvykių tyrime mums padėjo TSRS karininkų organizacija „Ščit“. Šios grupės karininkas Michailas Pustobajevas knygos apie Sausio 13-osios tiesą „Agresijos kaina“ autorinių teisų nepardavė Lietuvos priešams. Jis ją nemokamai atidavė Lietuvos Seimui – mūsų Tautos atstovybei. Už kiek ir kam Jūs, Vytautai Landsbergi ir Dalia Grybauskaite, pardavėte Lietuvą ir jos žmones?Kaip manote, kodėl prosovietinė, nors tuo pat metu pačia patriotiškiausia Lietuvoje konservatorių (liaudyje vadinama konservatnikų) partija prisistatanti, nieko po šių prokuratūros sprendimų apie Sausio 13-osios bylą nesako?

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
32. mongol-bogomol to 31
(2015-04-09 21:24:27)
(2.102.35.200) Parašė:

kodel jisai negali pasiknaisiot Prezidentes triusikuose?31. to 27
(2015-04-08 12:45:35)
(78.60.12.90) Parašė:

Atsiknisk nuo Lietuvos Respublikos Prezidentės. Geiau pasiknaisiok Putkino triusikuose.30. Paprastas
(2015-04-07 18:16:32)
(88.118.179.138) Parašė:

Kaip galima pavadinti tą, kuris nori vienoje byloje būti: nukentėjusiųjų, liudytojų ir ... prokurorų? Jis ne nenori suprasti ir rėkia : „Palaukite, gerbiamasis, tikrą naujieną pasakėte – nutraukta ikiteisminio tyrimo byla keliaus į teismą!?“... ir susipainiojo tarp epizodų. Taip, „nukentėjusias“ keliauja į archyvą, tam kad „atlaisvinti“ liudininką, kuris yra labai svarbus. ... Aplamai šita byla kelia daug teisingumo klausimų. Kaip galima interpretuoti BK? Jog tais (1991 m.) metais veikia visai kitas „BK“, o kaltinimai pareikšti pagal 2000 m. „BK“... Ek, Zigmai, Zigmunia... trūksta mąstymo29. ome
(2015-04-07 18:01:03)
(78.58.249.187) Parašė:

Kodėl kodėl, pasižiūrėkit Kurginian "Jurijaus Andropovo Matrica" ir viskas bus aišku.28. Karys
(2015-04-07 16:17:02)
(178.16.46.236) Parašė:

Labai paprastas atsakymas: tam, kad visi buve koloborantai ir seni komuniagos sedi valdzioje, bijo del postu!27. T0mas J.
(2015-04-07 12:07:47)
(81.7.71.141) Parašė:

Sakiau ne kartą ir vėl pasikartosiu: kol visoms teisingumo įstaigoms vadovus parenka okupacijos metais neteisingumui tarnavusi prezidentė TSKPistė Grybauskaitė - tol teisingumo Lietuvoje tikrai nebus.26. Jonis To 20 aAlgirdas
(2015-04-06 17:10:19)
(88.216.20.86) Parašė:

Prisiversiu , bet perskaitysiu, nes vertinu Jūsų nuomonę. O aš Jums siūlau perskaityti Pskovo divizijos majoro Michailo Pustobajevo knygą „Agresijos kaina“.25. aAlgirdas- Joniui
(2015-04-06 16:16:13)
(78.56.79.247) Parašė:

manau, kad labai daug ką galite perskaityti Juozo Kuolelio knygoje "Pro kalėjimo grotas". PagarbiaiParašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras